lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסי  : Covenants

במשמעותו המילולית – הסכם. בעולם הפיננסי מתייחס להתחייבות שלווה לוקח על עצמו בעת לקיחת הלוואה. ההתחייבויות האלה עשויות להיות מסוגים שונים, ביניהם, עמידה ביחסים פיננסיים מסוימים, כגון יחס חוב להון עצמי, יחס EBITDA לכלל החוב, יחס רווחיות תפעולית לתשלומים חוב שנתיים וכיוב'.


  : ADR -Alternative/Appropriate Dispute Resolution

קבוצת כל הגישות המתייחסת לגישור/פישור ואף בוררות (עיין ערכים מתאימים)  שתכליתן יצירת מנגנוני פתרון סכסוכים שלא באמצעות בתי המשפט.


  : MCSI - Morgan Stanley Capital International

קבוצת מדדים בינלאומיים המנוהלת על ידי חברת מורגן סטנלי (ע"ע). המדדים הידועים ביותר הם MSCI World המכיל כיום 23 מדינות ומחושב מאז 1969 . (מנהלי המדד מחליפים מעת לעת את המדינות הנמצאות במדד וכן משנים את משקלם על פי שיקולים מאקרו כלכליים) ו- MSCI EAFE מדד של השווקים המפותחים המחושב מנקודת מבטו של משקיע צפון אמריקני. שם המדד הוא קיצור של:                                 המדדים משמשים כבסיס השוואה Europe, Australasia, and Far East".       
 (bench-mark) לתיקי השקעה שונים וכן לתיקים פסיביים כגון קרנות אינדקס – ETF.
התשואות במדד מחושבות על בסיס כולל של השקעת הדיבידנדים ברוטו (ללא התחשבות בשיעורי המס)  מחדש.


  : KPMG

רשת הרו"ח השלישית בגודלה בעולם עם כמעט 20 מיליארד$ הכנסות ב-2007 וכ-123,000 עובדים ב-140 מדינות בעולם. בישראל מיוצגת על ידי משרד סומך חייקין שנוצר ממיזוג של שני משרדים ביחד עם ברוידא שפעלו כמשרדי רואי חשבון מובילים עוד לפני קום המדינה. המשרד מעסיק בארץ מעט פחות מ-1000  עובדים מתוכם כ- 450 רו"ח.


  : Purchase price Allocation

ראה PPA


  : Capital Requirement

ראה הלימות הון


  : CDO

Collateralized Debt Obligations

השקעה ב - CDO היא השקעה בחברה המשקיעה כספים ברכישת חובות. CDO דומה לקרן נאמנות המושקעת באג"ח, אך להבדיל מקרן נאמנות, חברות CDO מגייסות מזומנים באמצעות הנפקת אגרות חוב של עצמן. תמורת ההשקעה מושקעת ברכישת תיק מגוון של חובות של חברות. את החובות רוכשות חברות ה - CDO בצורה של רכישת אג"ח, השתתפות במתן הלוואות, או באמצעות ביטוח אשראי עסקי. תשלומי הקרן והריבית אותם משלמת החברה הלווה ל - CDO משמשים להחזרת כספי המשקיעים. ה – CDO מנוהלים בדרך כלל על ידי מנהל פעיל שתפקידו להשקיע את כספי הגיוס באופן אקטיבי, לפי ראות עיניו ובהתאם למגבלות והנחיות אשר סוכמו עם בעלי המניות של ה - CDO (המשקיעים). CDO מסוג זה יקרא: Managed CDO. אפשרות נוספת, נדירה יותר, היא Static CDO, בו תיק ההלוואות סגור ומוגדר מראש לכל אורך חיי ה – CDO. במצב זה המשקיעים יודעים לחשב מראש את תשואתם לכל אורך התקופה כאשר המרכיב הנסתר הוא כמובן הסיכון של חדלות הפירעון של חלק מהלווים. הואיל ותשומות הניהול נמוכות יותר בשיטה הסטטית, הרי שדמי הניהול נמוכים יותר מאשר אלו שבשיטה המנוהלת.


  : Full Ratchet

מנגנון המתקיים בקרנות הון סיכון ועל פיו, אם מתקיים סבב גיוס חדש לפי שווי נמוך מן הקודם, ההשקעה הקודמת נחשבת אף היא כאילו בוצעה על פי מחירי הסבב החדש ובעלי המניות עוברים דילול בהתאם.


  : Pay to Play

מנגנון המתקיים בקרנות  הון סיכון לפיו מי שאינו משתתף בגיוסים מתקדמים, מאבד זכויות מסוימות הגלומות במניות הבכורה  שלו.


  : Seed Capital

ראה seed money


  : BRIC

ראשי תיבות של ברזיל, רוסיה , הודו (India) וסין (China) הכינוי הומצא על ידי חטיבת ההשקעות של גולדמן זקס ב-2001 על מנת לציין את ארבעת השווקים הגדולים בעלי פוטנציאל הצמיחה לשנים הקרובות. על בסיס רעיון זה פותחו הרבה מכשירי השקעה על ידי בתי השקעות שונים המשקיעים בתמהיל שונה או במדד משולב של ארבעת השווקים.


  : Credit Swiss Group

הבנק השוויצרי השני בגודלו לאחר UBS. מרכזו בציריך בשווייץ. המניה נסחרת גם בבורסות שווייץ וגם בניו יורק (סימול CS). נוסדה על ידי אלפרד אשר Alfred Escher ב-1856. הבנק כולל מבלבד בנקאות רגילה גם בנקאות השקעות וניהול נכסים. ב-1942 בעיצומה של מחמת העולם השנייה פתח הבנק את הסניף הראשון מחוץ לשווייץ – בניו יורק. הבנק היה בין הבנקים שנפגעו קשה ממשבר הסאב-פריים ומנייתה ירדה משיא של 68$ ב- 2007 עד ל-38$ למעלה מ-40% , אך התאוששה בהמשך.

בישראל פעל הבנק החל מסוף שנות ה-80, אולם רק בסוף 2007, פתח נציגות רשמית על מנת לשרת גם לקוחות פרטיים, לאחר שקודם לכן עיקר פעילותו בארץ היתה בסליקה מול גופי בנקאות. המנכ"ל הראשון של השלוחה הישראלית הינו מולי רבינא.  במהלך המשבר של 2008 החליטו נוחי דנקנר והחברות שברשותו להתחיל לאסוף מניות של קרדיט סוויס. איסוף המניות נקטע במספר מימושים בהם נוצרו רווחי הון של מספר מאות מיליוני ₪. יחד עם זאת באופן מוצהר, למרות מימושי הרווחים, נותרה בעינה העמדה של כור וקבוצת אי די בי, עליה היא נמנית להגיע לשיעורי אחזקה של מספר אחוזים במניות הבנק.

 


  : CDS – Credit Default Swap

נגזרות אשראי. מכשיר פיננסי המאפשר העברת חשיפת אשראי למנפיק בין צדדים בעיסקה. קונה המכשיר רוכש ביטוח מהמוכר למקרה של אי עמידה בתשלום על-ידי מנפיק נייר הערך, תמורת תשלום פרמיה תקופתית. בנק ישראל משתמש במדד ה-"CDS” לאמידת פרמיית סיכון האשראי של מדינת ישראל. מדד זה מחליף את מדד פער התשואות בין אגרות החוב של ממשלת ישראל במט"ח לבין אגרות החוב של ממשלת ארה"ב בו השתמשו בעבר למדידת הסיכון. חשוב לציין כי פער התשואות, בניגוד ל- CDS, משקף לא רק שוני בסיכון אלא גם את השוני בנזילות שבין שני השווקים.

.


  : Capital note

ראה שטר הון


  : ADR-American Depositary Receipt

תעודת בעלות במניות של חברה זרה הנסחרת בשווקים האמריקאיים בדולרים, כגון טבע.  כל תעודה כזאת מונפקת על ידי בנק השקעות מסויים ויכול לייצג מניה בודדת, מספר מניות או חלק של מניה. למחזיק ה-ADR יש זכות להמיר את התעודה במניות. המחיר של  ה- ADR אמור להיות קרוב למחיר של המניה אותה הוא מייצג, אם כי לעיתים נוצרים פערי ארביטראג' המאפשרים לסוחרים לנצל אותם, בפרט במקרים של הפרשי שעות במסחר. לעיתים יצירת תעודות ה-ADR כרוכה במיסוי קבוע (כמו במקרה של מניות אנגליות).

לבנק המנפיק יש אחריות רבה כלפי מחזיק התעודה, אולם עשויים להיות הבדלים בינם לבין האחריות המוטלת על החברות עצמם ברמת הדיווח הישיר לבעלי המניות. ראה גם GDR.

 


  : GDR – Global Depositary Receipt

ראה ADR. מונח דומה למונח האמריקאי של ADR ומתייחס לכלל השווקים בעולם. למשל בבורסה בלונדון, הנפיק לבייב את חברת AFI בצורה של GDR, זו היתה ההנפקה הראשונה מסוג זה של חברה ישראלית בלונדון ואחריו הנפיק יגאל זילכה את QLI מפעילת בתי הקזינו בצורה כזו. במרץ 2008 פירסמה פירמת רואי החשבון דלויט טוש מחקר ולפיו הנפקה של GDR משחררת את החברה המנפיקה מחובות החלים על חברות המנפיקות באופן ישיר ולכן הבקרה והמעקב הפיננסי של המשקיעים נפגעים. פרסום המחקר עורר תגובות נגד של הבורסה הבריטית שציינה כי הבורסה דורשת ממנפיקות תעודות אלה רמת חשיפה זהה לאלה של מנפיקים רגילים.


  : FATF- Financial Action Task Force

גוף עולמי שהוקם באמנה בין ממשלתית, הבוחן את פעילות המדינות השונות בנושא הלבנת הון ומימון טרור בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידו. הגוף בוחן  מדינות אשר אינן משתפות פעולה ומפרסם רשימות המתייחסות לרמת שיתוף הפעולה ויוזם סנקציות על המדינות המסרבות לשתף פעולה


  : Fin CEN

הרשות האמריקאית למלחמה בכספים שמקורם בפשעים. הרשות קובעת כללים למוסדות הבנקאים ולאחרים לגבי רישום העברות כספים בין בנקים או העברת כספים בין מדינות או דיווח על טרנסאקציות כספיות שונות במטרה לאתר כספים ממקור מפוקפק ולהלחם במקורות לכספים אלה. חברה פעילה ב- FATF העולמי.


  : ABC - Activity Based Costing (בתמחיר)

מתודולוגיה לפיה ניתן להעמיס הוצאות תקורה, שהיא אחד הבעיות המקשות על עריכת תמחיר למוצרים או לשירותים. הגישה מתבססת על זיהוי פעילויות היוצרות את עלויות התקורה. לדוגמא, אם מחלקת השיווק משרתת את כל המפעל, אולם ניתן לזהות כי היא משקיעה יותר משאבים בקבוצת מוצרים מסוימת, על ידי ניתוח נכון, ניתן יהיה לייחס את החלק הנכון של הוצאות השיווק לקבוצת מוצרים זאת, במקום לחלק את ההוצאות באופן יחסי על פני כל המוצרים.


  : ABC – Always Be Closing (בשיווק ומכירות)

גישה אגרסיבית במכירות הגורסת כי על המוכר לעשות כל מאמץ על מנת להביא את המפגש לסיום טוב מבחינתו, קרי מכירה, גם במחיר לא נוח ובתנאים לא נוחים. גישה זו אינה בוחנת את צרכי הלקוח כמו גם לא את צרכי המוכר, אלא רק את המטרה העיקרית של המכירה.


  : SIV

Structured investment vehicle

קרן הלווה כסף על ידי הנפקת ניירות ערך בריבית נמוכה ומלווה בחזרה על ידי הלוואת הכסף לתקופות ארוכות בריבית גבוהה יותר ומרוויחה מההפרש. לכאורה מדובר בסוג של נכס מובנה (structure) המגובה על ידי נכסים, כמו אג"ח קונצרני. לכאורה ל-SIV אין מועד פירעון. למנהל הקרן יש אפשרות לשנות מדיניות מבלי לעדכן או להתייעץ עם המשקיעים. הסיכונים העולים מסוג הקרן הזה הם משני סוגים: 1. המבנה העיתי של הריבית עלול להשתנות ואם הריבית לטווח קצר תעלה על זאת של הריבית לטווח ארוך, עלול להיווצר מצב של הפסד. 2. בעיות נזילות. מאחר והקרן לווה לטווח קצר ומשקיעה לטווח ארוך, ייתכן מצב ובו לאחר פירעון ההלוואות לטווח קצר לא תצליח למחזר הלוואות במיוחד בשווקים במיתון.


111


222


ABC

 

Activity Based Costing (בתמחיר)

מתודולוגיה לפיה ניתן להעמיס הוצאות תקורה, שהיא אחד הבעיות המקשות על עריכת תמחיר למוצרים או לשירותים. הגישה מתבססת על זיהוי פעילויות היוצרות את עלויות התקורה. לדוגמא, אם מחלקת השיווק משרתת את כל המפעל, אולם ניתן לזהות כי היא משקיעה יותר משאבים בקבוצת מוצרים מסוימת, על ידי ניתוח נכון, ניתן יהיה לייחס את החלק הנכון של הוצאות השיווק לקבוצת מוצרים זאת, במקום לחלק את ההוצאות באופן יחסי על פני כל המוצרים.


ABC - Activity Based Costing (בתמחיר)

מתודולוגיה לפיה ניתן להעמיס הוצאות תקורה, שהיא אחד הבעיות המקשות על עריכת תמחיר למוצרים או לשירותים. הגישה מתבססת על זיהוי פעילויות היוצרות את עלויות התקורה. לדוגמא, אם מחלקת השיווק משרתת את כל המפעל, אולם ניתן לזהות כי היא משקיעה יותר משאבים בקבוצת מוצרים מסוימת, על ידי ניתוח נכון, ניתן יהיה לייחס את החלק הנכון של הוצאות השיווק לקבוצת מוצרים זאת, במקום לחלק את ההוצאות באופן יחסי על פני כל המוצרים.


ABC - Activity Based Costing (בתמחיר)

מתודולוגיה לפיה ניתן להעמיס הוצאות תקורה, שהיא אחד הבעיות המקשות על עריכת תמחיר למוצרים או לשירותים. הגישה מתבססת על זיהוי פעילויות היוצרות את עלויות התקורה. לדוגמא, אם מחלקת השיווק משרתת את כל המפעל, אולם ניתן לזהות כי היא משקיעה יותר משאבים בקבוצת מוצרים מסוימת, על ידי ניתוח נכון, ניתן יהיה לייחס את החלק הנכון של הוצאות השיווק לקבוצת מוצרים זאת, במקום לחלק את ההוצאות באופן יחסי על פני כל המוצרים.

 

 


ABC – Always Be Closing (בשיווק ומכירות)

גישה אגרסיבית במכירות הגורסת כי על המוכר לעשות כל מאמץ על מנת להביא את המפגש לסיום טוב מבחינתו, קרי מכירה, גם במחיר לא נוח ובתנאים לא נוחים. גישה זו אינה בוחנת את צרכי הלקוח כמו גם לא את צרכי המוכר, אלא רק את המטרה העיקרית של המכירה.


AIM : AIM

 Alternative Investment Market – שמה של הבורסה השניה בלונדון. הבורסה בה נסחרות מניות טכנולוגיות בעיקר ומניות בעלות שווי שוק נמוך מזה של הבורסה הראשית – LSE עם רמת דרישות מינימום לכניסה, הנמוכות מהבורסה הראשית.


B2B : B2B

 Business to Business - מעסק לעסק
כינוי לעסקאות הנעשות בין שני עסקים, להבדיל מעסקה בה מוכר עסק ללקוח פרטי, ראה B2C.


B2C : B2C

Business to Consumer - מעסק לצרכן
כינוי כולל לעסקאות הנעשות בין עסק ללקוח פרטי


Fiduciary

 ראה נאמן trustee


LSE : LSE

London Stock Exchange – שמה של הבורסה הראשית בלונדון, אחת משלושת הבורסות הגדולות בעולם במונחי שווי שוק והיקף מסחר.


M1 : M1

ההגדרה המצמצמת ביותר של כסף, הכוללת מזומנים במחזור ופר"י (פקדונות ריבית יומיים).


M2 : M2

הגדרת ביניים של כסף רחבה יותר מ-M1 הכוללת את M1 ועוד פקדונות עם פקדונות לטווח של חודשים בודדים, אולם כאלה הניתנים למשיכה מיידית על פי דרישה (בדרך כנגד אובדן ריבית חלקי).


M3 : M3

הגדרה רחבה של כסף, הכוללת את M2 ועוד הסכמי רכישה בחזרה של ניירות יחידות של קרנות כספיות, ואגרות חוב עם פירעון של עד שנתיים


SME

 ראה SMB 


TARP - Troubled Asset Relief Program

 תוכנית החילוץ והסיוע של הממשל האמריקני למשבר 2008.התוכנית מאפשרת למשרד האוצר האמריקני לרכוש או לבטח עד 700 מיליארד$ של נכסים בעייתיים, מהבנקים בארה"ב, על מנת לאפשר את נזילותם והמשך תפקודם. נכסים אלה מתייחסים בעיקר לחובות המשכנתאות שנלקחו על ידי אמריקנים רבים ואשר התקשו בהחזריהם ומנגד ערך הנכסים ירד ולא ניתן היה לממש את הנכסים כבסיס להחזר החובות. משכנתאות אלה אוגחו ונמכרו ב"אריזות" חדשות ולאחר שהתברר גודל הבעייה, החל גל של פשיטות רגל לרבות עשרות בנקים שנסגרו, כאשר הבולט בהם היה ליהמן ברדרס. 


אבגול : avgol

אחת מחברות התעשייה הישראליות הוותיקות. נוסדה ב-1953. נמנית על תל אביב 100. קונצרן בעל שלוחות עולמיות, באירופה המערבית, רוסיה וסין נמנית על 15 היצרניות הגדולות בעולם של בדים לא ארוגים. ב-2013 עבר מחזור המכירות של החברה את 1 מיליארד ₪.


אבדן כושר עבודה

מונח ביטוחי המציין מצב בו המבוטח, כתוצאה מתאונה או מחלה, מאבד את היכולת לעבוד בשיעור העולה על 75% שהוא שיעור המגדיר למעשה חוסר יכולת תפקודית אפקטיבית בעבודה. תנאי הביטוח מגדירים במקרה כזה את הזכאות לתגמולים על פי תנאי הפוליסה.


אבוג'ן : Evogene

חברה הנמנית על מדד תל אביב 100 (שווי שוק בסוף 2013 1.2 מיליארד ש"ח) עוסקת בהשבחת צמחים בעזרת ביוטכנולוגיה. מרבית עובדי החברה כ-150 נמנים על צוותי מחקר ורק מקצתם אנשי מנהלה.

החברה עוסקת ב-4 תחומים 1. שיפור תכונות הצמח (הגדלת כמות עמילן, או סוכר או חלבון) 2. עמידות בפני מחלות. 3. אגרוכימיה - הקשר בין חמרים כימיים ובין הצמחים, תכונותיהם עמידותן וכיוב, 4. ביו-דיזל, הפקת אנרגיה מצמחים

בסוף 2013 נרשמה למסחר בניו-יורק והיא כעת מניה דואלית. מונסונטו - החברה הענקית לדשנים ואגרו-כימיה מחזיקה קרוב ל-10% במניות החברה. מרבית מניו החברה מוחזקות בידי הציבור .:


אבטלה : Unemployment

מצב בשוק העבודה שבו כמות המעוניינים לעבוד עולה על מספר המשרות המוצעות. לרוב אבטלה תוגדר גם כאשר המשרות המוצעות אינן כוללות עבודה סבירה בשכר המאפשר קיום. אבטלה יכולה להתרחש בנסיבות שונות, כגון משבר כלכלי, שינויים מבניים בענפי המשק (לדוגמא סגירת מכרות, מפעלי ענק או הקטנת ביקושים בענף בו למשק יש התמחות) או עונתיות.

 ממשלות רואות בהקטנת שיעור האבטלה אחת מהמטרות המרכזיות, בפרט עקב העובדה שאבטלה כמו גם בטלה (מצב בו המשק מסוגל לכלכל אנשים לא עובדים, ושאינם מחפשים עבודה), עשויים להוות מוקד לאי יציבות חברתית.

יש חשיבות לאבחנה בין אבטלה לשיעור הבלתי מועסקים. למשל בקרב גילאי 25-64 שיעור האבטלה עשוי להיות 6%, בעוד ששיעור השתתפות בכוח העבודה הוא 80%, כלומר 20% הינם בלתי מועסקים למרות שמרביתם אינם מוגדרים כמובטלים, מפני שאינם מחפשים עבודה.


אבטלה אזורית : Regional unemployment

אבטלה המתייחסת לתחום גיאוגרפי מסויים שבו יש עודף היצע של עובדים.

אבטלה אזורית נתפסת כאיום על היציבות בשל העובדה שהיא מעוררת תנועת אוכלוסין לא מבוקרת.


אבטלה חיכוכית : Frictional unemployment,

אבטלה הנובעת מהחלפת מקומות עבודה. אבטלה מסוג זה מתקיימת גם במצב של תעסוקה מלאה. היקף האבטלה החיכוכית משקף את יעילות תהליכי  ההשמה במשק והמחקר האמפירי מראה כי היא מתשנה בתקופות שונות וכן ניכרים הבדלים בין אבטלה חיכוכית של נשים וגברים.

 .


אבטלה מבנית : Structural unemployment

אבטלה הנובעת מהפער הקיים בין סוג ההכשרה של עובדים במשק לבין היצע מקומות העבודה. שינוי טכנולוגי או משבר בענף מסוים עלולים לגרום לכך. לדוגמא: גל העלייה הגדול מרוסיה בתחילת שנות ה-90 שהביא מומחים בתחומים בהם לא היה ביקוש בישראל, יצר אבטלה מבנית שנפתרה בעיקר בשל הגמישות בנכונותם של העובדים לעסוק במקצועות שאינם תחומי התמחותם. הסבה מקצועית היא הדרך העיקרית להתגברות על אבטלה מסוג זה.


אבטלה נורמאלית : Unemployment Normal rate of

שיעור אבטלה שלפחות בתיאוריה לא ניתן לרדת ממנו, גם במשק המוגדר בתנאי תעסוקה מלאה, נוכח ההנחה כי לא ניתן להתגבר על מרכיבי האבטלה החיכוכית (ראה ערך) והאבטלה המבנית (ראה ערך) בטווח הקצר.

למרות ההנחה כי קיים שיעור אבטלה נורמלית קשיח, ברור כי שיפור בהשמת עובדים, לרבות הכשרה מחדש למקצועות עם ביקוש גבוה, יכול להקטין את שיעור האבטלה הנורמלית.

 בעבודות שונות ובמחקרים שבוצעות באיזורים שוים של העולם, הוערך שיעור האבטלה הנורמאלית בין 2% בשוק היפני שנחשב יעיל במיוחד בתקופות מסויימות ובין 5% בשווקים שעברו שינויים מבניים גדולים.


אבטלה עונתית : Seasonal unemployment

אבטלת עובדים בשל תעסוקה המתאפשרת רק בעונות מסויימות, כגון עונת התיירות לעובדי תיירות, עונת הרחצה למצילי ים, עונות חקלאיות של קטיף וכו'. בעת שהעונה נגמרת, עובדים רבים בענפים המתמחים מוצאים עצמם מובטלים.


אבטלה רצונית : Voluntary unemployment

אבטלה הנובעת מחוסר עניין של עובדים בעבודה בכלל או בהיצע העבודה הספציפית בפרט, אם בשל רמת השכר, אם בשל סוג העבודה האפשרי ואם בשל סיבות תרבותיות ואידיאולוגיות. בדרך כלל חשבונאות לאומית הבוחנת אבטלה על פי מחפשי עבודה שאינם מוצאים עבודה, עשויה שלא לכלול את שיעור האבטלה הרצונית בתוך שיעורי האבטלה.

 


אג"ח : Bond

ראה איגרות חוב, Debentures


אג"ח מיועדות : designatd bonds

אג"ח שהונפקו על ידי ממשלת ישראל ואינן למכירה בשוק החופשי, אלא מופנות ישירות לקרנות פנסיה בהיקף של 30% מכלל הנכסים של אותן קרנות. אג"ח אלה צמודות למדד ובתחילת 2015 נושאות ריבית קבועה של 4.86% עד 2003 קרנות הפנסיה נהנו מ-70% מכלל נכסיהן באג"ח מיועדות, עד החלטת שר האוצר דאז בנימן נתניהו להפחית את שיעורן לכדי 30% בעולם של ריבית הקרובה לאפס, הנפקת אג"ח לבעלי קרנות פנסיה מסוימות, בריבית הגבוהה במידה ניכרת מריבית השוק, מהווה עיוות כלכלי חמור והעדפה של בעלי משכורות גבוהות הרשאים להפריש סכומים גבוהים מהכנסתם ולא רק שהם מקבלים הטבת מס משמעותית, הם נהנים גם מהעדפת תשואה חריגה ובכך, בעובדה שלמעשה הממשלה מבטיחה הטבת אלה, מועברים משאבים מכלל האוכלוסייה לחלק החזק יותר בין מקבלי השכר. העיוות בולט גם בין שני מלולי החסכן הפנסיוני. בעוד שקרנות הפנסיה המיועדות בדרך כלל לשכירים נהנים מאג"ח מיועדות המבטיחות תשואה על חלק גדול של החיסכון, קופות הגמל שבדרך כלל נפתחו על ידי עצמאיים, אינם נהנים מהטבה זאת ונאלצים להשקיע את כל הכספים שלהם בשוק, ובדרך כלל מדובר בתנאים נחותים במידה ניכרת מהתשואה המובטחת על ידי הממשלה. עד 1995 הונפקו אג"ח תחת השם מירון ל-20 שנה, שנשאו ריבית של 5.5% צמודה למדד ומ-1995 הונפקו אג"ח תחת השם ערד , ל-15 שנה ונשאו ריבית של 4.8%. יש גם אג"ח המונפקות לביטוח הלאומי ואף הן נושאות ריבית של 5.5% ואשר תכליתן מיועדת לתשלום קצבאות הביטוח הלאומי.


אג"ח צמודה למדד : Linked to CPI

אג"ח, שהקרן והריבית שהיא נושאת, מתעדכנים על-פי עליית מדד המחירים לצרכן


אג"ח קונצרנית : Concern Bond

אג"ח המונפקת על ידי חברה עסקית להבדיל מאג"ח ממשלתי או אג"ח מוניציפאלית


אג"ח – ראה "איגרת חוב" להלן


אג'יו (פרמיה) : AGIO

:מונח המבטא סוג של הפרש בין הערך הנתפס כ"ממשי" לבין מה שנתפס כערך פורמלי. בדרך כלל מופיע בשתי צורות.

1. הפרש בין ערך נומינלי לריאלי של נכס פיננסי כלשהו

2. ההפרש בין המחיר הנקוב של נייר הערך,מניה או איגרת חוב, לבין מחיר המכירה הגבוה ממנו.


אגרות חוב מגובות נכסים : MBS

 

ראשי תיבות של Mortgage-Backed Security   איגרת שהתזרים שלה מגובה על ידי תזרימי ההלוואות שאוגחו ביחד. משמעות האיגוח (עיין ערך)  היא: חבילת הלוואות מייצרת תזרים ומנפיקי האיגרת רוכשים את חבילת ההלוואות ומנפיקים את האיגרת כאשר ההחזרים בהלוואות משרתים את החזרי האיגרת ומותירים רווח.
המטרה של מנגנון זה הוא לגייס מקורות נוספים לבנקים לתת הלוואות נוספות.
בסוף 2006 ערב המשבר הגיע שוק ה-MBS למעלה מ- 6 טריליון$.


אדיטיביות : Additivity

תכונה המתקיימת לגבי סכימה של ערכים נוכחיים, כך שאם ערכו הנוכחי של פרוייקט A הוא V1 וערכו של פרוייקט B הוא V2 הרי הערך של הפרוייקט המצרפי A+B הוא V1+V2


אובדן כושר עבודה

ראה אבדן כושר עבודה


אופציה : OPTION

שייך למשפחת הנגזרים הפיננסיים. נכסים השואבים את ערכם מנכסים המוגדרים כנכס בסיס.

האופציה היא הסכם חוזי בין קונה האופציה למוכר האופציה המקנה לקונה זכות אך לא חובה לרכישה או למכירה של נכס מסוים (הבסיס) במחיר מוסכם ובתאריך מוסכם (מועד פקיעת האופציה).

השיטה המקובלת ביותר להערכת אופציות היא שיטת בלק אנד שולס (עיין ערך), נוסחה מורכבת המבוססת על הדימיון שבין התנהגות חלקיקים להתנהגות שערי המניות, המתפלגים נורמלית סביב ערכים ממוצעים, שאיפשרה יישום תוך התאמה של נוסחאות פיזיקליות על מנת להגיע לערכי הנכס. מודל אחר הוא המודל הבינומי (ע"ע)

האופציות בהיותן למעשה הימור על שער מניה או נכס כלשהוא מוכרות מאות שנים ואף יש סימנים מוקדמים יותר לשימוש בהן.עסקאות מסחר שונות ועסקאות רכישת יבולים כללו שימוש בנגזרים פיננסיים כגון סחורות עתידיות ובמצבים מסויימים נחתמו הסכמים בעלי מאפיינים של אופציות רכש (קול) ומכר (פוט)

call, put 


אופציה בתוך הכסף : IN THE MONEY

.מצב שבו אם האופציה תמומש באופן מיידי, צפוי למחזיק בה רווח כתוצאה מכך שהאופציה בתוך הכסף ..

מחירה בשוק כולל את הערך הפנימי הנובע מכך שהיא בתוך הכסף ועוד ערך הזמן של האופצייה.

. המושג לקוח מעולם מירוצי הסוסים ומשקף את מצבו של הסוס שהימרו עליו

"כלומר, אם הימרו על הסוס שינצח והוא אכן מוביל, המצב נקרא "בתוך הכסף


אופציה מחוץ לכסף : OUT OF THE MONEY

מצב שבו לפי שעה, הערך פנימי שלילי (בפועל אין מימוש לכן ערכה הוא אפס) לכן למחזיק האופציה לא מובטח שום ערך אם יממש את האופציה. ערכה בשוק נובע רק מערך הזמן. כלומר, מהסיכוי שאם יחזיקו באופציה עד מועד המימוש היא תיכנס ל"תוך הכסף"


אופציה אירופאית : EUROPEAN OPTION

אופציה הניתנת למימוש במועד נקוב, בתום תקופת חיי האופציה. האופציות על מדד מעו"ף הן אופציות אירופאיות. אופציה זו אינה ניתנת למימוש לפני פקיעתה.


אופציה אמריקאית : AMERICAN OPTION

אופציה הניתנת למימוש בכל מועד במהלך תקופת חיי האופציה, עד לתאריך המימוש. הערך הפנימי של אופציה זו הוא הסכום שמחזיק האופציה היה מקבל אילו היה מחליט לממש אותה.


אופציות לעובדים : ESO-Employee Stock Options

חברה עשויה להקצות לעובדי מפתח שלה אופציות למימוש בתקופת זמן מסוייים.

ובמחיר קבוע מראש.

אופציות אלה אינן סחירות וניתנות למימוש רק על ידי העובדה על פי התנאים שנקבעו מראש


אופציית כיסוי : Covered Warrants

 מבנה-מכשיר פיננסי אשר המשקיעים בו מקבלים זכות לרכוש או למכור בעתיד את נכס הבסיס מהמנפיק במחיר נתון. המבנה הפיננסי מאפשר חשיפה למדד מסוים תוך תשלום פרמיה בלבד, מבלי לרכוש את נכס הבסיס. אין אפשרות לכתיבת אופציות כמו באופציות מעו"ף ולכן אין צורך בהפקדת ביטחונות.
האופציות מונפקות על ידי גופים פיננסיים לתקופות ארוכות של 6-24 חודשים. יש בארץ אופציות כיסוי על הדולר, זהב, נפט ומדדי מניות מובילים בעולם.


אופציית מכר : PUT

1.אופציה המעניקה לרוכש אותה, תמורת פרמיה קבועה, זכות לחייב את כותב האופציה (המוכר) לקנות ממנו כמות מסוימת של ניירות ערך ספציפיים במחיר שהוסכם עליו תוך תקופה הקבועה בהסכם. 2.במעו"ף: אופציה המקנה למחזיק בה את הזכות למכור במחיר המימוש את נכס הבסיס או את הזכות לקבל הפרש חיובי והכל כקבוע בתנאי האופציה.


אופציית פאנטום : Phantom option

הטבה הניתנת לעובדים (בדרך כלל) בתאריך מאוחר, על פי אחוז מערך החברה ביום המימוש. בדרך כלל כאשר חברה היא חברה פרטית ואינה נסחרת בבורסה, היא מתקשה לתת אופציות המתבססות על מחיר המניה שכן אין מחיר ידוע ביום המימוש ולכן אופציית הפאנטום עשויה להיות תחליף טוב המשקף את ההטבה שהחברה רצתה לתת לאותו עובד המבוסס על ביצועי החברה.


אופציית רכש : CALL

1.אופציה שבה ניתנת זכות למחזיק באופציה לקנות נייר ערך מסוים במחיר ספציפי, תמורת פרמיה, בכל זמן ובתוך תקופה ספציפית. 2.במעו"ף: אופציה המקנה למחזיק בה את הזכות לקנות במחיר המימוש את נכס הבסיס או את הזכות לקבל הפרש חיובי והכל כקבוע בתנאי האופציה.


אופציית רכש מכוסה : Covered call

מכשיר פיננסי המורכב מאחזקה של מניה וכתיבה של אופציית רכש על המניה.

המחזיק מקבל את הפרמיה על מכירת האופציה ובמקרה והמחיר של המניה עולה,

כל הרווח שיש לו מעליית המחיר מתקזז כנגד החיוב שלו לשלם למחזיק האופציה, מעבר לערך המימוש שנקבע בהסכם האופציה.

הדבר מאפשר קבלת הכנסה מיידית מכתיבת האופציה, אך מנטרל את הערך שיש למחזיק המניה מעליות ערך משמעותיות במניה.

 


אורך הזרוע : arm length

עקרון בעולם המשפט המתייחס לעסקאות הנעשות בין צדדים קשורים, כגון העברת נכסים בין בני משפחה. על פי העקרון המחיר צריך לשקף ערכי שוק , גם אם קיימים אינטרסים להציג מחירים וערכים שונים. ראה גם מחירי העברה. ה-OECD, הפעיל את העיקרון על מערכות עסקיות בינלאומיות שמטרתן למנוע העברות ערך בין מדינות, על מנת למנוע תמרון של אנשי עסקים בהעברת נכסים ורווחים למדינות בהן שיעורי המס נמוכים יותר.

, ,


אורך חיים : LIFE SPAN

התקופה שנותרה עד למועד הפדיון של איגרת חוב. (גם: תקופה לפדיון).


אזהרת עסק חי : Going concern warning / Going concern clause

ידוע גם כ- Going concern notice
 
המשמעות היא הודעה הניתנת על ידי רואי החשבון של החברה שמשמעותה הטלת ספק ביכולתה של החברה להמשיך ולהתקיים וכמובן לעמוד בהתחייבויותיה.
הנוסח המקובל הוא: "קיים ספק בדבר יכולת החברה להמשיך ולקיים את פעילותה כעסק חי`".
לרוב האזהרה מצורפת לדוחות השנתיים של החברה, כאשר לפי שיפוטו של רואה החשבון, נכסי החברה הנזילים או תזרים המזומן שלה, אינם יכולים לשרת את התחייבויותיה העומדות בפני פירעון. מדד אלטמן (עיין ערך) הינו מדד שנוצר על ידי פרופ' אלטמן, על רקע סטטיסטיקה גרועה של רואי החשבון לנבא את הסיכויים העסקיים לכישלון וההשוואה בין הסטטיסטיקה של מודל אלטמן, מצביעה על עדיפות למודל אלטמן לעומת אזהרת העסק החי של רואי החשבון.


אחוז מס שולי : Marginal rate of income tax, Marginal income tax bracket

שיעור מס הכנסה שבו חייב השקל האחרון במשכורת העובד (שהוא בדרך-כלל אחוז המס הגבוה ביותר שחל על משכורת זו). בישראל נקבע אחוז המס השולי בעיקר לפי מדרגות המס. אחוז המס השולי החל על כל עובד ואחוז המס השולי המרבי מהווים אינדיקטורים לנטל המס. בישראל טבע שר האוצר דאז, משה נסים, את הכלל הנודע "עיקר ממונו של אדם בידו", והוריד את שיעור המס השולי המרבי מ-60% ל-48%. בשנים 2003 עד 2006 נערכה הורדה הדרגתית של שיעור המס השולי בישראל, במסגרת יישום המלצותיה של "ועדת רבינוביץ" להפחתה הדרגתית של נטל המס על הכנסה מיגיעה אישית. תהליך הפחתה זה צפויה להימשך עד שנת 2010. הדרישה שאחוז המס השולי יהיה פונקציה לא יורדת של ההכנסה, כלומר שהמס יהיה מס פרוגרסיבי היא דרישה בסיסית, כמעט מובנת מאליה, ממערכת מס תקינה. למרות זאת, היו מצבים שבהם פקודת מס הכנסה לא קיימה דרישה זו, וכתוצאה מכך נגרמו עיוותים בולטים בחישוב המס.


אי תחרות, הסכם : No Competition agreement

הסכם שנחתם בדרך כלל בשני מצבים: 

1. כאשר עובד בכיר פורש מחברה ומקבל פיצויים מוגדלים על מנת שלא יפתח עסק מתחרה

2. כאשר חברה קונה פעילות מחברה אחרת או סוגרת עסקה ובתמורה לרכישה וא לעסקה נחתם בין הצדדים הסכם שלא יתחרו במגזר פעילות מסויים או באזור מסויים

 


איגוד מקצועי : LABOR UNION, TRADE UNION

התאגדות של שכירים לשם הגנה על תנאי העבודה ושיפורם, כך שכוחם של העובדים המאוגדים יאזן את כוחו של המעסיקה. איגוד המקצועי מייצג את העובדים במשא ומתן קיבוצי ופועל גם לשיפור רווחת העובדים.

איגודים מקצועיים נוסדו לראשונה באנגליה בסוף המאה ה-18. שיעור החברים באיגוד מקצועי מבין כלל השכירים נמצא בירידה. לקביעת הזכות להצטרף לאיגוד מקצועי מסוים מקובלות שיטות אחדות: הצטרפות על בסיס מקצוע מסוים (craft union): ההסתדרות הרפואית בישראל, המאגדת רופאים בלבד, היא דוגמה לאיגוד מקצועי מסוג זה. קרוי גם איגוד מקצועי אופקי (horizontal union). איגוד מקצועי ענפי (industrial union): ההצטרפות אליו היא על בסיס מפעל או ענף מסוים. קרוי גם איגוד מקצועי אנכי (vertical union). ההצטרפות במסגרת ההסתדרות הכללית פועלים איגודים המקצועיים אחדים שההצטרפות אליהם היא על בסיס ענפי, כגון: הסתדרות המהנדסים, הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח,הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל, הסתדרות הפקידים. איגוד מקצועי כללי (multicraft union): ההצטרפות אליו היא ללא הבחנה בין סוגי העובדים. ההסתדרות הכללית היא דוגמה מובהקת לאיגוד מקצועי מסוג זה. מבחינת אופיים, ניתן להבחין באיגודים המקצועיים שתי מגמות בסיסיות, המשולבות באופי האיגוד: • איגוד מקצועי כלכלי, שהדגש בפעולתו הוא על השגת הישגים כלכליים לחבריו: העלאת שכרם ושיפור תנאי עבודתם. אין לאיגוד כזה עניין בשינוי המערכת החברתית. • איגוד מקצועי פוליטי, שהדגש בפעולתו הוא על הגשמת אידיאולוגיה פוליטית, כגון הגברת השוויון בין כל העובדים, והעברת הבעלות על אמצעי הייצור לידי העובדים. האיגוד המקצועי משיג את יעדיו על ידי שימוש במספר דרכים ושיטות: • משא ומתן קיבוצי עם המעסיקים, • הפעלת הכוח הכלכלי שבידי הארגון וחבריו, • שביתות ועיצומים, • פעילות פוליטית לקידום חקיקת עבודה המשפרת את תנאי העבודה המינימאליים


איגוח : Securization

 

שיטת מימון שבה מבצעים איגום של נכסים לא סחירים המניבים מזומנים כגון הלוואות משכנתא ומנפיקים אגרות חוב אשר מבטיחות החזרים המבוססים על הנכסים  
מסל של נכסים מניבי מזומנים ניתן לייצר מספר סוגי אגרות חוב, לתקופות שונות וברמות סיכון שונות והנושאות ריביות שונות.
רמת הסיכון של האג"ח נגזר מהנכסים מניבי המזומנים ולא מהפירמה המאגחת.
 
להוסיף בערך נתניהו: לקראת הסוף, לפני רשימת הספרים
 בבחירות 2009 הפסיד לציפי לבני, בתוצאה שנחשבה מפתיעה לנוכח יתרונו בסקרים, עת הליכוד קיבל 27 מנדטים לעומת 28 מנדטים לקדימה, אך הצליח בכל זאת להרכיב קואליציה ומונה לראש ממשלה.


איגרת חוב (אג"ח) : DEBENTURE, LOAN STOCK, BOND

1.כל תעודה כתובה, בעלת תוקף חוקי, המעידה על חוב, במיוחד כזה הנובע מהלוואה, שאדם או חברה חייבים לבעל התעודה ובה הבטחה לפרוע סכום כסף במועד קבוע או בהתקיים תנאי מסוים. 2.תעודה המונפקת על ידי חברה, ממשלה, או תאגיד שקיבלו אישור לכך ובו התחייבות המנפיק לשלם כספים בתאריכי פירעון קבועים. 3.בפקודת החברות: מסמך שהנפיקה חברה או אגודה שיתופית ובו היא מתחייבת לשלם כסף בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי פלוני ומשעבדת לכך את נכסיה או מפעלה, כולם או מקצתם, ולרבות איגרת חוב סטוק.


איגרת חוב (אג"ח) "סמוראי" : SAMURAI BOND

איגרת חוב זרה המונפקת ביפן על ידי מנפיקים חיצוניים, הנקובה ביינים.


איגרת חוב (אג"ח) אופציה : OPTION BOND

1.איגרת חוב בה גלומה אופציה להמיר אותה במניות החברה המנפיקה, וויתור על שאר תנאי איגרת החוב. 2.כינוי לאיגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם (ארה"ב).


איגרת חוב (אג"ח) בפארי : AT PARI BOND ISSUED

איגרת חוב שהונפקה ונמכרה בשערה הנקוב או בשערה המתואם.


איגרת חוב (אג"ח) בפרמיה : BOND ISSUED AT PREMIUM

איגרת חוב שהונפקה ונמכרה במחיר העולה על ערכה הנקוב, כנגד איגרת חוב בפארי.


איגרת חוב (אג"ח) זבל : BOND JUNK

כינוי לאיגרת חוב בעלת סיכון גבוה מאוד.


איגרת חוב (אג"ח) להמרה : CONVERTIBLE BOND

איגרות חוב המונפקות ע"י חברות, אשר בנוסף לתשלום ריבית ופדיון הקרן ) תכונות איגרת החוב רגילות), הן ניתנות להמרה למניות החברה המנפיקה. לפי שער המרה קבוע מראש במועד פדיון אחד או יותר.


איגרת חוב (אג"ח) לטווח ארוך : LONG BOND

איגרת חוב שמועד חלותה הוא בטווח העולה על חמש שנים.


איגרת חוב (אג"ח) לטווח בינוני : MEDIUM BOND

איגרת חוב שמועד חלותה הוא בטווח של שלוש עד חמש שנים.


איגרת חוב (אג"ח) לטווח קצר : SHORT BOND

איגרת חוב שמועד חלותה הינו קרוב יחסית, כולל אגרת חוב שמראש הונפקה לטווח ארוך ומועד פדיונה מתקרב.


איגרת חוב (אג"ח) ממשלתית : TREASURY BOND, GOVERNMENT BOND

איגרת חוב המונפקת ע"י המדינה באמצעות מכרזים הנערכים ע"י בנק ישראל.


איגרת חוב (אג"ח) צמותה : PERMANENT BOND, IRREDEEMABLE DEBENTURE , UNDATED STOCK, ANNUITY BOND

איגרת חוב שאין לה תאריך פדיון ונושאת ריבית ללא הגבלת זמן.


אינפלציה : INFLATION

תופעה כלכלית של עלייה מתמשכת וקבועה במחיריהם של סחורות ושירותים וירידה בכוח הקנייה של המטבע . תופעה הפוכה לדפלציה.


אינפלציה דוהרת : GALLOPING INFLATION

תהליך של אינפלציה שעוצמתו הולכת וגוברת שנגרמת כאשר הביקוש המצרפי עולה בהרבה על התפוקה הלאומית. (גם: היפר- אינפלציה).


אינצדנטלי : Incidental

 

בדיני מיסים, מתייחס להוצאות שהוצאו בקשר לייצור הכנסות ולכן מותרות בניכוי. כך למשל קבע ביהמ"ש העליון כי קביעת בית משפט המחוזי לגבי הכרה בהוצאות מטפלת לצורך חישוב המס המגיע, נכונה, מאחר והוצאות אלה אינצדנטליות לייצור הכנסת האם.


אירו : Euro

המטבע משותף של 23 מדינות באירופה (נכון 1/1/2014) מוכר גם בכינוי "יורו". מסומן € סימון בנקאי - EUR). מדינות אלו מכונות 'גוש האירו', מתוכן 17חברות באיחוד האירופי ועוד 6 מדינות לא חברות 3 חתמו על זכות שימוש באירו (מונקו, סן מרינו וקרית הותיקן).ו-3 הנהיגו את המטבע באופן חד צדדי (אנדורה , מונטנגרו, קוסובו). המדינות האחרות הינן: אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, גרמניה, הולנד, יוון, לוקסמבורג, מלטה, סלובניה, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת , קפריסין אסטוניה וסלובקיה. שש מדינות הצפויות להצטרף לגוש האירו ברגע שיעמדו בתנאים כלכליים נדרשים הם: פולין, צ'כיה, הונגריה, ליטא, לטביה, אסטוניה. שלוש מדינות הנמנעות מלהצטרף הן: בריטניה, דנמרק ושבדיה. מקור השם הוא במילה אירופה . האירו הושק ב-1/1/1999 והמטבעות הלאומיים של המדינות השותפות הוצמדו לאירו בשער חליפין קבוע למעשה הפסיקו להתקיים כמטבעות עצמאיים. החל מ-1/1/2002 הוחל בהוצאת המטבעות הלאומיים מהמחזור ולאחר תקופת חפיפה של חודשיים, האירו נותר ההילך החוקי היחיד בגוש האירו. יחידת המשנה של האירו היא הסנט – מאית האירו. לכל מדינה יש אפשרות להדפיס את האירו ולהטביע מטבעות עם מאפיינים לאומיים, כך שצד אחד של השטר או המטבע הוא אחיד והצד השני אופייני לכל מדינה, כאשר ללא קשר היכן הוטבע המטבע, הוא מהווה הילך חוקי בכל רחבי גוש האירו.


אירוח קרנות

ראה הוסטינג


אירוע אשראי : Credit Event

התרחשות כלכלית או עסקית המחייבת סיום עסקה בין מחזיקי אג"ח ובעלי חוב והעברת תשלום מבעלי החוב למחזיקי האג"ח.


איש פנים : INSIDER

כל מי שתפקידו או מעמדו בחברה, מאפשרים לו גישה למקורות מידע החסויים בפני הציבור, או שאלה גלויים בפניו לפני שהובאו לידיעת הרבים.


איש פנים מרכזי : MAJOR INSIDER

בחוק ניירות ערך: מנהל, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, חשב ומבקר פנימי וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתם שונה, וכן יחיד שהוא בעל מניות עיקרי בחברה, או בן משפחה של אחד המנויים לעיל וכן תאגיד בשליטתם.


איש קש : STRAW MAN

נאמן הקונה נכסים, או מניות בעבור אדם אחר, בלי לזהות את הקונה האמיתי שאינו רוצה כי אלו יהיו על שמו.


אלטמן

ראה מדד אלטמן


אלמנות ויתומים

ראה ערך  "מניות אלמנות ויתומים".


אנרון : Enron Corporation

חברה שפעלה בתחום האנרגיה. בחברה הועסקו בחברה כ-22 אלף עובדים והמחזור העיסקי השנתי שלה הגיע ל-111 מיליארד דולר. החברה התפרסמה בעקבות "שערוריית אנרון (Enron Scandal)" – ההתמוטטות הפתאומית של החברה כתוצאה מרישומים כוזבים בדו"חות החברה. בעקבות הקריסה תבעו מחזיקי המניות של אנרון את רואי החשבון של משרד ארתור אנדרסן (Arthur Andersen) על כך שבמהלך ביקורות על דו"חותיה הכספיים של אנרון לא התריעו על אי הסדרים הקיימים. בית המשפט הפדראלי של ארה"ב נענה לבקשתם של התובעים וביטל את רישיונו של המשרד לעסוק בראיית חשבון, דבר שהביא להפסקת הפעילות של המשרד כך שהחמישיה הגדולה (The Big Five) של משרדי רואי חשבון הפכה לרביעיה. במסגרת הפקת לקחים מ"שערוריית אנרון" הרשויות המפקחות בארה"ב החמירו מאוד את דרישות הביקורת והדיווח לגבי חברות ציבוריות.


אסטרטגיה : Strategy

א. שם כולל לכל רמות התכנון של משימות שונות. אסטרטגיה עסקית כוללת אסטרטגיה שיווקית, פרסומית, פיננסית, ארגונית וכיוב'.

ב. דרך פעולה אפשרית, אחת מתוך כמה, בתיאוריה של תורת המשחקים. ג. מונח המתייחס לדרכי פעולה מסוימות בשוק הנגזרים הכולל קנייה ומכרה בו זמנית של מספר נכסים על מנת לייצר תזרים מזומן רצוי, ראה להלן אסטרטגיות באופציות.


אסטרטגיות באופציות : Strategies

מלבד האפשרות של רכישת אופציה או כתיבתה, ניתן על ידי צירוף של אופציות שונות, ליצור פוזיציות מורכבות המשקפות תזרימי מזומן רצויים במצבים שונים. פוזיציות אלה נקראות אסטרטגיות והן מאפשרות מענה לציפיות שונות לגבי השוק, לגביהן אין מענה בעסקאות אופציות פשוטות.


אסטרטגיית אוכף : Straddle Strategy

מכירה וקנייה של אופציית רכש call ואופציית מכר Put, באותו מחיר לאותה תקופה. להלן תרשים הרווחים מקניית אסטרטגיית אוכף. מטרת האסטרטגיה – כאשר הלקוח צופה זעזועים גדולים בנייר (או במטבע) אך אינו יודע לאיזה כיוון יהיו השינויים.


אסטרטגיית נייטראליות השוק : Market neutral

אסטרטגיה שבה נוקטים מנהלי השקעות בפרט בקרנות גידור, שעיקרה ניצול פערים במחירי מניות או כשלי שוק. במסגרת אסטרטגיה ו הם משקיעים   Long ו- Short  על מניות מאותו סקטור, או אותו שוק. האסטרטגיה הזאת מנטרלת את התנהגות השוק. למשל אם נשקיע במניה הצפויה להציג את הביצועים הטובים ביותר בתל אביב 100 ונמכור בחסר את המניה הצפויה לתת את הביצועים הגרועים ביותר, ללא קשר לתנועת השוק, יהיו רווחים במידה ואכן התחזית תתממש.


אסכולה ניאו-קלאסית : Neo-Classical School

ראה אסכולת שיקגו להלן


אסכולת שיקאגו : Chicago School

 מונח זה הוטבע בשנות ה-50' בהתייחסו אל קבוצת כלכלנים מאוניברסיטת שיקאגו שבראשם עמדו חתני פרס נובל מילטון פרידמן וג'ורג סטיגלר.

קבוצה זו הפכה לכוח נגד לאסכולת הכלכלנים הליברלית מאוניברסיטת הרווארד.

אסכולת שיקאגו מקושרת לתורת המחירים הניאו-קלאסית, למוניטריזם ולליברלריזם של "השוק החופשי".

על-פי רעיון "השוק החופשי", השוק פועל בצורה אופטימאלית כשהממשלה עושה את המינימום הנדרש להסדיר אותו.

 


אפקט הרשת : network effect

תופעה שבה למוצר יש ערך רק אם עושים בו שימוש די אנשים וככל שכמות האנשים העושים בו שימוש עולה, כך עולה ערכו של המוצר. לדוגמא, התוכנות של מיקרוסופט. בתחילה היו תוכנות שונות לעיבוד תמלילים וגיליונות אלקטרוניים. הגיוון יצר קושי להעביר קבצים ולעבוד עליהם בשיתוף של משתמשים שונים. ברגע שנוצרה מסה קריטית בתוכנה מסויימת, החלו המתחרים לדעוך והשוק הפך להיות שוק של מתחרה יחיד וככל שגבר השימוש בכלים אלה, כך עלתה התועלת מהם בשל היכולת לשתף כל משתמש באותם קבצים ולבצע בהם שינויים ככל שנדרש. למעשה כבר בעת המצאת הטלפון, נוצר האפקט, שכן ככל שהיו ליותר אנשים טלפונים, כך גברה תועלתו של הטלפון. ניתן לומר זאת גם על רשת האינטרנט ואפילו על רשת חברתית כגון הפייסבוק שכוחה ותועלתה לציבור הרחב, גדלים עם הגידול במספר משתמשיה.


אצבע שמנה : Fat Finger

 מונח שמתאר טעות הקלדה בפקודות מסחר בבורסה, בעיקר כאלה הגורמים לפקודות חריגות בגודלן, כגון על ידי הוספת 0


אקוויטי : EQUITY CAPITAL

ראה "הון עצמי"


אקזיט : Exit

מושג המתאר מימוש רווחים של משקיע על ידי הנפקת השקעתו או מכירתה לגוף אחר.


אקטואריה : Actuarie

 תחום פיננסי המשלב מתמטיקה סטטיסטיקה ועקרונות כלכליים לפתרון בעיות הקושרים בעיקר במצבי אי וודאות. שלושת ההתמחויות העיקריות הן:  ביטוח חיים, פנסיה ובריאות הקשור בעיקר לתוחלת חיים וחישובי תמות, נכות וסיכונים קשורים. אקטואריה הקשורה בעיקר לסיכוני רכוש, חבויות וניהול סיכונים. ההתמחות הפחות מוכרת בהקשר של אקטוארים, שכן היא חלק מעולם הפיננסים בכללו, היא התמחות הנוגעת להערכת השקעות בתנאי של אי ודאות. .


אקס : Ex-Date

"אקס" בלטינית פירוש "בלי". מושג זה מתייחס לשער נייר ערך הנסחר בבורסה, כשאינו כולל את התקבולים העומדים לחלוקה בגין אותו נייר ערך.


ארביטראז' : ARBITRAGE

רכישה ומכירה בו זמנית של נכס פיננסי או נייר ערך בשני שווקים שונים, במחירים שונים, תוך ניצול הפרשי שער זמניים.


ארבעת הגדולים (משרדי רו"ח) : Big Four

שם קולקטיבי לארבעת משרדי ראיית החשבון הגדולים בעולם. היו ידועים בעבר בשם Big Eight  עד אשר מיזוגים ורכישות הקטינו את מספרם ל-5. החל מקריסת הפירמה Arthur Andersen בעקבות שערוריית אנרון, בשנת 2002, נותרו  רק ארבעת הגדולים, הכוללים את דלויט טוש - Deloitte Touche, עיין ערך פרייס ווטרהאוס -  PricewaterhouseCoopers, עיין ערך, ארנסט אנד יאנג E&Y, עיין ערך ו- KPMG, עיין ערך.  ההכנסות המצרפיות של ארבעת הגדולים הסתכמו ב-2007 בקרוב ל-100 מיליארד$ ומספר עובדיהם בכל העולם הגיע באופן מצרפי למעלה מ-550,000 עובדים.


ארגון המדינות המפותחות : OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development
ארגון המורכב ממדינות בעלות כלכלות מפותחות. תנאי הקבלה לארגון נקבעים מעת לעת ומתעדכנים על ידי החברות הקיימות, אם כי העקרונות הבסיסים של הארגון הם קבלת העיקרון של השלטון הדמוקרטי ועקרונות השוק החופשי. מטרת הארגון להוביל מהלכים של פיתוח כלכלי ושיתוף עולה עסקי בינלאומי, אם כי הארגון עוסק גם בסוגיות עקרוניות ומהותיות כגון הקטנת הזיהום, סוגיות כגון סחר נשים, עבודת ילדים וכיוב סוגיות אנושיות ואתיות. גם תנאי הקבלה לארגון כוללים מלבד תנאי סף כלכליים, גם תנאים הנוגעים להתנהלות של המדינות, מבחינת תהליכים חקיקתיים וארגוניים. ישראל הוכרזה כמועמדת להצטרפות לארגון במהלך 2007 . מרכז הארגון נמצא כיום בפריז.


ארגון הסחר העולמי : WTO – World Trade Organization

ארגון בינלאומי בו חברות מרבית מדינות העולם ואשר תפקידו לנסות ולהקטין את מחסומי הסחר ולהגיע להסכמים מחייבים בין המדינות יאפשרו ביתר קלות זרימת סחורות ושירותים. בין יתר פעילויותיו, הארגון מהווה הבורר העליון בסכסוכי סחר ויכול להטיל סנקציות על מדינות המפרות את ההסכמים. הארגון הוקם על בסיס שיחות שהחלו על ידי 125 מדינות שנציגיהן נפגשו באורוגוואי ונקראו על שמם: "סיבוב אורוגוואי". ההסכמים נחתמו ב- 1994 והארגון קם בינואר 1995.


ארגון חברות הנדל"ן באירופה : EPRA-


ארנסט אנד יאנג : E&Y - Ernst & Young

אחד מארבעת רשתות רואי החשבון הגדולים בעולם, נוסדה ב-1849 באנגליה תחת שם אחר. ב-1903 הוקמה ארנסט וארנסט בקליבלנד וב-1906 הוקמה הפירמה של יאנג בשיקגו. ב- 1989 התחברו הפירמות ליצור את אחת מארבעת הגדולות - E&Y. לחברה היו ב-2007 למעלה מ-21 מיליארד$ הכנסות והיא העסיקה במשרדיה ברחבי העולם כ- 130,000 עובדים ב-140 מדינות. בישראל היא מיוצגת, החל מ-1994 על ידי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, שנוסדה ב-1937 ומונה 1650 עובדים ב-2007 מתוכם כ-500 רואי חשבון.


ארתור אנדרסן – משרד רו"ח : Arthur Andersen

נוסד על ידי האיש את שמו הוא נושא ב-1914. עד לקריסתו ב-2002 בעקבות שערוריית אנרון (ע"ע) אחד מחמשת רשתות ראיית החשבון הגדולים בעולם. תביעה שהוגשה בעקבות פרשת אנרון גרמה למשרד לאבד את רישיונו כרואה חשבון וכתוצאה מכך התפרקה הרשת. למרות שבית המשפט העליון הפך את ההחלטה וזיכה את הפירמה, לא חזרה הפירמה לפעול כעסק חי ומרבית ענפיה בעולם התמזגו עם משרדים אחרים וחלק גדול מעסקיה עבר לפירמות אחרות, בעיקר לארבעת המתחרות הגדולות.בישראל יוצג המשרד על ידי משרד ליובושיץ קסירר שנוהל על ידי ד"ר יוסי בכר מי ששימש גם מנכ"ל משרד האוצר והביל את הרפורמה הגדולה בשוק ההון בתקופת נתניה והידועה על שמו רפורמת בכר. לאחר פרוץ המשבר התברר כי נגד המשרד הישראלי לא תוגש תביעה כמו נגד משרד האם ובכר הוביל מיזוג עם משרד קוסט, לב ארי, פורר שמייצג את E&Y אחד מארבעת הגדולים שנותרו.


באזל 2

ראה בזל 2


בדיקת נאותות : DUE DILIGENCE

בדיקות כלכליות משפטיות וחשבונאיות המוטלות על כל גורם המטפל בהשקעות, על מנת שכל המידע המהותי אותו יש למסור לגורם המשקיע ובפרט לציבור בקשר להנפקה חדשה של ניירות ערך, אכן הובא לידיעתו באו]פן שיוכל לעשות בו שימוש.


בולטין בורד : BULLETIN BOARD

רשימת מסחר בנאסד"ק  אליה מועברות מניות שאינן עומדות בתנאי מסחר שונים המתאימים לרשימה הראשית, כגון שער מניה נמוך מדולר, שווי אחזקות הציבור מתחת ל-5 מיליון$ וכיוב'. המעבר לרשימה זאת מהרשימה הראשית של הנאסד"ק כרוך באזהרה המאפשרת להנהלת החברה לפעול לשיפור המצב.

, באם לא חל שיפור למרות האזהרה, מועברת המניה לרשימה זאת שבה המסחר דליל ומרווח הביד-אסק גבוה מאוד. ראה גם "פינק שיט".


בועת הים הדרומי : South See Company Bubble

ב- 1711 קיבלה החברה מונופול על המסחר של כל הקולוניות ותחומי ההשפעה של בריטניה בים הדרומי, תמורת קבלת האחריות על החוב הלאומי של אנגליה שהצטבר במלחמת הירושה הספרדית. בפועל החברה לא עסקה ההרבה במסחר וצברה כספים ממשקיעים שנמשכו לפוטנציאל העושר מהמונופול.
ב-1718 התחדשה המלחמה בין ספרד לאנגליה, החברה לקחה על עצמה את החוב הנוסף והחברה הנפיקה מניות חדשות שמחיריהן עלו עוד ועוד. הספקולציה התפשטה והתחילו לקום חברות רבות שהיו מתוכננות לסחור עם העולם החדש או שהיו להן הבטחות אחרות בעלות ערך כלכלי. רבות מהחברות לא היו אלא עסקאות עוקץ שהוציאו ממשקיעים תמימים את כספם. האמון בשוק נפגע ואז חוקק "חוק הבועה" ב-1720, שחייב את כל החברות בעלות המניות לפרסם כתב זכויות מלכותי על מנת להיווכח בשוויין האמיתי. כתוצאה מהחוק, בתוך חדשים ספורים, עלתה המניה פי ארבעה ונסחרה ביותר מ-1000 ליש"ט ואז הבועה התפוצצה. בתוך 3 חודשים החברה איבדה את כל ערכה ואנשים רבים התרוששו. וועדת חקירה שהוקמה ב-1721 גילתה שחיתות רחבת היקף ב היו מעורבים פוליטיקאים עם אנשי עסקים.


בורסה : EXCHANGE

המוסד בו מתרחש מסחר (מפגש פיסי או וירטואלי באמצעות מחשבים) בין קונים ומוכרים. יש בורסות לניירות ערך ובהם נמכרים מניות של חברות שהונפקו לציבור, אגרות חוב וניירות ערך אחרים, לרבות נגזרים פיננסיים ויש בורסות בהם נסחרות סחורות, בעיקר כאלה המיוצרות בייצור המוני, ראה סחורות-commodities.


בורר : Arbitrator

סוג של שופט, המתמנה בהסכמת הצדדים, בתהליך הנקרא הליך בוררות ואשר אינו כפוף לסדר הדין הרגיל. הבורר קובע את תוצאת ההליך המתנהל בפניו. הסכם בוררות מגדיר את סמכויותיו ואת דרכי התנהלותו במסגרת הבוררות. לעיתים ממנים הרכב בוררים. הבורר אינו חייב שתהיה לו השכלה משפטית והוא יכול להיות בעל מקצוע אחר בעל מומחיותו בתחום בו  נדרשת פסיקתו.


בוררות : Arbitration

הליך מעין משפטי, המאפשר לצדדים  להגיע לפתרון שלא באמצעות הליך  רשמי, אלא על ידי שימוש בגורם אובייקטיבי, הוא הבורר או הבוררים ( במקרים מורכבים נהוג למנות הרכב בוררים). המערכת המשפטית מכירה במוסד הבוררות ואף מסדירה אותה ולעיתים אף מעודדת אותה על מנת להקטין את העומס מעל המערכות המשפטיות הפורמאליות, בהן התהליכים נחשבים מסובכים ויקרים יותר בהיותם מוגבלים לסדרי דין פורמאלי.

לעיתים הבוררות נאכפת על אחד הצדדים מכוח חוזה המחייב פתרון עימותים בדרך של בוררות. השפעת הצדדים היא בדרך כלל בבחירת הבורר, אולם מרגע בחירתו הוא חופשי לפסוק כרצונו. רק במקרים קיצוניים ניתן יהיה לבטל פסק בוררות בהליך בבית משפט. לא חלים עליו מגבלות כגון דיני ראיות והוא יכול לקבל מידע בדרכים שלעיתים אינן אפשריות בבית המשפט, לצורך קביעת דעתו.
להבדיל מפסק דין של בית משפט, פסק בורר אינו נתון לערעור. כמו כן בבוררות לא קיים עקרון פומביות הדיון ולכן ברוב המקרים הפסיקה תישאר חסויה.
פסק בורר אינו מתבטל גם אם התגלו בו שגיאות משפטיות, אולם הוא בר-ביטוך אם התברר כי הבורר התמנה שלא כדין או לא פעל שלא על פי ההסכם שנקבע מראש. פעולת בתי הדין הדתיים, המועדפת על ידי אנשים דתיים, מוסדרת על בסיס חוק הבוררות המתבסס על הסכמת בעלי הדין.


בוררות זבל"א

קיצור של "זה בורר לו אחד". מנגנון ובו שני בעלי הדין בוחרים, כל אחד, נציג לבוררות וגורם אובייקטיבי בוחר את הבורר השלישי והבוררות מתנהלת בפני פאנל של שלושה בוררים.

 

 


בזל 2 : Basel II

תקנות שנקבעו על ידי המועצה בבזל העוסקת בפיקוח בינלאומי על בנקים ובקביעת סטנדרטים בינלאומיים והקובעת את רמת הלימות ההון וכנגזרת מכך את הדרך בה על הבנקים לנהל את תיק ההלוואות שלהם ולהעריך את הסיכונים הכרוכים בו.


בזק : Bezeq

בזק החברה הישראלית לתקשורת  היא מונופול תקשורת ישראלי בתקשורת קווית המספקת שירותי טלפון סלולר ואינטרנט. החברה נמנית על מדד תל אביב 25 .

עד 1984 פעלה ישראל רשות התקשורת ולפני כן היתה חלק משירותי הדואר. 

ב-1984 הוקמה כחברה ממשלתית האחראית על שירותי התקשורת בישראל, החל מ 2005 החברה נמכרה לאנשי עסקים פרטיים וכיום היא נמצאת בשליטת שאול אלוביץ'. 

הסדקים במונופול החלו בשנת 1997 עת שוק השיחות הבינלאומיות נפתח לתחרות, עם כניסתן של: 012 קווי זהב, ו013 ברק. ולאחר מכן ב-2004 נכנסו חברות נוספות והתחרות גברה.

 בזק קיבלה מהממשלה גם מונופול מ-1986 בהפעלת שרות סלולרי באמצעות חברת הבת פלאפון. ב-1994 התאפשר לחברה נוספת - סלקום להיכנס לתחרות וב-1999 נכנסה החברה השלישית פרטנר. ב-2014 היו כבר מספר מפעילים לרבות מפעילים וירטואליים על תשתיות החברות הקיימות וחלקה של בזק באמצות פלאפון ירד לכרבע מהשוק

 

. ב 2000 החלה בזק להפעיל שירות פס רחב ADSL . וכן התאפשר לספקים לספק ישירות על תשתיות בזק את שרותי האינטרנט. בשנת 2006 התאפשר גם לחברות אחרות להציע שיחות מקומיות. חברת הכבלים הוט הפכה להיות המתחרה המשמעותית ביותר של בזק בתחום, אולם ב-2014 עדיין שלטה בזק בלמעלה מ-80% משוק השיחות המקומיות.


בטוחה : Lien

צורה של שיעבוד נכס שמטרתה הבטחה לתשלום של חוב או למילוי התחייבות


בי.או.טי-בנה הפעל והעבר : BOT-Build Operate & Transfer

דרך להקמת ומימון פרוייקטים ציבוריים לפיה זכיין מקבל על עצמו את המימון והקמת פרוייקט ציבורי.

לאחר הקמת הפרוייקט הוא גובה את ההכנסות על פי ההסכם שנקבע מהמשתמשים או המדינה, כאשר ההכנסות מחושבות באופן שהזכיין יוכל להרוויח רווח סביר מהקמת הפרוייקט. לעיתים המדינה מעניקה לזכיין רשת ביטחון. בתום תקופת הזיכיון הזכיין מחזיר את הפרוייקט לידי המדינה


ביטא : BETA

עיין ערך בתא


ביטוח לאומי : National Insurance, Social Security

: • מוסד שמטרתו ליישם את רעיון הערבות ההדדית בין אזרחי המדינה. פעולות אלה נעשות על ידי תשלומים לאזרחים שונים במצבי משבר אישיים, כגון אבטלה, פגיעה פיסית או נפשית שאירעה בעבודה או בדרך אליה, לידה ועוד. בישראל הבט"ל מטפל גם בהחזר בשל שירות מילואים. • ואמור להבטיח חגורת ביטחון לאזרחים במצבי משבר כלכלי - אישי..

מקור הרעיון בגרמניה של סוף המאה ה-19 שם הונהג ביטוח בשל נכות וזיקנה. במהלך מלחה"ע ה-2  הציג ויליאם בוורידג' לפרלמנט בבריטניה תוכנית ובה הציע ביטחון סוציאלי לכל ימי חיי אזרח במדינה. לאחר המלחמה הביאה התוכנית להקמת ביטוח לאומי בבריטניה. ב-1952 נחתמה אמנה בינלאומית שקבעה תקנים מינימאליים לביטוח סוציאלי: טיפולים במחלות, זיקנה, שארים ונכויות בעבודה. 

 


ביטוח פנסיוני : Pension plan

 תוכנית שנועדה להבטיח לעובד ולבני משפחתו הכנסה בתקופה של אי עבודה: הנגרמות מנכות, זיקנה או מוות. בתוכניות אלה נכללים קרנות פנסיה המנוהלות על ידי גופים מקצועיים בשוק ההון, פנסיה מתקציב המדינה, ביטוחי מנהלים וקופות תגמולים. המטרה המשותפת של כל סוגי התוכניות הן לספק הכנסה לעת זיקנה. במרבית כלכלות העולם יש עידוד עובדים לביטוח פנסיוני, באמתעו הקלות מס על חסכון של עובדים, ופוטרת ממס  הפרשות מעבידים למטרה זו.


ביטחון סוציאלי : Social security

תפיסה חברתית המתבטאת במערכת של חוקים ותקנות שנועדו לספק לאזרחים יכולת קיום בסטנדרט מוסכם גם בתקופות של מצוקה כלכלית, בין אם היא אישית ובין אם היא מתייחסת לציבור גדול. הכלים המשמשים לרשת הביטחון הם מוסד לביטוח לאומי, חוקים החלים על מעסיקים, פעילות המתבצעת ברמת הרשויות המקומיות, ותמיכה בארגוני המגזר השלישי על ידי הממשלה המייצרים השלמות במקומות בהם הכלים הפורמליים אינם יכולים לפעול בשל מגבלות שונות.:


ביטחונות : Collaterals

 

ביטחונות הן שיעבוד של נכסים לטובת המלווה על מנת להבטיח את החזר ההלוואה ובכך מגדילים את הביטחון להחזר ההלוואה.
בדרך כלל משתמשים בנכסים פיננסיים כביטחונות, נכסים כגון מניות, אגרות חוב, פיקדונות, שיקים דחויים וכיוב'. בהלוואות לרכישת דיור הנקראות משכנתאות (עיין ערך) הבנק ידרשו את שיעבוד הנכס שמשמש כביטחון לפירעון ההלוואה.


ביטקוין : bitcoin

 מטבע וירטואלי שנוצר ב-2008 על ידי (ככל הנראה) מתכנת אוסטרלי בשם קרייג רייט שכינה את עצמו בשם בדוי סאטושי נאקמוטו

להבדיל ממטבעות אחרים, הביטקוין אינו מונפק על ידי ממשלות או בנקים מרכזיים, כי אםיצירה של השוק.

הביטקוין מסומל לעיתים כ-BTC או XBT

לעיתים מסמנים אותו באות B ועליה שני קווים אנכים כמו סימון הדולר באות S

לביטקוין יש יחידות משנה שנקראות סאטושי כך ש100,000,000 סאטושי שווים לביטקוין אחד.

 המנגנון של הביטקוין מבוסס על תהליך הנקרא כריה, שהוא תהליך היצירה של המטבעות

בעזרת אלגוריתם מיחשובי שגורם לכך שככל שיונפקו יותר מטבעות, זמן המחשב שיידרש על מנת להפיק את המטבעות הבאים יהיה ארוך יותר, כאשר  הכמות מתכנסת למספר סופי.

כ-21 מיליון מטבעות, כלומר בעת שהביטקוין הגיע למחיר של 1000 דולר ליחידה, מדובר ב-21 מיליארד$ סכום זניח לעומת צרכי המזומן של העולם, כך שלפחות במתכונת הנוכחית, הביטקוין, גם אם יהפוך לסיפור הצלחה גדול יותר מכפי שהוא היום, לא יחליף את המטבעות הקיימים

 המערכת כוללת שרשרת בלוקים Blockchain

המבוססת על תהליך הצפנה ומבטיחה כי התיעוד המוצפן של הכמויות והעסקאות לא ישלט בידי גורם יחיד אלא על ידי חברי רבים ברשת ובכך מבטיחה את האמינות של הרישומים והיתרות. 

.במסגרת הסדר הביטקוין קיימים מנגנונים טכניים המאפשרים סליקה של כסף. כל משתתפי המערכת מקבלים את המידע, כך שנדרש חיבור לאינטרנט לכל צורך של שימוש והעברת כספים במקרים של העברת כספים, ניתן לזהות את המשלם והמקבל רק על פי כתובת ה"ארנק" - המושג המקביל לחשבון בנק, אם כי לא ניתן לוודא מי בעלי הארנקים המשתתפים בתהליך. 

 


בינלאומי-הבנק הבינלאומי הראשון : First International Bank of Israel

השם המלא הוא "הבנק הבינלאומי הראשון לישראל. הבנק מוחזק בידי פיבי אחזקות שבשליטת צדיק בינו ב-53% וכרבע ממניות הבנק מוחזקות בידי בנק דיסקונט.

בשנים 1980 - 2014 מדורג קבוע במקום החמישי בישראל.

הבסיס להקמתו הוא שר האוצר - פנחס ספיר שהחליט להגדיל את התחרותיות במגזר הבנקאי ויזם את הקמתו על ידי מיזוג כמה מוסדות פיננסיים קטנים ביניהם, בנק לסחר חוץ, בנק ליצוא, הבנק הישראלי לתעשייה ועוד.

הבנק החל לפעול ב-1972 מיד עם קבלת הרישיון מבנק ישראל. המדינה החזיקה בבעלות עד שמכרה את חלקה לקבוצת אייזנברג בעל השליטה אז בחברה לישראל שכעבור שנה ב-1979 מכר את המניות לקבוצה של 11 תעשיינים מהבולטים בארץ שהחזיקו בבנק באמצעות קבוצת דנות.

החל מ-2003 שולט בבנק צדיק בינו אשר שימש כמנכ"ל הבנק בעת משבר ויסות מניות הבנקים שארע בתחילת שנות השמונים. בזכות העובדה שבינו בחר לא להשתתף בחגיגת הויסות של מניות הבנקים, הולאמו כל ארבעת הבנקים הגדולים ורק הבינלאומי נותר בנק בבעלות פרטית. מניית הבנק הבינלאומי נסחרת במדד תל אביב 25 ושווי השוק שלה בסוף מרץ 2014 עומד על כ-6 מיליארד ₪ לעומת הון עצמי המתקרב ל-7 מיליארד


ביתא

עיין - ערך בתא


בלו צ'יפס : Blue Chips

מניות של החברות הגדולות ביותר בארה"ב במונחי מכירות, שווי שוק או רווחיות. בדרך כלל מדובר במניות הנכללות במדד הדאו ג'ונס ובמניות הגדולות ביותר בנאסד"ק 100 וב-S&P500  (חלק מהם חופפות ביניהן, כגון מיקרוסופט ואינטל). לעיתים בהשאלה מתייחסים גם למנות כאלה בבורסות אחרות בעולם, כגון בישראל למניות המרכיבות את מדד המעו"ף.

המונח שאול מעולם ההימורים בו האסימון הכחול הוא בעל הערך הגבוה ביותר


בלומברג : Bloomberg

סוכנות הידיעות המתמחה באספקת שירותי מידע בתחום הפיננסים. החברה נוסדה בשנת 1981 על-ידי מייקל בלומברג וכיום מופעלים על ידה למעלה מ-126 נציגויות ברחבי העולם. על מנת לאפשר ללקוחותיה לעבד ולנתח את המידע הפיננסי החברה מספקת גם מסופי בלומברג (Bloomberg terminals) שבשנים האחרונות הפכו לאחד הכלים הנפוצים ביותר בתחום ניתוח המידע הפיננסי.


בלון : Balloon

ראה הלוואת בלון


בלנק צ'ק

ראה חברות בלנק צ'ק


בלק אנד שולס : Black & Scholes

מודל להערכת אופציות שפותח על ידי פישר בלק ומיירון שולס וכן בסיוע נוסף של רוברט מרטון, שני האחרונים זכו בפרס נובל. (פישר בלק נפטר ב-1995 )

 

 


בלתי חוזר : Irrevocable

מונח משפטי המצורף למסמכים שונים כגון ייפוי כוח,  מכתב אשראי ומסמכים אחרים ובו הנותן אינו יכול לשנות את דעתו ולבטל את ייפוי הכוח או ת מכתב האשראי. הפוך למסמך שהוא Revocable, קרי ניתן לביטול.


במחיר מוגדר או טוב יותר : AT OR BETTER ORDER

הוראה בהגבלת שער לעסקה בבורסה לפיה מורה הקונה, או המוכר, של נייר ערך מסוים לברוקר שלו לקנות או למכור, ניירות ערך במחיר מסוים הנקוב על ידו בהוראה או במחיר טוב ממנו.


בן עמי עובד

הבן הבולט ביותר למשפחת דנקנר לפחות עד לעלייתו של נוחי (ע"ע) בן עמי נולד למאיר ולשושנה דנקנר ב-1905. נפטר ב-1988.  אחיו של עובד, משה, היה סבם של נוחי ודני דנקנר. בשנות ה-20 לחייו שינה עובד דנקנר את שם משפחתו לבן עמי בהשפעת איתמר בן אב"י, שהיה שותפו להנהגת תנועת "בני בנימין של בני המושבות". מפעלו הגדול של בן עמי היה הקמת העיר נתניה: הוא רכש חלק מהאדמות שעליהן הוקמה העיר, גייס קבוצת יהלומנים לרכישת בתיה הראשונים, ולאחר שהוקמה עמד בראשה שנים רבות.
בן עמי ואחיו בועז פיתחו גם עסקי מסחר ביהלומים, סחר ותעשייה. ב-1948 הפך בן עמי גם לאיל תקשורת: קבוצת עיתונאים בראשות ד"ר עזריאל קרליבך החליטה לפרוש מהעיתון ידיעות אחרונות ולייסד עיתון עצמאי.  בן עמי הוא שמימן את הקמת העיתון החדש, מעריב, שהפך במהלך שנות ה-60 וה-70 לעיתון הנפוץ במדינה.
ב-1957 קיבל בן עמי - שהיה ידוע בקשריו הטובים עם השלטון ועם שר התעשייה פנחס ספיר - נתח גדול מהקרקעות שעליהן הוקמה העיר אשדוד במחיר נמוך; והחברה שבשליטתו, ק.ב.ע, קיבלה ללא מכרז את חוזי הבנייה והפיתוח לשלב הראשון של הקמת העיר. בן עמי דנקנר היה למעשה היוזם והמפתח הראשון של נמל אשדוד.

עסקת המקרקעין הגדולה ביותר בישראל עד אז עוררה סערה גדולה, וספיר נאלץ לדלל את חלקו של בן עמי, שעדיין נותר גבוה: ב-1974 כבר הגיע שווי האדמות שברשותו ל-60 מיליון. ביתו ליאורה נישאה לעיתונאי אלי לנדאו,  מי שהיה עוזרו של אריאל שרון שהפך להיות מאוחר יותר ראש עירית הרצליה.
 


בנק אוף אמריקה : Bank of America Corporation

 

אחד הבנקים הגדולים בעולם.שווי שוק ב-

13 לנובמבר 2013 156 מיליארד $.1904 את בנק אוף איטליה בסן פרנסיסקו, כשהמטרה המוצהרת היתה לספק שירותים בנקאיים למהגרים שנדחו על ידי הבנקים המסורתיים. בעת רעידת האדמה הגדולה בסן פרנסיסקו ב-1906 והשריפות שהתחוללו בעקבותיה, התקשו הבנקים של סן פרנסיסקו לתת שרות וג'יאניני באמצעים מאולתרים סיפק לבעלי העסקים הלוואות חיוניות שכולם, כפי שנהג לספר, הוחזרו במלוא1922 ייסד את בנק אוף אמריקה ואיטליה על ידי רכישת בנק נוסף. ב-1927 מיזג את הבנק שלו שמנה כעת 101 סניפים עם Liberty Bank of America 175 סניפים וב-1928 התמזג עם בנק אוף אמריקה-לוס אנג'לס והפך להיות הבנק הגדול בארה"ב שנקרא כעת בנק אוף אמריקה.1983 הבנק פרץ את גבולות קליפורניה ולאחר מיזוגים ורכישות, נכשל הבנק בעסקה גדולה של הלוואה לקרן הון סיכון בשנת 1998 ובמצב קשה נרכש על ידי NationsBank of Charlotte, 2004 הבנק התמזג עם bank FleetBoston Financial, 200 מיליארד דולר בנכסים ו-20 מיליון לקוחות.2007 הוכרזה רכישתה של סוכנות המשכנתאות קאונטריווייד ששלטה בלמעלה מ-20% משוק המשכנתאות בארה"ב, עסקה שהושלמה ב-2008 והתגלתה כבעייתית נוכח ההונאות שהחלו להתגלות סביב עסקי המשכנתאות מה שהפך להיות משבר הסאב-פריים. 80% ביחד עם ענקי בנקאות אחרים. מאז השפל ב-2009 ועד סוף 2013 עלתה מניית הבנק בחזרה בכ-200% ונעה סביב 14-15$ לעומת למעלה מ-40$ בשיא. מריל לינץ', עסקה שבחלקה היתה תוצאה של לחץ של הממשל על מנת למנוע כדור שלג והניבה מבול של תביעות כנגד הבנק ודירקטורים. עסקאות אלה גרמו להידרדרות בשווי השוק של הבנק בלמעלה מ-שהיה הבנק השביעי בגודלו בארה"ב ובעל כ-ששינה את שמו לבנק אוף אמריקה על שם הבנק הנרכש.  

 


בנק ברינג : Baring's bank

הבנק שעד להתמוטטותו ב- 1995 היה הבנק הותיק ביותר בלונדון, ששימש את בית המלוכה וסייע במימון מלחמות בריטניה.

הבנק התמוטט כתוצאה מהימורים של נגזרים שביצע ברוקר צעיר בשם ניק ליסון בשלוחת הבנק בדרום מזרח אסיה שגרמו להפסדים של 1.4 מיליארד $. לאחר התמוטטותו נרכש על ידי בנק הולנדי ING.


בנק ישראל : Bank Of Israel

הבנק הראשי למדינת ישראל, באמצעותו מנוהלת המדינית המוניטארית של מדינת ישראל ומשמש כבנקאי ראשי של המדינה.

הקמתו אושרה על ידי כנסת ישראל באוגוסט 1954 באמצעות "חוק בנק ישראל" והבנק החל לפעול לראשונה בחודש דצמבר באותה השנה בראשותו של דוד הורביץ ששמש כנגיד הראשון. עד אז שימש בנק לאומי לישראל כתחליף לבנק המרכזי.

בין תפקידי הבנק: שמירה על יציבות רמת המחירים במשק הישראלי על ידי קביעת שער הריבית המקומית, הנפקת שטרות ומטבעות, הסדרה כיוון ופיקוח מערכת הבנקאות המסחרית בישראל באמצעות המפקח על הבנקים, ניהול יתרות המטבע של הממשלה, פיקוח על השימוש במט"ח ומתן שרותי יעוץ לממשלת ישראל.

 


בסט : AT BEST, BEST

הוראה במחיר השוק, הוראה בניירות ערך שבה מבקש לקוח מהברוקר שלו לקנות או למכור נייר ערך במחיר הטוב ביותר שאפשר להשיגו ביום ביצוע העסקה ולאו דווקא במחיר מוגדר. (גם: הוראה ללא הגבלת שער).


בסיס הכסף : Base money (Monetary base)

כמות שטרות ומטבעות במחזור ועוד הרזרבות המינימאליות הנדרשות ממוסדות אשראי להחזיק במאזנן.


בעיית הסוכן או בעיית הנציג : Agency problem

מונח המשקף את ניגוד האינטרסים הקיים בין בעלי מניות לבין המנהלים השכירים מטעמם. ניתן להראות כי למנהלים כדאי לפעול באופן שאינו עולה בקנה אחד עם האינטרסים של בעלי המניות ששכרו אותם. התיאוריה המימונית ניסתה לפתח מבני חוזי העסקה למנהלים שיצמצמו את בעיית הסוכן ועל רקע זה התפתחה במיוחד תעשיית הענקת אופציות נדיבות למנהלים. בעיית הסוכן קיימת בעוד מספר מקומות לדוגמא בקונפליקט הקיים בין המנהל המייצג את בעלי המניות ובין בעלי החוב לפירמה.


בעל מניה : Shareholder

בתעודות מניות הרשומות ע"ש, בעל המינה הוא האדם או הגוף, אשר שמו רשום בתעודה כבעל המניה.


בעלי עניין : Major shareholders, main stakeholders

מינוח המיוחס לגורמים בפירמה שיש להם שליטה, אם על ידי רוב המניות או על ידי תפקיד כגון, מנכ"ל או יו"ר מועצת המנהלים. לעיתים גם קרוביהם של בעלי העניין, גם אם אינם נושאים בתפקיד פורמאלי או אינם בעלי אחוז גבוה של מניות, נחשבים גם הם בעלי עניין מכוח הזיקה המשפחתית הקרובה.


בר און רוני : BAR ON RONI

עו"ד, שר האוצר בממשלת אולמרט החל מאפריל 2007 בעקבות השעיית שר האוצר הקודם הירשזון על רקע חשדות פליליים. נולד בשם אהרון חיים בירנבאום. היה חבר חרות ואחר כך בליכוד. כמו כן היה פעיל בבית"ר ירושלים. עם הקמת קדימה הצטרף לתנועה. היה מושא פרשת בראון חברון שבה הוצע לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה ונאלץ להתפטר לאחר יומיים, על רקע טענות לאי התאמתו וקבלת התפקיד במסגרת דיל פוליטי לא כשר.

 החל מ- 2003 חבר כנסת ומ- 2006 שר בממשלת אולמרט. שימש כשר הפנים ועם התפטרות הירשזון קיבל את מינוי שר האוצר. נחשב כשר ללא אג'נדה משלו ונוח לפקידי האוצר. לא ניסה להוביל מהפכות ושינויים. רפורמות שהציע ואשר נכשלו נוכח התנגדות ההסתדרות, היו בעיקר עבודה של פקידי משרדו ולא תוצאה של יוזמותיו. הצטיין בעיקר בעמידה איתנה בתקופה של משברים ממשלתיים והעדר רוב קואליציוני ברור, נגד חריגות בתקציב ובמיוחד נגד החזרת קצבאות הילדים על פי דרישות ש"ס.

 


בר סטרנס : Bear Stearns

חברת ברוקרים שנודעה באגרסיביות של  פעולותיה. הוקמה ב-1923 על ידי שלושה שותפים כבית מסחר מניות ושרדה את המשבר הגדול של 1929 ללא פיטורי עובדים. בשיאה היתה בעל נכסים של מעל 100 מיליארד$ ומנתה כ-15,500 עובדים בסניפיה ברחבי העולם. נחשב כבנק ההשקעות החמישי בגודלו בארצות הברית ושני בגודלו בתחום חתמות איגרות חוב מגובות משכנתאות (MBS). החברה נכנסה למשבר חזק בעקבות משבר הסאב-פריים. הבנק הפדרלי של ניו-יורק ניסה לסייע על ידי הלוואה גדולה אולם ללא הועיל.בר-סטרנס נרכש על ידי ג'יי פי מורגן-צ'ייס במחיר של 10$ למניה הרבה פחות מהשיא שהיה במהלך השנה 133$ למניה.

 נכנסה כשותפה בזרוע ההשקעות של חברת מגדל – מגדל שוקי הון, אולם לאחר כניסתה למשבר מכרה ההנהלה החדשה את חלקה בחזרה למגדל ב-70 מיליון$.

 


ברבור שחור : Black Swan

 הברבור השחור הוא מושג שהוצג על ידי נאסים טאלב בספרו תעתועי האקראיות. המושג מתאר כיצד אירועים חריגים הנתפסים כבעלי הסתברות זניחה, הם בעלי משמעות גדולה בהרבה ממה שמקיעים מבינים ומייחסים להם ולכן משפיעים על ביצועי תיקי ההשקעות באופן מכריע. טאלב פיתח לכן את גישת ההשקעות שלו המבוססת על חוסר האמון ביכולת לחזות אירועים כאלה, על אף מומחיותו במתמטיקה פיננסית, על ידי שהמליץ למשקיעים להשקיע את מרבית כספם בהשקעות בעלות פרופי סיכון נמוך במיוחד ורק מעט מהכסף בהשקעות מסוכנות במיוחד עם סיכויי עליית ערך גדולה, כגון על ידי שימוש בנגזרים שייצרו מכפיל ערך. הסיכון מגודר מתוקף היות ההשקעה בסכום קטן יחסית ואילו הסיכוי עשוי להיות גדול מאוד.


ברונים שודדים : robber barons

המקור, בעלי אחוזות או תארי אצולה במרכז אירופה (במה שכונה האימפריה הרומית הקדושה שכללה אזורים בגרמניה, צ'כיה, ארצות השפלה, מזרח צרפת, צפון איטליה, שווייץ ואוסטריה) שהשתלטו על מעברי דרכים וגבו דמי חסות מהשיירות והסוחרים שעברו בדרכם. נתיב מרכזי היה נהר הריין בו חלק מהברונים השודדים מתחו שרשראות ברזל ומנעו מעבר עד אשר קיבלו כופר מעבר. הברונים לא תחזקו דרכים או שיפרו תשתיות. הם רק ניצלו את כוחם המקומי על מנת לגבות כסף ללא כל עילה למעט העובדה שהם יכלו לעשות זאת. המושג נלקח בהשאלה, לראשונה, לקבוצת התעשיינים ואנשי העסקים בסוף המאה ה-19 בארה"ב, שיצרו שורה של מונופולים, שניצלו את כוחם להעלאת מחירים ולתשלום שכר רעב ותנאי עבודה מחפירים לפועלים, ביניהם ניתן למנות את רוקפלר (ע"ע) קרנגי (ע"ע) ו-ואנדרבילט (ע"ע).. רק לאחר שהאווירה הציבורית באמריקה השתנתה, הועברו חוקי אנטי-טראסט שהגבילו את כוחם של המונופולים ואף פירקו חלק מהם. המונח חוזר מידי פעם לשיח, בתקופות של התעוררות מחאה חברתית, בהקשר של אנשי עסקים בעלי כוח רב, בסמיכות למושגים כגון הון ושלטון, (ע"ע) וטייקונים (ע"ע), בטענה שאנשים עסקים גדולים מנצלים את כוחם על מנת להשיג הטבות ולהתעשר על חשבון הציבור הרחב.

רוקפלר
הון ושלטון


ברוקר : Broker

סוחר מורשה לסחור בניירות ערך עבור לקוחות בבורסה מסויימת. הברוקר מבצע הוראות קניה ומכירה של ניירות ערך עבור לקוחותיו, ומספק אינפורמציה וייעוץ בגינן. תמורת ביצוע הוראות אלו משולמת עמלה לברוקר. 


בריכות חשוכות בריכות נזילות : Dark pools

זירות מסחר המאפשרות לגופים מוסדיים או קרנות גידור לבצע עסקאות גדולות ללא בקרת הרגולטור ובלי תיעוד בספר הפקודות של הבורסה. הזירות הללו אינן מצטטות ביקושים או היצעים וכל עסקה מתבצעת בין משקיעים מבלי שכל האחרים יהיו חשופים אליהם ומבלי שלעסקה תהיה השפעה על מחיר ניירך הערך. מלבדה האנונימיות אפשר לסגור עסקאות במחירים השונים ממחירי הבורסה ומבלי לגרום לזעזועים במחיר נייר הערך. אם למשל משקיע גדול מעוניין למכור בלוק גדול של סחורה, הוא נאלץ לעשות זאת על ידי פגישת מספר גדול של משקיעים, דבר המייצר לחץ על מחיר המנייה. בבריכה חשוכה יש לו סיכוי למכור את כל הכמות במחיר אחיד. בסוף אוקטובר 2015 היו הערכות כי המסחר בבריכות החשוכות מרכז כ-10% ממסחר המניות באירופה ולא פחות מ-40% מהמסחר בארה"ב. בתחילת 2015 שילמו שני מנהלי בריכות חשוכות UBS ו ITG קנסות בסך עשרות מיליוני $ על שימוש במידע על מידע שהגיע אליהם במסגרת פעילותם ואשר היה בבחינת מידע פנים. באירופה יש כונה להכיל רגולציה של גילוי גם על הבריכות החשוכות החל בינואר 2017.


ברירת קנס לפטור מעונש או דרישת פיצויים : via sense

הסכום המשולם על מנת להיפטר מענישה או דרישת פיצויים בשל גרימת נזק או פציעה


ברית : Pact

see Agreement


ברנע, דו"ח : Barnea report

דו"ח המתווסף לדוחות הכספיים השנתיים ומטרתו לתת מידע נוסף מעבר למידע החשבונאי הרגיל, על עסקי החברה, מדיניותה, ציפיותיה ותוכניותיה.


בתא : Beta

 

האות היוונית בתא β - מסמלת את הסיכון השיטתי במודל CAPM . הסיכון השיטתי הוא הסיכון הנגרם מתנועת השוק ואשר אינו ניתן לפיזור על ידי בניית תיק השקעות. להבדיל מהסיכון הספציפי - עיין ערך.
כאשר למניה יש בתא נמוכה מ-1, המניה נחשבת דפנסיבית, כלומר, היא אמורה להגיב על תנועת השוק באופן מתון. בדרך כלל בתא דפנסיבית מיוחסת למניות של חברות המוכרות מוצרים בעלי ביקוש קשיח כגון מזון או תרופות. בתא מעל 1 היא אופנסיבית ומגיבה בתגובת יתר לתנועת השוק.


בתוך הכסף : in the money

 ראה אופציה בתוך הכסף


ג'ורג' סורוס : George Soros

מנהל השקעות מעורב פוליטית בעל זיהוי שמאלי (ליברלי במינוח האמריקני), ממוצא יהודי הונגרי. שם משפחתו במקור היה שוורץ והוחלף לסורוס. נולד ב-1930 ושרד את הכיבוש הנאצי. ב-1947 עברה משפחתו לאנגליה שם למד. הונו על פי פורבס מוערך ב-9 מיליארד$ ל-2007, עובדה שמיקמה אותו בסוף המאייה הראשונה של עשירי העולם. בעת שהתחיל לעבוד אמר כי כשיגיע לחצי מיליון$ יפסיק לעבוד ויעבור לפילוסופיה וכתיבה. הוא אמנם  לא הפסיק לעבוד אולם פרסם עד כה 10 ספרים בהם פרס את תפיסת עולמו בתחומים של כלכלה, מוסר ופוליטיקה.

ב-1956 היגר מאנגליה לארה"ב והחל לעבוד בשוקי ההון. האני מאמין שלו מבוסס על תיאוריה של קרל פופר והוא מסתייג מקיומו של שיווי משקל בשוק, עובדה שאף נתן לה ביטוי בספריו.

 ב-1969 הקים יחד עם ג'ים רוג'רס, את קרן קוואנטום, שהניבה בעשור הראשון לפעילותה תשואות חריגות של למעלה מ-40% בשנה. 13 שנים לאחר הקמת הקרן ביצע מהלך שהעלה אותו לחזית המשקיעים הידועים בעולם. הוא הימר כנגד הליש"ט בפוזיציית שורט והרוויח קרוב למיליארד ליש"ט ובכך היה בין הגורמים העיקריים שהכריחו את הבנק המרכזי של אנגליה לבצע פיחות בליש"ט. הוא הצליח בהימורים נוספים על שערי המטבע ואחד הגדולים שבהם היה הימור ב-1987 נגד הבאט התאילנדי, גם שם הרוויח הרבה.

סורוס  משתמש בהונו לצדקה ותמיכה בפרוייקטים התואמים את השקפת עולמו הליברלית וכן השקיע כספים בתמיכה מועמדים פוליטיים שהם על פי רוחו. הוא נחשב מתנגד גדול למדיניות נשיא ארה"ב בשנים 2001-2008 - ג'ורג' בוש ומתח עליו בהזדמנויות שונות ביקורת חריפה. בבחירות לנשיאות ארה"ב ב-2008 תמך במועמד הדמוקרטי ברק אובאמה.

 


ג'יי קרב או עקומת J : J curve

מושג המתאר את מבנה תזרים המזומן בקרנות השקעה פרטיות בהן בתחילת הדרך התזרים שלילי ואחר כך הולך ונהיה חיובי בקצב גדול


ג'יני מאי : Ginnie Mae

התאחדות המשכנתאות הלאומית הממשלתית בארה"ב" (Government National Mortgage Association), שתפקידה לשמש כבטוחה למשכנתאות שנתנו על ידי הממשלה . בעבר היה זה תפקידה של פאני-מיי (עיין ערך) עד שהפכה להיות חברה פרטית.


גאט"ט : GATT

הסכם בינלאומי שנחתם ב-1947 שמטרתו לייצר סטנדרטים של סחר בינלאומי חופשי תוך הקטנת המכשולים והמגבלות על סחר זה מתוך הכרה שסחר בינלאומי חופשי אמור להגדיל את רווחת העולם. לעיני היוזמים עמדה מערכת הסחר הבינלאומי לפני מלחמת העולם הראשונה שהתקיימה בין מרבית הכלכלות המובילות, ללא מגבלות מכבידות ואיפשרה פיתוח ושגשוג..


גולדמן זקס : Goldman Sachs

אחד מבתי ההשקעות הגדולים ביותר בעולם עם היקף נכסים מנוהלים בשווי של כמעט 1.1 טריליון דולר (נכון ליוני 2008) ולמעלה מ-36 אלף מועסקים. החברה הוקמה בשנת 1869 ומאז מרכזת את פעילותה בשלושה תחומים עיקריים – ניהול השקעות, שירותי ברוקראז' וחיתום. בין השאר שימש בית ההשקעות כחתם בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) של חברות כמו מייקרוסופט, יאהו, פורד וג'נרל אלקטריק.


גידור : Hedge / Hedging

תהליך שבו בונים הרכב השקעות (תיק) שבו מנטרלים סיכונים מסויימים. דוגמא לגידור סיכונים פשוט: רכישת תיק הכולל מניות מסוימות ואופציות מכר PUT על אותן מניות, ירידת מחירי המניות מפוצה בעליית ערך האופציות.


גילוי מלא : Full disclosure

קרא קודם את ההגדרה לעקרון הגילוי הנאות והוסף: האבחנה בין גילוי נאות לגילוי מלא, היא כי הגילוי המלא פירושו כי שיקול הדעת בגילוי אינו נתון למנהלים בשוק ההון, לפיהם הגילוי של עובדות במידה ויש בהן כדי להשפיע על החלטת הקנייה או המכירה או האחזקה של הנייר, כי אם כל מידע הנוגע לחברה ואשר הגיע לידיעתם ובלבד שאינו מידע זניח במהותו, חייב להיות מועבר באופן רשמי לידיעת הציבור בדרכים שקבע הרגולטור. הגילוי הנאות משאיר שיקול דעת מסוים לגבי היקף הדברים אותם חייבים לגלות ואילו עקרון הגילוי המלא מהווה הרחבה גורפת של עקרון הגילוי הנאות.

 

 


גילוי נאות : Proper disclosure

בכל שוק הון מתקדם, מהווה הגילוי הנאות עיקרון מרכזי, לפיו על הפירמה להעביר לידיעת הציבור את כל המידע הרלבנטי הנמצא בידיה, ובלבד שאין בו כדי לפגוע בפגיעה בלתי מידתית בפירמה. מידע רלבנטי מוגדר כמידע שיש לו השלכות על הרצון לקנות או למכור או להחזיק בנייר הערך.

עקרון הגילוי הנאות חל גם על שחקנים אחרים בשוק ההון, כגון מנהלי קרנות או חתמים. ראה גם גילוי מלא.

 


גילון : GILON

אג"ח ממשלתית שאינה צמודה, הנושאת ריבית נומינלית משתנה, אשר מונפקת לתקופה של עד 10 שנים. הריבית מתעדכנת אחת לחצי שנה על ידי בנק ישראל , עפ"י שקלול ממוצע שעורי תשואות המק"מים לפדיון לטווח של 3 עד 12 חודשים , ובתוספת של עד 4%.


גיליון שערים

עלון יומי שמפרסמת הנהלת הבורסה לני"ע. העלון כולל מידע על ניירות הערך שנסחרים בבורסה ובכלל זה שערים בשלבי המסחר השונים, מחזור עסקאות ועוד


גישה טכנית : Technical approach

גישה זאת לניתוח ניירות ערך וקביעת החלטות למסחר בהם, הינה גישה פופולארית המייחסת לשוק חיים משל עצמו. כלומר, על פי הגישה הטכנית עשויים להיות תנודות של מומנטום, גם אם אין הצדקה כלכלית לכך ובמקרים רבים ניתן להרוויח כסף על ידי הבנת המגמה של השוק או של נייר ערך או מטבע, בכך שלמעשה ניתן לנבא את התנועה ולפעול בהתאם. הגישה הטכנית, על אף הפופולאריות הרבה שלה והעובדה כי היא משתמש בכלים סטטיסטיים, אינה מקובלת על חוקרי האקדמיה במימון המבקרים אותה קשות. מרבית המחקרים שבוצעו לבדיקת השיטה הטכנית מצביעים כי אין בה ממש, אם כי מיעוט של מחקרים מראה כי לעיתים ניתן לזהות אי שכלולים בשוק ההון שפירושם שניתן לקבל החלטות קניה ומכירה על בסיס שערים או מגמות, במצבים מוגדרים. תומכי השיטה הטכנית, מצביעים על העובדה כי גם למנתחים הפונדמנטליים אין הצלחות מסחררות והם מתקשים להכות את השוק. אך האמת היא שתומכי הגישה הפונדמנטלית ברובם אינם סבורים שניתן להכות את השוק עקב שכלולו, כך שביקורתם של תומכי השיטה הטכנית, אינה נראית להם רלבנטית. הגישה מוקצנת ביותר של המשתמשים בשיטה הטכנית היא סחרני יום - day trader ראה ערך.


גישה פונדמנטלית : Fundamental approach

גישה זאת מתבססת על תיאוריות פיננסיות, כלכליות וסביבתיות לקביעת כוחות ההיצע והביקוש וכתוצאה מכך ערכם של ניירות ערך. גישה זו מובחנת מגישות אלטרנטיביות כגון הגישה הצ'ארטיסטית – (ראה ערך)


גישור : Mediation

גישור היא שיטה המיועדת ליישב מחלוקות אזרחיות בין צדדים. השיטה מבוססת על פעילותו של מגשר נייטראלי שמטרתו להביא את הצדדים להסכמה, על ידי יצירת הידברות ביניהם, הבנת נקודות המחלקות והצעות לפתרון.
להבדיל מתהליך הבוררות הנקבע מראש על ידי הסכם ולכן בעת שחל אירוע המחייב בוררות, צד א יכול לאכוף תהליך בוררות על צד ב, הרי הגישור הוא וולונטרי לשני הצדדים ואם אין ביניהם הסכמה על עצם התהליך, הוא אינו יכול להתבצע.


גלובס : Globes

עיתון עסקים יומי בישראל. כיום מוערך כרביעי מבחינת היקף תפוצתו בארץ.

היומון הוקם על ידי חיים בר-און ואליעזר פישמן וראה אור לראשונה בשנת 1996.

העיתון מתבסס על מכירה למנויים בלבד ומחירו גבוה יותר מכל עיתון יומי אחר בישראל.

היום, איש העסקים אליעזר פישמן הוא בעל השליטה בעיתון וחגי גולן משמש כעורך הראשי לעיתון.

החל משנת 1997 קיימת לעיתון גרסה מקוונת ברשת האינטרנט.


גלולת רעל : POISON PILL TACTICS

טקטיקה שננקטת על ידי מנהלי חברות, בפרט כאלה שיש להם עניין להמשיך ולשלוט בחברה כנגד גורמים בשוק ההון המחפשים להשתלט על חברות לצורך השבחה או פירוק והפקת ערך העולה על מחיר ההשתלטות. טקטיקה שזו מעניקה לקבוצת בעלי מניות או הנהלה, זכויות לקבל הטבות מסויימות המקטינות את הערך הכלכלי שהפשוט יכול להפיק מהחברה.


גמירת דעת

מושג בדיני חוזים המהווה את אחד התנאים לקיומו של חוזה. בעיקרו התנאי מדבר על הצורך להבין מהחוזה כי הצדדים אכן הביעו את רצונם המלא להתקשר בחוזה. מצב של אי גמירת דעת יכו להיות למשל התניות שהחוזה יכנס לתוקף בעתיד אם יתרחשו כמה דברים, או מסמך המציין כי הצדדים עדיין צריכים ללבן מספר נושאים ביניהם.


גרוניס אשר ד"ר : Grunis Asher Dr.

נשיא בית המשפט העליון מ-2012 לאחר דורית בייניש. יליד 1945 ישראל. נחשב מוביל קו אנטי אקטיביסטי לאחר תקופות ברק ובייניש שהתאפיינו בגישה אקטיביסטית. נבחר לנשיא בית המשפט העליון לאחר כ-10 שנות כהונה, על אף שחסרו לו כ-40 יום להשלמת 3 שנים, בניגוד לנוהג שלפיו מתנה השופט הוותיק ביותר ובלבד שנותרו לו לפחות 3 שנים. תיקון לחוק אפשר את כניסתו לתפקיד.


גרט : SCRAP VALUE

לעיתים מחליפים עם ערך שארית (ראה ערך) או ערך נצולת (ראה ערך) ערך נכסים כגרוטאות, הדומה בדרך כלל לערך החומרים לאחר הפחתת עלויות הפינוי והעיבוד. כאשר מחשבים פחת בדוחות הכספיים, יש לקחת בחשבון את ערך הגרט, בסוף החיים הכלכליים, על מנת להפחית רק את החלק היחסי.


גרייס : Grace

דחיית תשלומי החזר הלוואה מוסכמים בין הלווה למלווה.


גרעון אקטוארי : Actuarial Deficit

גרעון אקטוארי נוצר כאשר ההתחייבויות של הקרן או של החברה שמספקת ביטוחי חיים גדולים מהכנסותיה ונכסיה.

 


דה-מרקר : The Marker

המוסף הכלכלי היומי של עיתון "הארץ".

בתחילה הוקם כאתר אינטרנט על ידי גיא רולניק ואיתן אבריאל במאי 2000.

החל מינואר 2005 הודפס כמוסף הכלכלי של עיתון "הארץ" כאשר גיא רולניק משמש כעורך הראשי למוסף.

כיום למותג "דה-מרקר" ישנו: אתר אינטרנט, מוסף כלכלי יומי ומגזין.

העיתון דה-מרקר הינו מתחרה לעיתון גלובס מבחינה תכניו הכלכליים והיקפו.


דו"ח כספי : FINANCIAL STATEMENT

כל דו"ח פורמלי הנותן דיווח על מצבה הפיננסי השוטף של פירמה, הכולל נכסים והתחייבויות.


דו"ח מאזן : Balance

דו"ח חשבונאי אחד מהחשובים ביותר בפירמה, המתאר את מצב העסק בנקודת זמן. הדו"ח כולל מחד מצבת הנכסים (assets ראה ערך) ומצד שני את בעלי התביעות על הנכסים.

 בדרך כלל המאזן מאורגן מבעלי הזכות קצרי הטווח, כגון ספקים, מוסדות ועובדים הממתינים לקבל את זכויותיהם השוטפות וחשבונות עו"ש בבנקים, עבור דרך התחייבויות (בדרך כלל הלוואות) לזמן ארוך וכלה בהון העצמי, המהווה למעשה מספר מאזן כלומר, בעת שנפחית מערך הנכסים את ההתחייבויות למיניהן, נקבל ערך המספרי = ההון העצמי שהוא היתרה השייכת לבעלים למשיכה, בעת פירוק החברה.


דוח רווח והפסד : P&L

דו"ח המסכם את הפעילות הפיננסית הפורמלית של העסק לתקופה במונחים של רווח והפסד חשבונאי.

הדו"ח נותן ביטוי להכנסות החשבונאיות של החברה בניכוי ההוצאות החשבונאיות של החברה וסיכומו מהווה אינדיקציה (מתוך אינדיקציות נוספות) למידת הצלחתה של החברה.

הדו"ח כאמור מתייחס לערכים חשבונאיים ולא כספיים, ולכן יכול להיות הבדל משמעותי בין תנועת המזומנים בחברה לבין ההכנסות וההוצאות החשבונאיות, למשל בעת שמכירות מבתצעות באשראי, ייתכן שרווח חשבונאי יתבטא בהקטנת יתרתה מזומן.


דויטשה בנק : Deutsche Bank

התאגיד הבנקאי הגדול ביותר באירופה. הבנק פועל מאז 1870 וכיום הסניפים של הבנק פרוסים ב-76 מדינות ברחבי העולם וכמות לקוחותיו הפרטיים הגיעה ל-13.8 מיליון איש מתוכם כ-57 אלף לקוחות מוסדיים. ההון העצמי של הבנק עמד בשנת 2007 על סך 37 מיליארד אירו.


דולר : Dollar

שם כולל למספר מטבעות של מדינות שונות הכוללות בין היתר את ארה"ב, אל סלוודור ואקוודור (משתמשות באופן רשמי בדולר אמריקני) ולמדינות הבאות הדולר מכונה בשם דולר במצורף עם שם המדינה כגון דולר קנדי. המדינות הן: קנדה, ניו זילנד, אוסטרליה,סינגפור, הונג קונג-HKD, טייוואן, בהאמה, איי בליז, ברבדוס, ברוניי, ברמודה, גיאנה, גמאיקה –JMD, איי קיימן, איי שלמה, זימבאואה, ליבריה, נמיביה, סורינאם, פיג'י, טרינידאד טובאגו ודולר מזרח קריבי לקבוצה של מדינות (אנטיגואה, ברבודה,גרנדה, דומיניקנה,סנט וינסנט,סנט לושה, סנט קיטס, מונסראט ואנגוילה).

מקורו של השם הוא במטבע בשם יואכימסטאלר, במאה ה-16, מטבע כסף שהוטבע מכסף שנכרה במכרות הנמצאים בבוהמיה (צ'כיה של היום) בשם יואכיםסטאל. השם קוצר לטאלר. ובארצות הסקנדינביות הפך להיות דאלר. בהולנד דאדלר. ייתכן וכתוצאה מהשפעה זו (ניו יורק נקראה בראשיתה ניו אמסטרדאם) קיבל המטבע האמריקני את השם דולר. אפשרות אחרת היא כי המלוכה הספרדית ששלטה תקופה מסויימת במה שהיה קרוי האימפריה הרומית הקדושה עשתה שימוש במטבע הטאלר ולאחר שהקימו במקסיקו את המטבעה הראשונה, קראו למטבע בן 8 ריאל, דולר ספרדי. ב-1792 הוכרז הדולר האמריקני כמטבע של המדינה הצעירה ובכל זאת המשיך הדולר הספרדי להיות הילך חוקי בארה"ב עד מחצית המאה ה-19. יצויין כי דווקא אותו דולר ספרדי שינה את שמו במרוצת השנים לפזו וכך נקלט בארצות אמריקה הלטינית.

הסימן $ מתייחס במקרים רבים כסימן לדולר האמריקני ובכל זאת יש המפרשים אותו כסימן כללי לכל מטבעות הדולר ומציינים במפורש את הדולר האמריקני כ-  $US או USD. למקור הסימן יש הסברים רבים, החל בסימן של בית המלוכה ספרדי האות S עם שני עמודי הרקולס, וכלה בהצלבת האותיות U ו-S. אין גרסה מוסכמת לגבי מקור הסימן.

 

 


דולר אוסטרלי : AUD

המטבע החוקי של אוסטרליה וכן עוד מדינות איים בסביבה כגון איי חג המולד, איי נורפולק, קיריבאטי, נאורו ועוד. מחולק ל-100 סנטים וערכו באוקטובר 2008 כ- 2.5 ₪ לדולר אוסטרלי.
הוא הופעל החל מ-1966 והחליף את הפאונד האוסטרלי כאשר בראשיתו הוא נקבע להיות שווה ל-2 דולרים אוסטרליים לפאונד אנגלי.
באותה עת הפאונד האנגלי היה שווה ל-1.5 דולרים אמריקאיים. בשוקי המטבע הדולר האוסטרלי הוא המטבע השישי הנפוץ ביותר לאחר הדולר, אירו, יין יפני, ליש"ט (פאונד אנגלי) והפרנק השווייצרי.


דולר הונג קונג (או דולר הונגקונגי) : HKD

המטבע של איזור הונג קונג בדרום סין המנהל מערכת כלכלית עצמאית, בנפרד מזו של סין. ב- 2008 היה ערכו פחות מחצי ₪ ל-HKD ונע סביב 15 סנט של דולר אמריקני.


דור ב : Second generation - DOR BET

מנגנון שמטרתו לאפשר לקבוצות עובדים במונופולים שבעיקר בבעלות ממשלתית או שהיו בבעלות ממשלתית לשמר את זכויות היתר שלהם, על ידי כך שהתנאים המופלגים שנהנו מהם בתוקף שליטתם במונופול, ישמרו בעת שעובדים חדשים (דור ב) יקלטו בתנאים הקרובים יותר לתנאי השוק. בולטים בין החברות בהם מתקיים דור ב, חברת החשמל, נמלי ישראל ובתי הזיקוק שהיתה בעבר בבעלות ממשלתית.


דח"צ (דירקטור חיצוני)

בעל תפקיד הממונה על פי חוק החברות בישראל ואשר חייב להיות תושב ישראל ללאזיקה כלכלית לחברה בה הוא מכהן כדירקטור או לתאגיד קשור לה.

 נדרש גם שהדח"צ לא יהיה בעל קשר מהותי להנהלה העסקית שלה או של תאגיד קשור לה.

החוק מחייב בכל חברה ציבורית כהונת שני דח"צים לפחות. בעבר הדירקטור העצמאי נקרא דמ"ץ (דירקטור מטעם הציבור). ועדת הביקורת בחברה הציבורית מונה 3 חברים אשר מתוכם שניים הם דח"צים. הוראות החוק מנסות להבטיח את אי תלותו של הדח"צ ואת האובייקטיביות שלו בביצוע תפקידו. החוק קובע כי הדח"צ ימונה על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה: במניין קולות הרוב באסיפה זו ייכללו לפחות שליש מקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה, או שסך קולות המתנגדים למינוי מקרב אלה שאינם בעלי שליטה כאמור לא יעלה על אחוז מכלל זכויות ההצבעה בחברה. מטרת הוראה זו היא לנטרל במידת מה את השפעת בעלי השליטה בהחלטה בדבר מינוי הדח"צ ולהקנות כוח בהחלטה זו לבעלי המניות שאינם בעלי השליטה. דרך נוספת בה מנסה החוק להבטיח את אי תלותו של הדח"צ היא ההוראה המגבילה את יכולת החברה להביא לפיטורי הדח"צ. את כהונת הדח"צ ניתן לסיים אך ורק בשל העילות הקבועות בחוק, ברוב זהה לרוב הדרוש למינויו של הדח"צ או בדרך של פנייה לבית המשפט. החוק אף הגביל במידת מה את יכולת השליטה של הדירקטוריון על התגמול אשר יינתן לדח"צ, ותקנות שהתקין שר המשפטים בהקשר זה קובעות טווח של סכומים אשר יינתנו כתגמול בגין שירותי הדח"צ, וכן את אופן חישוב החזר ההוצאות המגיע לדח"צ. עוד קובעות התקנות כי התגמול אשר יינתן לכל הדחצ"ים בחברה יהיה תגמול זהה. החוק אף קובע הוראות אשר נועדו למנוע ניגוד אינטרסים בין חובת הפיקוח אשר הוטלה על הדח"צ לבין ענייניו האישיים או חובות המוטלים עליו במסגרת תפקיד אחר אותו הוא ממלא. .


דיבידנד : DIVIDEND

ביוונית: חלוקה – 1.תשלום חלק מרווחי חברה מתוך כלל רווחי החברה נטו, אשר הוכרז על ידי מועצת המנהלים של החברה כעומד לחלוקה לבעלי המניות של החברה. תשלום הדיבידנד נעשה באופן יחסי לערך המניות שבידי בעלי המניות. 2. תשלום המחולק לבעלי יחידות השתתפות בקרן נאמנות מתוך רווחי הקרן.


דילול הון מניות : Dilution

פעולה שמבצעת חברה הגורמת לגידול בכמות המניות שלה, ללא גידול מקביל בנכסיה (למשל, חלוקת מניות הטבה, פיצול מניות, הנפקת זכויות). כתוצאה מפעולה זו קטן חלקם של בעלי המניות הקיימים בחברה.


דיני עבודה

מכלול החוקים וההלכות המתייחסים לחובות וזכויות עובדים ומעסיקיהם, במסגרת מקומות תעסוקתם ובזיקה אליהם.


דיסאג'יו : DISAGIO

באיטלקית: גריעה, הפחתה - ההפרש בין שער נייר ערך בבורסה לבין שערו המתואם, כאשר שערו בבורסה נמוך משערו המתואם.


דיפולט : Default

ראה חדלות פירעון


דירוג IFSR : IFSR-Insurance Financial Strenght Rating

 

 דירוג ספציפי לחברות הביטוח, שמשמעותו רמת ביטחון פיננסי של החברה


דירקטור : DIRECTOR

אדם המכהן במועצת המנהלים של חברה.


דירקטוריון

מועצת המנהלים של חברה, אשר מתמנית ע"י אסיפת בעלי המניות. הדירקטוריון בוחר את המנכ"ל, עוסק בגיבוש האסטרטגיה של החברה. וועדות הדירקטוריון כוללות בין היתר – וועדת השקעות הקובעת את מדיניות ההשקעות של החברה, וועדת ביקורת, וועדת מכרזים וכיוב'.


דלויט – טוש (משרד רו"ח) : Deloitte Touche Tohmatsu

אחד מארבעת רשתות רואי החשבון הגדולים בעולם, (כנראה הגדול בעולם על פי מבחן מספר עובדים והכנסות) נוסדה ב- לחברה היו ב-2007 למעלה מ-27 מיליארד$ הכנסות והיא העסיקה במשרדיה ברחבי העולם כ- 165,000 עובדים ב-150 מדינות. בישראל היא מיוצגת על ידי משרד ברייטמן אלמגור, שנוסד ב-1972 ומונה 820 עובדים ב-2007 מתוכם כ-314 רואי חשבון.


דלתא

השינוי במחיר האופציה, כתוצאה משינוי של יחידה אחת בשער נכס הבסיס


דמי הבראה

תשלום סוציאלי המשולם מתוקף הסכמים שונים ובדרך כלל קשור בוותק של העובד ואשר מטרתו לכסות לעובד יציאה לנופש. בעבר היו מקומות עבודה שמימנו ישירות נופש לעובדים, כיום מדובר בפיצוי כספי המשולם לרוב אחת לשנה


דמי שמירה (או לעיתים דמי משמרת ני"ע) : Safekeeping charges

הסכום שחברי הבורסה גובים בעבור שמירת ניירות ערך המופקדים אצלם. השמירה כוללת בדרך כלל גם דיווח.


דן אנד ברדסטריט : Dan and Bradstreet

ראה – D&B


דני דנקנר

יליד 1960 בנו של אברהם דנקנר בן דודו של נוחי דנקנר ונצר משפחת דנקנר (ע"ע). שרת בשיריון, גרוש+2. למד לתואר ראשון בכלכלה ומנע"ס באוניב' מסצ'וסטס וסיים בהצטיינות.
בשנת 1999 מונה דנקנר לתפקיד סגן יו"ר הבנק. ב-2003 הוא נאלץ להתפטר מהתפקיד, זאת בשל התנגדות המפקח על הבנקים לכך שבעל שליטה בבנק יכהן בתפקיד מפתח.‏‏ דנקנר המשיך כיו"ר פועלים שוקי הון, וכן המשיך לכהן כיו"ר ישראכרט ובדירקטוריון של בנק הפועלים. ב 2007 מינתה שרי אריסון, בעלת המניות העיקרית בבנק הפועלים, את דנקנר ליו"ר זמני של הבנק, במקום שלמה נחמה, אשר כיהן כיו"ר הבנק מאז 1998. המינוי הפך רשמי  לאחר מכירת מניות משפחת דנקנר בבנק לאריסון. באפריל 2009 החל בנק ישראל ללחוץ על אריסון להדיח את דנקנר מתפקידו, זאת בשל אובדן האמון של נגיד בנק ישראל סטנלי פישר בדנקנר, לאחר "שורה של כשלי ניהול בבנק" דנקנר זכה לגיבויה של שרי אריסון. ביוני 2009 הודיע דנקנר על התפטרותו. במקומו מונה יאיר סרוסי.
בתחילת 2010 המשטרה פתחה בחקירה נגד מי שהיה יו"ר בנק הפועלים בשל חשד שאישר הלוואות למקורבים וכן בשל הצגת מסמכים כוזבים לקבלת טובות הנאה והלוואות לעצמו. דני דנקנר נידון למאזר של שנה בשל עברות אלה..


דנקנר (משפחה)

משפחה עשירה שעל נציגיה הבולטים נמנים בין היתר, נוחי דנקנר, עובד בן עמי (דנקנר)  שמואל דנקנר, אברהם דנקנר, דורי דנקנר, דני דנקנר ועוד היא משפחה שהוקמה על ידי מאיר דנקנר פליט מרומניה ושושנה לבית צלליכין בת למשפחת ביל"ויים מפתח תקווה שאף אחראית להון הראשוני של המשפחה. בתחילת 2014 חטפה המשפחה שתי מהלומות חזקות עת שני בני משפחה בולטים נאלצו לספוג, האחד, דני דנקנר - עונש מאסר על מעשיו בעת כהונתו כיו"ר בנק הפועלים ונוחי דנקנר שהיה בעל השליטה בקונצרן החזק במשק שאיבד את הלשיטה ונכנס להסדר חובות בלי יכולת לפרוע אף את חובותיו האישיים שהתסכמו בקרוב למיליארד ש"ח.
 


דעת מומחה

 

 ראה חוות דעת מומחה


הבנק המרכזי של האיחוד המוניטארי האירופי : ECB- European Central Bank

אחראי למדיניות המוניטארית של כל החברות באיחוד המוניטארי האירופי כ-16 מדינות. נוצר על ידי האיחוד האירופי ב-1998, כאשר המטה נמצא בפרנקפורט בגרמניה. לפניו היה גוף מתאם שנקרא EMI המוסד המוניטארי האירופי שאף הוא ראשיתו בתיאום מוניטארי קודם. הקמת ה-ECB במקום ה-EMI מבוסס על הסכם מאסטריכט. נשיאו הראשון היה ההולנדי וים דויזנברג (Wim Duisenberg (שהוחלף בסוף 2003 על ידי נשיאו הנוכחי הצרפתי, זאן קלוד טרישה ( Jean-Claude Trichet)

לבנק סמכויות בלעדיות להנפיק את המטבע האירופי המשותף האירו – עיין ערך

הבנק בעל הסמכויות הבלעדיות בקביעת שערי הריבית, הואשם בעבר בשמרנות יתר ובאי תגובה למצב השווקים, ואי שימוש מספיק בשינויי ריבית כתגובה למצב השווקים.

לבנק עצמאות מוחלטת מול המדינות ויש לו אמצעים עצמיים לביצוע הפעולות הפיננסיות הנדרשות מבנק מרכזי.

 


הבראה למוסד בנקאי : Bailout

א.      מושג המתאר הצלת מוסד בנקאי הנמצא בפשיטת רגל או קרוב לכך, על ידי הזרמת כספים.

ב.      כינוי לתוכנית ההבראה הגדולה (הזרמה בהיקף של 700 מיליארד $) של הממשל האמריקני שאושרה על ידי הקונגרס בספטמבר 2009 בתגובה על התמוטטות בנקים ומוסדות פיננסיים אמריקאיים כגון ליהמן ברדרס וסכנה של התמוטטויות בשרשרת של בקנים רבים בעקבותיהם.

 

 


הון : CAPITAL

1. האמצעים שהושקעו בעסק על ידי בעלי מניותיו, על מנת שהעסק יוכל לפעול. 2. השווי הנקי של עסק המורכב מההון הנפרע שלו בתוספת רווחים בלתי מחולקים. 3. שם נרדף לכסף, לניירות ערך וכד'.


הון בעלי מניות : SHAREHOLDER'S EQUITY

1. הערך בנכסי החברה המשתייך לבעלי המניות, = equity,. מופיע במאזן תחת הכותרת הון או הון קרנות עודפים 2. במאזן הפירמה, ניתן להפחית משווי נכסי הפירמה את כל ההתחייבויות לגורמים חיצוניים. היתרה הנשארת היא הון בעלי המניות או ההון העצמי. בהון בעלי המניות כלולה הן השקעתם הראשונית והן הרווחים שטרם חולקו.


הון ושלטון : Money and Power

הביטוי עלה בתודעה הציבורית בישראל על רקע הטענות לריכוזיות היתרה במשק הישראלי, טענות שהחלו להיות מועלות בשנים 2007 ואילך, עת הועלתה הטענה כי מרבית המשק הישראלי נשלט על ידי 18 משפחות בלבד ועד להצעות החוק נגד ריכוזיות שהחלו להתגבש לחקיקה ב-2012.

אולם למעשה מקורם הרבה קודם לכן. הביטוי המובהק ביותר של הון ושלטון היה בסוף המאה ה-19 בארה"ב, בעת ששלושת הטייקונים הגדולים של המשק האמריקני דייויד רוקפלר (ע.ע) שעושרו לבד היה שווה ל-1% מכלל הנכסים באמריקה, אנדרו קרנגי (ע.ע) וג'יי, פי  מורגן, שלישיה שהיקף רכושם המשותף נאמד במונחי ימינו במעל טריליון דולר. סכום זה שווה ליותר מאשר העושר המצרפי של 50 האנשים העשירים בעולם בשנת 2013. בעת הבחירות של 1996 כשהיתה סכנה ממשית שנציג הדמוקרטים וויליאם ג'נינגס  בריאן הצעיר בן ה-36, שנחשב רדיקלי ונואם מחונן, ואיים לפרק את התאגידים הגדולים, יזכה בבחירות, חברו שלושת הטייקונים ותרמו תרומות שבערכי היום נאמדים ב- 60 מיליון דולר למתחרהו הרפובליקני - וויליאם מקינלי. תרומות אלה הפכו את מערכת הבחירות הזו ליקרה ביותר בתולדות ארה"ב (עד אותו יום) וגרמו לכך שהמועמד הרפובליקני הוציא פי חמישה מאשר יריבו הדמוקרטי על מערכת הבחירות. שלושת הגדולים גייסו גם את כל הקהילה העסקית שהפריחה איומים כי אם ייבחר המועמד הדמוקרטי, הם יסגרו מפעלים. שיעור האבטלה באמריקה, למרות הצמיחה המואצת, יצרה לחץ ממשי על רבים מהמעמד הנמוך, שחששו מהגורל הצפוי להם במידה והמועמד הדמוקרטי יזכה בבחירות. למסכת הלחצים נוספה העובדה שהבחירות לא היו ממש חשאיות וניתן היה לדעת מי מצביע למי. בסופו של דבר, הרפובליקנים ניצחו בבחירות, לאחר מערכת בחירות מורטת עצבים, תוך שעשירי אמריקה של אותם ימים מוכיחים כי ניתן לקנות שלטון בעזרת הון.

 

 


הון זר : DEBT CAPITAL

חלק מהונה של חברה אשר נובע מהלוואות שניתנו לחברה ומכספים שנתקבלו מהנפקת אגרות חוב. שאר הון החברה הוא להון עצמי.


הון חוזר : WORKING CAPITAL

ההון הנזיל של פירמה האמור לספק את דרישות הפירמה לכיסוי ההוצאות השוטפות של העסק.


הון מניות : SHARE CAPITAL, STOCK CAPITAL

סכום המניות מכל סוג שחברה הנפיקה על פי תקנות ההתאגדות שלה המייצג את השקעת הבעלים החברה בע"מ.


הון מניות מונפק : ISSUED SHARE CAPITAL

הון המניות של החברה אשר הוצע למכירה לציבור המשקיעים.


הון משני : Tier 2 capital

יכלול את תעודות ההתחייבות (אג''ח) אשר הונפקו לתקופה העולה על חמש שנים ומועד הפירעון הינו לפחות שנתיים מתאריך הדו''ח


הון סיכון : Venture capital

מינוח המתייחס להשקעות המבצעות בדרך כלל באמצעות קרנות ייעודיות אשר תכליתן הוא השקעות בפרוייקטים בעלי סיכוי לרווחים גבוהים מול סיכון גבוה, כלומר סיכוי רב שההשקעה לא תצליח. לרוב הון סיכון מתייחס לפרוייקטים המעורבים בטכנולוגיה גבוהה (היי-טק, ביו-טק) המתאפיינים בסיכויי הצלחה לא גבוהים, אך במקרה של הצלחה, קיים סיכוי לרווח בעל תשואה גבוהה במיוחד 


הון עצמי : EQUITY CAPITAL

סך כל האמצעים העצמיים של החברה הכוללים הון מניות נפרע, פרמיות, רווחים צבורים, קרנות הון ועודפים.


הון קרנות ועודפים

ביטוי מפורט להון עצמי. עיין ערך


הון ראשוני : Tier 1 capital

כולל את הון המניות הבסיסי, קרנות הון, עודפים ותקבולים על חשבון מניות שהקצעתן תתבצע בתוך שלושה חודשים מתאריך הדו''ח החשבונאי


הון ראשוני מורכב

ראה שטר הון היברידי


הונאת פונזי : Ponzi Schemes

 

צ'ארלס פונזי  Charles Ponzi נולד באיטליה ב- 1882 היגר לארה"ב ב- 1903, מת בברזיל ב- 1949. על שמו נקראת שיטת ההונאה הזאת שמקורותיה עוד לפניו. בשיטה זאת, אדם המקים מנגנון השקעות, מדווח דיווחי שקר ללקוחותיו לגבי תשואותיהם, מגייס לקוחות נוספים כאשר כספי הלקוחות החדשים משמשים לצורך תשלום ללקוחות החדשים. ההונאה מתפוצצת כאשר לקוחות מתחילים לחשוד ומבקשים את כספם בבת אחת או כאשר כמות הגיוסים החדשים אינה יכולה לספק הכנסות ללקוחות הקודמים.
בארה"ב של תחילת המאה ה-20 היו מהגרים רבים מאירופה אשר בשל המצב הכלכלי לא הצליחו לשמור על קשרים עם קרוביהם. ההונאה היתה מבוססת על הבדלי מחירי בולים בין שווקים אירופיים ובארה"ב. אולם, במהותו ארביטראז חוקי. במציאות לא ניתן היה ליישם את הרווח התיאורטי. ב 1919 פתח חברת השקעות שהבטיחה ריבית של 50% תוך 90 יום, לאחר מכן הוא הבטיח להכפיל את הכסף תוך 90 יום.
השמועה עברה מפה לאוזן והמוני משקיעים זרמו והשקיעו סכומים מ 10$ עד 50,000$, הסכום הממוצע היה 300$ (כ-30,000 $ של ימינו). המשקיעים החדשים שילמו למעשה את הרווחים של המשקיעים הקודמיםכ -40,000 איש השקיעו כ-15 מיליון$ האיש נשפט ונכלא ל- 5 שנים, ואחר כך נשפט שוב תקופת המאסר הוארכה ב- 7-9 שנים נוספות. שוחרר בערבות וברח.


הוסטינג : Hosting

תופעה במסגרתה מנהלי תיקים מנהלים קרנות נאמנות הנמצאת במסגרת חברה שהיא בעלת רישיון לנהל קרנות נאמנות והמספקת להם מכלול שירותים, כגון רישום, שירותי תפעול לרבות חישובי תשואות, קיום מסגרות שונות כגון דירקטוריון, ועדת השקעות וכן עמידה בדרישות הרשות לני"ע. בתמורה לשירותי ההוסטינג, משלמת מנהלת הקרן חלק מהכנסותיה. השיווק וניהול ההשקעות בפועל נעשה על ידי מנהל הקרן.


הוצאות הנהלה וכלליות : G&A - general and administration

הוצאות הכוללות את שכר המנהלים, הוצאות שכר דירה הנוגעות לפעילות ההנהלה והאדמיניסטרציה, ביטוח, ניקיון וכיוב סעיפים, כאשר סעיף חובות אבודים שהוכרו במהלך השנה האחרונה נוסף אף הוא לסעיף זה.


הוצאות מחקר ופיתוח : RESEARCH AND DEVELOPMENT- R&D

הוצאות הפירמה מוציאה על מחקר ופיתוח, לרבות שכר החוקרים, הוצאות המעבדות, החומרים, הבדיקות החיצוניות, האישורים וכיוב.


הוצאות מימון : Finance Expenses

ההוצאות המשולמות על ידי החברה כריבית, הפרשי הצמדה והפרשי שער על חובותיה לבנקים ולגורמים אחרים שסיפקו לה מימון.


הוצאות תפעוליות

סעיף הוצאות המקביל להוצאות הנהלה וכלליות בחברה רגילה ובו נכללים כל הוצאות הבנק, לרבות שכר עובדים ומנהלים, הוצאות שיווק ופרסום ושאר הוצאות כגון מיחשוב, אחזקה וכיוב.


הוראה בהגבלת שער : Limited Order

בקניה- הוראה לרכוש נייר ערך בשער, שלא יעלה על השער שנקבע בהוראה. במכירה- הוראה למכור נייר ערך בשער, שאינו נמוך מהשער שנקבע בהוראה.


הזמנת רכש : Purchase Order

מסמך בו מגדיר הקונה למוכר את הפריטים שהוא מעוניין לקבל, תכונותיהם (במקרה בו ניתן יותר מסוג תכונה יחיד למוצר), מועד אספקתה, דרך שינוע וכיוב'.


הטרמה : front running

הטרמה היא ביצוע פעולה בנייר ערך לאור ידיעה מוקדמת על עסקה עתידית של לקוח או גורם מקורב בניירות ערך. לדוגמא, יועץ השקעות היודע כי אחד מלקוחותיו מבקש לרכוש כמות גדולה של נייר ערך מסוים ומקדים וקונה ניירות ערך מסוג זה לחשבונו הפרטי, לאור הערכתו כי הביקוש של לקוחו לנייר הערך יביא לעליית שער, מבצע פעולת הטרמה. באוקטובר 2015 פורסמה הצעת חוק האוסרת על ביצוע פעולות הטרמה הטרמה שונה ממידע פנים המתייחס למידע מהותי על פעילות החברה, חוזה, עסקה, פיטורין, נזק גדול וכיוב' המהווים מידע הנוגע לחברה עצמה ואשר ניצולם יכול לשמש יתרון בידי אנשי פנים המחזיקים במידע זה.


היוון זרמי מזומן : DCF) Discounting Cash Flow

תהליך שבו מתאימים לערכים צפויים בעתיד, ערך בהווה, על ידי חלוקה במקדם המשקף את מחיר הכסף ופרמיית הסיכון. ראה ערך נוכחי. תהליך זה משמש בביצוע הערכות כלכליות, הערכות שווי נכסים וחישוב המרה של זכויות פנסיוניות לתשלום יחיד במועד הזכאות.


היטל בטחה : Surcharge

סוג של היטל שכל תכליתו להגן על התעשייה המקומית. מותר ליישום רק כאשר נשקפת סכנה של ממש לתעשייה המקומית. בניגוד להיטל משווה או היטל היצף, אינו מוטל כנגד יבוא לא חוקי אלא גם מותר בשימוש מול יבוא חוקי, בתנאים המוגדרים באמנות הסחר הבינלאומיות.


היטל היצף : Surcharge

מוטל כנגד יבוא שיש חשש שהמחיר למוצר היבוא נקבע כמחיר לא הוגן, הנמוך ביצוא לעומת מחירו בארץ מוצאו. מבחינת התיאוריה הכלכלית, מחיר ההיצף הוא כאשר מחיר היצוא מכסה רק את ההוצאות המשתנות אך אינו מכסה את ההוצאות הקבועות בייצור המוצר. התוצאה היא כי התעשייה המקומית מתחרה מול מחיר שאינו משקף עלויות מלאות של המוצר.

 


היטל משווה : Surcharge

מוטל על יבוא כאשר יש חשש שהיבוא מסובסד על ידי מדינת היעד. ההיטל אמור לנטרל את הסבסוד במחיר המוצר.

התנאים להטלת ההיטל למרות קיומם של הסכמים הם:

  1.  דרושה הוכחה שאכן המחיר הוא מסובסד
  2.  דרושה הוכחה שהתעשייה הספציפית אכן במצב קשה.


היטל צפיפות : Surcharge Congestion

פיצוי המשולם חברות הספנות על עלויות הנובעות מעיכוב בשל המתנה בנמל, למשל בעת שביתה. היטל הצפיפות נחשב כחלק מדמי ההובלה ומשולם על ידי הצד לעסקה שעל פי תנאי העסקה משלם את דמי ההובלה.


היצף : DUMPING

הצעת מכירה של כמויות גדולות של ניירות ערך בלי לקחת בחשבון את ירידת המחיר שתגרם בשל כך בשוק.


הירשזון אברהם : Hirschson Avraham

שימש כשר אוצר כשנה ממחצית 2006 עד 2007 בממשלת אולמרט מטעם קדימה. 

יליד תל מונד 1941 שימש כח"כ ושר במשך כ-13 שנים בתפקידים שונים ויו"ר וועדת הכספים. לפני כן שימש כיו"ר הסתדרות העובדים הלאומית. 

חשדות נגדו הבשילו לכתב אישום בגין גניבות בתפקידו הקודמים וב-2009 הורשע ונשפט ל-5.5 שנות מאסר


הכנסה הונית

הכנסה שמקורה במכירת נכס הוני. ראה גם הכנסה פירותית.


הכנסה חייבת : Taxable Income

הכנסה חייבת הינה כל הכנסה שעל פי פקודת מס הכנסה נוצרה על ידי מקורות שבגינם הנישום חייב בתשלום מס להבדיל מהכנסה פטורה שהיא הכנסה ממקור אשר לגבי הנישום המסוים או כלל הנישומים, אינה חייבת בתשלום מס.


הכנסה פירותית

קבוצת הכנסות החייבות במס המובדלות מהכנסות הוניות. לכל הכנסה יש מקור. הכנסה הנובעת מאותו מקור תחשב כהכנסה פירותית ואילו מכירת המקור תחשב כאירוע הון שמכירתו עלולה להוביל למיסוי על רווח הון. יש מספר מבחנים המסייעים בסיווג הכנסה בין הונית לפירותית. כגון מחזוריות מאפיינת הכנסה פירותית בעוד שחד פעמיות מאפיינת הכנסה הונית. הנכס עצמו אינו מגדיר את מהות ההכנסה שכן מכירת מלאי אצל קבלן בניין תייצר הכנסה פירותית, בעוד שבדרך כלל מכירת בניין תהווה אירוע הוני.


הכנסה תפעולית

מושג המתייחס במיוחד למערכת הבנקאית ומטרתו להבחין בין שני סוגי הכנסות של הבנק, הכנסות תפעוליות הנובעות בדרך כלל מעמלות, רווחים ממניות שמחזיק הבנק ודמי ניהול שונים, לעומת ההכנסות הנובעות ממרווחי מימון.


הכנסות : Revenues, Income

השורה הראשונה בדו"ח רווח והפסד, ממנו מחסירים את ההוצאות על מנת לקבל את הרווח. הכנסה אינה זהה לתקבול. בעוד שתקבול מתייחס לסכום כספי בעין שנכנס לחברה, הכנסה הינה סכום רעיוני שנזקף לטובת החברה ממכירת מוצר או שרות, גם אם התמורה טרם נתקבלה. מבחינת חוקי המס עצם הוצאת החשבונית הופכת את ההכנסה לחייבת במס גם אם טרם נתקבלה התמורה, אלא אם הנישום משלם את המס בהסדר מיוחד, על בסיס מזומן. לעיתים ההכנסה נוצרת גם אם לא הוצאה חשבונית, אלא על פי ההסכם בין הצדדים התמלאו כל התנאים בגינם הלקוח חייב לשלם לנותן השרות או היצרן או הקבלן שהכינו עבורו דבר מה. עצם השלמת חיוביו מייצרת חיוב נגדי של הלקוח ויוצרת הכנסה.


הלבנת הון : Money Laundering

פעולות פיננסיות שתכליתן הסתרת מקור הכסף. בדרך כסף שמקורו לא חוקי או כסף שלא שולם עליו מס. כספים אלה בתהליך של "הלבנת ההון" מוחזרים בחזרה למערכת החוקית. יש דרכים שונות להלבנת הון. דוגמא לדרך פשוטה, היא כאשר אנשים נכנסים לקזינו עם כסף "שחור" רוכשים אסימונים, משחקים מספר סיבובים ומבקשים להמיר את האסימונים בחזרה לכסף מזומן. הכסף המומר, מקורו נחשב כעת ככסף שהורווח בעסקי ההימורים החוקיים ובכך מוסתר מקורו הקודם. על מנת להלחם בכספים אל הקימו וכן FINCEN המדינות רשויות למניעת הלבנת הון המשתפות פעולה ביניהן במידע. ראה הרשות למניעת הלבנת הון וכן ארגון FATE


הלוואה עומדת : Standing loan

הלווה אינו מחויב בתשלומים בגין הלוואה זו, כל עוד הוא עומד בתנאים אשר נקבעו בה.


הלוואת בלון : Balloon loan

הלוואה בה במהלך חיי ההלוואה משולמים רק תשלומים על חשבון הריבית ואילו הקרן נפרעת במלואה בסוף התקופה. הלוואה כזו נקראת גם הלוואת גרייס על הקרן.


הלוואת גישור : Bridge Loan

הלוואה בדרך כלל לטווח קצר מאוד, שמטרתה לסייע לחברה להשלים תהליך גיוס הון לטווח ארוך יותר, אם בהנפקת מניות ואם בחוב ארוך טווח, או לקבל מימון ממקור אחר לרבות הכנסות המגיעות באיחור יחסית לביצוע ההוצאות.


הלוואת גרייס : Ggrace loan

ראה גם הלוואת בלון. הלוואה בה יש דחיית תשלום הקרן ולעיתים גם הריבית באופן מוסכם בין המלווה ללווה.


הלוואת נון ריקורס : Non recourse

הלוואה אשר הבטוחה היחידה העומדת בפני המלווה (הבנק) הינה הנכס הנרכש בלבד. להבדיל מהלוואות בהן הלווה מספק בטוחות בנוסף לנכס הנרכש על ידי ההלוואה.


הלימות הון : Capital adequacy

היחס בין ההון העצמי לבין ההלוואות שהבנק נותן. ככל שהיחס גדול יותר, כך הבנק מובטח יותר ממצבים קיצוניים של הצטברות הלוואות רעות. בעולם נהוג יחס מינימום של 8% ובישראל הבנק המרכזי מחייב ב- 9% אולם מרבית הבנקים הגדולים מחזיקים מרצונם ביחס של 10%- 12%. ככל שהלימות ההון גדולה יותר, הבנק יכול לצמוח יותר על ידי מתן אשראי, מאידך חלוקת דיבידנד מקטינה את ההון העצמי ולפיכך מצמצמת את הלימות ההון.


המהפך הכלכלי (1977)

כינוי למכלול הצעדים שהנהיג שר האוצר הראשון מטעם הליכוד בעת חילופי השלטון הראשונים שאירעו בישראל ב-1977. שמחה ארליך (ראה ערך) בחר לבצע מספר פעולות בחלק סימליות ובחלקם מהותיות שנועדו להמחיש את ההבדלים בין המשטר הסוציאליסטי הקודם ובין הכלכלה הליברלית שהליכוד ינהיג. עיקר הצעדים התמקד בליברליזציה של מט"ח, הן בכמויות הכסף המותרות לאחזקה על ידי אזרחים והן ביכולת לבצע פעולות במט"ח וכן בביטול מס נסיעות.


המוסד לתקינה בינלאומית : IASB – International Accounting Standards Board

המוסד לתקינה בינלאומית, שהוא הגוף המקצועי המיישם את הרעיונות של ה- IASC (ראה ערך) לתקינה חשבונאית בינלאומית, ההולכת ומתפשטת בכל רחבי העולם, כבסיס משותף לעריכת דוחות חשבונאיים.


המוסד לתקינה חשבונאית האמריקני : FASB – Financial Accounting Standards Board

המוסד לתקינה חשבונאית האמריקני.


המחרה : pricing

קבוצת מתודולוגיות במסגרת מיקרו כלכלה, העוסקת בדרכים לקביעת מחירי מוצרים או שירותים במצב שוק מסוימים. (הזהר מבלבול עם המושג תמחיר – עיין ערך)

 

 


הנדסה פיננסית : FINANCIAL ENGINEERING

פעולות של יועצים וחתמים בהרכבת מערכת של ניירות ערך מסוגים שונים, במסגרת הנפקה חדשה לציבור, אשר מצד אחד תתאים למבנה ההון הדרוש לחברה, ומצד שני ותהיה בעלת כוח משיכה לציבור המשקיעים.


הנהלה : Management

שם כולל לכמה רמות בארגון. בדרך כלל מדובר על הדרג הביצועי הכולל את המנכ"ל והסמנכ"לים בארגון. לעיתים המונח מתייחס גם לדרג הדירקטוריון ולעיתים שם כולל לכל דרגות הניהול.


הנפקה : PLACEMENT; ISSUE

מכירת ניירות ערך ע"י חברה או מדינה, כדי לגייס תמורתם הון למימון פעילות החברה . מכירה זו יכולה להיות למספר מוגבל של קונים (הנפקה פרטית) או באמצעות הבורסה לציבור הרחב (הנפקה ציבורית).


הנפקה לעובדים : SALE OF STOCK TO EMPLOYEES

מכירת מניות של חברה לעובדיה במסגרת הנפקה כללית לציבור או במסגרת הנפקה פרטית מיוחדת לעובדים, בעיקר לעובדים בכירים ולאנשי מפתח.


הנפקה לציבור : PUBLIC OFFERING

הנפקה של ניירות ערך לציבור הרחב על ידי חברה ציבורית או קרן נאמנות לאחר שהמנפיק הוציא תשקיף שאושר על ידי הרשות לניירות ערך.


הנפקה ציבורית ראשונה : IPO – Initial Public Offering

ההנפקה ההופכת את החברה מחברה פרטית לחברה ציבורית. בדרך כלל תהליך המלווה בתשקיף ובהצעת מניות לציבור ההופך להיות שותף בחברה ומרחיב את מעגל בעלי מניותיה.


הנפקת זכויות : RIGHTS ISSUE

הצעה לבעלי המניות הקיימים לרכוש מניות נוספות במחיר מופחת. משקיע יכול לנצל זכות זו או למכרה. צורה לגיוס כסף שמאפשרת לא לדלל את החזקות בעלי העניין הקיימים.


הנפקת מניות : SHARES ISSUE

גיוס כסף באמצעות מניות, אם מבעלי מניות קיימים ואם ממשקיעים חדשים.


הסכם : Agreement , Pact

חוזה, ברית או מערכת של הבנות: מערכת של כללים שנקבעת בדרך כלל במסמך כתוב או בהבנות בע"פ, כפוף לחוקים, תקנות ונורמות, המתקיימים לגבי תחולת הסכמים ואכיפתם או תרופות בשל הפרתם.


הסכם אי תחרות : Non-Competition Agreement

הסכם שנערך בדרך כלל במצב בו מנהל בכיר עוזב ארגון או חברה אחת קונה חברה אחרת או את הפעילות של החברה האחרת. במקרה של המנהל, הסכם אי התחרות כרוך בפיצויים גדולים למנהל העוזב בתמורה לחתימתו על הסכם אי תחרות, שמשמעו שהמנהל לא יקים ארגון מתחרה או לא עיבור למשך תקופה נתונה לעבוד בארגון מתחרה בשל שליטתו בסודות המסחריים של הגוף ממנו פרש. בעת רכישת חברה או פעילות, יכולים המוכרים להקים מחדש את הפעילות על בסיס הידע שלהם ולכן הסכם האי תחרות מגביל את יכולתם למכור חברה ואחר כך להקים גוף מתחרה.


הסכם מכירה ורכישה : SPA-Sales and Purchase Agreement

המינוח משקף את מכלול התועלות שהצדדים מתכוונים להשיג בעסקה מסחרית ביניהם, לרבות תועלות סמויות ויתרונות אחרים


הסכם מסגרת : master agreement, framework agreement

מונח המתייחס להסכם מוכלל ממנו ניתן לגזור פרטים. לדוגמא הסכם שנערך ברמה הארצית בין נציגי העובדים ובין נציגי המעסיקים והמותירים דרגות חופש להסכמים ענפיים ומפעליים


הסכם נאמנות : TRUST AGREEMENT

הסכם שנחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן ובו פרטים שונים, כגון: שם הקרן, שכר המנהל ושכר הנאמן, מדיניות ההשקעה של הקרן. ההסכם וכל שינוי בו טעונים אישור הרשות לניירות ערך , וזהו תנאי מוקדם להקמת קרן נאמנות.


הסכם קיבוצי : collective agreement

בעת שארגון עובדים ארצי או גוף ייצוגי אחר מנהל משא ומתן עם ארגון יציג של המעסיקים או הממשלה, תוצאות המו"מ יהיו הסכם קיבוצי, כלומר הסכם שיחול על קבוצה גדולה של עובדים שאפשר שהיא הטרוגנית. ההסכם מהווה בסיס להסכמים הפרטניים, אך מגדיר את הגבולות ואת תנאי המינימום. ראה גם הסכם מסגרת. ההבדל העיקרי בין הסכם קיבוצי להסכם מסגרת הוא כי הסכם קיבוצי, הוא הסכם שבו תנאי ההסכם מפורטים למדי ודרגות החופש של אלה שההסכם מיושם עליהם אינן גדולות.מאידך בהסכם מסגרת יש דרגות חופש גדולות והוא מלכתחילה מיועד לאפשר מו"מ ברמה מפעלית או קבוצות קטנות בעלות מאפיינים מיוחדים


העדפת נזילות : Liquidity preference

א. מונח המבטא את עדיפותה של נזילות על ערך עתידי ולכן מי שמוותר על נזילות מבקש בדרך כלל תמורה ריאלית בגין ויתורו.

ב. בקרנות הון סיכון, הזכות של הקרן לקבל קודם כל החזר מסויים ורק לאחר ההחזר הראשוני מתחילה חלוקה בין כל בעלי הזכויות הכוללים גם את היזמים.   


הערכות שווי

ראה הערכת שווי


הערכת שווי : Evaluation

מתודולוגיה לקביעת ערך לחברה או לפעילות, בהעדר שוק משוכלל שבו נקבע מחיר לנכס. למשל בעת מכירה של חברה פרטית, אין למעשה דרך לקבל מחיר שוק, שכן אין עוד חברות פרטיות זהות לה ולכן יש צורך לבצע את הניתוח המהווה הערכת שווי. הערכות שווי משמשות גם במקרים של מיזוג חברות בעת שנדרש לקבוע ערך יחסי בין שתי החברות המתמזגות, בפרט אם אחת החברות אינה נסחרת בשוק או שבשוק נסחרות רק אחזקות המיעוט של החברה בשעה שהרוב מוחזק בידי קבוצת שליטה. יש מספר גישות בהערכת שווי חברות: גישה אחת כוללת את היוון זרמי המזומן החופשיים (DCF ) ראה ערך הנובעים מהחברה והיא כוללת מספר גישות משנה. הגישה השנייה היא גישת הערך הנכסי המתבססת בעיקר על שווי הנכסים על פי הדוחות הכספיים, עליהם מופעלים מנגנוני שיערוך. הגישה השלישית נקראת גישת ההשוואה והיא מתבססת על מכפילים, כגון מכפילי רווח נקי, מכפילי הון ומכפילי מכירות.


הפסקת מסחר : SUSPENSION OF TRADING, SUSPENDED TRADING

החלטה של דירקטוריון הבורסה אם לגבי השוק כולו ואם לגבי מניה מסוימת,שלא לסחור לתקופת זמן הנקבעת בהחלטה. ההחלטה מתקבלת כאשר מתקבל מידע על נייר ערך (או על החברה שהנפיקה אותו) העשוי להשפיע באופן מכריע על המסחר בו. תתכן "הפסקת מסחר קצובה" או "הפסקת מסחר ללא הגבלת זמן ".


הפצה : DISTRIBUTION

שיווק של ניירות ערך חדשים לציבור.


הצעת ניירות ערך במכרז : Offer By Tender

שיטה של קביעת מחיר ניירות ערך, המוצעים לציבור על ידי מכרז.


הצעת ניירות ערך לציבור : Public Offer Of Securities

פניה אל הציבור, המזמינה אותו לרכוש ניירות ערך מסויימים במחיר ובתנאים מפורטים.


הקצאת עלות רכישה : PPA

קיצור של  Purchase price Allocation  מסמך המנתח את ערך עלות רכישת נכסים, בחלק העולה על ערך ההון העצמי. הניתוח מבוסס על כללי ה-IFRS המחייב להקצות את הערך העודף בין מוניטין ובין נכסים לא מוחשיים אחרים, ביניהם נכסים הקשורים ללקוחות, לשיווק, לטכנולוגיה, או מבוססים על חוזים.


הרמת מסך : Piercing the Corporate Veil

כלי משפטי שמאפשר לדרוש מבעלי המניות של חברה בע"מ או בעלי תפקידים בכירים בה, את החובות וההתחייבויות של החברה. מנגנון החברה בע"מ מייצר הגנה לבעלי המניות כנגד נושי החברה, אבל בנסיבות מסויימות, החוק מאפשר ביטול ההגנה הזאת, כאשר יש נסיבות לחשוב שההגנה נוצלה לרעה, לעושק החברה או בעלי החוב שלה או עובדים או לקוחות. 

 


הרס יצירתי : creative destruction

 .הרס יצירתי הוא למעשה הכוח המניע העיקרי בצמיחה של כלכלה

בעת שטכנולוגיות חדשות מתפתחות ומאומצות על ידי חברות ויזמים, נהרסות חברות קיימות ולעיתים משתנים ענפים שלמים.

לדוגמא ענף ספריות הוידיאו להשאלה, נעלם עם התפתחות התקשורת שאפשרה העברת סרטים ברוחב פס גדול ישירות לבתים. עוד קודם לכן, כמעט נעלם לחלוטין ענף תקליטי הויניל עם כניסת הקומפקט-דיסק שמזער את המתקנים ואפשר שמיעה במכוניות ובמתקנים קטנטנים. מאז חלו התפתחויות נוספות וכל אחד יכול לשמוע את כל היצירות המוזיקליות כמעט שהוקלטו, ישירות ממכשיר הסמארטפון שבכיסו

כך למעשה התוללה המהפכה התעשייתית וכך חסלה תעשיית המכוניות את ענף כרכרות הסוסים. בצד אבדן משרות של ענפי התעשייה הישנה, יש התפתחות גדולה של התעשיות החדשות המאפשרות לאנשים רבים יותר ליהנות ממוצרים משופרים ובדרך כלל במחיר זול יותר, אם כי בתהליך עובדי התעשיות הישנות מאבדים את מקומות עבודדתם ועובדי תעשיות חדשות תוספים את מקומם. 


הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

גוף הפועל במסגרת משרד המשפטים של מדינת ישראל ותכליתו למנוע הלבנת הון ומימון גופי טרור. הגוף פועל במסגרת שיתוף פעולה בין לאומי (ראה למשל FATF ) וקובע כללים לגבי דיווח של מוסדות כספיים וגופים אחרים, לגבי דיווח על העברות כספים בין גופים ומחול לארץ, על מנת לאתר כספי שמקורותיהם לא חוקיים. לגוף סמכויות אכיפה משפטיות רחבות והוא פועל החל מ-2002 על בסיס חוק למניעת הלבנת הון שנחקק בשנת 2000.

 הערכה היא כי אכיפה לא חכמה של החוק גרמה לעשירים יהודיים רבים להדיר רגליהם מישראל ולחפש מקומות שונים בעולם להעביר את כספיהם. הביקורת נשמעה במיוחד על רקע הרדיפה של הקרמלין אחר מולטימיליונרים שהסתכסכו עם הקבוצה השלטת בקרמלין בראשותו של פוטין, בשנים הראשונות של המאה ה-21 לאחר ירידתו של בוריס ילצין, בעיקר על רקע חשש הקבוצה השלטת מהשפעתם של העשירים על המערכת השלטונית ברוסיה ובעקבותיה איבדו אחדים את כל רכושם ואילו אחרים הצליחו למלט חלק מעושרם ברגע האחרון למדינות אחרות (עיין למשל בוריס בורזובסקי, מיכאל חודורובסקי ו-יוקוס).

 


השערת חזקה

במצבים בהם שוררת אי ודאות לגבי התנהגות של גורם מסויים ויש צורך להסיק כיצד היה יכול להתנהג בנסיבות אלה, מתקיימים לעיתים תנאי המאפשרים לשער השערה על התנהגות זאת. המילה חזקה פירושה, כי חזקה על הצד המסויים כי היה נוהג כך וכך בנסיבות הללו


השקעה : INVESTMENT

1.שימוש בכספים לרכישת נכסים. 2.רכישה של נכסים פיננסים כדי להבטיח קבלת תשואה. 3.רכישת נכסים כדי להבטיח הכנסה שדרגת הסיכון מוגבלת ככל האפשר.


השקעה בניירות ערך : Investment In Securities

השקעה הינה שימוש בכספים, במטרה להפיק רווחים, תוך כדי שמירה על ערך הקרן. אחת מצורות ההשקעה המקובלות הינה השקעה בניירות ערך.


השקעה מאושרת : Approved Investment

השקעה מאושרת הינה השקעה (לרבות רכישת מניות של חברה בעלת השקעה מאושרת), או הלואה, אשר אושרה ע"י "מרכז ההשקעות" על פי החוק לעידוד השקעות הון תשי"ט-1959. דיבידנד המשתלם מתוך הכנסה, שמקורה בהשקעה מאושרת, וכן דיבידנד המשתלם על ידי חברה מתוך דיבידנד שקיבלה חברה זו ממפעל מאושר-פטור מכל מס.


השקעה מוכרת : Approved Investment (for provident funds)

השקעה מוכרת היא השקעה של קופות גמל בניירות ערך מאושרים, הנרכשים במקור.


השקעות גישור : Bridge Capital

השקעות שתכליתן לאפשר השלמת תהליכים עד לגיוס ההון הפרמננטי. לרוב ניתנים על ידי בעלי עניין ושליטה בפירמה.


השקעות זרע : Seed money

נקראות גם seed capital  השקעות המבוצעות במיזם בעת שהוא בשלביו הראשונים, בבדיקת התכנות או בשלב של מחקר ופיתוח.
(אין שימוש נפוץ לתרגום לעברית, לרוב יכתבו בכיתוב האנגלי או בשם האנגלי בכיתוב עברי.)


השתלטות : Takeover

מונח המציין קבלת היכולת לשלוט בחברה. יש התשלטויות עוינות (ע.ע) ויש השתלטויות ידידותיות או בהסכמה, המבוססות על העברת השליטה בין שתי קבוצות תוך הסכמה על עיקרי תנאי המעבר והחלפת ההנהלה


השתלטות עוינת : Hostile Takeover

רכישת מניות בבורסה או מידי קבוצת בעלי מניות באופן שמעניק למשתלט את הזכות לבחור את מרבית חברי הדירקטוריון ולנהל את החברה, בניגוד לדעת ההנהלה או קבוצת השליטה הקיימת


השתתפות עצמית : Self Contribution

בביטוח, החלק שבו נושא המבוטח מתוך הנזק.


התחייבויות : Liabilities

החלק במאזן (בצד האקטיבה, או התחייבויות והון עצמי) הכולל את כל הסעיפים בהם החברה חייבת כספים לגורמים שונים, כגון, בנקים, ספקים, עובדים ורשויות.


ואנדרבילט קורנליוס : Vanderbilt Corenelius

קורנליוס ונדרבילט הראשון (1877 - 1794) ממוצא הולנדי - הכפר בילט, היה איש עסקים, אחד מאלה שכונו הברונים השודדים, על אף שאת הונו עשה דווקא מהכאת המתחרים על ידי הורדת מחירים בשיט נוסעים (רמי לוי (ע"ע) של המאה ה-19 בתחום השיט שהיה אמצעי תחבורה מוביל מרכזי בימים ההם. בתחילת המאה ה-19 רוברט פולטון היה הראשון לתפעל בנהר ההדסון ספינות קיטור במתן שירותי תחבורה, שיווק ובנייה. הצלחתו נבעה מהמעמד המונופולי שהעניקה לו מדינת ניו-יורק. גיבונס פוליטיקאי ואיש עסקים מניו ג'רזי, החליט לקרוא תיגר על המונופול הזה ושכר את שירותיו של ואנדרבילט כקפטיין על הספינה שלו. ואנדרבילט הצעיר סיפק שירותי תעבורה זולים ומהירים על ציר ניו יורק–ניו ג'רזי במהלך 1817. המחירים האטרקטיביים שנוספו לתדמיתו כפורע חוק הפכו את ואנדרבילט לדמות אהודה בציבור. לאחר מאבק של 7 שנם בית המשפט ביטל את המעמד המונופולי של פולטון אשר בשוק התחרותי פשט רגל. לעומתו, גיבונס וואנדרבילט בשילוב של טכנולוגיות חדשות, חיתוך בהוצאות והורדת התעריפים גרפו רווחים גדולים. ואנדרבילט יצא לדרך עצמאית ובשנות ה-30 יצר רשת דרכי מסחר לאורכו ולרוחבו של צפון מזרח ארה"ב. הוא ספק שירותים מהירים, אמינים וזולים. פריצת דרך נוספת היתה כאשר החל להתחרות בארגון הספינות בניו-יורק ותוך הורדת מחירים, החליט להוריד את מחיר הנסיעה לאפס. הוא עשה זאת לאחר שגילה כי הוא רמוויח יותר מהנוסעים הרוכשים דברי מזון בספינות. (בכך הוא קדם במאה שמונים שנה למודלים של האינטרנט, כגון גוגל ופייסבוק, המציעים שירותים חינם). ואנדרבילט המשיך להתחרות במונופולים מקומיים ברחבי ארה"ב וחתך מחירים תוך שהוא משתלט על נתחי שוק ומיטיב עם הצרכנים וגורם למתחרים לפשוט רגל אז עבר ואנדרבילט להתחרות בתעבורה טרנסאטלנטית דרך פנמה והתחרה באנשי עסקים שקיבלו סובסידיות מהקונגרס האמריקאי (דבר שואנדרבילט נכשל בו בשל העדר קשרים פוליטיים) והשתלט גם על הקווים האלה. בשלב מסוים בנה תעלה דרך ניקרגואה שהתבססה על תוואי נהר וקיצר את הדרך מול מתחריו שנסעו דרך פנמה, בקווים בין ניו יורק וקליפורניה. לאחר מלחמת האזרחים, כשהתובלה הפכה להיות מבוססת רכבות, נכנס גם לתחום זה ובנה מעל אלף ק"מ של פסי רכבת וקווי רכבות. כשמת עושרו העמיד אותו במקום השני או השלישי של האמריקנים בכל הזמנים. (רוקפלר היה במקום הראשון המוחלט)

רוקפלר


ואשוביה : Wachovia Corporation

הבנק הרביעי בגודלו בארה"ב שמתמקד בעיקר בשוק המקומי. לבנק כ-6,000 סניפים ב-21 מדינות בתוך ארה"ב וב-6 מדינות אמריקה לטינית. בסניפי הבנק מועסקים 120,000 עובדים המטפלים בחשבונות שהיקפם הכולל בשנת 2008 הגיע ל-450 מיליארד דולר. שם הבנק זהה לשמו של האזור בצפון קרוליינה בו הוקם הבנק בשנת 1879.


וולסטריט : Wall street

הרחוב על שמו נקרא בהשאלה שוק ההון האמריקני באופן כולל. למעשה הרחוב הינו סמטה צרה בדרום האי מנהאטן. הרחוב נקרא על שם חומה שהוקמה על ידי המתיישבים ההולנדים כנגד התקפות אינדיאנים והבריטים במחצית המאה ה-17 . ב- 1699 פורקה החומה ונותר רק שם הרחוב. בסוף המאה ה-18 החלו מספר סוחרים להיפגש ברחוב תחת עץ שקמה למסחר לא פורמלי וחתמו ב-1792 על הסכם שהסדיר את נהלי המסחר. ב-1817 הוקמה, כתוצאה מהסכם זה הבורסה לניירות ערך – NYSE . בנין הבורסה הוקם בוולסטריט 11 ובהדרגה החלו חברות ברוקרים להקים את משרדיהם ברחוב.


ויסות : PEG, PEGGING, PEGGING THE MARKET

1. התערבות במהלך המסחר של נייר ערך בבורסה, בתגובה לביקוש או להיצע, תוך מיתון תנודות חדות בהן הנובעות מפעילות שולית או מקרית, בלי שזה ישפיע על שינוי במגמת השערים כנגד מניפולציה. (גם: ייצוב שוק). 2. התערבות בשוק לפני הפצת נייר ערך חדש על ידי החתם-המנהל, במגמה לשמור על מחיר השוק של נייר הערך ולמנוע ממנו ליפול אל מתחת למחיר ההנפקה במשך תקופת קיום הצעת המכר. 3. לקבע או לייצב מחיר של נייר ערך על ידי מניפולציה או הסדרה של השוק.


זבל"א

 עיין ערך בוררות זבל"א


זהב : Gold

מתכת יקרה המשמשת כבר אלפי שנים כבסיס לסחר וכחומר גלם לתכשיטים. יתרונה בנדירותה, ברכותה המקלה על העיבוד ובעובדה שאינה נתונה לקורוזיה ואינה מתחמצנת. בשל הפופולריות של הדהב יש תקנות מיוחדות הנוגעות אליו ותקנות הפיקוח על מט"ח מתייחסות לארבעה קטגוריות: מטילי זהב לתעשיה, מטילי זהב להשקעה, מטבעות זהב להשקעה ומטבעות זהב לאספנות.


זיקת ביטוח : insurance interest

הקשר בין המבוטח למושא הביטוח, כך שבקרות מקרה הביטוח, המבוטח אכן סובל נזק כספי. בהעדר אותו קשר, הסכם הביטוח אינו תקף, מאחר והמבטח, מבטח גוף משפטי (לרבות אדם). למרות האמור בענפי ביטוח החיים והתאונות יכול להות שבעל הפוליסה אינו האדם שעל גופו נערך הביטוח ואין הוא חייב להוכיח זיקת ביטוח (שכן יכול להיות עניין לבטח צד שלישי בגלל חשיבותו לנושא מסוים). עקרון זיקת הביטוח מבדיל בין הימור לבין ביטוח, כי ללא זיקת הביטוח, הביטוח היה הופך להימור.


זכויות : RIGHTS

הנפקה של מניות חדשות (ו/או של אופציות) בתנאים מועדפים לבעלי מניות הקיימים של חברה, ביחס לחלקם של בעלי מניות אלה בהון המניות לפני שאלה מוצאות לציבור כולו. (גם: הנפקת זכויות).


זכות הצטרפות : Tag Along

התניה שמהווה אופציה לטובת בעלי מיעוט בחברה.

ההתניה נדרשת על ידי בעלי מניות מיעוט בחוזה עם בעלי שליטה, בדרך כלל בעת שהם נכנסים בהשקעה לחברה.

התניה זו קובעת כי לבעלי מניות המיעוט יש זכות, במידה ובעלי השליטה ימכרו את מניותיהם לצד שלישי, לקבל את אותם תנאים באופן יחסי. הזכות אינה מחייבת את בעלי המניות להצטרף, אלא רק מאפשרת להם לעשות זאת.

קרנות הון סיכון המצטרפים להשקעה בסארטאפ, מכניסים את הסעיף באופן אוטומטי.

כנגד, סעיף זה יש גם סעיף הגנה לבעלי הרוב, ע"ע Drag along


זכות מצרנות : Pre emptive right

זכות של משקיעים לשמור על החלק היחסי של השקעותיהם. הזכות מקנה את הזכות להשתתף בסבבי גיוס הון בחברה באופן המאפשר בתמורה להשקעה נוספת לשמור על שיעור הבעלות הקיים), זכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות המוצעות למכירה על ידי בעל מניות אחר בחברה, וכן הזכות להצטרף למכירה של מניות על ידי בעל מניות אחר בחברה.


חברה : COMPANY

ישות עסקית מלאכותית, בלתי מוחשית, הנוצרת על פי חוק וקיימת רק משום שהחוק רואה בה גוף היכול לפעול, הרשאי לתבוע ולהיתבע, להחזיק רכוש ולעסוק בכל עיסוק שהוא בתחום סמכויותיה המוגדרות מראש בתזכיר ההתאגדות שלה ושיש לו רציפות קיום.


חברה אם : PARENT COMPANY

חברה שהיא בעלת חמישים אחוזים ומעלה מהון מניותיה, או חמישים אחוזים ומעלה בזכויות ההצבעה או רשאית למנות חמישים אחוזים ומעלה מחברי הדירקטוריון של חברה אחרת. החברה הנשלטת נקראת חברת בת.


חברה בערבון מוגבל (בע"מ) : Limited Company LTD

חברה בע"מ היא, עפ"י החוק, תאגיד בעל אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיו.


חברה בת : SUBSIDIARY

חברה, אשר חברה אחרת היא בעלת חמישים אחוזים ומעלה מהון מניותיה, או חמישים אחוזים ומעלה בזכויות ההצבעה בה או רשאית למנות חמישים אחוזים ומעלה מחברי הדירקטוריון שלה. החברה השולטת נקראת חברת האם.


חברה ציבורית : PUBLIC LIMITED COMPANY

על פי פקודת החברות מוגדרת חברה ציבורית כחברה שאינה חברה פרטית ושמספר בעלי המניות בה הינו לפחות שבעה.


חברה קשורה, חברה מסונפת : Related Company, Affiliated Company

חברה א' קשורה לחברה ב' כאשר 25% או יותר מהון המניות המונפק של חברה א', או 25% ויותר מכוח ההצבעה, או 25% מהזכויות למינוי מנהלים בחברה א' נמצאים בידי חברה ב'. כמו כן, חברה קשורה הינה חברה אשר 25% מההון העצמי שלה מושקעים בחברה אחרת.


חברות בועה

 בעבר זה היה שמן של  חברות בלנק צ'יק בבורסה בתל אביב, ראה ערך חברות בלנק צ'ק


חברות בלנק צ'ק : SPAC

חברות מסוג זה נקראות גם חברות "בלנק צ'ק" (צ'ק פתוח לעשיית עסקים) או Special Purpose Acquisition Company)) (SPAC) בוול סטריט נסחרות עשרות חברות כאלה. המכשיר מתאים במיוחד לתקופות שבהן קשה להנפיק בוול סטריט, כך שמיזוג של חברה פרטית לתוך חברת בלנק צ'ק נסחרת, יכול להיות פתרון מהיר וקל יחסית לגיוס הון. ראה גם מיזוג במהופך

כיום, בארה"ב, כללי הגיוס מחייבים את חברת ה-SPAC לעשות שימוש בהון שגוייס בתוך 24 חודשים. אם לא תתבצע עסקה, הכסף אמור להיות מוחזר לבעליו. כיום מקובל שחברת בלנק צ'ק מודיעה על התחום בו היא עומדת להשקיע. במידה ומנהלי החברה מוציאים פעילות מועמדת להשקעה, הם מביאים לאסיפת בעלי המניות וכך יכולים בעלי מניות לבחור אם להישאר או למכור את מניותיהם בשוק בטרם הרכישה. הניסיון שהצטבר מלמד כי הנהנים הגדולים בחברות אלה הם הצוות המוביל הגוזרים דמי ניהול גבוהים בעוד שלמשקיעים נותרים פירורים במקרה הטוב.


חברות דירוג אשראי : Credit rating agencies

חברות העוסקות בדירוג אשראי כגון בחו"ל סטנדרט אנד פור S&P, מודיס Moody's , Fitch העולמיות או בישראל מעלות החברה הראשונה שהוקמה ע"ע ומייצגת למעשה את  S&P ומידרוג ע"ע, המייצגת את  Moody's . 


חדלת פירעון : Default

אירוע המתרחש כאשר החברה לא עומדת בהתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב (תשלום ריבית ואו תשלום הקרן).


חובת הצטרפות : Drag along

סעיף שבעלי מניות הרוב דורשים בחתימה על הסכם מול בעלי המיעוט, לפיו במידה ובעלי הרוב ישיגו עסקה למכירת מניותיהם, באם הצד הקונה ידרוש רכישה כוללת את המניות באופן שבעלי הרוב יחשבו שהיא משתלמת, הרי בעלי מניות המיעוט, יחויבו להצטרף באותם תנאים יחסיים.

מטרת ההתנייה הזאת היא למנוע מצב של סחטנות מצד בעלי מניות המיעוט שיסרבו למכור ובשל חשש מאיבוד העסקה, יאלצו בעלי הרוב להעביר להם יותר מכפי חלקם

ע"ע Tag along

.


חודק, ועדת : Hodak Committee

 ועדת חודק, בראשות עו"ד דוד חודק מונתה על ידי משרד האוצר, ב-13 במאי 2009, על מנת לסייע בשיפור תהליך ההשקעה של גופים מוסדיים באג"ח לא ממשלתיות. החולשות הבסיסיות של הגופים המוסדיים בתחום האג"ח שאינו ממשלתי התחדדו בעקבות המשבר העולמי (2007-2008) וגל הסדרי החוב שבא בעקבותיו, והיו המניע להקמת הועדה.

החולשה המרכזית, הוגדרה על ידי הוועדה, כעמדת הנחיתות במו"מ מול החברות המנפיקות. הנחיתות נובעת מריבוי הגופים המוסדיים מול מספר מנפיקים בודדים באופן שיש תחרות מוגברת על הזכות לתת אשראי ומקשה על הגופים המוסדיים לבוא בדרישות שיגנו על ציבור החוסכים. בעקבות כך החוב המוסדי בישראל לרוב היה נחות מול החוב הבנקאי, ללא תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות, וכן ללא בטוחות משמעותיות ואף ללא התחייבות לאי יצירת שעבודים על נכסי החברה (שעבוד שלילי).
חולשות נוספות שזוהו נגעו להליך קבלת החלטות השקעה מהיר ולא אפקטיבי, היעדר מעקב אחרי החברה המנפיקה והיעדר Best practices"" כפי שקיימים בגופים מקבילים בחו"ל.
מסקנות וועדת הביניים פורסמו בספטמבר 2009 והמסקנות הסופיות בפברואר 2010.
עיקרי ההמלצות של הוועדה כללו:
א.      שיפור מחקר וקבלת האינפורמציה לפני ביצוע העסקה ובמהלך חיי החוב:
·        קבלת חומרים מהמנפיק לפחות 7 ימים לפני ההנפקה.
·        שיפור איכות וכמות החומרים שיתקבלו מחברות שאינן מדווחות, הן לפני ההנפקה והן במהלך חיי החוב.
·        סיווג אגרות החוב כפונקציה של בכירות/נדחות ביחס לחובות אחרים של החברה.
·        הכנת אנליזה כתובה על ידי גוף מוסדי לפני רכישה בשוק הראשוני.
ב.      קביעת דרישות לתנאים והגנות ביחס לחוב המונפק:
·      קביעת תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות – מינימאליות ומומלצות.
·      קביעות מפורשות של החברה ביחס לנושאים מסויימים (רישום למסחר, הפסקת דירוג וכיו"ב)
ג.       קריאה לרשויות לבחון מנגנונים לשת"פ בין המוסדיים על מנת לשפר את מעמדם מול המנפיק.
ביולי 2010 פרסם משרד האוצר חוזר בו הוא הופך את רוב המלצות הוועדה לתקנות מחייבות. התקנה בדבר כתיבת אנליזות לפני רכישה הורחבה ביחס להמלצות הועדה כך שאינה מתייחסת רק לרכישה בשוק הראשוני אלא גם לרכישה בשוק המשני אלא אם 95% מתיק ההשקעות של הגוף מכוסה באנליזות.
פרסום החוזר גרר שתי תופעות עיקריות:
1.       כתיבת אנליזות – מחלקות המחקר המצומצמות יחסית של הגופים המוסדיים לא יכלו להתמודד עם העומס הכרוך בכתיבת אנליזות מפורטות על כל מנפיקי האג"ח בתיק ההשקעות שלהם. לפיכך הגופים החלו להיעזר בחברות מחקר חיצוניות כגון תבור כלכלה ופיננסים ואחרות שבאו בעקבותיה.
2.       תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות – חוזר האוצר חל רק על הגופים המוסדיים קרי: חברות ביטוח, גופי פנסיה וקופות גמל, ואינו חל על קרנות נאמנות. בשנה הראשונה שלאחר פרסום החוזר רוב ההנפקות היו ללא תניות חוזיות או אמות מידה פיננסיות משמעותיות ולפיכך שוק ההנפקות נשלט על ידי קרנות הנאמנות. במקרים רבים אחרים, על מנת להתחמק ממחויבויות אלו העדיפו החברות להרחיב סדרות אג"ח קיימות במקום להנפיק חדשות.

בועדת חודק היו חברים: עו"ד דוד חודק, ענת לוין, אהרון קצרגינסקי, עו"ד דן אבנון, גילי כהן, עו"ד דידי לחמן-מסר, פרופ' אסף חמדני, רו"ח אריק פרץ ורו"ח ענת פייער


חוות דעת מומחה : Expert opinion

בכל הערכה או תחזית, יש לעיתים שימוש בחוות דעת של מומחה. לעיתים, חוות הדעת מתבססת על ניסיונו של המומחה ולעיתים מדובר באנליזה מסודרת, הכוללת ניתוח פרטני של השוק או ניתוח סטטיסטי הכוללות השערות מחקר ואימותן על פי מבחנים סטטיסטיים.

תחומי המומחיות עשויים להיות שונים ומגוונים, החל מהערכות שוק וכלה בהערכות רפואיות, וכן הערכות הסתברותיות לאירועים שונים וניתוחים של נתונים המחייבים התמחות מתאימה.

 


חוזה (הסכם) : Contract

הסכמה לגבי עניין או קבוצת עניינים קשורה, המסדירה את החובות והזכויות של הצדדים לאותה הסכמה. על מנת שהחוזה יהיה בעל תוקף, מתחייבים מספר תנאים מצטברים – גמירת דעת של הצדדים להסכם (שלא ייווצר הרושם כאילו אחד הצדדים עדיין נמלך בדעתו), מסוימות (קונקרטיות) החוזה (רכיבים מהותיים, צריכים להיות מוגדרים, כגון תכולת החוזה, מחירים, זמני אספקה וכיוב) חוזה יכול שיהיה גם בעל פה, אם כי בחוזים הנוגעים לנדל"ן נדרש חוזה בכתב.


חוזה אחיד

חוזה שבו גורם עסקי מסויים עומד מול קבוצה גדולה של לקוחות או צרכנים ומקיים עסקה חוזית מול כולם בתנאים דומים. לדוגמא רכישת כרטיס לסרט, מהווה עסקה חוזית מסוג חוזה אחיד, בין בית הקולנוע לבין הלקוחות. בגלל המבנה המונופולי של העסקה, חוזים אחידים כפופים לפיקוח רגולטורי וקיים גם בית דין לחוזים אחידים שעושי לפסול תנאים מסויימים כתנאים מקפחים. יכולתו של בית הדין לפסול תנאים כאלה הינה גם בדיעבד ומשפיעה על התוצאות גם לאחר שלמעשה נחתמה העסקה והרוכש הסכים לתנאיה.


חוזה עתידי : FUTURE CONTRACT

הסכם התחיבות לקנות או למכור נכס או סחורה מסוימת במועד נתון בעתיד במחיר הנקוב בחוזה, המשולם במועד מסירת הנכס או הסחורה.


חוזה פאושלי : Pauschale

מקור מגרמנית שמשמעו שלם.מתייחס לענף הבנייה ובמסגרתו מקבל הקבלן מהיזם את מלוא הנתונים ומוסיף את פרמיית הסיכון שלו לצורך תמחור הפרוייקט. המנגנון כולל לעיתים גם עדכוני מחיר והגנות מקיפצות גדולות.


חוק שכר הבכירים : Tikun 20

ראה ערך "תיקון 20" לחוק החברות


חזית היעילות : Efficiency frontier

העקום שהוא המקום הגיאומטרי של כל התיקים היעילים הנבנים על פי התיאוריה של פרופ הארי מרקוביץ (ראה ערך). כל פרט יכול לבחור על גבי עקום זה את התיק המועדף עליו מבחינת סיכון מול תשואה.


חזקה חלוטה

ראה השערת חזקה והוסף: השערת חזקה מיוחדת שאינה מותירה מקום לספק לגבי התנהגות הצד לגביו נקבעת ההשערה.


חזרה לממוצע : mean reversion

 ערכי נכסים כלכליים כמו גם מכפילים המהווים תמונת ראי של ערכי נכסים, נוטים להתכנס לערכים ממוצעים.

תכונה זאת משרתת החלטות הקעה, בתקופות בהן יש פער בין הערך הממוצע ארוך הטווח למחיר השוק.


חח"ד

חשבון חוזר דביטורי, ראה עו"ש


חיבוץ : Churning

מושג שבהקשר של ניהול תיקי השקעות, משקף עשיית פעולות רבות מדי, שלא לצורך, שמעבירות ערך מהתיק המנוהל לידי מנהל ההשקעות , בדרך של חיובי עמלות שמנהל ההשקעות זכאי לקבל את חלקן או כולן (תלוי בסוג ההסדר)

חיבוץ עמלות מוגדר כעוולה הנעשית על ידי מנהל התיק כלפי הלקוח.


חיבור העולה על סך חלקיו : Emergence

המונח אמרג'נס מבטא חיבור של חלקים "טיפשים" או לפחות לא מתוחכמים המייצרים ביחד שלמות מורכבת. כך למשל קן נמלים, שמעקב אחריו מראה כי הקן כולו מתנהל כמו יישות תבונית מורכבת לעומת התפקוד הבסיסי של כל נמלה בנפרד, שאינה מבינה את התמונה הכוללת ומבצעת רק משימות מוגדרות. הנמלים חוברות יחד ליצור קן שתפקודיו מורכבים ומרובים, גידול הדור הבא, ייצור דבש, טיפוח גינות, גידול כנימות כדוגמת פרות לחלב במשק החי ועוד, אבל כל נמלה מבצעת רק פעולה פשוטה שאינה מבינה את משמעותה. או דוגמא אחרת היא המוח, המורכב ממיליארדי תאי עצב שכל אחד מבצע פעולה כימית-חשמלית פשוטה אבל ביחד המוח אחראי על תהליכים מאוד מורכבים יש קרבה למונח סינרגיה (ע.ע), אבל מדובר בחיבור ברמה גבוהה יותר יש השערות כי הרשתות החברתיות מתקרבות למצב שכשלמות אחת הן משקפות מעין תבונה עילאית העולה על סך חלקיה ולמעשה מהוות מעין דוגמא נוספת לקן הנמלים או למוח ומבטאות לכן את תופעת האמרג'נס גם במעשי ידי אדם ולמעשה מהוות את הסיבה להצלחה הכלכלית הגדולה של רשתות כאלה, בשל הערך המוסף שהן יוצרות..


חידוש חוזה : novation

מונח משפטי המייצג מהלך של חידוש חוזה במסגרתו משנים תנאים, מוסיפים תנאים, או מחליפים את אחד הצדדים לעסקה, כמו בין ספק ללקוח, העברת ההסכם ללקוח אחר או לספק אחר 


חילוט : FORFEITURE

העברה או החרמה של נייר ערך או זכויות בשל אי קיום התחייבויות או בשל אשם או מעשה בלתי חוקי.


חיתום : underwriting

מכלול הפעולות שמבצע גוף מתמחה על מנת להנפיק חברה בבורסה. גוף החיתום או החתם (ראה ערך), בודק את כשרות החברה להנפקה הן מבחינה כלכלית והן מבחינה משפטית על ידי בדיקת נאותות due diligence (ראה ערך)


חכירה : LEASE ,Leasing

השכרה ארוכת טווח של נכס נקראת חכירה. על פי החוק במדינת ישראל הגדרת חכירת מקרקעין היא: שכירות לתקופה שלמעלה מחמש שנים תיקרא 'חכירה'; שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים תיקרא 'חכירה לדורות '". בחכירת רכב, לעיתים בסוף תקופת השימוש או החכירה, הנכס עובר לידי החוכר תמורת סכום נוסף שנקבע מראש.


חכירה לדורות : Long Term Lease

מושג בחכירת מקרקעין המתייחס לעסקה שבה הזכות נשמרת לשוכר להשתמש בקרקע מעל 25 שנים.


חכירה מימונית (הונית) : Financial lease

מינוח שהתפתח בעיקר סביב החכרת נכסים בעלי אורך חיים סופי, כגון מכוניות, כאשר החכירה מסווה למעשה עסקת מכירה שבה לא בוצעה בפועל העברת הבעלות על הכנס שלכאורה שייך עדיין למחכיר. בעיקרה מדובר בעסקת רכישה באשראי, אשר רשומה כמו עסקת שכירות, כאשר בתום התקופה רוכש הקונה את הנכס במחיר סימלי. על מנת שעסקה תוכר כעסקת ליסינג מימוני צריכים להתקיים מספר תנאים מצטברים. 1. קיימת אופציה הזדמנותית, היינו אופציה שכדאיות מימושה ע"י השוכר בסוף התקופה אינה מוטלת בספק, או לחלופין בסיום התקופה מועבר הנכס לחור ללא כל תוספת תשלום מצידו. 2. תקופת השכירות מכסה חלק ניכר מתקופת החיים המועילים של הנכס (75% ויותר לפי כללי החשבונאות). 3. ערך נוכחי של השכירות זהה לערך המכירה של הנכס ביום חתימת עסקת הליסינג. היינו, היוון תשלומי השכירות שווה לערך המכירה של הנכס לפי כללי החשבונאות נדרש שהערך הנוכחי לא יפחת מ 90% משווי הנכס). 4. מבחן נוסף שהוצע מתייחס לסיכון, ולפיו הצד לעסקה שעליו נופלים סיכוני אובדן הנכס הוא הבעלים. לפיכך, אם חברת הליסינג נושאת בסיכון, אזי מדובר בשכירות ולא במכר.


חכירה תפעולית : Operational lease

במסגרת חכירה זו, שוכר הנכס משלם דמי שכירות למשכיר בגין שימוש שייעשה בנכס ולא עבור רכישת זכות קניין בנכס. לפיכך, השוכר אינו בעל הנכס, לא מבחינה משפטית פורמלית ולא מהבחינה הכלכלית. המקובל הוא כי חכירה תפעולית הינה לטווחי זמן קצרים של חודשים מספר ועד שלוש שנים. תשלומי דמי השכירות מהווים הוצאה מוכרת לכל דבר לשוכר. דין ההכרה בהוצאות אלו יהיה כדין ההכרה בהוצאות להחזקת הנכס שלגביו הם משולמים. ההגדרה "תפעולית", התפתח על רקע הפעילות בשוק הרכב, בעיקר, שכן המינוח חכירה או שכירות היה מינוח מספק על מנת לתאר עסקה שבמהותה היא החכרה. המינוח תפעולי התפתח על רקע העסקאות בהן, המחכיר סיפק חבילת שירותים מלאה הכוללת את כל תפעול צי הרכב לרבות, רישוי, ביטוח, תיקונים ושרות שוטף.


חמשת הגדולים (משרדי רו"ח) : Big Five

שם קולקטיבי לחמש משרדי ראיית החשבון הגדולים בעולם, בשנים 1998-2002. לפני כן היו ידועים בשם ששת הגדולים Big Six  בשנים 1989-1998 . היו ידועים במהלך מרבית המאה ה-20 בשם Big Eight  עד אשר מיזוגים ורכישות הקטינו את מספרם ל-6 (1989) ואחר כך ל-5.. החל מקריסת הפירמה Arthur Andersen בעקבות שערוריית אנרון (ע"ע), בשנת 2002, נותרו  רק ארבעת הגדולים, עיין ערך  Big Four


חנות : STORE

המקום בו נמכרות סחורות לצרכנים. ראה גם חנות וירטואלית חנות וירטואלית virtual store חנות שהיא אתר ברשת האינטרנט המציעה לגולשים מיני סחורות. פותחו מספר אמצעי תשלום על גבי הרשת , לרבות כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב וכיוב. החנויות הוירטואליות יכולות לקיים מערך לוגיסטי עצמאי הכולל מחסן ושרות משלוחים, אך לעיתים הן מסתמכות על מערכים אחרים ומוכרות סחורות שאינן בבעלותן ובכך משמשות כמתווכים.


חנות דגל

חנות בבעלות חברה יצרנית או המשווקת בלעדית מותגים, המציגה באופן מודגש או ייחודי את מוצרי החברה, בדרך מיוחדת ומתוך ראייה כוללת של האסטרטגיה העסקית של החברה בעלת המותגים. ראה גם רשת קונספט. להבדיל מחנויות רגילות, חנות דגל עשויה שלא להיות רווחית, כאשר חלק מהרווח מהפעלתה הינו רווח תדמיתי ויצירת תרומה שיווקית על ידי יצירת חשיפה וכן איסוף מידע בלתי אמצעי על טעמי קהל הלקוחות הפוטנציאלים. לעיתים משמשת החנות להצגת דגמים חדשניים או כיווני פיתוח עתידים של מוצרים המאפשר ללמוד על תגובות הצרכנים.


חנות המפעל

חנות הצמודה בדר כלל למפעל, אך אין הכרח של הצמדה פיסית. החנות מציעה את מגוון תוצרת המפעל מבלי לנסות ולהציג ממגוון שלם של מוצרים הנוגעים לתחום עיסוקה. מטרתה לעיתים לשמש הן כמקום תצוגה בולט למוצרים שאינם מקבלים ביטוי ברשתות שיווק הן כחנות עודפים (ראה חנות עודפים).


חנות עודפים

חנות השייכת לחברה מסויימת והמציעה את העודפים שלא שווקו בשוק הראשי של החברה, במחירים זולים. בחנויות עודפים אין מחויבויות למגוון שלם של מוצרים, אלא היא מבוססת על הזדמנויות שנוצרו במהלך הייצור, או עסקאות שבוטלו או טעויות בהזמנה. לעיתים חנויות שאינן בבעלות מפעל מסויים מציגות את עצמן כחנויות עודפים, על מנת לייצר רושם של מחירים זולים.


חסמים לא מכסיים : Non tariff barriers

שיטות שונות שמדינה נוקטת על מנת להגן על תוצרת מפני תוצרת ממדינות זרות. לדוגמא, מדינה יכולה לדרוש סימונים שונים על הסחורה, אריזות מיוחדות או תכונות שיש להוסיף לכל מוצר. כל דרישה כזו מכבידה על היבואן ומקשה עליו בתחרות לעומת התוצרת המקומית.


חסר : Short

מצב בו מכרנו נכס שאינו בבעלותנו, כלומר הנכס במצב שורט: אנו חייבים את הנכס ועלינו לרכוש אותו על מנת להחזירו למי ששאלנו ממנו. אסטרטגיה זו משמשת בעיקר בעת שמניחים כי מחיר הנכס עשוי לרדת ולכן מכירה בחסר = שורט, יכולה לייצר רווח, מאחר ואנו צפויים לרכוש את הנכס לאחר שמחירו ירד ולהחזירו לבעליו. ההפרש בין מחיר המכירה הגבוה ומחיר הקניה הנמוך הוא הרווח הצפוי.

 


חפיר מגן רחב : wide moat

 wide moat or wide economic moat

הוא כינוי לחברות שיש להם הגנות מתחרות. המונח נלקח מהטירות המבוצרות של ימי הביניים שהיו מוקפות בחפיר מגן, שככל שהיה יותר גדול, כך הטירה ,היתה מוגנת יותר. על פי המקובל, לעסקים שיש לפחות אחד מחמשת הכוחות של פורטר, ראה מודל פורטר יש הגנה של "חפיר מגן".

בעולם ההשקעות, יש מדיניות השקעה בקרנות מסויימות המבוססות על העקרונות הללו, ולכן נקראת

wide moat

כאשר הקרן משקיעה רק בחברות בעלות ההגנות המאפשרות להן לשמור על יתרון תחרותי.


חפיר מגן רחב : wide moat

 wide moat or wide economic moat

הוא כינוי לחברות שיש להם הגנות מתחרות. המונח נלקח מהטירות המבוצרות של ימי הביניים שהיו מוקפות בחפיר מגן, שככל שהיה יותר גדול, כך הטירה ,היתה מוגנת יותר. על פי המקובל, לעסקים שיש לפחות אחד מחמשת הכוחות של פורטר, (ראה מודל פורטר) יש הגנה של "חפיר מגן".

בעולם ההשקעות, יש בקרנות מסויימות מדיניות השקעה המבוססות על רכישת חברות שיש להן הגנות כאלה, ולכן נקראת

wide moat

כאשר הקרן משקיעה רק בחברות בעלות ההגנות המאפשרות להן לשמור על יתרון תחרותי.


חרטה, תיאורייה : Regret theory

תיאוריה שמסבירה תופעות של שנאת סיכון ברמה המוגדרת "לא רציונאלית". הרצון להימנע מחרטה גורמת לאנשים להעדיף אסטרטגיות של שנאת סיכון קיצונית, גם במחיר של אבדן הזדמנויות מצוינות. לעיתים פעילות שיווקית מיועדת להפוך את אסטרטגיית החרטה על פיה, על ידי יצירת מצג הגורם למקבל ההחלטה לחשוש ממצב בו אינו מקבל את ההצעה וכי יתחרט לאחר מכן.


חשבון : Invoice

מסמך המפרט את הנתונים של הסחורה או השרות לצורך תשלום ממקבל הסחורה או השרות.


חתם : Underwriter

מוסד שבאמצעותו מנפיקה חברה את ניירות הערך שלה לציבור. החתם חותם על תשקיף החברה ומתחייב תמורת עמלה, לרכוש במחיר מינימלי את נייר ערך שלא נרכשו בעת ההנפקה , במידה ויש כאלה . על פי רוב בכל הנפקה יש מספר רב של חתמים, המפזרים בניהם את הסיכון הכרוך בהתחייבות החיתומית. חתמים בולטים בשוק ההון הישראלי: איי.בי.איי חיתום, לידר, לאומי ושות' ואחרים.


טבע : TEVA

חברת תרופות גנרית וחברה פרמצבטית (ייצור תרופות): החטיבה הגנרית של טבע הינה הגדולה בעולם. שווי השוק של טבע נע בשנת 2006 סביב 30 מיליארד דולר והיא בעלת שווי השוק הגדול בישראל. החברה נוסדה בשנת  1901. היא נסחרת בתל אביב ונכללת במדד תל אביב 25 וכן נסחרת בנסדא"ק  -500 s&p בניו יורק והוא חלק ממדד ה  ומנסדא"ק 100.

באוגוסט 2008 הגיע שווייה של טבע ל- 38 מיליארד דולר. הרווח הנקי של החברה הסתכם בסוף 2007 בכ- 2 מיליארד $. מרבית צמיחתה באה מרכישת חברות גנריות ברחבי העולם. שלושת העסקאות הגדולות ביותר בתחום היו רכישת סיקור ב- 2003 ב- 3.4 מיליארד$, רכישת אייוקס ב- 2006 ב- 7.8 מיליארד $ ורכישת באר  ב- 7.5 מיליארד$ ב-2008.


טייקון : Tycoon

א. עשיר גדול
ב.  גורם דומיננטי בתחום מסוים כגון טייקון נפט.
מקור המילה ביפנית, כינוי לאיש האוליגרכיה של הלוחמים הגדולים בתקופות ההירואיות של יפן ההיסטורית.

ברונים שודדים


טנ-בגר : Tenbagger

 מונח מתחום הבייסבול האמריקני שמשקף מהלך מוצלח ביותר של חובט.

 פיטר לינץ' המשקיע האגדי שניהל את קרן פידליטי מגלן בשנים 1977-1990 והשיג תשואה שנתית ממוצעת 

של 29% הציע את המושג כמונח המתאר מניות המשיגות תשואה של פי עשר על ההשקעה בפרק זמן מוגדר.

לינץ' הציע לאנשים לחפש מניות בעלות פוטנציאל צמיחה משמעותי, שאינן מסוקרות על ידי האנליסטים ולכן מחירן אינו משקף את הפוטנציאל שלהן


יאט"ה : IATA

International Air Transport Association

ארגון בינלאומי פרטי של חברות תעופה, המשמש מעין קרטל, של נותני שירות הובלה אווירית. מטרות הארגון: לעדד תובלה אווירית בטוחה, סדירה וחסכונית, לעודד הובלת מטענים ונוסעים בדרך האוויר ולחקור את הבעיות הכרוכות בכך, לדאוג לשיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בהובלה אווירית ועם המוסדות הבינלאומיים הרלבנטיים. תנאי ההובלה ותעריפיה כפי שנקבעים על ידי הארגון מחייבים כל מוביל החבר בארגון.


יבוא : Import

רכישת סחורות בחו"ל והבאתן לארץ מוגדרת יבוא

 


יבואן : Importer

מי שעוסק ביבוא או מי שהעסק שבבעלותו מייבא סחורה ממדינות זרות.


יהלום : Diamond

אבן חן הנכרית בטבע כמינרל בעל דרגת קושי הגבוהה ביותר בין החומרים המוכרים בשימוש. נחשב בעל ערך כלכלי גבוה.

 מורכב מהיסוד הלא מתכתי - פחמן, המסודר בצורת קוביה או בצורה של תמניון שהוא שתי פירמידות ריבועיות המחוברות בבסיסן וכל צלעותיהן משולשים שווי צלעות. לפחמן יש מספר סוגי מולקולות (אלטרופים) כמו גרפיט, פולרן ועוד. 

היהלום בצורתו הנקיה הוא שקוף לחלוטין, אבל לעיתים בשל פגמים במבנה המולקרולי או "זיהומי חנקן", הוא עשוי לקבל צבעים שונים.

היהלום נחשב כנכס השומר על ערכו, ולמרות שימושיו התעשייתיים הרבים בעיקר בליטוש וחיתוך ועיבוד מתכות, הוא נפוץ בהיותו משובץ בתכשיטים, ולכן מהווה מעין מאגר ערך, בהיותו מחזיק בנפח קטן ערך כספי גדול. בתקופות משבר שימשו יהלומים להברחת נכסים מתחת לאפם של כובשים ובוזזים, עניין שהגביר את הפופולריות שלהם ככלי לשימור ערך כלכלי במשפחה.

היהלומים עוברים ליטוש שמטרתו להגדיל את החזרת האור, את עוצמת הצבע ותכונות נוספות המעלות את ערכן ולכן יש חשיבות להתמחות בליטוש ולטכנולוגיות המבוססות על הבנת מדע האור. הערכת יהלומים נחשבת למדע המצריך ניסיון והתמחות רבה.

היהלום נזכר בתנ"ך כאחד מ-12 אבני החושן שענד הכהן הגדול.. 


יו בי אס : UBS AG

הבנק השוויצרי הגדול ביותר, בשיאו היה בעל שווי השוק השני באירופה. נסחר בבורסות בשווייץ ובניו יורק (סימול בניו יורק UBS) המנהל הגדול ביותר בעולם של נכסי לקוחות פרטיים. בשיאו ב-2007 עבדו בו כ- 82,000 עובדים ב-50 מדינות ברחבי העולם. הבנק נוצר ממיזוג של הבנקים Union Bank of Switzerland (UBS) and Swiss Bank Corporation (SBC). ב-1998. ראשיתו של הבנק במבנהו המודרני הוא במאה ה-19. במשבר הסאב-פריים, במהלך השנים 2007-2008, הערכה היא כי הבנק השוויצרי מחק למעלה מ-40 מיליארד$.


יועץ השקעות : INVESTMENT ADVISER

 מי שעובד אצל סוחר מורשה לניירות ערך, אשר תפקידו לקבל הוראות לרכישה ולמכירה של ניירות ערך וכן למסור מידע כללי על שוקי ניירות הערך ועל ניירות ערך השונים.

יועץ השקעות חייב להיות בעל  רישיון הניתן על פי חוק ייעוץ השקעות, על סמך עמידה בבחינות מקצועיות והשלמת התמחות.


יורו

 ראה  אירו


יושב ראש מועצת מנהלים : CHAIRMAN OF THE BOARD

האדם העומד בראש מועצת מנהלים של תאגיד, מועצה שהיא הגוף המחליט על מדיניות החברה.


יחס כיסוי יעילות תפעולית

מדד מקובל למדידת היעילות התפעולית בבנקים ומחושב על ידי חלוקת ההכנסות התפעוליות לסעיף ההוצאות התפעוליות. ככל ששיעור הכיסוי גבוה יותר, כך הבנק נחשב יעיל יותר. במערכת הבנקאות בישראל בשנים 2004-2007 היחס נע סביב 60%. הרווח נוצר על ידי הכנסות מימון ועל ידי רווחי הון חד פעמיים.


יחס מהיר : Acid ratio/Quick ratio

מדד נזילות פופולארי מאוד במיוחד בחברות בהן המלאי אינו נחשב לנכס נזיל מאוד או שהמלאי נחשב לנכס מסוכן. מחושב על ידי החסרת המלאי מהרכוש השוטף (כלומר מותירים רק את המזומן ואת החייבים) וסכום זה מחולק בהתחייבויות השוטפות. בדרך כלל רצוי שיחס זה בחברות בהן הוא רלבנטי יהיה גדול מ-1, אולם חברה יכול להתנהל גם אם יחס זה נמוך מ-1, אך לא במידה רבה. בגדרך כלל יחס נמוך במידה רבה מ-1 עלול להיתקל בקשיי נזילות בטווח הקצר.


יחס שוטף : Current ratio

אחד ממדדי הנזילות המקובלים בעסק. מחושב על ידי חלוקת הנכסים (רכוש) השוטפים בהתחייבויות השוטפות. בדרך כלל מצפים שהיחס יהיה גדול מ-1 ואף יותר מכך. מאידך יחס הגדול במידה ניכרת מ-1 עשוי להיות או תוצאה של נזילות חד פעמית (לאחר הנפקה) או צורך מוגבר ביתרות נזילות, או ניהול לא נכון (בזבזני) של נכסים, מאחר וההנחה היא כי הנכסים השוטפים, להבדיל מהנכסים הקבועים, אינם מניבים תשואה אלא חיוניים לתפעול העסק.


ייסוף : Revaluation

עלייה בערכו של מטבע מסוים ביחס לערכם של מטבעות אחרים מוגדרת כייסוף, הפוך מפיחות. לדוגמא, שינוי בערכו של היחס שקל דולר מ- 4.6 ₪ לדולר ל- 4.05 ₪ לדולר, מהווה ייסוף בערכו של השקל ופיחות בדולר.


ייפוי כוח : Proxy

 

מסמך שבעל מניות נותן לגורם כלשהוא על מנת שייצגו באסיפת בעלי המניות


יעילות השוק, ראה שוק הון יעיל


יעילות תפעולית

ראה יחס כיסוי יעילות תפעולית


יצוא : Export

הסחורות המיוצרות או עוברות שינוי בערכן המוסף בארץ ונמכרות למדינה אחרת מוגדרות יצוא


יצואן : Exporter

מי שעוסק ביצוא או מי שהעסק שבבעלותו מייצא סחורה למדינות זרות.


ירוק עד : Evergreen

מונח המציין קרנות ללא מועד פירעון או פירוק האמורים להמשיך להניב תמיד פירות בשל מבנה מתמשך בו כנגד עסקאות שנסגרות, נפתחות עסקאות חדשות.


כוח עליון : act of god

 

מושג משפטי, המשמש בעיקר בחוזים שמטרתו לאפשר לצד המחויב להסתלק ממחויבותו, בדרך כלל לגבי עמידה בלוחות זמנים, אולם לעיתים גם בנושאים מהותיים, בשל אירוע החורג מגדר הרגיל שמקורותיו חיצוניים, כגון מלחמה אסון טבע גדול וכיוב'.


כושר החזר : Repayment power

יכולת של הלווה לעמוד בתשלומים כפי שנקבעו בהסכם ההלוואה. לעיתים המונח מתייחס לחובות שעברו הסדר מיוחד ונפרסו לתקופה ארוכה יותר מאשר הסכם האשראי המקורי ואז המינוח מתייחס ליכולתו של הלווה לעמוד בתנאים החדשים שנקבעו במיוחד. ראה גם כושר פירעון.


כושר פירעון : Solvency

יכולתו של לווה לעמוד בהתחייבויותיו במועד הרגיל שנקבע בהסכמי ההלוואה.


כותב : WRITER

מי שמוכר אופציה שבה הוא מתחייב לקנות או למכור, בהתאם למקרה, מטבע חוץ או מניה בתקופה מסוימת במחיר מסוים תמורת פרמיה.


כיבוס איגרות חוב : BOND WASHING

טכניקה בשוק אגרות חוב, שאיפשרה הימנעות תשלום מס הכנסה על ריבית המתקבלת מאגרות חוב, על ידי מכירת אגרות חוב שבידי משקיע החייב במס למשקיע הפטור ממס, סמוך למועד תשלום הריבית. פירצה זו נסגרה ברוב המקומות על ידי שלטונות המס.


כיבוס כסף : Money Laundering

ראה  הלבנת הון

 


כיל : CIL

כיל היא אחת מהחברות הגדולות בבורסה בתל אביב ונמנית על רשימת תל אביב 25. החברה מייצרת מוצרים המבוססים על מינראלים הנכרים באתרים שונים בעולם ובפרט בים המלח וסביבתו אך גם באירופה ארה"ב וסין על פי פרסומי החברה היא מייצרת כשליש מהברום בעולם, מדורגת במקום השישי בעולם בייצור אשלג וספקית המובילה של חומצה זרחתית נקייה. על פי פרסומי החברה: כיל היא יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים ופוספטים מיוחדים, מעכבי בעירה ופתרונות לטיפול במים. במהלך השנים 2012-2014 מנהלת כיל מאבקים מול המדינה בסוגיות של תשלום תמלוגים, נשיאה בהוצאות הנוגעות משינויים החלים באזור ים המלח ומסכנים את המלונות ומיסים. החברה הינה חלק מרכזי באחזקות החברה לישראל הנשלטת על ידי משפחת עופר. בתחילת 2014 החלה החברה במהלכים לרישום בבורסה בניו יורק.


כינון

ראה "ערך כינון"


כינוס נכסים

כינוס נכסים הוא סטאטוס, שמתחיל לפני הכרזת פשיטת רגל, ונמשך לכל אורכה. בית-המשפט המחוזי, לבקשת החייב או לבקשת נושה, נותן צו כינוס טרם הכריזו על החייב כפושט רגל. משמעות הכינוס היא, שכל חובותיו, נכסיו ורכושו של החייב, בעבר, בהווה ובעתיד, נתונים לכונס הרשמי. הפקודה נותנת פתרון מובן למניעת הברחת נכסים, על-ידי "ביטול הענקה" של נכסים, שהעביר החייב לאחרים בעשר השנים שלפני פשיטת הרגל, לרבות רישומים פיקטיביים על שמות בני-משפחה ומקורבים. נכסים בעתיד יכולים להיות ירושה צפויה, חובות ותגמולים שמגיעים לחייב, קופות גמל שעומדות להשתחרר וכו'. התשלומים החודשיים שמשלם פושט הרגל וכספים שמקורם במימוש נכסיו, מתנקזים לקופת הכינוס. הכונס הרשמי מנהל את הקופה, וממנה הוא משלם דיבידנדים לנושים על-פי "דין קדימה" קבוע בפקודה. חוב בשל מזונות ובשל שכר לעובדים וחוב לרשויות המס, לעולם יזכו לדין קדימה על-פני חוב לאדם פרטי, לשוק האפור ואפילו לבנקים. ראה גם ערך פושט רגל


כלכלה מדינית

ראה מאקרו כלכלה


כלכלה נטולת מזומן : cashless transaction econoomy

 כחלק מהמאמצים להדביר את ההון השחור, התפתח המושג של כלכלה ללא מזומן. הכוונה היא להעביר את מרבית התשלומים לאמצעים אלקטרוניים אותם ניתן לנטר ובכך לשלוט על שימושים בעולם הפשע או העלמת מיסים. בשנת 2016 בסקנדינביה, הגישה זוכה להצלחה רבה ובמרבית העסקאות לרבות קניות קטנות, כבר לא נעשה שימוש במזומן


כלכליסט : Calcalist

עיתון כלכלי  עם אתר אינטרנט מקבוצת ידיעות אחרונות. הוקם על ידי הקבוצה מתוך הכרה כי למרות הדומיננטיות של הקבוצה בשוק העיתונות, היא אינה מקבלת די מודעות ושטחי פרסום של גופים כלכליים ומאבדת קהל לקוחות לטובת העיתונים הכלכליים.

העיתון הוקם ב-2008.

עורכת העיתון- גלית חמי, עורך המהדורה המקוונת- גבי קסלר.


כללי תקינה בינלאומית

ראה תקינה בינלאומית – כללים


כסף של אחרים : OPM Other People's Money

ביטוי ציני המשמש לתיאור דרך הטיפול של מנהלי השקעות מסוימים בכספים, על ידי לקיחת סיכונים מוגזמים, בשל העובדה שהם אינם מסכנים את כספם שלהם.

הדבר בולט בעיקר בהון סיכון בו מנהל ההשקעות משתתף ברווחים, אך אינו נושא בהפסדים.

 

 

 


כתב אופציה : WARRANT OPTION

נייר ערך המונפק על- ידי חברה, והמקנה לבעליו את האופציה להמירו במספר נתון של מניות רגילות (של החברה המנפיקה) תמורת מחיר מימוש . תנאי כתבי האופציה אינם ניתנים לשינוי.


לא סחיר : NOT NEGOTIABLE

אי סחירות של נייר ערך משום שמספר המשתתפים במסחר בנייר הערך הוא נמוך מאוד.


לונג : Long

 אחזקה בפועל של נכס.

כל רכישה של נכס מוגדרת כלונג, להבדיל מshort -ראה ערך


לונג-שורט אקוויטי, אסטרטגיה : Long-Short equity strategy

סוג של אסטרטגיית גידור שמטרתה לייצר רווח מפער התשואות בין שתי מניות שיבחרו. עקרונית נקיטה באסטרטגיה זו מאפשרת להימנע בשאלות כגון מה כיוון השוק אם המשקיע מזהה כי בין שתי מניות קיים פער ערך פוטנציאלי שניתן לממש אותו בעתיד. אם למשל אנו מעריכים כי מניה אחת נסחרת מעל מחירה האמיתי והאחרת מתחת למחירה. שימוש באסטרטגיה לשתי מניות באותו ענף, כגון, שני בנקים. הינו הגיוני יותר מאשר ניתוח של שתי מניות לא קשורות. ירידה ענפית חדה עדיים עשויה הלניב רווח אם החברה בשורט תרד יותר מאשר החברה בפוזיציית לונג.


לוס לידר (אין מושג עברי) : loss leader

רשתות שיווק נוהגות לעיתים להוריד מחיר על מוצרים בעלי פרופיל גבוה על מנת למשוך בעזרתם קונים לחנות מתוך אמונה כי הקונים יבצעו קניות נוספות ממוצרים אחרים ובכך יתרמו לרווחיות. אחד המקרים המפורסמים היה מבצע ה"עוף בשקל" של רשת המרכולים של רמי לוי.


לורנץ : Lorenz

לורנץ, ראה עקומת לורנץ


ליאון יהודה רקנאטי

‏ ליאון יהודה רקנאטי  נולד 1890 סלוניקי יון נפטר  1945 ת"א. מייסד בנק דיסקונט, ומנהלו הראשון. למד בבית ספר למסחר, השתלב בעסקי המשפחה וניהל בית חרושת לטבק. בסלוניקי היה נשיא הקהילה היהודית, ציר מטעמה בסוכנות היהודית וחבר הקונגרס הציוני העולמי, וכן נשיא לשכת בני ברית.
ב-1934 עלה לארץ יחד עם אשתו מטילדה וילדיו, ועם אחיו אברהם שמואל רקנאטי, שהיה סגן ראש עיריית סלוניקי, ולימים חבר כנסת מטעם חרות. ב-1935 ייסד עם שותפיו משה קרסו, אברהם חסידוף ויוסף אלבו, את בנק דיסקונט, שעסק בעיקר בהלוואות ליוצאי קהילת סלוניקי בארץ. מהשותפות המקורית בבנק נותרו רק משפחות רקנאטי וקרסו אשר באו ביניהם בקשרי חיתון. משפחת רקנאטי בראשות ליאון עסקה בניהול השוטף ומשפחת קרסו שפיתחה עסקי רכב מסועפים כיבואנית מכוניות רנו וניסאן, נותרה כבעלת מניות. הבנק  התרחב במהירות בניהולו של רקנאטי וכבר בשנות ה-40 היה לאחד הבנקים הגדולים של ארץ ישראל. מזה שנים רבות בנק דיסקונט נחשב לבנק השלישי בגודלו בארץ.
על שמו של ריקנאטי נקראים הפקולטה לניהול - ביה"ס למוסמכים במינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב והמכון ללימודי ים באוניברסיטת חיפה.


ליהמן ברדרס : Lehman Brothers

חברת ברוקרים ענקית בארה"ב. הרביעית בגודלה בין בנקי ההשקעות.  נוסדה ב- 1844, בעלת היקף נכסים שבשיאה בתחילת 2008  הגיעה לכ-700 מיליארד$ ו-30,000 עובדים. החברה הוקמה כצרכניה באלבמה, על ידי מהגר יהודי מגרמניה בשם הנרי ליהמן שצירף אליו את שני אחיו. האחים הפכו להיות ברוקרים של כותנה ולאחר מלחמת האזרחים שפגעה בעסקיהם החליטו להעביר את העסק לניו-יורק. ב-1984 החברה נרכשה על ידי אמריקן אקספרס ומוזגה בחטיבה שירסון. ב-1993 הונפקה החטיבה וחזרה להיקרא ליהמן ברדרס.

החברה ספגה הפסדים גדולים במחצית השנה הראשונה של 2008, כמו חברות פיננסים אחרות, כתוצאה מניהול סיכונים הרפתקני שנודע כמשבר הסאב-פריים. לנוכח ההפסדים הגדולים ניסתה ליהמן למכור חלק מנכסיה על מנת להקל על מצב הנזילות שלה וכן להכניס כמשקיעים את הבנק הקוריאני KDB. לאחר שכשלו המגעים רשמה החברה במצטבר ירידת ערך בשווקים של כ-90% במחצית הראשונה של ספטמבר 2009.

 


לימיט : LIMIT

הוראות הניתנות לחדר עסקות ע"י לקוחות, לשם ביצוע עסקאות בשערים השונים משערי שוק בעת מתן ההוראה. בהוראות אלה קיימת התנייה המתייחסת לשערי השוק, כאשר עם קיום ההתנייה ההוראה הופכת לעסקה.


ליסינג

ראה חכירה


ללא מזומן : cashless

 כינוי כולל לעסקאות שלא נעשות במזומן אלא בעזרת אמצעי תשלום אחרים, כגון כרטיסי אשראי, שיקים, או במקרים של רכישת חברה, על ידי שימוש במניות החברה הרוכשת כאמצעי תשלום


לפיד יאיר

סופר, עיתונאי, שחקן, מגיש טלוויזיה שהקים מפלגה בשם יש עתיד וזכה איתה ל-19 מנדטים דבר שהפך אותה למפלגה השנייה בגודלה בכנסת. הוא התמנה לשר אוצר על אף חוסר ניסיונו והעדר השכלה כלכלית. הפגין יוזמות שונות ביניהם העלאת המס על סיגריות, אלכוהול, דירה שנייה וכן יזם מע"מ אפס על דירות, דבר שגרר ביקורת חריפה מצד כלכלנים ואף הוביל להתפטרות הכלכלן הראשי באוצר ד"ר שראל. הוא פוטר על ידי נתניהו בתחילת דצמבר 2014 מהלך שהוביל לבחירות חדשות, בהן זכתה מפלגתו ל-11 מנדטים והוא נותר באופוזיציה, על אף שעמדותיו המדיניות והביטחוניות אינן מאוד רחוקות מאלה של נתניהו, שבחר להציע דווקא לראש המחנה הציוני (מפלגת העבודה) בעל העמדות הרחוקות יותר, להצטרף לקואליציה בממשלת אחדות. היריבות האישית שנוצרה ביניהם בתקופת הכהונה הראשונה המשיכה להעיב על האפשרות לשיתוף פעולה. לפיד הוא בנו של יוסף (טומי) לפיד שנפטר ב-2008, שהיה אף הוא ראש מפלגת מרכז - שינוי שבשיאה הגיעה ל-15 מנדטים והוא מונה לסגן ראש ממשלה. אימו שולמית לפיד הינה סופרת נחשבת .


מאדוף

 ראה מיידוף


מאזן : BALANCE SHEET

מסמך המתאר את סך נכסי החברה ומקורותיהם לתאריך מסויים. כולל סעיפי נכסים, התחייבויות והון עצמי. מפורסם ע"י חברות ציבוריות בתום כל רבעון.


מאזן

ראה דו"ח מאזן


מאזן רבעוני : BALANCE QUARTERLY SHEET

מאזן ביניים הנערך לתקופה של שלושה חודשים.


מאקרו כלכלה : Macro economics

נקרא בעבר גם (כלכלה מדינית) התחום בתיאוריה הכלכלית העוסק בכלכלת המשק כולו, מחזורי עסקים, במדיניות כלכלית ובהשפעותיה על הגדלים המצרפיים במשק כגון צמיחת התמ"ג, אבטלה ותעסוקה, אינפלציה וסחר חוץ.


מבחן הכנסה : Income test Means test

מבחן המתייחס להענקת זכויות למבוטחים, כגון במוסד לביטוח לאומי או במוסדות סוציאליים אחרים. כך למשל, קיימת גישה לפיה זכאי לקצבת הבטחת הכנסה יהיה מי שהכנסתו נמוכה מתקרה מסוימת שנקבעה בתקנות הביטוח לאומי. לגבי קצבת זקנה למשל, הוחלט לוותר על מבחן ההכנסה, והמאבק העקרוני נמשך בין שתי הגישות, אלה התומכים במבחני הכנסה לצורך זכויות מסוימות ואלה הנוקטים בעקרון האוניברסאליות של הביטוח לאומי. אולם המינוח מתייחס גם להקשרים רבים נוספים, בהם מבחן ההכנסה הינו רלבנטי לקבלת זכויות.


מגזר (תחום פעילות בדו"ח חשבונאי) : Operating segments

מגזר או תחום פעילות הוא חלק בעסקי הפירמה בעל מאפיינים סצפיפיים הניתנים לזיהוי ואיפיון. החיוב לדווח על מגזרים במסגרת הדוחות הינו פונקציה של המהותיות שלהם. כלומר מתחת לגודל מסויים או אחוז יחסי מכלל פעילות הפירמה, החיוב לדווח אינו קיים, אך הוא משתנה מעת לעת ומסוג של מגזר למשנהו, שכן מגזר המשקף פעילות נמוכה אולם עם פוטנציאל גידול משמעותיידווח למרות גודלו הנוכחי, שכן הוא מסביר גידול עתידי. יש דוחות הכוללים דיווח רווחיות במגזר, דיווח שכמובן אינו שלם שכן יש הוצאות ברמת החברה כולה שמועמסות רק בשלב המצרפי של הדוחות.

הביאור הכולל את הדיווח על המגזרים מאפשר להבין את מגמות החברה וטיב עסקיה ולכן חיוני.


מגמה : Trend

המושג משמש במספר מובנים
1. מגמה באופנה, המשקף את נהייתם המשותפת של מעצבים או מובילי דעת קהל בכיוון עיצובי מסויים
2. מגמה בשוק ההון – משקף את העובדה כי מרבית הפעילים סבורים כי עליות שערים או ירידות שערים שחלו במשך מספר ימים עתידים להימשך באותו כיוון. אנשים המאמינים במגמות בדרך כלל נוטים לעשות שימוש בכלל מסחר טכניים, קרי קנייה או מכירה על פי המגמה, מתוך אמונה כי המגמה משקפת התנהגות בעתיד הקרוב.
 


מגשר : Mediator

הגורם העוסק בתהליך הגישור, ראה גישור


מדד : Index

מספר,שהוא גם תוצאה של עיבוד סטטיסטי, המשמש קנה מידה לקביעת השינויים החלים בתופעה מסויימת במשך זמן מוגדר.

 


מדד אלטמן : Altman Index

מדד אלטמן הנו מדד המבטא את הסיכוי של החברה לשרוד או לחלופין להיקלע לקשיים כלכליים ואולי גם לפשיטת רגל.המדד פותח על ידי פרופסור אדוארד אלטמן,והוא מתבסס על בדיקת דוחו"ת חשבונאיים של מאות חברות אמריקניות שנקלעו וקשיים בשנות ה70- וה-80. המדד נשען על חמישה יחסים פיננסיים: א.רמת הנזילות של החברה. ב.רווחיות החברה. ג.מבנה ההון של החברה. ד.יכולת הפירעון של החברה. ה.יעילות ניצול נכסי החברה. תוצאת המדד קובעת האם החברה עשויה להיקלע בתוך שנה עד שנתיים לחדלות פירעון, או שהיא יציבה או בתחום האפור. מחקרים נוספים על המדד גילו כי יש הבדלים בין ערכי המדד לחברות בורסאיות ולחברות פרטיות. כמו כן התגלה במחקרים בישראל כי חברות ישראליות יכולות לשרוד בערכי מדד נמוכים יותר בממוצע מאחיותיהן בארה"ב.


מדד ג'יני : Gini Coefficient

מדד ג'יני מודד את מידת אי השיוויון במשק, על ידי חישוב השטח הכלוא בין עקומת לורנץ לבין האלכסון מחולק בשטח המשולש. ערכו נע בין 0 ל-1, כאשר 0 משקף שיוויון מלא מאחר והעקומה מתלכדת עם האלכסון שמשעותה כי כל עשירון באוכלוסיה מקבל בדיוק  עשירית מההכנסות.

המדד פורסם על ידי הסטטיסטיקאי והדמוגראף האיטלקי קורדו ג'יני בשנת 1912

המדד יכול למדוד את רמת האי שיוויון לפני מס וכמובן ניתן לבצע תיקום לאחר מס על מנת לראות באיזו מידה מדיניות המס מתקנת את רמת האי-שיוויון באוכלוסיה נתונה.

בישראל מדד ג'יני היה במשך שנים סביב 0.3, אך ממחצית שנות ה-90 כתוצאה מצמיחה חזקה ולא שיוויונית עלה המדד לערכים סביב 0.39 נתון שמיקם את ישראל בין מדינות ה-OECD בערך במקום החמישי-שישי מבחינת אי השוויון

במדינות שאינן נמנות על מדינות ה-OECD נמדדים ערכי המדד במידה רבה של אישוויוניות, כגון ברזיל 0.55 אנגולה 0.6 צ'ילה 0.52 סין 0.47 קולומביה 0.56 וקונגו 0.5 הונג קונג 0.53 ומלזיה 0.46

מנגד יש מדינות המבלטות בשוויוניותן היחסית, כגון אוסטריה וצ'כיה שתיהן עם 0.26 ודנמרק בולטת עם 0.24. צרפת 0.33 למרות מדיניות סוציאליסטית ואילו גרמניה היותר קפיטליסטית נהנית מרמה של 0.28.

ארה"ב 0.45 ואילו קנדה 0.33 . בריטניה 0.34. ניו זילנד 0.36 ואוסטרליה 0.3

 

 


מדד הביג מק : Big Mac Index

מדד הבודק את כוח הקניה בכל המדינות על ידי חישוב כמה זמן נדרש בעבודה בשכר ממוצע על מנת לרכוש את המוצר הפופולרי של חברת מקדונלנד'ס, הביג-מק. המדד הוצג על ידי עיתון האקונומיסט והוא מייצג את כוח הקניה מפני שההנחה היא כי כל זכיין של מקדונלד'ס משקף במחיר הביג-מק את העלויות הריאליות של הכנת המאכל על כל מרכיביו

רעיון הביג-מק הוא למעשה רעיון מפושט ופופולרי של   PPP (עע) .,


מדד ההישרדות של אלטמן : Z score

ראה מדד אלטמן


מדד המעו"ף

שמו של המדד העיקרי בבורסה בתל אביב. המדד מורכב מ-25 המניות הגדולות בבורסה במונחי שווי שוק, כאשר המגבלה העליונה היא 9.5%, כלומר גם מניות כמו טבע או כיל ששוויין היחסי יותר מאשר 9.5% מכלל ערך המניות הכלולות במדד, ערכן במדד, מוגבל לאחוז האמור.

בנוסף, החברות במדד חייבות להיכלל ברשימת 75 המניות הסחירות בתל אביב, אחזקות הציבור צריכות להיות לפחות 25% מכמות המניות הכוללת וערכן לפחות 600 מיליון ש"ח.

בשעת המסחר המדד מתעדכן מידי 30 שניות, על פי תנודות מחירי המניות.

המדד גם משמש כנכס בסיס, לאופציות רכש (call) ומכר (put) הנסחרות בבורסה.

המדד מתעדכן ב-1 לינואר וב-1 ליולי. חברה שנכנסת למדד צריכה להיות בעלת שווי שוק הגבוה ב-20% מזו שיוצאת, ב-15 לחודש הקודם.

לעיתים יש גם עדכונים במדד הגורמים לשינוי מ-25 מניות. למשל אם 2 חברות במדד יתמזגו, ירד מספר המניות ל-24. לעיתים, אם נרשמה חברה חדשה למסחר וערכה גבוה ב- 33% מהחברה האחרונה במדד, היא תתווסף כחברה ה-26 למדד עד מועד העדכון הקרוב בו תצא החברה בעלת הערך השוק הנמוך מהמדד.

במידה והחברה רשומה גם בבורסה אחרת, כלומר היא רשומה ברישום כפול, מספיק לה להיות בעלת שווי שוק הגבוה ב-10% מהחברה ה-25 על מנת להצטרף בתוך 10 ימים מיו רישומה למסחר. תנאי נוסף במקרה כזה הוא שמחזור המסחר שלה לא יפחת מ- 300,000$ ליום.

 

הביקורת על המדד כמודד את השוק בישראל מתייחס לעובדה כי חברות כגון חברת החשמל, תנובה , תע"א או צ'קפונט אינן נכללות במדד ומנגד, חברות המחזיקות חברות אחרות, כגון החברה לישראל המחזיקה מעל  52% בכ.י.ל ולמעשה בכך ערכה של כי"ל נרשם יותר מפעם אחת ומשפיע על המדד באופן עקיף, יותר מאשר המגבלה הפורמלית של 9.5%.

 

 


מדד הפחד : VIX

באנגלית קיצור של Volatility Index, נקרא גם Investor fear gauge       ראשיתו ב- 1993 נמדד אז על מדד  S&P100 וב-2003 הורחב למדד הרחב יותר של S&P500 . המדד מחושב מממוצע פשוט של סטיית התקן הגלומה בארבעה זוגות של אופציות call ו-put הנמצאות בכסף על מדד S&P500  מהחודש הנוכחי בנוסף לשני זוגות מהחודש הבא.
כאשר VIX נמוך, המשמעות כי סטיית התקן של המדד היא נמוכה, המשקיעים אינם מאוימים ואינם חשים צורך לשנות את תיק ההשקעות או להגן עליו. כאשר השווקים במגמת ירידות או בתנודות חריפות, ה- VIX עולה ואז צפוי כי יותר משקיעים מנסים לרכוש אופציות put על מנת להגן על תיק ההשקעות שלהם, מפני ירידות צפויות. כאן אפקט הפחד מתחיל לפעול במלוא עוצמתו: ככל שהירידה בשוק חדה יותר, הפאניקה בקרב המשקיעים צוברת תאוצה והביקוש לאופציות put גדל. הביקוש הגבוה לאופציות put יגרום לעלייה במחיריהן וכך נוצרת עלייה בסטיית התקן הגלומה.
 


מדד הפחד של נאסד"ק : VXN

חיקוי למדד הנפוץ והוותיק יותר ה- VIX, כאשר במקום מדד ה- S&P הוא מחושב על מדד NASDAQ100


מדד טריינור : Treynor

התשואה העודפת של הקרן מעבר לתשואת נכס חסר סיכון, ליחידת סיכון. בשונה ממדד שארפ, מדד זה מבטא את יחידת הסיכון רק במונחים של הסיכון השיטתי של הקרן – הביתא, המודדת את מרכיב הסיכון שאין באפשרותנו להפחיתו על-ידי הגדלת הפיזור של נכסי הקרן ונובעת מתנודות השוק עצמו. (הביתא מחושבת על ידי חלוקת ערך השונות המשותפת (בין המניה לשוק) בשונות השוק).


מדד לרנר : Lerner Index

 

מדד המשמש לבחינת כוח שוק של תאגיד עסקי, במילים אחרות באמצעות המדד ניתן למדוד עד כמה החברה הנבדקת יכולה להשפיע על המחירים בשוק בו היא פועלת. 

  

נוסחת המדד: L= P - MC  כאשר P - מחיר המוצר ו-MC - הוצאה שולית בייצור המוצר.

                         P 

מנוסחת המדד ניתן לראות שככל שיכולת של החברה להכתיב מחירים ללקוחותיה גדולה יותר ערך של המדד יהיה גבוה יותר. לעומת זאת, ערך המדד לחברה שפועלת בשוק משוכלל עם מספר רב של חברות מתחרות ישאף לאפס ואפילו ייתכן כי במקרים מסויימים יקבל ערך שלילי.


מדד מחירים לצרכן : CONSUMER PRICE INDEX

סל של מחיר/מחירים המבוסס על אוכלוסיה ממוצעת שנבחרה כמייצגת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


מדד מניות : stock index

מדד מניות הוא מסר המשקף ערך או מחיר ממוצע של קבוצת מניות, בדרך כלל מספר המייצג את מחיר המניות המוביל של בורסה מסוימת או של ענף מסוים. המדד הוותיק ביותר הוא מדד 7הדאו ג'ונס שמכיל בתוכו 30 מניות מובילות בשוק האמריקאי, לעומתו מדד רחב יותר של 500 מניות הוא המדד של חברת סטנדרט אנד פור , S&P500 בלונדון מייצג מדד הפוטסי את הבורסה הראשית, בפריס קאק והדאקס בפרנקפורט גרמניה. בתל אביב שני המדדים המובילים הם מדד המעוף, הכולל את 25 המניות הגדולות ומדד רחב יותר שנקרא תל אביב 100. מלבדם קיימים גם מדדים אחרים, כגון מדד הנדל"ן, מדד הביומד, מדדי אגרות חוב כגון תל בונד 20 או תל בונד 60 וכן הלאה.


מדד סילבר

מדד הבוחן את רמת סחירותו של נייר ערך. המדד בודק את אחוז השינוי הממוצע בנייר ערך כתוצאה מעודף ביקוש או היצע שניתן "בסט" (ללא הגבלת מחיר) לכל 1000 שקל תמורה כספית. ככל שהתוצאה נמוכה יותר, כך הדבר מעיד על רמת סחירות טובה יותר, יחסית, כמובן, לניירות ערך אחרים. מדד זה היה רלוונטי, כאשר שיטת המסחר בבורסה בת"א הייתה חד צדדית.


מדד קופוק : Coppock Index

 

מדד המשמש למעקב אחר הרשות בשוק. פרופ' קופוק השווה את השוק הדובי למצב של שכול והחליט לעשות שימוש בפרק הזמן שלוקח לאדם להתאבל על אבדן קרוב כבסיס למדד. פרק הזמן הינו בין 11 ל-14 חודשים
המדד מסכם את שיעורי השינויים בתקופת "האבל" וכאשר המדד מתחיל לעלות מרמת האפס שנקבעה, הדבר מהווה איתות קנייה. ככל שהמדד צונח נמוך יותר מערך האפס, כך ההתאוששות תהיה חזקה יותר. למדד כושר ניבוי טוב ומוסכם שהוא ניבא עד כה 16 התאוששויות מתוך 17 ניבויים.


מדד רווחיות : PI- Profitability Index

קריטריון לקבלת החלטות. מופיע בשתי גרסאות: האחת הענ"נ מחולק בהשקעה הראשונית ואם השקעה הראשונית נפרשת על פני מספר תקופות, מהוונים גם אותה ומכניסים אותה למכנה. בגישה זו מדד הרווחיות חייב להיות מעל 0, כלומר אם המדד מעל 0, הדבר שקול לענ"נ חיובי ואז הפרוייקט כדאי ויש לקבלו.
במקרה שהמדד שלילי, יש לדחות את הפרוייקט.
בגרסה השניה, לוקחים רק את התזרים החיובי מהוון ומחלקים בתזרים ההשקעות המהוון. בגרסה זו המדד צריך להיות גדול מ-1. מדד שווה ל-1 פירושו שזרם ההשקעות המהוון שווה לזרם התקבולים החיוביים המהוון ואז ההחלטה נייטראלית. בעבור מקרה של מדד גדול מ-1 הדבר שקול לענ"נ חיובי ואז יש לקבל את הפרוייקט.
בשתי הגרסאות, במקרה של בחירה בין פרוייקטים המוציאים זה את זה, יש לקחת את המדד הגבוה יותר.
החלטה כזו עלולה לגרום להעדפת פרוייקט שיתרום פחות לענ"נ ובמובן זה הקריטריון PI סובל מבעייה דומה לזו של קריטריון השת"פ (IRR), שניהם יעדיפו פרוייקט קטן ורווחי יותר באחוזים על פרוייקט גדול יותר ופחות רווחי באחוזים, אבל כזה שהענ"נ שלו גבוה יותר.


מדד שארפ : Sharpe Index

מדד הבודק את התשואה היחסית המושגת בתיק השקעות ביחס לסיכון. אופן החישוב: מחסירים מהתשואה שהושגה את תשואת הבסיס המחושבת (בדרך כלל מחסירים את התשואה חסרת הסיכון הנלקחת מתשואת אג"ח ממשלתית, אך לעיתים מחשבים ורסיה של המדד על ידי החסרת תשואה ממוצעת של הענף) ומחלקים בסטיית התקן. ככל שתוצאת המדד גבוה יותר, כך נחשבים ביצועי תיק המניות לטובים יותר. מדד שארפ שלילי מעיד על ביצועים נמוכים מהממוצע. על מנת להשוות מדד שארפ בין שני תיקי השקעות, יש להשוות אותם לאותה תקופה.


מדיניות דיבידנד : DIVIDEND POLICY

המדיניות הננקטת על ידי חברה בתשלום דיבידנד שנתי לבעלי המניות.


מדיניות הקיצוב

ראה צנע


מדיניות מוניטארית : Monetary policy

מרכיב המדיניות הכלכלית העוסק בכמות הכסף במשק ובשערי הריבית ומנוהל על ידי הבנק המרכזי.


מדיניות פיסקאלית : Fiscal policy

מרכיב המדיניות הכלכלית הכולל את תקציב המדינה ואת המיסים והמבוצע בדר כלל על ידי הרשות המבצעת באמצעות אגף המיסים ואגף התקציבים.


מדרגות מס : Income tax brackets

שיעורי מס ההכנסה ברמות ההכנסה השונות, כפי שמוגדרות בפקודת מס ההכנסה. כאשר המס הוא פרוגרסיבי (ראה ערך) כל מדרגה משקפת שיעור מס גבוה יותר. ראה ערך מס שולי.


מדרגות מס הכנסה : Graduated tax scale

מס הכנסה הוא מס פרוגרסיבי, כלומר ככל שעולה השכר החייב במס עולה לא רק סכום המס, אלא גם שיעור המס. שיעורי המס המתאימים לרמות השכר השונות, כפי שהם מוגדרים בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה, יוצרים את מדרגות המס. שיעוריו המדורגים של המס נועדו ליצור שוויון בנטל המס ולחלוקה מחדש של ההכנסה הלאומית, כך שרמת חייהם של בעלי ההכנסות הנמוכות, תעלה. שיעורי המס בכל מדרגה קובעים את אחוז המס השולי. בשנים 2003 עד 2006 נערכה הורדה הדרגתית של מדרגות המס בישראל, במסגרת יישום המלצותיה של "ועדת רבינוביץ" להפחתה הדרגתית של נטל המס על הכנסה מיגיעה אישית . תהליך הפחתה זה צפויה להימשך עד שנת 2010.


מהפכה חוקתית

מונח שנטבע על ידי השופט העליון ברק בפרשת בנק המזרחי. ברק הכריז על מעמדם של חוקי היסוד כחוקים שמעל החוקים הרגילים ועל סמכותו של בית המשפט לבטל חוקים הסותרים אותם. לאחר פסק הדין הרחיב את החוקים גם לנושאים שלא נכללו בהם במפורש ובפרט נושאי זכויות אדם.


מובילאיי : mobileye

 חברת טכנולוגיה ישראלית שמפתחת מערכות סיוע לנהג ומסייעת לפיתוח מכוניות אוטונומיות.

החברה נרכשה במרץ 2017 על ידי חברת אינטל במחיר של 15.3 מיליארד דולר, סכום שיא לעסקה כלשהיא בשוק הישראלי ובפרט לעסקה בתחום הההיי-טק.

המחיר שיקף פרמייה של 55% על המחיר הממוצע של המניה בשנה שלפני ההודעה על העסקה.

המניה נסחרת בבורסת הנאסד"ק והוקמה על ידי פרופסור למחשבים אמנון שעשוע והיזם זיו אבירם אשר מנהל את החברה


מודל בינומי : COX AND RUBINSTIEN

מודל כלכלי בסיסי להערכת שווי האופציה. המודל מניח שבתום כל תקופה יתכנו רק שני מחירים לנכס הבסיס. ייתכנו מספר תקופות במהלך חיי האופציה. חישוב ערך האופציה מתבסס על יצירת אסטרטגיית השקעה חסרת סיכון בה התקבול בסוף התקופה מובטח מראש.


מודל בלק אנד שולס : B&S-BLACK AND SCHOLES MODEL

מודל לבחינת שווי אופציה המבוסס על מחיר המניה, מחיר המימוש, הזמן שנותר עד לפקיעת האופציה, שער ריבית חסרת סיכון והתנודתיות של המניה, שנמדדת על ידי סטיית התקן. המודל מניח כי שער ריבית קבוע וזהה ללווים ומלווים, אפשרות למכירה בחסר. המסחר בניירות ערך רציף והשינויים הצפויים במחירי הנכסים הינם קטנים מתקופה לתקופה. המודל מתעלם מכך שהתנהגות מניה בעבר אינה מלמדת על העתיד.


מודל להערכת נכסי הון : CAPM

מודל להערכת נכסי הון שפותח על ידי שארפ והפך להיות אבן יסוד בתורת המימון המודרנית. על פי מודל זה אין משמעות לסיכון הספציפי של כל מנייה והשוק מתגמל רק על סיכון שיטתי. מתוך הנחות התיק נובע שלמעשה כל הפרטים ישקיעו בתמהיל של תיק השוק ונכס חסר סיכון, מאחר וצירופים אלה יעילים ביחס לכל צירוף אחר במונחים של סיכון מול תשואה. מבחנו של המודל, אינו בנכונות ההנחות כמו ג לא בנכונות הממצאים שידועים שהפרטים אינם משקיעים בפועל בתמהיל של תיק השוק באחוזים שונים, אלא ביכולת לנבא את המתאם הקיים בין הסיכון השיטתי לבין תוחלת תשואה השוק של תיק מניות. המודל אינו מתיימר לנבא את תשואת המניה הבודדת בגלל הסיכון הספציפי הקיים בכל מנייה. למרות הביקורת על מודל CAPM ה הפך המודל להיות הבסיס לחישוב מחיר ההון העצמי המותאם לסיכון השיטתי של כל מניה ומהווה הבסיס לחישוב מחיר ההון בביצוע הערכות שווי.


מודל עסקי : business model

 מודל עסקי הוא המנגנון שקיים בעסק שבאמצעותו החברה מייצרת את הכנסותיה ובסופו של דבר מייצרת רווחיםת ערכה וזאת על ידי ייצור תזרים מזומן, בשלב מקדמי של חייה, ירצו המשקיעים להבין את המודל העסקי על פיו היא מתוכננת לפעול. במודל זה יובהר מה מקורות הכנסותיה, תמחור מוצריה או השירותים שהיא מעניקה ומבנה ההוצאות. כמו כן יהיה חשבו להבין את עיתוי זרימת המזומן, החל משלב ההשקעות וכלה בשלב ההכנסות וההוצאות, על מנת להעריך את צרכי המימון הנדרשים


מודל פורטר, ראה פורטר (מודל) : porter model


מודל פורטר, ראה פורטר (מודל) : porter model


מודל צ'יליאני : Chilean model

בישראל המונח משמש לתיאור מודל לפיו רמת הסיכון בתיק ההשקעות מותאמת לגיל החוסך או למועד היציאה לפנסיה. הנחת המודל היא שככל שבעל תיק ההשקעות קרוב יותר לגיל בו יזדקק לכסף, כך הוא הוא יכול פחות לקחת על עצמו סיכונים בשווי ההשקעה. חוסך בגיל 65 אינו דומה לחוסך בגיל 30. האחרון יכו לצפות כי במהלך השנים הרבות שנותרו לו עד הפנסיה, הסטטיסטיקה מלמדת כי למניות יש את הסיכוי הגדול ביותר להניב תשואה עודפת, כאשר פרק הזמן ארוך דיו. בפרק זמן קצר יותר, בהחלט ייתכן שהמניות לא יניבו תשואה מספקת ושעריהן אף ירדו מבלי שיספיקו לתקן. המודל קרוי גם מודל חסכון כספי מותאם, או בקיצור חכ"מ. (בעולם המונח מתייחס למכלול הרפורמות שנעשו בצ'ילי).


מוכ"ז : BEARER

ראשי תיבות של "מוסר כתב זה". מי שמחזיק פיסית אגרת חוב, או מסמך סחיר אחר, והינו הבעלים שלו.


מולטי מיליונר : Multi- millionaire

אדם שרכושו הנקי , בניכוי התחייבויותיו, עולה על כמה עשרות מיליוני דולרים אמריקאיים.


מומחה : Specialist

ראה עושה שוק


מונופול : Monopoly

מונופול (מיוונית) מוכר יחיד. מדובר במצב שוק בו ניצב מוכר יחיד מול קונים רבים ולא מאורגנים ולכן בכוחו לדרוש מחיר גבוה יותר בהשוואה למצב של תחרות בין מספר פירמות. יש הבדל בין ההגדרה הכלכלית המתייחסת ליחידותו של המונופול לעומת הגדרות משפטיות המאפשרות להכריז בשוק מסויים על חברה כמונופולית, גם בשעה שיש מתחרות נוספות. דבר זה קורה כאשר לפירמה הגדולה בשוק יש יותר מ-50% נתח שוק. המונופול אינו חייב להיות פירמה ענקית כגון חברת החשמל או מיקרוסופט, אלא, ניתן לראות מצבים מונופוליים רבים גם עם פירמות קטנות, כך למשל המזנון הצמוד לאולמות הסרטים הינו מונופול, מול כל לקוחות הסרטים ולכן מחיריו יהיו גבוהים ממחירי מזנונים הנמצאים בסביבה תחרותית יותר. למונופול אין כוח בלתי מוגבל כפי שנוטים לחשוב לעיתים. כוחות של המונופול מסתיים בנקודה בה מסתיים עניינו של הצרכן. כלומר כאשר המונופול רוצה לגבות מחיר גבוה יותר עליו לשקול, האם ירידת הכמות שהצרכן ירצה לצרוך עקב העלאת המחיר טובה עבורו? וכן האם לצרכן יש חלופות שכעת נוכח רמת המחירים החדשה הוא ירצה לשקול, גם אם קודם לא שקל אותם.


מונופסון : Monopsony

מונופסון קונה יחיד, ההפכי למצב המונופול (ראה ערך) ובעל כוח דומה. כוחו נגזר מכך שהוא קונה יחיד מול מוכרים רבים ולכן יכול לרכוש במחיר נוח יותר. מצב של מונופסון נדיר יותר מאשר מצב של מונופול ולעיתים מדברים על כוח מונופסוני להבדיל ממונופסון טהור, כלומר מצב שוק שבו הקונה הוא קונה דומיננטי, הגם שאינו קונה יחיד. לדוגמא רשת הספרים סטימצקי נחשבה בעלת כוחות מונופוליים ומונופסוניים במשך שנים ארוכות. העובדה שהיא היתה בעלת כוח מונופולי, קרי אחוזים ניכרים ממכירת הספרים (שאינם ספרי לימוד) שווקו באמצעותה, נתנה לה גם כוח מונופסוני מול הוצאות הספרים שרבות מהם נאלצו להתאים את עצמן למדיניות הרכישה שלה, להבדיל ממצבם מול חנויות ספרים בודדות.


מוניטין : Goodwill

הפער בין הערך הפנקסני של הפירמה כפי שהוא מופיע בספריה (ההון העצמי) ובין ערכה כפי שנקבע בהעברת מניות בין צדדים לעסקה. לדוגמא ההון העצמי במאזן הינו 100,000 ₪ והחברה נרכשה במחיר של 150,000 ₪, ההפרש של 50,000 ₪ מוגדר כמוניטין.


מורגן סטנלי : Morgan Stanley

בית השקעות שהוקם כתוצאה מפיצול (spin off) של אחת החטיבות מחברת ג'י. פי. מורגן בשנת 1930. היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה עמד בסוף שנת 2007 על 0.8 טריליון דולר. חברת הבת של מורגן סטנלי, MSCI Barra מפעילה מערך ניתוח ומעקב אחרי התנהגותם של שוקי הון במדינות שונות ומפרסמת את המדדים המשקפים את מצב השווקים הנבדקים, המדדים הידועים ביותר הם MSCI World, MSCI BRIC, MSCI Emerging Markets וכו'.


מזומן : cash

כסף, הנכס הנזיל ביותר, האמצעי המקובל ביותר לביצוע עסקאות. תשלום במזומן הכוונה תשלום בכסף, אם כי, בהרחבה גם העברה בנקאית מוגדרת כהעברת מזומן


מזומן ודמויי מזומן (נכס מאזני) : cash hand cash deposits

לעיתים במקום דמויי מזומן, יכול שיופיע מזומן ושווי מזומן או כל הגדרה שקולה אחרת. הכוונה לנכס הנזיל ביותר במאזן, הנמצא בראש הרשימה של הנכסים השוטפים. ההכללה של דמויי מזומן באה להוסיף על יתרת המזומן בבנק את הפקדונות הניתנים לימוש מהיר כגון פר"י (פיקדון ריבית יומי) או פקדונות אחרים הניתנים להמרה מהירה. מזומן יכול להופיע במספר מטבעות, אולם אם במקום בו נערך המאזן, אחד המטבעות לא סחיר, הרי הגדרתו כמזומן הינה בעייתית ולרוב הוא יכולל כנכס שוטף מסוג אחר.

קושי נוסף הנובע המגדרת מזומנים במאזן קיים בחברות רב לאומיות. לעיתים יש יתרות מזומנים הנמצאים במדינות שונות והעברתן למדינת הרישום של החברה או לכל מדינה אחרת, כרוכה בתשלום מיסים (עיין ערך רווחים כלואים) ואז יש פער בין מה שרשום כמזומן ובין היכולת לעשות בהם שימוש מהיר שלא לדבר על גובה הסכום הכפוף להפחתה בשל תשלום המס המתממש לקראת העברת הכסף. בשל כך ייתכן מצב שבו חברה בינלאומית גדולה נהנהית מיתרות מזומן גדולות הנמצאים במדינה אחרת ולכן על מנת לחלק דיבידנד או לבצע השקעה גדולה, היא נאלצת לגייס הון בדרך של הלוואה למשל, כנגד יתרת המזומן הנמצאת כאמור במקום אחר.


מזנין : Mezzanine

מזנין הוא צורת מימון ביניים (המונח מזנין במקורו הוא קומת ביניים בין קומת הקרקע לקומה העליונה) בין חוב להון עצמי. מלווה המזנין, בדרך כלל מסתפק בביטחונות מופחתים, ביחס לחוב רגיל, אולם הוא מצפה להשתתפות ברווחים, בנוסף לשיעור ריבית בסיסי והחזר הקרן. כלומר המזנין נמצא מבחינת סדר הנשייה במקרה של פירוק חברה או חלוקת רווחים, בין ההון העצמי ובין ההון הזר.


מח"מ - משך חיים ממוצע : AVERAGE DURATION

משך חיים ממוצע של האיגרת מחושב על ידי שקלול כל התשלומים שהאיגרת נותנת במשך חייה. כך למשל, שתי אגרות חוב שמועד פירעונן בעוד 5 שנים אך אחת משלמת את הקרן והריבית בסוף התקופה ואילו השנייה משלמת ריבית תקופתית, הרי משך החיים הממוצע של משלמת הריבית התקופתית יהיה נמוך יותר מאשר של האיגרת שנפרעת באותו יום אך גם הריבית תשולם ביום האחרון. אילו אגרת שלישית היתה בעלת תקופת פידיון זהה, אך היא היתה פורעת גם חלק מהקרן במהלך התקופה, הרי משך החיים הממוצע שלה היה נמוך יותר.


מחוץ לכסף : out of the money

 ראה אופציה מחוץ לכסף


מחוץ לכסף : OUT OF THE MONEY

מצב שבו מימוש אופציה יביא להפסד.


מחזור עסקאות : Trading volume

סך כל המכירות ו/או התמורה בעבור השירותים כולל המע"מ.


מחזורי עסקים : Business cycle

תופעה כלכלית המתייחסת לתקופות של גאות ושפל בצמיחה הכלכלית מחד ובמקביל לאבטלה ומיתון מאידך. המדיניות הכלכלית מכוונת להקטנת התנודתיות של מחזורי העסקים.


מחילת חוב : loan forgiveness

ויתור לחייב על חלק או כל חובו ,

 בדרך כלל בשל נסיבות של משבר כלכלי של החייב ובמסגרת הסדר כולל להסדרת מכלול התחייבויותיו


מחיר בורסה : STOCK EXCHANGE PRICE

המחיר שנקבע לנייר ערך בתום המסחר ביום מסוים, בתום המסחר ביום האחרון שבו בוצעו עסקות.


מחיר צל : shadow price

מחירי צל מתייחסים לערך הכספי של גורמים שאין להם מחירי שוק ברורים, כגון עלויות סביבתיות שכוללות מרכיבי טווח קצר וארוך ומרכיבים סמויים.


מחירי העברה : transfer prices

מחירי העברה מתייחסים למצב בו מתבצעות עסקאות בין צדדים קשורים, בהן ייתכן כי לצדדים יהיה עניין להציג מחיר שונה מהמחיר ההוגן שהיה נקבע בשוק, בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון לפי עקרון אורך הזרוע (עע) .

הדבר עשוי להתייחס לא רק למחירי שירותים פנים ארגוניים, אלא גם לעסקאות מכירה והעברה של פעילות שלמה או קניין רוחני.


מט"ח

מטבע חוץ להלן הקיצורים של המטבעות העיקריים בעולם מטבע/ שם/ סימון מוסכם EUR/ אירו/ € USD/ דולר אמריקני/ $ GBP/ סטרלינג בריטי/ £ CAD/ דולר קנדי/ AUD/ דולר אוסטרלי/ ILS/ שקל/ ₪ JPY/ יין יפני/ ¥ CHF/ פרנק שוויצרי/


מטבעות וירטואליים : virtual currency

  המטבע המפורסם בעולם הוא הביטקוין (ראה ערך) אולם קיימים גם מאות מטבעות וירטואליים אחרים הפועלים לרוב בשיטת הבלוקצ'יין, המונעת זיופים 

ומבוססת על אבטחה יעילה.

   המטבע השני בתפוצתו לאחר הביטקוין הוא ethereum האתריום 

שמאפשר גם הפקת חוזה חכם. כלומר חברה שרוצה לגייס כסף, יכולה להפיק חוזה חכם באתריום עם פירוט תנאי העסקה. במידה ומתקיימים תנאי החוזה המשקיעים יקבלו את כספם.

מטבעות מוכרים אחרים הם הריפל ripple והלייטקוין Litecoin


מידע פנימי : Inside Information

מידע פנים הוא מידע הנוגע לחברה שיש לה ניירות ערך המונפקים לציבור, כאשר למידע זה יש השפעה על ערך המניות, אך הוא עדיין לא פורסם לידיעת הציבור. מידע כזה שלא פורסם, נותן יתרון לגורמים פנימיים בחברה שיכולים לנצל אותו בעת מסחר בניירות הערך של החברה ולהפיק רווח מיתרון הידע שלהם.

השימוש במידע פנים בכל הארצות בעלות שוק הון מפותח נחשב לעבירה פלילית. האיסור על שימוש במידע פנים מטרתו להתמודד עם חוסר השוויון של המידע מתוך כוונה לעודד שוק הון יעיל ולאפשר מסחר הוגן לכל משתתפי השוק ולהגביר את רמת האמון של הציבור בשוק. רמת אמון זאת הינה הכרחית להשתתפות הציבור בשוק ולאיתנותה של הבורסה לאורך זמן.
האבחנה למשל בין שוק הון יעיל (עיין ערך) במובן החזק ושוק הון יעיל במובן החלש או החצי חזק, הוא ששוק הון יעיל במובן החזק הוא שוק שגם מידע פנים לא מועיל ביצירת רווח למחזיקים בו. 
האבחנה לגבי מידע פנים, אינה בעצם העובדה שמידע פנים ידוע או לא ידוע לציבור הרחב, אלא בעובדה שאילו נודע לציבור היה יכול לגרום לשינוי במחיר נייר הערך.
לרשות ניירות הערך כלים לחקירה חשדות לגבי שימוש במידע פנים ועבריינים הנתפסים על שימוש כזה צפויים להרשעה פלילית, לקנסות ולמאסר. המקרה הראשון בו נידון אדם למאסר על שימוש במידע פנים בישראל היה באפריל 2013, עת בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אפרים קדץ, סמנכ"ל שיווק בחברת אלספק הנדסה בע"מ שהורשע בביצוע עבירות מידע פנים, ונגזר עליו עונש של 10 חודשי מאסר בפועל. כמו כן, דחה בית המשפט את ערעורו של נאשם נוסף בפרשה, נחום גרטנר, שערער על חומרת עונשו, ואת ערעור המדינה על קלות העונש שנגזר על אייל עדן, מנהל מחלקת הנדסה באלספק, שנידון לששה חודשי עבודות שירות.
השלושה הורשעו בגין רכישת מניות של חברת אלספק בשעה שהיה בידיהם מידע פנים אודות הסכמים שאלספק עמדה לחתום עליהם עם חברות בספרד, בשווי כולל של למעלה מ-6 מיליון יורו. על אף כי הסכומים שבהם הנאשמים רכשו את המניות היו יחסית נמוכים, פסק העליון כי אין חשיבות לסכומים, אלא למסר שעולה מפעולות אלו: "סכנתן של עבירות אלה מבחינת ההגנה הנדרשת על האינטרס החברתי המוגן אינה נוגעת רק למצבים החמורים ביותר של תחולתן, ומתממשת גם במקרים שבהם העבירות נוגעות לאירועים שהיקפם מצומצם יחסית..." 
ערעורו של גרטנר נדחה תוך קביעה שהימנעות מהרשעה אינה מתאימה לעבירות שעניינן פגיעה באינטרס ציבורי המחייבות הרשעה כחלק מהסנקציה העונשית. בית המשפט העליון דחה גם את ערעורו של גרטנר על גובה הקנס שהוטל עליו, וקבע שגובה הקנס יכול לחרוג מגובה טובת ההנאה שהופקה בעבירה לשם הרתעה. 
המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, הסכימה עם דעתה של ברק ארז: "הגענו בהליך זה לקו פרשת המים. נפל דבר, הוטל ואף אושר, עונש של מאסר בפועל. מי שיעבור בעתיד עבירות של שימוש במידע פנים מוטב שיידע כי הוא צפוי לעונשי מאסר בפועל, עונשים חמורים בהרבה מזה שהוטל הפעם על קדץ".
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "ההחלטה התקדימית והחשובה הזו תחזק את יכולת האכיפה וההרתעה של הרשות ותגביר את ההגנה על המשקיעים בשוק ההון".
פרק ח'1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שנוסף לחוק בשנת 1981, אוסר על שימוש במידע פנים. מידע פנים מוגדר בחוק זה בסעיף 52א: "מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה".
דוגמאות: מידע על חתימה על חוזה או בדבר משא ומתן המתנהל לסגירת עסקה, זכייה במכרז, נתונים על תוצאות כספיות ודוחות כספיים ועוד.
בית המשפט העליון בדק את התנאים להחלתו של האיסור על שימוש במידע פנים וקבע כי נדרשים שני תנאים: 1. עשיית שימוש בקיומו של מידע ייחודי בחברה. 2. בעל המידע יהיה איש פנים. אולם בעוד שאיש פנים כהגדרתו המקורית הוא מנהל או בעל מניות או בן משפחה מדרגה ראשונה של אחד מאלה, הרי עצם העובדה שאחד מאלה המוגדרים אנשי פנים יכול להעביר מידע לאדם אחר, כאשר יש למקבל המידע יסוד סביר להבין שמדובר במידע פנים שטרם פורסם לציבור ואשר למידע זה יש פוטנציאל להשפיע על מחיר המנייה, גם אם מלכתחילה, המקבל לא הוגדר כאיש פנים, הופכת אותו לאיש פנים ושימוש במידע על ידו, לא תהיה פטורה מהעמדה לדין בשל הטענה, שכביכול, אינו איש פנים מלכתחילה.
 
 


מידרג נשיה : Absolute priority

בעת שחברה הגיעה לפשיטת רגל ויש לחלק את נכסיה בין הנושים, מידרג הנשיה מגדיר את הסדר בו מחלקים את הכסף לנושים. 

המפרק עשוי להחליט כי גורמים במדרג יקבלו את הכל לפני שאחרים יקבלו את חלקם, אך לעיתים ייתכן ובעת שהנכסים אינם מספיקים לכולם ויש חשש כי הנושים בדין קדימה יקבלו את הכל ואחרים יישארו ללא כלום, עשוי המפרק לנקוט במהלך של "צדק חלוקתי" ולפיו הנושים בדין קדימה יקבלו למשל,  80% או 75% מנשייתם, כך שגם הבאים בתור יקבלו חלק.


מיזוג : MERGER

הפעולה של איחוד או שילוב של שניים, או יותר, מערכות של חברות, או פריטים ביחד, כדי ליצור יחידה אחת.


מיזוג במהופך : Back door listing

עסקאות המתבצעות על ידי צירוף של חברה ציבורית, בדרך כלל דלת תוכן או חסרת תוכן ביחד עם עסק פעיל. בדרך זו, ניתן להנפיק חברה פרטית לציבור המשקיעים הרחב, בדרך מקוצרת.

ראה גם חברות בלנק צ'יק.


מיזוג חברות : MERGER OF COMPANIES

שילוב בין 2 חברות או יותר, שבמהלכו משתלטת החברה הרוכשת על חברת המטרה או שחברת המטרה מעבירה את נכסיה לחברה הרוכשת. זהו הליך מוסכם על כל הצדדים.


מיחזור : Rcyceling

במילה מיחזור עשויים להסתתר מספר פרשנויות. אחת מתייחסת לפירוק של מוצרים שונים והפיכתם לחומרים בסיסיים על מנת לאפשר שימוש מחודש בתהליכים תעשייתיים. למשל נייר ממוחזר יכול לשמש למוצרים פחותי ערך כגון תבניות ביצים או קרטון אריזה. מיחזור בקבוקים עשוי להיות "שימוש חוזר" באותם בקבוקי זכוכית או אף פלסטיק לאותן מטרות. במרבית המקרים יש ירידה במדרג השימושי, אך ככל שטכנולוגיות המיחזור מתקדמות, כך גדלה יעילות המיחזור. לעיתים יש אבחנה בין המושג שימוש חוזר ובין מיחזור שכן שימוש חוזר מאפשר יעילות רבה יותר בניצול המוצר ואינו כרוך בהפיכתו למוצר אחר תוך תהליך עיבוד, אלא בדרך כלל רק ניקיון או מילוי מחדש או טעינה של סוללות וכיוב'. שימוש בפסולת לייצור אנרגיה למשל, עשוי אף הוא להיקרא מיחזור, שכן לכאורה אין הבדל עקרוני אם החומר משמש לייצור מוצר נחות יותר או לשימוש כאנרגיה בעת שריפתו. שבדיה למשל, הינה יבואנית גדולה של זבל לצורך ייצור אנרגיה. במיחזור מתכת יש יעילות כלכלית גבוהה שכן עלות המיחזור נמוכה, במרבית המקרים, במידה ניכרת מאשר הפקת מתכות מהטבע. בישראל יש מיחזור רב היקף של מים משימוש ביתי, המושבים לצרכי השקיה חקלאית.


מייג'ור פיירס : Major pairs

הסיבה לאי תרגום לעברית, "הזוגות העיקריים", הוא כי המונח אינו נמצא בשימוש בעברית. מדובר על חמשת המטבעות העיקריים הנמצאים במסחר במט"ח כאשר ארבעה מהם מייצרים מול הדולר האמריקאי את נפחי המסחר המובילים בעולם. הדבר נובע כמובן ממרכזיותו של הדולר ברזרבות המוחזקות בידי מדינות. הזוג העיקרי הוא מסחר בין הדולר ליורו. לאחר מכן הדולר והין היפני, הדולר והליש"ט הבריטית והדולר מול הפרנק השווייצרי. בעוד שהדולר והיורו מייצגים את הכלכלות הגדולות בעולם ויפן את העצמה שהיתה עד לא מכבר הכלכלה השניה בגדלה, הרי הליש"ט נהנית ממעמד מוביל בשל העובדה שבלונדון יש הריכוז הגדול בעולם של מוסדות פיננסיים והמסחר בבורסה של לונדון הוא אחד משלושת המובילים בעולם בצד ניו יורק והונג קונג. בשוויץ הסיבה דומה. עצמת המערכת הבנקאות השוויצרית מייצרת מכפיל כוח למטבע השווייצרי. באם השלטונות הסיניים יחליטו על שחרור המטבע הסיני RMB לשוק החופשי ללא ויסות, הרי מסחר של המטבע הסיני מול הדולר, צפוי להיות שני במסחר רק לדולר מול היורו בשל גודלה של הכלכלה הסינית ומעמד היצוא שלה.


מיידוף, ברנארד : Lawrence Madoff Bernard

(לעיתים נכתב בעברית מאדוף) יליד 1938, נעצר על ידי ה-FBI ב-12/12/08 בעוון הונאת פונזי (ע"ע) הגדולה ביותר, בהיקף כולל של 65מיליארד $. הנזק הסופי נאמד בכ-13 מיליארד $, לאחר חישובי סכומי ההשבה. מנהל השקעות גדול בוולסטריט. בעת שנעצר, היו הסכומים המנוהלים לכאורה, בחשבון, בהיקף של 17 מיליארד$.
מרבית לקוחותיו של מאדוף הם  לקוחות מתוחכמים הכוללים לפחות 50% קרנות גידור, והיתר כללו בנקים ולקוחות אמידים. באוקטובר 2008, החברה היתה עושת השוק ה-23 בגודלה בנאסד"ק. מאדוף עצמו שימש במשך כשלוש שנים כיור הנאסד"ק והיה אחד מעמודי התווך של הקהילה הפיננסית. שיטת השיווק היתה מתוחכמת ובוצעה על ידי סוכנים פרטיים שפנו לאנשים פרטיים ואמרו להם כי "התפנה עבורם מקום בתור הממתינים להצטרף ", כאשר לכאורה לא כל אחד היה יכול להצטרף למאגר הלקוחות. בין הניזוקים גם עשרות ארגוני צדקה שהשקיעו כספים במוסדות יהודיים ובפרוייקטים עם ישראל ביניהם: אלי ויזל - חתן פרס נובל, ארגון נשות הדסה ועוד.
משפטו הסתיים ביוני 2009 ועונשו היה מאסר ל-150 שנים.


מיליארדר : Billionaire

אדם שרכושו הנקי עולה על מיליארד דולר אמריקאיים.


מיליונר : Millionaire

 

א.      בהשאלה – אדם עשיר

ב.       אדם שרכושו הנקי (בניכוי התחייבויותיו) עולה על מיליון (בדרך כלל מתייחסים למיליונר במטבע הדולר האמריקני)

ג.        אדם שיש ברשותו נכסים נזילים בהיקף העולה על מיליון דולר

 


מימון : FINANCING

1.גיוס והספקה של כספים למטרה כלשהי, כגון גיוס כספים לחברה. 2. השיטה והפרקטיקה שעוסקת בכספים, באשראי ובהון, העיסוק בהם וההשקעה שלהם.


מימון : Corporate finance

תחום המשתייך למיקרו-כלכלה יישומית ואשר התפתח כענף נפרד החל משנות האבעים של המאה העשרים. הבעיות הראשונות שהגדירו אותו כענף נפרד היו שאלת המנוף הפיננסי של הפירמה והשפעתו על ערך הפירמה, עניין שגרר את עבודותיהם המפורסמות של מילר ומודליאני בנושא שקיבלו פרס נובל לכלכלה.


מימון : Finance

א.      שם כולל לענף כלכלי שהתפתח מתוך מיקרו-כלכלה בתת ענף של תורת הפירמה.

ב.       בעברית הפעילות הכרוכה בהשגת מקורות לפירמה, באנגלית ראה Financing


מימוש אופציה : EXERICISE OF OPTION

1. הוצאה לפועל של הזכות הטמונה בהחזקת אופציה לניירות ערך. אופציות על מניות ניתן לממש בשני אופנים: מימוש פיזי או מימוש כספי. 2.במסלקת מעו"ף: קבלת הפרש חיובי או הפרש שלילי על הזכויות שהונפקו על ידי המסלקה.


מימוש רווחים : PROFIT REALIZATION, TAKE PROFITS

1.מכירה של מניות כאשר יש עלייה בשערן מעל למחיר הרכישה, ובכך להפוך רווחי נייר לרווחים ממשיים. 2.בניתוח מגמות המסחר בבורסה: גל מכירות הפוקד את המסחר בבורסה בעקבות עליות בשערי ניירות ערך.


מיקור חוץ : Outsourcing

תהליך עסקי שבו החברה מוציאה חלק מפעילויותיה לקבלן חיצוני. בדרך כלל החברה לא מוציאה את פעילויות הליבה שלה אלא פעילויות תומכות כגון פעילות המיחשוב, שמירה, ניקיון , לוגיסטיקה וכיוב.


מיקרו כלכלה : Microeconomics

התחום בתיאוריה הכלכלית העוסק ביחידות הכלכליות הבסיסיות וביחסים שביניהם.תהליך קבלת ההחלטות של הפרטים והפירמות, תהליך קביעת המחירים במצבי שוק שונים, שיווי משקל ענפי וכיוב'


מיתון : Moderation

מונח מאקרו כלכלי שמשמעותו האטה בצמיחה של המשק.

מיתון מוגדר לרוב (משתנה ממדינה למדינה) כמצב בו לא קיים גידול בתוצר המקומי ולכן יכול להיות מושפע מגורמים רבים.

אבטלה, פשיטות רגל של עסקים וירידה בהיקף העסקים במשק הם ממאפייניו של המיתון.

מיתון מתמשך לאורך תקופה ארוכה מוגדר כשפל כלכלי.


מכונה למינהור : TBM-Tunnel Boring Machine

המכונה הנקראת טי.בי.אם היא מכונה שמבצעת את הכרייה, מפנה את העפר והסלעים היוצאים מהאדמה ומצפה את המנהרה בביטון באופן שמתקבלת מנהרה יציבה לשימוש.


מכור והחכר : Sell and lease back

עסקה במסגרתה נעשית סימולטאנית מכירת הנכס לצד מממן וחכירתו בחזרה. מטרת עסקה זאת היא להקל על תזרים המזומן של המוכר ולעיתים להקטין את מצבת הנכסים הקבועים, לצורך עמידה בתנאים פיננסיים שונים.


מכירה בחסר : Short

מכירה של נכס שאינו נמצא בבעלות המוכר. הבורסה מאפשרת זאת על ידי השאלת הנכס המבוקש למכירה מהמחזיק בו ולאחר זמן החזרה על פי תנאי השאלת הנכס. בדרך כלל נוקטים בפעולה כזאת כאשר המוכר בחסר, צופה ירידת שער הנכס. המכירה בחסר משיגה אפשט דומה לאפקט של שימוש באופציית מכר (PUT).


מכירה בחסר

ראה חסר או Short  


מכס : Customs

מס עקיף המוטל על מוצרים המיובאים מחו"ל. המכס הוא אחד מסוגי המס הקדומים ביותר ובנוסף להיותו מקור להכנסות למדינה משמש גם כהגנה על תוצרת מקומית בכך שהוא מייקר את התוצרת המתחרה מחו"ל. יש שיטות שונות למכסים, ביניהם, שיעור קבוע על מחירי המוצרים, סכום קבוע ליחידה ומכס מעורב המשלב סכום קבוע ושיעור יחסי מערך הסחורה. בעקבות הסכמי הסחר בעולם, שיעורי המכס ויכולת הטלתם הולכת ופוחתת בהתאם להסכמים הבינלאומיים ואזורי הסחר.


מכפיל : Multiplier

מושג המשקף בכלכלה ובמימון יחס בין גורם כלכלי אחד – הגורם המחולל לגורם אחר שהוא התוצאה


מכפיל אופציה

עיין ערך מכפיל נכס הבסיס


מכפיל נכס הבסיס : Underlying Asset Multiplier

מספר הפעמים שנכס בסיס נמצא באופציה אחת. לדוגמא: אופציה  אחת על מדד המעוף היא על 100 פעמים מדד המעו"ף.

 


מכפיל קיינסיאני : Labor Multiplier

המכפיל הנגזר מהמודל הקיינסיאני ועיקרו הוא עד כמה הגדלת השימושים, שיכולה להיות הגדלה הצריכה הפרטית או הצריכה הציבורית או הביקוש להשקעות, תגרום להגדלת התוצר.


מכפיל תעסוקה : Labor Multiplier

.מופיע במספר שימושים

  1. בשימוש הנפוץ ביותר:
  2. 1.היחס בין עובדים ישירים לבין עובדים עקיפים הנגרמים כתוצאה מהעסקת העובדים הישירים.
  3. 2.עשוי להיות גם היחס בין 1 ₪ שהוצא לצורך מסוים (השקעה בתשתיות, למשל )ובין מספר הש"ח שנגרמו כתוצאה מכך בשימוש להעסקת עובדים.

 


מכתב אשראי : LC - Letter of Credit

שיטת תשלום בה לפי בקשת היבואן, בנק פותח מכתב אשראי לטובת היצואן בארץ היבוא, התחייבות לשלם ליצואן את ערך הסחורה כנגד הצגת המסמכים העומדים בתנאים שנקבעו על ידי הבנק.


מלחמת ייפוי כוח : Proxy Fight

טכניקה של ניהול מלחמות שליטה בין בעלי מניות. בעל מניות אוסף ייפויי כוח ומנסה באסיפת בעלי המניות להשפיע על החלטות או על מינויים הנמצאים בסמכות האסיפה

 


מלחמת פרוקסי

ראה מלחמת ייפויי כוח


מלכודת דובים : Bear Trap

בזמן ירידות חזקות, קורה שהירידות נבלמות ונרשמת עלייה. משקיעים רבים שממתינים לאיסוף מניות סבורים שהירידות הגיעו לקיצן וממהרים להיכנס. לאחר מכן השוק ממשיך בגל הירידות והנכנסים שהמתינו ל"הזדמנות" מוצאים את עצמם מפסידים.


מלכודת העוני : Poverty trap

מושג המתייחס לחוסר יכולתו של העני להיחלץ מעוניו באמצעות הצטרפות לכוח העבודה, משום שצעד זה גורם לאובדן הטבות התלויות במבחן הכנסה, כך שההכנסה הפנויה של העני פוחתת עקב יציאתו לעבודה. מלכודת העוני מקשה מאוד על חזרתם למעגל העבודה של מקבלי הבטחת הכנסה .


ממשל תאגידי : corporate governance

מכלול החוקים, התקנות, הכללים והנורמות לפיהם מתנהל ארגון. השימוש הרווח במינוח מתייחס בעיקר לקיומו של משטר תאגידי חיובי, כזה המנהל תקשורת עם רווחת הציבור, מקיים רמה של פתיחות ושקיפות, דואג לרווחת עובדיו, לקוחותיו וספקיו והכל במסגרת נורמות מתקדמות.


מנוף האופציה : Option Leverage

בכמה ישתנה מחיר האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בשערו של נכס הבסיס. ככל שהמנוף גבוה יותר גדול יותר הסיכוי לרווח.


מניה : STOCK, SHARE

1.תעודת השתתפות כספית בהונה של חברה המקנה בעלות חלקית בזכויות והשליטה בחברה ובכלל זה זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק. לבעלי המניות אין אחריות פיננסית לפעילות החברה מעבר להשקעתם בה. 2.בחוקי מס שונים כוללים בהגדרת מניה גם סוגי ניירות ערך נוספים, כגון אופציות וזכויות למניות פרמיות וכן מניות הניתנות לפדיון שלא נפדו עד תום שנת המס, לרבות מניות באגודה שיתופית.


מניות "סקריפ" : Scrip Dividend

סוג של חלוקת מניות הטבה המתאפיין במספר תכונות שונות: בעלי המניות יכולים לבחור בין דיבידנד במזומן ובין מניות חדשות. בעוד שחלוקת מניות הטבה אינה יוצרת שינוי בהון העצמי של החברה. הבדל נוסף הוא שחלוקת מניות הבטה מתבצע לכל בעלי המניות ולכן אין דילול של חלק מבעלי המניות. כמו כן מקבל מניות במסגרת חלוקת מניות ב- SCRIP חייב במס ממש כאילו היה מקבל דיבידנד במזומן. היתרון הוא שבדרך זו ניתן להגדיל את כמות המניות שלא באמצעות מסחר בשוק על עלויותיו ואי הוודאות הכרוכה במחירים.


מניות אלמנות ויתומים : WIDOW AND ORPHAN STOCK

1.מניה המשלמת דיבידנד גבוה והיא בטוחה מאוד.

2.נייר ערך בעל בטיחות גבוה שאפשר שקרן פנסיה, אפוטרופוס או יועץ השקעות יכולים להשקיע בהם בביטחון רב.


מניות הטבה : Stock Dividend

דיבידנד מניות הטבה. כלומר הדיבידנד הוא במניות נוספות ולא בכסף מזומן

המניות מחולקות על בסיס יחסי לכל מחזיקי המניות מבלי שיש שינוי בהון העצמי של החברה וללא חיוב במס. מאחר והחלוקה היא יחסית אין דילול של בעלי המניות הקיימים. למעשה התהליך מקטין את מחירה של כל מניה ומגדיל את הסחירות. במקרים מסויימים, כאשר  הדיבידנד למניה נשמר, רואים בחלוקת מניות ההטבה איתות על הגדלת אפקטיבית של הדיבידנד במזומן, שכן אם מדיניות החברה היא לחלק 2$ לכל מניה ומספר המניות גדל בידי כל מחזיק מניות ב- 50%, הרי כעת יקבל כל מחזיק במניות 50% יותר דיבידנדים, שכן כל מניה לרבות המניות החדשות יקבלו את אותו דיבידנד.

 


מניות חסומות : Restricted Stocks

מניות המוענקות לעובדים או מנהלים והם מנועים מלמכור אותם למשך תקופה מסויימת.


מניית הנהלה : MANAGEMENT SHARES

1. מניות המקנות לבעליהן זכויות מיוחדות בבחירת הנהלת החברה.

2. מניות המוקצות לקבוצה של מנהלים בחברה על מנת לעודדם וליצור אצלם תמריץ.


מנתקי זרם : Circuit Breakers

 מנגנון המזהה פעילות מואצת של תוכנות מחשב הפועלת בעוצמה בכיוון אחד ויוצרת תופעות לא הגיוניות כמו נפילה של עשרות אחוזים במדדים מרכזיים ואז מופסקת הפעילות האוטומטית של המסחר, נמסרת הודעה והסוחרים יכולים לבחון מחדש את פקודותיהם


מס עקיף : Indirect tax

מס המוטל על ההוצאה, כגון מס ערך מוסף (מע"מ) , מכס ומס קניה.


מס ערך מוסף : Value added tax-VAT

מס עקיף המוטל על רכישת מוצרים ושירותים. הצרכן הסופי משלם את המס במלואו, אולם צרכן ביניים, שהוא בדרך יצרן או מתווך, גובה מס מהצרכנים על מנת לשלמו לממשלה אבל מקזז ממנו מס שהוא עצמו שילם על מוצרים ושירותים אחרים. כל למשל כאשר המס בישראל הוא 15.5%, צרכן המשלם על מסך מחשב 1155 ₪, 155 ₪ מסכום זה מועברים על ידי המוכר לרשויות המס. אולם אם המוכר רכש את המסך ב-600 ₪ + מע"מ, הוא שילם למעשה 693 ₪. במקרה כזה המס שגנבה ממנו היה 93 ₪ שישולם על ידי הסיטונאי והא עצמו ישלם לממשלה רק 62 ₪ =93- 155.


מס פרוגרסיבי : Progressive tax

שיטת מס לפיה ככל שההכנסה גבוהה יותר כך גדל שיעור המס המשולם עליה.


מס קניה

מס עקיף המוטל על הצריכה. הוא מוטל הן על היבוא והן על הייצור המקומי ונקבע בדרך כלל כאחוז מהמחיר שמשלם הקמעונאי לסיטונאי.


מס רגרסיבי : Regressive tax

שיטת מס לפיה ככל שההכנסה גבוהה יותר כך קטן שיעור המס המשולם עליה.


מס שולי : Marginal tax

ראה גם מדרגות מס מתייחס למס הכנסה המשולם על השכר. המס על השקל האחרון בשכר, להבדיל מממוצע המס שהוא המס המשולם על כל המשכורת מחולק לגובה המשכורת עצמה, לדוגמא, אם על מדרגת המס של עד 3,000 ₪ לא משלמים כלל מס הכנסה, המס השולי על כל שקל שמרוויח אדם ששכרו מתחת ל-3000 ₪ יהיה אפס. אם מדרגת המס הבאה היא בין 3001 ₪ ל- 6,000 ₪ ובמדרגה זאת יהיה המס השולי 20%, הרי אדם המשתכר 5,000 ₪ ישלם, על 3,000 ₪, אפס מס ועל 2,000 ₪, 400 ₪ (20%). כלומר המס שישלם אדם המשתכר 5,000 ₪ הוא 400 ₪, המהווה בממוצע 8% משכרו. אבל המס השולי, כלומר המס שהוא משלם על השקל האחרון (ולמעשה על כל אחד מ- 2,000 השקלים האחרונים) הוא 20%.


מס שכר : payroll tax

חוק מע"מ מחייב מעסיקים מסוימים במס שכר כתחליף למע"מבו חייב עוסק רגיל, בגין השכר ששילמו על פעילותם בישראל.
יש שתי רמות למס שכר:
א. מלכ"ר, חייב בתשלום מס שכר בשיעור של 7.5% מהמשכורת ששילם.
ב. מוסדות כספיים כגון בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות וחברי הבורסה לניירותערך, חייבים בתשלום מס שכר בשיעור של 15.5% מהמשכורת ששילמו. אם המוסד הכספיהפסיד כסף בשנת המס יש באפשרותו  לקזז הפסד זה מהשכר ששולם באותהשנת מס ובכךלהקטין את מס השכר.
 


מסויימות

מושג בדיני חוזים המהווה את אחד התנאים לקיומו של חוזה. בעיקרו התנאי דורש כי החוזה יכלול את הפרטים העיקריים הנדרשים על מנת לתת לחוזה תוכן. למשל העדר תאריך ביצוע, העדר מחיר או העדר זמני אספקה, עלולים להצביע על העדר מסוימות ולכן אי תוקף לחוזה.


מסחר בתדירות גבוהה : High Frequency Trading

מסחר כזה מתבצע בדרך כלל על ידי מכונות המזהות כשלי מחיר ומאפשרות ארביטראג' בהפרשים קטנים, אך בכמויות מסחר גדולות. יכולתם של המכונות לבצע היקפי מסחר כאלה עשוי להניב רווחי עתק גם במקומות בהם סוחרים אנושיים לא מוצאים עניין. שער מט"ח או מניות הנסחרות במספר שווקים מהווים בסיס לעסקאות כאלה. בשל המרווחים הקטנים, היתרון שמור לגופי מסחר גדולים שהעמלות שהם מחוייבים בהן הן אפסיות.


מסמכים כנגד תשלום : CAD Cash Against Document

בשיטה זו יצואן מוסר לנאמן (בדרך כלל בנק בארץ היבוא) מסמכים סחירים (המאפשרים את קבלת הטובין) עם הוראות מפורשות כיצד לגבות אותם. צורה זו היא הנפוצה ביותר – מסירת המסמכים כנגד תשלום מיידי והעברתו לשולח הסחורה.

 

ורסיה נוספת של שיטה זו היא COD- Cash On Delivery   , כאשר ההבדל הוא במועד התשלום. במקרה של משלוחים ימיים להבדל זה יכולה להיות משמעות בשל הפער בין הגעת הדוקומנטים והגעת הסחורה.

 


מע"מ עסקאות : Output tax

המע"מ שהעוסקים מקבלים בתמורה למוצר שמכרו, כתוספת למחיר המכירה הבסיסי והמעובר לאגף המיסים מידי 15 בחודש. בדוגמא של רכישת מסך מחשב ב- 1155 ₪, מרכיב המע"מ הינו 155 ₪ (15.5% מעל 1,000 ₪ שהוא המחיר ללא מע"מ) (ראה ערך מס ערך מוסף)


מע"מ תשומות : Input tax

המע"מ אותו שילם העוסק על מוצרים או שירותים שרכש ואותו הוא יכול לקזז ממע"מ העסקאות, לפני התשלום לאגף המיסים. בדוגמא על רכישת מסך המחשב המופיעה בערך מס ערך מוסף, "מע"מ תשומות" הוא 93 ₪ ששולם על ידי המוכר לסיטונאי ממנו רכש את המסך.


מעבר לדלפק - מסחר : OTC-over the counter

מסחר מעבר לדלפק הוא מסחר המתנהל בזירות מסחר לא רשמיות של ניירות שאינם רשומים למסחר בבורסות הרשמיות. המידע פחות איכותי והנכסים משקפים סיכון גבוה של אי וודאות ולכן גם מגלמים פוטנציאל רווח לחובבי סיכון עודף.

המושג גם מתייחס לתרופות הנמכרות ללא מרשם רופא. הכוונה לתרופות אשר לגביהם הוחלט כי הסיכון  אינו מחייב מרשם רופא וכי הלקוח יכול לשאת בסיכון המזערי בדרך כלל על אחריותו.


מעוף : Maof

קיצור של מכשירים עתידיים ופיננסיים, ראה גם מדד המעו"ף.


מערכת להסעת המונים : BRT-Bus Rapid Transport

מערכת המתקיימת בעיקר באיזורים מטרופוליטניים המבוססת על אוטובוסים בעלי שני חלקים הנוסעים על מסלולים מיוחדים עם עדיפות ברמזורים. לעיתים משמש גם כביטוי למערכת משולבת של מספר אמצעי תחבורה.


מצרנות : pre-emptive right

ראה זכות מצרנות


מק"מ – מלווה קצר מועד

אגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל לתקופה של שנה, במחיר פדיון קבוע של 100. המחיר בעת ההנפקה והריבית נקבעים סימולטנית, כך שאם הבנק מנפיק אג"ח לשנה כאשר הריבית השנתית עומדת על 4%, יהי ה מחיר האיגרת 96.15. כלומר 3.85 יהוו החזר של 4% על השקעה של 96.15. אם למחרת תעלה הריבית בארץ ל-5%, ירד מחיר האיגרת ל-95.24.
במשך הזמן גם אם לא יהי שינויים בריבית, יעלה מחיר האיגרת מאחר ונותר פחות זמן לפידיון. כך למשל, כעבור חצי שנה, אם הריבית עדיין תהיה 5%, יהיה מחיר האיגרת 97.59 המשקף על בסיס שנתי ריבית של 5% (שקול לריבית של 2.47% על בסיס חצי שנתי ).
בדרך כלל הריבית על המק"מ גבוהה מהריבית שנותנים הבנקים על פיקדונות שנתיים, אך הריבית האפקטיבית לא בהכרח נמוכה יותר שכן רכישת האיגרת בבורסה כרוכה בתשלומי עמלות ודמי משמרת.


מקדם תשואה : yield coefficient

מקדם תשואה הוא למעשה ההפכי של המח"מ. (1 מחולק בערך המח"מ) הוא סוג של חישוב מקורב שמאפשר לדעת בכמה תשתנה התשואה על אג"ח כתוצאה משינוי הריבית בשוק. אם למשל המח"מ הוא 3 מקדם התשואה יהיה 0.33, ירידה של 1% בריבית, תעלה את התשואה ב- 0.33%.


מקרו כלכלה

ראה מאקרו כלכלה


מרג'ין : MARGIN

פיקדונות שצריך להפקיד עושה עסקה עתידית או מי שקונה ניירות ערך באשראי אצל הברוקר כאחוז מסוים מערך העסקה, על פי הוראות מחיבות של הפדרל רזרב בארה"ב.


מרכז פיננסי : Financial Center

הכוונה לערים גדולות בהם פעילים מוסדות פיננסיים מובילים. הדירוג נערך על ידי חברה Z/Yen Group

ארבעת המרכזים הפיננסיים המובילים הינם: ניו יורק, לונדון, הונג קונג וסינגפור. שנים רבות נחשבה לונדון כמרכז הפיננסי בדירוג הגבוה ביותר, אולם ב-2014 עברה ניו יורק למקום הראשון בהפרש קטן.

המדד מתפרסם מאז 2007 ומתייחס לפרמטרים שונים, כגון סביבה עסקית, מצב פיננסי, תשתית חמרית ומיחשוב, הון אנוש וזמינותו ומוניטין.


משחק סכום אפס : ZERO SUM GAME

 

מונח מתחום תורת המשחקים שמשמעותו כי כל מה שצד אחד מרוויח הצד השני מפסיד. למעשה המינוח המדוייק הוא משחק סכום קבוע, לדוגמא משחק שח, סכום הנקודות שיקבלו הצדדים יהיה תמיד 1, כאשר במקרה של תיקו כל אחד יקבל חצי נקודה. מאידך בליגת כדורגל שבה המנצח מקבל 3 נקודות ואילו במקרה של תיקו כל צד מקבל נקודה אחת, לא יהיה משחק סכום אפס או סכום קבוע, שכן במקרה של תיקו סכום הנקודות המחולק יהיה 2 לעומת מקרה של ניצחון.


משכון : pawn

 

נכס או חפץ בעל ערך המשמש כביטחון להלוואה.ומופקד בידי החייב להבטחת הלוואתו. כאשר המשכון הוא על נדל"ן הוא נקרא משכנתא. ראה גם עירבון. כמו כן קיים תהליך חוקי המאפשר רישום ברשם המשכונות.


משכנתא : Mortgage

הלוואה לרכישת דירה או נכס נדל''ני, הניתנת לפירעון למשך תקופה ארוכה אשר עולה לעיטים על שלושים
שנה. הלוואת המשכנתא ניתנת כנגד שעבוד הנכס, השעבוד מסתיים אך ורק כאשר ההלוואה נפרעת
במלואה.


משקיע כשיר : accredited investor

 מושג המתאר משקיע המסוגל להגן על עצמו ולפיכך רשאי להשקיע במכשירים מורכבים הצופנים בחובם סיכון גדול ולכן זקוק להגנה מופחתת של אותם חוקי ניירות ערך שתכליתם הגנה על משקיעים 


משקיע מתוחכם

 ראה משקיע כשיר


משרד האוצר : Ministry of Finance

משרד האוצר הינו המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה -היא הרשות המבצעת ואחראי לתכנון מדיניותה הכלכלית הכוללת ולביצועה ובעיקר למרכיב המדיניות הפיסקאלית. מדיניות זאת מבוצעת במסגרת מספר אגפים: אגף המיסים המופקד על תכנוני חקיקת המס וגבייתו, הן המיסים העקיפים והן המיסים הישירים. אגף התקציבים המופקד על תכנון תקציב המדינה וביצועו ופיקוח על ביצוע התקציב במשרדים הממשלתיים. החשב הכללי מהווה יחידת מטה בתוך משרד האוצר, האחראית על ביצוע תקציב המדינה , ניהול נכסי המדינה, זכות חתימה על חוזים והתקשרויות שעורכת המדינה, ביקורת פנימית בממשלה בכל הנוגע לכספים, נכסים והתקשרויות, מימון הגירעון וניהול החוב הלאומי, ועדות מכרזים בינמשרדיות ועוד. במשרד פועלות גם יחידות היועץ הכלכלי (בראשות הממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה) ויחידת היועץ המשפטי - וכן נתונה לו האחריות לתחומי פעולה כלליים: טיפול בפיצויים אישיים, טיפול בגמלאות, טיפול בנכסי נפקדים ויחידה לקשרים בינלאומיים.


משרה : JOB

תפקיד המוגדר לשכיר, לרבות התמורות המגיעות לו בשל כך, במסגרת מקום עבודתו.


נאמן : trustee

1. יחיד, או ארגון, המופקד על נכסים של אחר שנמסרו לו למשמרת בנאמנות. ראה לדוגמה להלן: נאמן קרן או דוגמא אחרת אפוטרופוס על נכסיו של קטין; או בנק המחזיק בניירות ערך של חברה להשקעות; או כונס נכסים שמתמנה על ידי בית משפט להגן על נושים בתקופה בה הוטל עיקול על העסק וכדומה.
נאמן יכול לפעול בחינם או בשכר ויחולו עליו הוראות חוק השומרים.
2. אדם הממונה על ידי בית המשפט, כדי לנהל רכושו של אחר שאינו מסוגל לנהל בעצמו את ענייניו, בגלל מצב נפשי או פסלות של כשרותו המשפטית או כל סיבה אחרת.


נאמן משמורת

 ראה  custodian


נאמן על תנאי : contingent trustee

נאמן שמינויו נכנס לתוקף כאשר הנאמן המקורי אינו יכול  לבצע את תפקידיו.


נאמן קרן : unit trust trustee

הגורם שנתמנה על־פי החוק להחזיק בנכסי קרןנאמנות לטובת בעלי יחידות ההשתתפות לפי הסכם הנאמנות או תקנות הקרן ולפקח על ביצוע מדיניות ההשקעה ומילוי הוראות הסכם הנאמנות על-ידי מנהל הקרן.
 


נאמנות : trust

נאמנות על פי הגדרתה היא התוויית פעילות הנאמן, לפיה ביכולתו לפעול בנכס לטובת נהנה שהוגדר או למטרה אחרת שהוגדרה באחת מהדרכים בהם נוצרת הנאמנות
חוק הנאמנות קובע כי נאמנות יכולה להיווצר באחת משלושה דרכים:  על פי חוק, על פי
חוזהעם נאמן או על פי כתב הקדש.


נאמנות בלתי הדירה : irrevocable trust

נאמנות בעלת אופי קבוע שאינה ניתנת לשינוי גם על ידי יוצרה.
 


נאמנות הדירה : revocable trust

נאמנות שזכויות המוטבים בה כפופות לסמכות הקיימת למי שהקים אותה, אשר ביכולתו להביא אותה לסיום על־פי החלטתו, או בהתמלא תנאים מסוימים.


נגזרים פיננסיים : Derivatives

שם כולל לכל סוגי הנכסים שערכם נגזר משינוי בנכסים אחרים, ביניהם אופציות, כגון CALL ו- PUT וסחורות עתידיות כגון Futures ו- Forwards.


נגזרים פיננסים : Financial derivatives

שם כולל לקבוצת ניירות ערך הכוללת בין היתר אופציות רכש ומכר (call, put), סחורות עתידיות, futures) forwards) החלפות (swaps) וכיוב. המשותף לניירות אלה ששערן נקבע על בסיס שינויים בשערי של נכס בסיס כלשהו ואינו עומד בזכות עצמו. כך למשל האופציות הן הימור על עליית מחיר או ירידתו, ערכם של המכשירים העתידיים, אף הוא נגזרת של שינויים בנכס הבסיס בתאריך מסויים.


נגישות לשוקי הון : Access to capital markets

היכולת של פירמה או יזמים לגייס כסף באמצעות הנפקת אג"ח או מניות. נגישות זו מתקיימת כאשר המנפיק נהנה ממוניטין איתן והוא מציע עסק איכותי וגדול דיו, שיעמוד בדרישות השוק.


נדל"ן (נכסי דלא ניידי) : Real estate

מינוח המתייחס למכלול הנכסים הקרקעיים, לרבות מבני משרדים, דירות מגורים ומגרשים.


נובל (כלכלה) : Nobel (economics)

ראה פרס נובל


נוחי דנקנר

נוחי דנקנר (יליד 1954 בתל אביב, נשוי +3 ) איש עסקים ישראלי שהיה במהלך 2000-2013 מאנשי מהבולטים במשק ואף הוגדר לא אחת כאיש העסקים החשוב או החזק בישראל. דנקנר עמד בראש קבוצת אי די בי, שהיתה אחת הקבוצות הגדולות במשק הישראלי וחברת האחזקות הגדולה בישראל המחזיקה בנכסים בשווי של כ-80 מיליארד שקלים. הונו נאמד בשיאו במאות מיליוני $.
דנקנר הינו בן משפחה שבניה נמנו על עישירי הארץ בתקופות שונות, ובטרם התשלט על חברה אידיבי, היו יודעים בשליטתם במפעלי תעשיית המלחה בארץ. נוחי הוא בנם של זהבה ויצחק דנקנר, נכדו של משה דנקנר ונינו של מאיר דנקנר מייסד המשפחה בארץ. שרת בחיל האוויר, למד מדע המדינה ומשפטים באוניברסיטת תל אביב, שם גם ערך את כתב העת עיוני משפט. אחרי סיום לימודיו, הקים משרד עורכי דין.
בשנת 1995 הקים יחד עם אביו את חברת "גנדן תיירות ותעופה". בעקבות רכישת השליטה בבנק הפועלים, בשנת 1997, על ידי תד אריסון ומשפחת דנקנר, התמנה לסגן יושב-ראש הבנק ואחר כך ליושב-ראש ועדת האשראי שלו. אולם עקב הסתבכות כלכלית, מכרה המשפחה את חלקה בבנק ודנקנר פרש מתפקידו. ב-2000 ייסד דנקנר את חברת "גנדן הולדינגס" שביצעה השקעות בתחומי הנדל"ן, התקשורת והטכנולוגיה. במאי 2003 רכשה גנדן, יחד עם משפחות מנור ולבנת, ממשפחות רקנאטי וקרסו, את השליטה בקבוצת אי.די.בי, שהיא אחת מהקבוצות הפעילות והמעורבות ביותר במשק הישראלי. דנקנר שהוביל את העסקה התמנה ליו"ר הקבוצה.
הקבוצה כוללת בין היתר את, דיסקונט השקעות, כלל, כור תעשיות, שופרסל, סלקום, נייר חדרה, נכסים ובניין, גב ים, אלרון ועוד. אי די בי רכשה בעסקה גרועה במיוחד, גם נדלן בלאס וגאס (יחד עם קבוצתו של יצחק תשובה), והחזיקה אחוזי בעלות בבנק השווייצרי קרדיט סוויס. לפני פרוץ משבר הסאב-פריים הביע דנקנר חששות מפני משבר כלכלי, וקבוצתו נכנסה למשבר עם יתרות מזומנים גדולות ולכן אג"ח החברה סבלו מפחות מאג"ח של חברות גדולות אחרות בעת הירידות הגדולות בסוף 2008. מינוף יתר וירידת ערך הנכסים המרכזיים בקבוצה כגון סלקום שהפסידה את מרבית ערכה בשל הרפורמות שחולל שר התקשורת משה כחלון, שחיקת ערך שופרסל ושורת עסקאות גרועות כגון רכישת עיתון מערבי והשקעת עתק בלאס וגאס שירדה לטימיון גרמו לו להפסיד ב-2014 איבד סופית את השליטה בחברת אי די בי לאחר מאבק משפטי ממושך

. רשות ניירות ערך הגישה נגדו תביעה על ניסיונות להשפיע על שערי אי.די.בי במסגרת מה שכונה "גיוס חברים", שמטרתו היתה להשיג מזומנים על מנת לעבור את מה שנראה לדנקנר כמשבר זמני בעסקיו.


דנקנר הרבה לתרום לקהילה ובפרט ליישובי קו העימות בצפון, קריית שמונה, ונהריה וזכה לאזרחות כבוד מטעמן.
 


נון ריקורס : Non recours

ראה הלוואת נון ריקורס


נזילות : Liquidity

א. תכונה של נכס – היכולת למכור אותו במהירות ולהפכו למזומן.

ב. מצבה של חברה, קרי יכולתה לרכוש נכסים, או לשלם חובות, עקב קיומן של יתרות מזומן בקופתה.


נטוורקינג : Networking

גישה ניהולית הגורסת שיש חשיבות מרכזית לרשת הקשרים האישיים המתקיימים בין מנהלים בדרך להשגת הצלחות אישיות ועסקיות. בעקבות התפשטות הגישה, בתי ספר רבים למינה עסקים, מקדישים מאמצים לטיפול ברשת הקשרים של בוגריהם, בינם לבין עצמם ובבניית קשרים לדמויות שכבר חוו הצלחה ויכולים לשמש כמנוף להתקדמות, לא פחות מאשר בלימודים עצמם.


ניהול קשרי לקוחות : CRM

כל המערכת המנהלת את קשרי הלקוחות, לרבות פניותיהם, התכתבויות, תשובות הספק וכיוב'. לרוב מתייחס לתוכנה המנהלת קשרים אלה ומנהלת תרשומת של המגעים בין הצדדים.


ניהול תיקים : Portfolio Management

פעילות שבמסגרתה חברות המתמחות בניהול כספי לקוחות בעיקר באמצעות שוק ההון, פותחות ללקוחותיהם חשבונות ייעודיים בחברות בורסה (בדרך כלל בבנקים, אך גם בחברות בורסה שאינן בנקים) ושם מקבלים החלטות לגבי רכישה ומכירה של ניירות ערך במטרה להגדיל את ערך התיק, תוך שמירה על רמת סיכונים שהוגדרה בין הלקוח למנהל התיקים. פעילות ניהול התיקים מוסדרת בחוק. בישראל החוק מחייב ניהול תיקים על ידי חברה רשומה העומדת בדרישות של רשות ניירות ערך לעניין הון עצמי וביטוח וכן על התיקים להיות מנוהלים באמצעות מנהל תיקים שעמד בדרישות החוק, לרבות עמידה בבחינות והתמחות אצל מנהל תיקים המוסמך לביצוע ההתמחות.


נייטראליות השוק

ראה אסטרטגיית נייטראליות השוק או  Market neutral


נייקי : Nike

(הגיית השם היא נייקי)

חברה ענק לייצור מוצרי ספורט עם דגש על נעליים. בתקופות רבות החברה המובילה בעולם לייצור נעלי ספורט לסוגיהם.

בעלת שווי של כ--90 מיליארד$ במאי 2017

המכירות השנתיות של החברה כולל של מותגי משנה כגון קונברס, מגיעות ל-35 מיליארד$ והרווחים כ-4 מיליארד.

המתחרה הגדולה של נייקי היא חברת אדידס הגרמנית, כאשר אחת התחרויות הפיקנטיות בין שתי החברות מתייחסת להשגת התוצאה המהירה בהיסטוריה של המרתון. כל אחת מהחברות מנסה לייצר מידי פעם סביבה הכוללת ביגוד ספורט ותנאים נלווים על מנת לרדת מגבול השעתיים בעזרת נעלי הריצה שלה. ב-6 למאי 2017 הצליח הרץ אליוד קיפצ'וגה להתקרב לרף השעתיים בהשיגו 2:00:27 בריצה שלא תוכר כשיא עולמי מפני שנערכה בתנאים חריגים שארגנה חברת נייק, שאינם אפשריים בריצת מרתון תחרותית.


נייר ערך : SECURITIES

מניות, אג"ח, אופציות ואג"ח להמרה שיש להם ערך כספי מסוים המונפקים ע"י חברה, אגודה שיתופית או ממשלה. ני"ע הנסחרים בבורסה נקבע להם מחיר בכל יום מסחר ע"י היצע או ביקוש.


ניתוח טכני : Technical Analysis

אנליזה שמטרתה לבצע הערכת מגמות כבסיס לקבלת החלטות הנוגעות להשקעה בניירות ערך ומכשירים פיננסים.

ראה גם "גישה טכנית"


ניתוח פונדמנטלי : Fundamental analysis

ניתוח המתבצע לפי הגישה הפונדמנטלית (ראה ערך)


נכס בסיס : Underlying Asset

הנכס עליו נכתבה אופציה מסויימת


נכסים (רכוש) : Assets

צד הפסיבה במאזן, כלומר כל מה שיש בחברה, מזומן, מלאים, חובות של לקוחות, השקעות בחברות בנות, השקעות במניות בשוק ההון, מכונות, ציוד , נדל"ן.


נצולת : SALVAGE VALUE

הסכום שניתן לצפות שיתקבל בעבור נכס בסוף חייו הכלכליים, בניכוי עלויות הפינוי. לעיתים הערך יקבע על פי מחיר השוק של נכסים כאלה או על פי ערך השרות שהם יכולים עדיין להעניק. במקרים בהם עלות הפירוק והפינוי עולים על הערך שניתן להפיק, ניתן להניח כי ערך הנצולת שווה לאפס.

 


נקודת איזון : Breakeven Point

מודל המתייחס לניתוח מצב בו יש הוצאות קבועות והוצאות משתנות ליחידה. המושג משקף את הכמות בה ההכנסות משתוות להוצאות. מאחר וההכנסות ליחידה גבוהות מההוצאות ליחידה, הרי כל מכירה של יחידה נוספת תורמת תרומה לרווח. בתחילה הרווח השולי הנובע מיחידה נוספת מקזז חלק מההוצאות הקבועות, עד שמגיעים לנקודת האיזון. החל מנקודת האיזון הרווח הכולל הופך להיות חיובי.


נתח שוק : Market share

חלקה של פירמה בשוק מסויים. אם נתח השוק של החברה הוא מעל 50%, מגדירים אותה מבחינה משפטית כמונופול.


סאב פריים : Sub-Prime

 

הלוואות הניתנות ללווים בעלי כושר החזר נמוך ללא בדיקה ממשית של שווי הנכס ויכולת ההחזר שלהם. הלוואות אלה ניתנו בריביות גבוהות למטרות שונות, החל במשכנתאות לדירות וכלה בהלוואות לרכישת כלי רכב.
על מנת לייצר מראית עין של החזרים, נתנו המלווים הלוואות ל-30 שנים כאשר בשנים הראשונות (בדרך כלל שנתיים) הלוואות בריבית זולה ולאחר מכן ליתרת השנים ריבית גבוהה יותר.
ההחזר הראשוני איפשר לנותנות ההלוואות לאג"ח את ההלוואות ולמכור אותן לגופים שונים כנכסים מניבי הכנסה. עיין ערך MBS.
הבשלת ההלוואות לאחר השנה השלישית והגידול בהחזרים, בהם לק גדול מהלווים לא הצליח לעמוד, חשף את המנגנון המעוות שעמד ביסוד כל הלוואות האלה הוחל את המש/בר הפיננסי הגדול שהתפתח לכדי משבר ריאלי בארה"ב ובעולם כולו.


סוויפט : swift

סוויפט הוא קוד בינלאומי בנקאי , המשמש כמערכת זיהוי בינ-בנקאית להעברות כספים מקוונות ולתכתובת עסקית בין הבנקים . הקוד מבוסס על 8-11 תווים אלפאנומריים המזהים את המוסד הבנקאי. מקור המילה הוא בראשי תיבות

Society for worldwide interbank financial transaction (or telecumunication) code.

המוסד העולמי לתקינה ISO הוא העומד מאחורי בניית הקוד ואישורו


סחורה : Merchandise

שם כולל למוצרים פיסיים הנמצאים בתהליך של מכירה לאחר ייצורן, אם על ידי סיטונאים ואם על יד קמעונאים.


סחר חוץ : Foreign trade

הפעילות המתרחשת במסחר בין מדינה למדינות אחרות והכוללת יבוא ויצוא של סחורות ושירותים.


סחרני יום : Day traders

סוג של משקיעי בורסה המאמינים בשיטה הטכנית ומבצעים פעולות רבות של מסחר בכל יום, לרבות פעולות מנוגדות, על אותו נייר ערך. סחרני היום, מאמינים כי ניתן להרוויח מתנועות השוק על ידי ניבוי כיוונו באמצעים סטטיסטיים. מרבית סחרני היום, על פי סקר של ה-SEC מאבדים את כספם בעיקר בשל ריבוי הפעולות השוחק את בסיס הונם על ידי עמלות מרובות בשעה שהם אינם מצליחים להשיג תשואה עודפת ממש. ה-SEC אף טורח להזהיר באתר הרשות מפני הסיכונים שבמסחר יומי באופן מפורט.

http://www.sec.gov/investor/pubs/daytips.htm


סטנדרט אנד פור : Standard and Poor's

  ראה   S&P


סטרקצ'ר : Structure

מוצר המורכב ממספר מוצרי משנה ואשר תכונותיו המצרפיות מעניקות יתרון לצרכים מסויימים של משקיעים. לדוגמא חיבור בין אגרת חוב ואופציה באופן שתקבולי הריבית של האיגרת משמים לרכישת האופציה. במקרה והאופציה נמחקת בתום תקופת המימוש ללא רווח, המחזיק בסטרקצ'ר מקבל את שווי הערך הבסיסי של האיגרת מבלי להפסיד את השקעתו הראשונית (הוא מפסיד רק את הריבית = המחיר האלטרנטיבי) ואם האופציה מרוויחה, הרי הרווח למחזיק בנייר הוא גדול יותר מאשר ריבית רגילה. כלומר הפרט חש שהוא אינו מסכן את השקעתו הראשונית ומהמר רק על רווחיו. במידה רבה התפתחותם של הסטרקצ'רים נבעה מהתוצאות של כהנמן וטברסקי (עיין ערך או ערך תיאוריית הפרוספקט) שלפיה לאנשים קל יותר לרכוש תבניות מסויימות על פני תבניות השקעה אחרות. כך למשל מחזיק באג"ח שסרב לרכוש אופציות על שוק המניות במחיר השווה לריבית הסכים לרכוש את הסטרקצ'ר שבמהותו גילם את אותה עסקה בדיוק.


סיבה קרובה : Proximate Cause

מושג בביטוח: מבטח ישלם פיצוי רק אם מקרה הביטוח יתרחש כתוצאה מסיבה קרובה או סיבה מיידית המכוסה בפוליסה.
הסיבה הקרובה היא למעשה סיבה ממשית שרתמה לאירוע הביטוח, גם אם אחריה קרו עוד דברים, אבל ללא סיבה זו המקרה לא היה מתרחש.


סיווג איגרות חוב : BOND RATING

שיטה של סיווג איגרות חוב שהונפקו על ידי חברות ורשויות שונות לפי איכויותיהן, הביטחונות, הסיכון והתשואה עליהן.


סיכון : RISK

בהקשר העסקי, שם כולל לתוצאות של אי הוודאות בעסקים. תוצאות אי הוודאות עלולות להתבטא בין היתר בהפסדים. התפלגות התוצאות האפשריות הכוללות הפסדים בצד רווחים במצבי טבע שונים, קרויה – סיכון.


סיכון אשראי : Credit risk

הסיכון שמקבל אשראי לא יחזיר את חובות למלווה. באגרות חוב ציבוריות, יש חברות דירוג המדרגות את סיכון האשראי המהוות אינדיקציה לשוק לדרישת התשואה התואמת את הסיכון.


סיכון מוסרי : Moral Hazard

מונח המתייחס להימור שלוקח מקבל החלטות כלכלי באופן שהסיכון לא פוגע בו או אף לעיתים מיטיב עמו. לדוגמא כאשר מבוטח מעריך כי תגמולי הביטוח בשל נזק צפוי יהיו גדולים יותר מערך הרכוש, הוא יטה להתרשל באופן מכוון בשמירה על רכושו מפני הסיכון אותו הוא ביטח. כך למשל, מי שמתקשה למכור את רכבו המשומש, במחיר סביר, עשוי להפיק תועלת מגניבת הרכב ולכן התנהגותו תהיה כזו שתתמוך בהגדלת סיכויי גניבת הרכב. המושג מתייחס גם לבעיית הסוכן או בעיית הנציג (agency problem).


סיכון ספציפי : Specific Risk

סיכון בנייר ערך הניתן לפיזור, בכך שבוחרים תיק ניירות ערך והסיכון מתקזז באופן הדדי בתוך התיק. המושג מתייחס בעיקר למודל CAPM


סיכון ענפי : Industry risk

הסיכון הנגזר ממבנה הענף ומתנודות הביקוש וההיצע ומחירי שיווי המשקל שלו ביחס לכלכלה.


סיכון עסקי : Business risk

שם כולל למכלול גורמי הסיכון בעסק, הכוללים גם סיכון פיננסי וגם סיכון ענפי וכיוב', סיכונים המאיימים על התממשות תחזיותיו של העסק למכירות ורווחים.


סיכון פיננסי : Financial risk

סיכון הנגזר מהמבנה הפיננסי של פרימה. בטווח הקצר הסיכון גבוה יותר ככל שיתרות הנזילות לעומת ההתחייבויות השוטפות נמוכות יותר ובטווח הארוך הסיכון גבוה יותר, ככל שהמנוף הפיננסי (עיין ערך) גבוה יותר.


סיכון שיטתי : Systematic Risk

סיכון הנגזר מתנועת השוק. עיין ערך בתא. המושג מתייחס למודל CAPM.


סינרגיה : Synergy

סינרגיה מילולית ממקור יווני משמעותה עבודה ביחד ,או "השלם גדול מסכום חלקיו". כלומר שני גורמים או יותר הפועלים ביחד ומייצרים תוצאה הגדולה מסכום האריתמטי של חלקיהם. לדוגמא בעוללם העסקי, חיבור בין יצרן ומפיץ, תוך חסכון במחלקות השיווק והנהלת החשבונות, יכול לייצר רווח הגדול מהרווח של כל גוף בנפרד

ראה גם את המושג Emergence.

 


סכין נופלת : falling knife

 הביטוי המלא הוא "מסוכן לתפוס סכין נופלת". הכוונה היא שבעת שמתרחשת ירידת מחירים בשוק, יש כאלה הממהרים לנסות ולרכוש במחיר שנראה להם אטרקטיבי. העובדות לעיתים שהירידות לא מיצו את עצמן ומי שממהר לקנות, מוצא את עצמו סופג עוד הפסדים כבדים. התופעה בדרך כלל מיוחסת לנייר ערך בודד, כאשר לא תמיד ברור למתבונן החיצון מה סיבת הירידות ולכן הוא לא מזהה את עומק פוטנציאל הנפילות. אולם הדבר נכון גם לשווקים שלמים, בהם הפרשנות לגבי עוצמת הירידות, אופטימית מדי וגורמת לאנשים להכנס מוקדם מדי לשוק.

בעת שמשקיע מומחה בוחן מניה מסויימת ומחליט לרכוש אותה על בסיס ערך כלכלי ראוי ביחס למחיר, החשש מ"סכין נופלת" אינו גדול, שכן התיאוריה המימונית יודעת לספר לנו כי קשה מאוד למצוא את טיימינג הכניסה הנכון וכי התמהמהות רבה מדי אף היא עלולה להוביל לאבדן הזדמנות. לכן משקיעים המנתחים את הנייר ומגיעים למסקנה כי מחירו מתאים לרכישה, לא ירתעו מנפילות נוספות שכן הם יודעים כי המחיר צפוי לתקן למחיר הנכון.


סלים קרלוס : Slim Carlos

איש עסקים מקסיקני יליד 1940, ממוצא לבנוני מרוני. ב-2010 עלה למקום הראשון בין עשירי העולם ומאז החליף לסירוגין את המקום הראשון והשני עם ביל גייטס (ע.ע) בתחילת 2014 נאמד הונו ב-72 מיליארד 4.

סיים לימודי הנדסה בשנת 1961. שולט בחברות התקשורת הגדולות במקסיקו. טלמקס שבבעלותו מחזיקה ב-90% מהתקשורת הקווית ואילו טלסל אף היא בבעלותו מחזיקה למעלה מ-75% מהקווים הסלולריים במדינה. בנוסף בבעלותו חברת סלולאר ענקית הפעולת בדרום אמריקה וכן קבוצות בנקאות ופיננסים, וקונצרן שמתעסק בתחומי תשתית שונים בוקמעונות.למעלה מ-6% מהתמ"ג המקסיקני מיוצר על ידי החברות שבבעלותו.


סליקה : Clearing

תהליך פיננסי שבו החייב משלם את חובו לזכאי. תהליכי סליקה מתקיימים במגוון תחומים, למשל פרעון שיק מהווה סליקה, תשלום בגין מימוש אופציה מהווה סליקה וכיוב.


סמארט ביתא : smart beta

ניסיון לשלב את ההשקעה הפסיבית בעזרת מדדים = ETF, עם פעילות אקטיבית, כגון "טיפול" במניות המדד, על ידי שינוי אחוזים או הורדת מניות על פי קריטריונים שמנהל הקרן סבור שיוכלו לתת ערך עודף. דוגמא למשל בחירת 80% מהמניות בעלות יחס הון עצמי לשווי שוק הגבוה ביותר.


ספיר פנחס : Sapir

ראה פנחס ספיר


ספק נזילות ממונה : DLP-designated liquidity provider

ראה עושה שוק


סרביינס אוקסלי : Sarbanes-Oxley Act of 2002

חקיקה שניזומה על ידי שני סנטורים בארה"ב ב- Sarbanes-Oxley Act - 2002 שמטרתן להגביר את השקיפות ורמת הדיווח של חברות על רקע קריסת חברות אנרון וורלדקום

עלות יישום החוק לחברות הנסחרות בוול סטריט נאמדת במיליארדי דולרים ולכן נוצרה פגיעה בתחרות שוקי ההון האמריקניים מול מתחרותיה העיקריות בלונדון ובדרום מזרח אסיה. לנוכח הביקורת על חומרת התקנות ונזקיהן הנילווים, יש הצעות למתן את דרישותיהן ולוותר על מקצתן.

 


עו"ש : current account

 

עו"ש – עובר ושב, חשבון שמתנהלים בו פעולות של כניסת מזומנים ויציאתם. לעיתים יש בחשבון מסגרת אשראי ואז ניתן למשוך מעבר לסכומים הנכסים לחשבון, עד המסגרת המאושרת, חשבון שיש בו מסגרת אשראי, נקרא גם חשבון חוזר דביטורי – חח"ד.


עובד מפתח : Key worker

עובד חשוב מאוד למערכת, עובד שהעדרו עלול להשפיע באופן חזק על המערכת.


עובר ושב

ראה ערך עו"ש


עודף אקטוארי : Actuarial surplus

הפרש חיובי בהערכה אקטוארית, כאשר למשל הצטברו נכסים בתוכנית פנסיה מעבר לסכום החזוי שהקרן תצטרך לשלם. עודף כזה יכול לנבוע מקביעת תשלומים גבוהים מדי, שינוי בהיקף התמותמה וכיוב'.


עודף ביטחונות : Over collateralization

 

מצב שבו הנושה דרש וקיבל מהלווה ביטחונות שערכם למימוש גבוה מערך ההלוואה.


עושה שוק : Market maker (Nasdaq)

עושה שוק הוא גוף המנהל את המסחר במניית החברה לה הוא משמש כעושה שוק. מטרת עשיית השוק להגדיל את הסחירות במניה ולמנוע תנודות חריפות בערכה אשר אינן משקפות שינויים כלכליים, אלא העדר סחירות.. עושה השוק פועל על ידי העברת פקודות קנייה ומכירה בנייר הערך של החברה במהלך יום המסחר, כמויות מסוימות ובמרווח מחירים תחרותי. בעיקרון עשיית שוק, היא בהסכמת הבורסה אך בהסכם ישיר בין עושה השוק ובין החברה במניותיה הוא פועל, תחת פיקוח הבורסה, כאשר החברה המקבלת את השרות משלמת לעושה השוק על שירותיו. עושה השוק אינו בעל עניין בחברה ופועל בעזרת מניות המושאלות לו על ידי החברה. גם הממשלה עשויה להזדקק לעושה שוק בחלק מאגרות החוב אותן היא מנפיקה.


עושק מיעוט : Oppression of minority

מתקיים ביחסים בין בעלי המניות בחברה כאשר ההחלטות מתקבלות על ידי קבוצת הרוב השלטת מבחינה פורמאלית כדין, אך בפועל מפלות את המיעוט לרעה ופוגעות בזכויותיו. ההגנה הקיימת בחוק למיעוט היא שאחוז מסויים יכול לפנות לבית המשפט ולבקש את הגנתו. בית המשפט יכול לבטל החלטות של הרוב אם הם נגועים בשרירות לב ויש בהם כדי פגיעה באופן לא סביר בזכויות המיעוט.


עזריאלי דוד : David Azrieli

דוד יהושע עזריאלי איש עסקים ישראלי - קנדי נולד בפולין בשנת 1922. נפטר ב-2014 בקנדה. ברח לרוסיה מפני הגרמנים והצטרף לצבא אנדרס הפולני ואיתו הגיע לארץ ישראל בשנת 1943(עם מנחם בגין) החל ללמוד אדריכלות בטכניון אך לא השלים לימודיו והתגייס לצה"ל במלחמת השחרור שם שרת כקצין. ב-1954 עבר לקנדה. הצלחותיו הכלכליות בפרט בתחום הנדל"ן בקנדה זיכו אותו באות הוקרה מממשלת קנדה. ב-1982 שינה את מפת המסחר בארץ עת הקים את הקניון הראשון מול איצטדיון רמת גן - קניון איילון שהפך להיות סיפור הצלחה יוצא דופן בישראל. בעקבותיו בנה ורכש קניונים נוספים. מגדלי עזריאלי שנבנו על ציר מנחם בגין בתל אביב, הפכו להיות מרכז עסקים בולט ויוקרתי וסביבו החלו להיבנות מבנים נוספים. במהלך הבנייה הסתכסך עזריאלי עם אדריכל הבניינים עטיה, על רקע פרטים בתוכנית. תוכנית הבניינים שנבנו בתצורה מיוחדת: מגדל עגול, משולש ומרובע ובאמצעיתם מבנה הקניון המפואר, היתה אחת הסיבות לזכיית עזריאלי במכרז על הקרקע למרות שלא היתה הגבוהה ביותר. הנפקת העסקים של עזריאלי בישראל הביאה אותם באופן מיידי לרשימת תל אביב 25 והמוטיבציה ככל שידוע היתה לאפשר את חלוקת הירושה בין ילדיו של עזריאלי באמצעות מניות סחירות. על שכרו של עזריאלי במנכ"ל החברה ובעל השליטה בה נמתחה ביקורת והיא עברה את סכום ה-20 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2011-2012 החברה של עזריאלי הפכה להיות אחת משתי חברות הגדולות בישראל בבעלות והפעלת קניונים והיא בעלת השקעות בתחומים נוספים. במהלך 2014 נמסר על מכירת חברת הצבעים טמבור למשקיעים סיניים. גם חברת הדלק סונול עמדה למכירה. עזריאלי תרם למוסדות חינוך ואוניברסיטאות סכומים של עשרות מיליוני דולרים, כאשר חלק גדול מסכומי התרומות הלך לתחומי האדריכלות.


עיכבון : Lien

 

זכותו של נושה לעכב תחת ידו נכס של החייב, עד שתביעותיו של הנושה יבואו על סיפוקן

ראה גם שיעבוד


עיסוק : Occupation

העבודה - התפקיד שמישהו מבצע בין אם בתשלום ובין אם לא בתשלום.


עיקול : Foreclosure

תהליך משפטי במסגרתו מועבר רכוש באופן כפוי על ידי ההוצאה לפועל, כדי לספק את דרישתו של הזכאי שכלפיו לא מולאה הדרישה. הדבר יכול להיות בגין זכייה של מלווה או שלטונות המס נגד החייב. הנושה לוקח חזקה על הרכוש ובדרך כלל הוא נמכר במכירה פומבית ואם נותר עודף, הוא מוחזר לחייב ממנו נלקח הרכוש.


עיר חכמה : smart city

 מושג המשקף את עידן ההתפתחות הטכנולוגית בניהול מוניציפאלי. המושג רחב מאוד וכולל החל בפתרונות נקודתיים כגון ניטור פחי אשפה לצורך ריקונם על ידי חיישנים המותקנים בפחים וכלה בניהול כולל של העיר, לרבות זרימת התנועה וויסותה, וויסות חניות, ואף אספקטים הנוגעים לשירותי הרווחה בעיר.


עירבון : Hypothecation

 

נכס או חפץ כלשהוא או סכום מזומן שחייב מפקיד בידי כל גורם לו הוא חייב, להבטחת ביצוע התחייבויותיו או החזר חובו.ראה גם משכון.


עלות : Cost

1. הערכים שהוצאו בייצורו או בחידושו של נכס או מוצר עד להשלמתו. 2. לעיתים בא כתחליף למילה מחיר. 3. המקורות שיש להשתמש בהם על מנת להשיג מוצר מסויים, לרבות עלויות אלטרנטיביות – ראה ערך. במילים אחרות – העלות היא הקרבן הנמדד במונחים כספיים של הנדרש על מנת לקבל דבר מה בתמורה.


עלות אלטרנטיבית : Alternative cost

למעשה בכלכלה כל עלות היא עלות אלטרנטיבית, ראה מספר 3 בהגדרת עלות, וכן ראה עלות הזדמנות.


עלות הזדמנות : Opportunity cost

ראה גם עלות אלטרנטיבית. העלות הנובעת משימוש בגורם מסויים בנושא ספציפי, וכתוצאה מכך נגרם הפסד בשל השימוש האלטרנטיבי שניתן היה לעשות בו שימוש. למשל השקעת כסף במיזם מסויים, המחיר האלטרנטיבי הוא התשואה שניתן היה להשיג על השקעת הכסף בשוק המניות (בהנחה של סיכון זהה) .


עלות הייצור : Cost of production

סך העלויות ששימשו בתהליך הייצור של כמות מסויימת של מוצרים, לרבות כח אדם, חומרי גלם ועלויות חרושת, הכוללות אחזקה ופחת מכונות.


עמלה : COMMISSION

התשלום שמקבל סוכן או ברוקר בתמורה לשירותים שלו, בביצוע קנייה או מכירה של נייר ערך.


עסקה מחוץ לבורסה : OFF-FLOOR TRANSACTION, OUTSIDE TRANSACTION

עסקה בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה, אשר נעשית מחוץ לזירת המסחר. (גם: מסחר מחוץ לבורסה).


עסקה מלאכותית (בחוקי המס) : Artificial deal

עסקה שמטרתה  לגרום לחסכון מס מבלי שיש בה צורך עסקי אמיתי.


עסקה מלאכותית (בשוק ההון) : Dummy Trade

 

עסקה שתכליתה מראית עין של עסקה ולא עסקה מהותית בין קונה ומוכר. התופעה עשויה להתקיים בשוק ההון בעת שרוצים ליצור מראית עין של פעילות לגבי נייר ערך מסויים.


עסקים בינוניים וקטנים : SMB

Small Medium Business לעיתים גם   SME =   Small Medium Enterprises , שם כולל לקבוצת עסקים בינוניים וקטנים. בדרך כלל בשימוש במסגרת דיון מאקרו כלכלי ובסוגיות של תמיכה ממשלתית. הדעה הרווחת בקרב כלכלנים כי הדרך הזולה ביותר להשיג צמיחה היא על ידי תמיכה והקלות לחברות השייכות לקבוצת העסקים הבינוניים והקטנים.

אם כי ברור כי היכולת לייצר פרוקייטים משמעותיים בעזרת חברות בינוניות וקטנות הינו מוגבל ועיקר תרומתן הוא תעסוקה והשלמת פעילות לפעילות החברות הגדולות.


עסקת אחוזים

ראה עסקת קומבינציה


עסקת ספוט : Spot

העסקה הבסיסית ביותר בשוק המט"ח ופירושה החזקת מט"ח ליומיים. מקורו של המונח בעבר כאשר היו נדרשים שני ימי עסקים להעברת כספים בין מדינות. השער שהיה נקבע ביום העברה, מבוסס על שער החליפין, נכון לאותו יום וההפרש בין ריבית לשני ימי עבודה. כיום הביקוש לכסף פיסי על ידי יבואנים ויצואנים נמוך ומרבית הסוחרים בשוק מבצעים עסקות ספוט, אשר מהוות למעשה עסקה ללא מסירה, כלומר לאחר שני ימי עסקים פג תוקפה של העסקה.


עסקת קומבינציה : Combination Deal, Combination Transaction

עסקה שבה בעל הקרקע מוכר ליזם/קבלן קרקע תמורת חלק מהשטחים שיבנו על הקרקע. נקראת גם עסקת אחוזים, מאחר ונקבע מה שוויו של הקרקע במונחי אחוזים מתוך הפרוייקט הסופי. כך ניתן למצוא עסקאות קומבינציה של 20% במקום בו ערך הקרקע נמוך יחסית לפרוייקט הסופי ולעומתם עסקאות קומבינציה של 40%.


עקום התשואה : POSITIVE YIELD CURVE

גרף, המציג את התשואה לפדיון, עבור אגרות חוב צמודות מדד ממשלתיות לתקופות שונות . עקום זה מבטא את הקשר, בכל נקודת זמן, בין שיעור התשואה לפדיון של אג"ח עקום תשואה חיובי , מצב שבו שיעור הריבית על אגרת חוב לטווח ארוך, גבוה יותר מאשר על אגרת חוב שפירעונה הוא בטווח הקצר והיא בעלת אותה איכות. עקום תשואה יורד, מצב שבו שיעורי הריבית על ניירות ערך לטווח ארוך נמוכים יותר משיעורי הריבית על ניירות ערך לטווח קצר. YIELD CURVE DECLINING עקום תשואה עולה, מצב שבו שיעורי הריבית על הלוואות לטווח ארוך גבוהות יותר מאשר על הלוואות לטווח קצר. YIELD CURVE RISING עקום תשואה שלילי , עקום בעל שיפוע שלילי המראה כי התשואה על ניירות ערך לטווח קצר גבוה מהתשואה על ניירות ערך לטווח ארוך. YIELD CURVE NEGATIVE


עקומת לורנץ : Lorenz curve

אמצעי ססטיסטי-כלכלי להמחשת התפלגות ההכנסות במשק שהוצג לראשונה על ידי מקס לורנץ, כלכלן אמריקאי בשנת 1905.

את העקומה ניתן להציג כדלהלן:

על ציר אחד נתווה את אחוזי האוכלוסיה ועל ציר אחר את אחוזי ההכנסה. ככל שרמת האי שיוויוןן בים ההכנסות תהיה גדולה יותר, כך העקומה תסטה יותר מהאלכסון המחבר את שני הקדקדדים הנגדייםש ל התיבה שנוצרה.

השטח הכלוא בין האלכסון לעקומה מאפשר לחשב את מדד ג'יני לאי שוויון במשק. (ע"ע).

 


עקרונות חשבונאות מקובלים : GAAP

General Accepted Accounting Principles
מערכת הכללים לפיהם עורכים את הדוחות החשבונאיים. כללים אלה נקבעים על ידי גופי התקינה, מקומיים ועולמיים.


ערב : Guarantor

 

במקרה של חוזה ערבות, הצד שנותן את הערבות הוא הצד הערב. לפני שגובים מהערב, החוק מחייב מיצוי ההליכים נגד החייב, אולם בערבויות בנקאיות לרוב נוסח הערבות מאפשר כי הצד מקבל הערבות יוכל להיפרע מהערב, קרי הבנק, מיד עם דרישתו מבלי צורך לנמק.


ערבות : Guarantee

 

הסכם שבו צד אחד מוגדר כערב או מעניק הערבות, לטובת מילוי התחייבות צד שני לצד שלישי. כך למשל בנק מוציא ערבות לטובת קבלן לביצוע התחייבויותיו במכרז.


ערך גרט

ראה גרט


ערך חבוי : hidden value

מושג זה משקף את העובדה כי בחברות שונות עשויים להימצא נכסים אשר אין להם ביטוי מאזני. אן ביטוי על פי ערכים היסטוריים. למשל השקעה של חברה במיזם סטארטאפ, עשוי להימחק כליל במקרה שהחברה נואשה מהפקת ערך או להיות רשומה בערך ההשקעה ההיסטורי. פריצת דרך או הצעת רכישה של הטכנולוגיה, עלולה להפתיע ולהציף ערך גבוה. שינוי ייעוד נדל"ן, אף הוא עשוי להציף ערך גבוה בפרט שהנדל"ן נרכש לפני שנים רבות ונרשם בערך היסטורי ולפתע הפך להיות מעניין, אם בשל שינוי ייעוד הקרקע או בשל התגלות של מחצבים יקרי ערך.

משקיעים מנסים לאתר ערכים חבויים כאלה בעת שהם תרים אחר הזדמנויות השקעה


ערך כינון

 ראה "ערך שיחלוף"


ערך מאזני, ערך פנקסני : BOOK VALUE

ההון העצמי של החברה, כלומר שווי הנכסים בניכוי הערך של התהתחייבויות כפי שהן מופיעים במאזן.

לעיתים מתייחס לערך של מניה בודדת. כלומר יש לקחת את הערך הכולל ולחלק במספר המניות.


ערך נוכחי : PRESENT VALUE

שוויו היום של סכום המיועד להתקבל בעתיד. השווי היום נעשה על ידי תהליך היוון של הסכום בעתידי במחיר הכסף מותאם לסיכון. נוסחת הערך הנכחי PV לתשלום יחיד בעוד תקופה היא: CF/(1+R)=PV כאשר CF משקף את תזרים המזומן בעוד תקופה ואילו r משקף את מחיר הכסף המותאם לסיכון של התקבול, לתקופה. התקופה מוגדרת כזמן בין היום לבין המועד הצפוי לקבל את הכסף. ניתן לחשב ערך נוכחי לסדרה של תשלומים או תקבולים, על ידי שמהוונים כל אחד בנפרד בשער הריבית המתאים לאורך התקופה שלו וסוכמים את המספרים – ראה ערך אדיטיביות


ערך שארית

ראה נצולת


ערך שוק : Market cap

 

ערך השוק של חברה המתקבל באמצעות הכפלת מספר מניותיה במחיר כל מניה.


ערך שיחלוף : replacement value

 

מוכר גם כ"ערך כינון" בביטוח, הבאת המצב לקדמותו, כלומר פיצוי המבוטח באופן שערך הנכס שבידיו יהיה שווה לערך הנכס בעת ביטוחו או בעת גרימת הנזק. ערך השיחלוף שונה אפוא מערך הנכס "כחדש"
משמש גם בהערכת נכסים, כאשר ערך הנכסים במאזן לצרכים מסויימים מוצג לא על פי הערך החשבונאי אלא על פי ערך השיחלוף או הכינון של הם.


עשיית שוק – ראה עושה שוק


עתיר הון : Capital intensive

תהליך ייצור או מוצר, שבו יש שימוש יחסי גדול יותר של הון לעומת עבודה. לדוגמא צ'יפים אלקטרוניים, בהם מרבית התהליך מתבצע באופן אוטומטי על ידי ציוד יקר.


עתיר עבודה : Labor intensive

תהליך ייצור או מוצר, שבו יש שימוש יחסי גדול יותר של עבודה לעומת הון. לדוגמא, ענפי שירותים מתאפיינים כענפים עתירי עבודה.


פאמה יוג'ין : Fama Eugene

כלכלן ומראשי תורת המימון המודרני, חתן פרס נובל לכלכלה ב-2013

קיבל דוקטורט מאוניברסיטת שיקגו ופיתח את תיאוריית השוק היעיל. בעבודה אמפירית שפרסם ביחד עם ג'נסן, פישר ורול הראה כיצד מחירי ניירות ערך מגיבים במהירות למידע חדש והראה כיצד מחירי ניירות הערך משקפים במהירות את מרבית המידע החדש.

במסגרת עבודתו אודות השוק היעיל ביצע אבחנה בין שלוש רמות יעילות השוק: יעיל במובן החלש, כך שהוא משקף את כל המידע ההיסטורי על שערי מניות ותשואתיהם, עניין שעומד בבסיס ההתנגדות לחסידי הגישה הצ'ארטיסטית (ע"ע). יעילות במובן הבינוני או החצי חזק, שמשמעותו שאם השוק אכן במצב הזה, הוא מסוגל להטמיע את כל המידע החבוי בדוחות הכספיים באופן לא טריוויאלי, כך שגם אנליזה מעמיקה, לא אמורה לייצר ערך. ויעילות במובן החזק, שגם מידע הידוע רק לבעלי עניין מועטים, כבר גלום במחירי המניות, דהיינו לא ניתן להפיק ערך גם ממידע פנים.

מרבית החוקרי היום מסכימים כי השוק אינו יעיל במובן החזק, ולכן נדרשת התערבות הרגולטור למניעת השימוש במידע פנים.

באמצע שנות ה-80 החל בסדרת מחקרים שטענו כי המודל המקובל להערכת נכסי הון מודל CAPM (ע"ע) אינו יכול לשמש להערכת נכסים, מאחר והביתא המשמשת כגורם מרכזי בנוסחה, אינה מספיקה וכי קיימים גורמים נוספים.

 


פאני מיי : Fannie Mae

Federal National Mortgage Association ( FNMA), התאחדות המשכנתאות הפדרלית הלאומית למשכנתאות, 

פאני מיי הוקמה על ידי הממשל ב-1938 לאחר השפל הגדול. מטרת לספק נזילות לשוק באמצעות רכישת משכנתאות ממוסדות הלוואה למיניהם. ב-1968 נקבעה מעמדה כחברה פרטית והיא הונפקה. ב-1970 הוקמה חברה נוספת פרדי מאק (ע.ע)  והיא חדלה מלהיות מונופול.

החברות מחזיקות בתיק ההלוואות ולעיתים מאגחות אותם ומוכרות אותם כמוצרים פיננסיים לגופים שונים. מדובר במוצרים מגובי משכנתאות. (MBS)

בביקרות שנערכו בחברות התגלו אי סדרים םבשנים 2000-2002 וה נדרשו להגדיל את ההון המינימלי מ-2004  ב- 30%. עניין שצמצם את יכולתם לתמוך בשוק המשכנתאות.

  בפברואר 2008, בעקבות משבר האשראי, הסירו הרשויות בארה"ב כמה מהמגבלות, ואישרו רכישה של משכנתאות נוספות בשווי של 200 מיליארד דולר. בעקבות נפילת שוק הדיור צברו החברות הפסדים גדולים, אך למרות זאת, חלקן במימון שוק הדיור האמריקאי שהיקפו 12 טריליון $ ב-2008, גדל ל-5.3 טריליון$. אגרות החוב של החברה נסחרו במשך שנים ברמות של כ- 0.9% מעל אגרות החוב של האוצר האמריקני.

 מחזיקים גדולים באג"ח החברות כוללים את רוסיה, סין ויפן אשר רכשו מאות מיליארדי $ של אג"ח החברות הללו. נוכח הפסדיהן של החברות שהצטברו לכ-15 מיליארד $ החליט הממשל בתחילת ספטמבר 2009 להתערב וביצע הלאמה למעשה של הסוכנויות.  לחברה יש מניות רגילות, מניות בכורה ואג"ח. ערכן של המניות הרגילות נמחק כליל במהלך שבמהותו דילול עמוק.

במסגרת פעולות החילוץ למשק האמריקאי, הוחל בתהליך ההצלה לשני הגופים: נחתם הסכם עם פאני ופרדי שהאוצר ינהל את החברות,  על מנת לשמור על יציבות  ולשמר את ערכן של אגרות החוב של החברות. האוצר האמריקני ירכוש עד 100 מיליארד דולר מניות מבוכרות בכל אחת מהחברות, כדי לשמור על מאזן חיובי.

, החברות יפחיתו את חשיפתן לשוק המשכנתאות. הפורטפוליו לא יעלה על 850 מיליארד דולר בסוף 2009, ויפחת ב-10% בשנה עד אשר יגיע ל-250 מיליארד דולר. בנוסף, האוצר יקים יישות פיננסית חדשה שתדאג לאשראי שוטף לפרדי ופאני ול-12 בנקים פדראלים נוספים עד סוף 2009.

השלב הרביעי בתכנית מטרתו לתמוך בהמשך מתן המשכנתאות ולשם כך האוצר החליט לרכוש את תיק ני"ע מגובים משכנתאות, של פרדי ופאני בשוק הפתוח, תיק אשר הידרדר בעקבות המשבר בשוק הדיור. מניות החברות ימשיכו להיסחר בבורסה אך בעליהם לא יהיו זכאים לחלוקת דיבידנדים, שבכל אופן הופסקה רשמית. בעלי המניות יאבדו את  זכויות הצבעה כל עוד הממשלה שולטת בחברות 

   S&P 500 -בעקבות המשבר הוצאו החברות גם ממדד ה

: www.fanniemae.com   :אתר החברה  : 


פארי : PAR

1. שווה. ערך נומינלי או נקוב של נייר ערך. 2. ערך מתואם של איגרת חוב המחושב על פי ערך הנקוב בתוספת ריבית, הפרשי הצמדה וכד' המבוטא באחוזים מהערך הנקוב.


פארי פאסו : PARI PASSU

בלטינית: בדרגה שווה, באותו אופן - תנאים שווים, זכויות וחובות שוות. סעיף בהסכם נאמנות של החברה המגן על בעל איגרות החוב הקיימים במקרה של הנפקה נוספת של איגרות חוב, שאז איגרות החוב יהיו זכאיות לאותו ביטחון כמו הקודמות.


פדרל רזרב (ה"פד")- : Federal Reserve

הבנק המרכזי של ארה"ב הזרוע האחראית על המדיניות המוניטארית. במסגרת תפקידיו הבנק אחראי על הבנקים המסחריים, מיישם את המדיניות המוניטארית בעזרת כלי הריבית ופעולות בשוק הפתוח, מפקח על הדפסת כסף ועל השמדתו ועוסק במחקר כלכלי.  הבנק מנוהל על ידי  7 חברי מועצת מנהלים ויש לו 12 בנקים אזוריים המפוזרים ברחבי ארה"ב. לא תמיד היה בארה"ב בנק מרכזי. ב-1791 הוקם הבנק המרכזי הראשון שפורק 20 שנה מאוחר יותר. לאחר 5 שנים ב-1816 הוקם הבנק המרכזי השני שפעל עד 1837. בשנה זו הוכרזה מדיניות של בנקאות חופשית ועד 1862 לא פעל בארה"ב בנק מרכזי. ב-1862 החלו לפעול בנקים מרכזיים במדינות שונות, עד אשר הנשיא וודרו וילסון,  החליט על הקמה מחדש של בנק מרכזי ב-1913.


פונדמנטלי : Fundamental

ראה גישה פונדמנטלית


פונזי

עיין ערך הונאת פונזי


פורוורד (עסקת פורוורד) : FORWARD

עסקה המהווה הסכם בין שני צדדים למסירת סחורה בתאריך עתידי קבוע מראש, עבור סכום שנקבע במועד ביצוע העסקה. כאשר מדובר ב-FORWARD מחיר הקנייה או המכירה מחושב לפי הפרשים בין הריביות הנקובות על שני סוגי המטבעות, אשר מחושבים לפי המטבע המוביל מול המטבע המובל. (ראה ערך ציטוט)


פורטר (מודל) : Porter Model

 מודל חמשת הכוחות של פורטר הינו מסגרת לניתוח ענף עסקי בו פועל ארגון.

המודל פותח ב-1979 על ידי מייקל פורטר מאוניברסיטת הרוורד, כתגובה למודל SWOT

, אותו ראה פורטר כמודל שאינו תומך בביצועי הארגון.

על-פי פורטר, ישנם 5 כוחות, הקובעים את מצב התחרות לכל תעשייה והם:

א. איום חדירה של מתחרים חדשים

ב.מוצרים תחליפיים

ג. כוח מיקוח של ספקים

ד. כוח מיקוח של הלקוחות

ה. יריבות בין מתחרים קיימים

, כוחות אלה צריכים לעצב את האסטרטגיה העסקית של הארגון. ושילובם , קובע את רמת הרווחיות הפוטנציאלית של אותו ענף בתעשייה.

 

 

 


פושט רגל

עסק או אדם בגיר החייב כסף, גם אם החוב נובע מערבויות וכד', יכול ליהנות מסעד של פשיטת רגל. התנאי הבסיסי הוא: תושב ישראל מעל גיל 18 החייב מעל 14,020 ₪. סכום המשתנה מעת לעת יש לשים לב - חברה אינה פושטת רגל אלא נכנסת לפירוק. התהליך הוא למי שהחליט כי הפיתרון המתאים ביותר בשבילו לצורך סילוק החובות הוא מסלול של פשיטת רגל, מגיש בקשה לפשיטת רגל. יש לפעול בדרך הבאה: על החייב למלא טופס בקשת חייב למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל, למלא מסמך המוגדר כדין וחשבון על חובות ונכסים, וכן לצרף כתב ויתור על סודיות. בנוסף, על החייב להכין תצהיר על הסתבכותו הכלכלית. המידע שנמסר נבדק בקפידה ע"י נציגי הכונס הרשמי ובמידה ונמסר מידע שקרי, החייב חשוף לתביעה פלילית מצד כונס הנכסים ולביטול צו הכינוס,אם ניתן לו. פתיחת התיק וקביעת תשלום חודשי לאחר מכן במשרדי הכונס הרשמי באיזור המגורים או ניהול העסק, פותחים תיק, ומשלמים אגרה כ- 2000 ₪. נציג הכונס הרשמי יקבע על סמך הנתונים שבידיו ובהתחשב בחוק הגנת השכר תשלום חודשי, כתנאי לקבלת עיכוב הליכים. במעמד זה החייב מוכרח להופיע פיזית קביעת התשלום החודשי היא מעין חקירת יכולת כמו בהוצאה לפועל. בשלב זה ידרוש הכונס הרשמי להשלים מסמכים רלוונטיים להמשך הליך פשיטת הרגל, ורק השלמתם יינתן אישור לגשת לבית-המשפט ולפתוח תיק פשיטת רגל. ראה גם ערך כינוס נכסים


פטקא, הסכם : Fatca- Foreign account tax compliance

החוק לתיקון פקודת מס הכנסה המוכר כ"הסכם פטקא", נגזר מחוק מס אגרסיבי שנחקק על ידי השלטונות האמריקאים ולפיו נאלצים גופים פיננסיים בעולם להתקשר עם השלטונות האמריקאיים ולהעביר מידי שנה פרטים אודות לקוחותיהם שהם אזרחים אמריקאיים, באופן שעשוי להפר סודיות בנקאית ואף להתנגש עם חוקים במדינות אחרות. מטרת החוק מניעת העלמות מס על ידי אמריקאיים בעת שהם משקיעים כספים מחוץ לארה"ב


פידיון : REDEMPTION

התהליך לפיו מחוסלת ההתחייבות באמצעות רכישה חוזרת של המסמך על ידי החברה המנפיקה.


פיזור סיכונים : SPREAD OF RISK

1. פעולה להקטנת סיכון על ידי גיוון. 2. תהליך שנוצר על ידי בניית תיק השקעות שבו תנודה של נייר ערך אחד המצוי בתיק מנטרלת תנודה של נייר ערך אחר.


פיחות : Devaluation

מצב בו חלה ירידה בערכו של מטבע מסוים ביחס למטבע אחר. תהליך הפוך לתהליך הייסוף, ראה ערך.


פינק שיט : Pink sheet

רמת הפינק שיט היא רמה הנמצאת מתחת לבולטין בורד (ראה ערך). חברות שאינן יכולות להיסחר ברשימה הראשית בשל אי עמידה בתנאים, מועברות לבולטין בורד. במידה והם אינן עומדות גם בתנאיה של מסגרת זאת הם מועברים לפינק שיט, הרשימה הנמוכה ביותר בהירארכיית המסחר של הנאסד"ק המתאפיינת בסחירות נמוכה ובתנודתיות גבוהה. מסגרת המסחר הזאת נקראת על שם צבע הדפים בהם הודפסו רשימות המניות ונתוניהם במסגרת זאת.


פיצויי פיטורין : severance pay

פיצויי פיטורין הוא סכום כספי המשולם לעובד שסיים את עבודתו בנסיבות מסויימות כיום הדבר מוסדר במסגרת חוק אשר קובע כי על המעסיק להפריש מידי חודש מתוך מתוך גוף המשכורת העיקרי של העובד (למשל ללא דמי נסיעה או הטבות לא סדירות אחרות כגון בונוסים מיוחדים) סכום של 6% בשנת 2014, סכום אותו זכאי העובד לקבל בכל מקרה בעת סיום עבודתו.

החוק בעבר קבע כי עובד שסיים למעלה משנה עבודה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של משכורת לכל שנת עבודה         (8.3%) משכרו באם עבד למעלה משנה אצל המעסיק ופוטר, או שחלו שינויים בתנאי עבודת העובד באופן שניתן לראות אותן כהרעה, למשל העתקת המפעל למרחק גדול ממקומו המקורי, או שהחברה פשטה רגל או פורקה.

כיום לנוכח הצורך לבצע הפרשה שוטפת, הרי בקרות אחד מהמקרים המתוארים, העובד יקבל מהקרן המחזיקה את כספו את הסכום שהופרש לטובתו לרבות רווחים שנצברו ובנוסף על המעסיק להשלים את ההפרש של 2.3% מהשכר בתנאי המתוארים. במקרים בהם העובד התפטר בעצמו ללא עילה, סכום ההשלמה לא ישולם לו על ידי המעסיק.

יש מקרים בהם עובדים בכירים או עובדים במונופולים משיגים תנאים מיוחדים של פיצויים מוגדלים של 200% למשל (כלומר, שווה ערך של חודשיים עבודה לכל שנה) או סכומים המוגדרים "מענק הסתגלות" שהם מספר חודשי שכר המשולמים ללא צורך שהעובד או המנהל יתייצבו במקום עבודתם..


פישור : Reconciliation

ראה הליך גישור


פקודת סטופ לוס : Stop loss

פקודה שהגיונה מבוסס על מומנטום של השוק או במחיר מנייה. העיקרון הוא אם נייר הערך יורד בשיעור מסויים מכור, מתוך הנחה שיש מומנטום והנייר עלול לרדת במידה ניכרת וזאת על מנת למנוע הפסדים נוספים. מקורה של הפקודה הוא באורח המחשבה של המשקיעים הטכניים.


פר"י – פיקדון ריבית יומי : Overnight Deposits

פקדון המתחדש מידי יום עם ריבית זכות הנקבעת מידי יום על ידי הבנק המחזיק בפיקדון.


פרדי מאק : Freddie Mac

שמו הרשמי הוא האיגוד הפדרלי למשכנתאות לבתים - Federal Home Loan Mortgage Corporation וכמו בפאני-מיי אומץ הכינוי הנובע מההגייה של קיצור שמו. התאגיד הוקם ב- 1970 על מנת לאזן את המונופול שהיה עלול להיווצר מקיומה של פאני מיי. מבחינת תפקיד והמשבר האחרון, עיין ערך פאני מיי.

החברה נסחרת ב- NYSEוהסימול שלה הוא: FRE

 

לפרדי-מק, הממוקמת בווירג'ינה, יש חוב של כ-103 מיליארד דולר אותו היא צריכה לשלם עד ה-30 בספטמבר, ראה פרטים בהסכם ההבראה בערך: פאני מיי.

 


פרה-רולינג : Pre ruling

תהליך במסגרתו מוצגת לפני שלטונות המס בעיה היפוטתית המייצגת עסקה עתידית על מנת שיחוו את דעתם לגבי כשרותה המשפטית ותוצאות המס שלה. על פי ההחלטה העקרונית של שלטונות המס, עשויים השותפים לעסקה להחליט אם ברצונם לקיימה או הא לשנות בה פרטים שונים.


פרו - ראטה : Pro Rata

על פי יחס. כלומר כל זכות שמחלקים אותה על פי יחס שנקבע. למשל הדיבידנד מחולק פרו ראטה, פירושו שמי שמחזיק באופן יחסי בכמות מסויימת של  מניות יקבל את חלקו היחסי בדיבידנד.


פריגו : Perrigo

חברה הנמנית על תל אביב 25 ונסחרת גם בניו-יורק. "פריגו" עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות, ביניהם, תרופות ללא מרשם רופא ותוספי מזון שונים, המשווקים ברחבי העולם. לאחר שהחברה התמזגה עם אגיס בתחילת 2005, נרשמה בבורסה תל אביב עקב החלפת מניות שבוצעה, במקום רישומה של אגיס בתל אביב. בשנת 2013 ביצעה פריגו רכישה ענקית של חברה תרופות מאירלנד - אלאן ב- 8.6 מיליארד $.


פרידמן דניאל : Friedman Daniel

פרופ', שר המשפטים בממשלת אולמרט מ-2007-2009. נחשב שר המשפטים השנוי ביותר במחלוקת מאז קום המדינה, בעיקר בגלל המחלוקת המשפטית החריפה שניהל עם אהרון ברק (עיין ערך) ובני בריתו, למרות שלגבי כישוריו המשפטיים והאישיים, אין עוררין. חבר האקדמיה הישראלית למדעים, חתן פרס ישראל לחקר המשפט מ-, 1991 חתן פרס צלטנר למשפט מ- 1983 וכן קיבל את פרס מינקוף על מצוינות משפטית . יליד 1938 ודור שביעי בארץ.
פרופ' למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מייסד בית הספר למשפטים במכללה למינהל, בשנות ה- 80  וה-90 דחה את הצעותיהם של מאיר שמגר ואהרון ברק להתמנות כשופט בבית המשפט העליון. מומחה משפטי במשפט השוואתי, מינהלי, אזרחי ודיני חוזים. חבר מלא באקדמיה הבינלאומית במשפט ההשוואתי. מרבית פסקי הדין המנחים של ביהמ"ש העליון בתחומי המשפט האזרחי ודיני חוזים כוללים אסמכתאות מכתביו.
פרידמן היה חבר במפלגת שינוי והגן על בית המשפט מפני התקפות החרדים. במהלך השנים עמדתו הפכה להיות ביקורתית יותר ויותר כלפי בית המשפט בשל האקטיביזם השיפוטי של ברק, לו התנגד. פרידמן תומך בצמצום סמכויות בתי המשפט לביטול חוקי הכנסת. תומך בחוקה, מתנגד להגירת עבודה במיוחד של פלסטינים ולזכות השיבה.
הביא להקמת בית משפט מחוזי נוסף בפ"ת להקלת הלחץ במחוז המרכז, הביא למינוי 2 שופטים עליונים מהמגזר הפרטי לאחר שנים שהם לא היו מינויים כאלה, ביצע רפורמות חשובות בדרכי מינויי שופטים ונשיאים והחל בשינוי חוק יסוד חקיקה על מנת לצמצם את סמכויות בתי המשפט לפסילת חוקים. סוגיה זו יחד עם סוגיות נוספות הנוגעות לצמצום זכות העמידה בבתי המשפט, הקימו עליו קבוצה גדולה של מתנגדים ובראשם ברק, חשין דורנר ואחרים. מנגד קבוצה גדולה של פרופסורים למשפט פרסמה עצומת תמיכה בו וברפורמות שהציע. המאבקים שהתחוללו בעקבות יוזמותיו היו ללא אח ורע בתולדות משרד המשפטים ומערכת בתי המשפט מאז קום המדינה.


פרידמן מילטון : Friedman Milton

 מחשובי הכלכלנים בעולם 1912-2006, חתן פרס נובל לכלכלה 1976. מייסד "אסכולת שיקגו", אוניברסיטה בה חקר ולימד מ-1946 ועד פרישתו לגמלאות.

הגדיר את המושג כלכלה פוזיטיבית ככלכלה המתייחסת לתופעות הכלכליות כחוקי טבע, ללא הכללת ערכים מוסריים בתהליך הניתוח, כפי שלא בוחנים את חוקי הפיסיקה בהקשר מוסרי רק בדרך זו  ניתן להבין כיצד פועלים כוחות הכלכלה ורק כך ניתן לבחון אלו חוקים ברצוננו לחוקק על מנת להשיג את יעדינו, זאת להבדיל מכלכלה נורמטיבית שבה כלי הניתוח משולבים בעקרונות מוסריים ולכן לא ניתן לקבל תמונה נכונה על הקשר הסיבתי.

מחקריו כללו בין היתר: מחקרים באקונומטריקה, בה היה חלוץ של שיטות בתחום הדגימה.

מחקר שערך עם סימון קוזנץ שגילה שפיקוח ממשלתי על כניסה למקצועות הרפואיים, גרם לעלייה בתעריפי הביקור אצל רופאים. פרידמן ככלל דגל באי התערבות ממשלתית.

 ההישג הגדול שהוזכר כאחת הסיבות העיקריות לפרס נובל הוא תיאוריית ההכנסה הפרמננטית. התיאוריה שהסבירה את הפרדוקס בין העובדה שנראה כאילו שיעור החסכון עולה עם גידול ההכנסה, בעוד שעל פני זמן, נראה היה ששיעור החסכון הינו נמוך בהרבה. הפתרון לחידה, היה תיאוריית ההכנסה הפרמננטית, על פיה החלטות ההוצאה של היחיד תלויים בתפיסה ההכנסה לטווח ארוך (הפרמננטית) הרבה יותר מאשר שינויי הכנסה זמניים (טרנזיטוריים) לכל כיוון.

פרידמן פיתח את התיאוריות המוניטאריות והתייחס אל כסף כאל נכס שהציבור משתוקק להחזיק בו. רצונו של הציבור להחזיק בנכס הוא פונקציה של ההכנסה, הריבית והאינפלציה הצפויה. אם היצע הכסף יגדל, התוצאה בתחילה תהיה גידול בהכנסה, אך במשך הזמן תהיה עליית מחירים בערך באותו יחס. כך לראשונה השתמשו ברעיון של פיגורי זמן ארוכים ומשתנים: בדרך כלל נדרשים כ- 9 חודשים עד שמדיניות מוניטארית משפיעה על התוצר וההכנסה ועוד תשעה חדשים לפני שמורגשת ההשפעה העיקרית על המחירים. הספר בו ניסה פרידמן להמחיש בצורה מלאה ביותר את תפקידו הפעיל של הכסף היה היסטוריה מוניטארית של ארה"ב 1867-1960 שנכתב במשותף עם אנה שוורץ.

ב-1967 בכנס האגודה הכלכלית האמריקנית הראה כי התיזה המוכרת כעקום פיליפס שאפשר לפוליטיקאים, בחירה כביכול בין אינפלציה לבין אבטלה, משולל תוקף מיסודו (שנות השבעים בעקבות משבר הנפט הוכיחו את זה באופן חד כי בשוק שררה הן אבטלה גבוהה והן אינפלציה גבוהה). פרידמן הראה כי אם השלטונות ינסו למחוק את האבטלה ולהגדיל את התוצר, במחיר של אינפלציה, הכלכלה תגיע בסופו של דבר לאותו שיעור אבטלה, אבל עם שיעור אינפלציה גבוה יותר.


פרייס ווטרהאוס קופרס (משרד רו"ח) : PricewaterhouseCoopers - PWC

רשת רו"ח השני בגודלה בעולם עם 25 מיליארד$ הכנסות ב-2007 ו-147,000 עובדים ב-150 מדינות. הרשת היא תוצאה של מיזוג שני משרים גדולים ב-1998 שראשיתם במאה ה-19. בישראל מיוצגת בידי קסלמן את קסלמן שנוסדה ב-1924 ומעסיקה 800 עובדים.


פרמיה : Premium

1. סכום המשולם בתוספת או מעבר למחיר בסיסי, לדוגמא, כאשר בנק חברה נמכרת במחיר העולה על ההון העצמי, ניתן לומר כי היא נמכרה בפרמיה מעל ההון העצמי. לחלופין, כאשר מועברת שליטה בחברה, והמחיר לקבוצת בעלי השליטה הינו גבוה ממחיר השוק של המניות, הביטוי הוא החברה נמכרה בפרמיה ביחס או מעל מחיר השוק. 2. דמי ביטוח – המרכיב המשולם בעבור הסיכונים בביטוח. 3. מחיר אופציה – המחיר המושפע מהיחס בין מחיר נכס הבסיס ומחיר המימוש, משך הזמן, שער הריבית ותנודתיות הנכס.


פרמיית ניהול

מצב בו השוק מוכן לשלם על חברה ערך הגבוה לכאורה מהערך האמיתי הנוכחי שלה בגלל קיומה של הנהלה טובה, אשר בדרך בה היא מנהלת את החברה צפויה לחברה עליית ערך בעתיד.


פרמיית סיכון

עודף תשואה שדורש המשקיע בעבור השקעה בנייר ערך כנגד הסיכון הכלול בנייר, בהשואה לנכס חסר סיכון.


פרמית המרה : CONVERSION PREMIUM

המחיר המשולם על ידי מחזיק הנייר בעבור הזכות להמירו למנייה. מתייחס בדרך כלל לכתב אופציה או אג"ח להמרה המומרים למנייה, הסכום המשולם על מנת לממש את ההמרה.


פרס נובל לכלכלה : Nobel Prize - Economics

הפרס אינו כלול במורשתו המקורית של אלפרד נובל, אך האקדמיה השבדית למדעים בצירוף עם בנק שבדיה החליטו להוסיף את תחום הכלכלה לפרסים המוענקים מידי שנה, על שמו של אלפרד נובל.
חלוקת הפרס החלה ב-1969 כחלק מחגיגות  ה-300 לקיומו של הבנק המרכזי השבדי שהיה כאמור מהוגי הרעיון. ערך הפרס 10 מיליון קרונות שבדיות. במחירי 1/1/2009 כ- 1.1 מיליון$.
התהליך כמו בפרסי מדעים אחרים: שמות מועמדים נשלחים לוועדה הקובעת המחליטה על צמצום רשימת המועמדים מתוכם בסופו של דבר נבחרים הזוכים. הפרס מוענק עם שאר פרסי הנובל למדעים.
שנה שם עברית כיתוב אנגלי קיים ערך במילון ארץ איזכור נושאי הפרס
1969 רגנאר פריש Ragnar Frisch   נורבגיה פיתוח מודלים דינאמיים בכלכלה
יאן טינברגן Jan Tinbergen   הולנד
1970 פול א. סמואלסון Paul Anthony Samuelson ארצות הברית תרם במגוון תחומים כלכליים: עיין ערך במילון
1971 סיימון קוזנץ Simon Kuznets   ארצות הברית פיתח גישה למדידת צמיחה כלכלית ותרם לתובנות לגבי המבנה הכלכלי-חברתי, ולתהליך ההתפתחות.
1972 ג'ון היקס John Richard Hicks   בריטניה עבור תרומתו החלוצית לתאוריית שיווי המשקל הכללי ולתאוריית הרווחה
קנת ארו Kenneth Arrow   ארצות הברית תרומתם לתאוריית שיווי המשקל הכללי בכלכלה, ולתאוריה של כלכלת רווחה. משפט אי האפשרות של ארו, הינו משפט מפתח בהבנת רווחה חברתית
1973 וסילי ליאונטייף Wassily Leontief   ארצות הברית מודלים של תשומה תפוקה- סחר בינ"ל
1974 גונאר מירדל Karl Gunnar Myrdal   שבדיה על עבודתם החלוצית בתחום הכסף והתנודות הכלכליות, ועל האנליזה של הקשר בין כלכלה, חברה וממסד
פרידריך פון הייאק Friedrich August von Hayek   בריטניה
1975 לאוניד ויטלייוויץ' קנטורוויץ' Leonid Kantorovich   ברית המועצות על תרומתם לחיזוק התיאוריה של אופטימיזציה בהקצאת המשאבים
טג'אלינג ס. קומפאנס Tjalling Koopmans   ארצות הברית
1976 מילטון פרידמן Milton Friedman ארצות הברית על השגיו בתחום ניתוח פוקנציית הצריכה, ההיסטוריה המוניטרית וייצוב מוניטארי
1977 ברטיל אולין Bertil Ohlin   שבדיה על תרומתם להתיאוריה של הסחר הבינלאומי ותנועות הון בינלאומיות".
ג'יימס מיד James Meade   בריטניה
1978 הרברט סיימון Herbert Alexander Simon   ארצות הברית על מחקרו הייחודי בתחום הכלכלה ההתנהגותית ותהליך קבלת ההחלטות של גופים עסקיים
1979 תיאודור שולץ Theodore Schultz   ארצות הברית  
ארתור לואיס William Arthur Lewis   בריטניה
1980 לורנס קליין Lawrence Klein   ארצות הברית עבור יצירת מודלים באקונומטריקה ויישומם בניתוח של תנודות כלכליות ומדיניות כלכלית
1981 ג'יימס טובין James Tobin   ארצות הברית  
1982 ג'ורג ' שטיגלר George Joseph Stigler   ארצות הברית בעבור מחקריו החלוציים על מבנה תעשיות, תפקוד שווקים, הסיבות לרגולציה ציבורית ותוצאותיה
1983 ז'ראר דברה Gérard Debreu   ארצות הברית על שילוב שיטות אנליטיות בתאוריה הכלכלית ועל הניסוח החדש והמדויק של תאורית שווי משקל כללי
1984 ריצ'רד סטון Richard Stone   בריטניה  
1985 פרנקו מודיליאני Franco Modigliani   ארצות הברית על ניתוחיו החלוציים של פונקציית החיסכון ושל שווקים פיננסיים. ביחד עם מילר מוכרים החוקים לגבי מבנה הון של פירמה מודליאני-מילר M&M
1986 ג'יימס מ. ביוקנן James McGill Buchanan   ארצות הברית תרומתם לתאורית הבחירה הציבורית
1987 רוברט סולו Robert Merton Solow   ארצות הברית תרומתו לתאוריה של צמיחה כלכלית
1988 מוריס אלה Maurice Allais   צרפת על תרומותיו החלוציות לתאורית השווקים וניצול יעיל של משאבים
1989 טריגבה הבלמו Trygve Haavelmo   נורבגיה קידום יסודות תורת ההסתברות אקונומטריקה וניתוחים שלו של מבנים כלכליים בו זמנית
1990 הארי מרקוביץ Harry Max Markowitz ארצות הברית על תרומתם להערכת נכסי הון. מודל מרקוביץ לבחירה בין תשואה לסיכון. שארפ כמפתח עיקרי של מודל CAPM להערכת נכסי הון.  
 מרטון מילר Merton Howard "Mert" Miller   ארצות הברית
 ויליאם שארפ William Forsyth Sharpe ארצות הברית
1991 רונאלד קואז Ronald Harry Coase   בריטניה  
1992 גארי בקר Gary Becker   ארצות הברית  
1993 רוברט פוגל Robert Fogel   ארצות הברית בעבור "חידוש המחקר בהיסטוריה הכלכלית, שנעשה על ידי יישום תאוריות כלכליות ומתודות כמותיות, למען הסברת שינויים מוסדיים וכלכליים
דאגלס נורת ' Douglass Cecil North   ארצות הברית
1994 ג'ון פורבס נאש .John Forbes Nash, Jr   ארצות הברית ג'ון נאש, על מחקריו פורצי הדרך בתחום תורת המשחקים. מוכר במיוחד שיווי משקל נאש, כשיווי משקל יציב ולא אופטימאלי
ג'ון הרסני Harsányi János Károly   ארצות הברית
ריינהרד סלטן Reinhard Selten   גרמניה המערבית
1995 רוברט לוקאס Robert Emerson "Bob" Lucas, Jr   ארצות הברית מחקרים בתחום ציפיות רציונאליות והשפעתם על אמצעי מדיניות כלכלית
1996 ג'יימס מירליס James Alexander Mirrlees    בריטניה  התיאוריה הכלכלית של תמריצים תחת מידע א-סימטרי
ויליאם ויקרי William Spencer Vickrey   ארצות הברית
1997 רוברט סי מרטון Robert Carhart Merton   ארצות הברית תרומתם בנושא תמחור האופציות
מירון שולס Myron Samuel Scholes   ארצות הברית
1998 אמרטיה סן Amartya Kumar Sen   הודו על עבודותיו בתחום הרעב ההמוני, תאורית התפתחות האדם, כלכלת רווחה וחקר המנגנונים בבסיסו של העוני, ועל תרומתו בתחום הפוליטי לתאוריה הליברלית.
1999 רוברט מנדל Robert Mundell   קנדה על עבודתו החלוצית בדינמיקה מוניטרית ואזורי מטבע אופטימליים
2000 ג'יימס הקמן James Joseph Heckman   ארצות הברית על עבודה חלוצית באקונומטריקה ומיקרו כלכלה.
דניאל מקפאדן Daniel Little McFadden   ארצות הברית
2001 ג'וזף שטיגליץ Joseph Eugene "Joe" Stiglitz   ארצות הברית עבור עבודתם על הדינמיקה של זרמי מידע ופיתוח שוק.
ג'ורג' אקרלוף George Arthur Akerlof   ארצות הברית
מייקל ספנס Michael Spence   ארצות הברית
2002 דניאל כהנמן Daniel Kahneman   ישראל, ארצות הברית כהנמן, prospect theor',היתה למעשה חלק מהבסיס לכלכלה ההתנהגותית ופותחה עם עמוס טברסקי ז"ל
ורנון סמית Vernon Lomax Smith   ארצות הברית
2003 רוברט אנגל Robert Fry Engle III   ארצות הברית עבור שיטות של ניתוח סדרות עיתיות בכלכלה עם השתנות ותנודתיות על פני זמן
קלייב גריינג'ר Sir Clive William John Granger   בריטניה
2004 פין קידלנד Finn Erling Kydland   נורבגיה על תרומתם לניתוח מקרו כלכלי דינמי: העקביות של מדיניות כלכלית והכוחות המניעים מאחורי מחזורים עסקיים בזמן
אדוארד פרסקוט Edward Christian Prescot   ארצות הברית
2005 ישראל אומן Robert John Aumann   ישראל על מחקריהם בתורת המשחקים
תומאס שלינג Thomas Schelling   ארצות הברית
2006 אדמונד פלפס Edmund S. Phelps   ארצות הברית על תרומתו בחקר היחס בין אינפלציה ואבטלה.
2007 לאוניד הורביץ ' Leonid Hurwicz‏   ארצות הברית על פיתוח תאוריית התכנון המכניסטי
אריק ס. מסקין Eric Stark Maskin   ארצות הברית
רוג'ר ב. מאירסון Roger Bruce Myerson   ארצות הברית
2008 פול קרוגמן Paul Robin Krugma   ארצות הברית תרומה לתיאוריה חדשה של סחר וכלכלה גיאוגרפית
2009  אלינור אוסטרום Elinor Ostrom   ארצות הברית על ניתוחם את הכלכלה הארגונית, בפרט ביחס למשאבי הכלל.
  אוליבר ויליאמסון Oliver Eaton Williamson   ארצות הברית
2010 כריסטופר פסירידס Sir Christopher Antoniou Pissarides   בריטניה על מחקרם בתחום הפערים בין הביקוש להיצע בשוק העבודה
דייל מורטנסן Dale Thomas Mortensen   ארצות הברית
פיטר דיאמונד Peter Arthur Diamond   ארצות הברית
 2011 כריסטופר סימס  Christopher Albert "Chris" Sims   ארצות הברית על מחקרם האמפירי על הגורמים וההשפעות בתחום המקרו-כלכלה
 תומס סרג'נט Thomas John "Tom" Sargent   ארצות הברית
 2012 אלוין רות Alvin Elliot Roth   ארצות הברית לתאוריה של הקצאות יציבות והפרקטיקה של עיצוב שוק
  לויד שפלי Lloyd Shapley   ארצות הברית
2013  יוג'ין פאמה  Eugene Fama ארצות הברית עבור הניתוח האמפירי  של מחירי נכסים (שוקי המניות)
רוברט שילר  robert J. Shiller   ארצות הברית
 פטר האנסן  Lars Peter Hansen   ארצות הברית
2014 ז'אן טירול Jean Tirole לא צרפת האופן שבו יכולות ממשלות לבצע רגולציה במגזרים שונים
2015 אנגוס דיטון Angus Deaton לא סקוטלנד-ארצות הברית ניתוח הצריכה העוני והרווחה


פשיטת רגל : Bankruptcy

פשיטת רגל היא מצב בו אדם נפרד מנכסיו ומפסיק להיות הבעלים של נכסיו, כאשר המטרה היא לטפל בנכסי החייב וכך לשלם את חובותיו. בדרך כלל למי שמגיע לפשיטת רגל אין נכסים ולכן אין לו ממה להיפרד, והוא עושה זאת על מנת לקבל הגנה של עיכוב הליכים משפטיים המתנהלים נגדו ופתיחת דף חדש בעתיד. פקודת פשיטת רגל מ- 1980 מגדירה את התהליך. כאשר כונס הנכסים הרשמי מנהל את התהליך תוך כדי איזון בין זכויותיו של החייב לזכויות הנושים.


צ'יינג, דוכן המרת מט"ח : Change

הצ'יינג', דוכני או חנויות ולהמרת מט"ח בישראל, משמשים לא רק להמרת מט"ח כי אם גם לנקיון שיקים וכבנקאות צללים לגורמים המבקשי לעשות עסקאות מתחת לרדאר השלטונות.

השם הרשמי של ה-צ'יינג בחקיקה הוא נש"מ - נותני שרותי מטבע והחקיקה שנוספה במהלך 2014  נועדה על מנת לסגור את הפרצות לגבי אפשרויות הלבנת ההון ויהיה צורך לבצע זיהוי לקוח. בצ'יינג השכיח מועסקים בין 2-3 אנשים. במידה ולקוח ביצע פעולות מצטברות או פעולה יחידה של מעל 200,000 ש"ח נקבע כי הוא מוגדר כלקוח קבוע ובמקרה כזה יהיה על מנהל הצ'יינג' לבצע פעולת הכר את הלקוח לרבות פרטיפ אישיים, נימוק לגבי בחירת הצ'יינג' הספציפי, מקור הכספים וכיוב.

אמדנים של בנק ישראל מעריכים כי שוק הצ'יינג'ים מגלגל בשנים 2013 ו-2014 כ-100 מיליארד ש"ח מידי שנה.


צו הרחבה : extention order

 הסכם שנחתם או כללים שנקבעו לגבי ענף מסויים או תחום מסויים, עלולים לחול רק על קבוצה מוגבלת, על פי חוק או על פי הקבוצות שהשתתפו במו"מ לקראת ההסכם. בדרך כלל מדובר בהסכמים הנוגעים ליחסי העבודה בו חלק מהעובדים מיוצגים ולכן ההסכם מתייחס אליהם. צו ההרחבה שנקבע בדרך כלל בסמכות שר, מחיל את הכללים שנקבעו גם לגבי קבוצות עובדים נוספות, בדרך כאלה שאינן נהנות מייצוג.

צו הרחבה אינו מוגבל רק ליחסי עבודה והוא יכול להתייחס גם לסוגים אחרים של חוקים ותקנות שבהם יש צורך להרחיב את הכלל לגבי גופים שאינם מוגדרים בתקנה הבסיסית מלכתחילה


צווארון לבן

מושג המתייחס לעבירות שנעשו על ידי גורמים פקידותיים או עסקיים ועיקרם הונאות כספיות, מעילה בתפקיד וכיוב' להבדיל מפשיעה אלימה, כגון שוד גניבה או רצח.


ציטוט : Citation

ברוקרים, באמצעות חדרי העסקאות שלהם, מצטטים, פירושו שהם נותנים מחיר לקנייה או למכירה. ציטוט לדוגמא של שער מטבע במונחי מטבע אחר יבוא תמיד ב-5 ספרות. למשל שער השקל דולר 4.3389, כאשר עלייה של 100 נקודות תהיה עליה לשער של 4.3489. ציטוט מטבע יבוא תמיד בסדר מסויים, כמות המטבע המובל לכל יחידת מטבע מוביל. בדוגמא לעיל הדולר היה המטבע המוביל והש"ח המובל. להלן טבלת מטבעות מובילים ומובלים. ראה רשימת קיצורים בערך מט"ח מטבע מוביל EUR 1 USD 2 GBP 3 מטבע מובל ILS,JPY,USD,GBP 1 JPY,ILS,CHF,CAD 2 USD,JPY,ILS 3


ציפיות רציונאליות : Rational Expectations

מונח זה הוטבע בסוף שנות השמונים על-ידי חתן פרס נובל בכלכלה לשנת 1995 פרופ' רוברט לוקאס. מושג זה בא לתאר הנחה על-פיה הפרטים יוצרים תחזית אופטימאלית בהתבסס על משתנים ידועים.

אותם פרטים רציונאליים עושים שימוש בכל המידע המצוי ברשותם ומבנים את כוחות הכלכלה, כך שבממוצע, הצפיות שלהם תואמות את המציאות.


צנע

הצנע היתה מדיניות הקיצוב שהונהגה כמדיניות כלכלית על ידי מדינת ישראל בתחילת שנות החמישים, מטרתה היתה לחסוך במטבע חוץ ולייצב את שער החליפין. מדיניות זו באה לידי ביטוי בשתי דרכים מרכזיות: בראש וראשונה, הגבלת הרכישה של מזון ומוצרי צריכה ובנוסף הכוונת אשראי והשקעות. בתחום המזון כל אזרח שובץ לחנות מכולת קבועה שבה קיבל את מוצרי המזון הבסיסיים על פי הקצבה קבועה, תמורת נקודות שהוקצבו לו בפנקס אישי. הוטלו גם הגבלות על כספים שניתן לקחת לחו"ל - אזרח ישראלי שיצא לחופשה באותה תקופה יכול לשאת עימו רק מעט דולרים. בהמשך עלו אף הצעות להגברת המדיניות בדמות ייצור רהיטים "עממיים" במחיר זול ועוד כהנה וכהנה הצעות.


צרכן : Customer

צרכן הוא מי שקונה כנס או מקבל שירות מעוסק, במהלך עיסוקו, לשימוש שבעיקרו הינו אישי, ביתי או משפחתי. הגדרת החוק למושג צרכן, לצורך קביעת הגנות, הינה הגדרה מצמצמת אך מבחינה כלכלית יש הכרה גם בצרכנים מוסדיים, האבחנה ביניהם נעשית כאשר מתייחסים לצרכן הביתי או למוסדי. מנקודת מבט החוק, בעת התייחסות למושג צרכן, הוא אינו מתייחס לעסקאות בין אנשי עסקים – בינם לבין עצמם, או לעסקאות המתבצעות בין שני פרטים (כגון, מכירת רכב משומש מאחד למשנהו)


צרכנות : Consumerism

תחום הכולל היבטים כלכליים, משפטיים וחברתיים העוסק בסוגיות של זכויות הצרכן מול היצרנים והמשווקים בנושאים כגון: איכות המוצרים, זכות החזרה וביטול עסקה, תקינה הכרחית, פרסום ואמת בפרסום, חובת השלטונות בשמירת זכויות אלה ואכיפתן ועוד.


קאק, מדד מניות : cac 40

מדד המניות המוביל של צרפת Cotation Assistée en Continu 40 המניות בעלות ערך השוק הגבוה ביותר בבורסת ה Euronext בפריז.


קו מגמה : TREND LINE

תרשים בניתוח טכני של מניה הנעשה לגבי כיווני עבר של נייר ערך (או חוזה עתידי לסחורות בסיסיות) במגמה שהדבר יעזור לחזות תנועות מחירים עתידיות.


קו מנחה : GUIDE LINE

קו בניתוח טכני של מניות שמסביבו נע המחיר בתנודות קטנות יחסיות לגבי הממוצע שלהן במשך מספר שבועות.


קונסולידציה (איחוד) : Consolidation

משמש בהקשרים שונים בעולם העסקי, להלן שתי דוגמאות

  1. קונסולידציה של חובות – הליך בו מתבצע איחוד של כל חובות החייב המרוכזים לחוב אחד אשר לגביו נקבעים מחדש ובמאוחד תנאי החזר. הדבר משמש כהליך הסדר חובות לגבי חייבים שלגביהם הבנק הנושה טרם אמר נואש והערכה כי איחוד החובות ופריסתם תאפשר לחייב לעמוד בהתחייבויותיו.
  2. קונסולידציה בשילוח בינלאומי – איחוד מטענים של לקוחות שונים למטרת יצירת יתרון לגודל לטובת כל המשתתפים. החיוב במשלוחים אוויריים הולך וקטן ליחידה ככל שהמשקל עולה ולכן איחוד משלוחים יאפשר למשתתפים בקונסולידציה להשיג עסקה טובה יותר.


קונסורציום של חתמים : UNDERWRITERS CONSORTIUM

מספר מוסדות פיננסים החוברים יחד לצורך הנפקת ני"ע של החברה. כל מוסד מתחייב לרכוש כמות מסוימת של ני"ע, אם אלה לא ירכשו על ידי הציבור.


קופות גמל בניהול אישי : IRA

Individual Retirement Account

 קופות גמל בניהול אישי המאפשרות לצרכנים לנהל אותן בעצמם או באמצעות מנהלי תיקים, לפי בחירתם. בארה"ב על פי הערכות כרבע מכספי החיסכון הפנסיוני מנוהלים בדרך זו. בישראל החוק להקמת קופות המנוהלות בשיטה זו עבר במהלך 2009 והערכות הן כי הפוטנציאל בשוק בשנים הקרובות הינו כ- 200 מיליארד ₪.


קופת גמל : Provident fund

גוף פיננסי שבו צובר חבר חסכונות שמטרתם הבטחת רמת חייו בעת פרישתו מהעבודה .הקופה משלמת לחבר את הכספים שנצברו בתוספת הרווחים. "ועדת בייסקי", שחקרה את המפולת במניות הבנקים, כללההמלצה להפריד את קופות הגמל מהבנקים, וועדת בכר הובילה ליישום ההפרדה ב 2006. קופות הגמל הן משני סוגים: קופת גמל לשכירים קופת גמל לעצמאיים. מסלול ההשקעה של כספי החיסכון נקבע בדרך כלל על-ידי קופת הגמל, אך יש גם קופות גמל המאפשרות לחוסך לבחור את מסלול ההשקעה הרצוי לו, מבין מסלולים אחדים המוצעים לו על-ידי קופת הגמל. אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר מפרסם את התשואות שהשיגה כל אחת מקופות הגמל.


קופת גמל בנקאית : Bank provident fund

ראה קופת גמל, כאשר קופת גמל בנקאית מתייחס לקופת גמל המופעלת על ידי בנק.


קוקו אג"ח : CoCO Bond

אג"ח המונפקת על ידי מוסדות פיננסיים, בעיקר בנקים, המאפשרת לבנקים לכפות על המחזיקים בהם המרה למניות, אם למשל הון הבנק צנח בשל הפסדים ועל הבנק לחזור להלימות הון הנדרשת על ידי הבנק המרכזי.

משמעות השם הוא קיצור של Contingent Convertible Bond, כלומר, אג"ח מותנית להמרה


קורח

א.     דמות תנ"כית ששימש כראש אופוזיציה למשה רבנו, עד שנבלע באדמה עם תומכיו כעונש.

ב.     מושג לעשיר גדול. "עשיר כקורח" ראה גם רוטשילד ו-רוקפלר.

 


קטרפילר : Caterpillar

החברה הגדולה בעולם לציוד מכני והנדסי. נוסדה ב-1925 , נסחרת בבורסה בניו-יורק וסימנהCAT. אחת מ-30 החברות המרכיבות את מדד הדאו-ג'ונס (ע"ע). ערך השוק שלה נע בין 60 מיליארד במהלך 2012 ל-35 מיליארד $ בתחילת 2016. מספר עובדי החברה נע בתקופה זו בין 125 אלף ל-110 אלף עובדים . בישראל מיוצגת החברה על ידי חברה בת של "זוקו שילובים".


קנה והחזק : Buy and Hold

אסטרטגית השקעות הגורסת כי הדבר הטוב ביותר למשקיעים הוא לרכוש תיק מניות ולהחזיק בו תקופה ארוכה מבלי לנסות ולנחש נקודות כניסה ויציאה. מחקרים רבים איששו כי אסטרטגיה זו הכתה את מרבית האסטרטגיות החלופיות שהתבססו על ניסיונות לזהות מגמות בשוק. אסטרטגיה זו אינה פותרת את כל הבעיות וחילוקי הדעות, שכן לא כל הנוקטים באסטרטגיה זו מסכימים על דרך בחירת תיק ההשקעות המועדף.


קניין רוחני : Intellectualproperty (IP)

מושג המשקף זכויות בשם מסחרי/סימן מסחרי או בידע הניתן ליישום מסחרי, כגון פטנט. שם כללי לזכויות הקשורות במושאים שאינם מוחשיים (non-tangible, non-corporeal), ושהם יציר השכל האנושי. קיימים הסדרים משפטיים מפורטים שתחילתם בפסיקת בתי המשפט בשיטת המשפט המקובל (Common Law) והמשכה בעיגון חוקי, קובעים את מושא הבעלות בכל אחד מענפי הקניין הרוחני, את תנאי ההגנה עליהם, את היקף הזכויות, חריגים והגנות, סעדים שונים, אכיפה, ועניינים פרוצדוראליים.


קסטודיאן (בני"ע) : Custodian

שירותי משמורת של ניירות ערך. לקוח המחזיק תיק הרשום בבנק, נהנה משירותי משמורת של ניירות הערך בבנק. דמי המשמרת הם דמי קסטודיאן.


קראט : CARAT

 
שיעור הזהב בסגסוגת המכיל זהב. 24 קראט מוגדר כזהב טהור או 99.999% (לא ניתן להגיע ל-100%). מקור המילה במילים בעלות צליל דומה הן ביוונית, בלטינית ובערבית שפירוש כולן הוא חורב. זרעי פרי החרוב המתאפיינים במשקל אחיד להפליא, שימשו בעבר הרחוק כמשקולות למדידת משקל של אבני חן וזהב.


קרן אינדקס : Index Fund

 סוג קרנות נאמנות שהרכב נכסיהן זהה להרכב המדד המוגדר כ-benchmark עבור אותה קרן. מדובר למעשה במדיניות השקעה מוגדרת שאינה ניתנת לשיקול דעתו של מנהל הקרן. למשל, קרן אינדקס העוקבת אחרי מדד ת"א 25 משקיעה בכל המניות הכלולות במדד לפי משקלותיהן. היות ומדובר בניהול פאסיבי של הקרן, דמי הניהול הנגבים מהמשקיעים בה נמוכים מאלה המשולמים ע"י מחזיקי קרן מנייתית רגילה.


קרן גידור : Hedge fund

קרן שמטרתה לייצר תשואה חיובית ללא תלות בשאלה אם מחירי הנכסים עולים או יורדים. להבדיל מקרנות גידור, מנהלי תיקים או מנהלי קרנות נאמנות בשוק ההון שואפים "להכות את השוק" כלומר, בשוק יורד, מנהל קרן נאמנות יראה כהצלחה השגת תשואה שלילית, בתנאי שהיא גבוהה יותר (שלילית קטנה יותר) מתשואת השוק.


קרן כספית/כספים : (Money Market Fund)

 סוג קרנות נאמנות המשקיעות בניירות ערך (כגון מק"מ- מלווה קצר מועד שערכו הסופי נקוב) ובפיקדונות חסרי סיכון כך שסכום ההשקעה ההתחלתי של מחזיקי יחידות הקרן מובטח. ביטול הסיכון הנומינאלי הכרוך בהשקעה מביא לירידה בתוחלת התשואה כך שלאורך זמן שיעור התשואה על קרנות הכספים נמוך מזה של הקרנות המשקיעות בנכסים מסוכנים.


קרן נאמנות : UNIT TRUST MUNIFUNDS, MUTUAL FUND

מסגרת, שמטרתה השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, בתנאי שנעשתה על סמך הסכם נאמנות ושפרטיה פורסמו באמצעות תשקיף.


קרנגי, אנדרו : Andrew Carnegie

 מלך הפלדה של ארה"ב, בין עשירי העולם בזמנו ונדבן.

יליד 1935 שהיגר לארה"ב בהיותו בן 12 נאלץ לסייע בפרנסת אימו מגיל צעיר. הפך להיות עוזרו של תום סקוט, מנהל ובעלים של חברת רכבות שהפך למנטור שלו. עסקיו של סקוט נהרסו בידי הטייקון הגדול של התקופה – ג'ון די רוקפלר (ע.ע.), בשל תחרות על שירותי הרכבות קרנגי מצא את עצמו נאלץ להתמודד ללא המנטור שמת זמן קצר לאחר מכן.

קרנגי החל להפעיל מפעלי ברזל ופלדה כשהגיע לאוזניו השמועה על תהליך בסמר. סיר הנרי בסמר, הממציא האנגלי הצליח לפתח תהליך לייצור פלדה שקיצר את זמן הייצור ב-99%  קרנגי החל לנצל את הפטנט על מנת להקים מפעלים יעילים שהפכו להיות הגדולים מסוגם בעולם. לאחר שתעשיית הרכבות מיצתה את הגידול שלה ופסי הרכבת שרישתו את ארה"ב הסתיימו ברובם, החל לייצר פלדה לתעשיית הבנייה שגילתה את יתרון הפלדה בבניית גורדי שחקים.

קרנגי עצמו היה אדם הומני ונדיב לב, אך שכר לעבודה כיו"ר חברת הפלדה שבבעלותו, אדם אכזרי ביותר, בשם הנרי קליי פריק (Henry Clay Frick) , בעצמו בעל חברות פלדה, אשר עשה כל דבר שנדרש על מנת להגדיל את רווחי החברה שניהל עבור קרנגי, לרבות הוספת שעות עבודה ארוכות והרעת תנאים לעובדים. במרד שפרץ במפעל בפנסילבניה נהרגו בעת הפגנה שקיימו נגד פריק, מאש שכירי חרב שפריק שכר לדיכוי ההפגנה, 9 עובדים ועשרות נפצעו. קרנגי עצמו העדיף להיות בסקוטלנד מולדתו בחופשה ארוכה, הרחק מהמהומות.

בין הישגיו של קרנגי היה בניית גשר ארוך מפלדה על המיסיסיפי, גשר שהיווה פריצת דרך בתפיסה בבניית גשרים ארוכים. בימיו הגשרים נבנו מאבנים בשיטה ישנה והסטטיסטיקה בארה"ב הראתה כי1 מכל 4 גשרים מתמוטט בפרק זמן קצר. גשרי האבן לא אפשרו גם מפתחים רחבים דיים לאפשר תנועת ספינות בנהר ונדרשה טכנולוגיה חדשה. קרנגי שכר משרד אדריכלים בעל תעוזה והאיץ בהם לנסות הקמת גשר בעזר שימוש בפלדה במבנה שיאפשר תנועת ספינות על המיסיסיפי. הגשר נבנה, אבל בשל חזותו הקלילה אנשים חששו ממנו. על מנת להרגיע את האנשים החוששים מפני התמוטטות הגשר, הוביל קרנגי שיירה, שבראשה פיל, על הגשר והראה אנשים כי בכוחו של הגשר לשאת משקל רב.

ב-1901 מכר את חברתו לג'יי פי מורגן (ע.ע), במחיר של 480 מיליון דולר (שווה ערך לכ-20 מיליארד של ימינו והתמקד במעשי פילנתרופיה רבים. אחד מגולות הכותרת של פעולותיו היתה הקמת ספריות (הוא הקים כ-1600 ספריות בעיקר בארה"ב) את אוניברסיטת קרנגי מלון ועוד מוסדות חינוך רבים. את ההיכל המפורסם הנושא את שמו הקים עוד בטרם מכר את החברה. קרנגי אף אהב להסתופף בקרב אנשי רוח וסופרים וכתב בעצמו מאמרים בסוגיות חברתיות וספרים.


קשרים

ראה נטוורקינג


רגולטור : Regulator

מושג כללי המתאר את פעילות הגורמים הממשלתיים בפיקוח על פעילויות כלכליות שונות. בין הרגולטורים הפועלים מטעם רשויות השלטון ניתן למצוא את המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, הממונה על ההגבלים העסקיים, הרשות המפקחת על שידורי הכבלים והלוויין וכיוב'.


רד צ'יפס, אסימון אדום : red chips

המונח נלקח בהשאלה מהמונח blue chips (עיין ערך) ומתייחס למניית של חברות סיניות גדולות הרשומות למסחר בבורסה של הונג קונג. מניות אלה רשומות למסחר כסוג H להבדיל ממניות מסוג A שאסורות למשקיעים זרים ורשומות למסחר בבורסות שנחאי ושנזן ומותרות רק למשקיעים סיניים.


רוביני, פרופ' נוריאל : Nouriel Roubini

יליד 1959 איסטנבול משפחתו שהתה תקופה קצרה בישראל ואז עברה לאיטליה.

פרופסור לכלכלה בבית ספר למינהל עסקים של  אוניברסיטת ניו יורק . יו"ר מועצת המנהלים של חברת הייעוץ  הפרטית אר. גי . אי מוניטור

 

רוביני עבד במספר מוסדות כגון הפד, קרן המטבע הבינלאומית, בנק ישראל והבנק העולמי. הוא גם לימד בייל ובאוניב' ניו יורק.

במחקריו התמקד בחקר משברים בכלכלות שווקים מתועררים, עם דגש על דרום מזרח אסיה;ודרום אמריקה: זכה לפרסום לאחר שכבר ב-2004 הצביע על המשבר הממשמש ובא בשל התנפחות שוק הסאב-פריים שאכן התרחש ב-2008 תחזיותיו השחורות לגבי המשבר שעלול להתפתח נוכח חגיגת האשראי הצרכני ואיכות הביטחונות הירודה שתפסה תאוצה בארה;ב ובבריטניה ובמידה פחותה גם בארצות אחרות. על רקע הצלחה זו, גדל המוניטין שלו ודעותיו החלו להיות מצוטטות בעיתונות הכלכלית והביקוש לשירותי חברת האנליזה שלו גדלו.

בתחילת 2009 היו תחזיותיו עדיין קודרות לגבי עומק המשבר והפסדי הבנקאות האמריקנית, שנאמדו לדברים בלמעלה מ- 3 טריליון$ ולכן חזה התאוששות מאוחרת<ביולי 2009 שינה את דעתו והודיע כי יש סיכוי שהמשבר יסתיים בסוף 2009 , אם כי המליץ על מנת סיוע נוספת שעיקרה הרחבה תקציבית והגדלת הגרעון הפדרלי בארה"ב


רווח אינפלציוני : INFLATIONARY GAIN

רווחים נומינליים, הנובעים משינויים בערך הכסף בלבד.


רווח בלתי מחולק : UNDISTRIBUTED PROFITS

היתרה המצטברת של רווחים נטו בחברה, שלא חולקו כדיבידנד לבעלי המניות, או שלא הועברו לקרנות.


רווח גלמי : GROSS PROFIT

השלב הראשון בדו"ח רווח והפסד, המתקבל כאשר מחסירים מהמכירות של החברה את הוצאות הייצור שלה במקרה של חברה יצרנית או את עלות המכר (COGS ראה ערך) במקרה של חברה מסחרית. כך למשל, אם מכרנו מוצרים ב- 1000 וקנינו אותם קודם לכן ב- 700, הרווח הגולמי יהיה 300.


רווח הון : CAPITAL GAIN

תמורת המכירה בין ערך השוק הנוכחי של נייר ערך, לבין העלות המקורית שלו כאשר מחיר המכירה גבוה ממחיר העלות המקורית של נייר הערך.


רווח לפני מס ופחת : EBITDA - EARNING BEFORE INCOME TAX DEPRECIATION AND AMORTIZATION

הרווח לפני מס פחת חשבונאי ובלאי הנדסי. נתון המעניין אנליסטים של חברות שבהן בוצעה השקעה גדולה מאוד והם מעוניינים לראות את התוצאות העסקיות לפני שיקולי הפחת והמיסוי. נתונים אלה משקפים בקרבה רבה את פוטנציאל תזרים המזומן של החברה ולכן מאפשרים הערכת שוויה.


רווח מהפעלה – ראה רווח תפעולי


רווח נקי : NET PROFIT או לעיתים NET INCOME

הרווח המתקבל לאחר שהוחסרו כל סוגי ההוצאות ונלקחו בחשבון כל ההכנסות ושולם המס. זה הרווח שאותו ניתן לצרף ליתרות (מתקופות קודמות) העומדות לחלוקה לבעלי המניות.


רווח תפעולי : OPERATIONAL PROFIT

הרווח כפי שמתקבל מכלל הפעילות העסקית, לאחר שהופחתו כל ההוצאות בגין הפעלת העסק, אך לפני הוצאות המימון והוצאות מיוחדות שאינן חלק ממהלך העסקים הרגיל. לאחר שקיבלנו את הרווח הגולמי, אנו מורידים ממנו את הוצאות שיווק ומכירה (ראה ערך) את הוצאות הנהלה וכלליות (ראה ערך) ואת הוצאות מחקר ופיתוח (ראה ערך), במידה והם קיימים. לדוגמא, אם קיבלנו שהרווח הגולמי הוא 300, הוצאות הנהלה וכלליות הם 120, הוצאות שיווק ומכירה הם 70 והוצאות מחקר ופיתוח הם 30, הרווח התפעולי יהיה 80.


רווחים כלואים : trraped profits

רווחים כלואים הם רווחים שהופקו על ידי חברה בינלאומית במדינה אחרת. חקיקת המס שייצרה את הרווחים הכלואים, נועדה על מנת לגרום לכך שחברות רבל לאומיות יהיו בעלות מוטיבציה להשקיע בחזרה את רווחיהם במדינה בה הופקו. כלומר, ויתור על המס בתמורה להשקעת הרווחים. ברבות הימים נוצר מצב בו לחברות לא היו די הזדמנויות השקעה אטרקטיביות, ומאידך לא רצו למשוך את הכספים על מנת שלא להשלם את מלאו גובה המס. התוצאה היא רווחים המוחזקים בפקדונות שאינן ניתנים לשימוש על ידי החברה ולא משמלמים מיסים.

במהלך 2013 לנוכח מצוקה תקציבית החליטה רשות המיסים לצאת בהוראת שעה שמטרתה היתה לייצר למדינה הכנסות מתוך הרווחים הכלואים. חברות בינלאומיות שהיו מעוניינות לשחרר את הרווחים שילמו מס מופחת, שהיה אמנם גבוה משיעור המס אפס שחל עליהם כל עוד לא מימשו את הרווחים, אך היה פחות משיעור מס נורמטיבי של חברות מרוויחות רגילות. התוצאה של המהלך של רשות המיסים היה מיסים בגובה של 4.3 מיליארד ש"ח. יתרת הרווחים הכלואים שנותרה בתום "המבצע" נאמדה בכ-62 מיליארד ש"ח. 


רוטשילד, משפחת : Rothschild

א.      משפחה יהודית עשירה שהתמחתה בבנקאות, במערב אירופה. מוצאה גרמני וקיבלה במרוצת השנים תוארי אצולה שונים, משלטונות האימפריה האוסטרו-הונגרית ומהממשלה הבריטית. בתקופת התיעוש באירופה היוותה מערכת הבנקים של המשפחה את אחד היסודות הכלכליים האיתנים לביצוע המהפכה התעשייתית. מסילות ברזל הוקמו בסיוע המשפחה וממשלות שונות השתמשו בשירותי הבנקאות שלה למימון פרויקטים מיוחדים כגון כרייתה של תעלת סואץ. במרוצת השנים הפך השם רוטשילד למילה נרדפת לבנקאות ועושר רב.

 

מייסד הסניף הבריטי של הרוטשילדים היה נתן מאיר רוטשילד. נולד ב 1777, ועבר לבריטניה ב-1798 והתיישב במנצ'סטר שם עסק בסחר בטקסטיל, ב 1808 עבר ללונדון והשקיע בצורה נבונה בבורסה הבריטית את הכספים, שהעביר לו האציל הגרמני, וילהלם התשיעי. הוא נעשה במהרה לאחת הדמויות החשובות ביותר בבורסה הבריטית, ושירת את אנגליה בהעברת סכומי כסף רבים בכל רחבי אירופה, בעזרת אחיו. את רוב עושרו עשה על ידי כך שהלווה כסף לאנגליה למימון המלחמה בנפוליאון . נתן מאיר התחתן עם גיסתו של משה מונטיפיורי. הוא מת בשנת 1836. בנו הבכור ויורשו היה ליונל נתן רוטשילד. נולד בשנת 1808, והמשיך לנהל את העסק המשפחתי בלונדון. הוא הרוויח כסף רב מזה שמימן לאנגליה את מלחמת קרים ואת חפירת תעלת סואץ.


הוא היה אחד מהמנהיגים של הקהילה היהודית באנגליה. הוא פעל למען מתן שוויון זכויות ליהודים באירופה. כמו כן, ליונל היה היהודי הראשון שנבחר אי פעם לפרלמנט הבריטי. בשל היותו יהודי, סירב ליונל להישבע בשבועה הנוצרית בטקס ההשבעה לפרלמנט. לכן, נמנעה ממנו הכהונה בפרלמנט , עד ששינו את החוק בנוגע להשבעה והסכימו לקבל את שבועתו של ליונל על ספר תנ"ך. הוא החל לכהן כחבר פרלמנט בשנת 1858. ליונל נפטר בשנת 1879.
נתנאל מאיר, הבן של ליונל, שנולד בשנת
1840, היה מנהיג יהודי חשוב מאוד בבריטניה. שימש כנגיד הבנק של אנגליה, ובשנת 1885 הוענק לו התואר לורד רוטשילד, הלורד היהודי הראשון בבריטניה.

 

 

ב.       כינוי לאדם עשיר, ראה לדוגמא המחזמר המפורסם "לו הייתי רוטשילד"

 

 


רויטרס : Reuters

סוכנות ידיעות בינלאומית, המספקת שירותי מידע למנוייה ברחבי העולם ופועלת מאז 1851. נציגויות החברה פועלות ב-93 מדינות ומספר המועסקים בה מוערך ב-50 אלף. ידיעות הקשורות לשוק ההון ועסקים מהוות למעלה מ-90% מכל הידיעות המשודרות ע"י החברה. במאי 2007 חברת Thomson רכשה 53% ממניותיה של רויטרס תמורת סכום של 17.2 מיליארד דולר וכך השיגה את השליטה בחברה. בעקבות המיזוג השם המקורי של החברה שונה ל-Thomson Reuters.


רוקפלר ג'ון דוידסון : Rockefeller. John D

(1839 - 1937), האיש העשיר בעולם בתחילת המאה העשרים וככל הנראה העשיר ביותר מאז ומעולם. הונו במונחי 2007 חושב כ- 320 מיליארד$. רוקפלר הוביל את "סטנדרד אויל" למעמד חברת זיקוק הנפט המובילה בעולם. לאחר פרישתו מעסקים חילק את רוב כספו. בגיל 15, מעט לפני סיום לימודיו בתיכון, עבר רוקפלר ללמוד בבית ספר מקצועי, להנהלת חשבונות, בנקאות ומשפט מסחרי. בגיל 16, קיבל את עבודתו הראשונה כעוזר למנהל חשבונות. לאחר שלוש שנים של חסכון קפדני נכנס כשותף בחברה. נישא בשנת 1864 והיה אב ל-5 ילדים. ב-1863 נכנס לעסקי הנפט עם 2 שותפים. החברה בנתה מזקקת נפט בקליבלנד. נפט וזיקוקו היו תעשיות צעירות. חסמי הכניסה היו נמוכים מאוד: עלות ציוד קידוח הייתה נמוכה יחסית וכך גם מחירי האדמות בהן היה נפט. הרווחים, היו גבוהים, אך מחירי הנפט היו מאוד תנודתיים ולכן הסיכונים היו גבוהים. כל אלו לא מנעו מאלפי קודחים ומזקקים קטנים לזרום אל אזור פנסילבניה, בסגנון שהזכיר את הבהלה לזהב. רוקפלר התמקד בזיקוק נפט. הבעיות העיקריות עמן התמודד היו הבזבוז בתהליך הזיקוק ומחירי הנפט הגבוהים מדי. הקודחים והמזקקים נהגו לזקק את הנפט באופן גס, כאשר הם מנצלים רק את הקרוסין (כ- 60% מהנפח) ושופכים את השאר, (בנזין, בנזול, נפטא וזפת).השותפים פיתחו שיטות יעילות יותר לזיקוק, תוך הגדלה של אחוז הקרוסין מכל חבית נפט גולמי, וניצול החומרים האחרים לצרכים נוספים: הם הצליחו גם להפחית עלויות בדרכים אחרות כמו, בניית חביות הנפט בעצמם וקיצצו בעלויות למעלה מ-60%. "סטנדרד אויל" המשיכה להתפתח, כשהיא מצליחה להפיק מוצרי לוואי רבים מכל חבית נפט ובמקביל להוריד את מחירי הקרוסין, התוצר העיקרי של הזיקוק. נתח השוק של החברה בשוק זיקוק הנפט עלה מ-4% בשנת 1870 ל-80-85 אחוז בשנת 1880 וקרוב ל-90 אחוז במהלך שנות התשעים של המאה התשע עשרה.

 התרחבות סטנדרד אויל עוררה התמרמרות אצל המתחרים, במיוחד פושטי הרגל. הנרי לויד, כתב ב- 1894ספר בשם Wealth Against Commonwealth, בו גינה את רוקפלר. השפעה גדולה יותר הייתה ל"ההיסטוריה של חברת סטנדרד אויל" שנכתב על ידי אידה טַרְבֶּל, ממשפחת מפיקי נפט שפשטו את הרגל. טרבל טענה שרוקפלר קנה את העסקים המפסידים וכן שרוקפלר וסטנדרד אויל הצליחו יותר מכל מזקק אחר בהשגת הנחות בהובלת הנפט אחרי הזיקוק. באווירת ה"אנטי-טרסט" בשנות התשעים של המאה ה-19 (טדי רוזוולט בעל תדמית "שובר הטרסטים" הפך לנשיא ארה"ב ב 1901) הורה בית המשפט העליון של ארצות הברית בשנת 1911 על פירוק החברה ל-37 חברות משנה. החלטת ביהמ"ש העליון נעשתה למרות ששליטתה של סטאנדרט אויל נחלשה חלקה בשוק ירד מ-90% ל-64% ומחיר הקרוסין, נפל מ-58 סנט לגלון ב- 1865 ל-5.91 סנט לגלון בשנת 1897. קרוב ל-90%. למרות מגמות אלה, רוקפלר שמר על התואר נשיא עד שנת 1911. אף כי פרש מפעילות ב-1895. עיקר פעילותו לאחר פרישתו הוקדשה למעשי צדקה ותרומותיו הסתכמו בכחצי מיליארד דולר (שווה ערך לכ-70 מיליארד דולר בערכי 2007). במותו בגיל 98, בשנת נותר בידיו רק חלק קטן מעושרו. ב. כינוי לאיש עשיר, ראה גם רוטשילד וקורח.


ריבית : INTEREST

פיצוי כספי ללווה הניתן ע"י המלווה, עבור שימוש בכסף לתקופת זמן מוגדרת. בכלכלה: הביטוי למחיר הכסף, בתקופה נתונה.


ריבית דריבית, ריבית צוברת : Compound interest

צורת חישוב ריבית, לפיה בתום כל תקופה, הריבית נצברת על הקרן, ובתקופה הבאה היא נחשבת לחלק מהקרן, לצורך חישוב הריבית. גישה זו משמשת בחישובי ריבית אפקטיבית.


ריבית הפריים : Prime

הריבית הבנקאית הבסיסית אותה מפרסם בנק ישראל מעת לעת בתוספת המרווח המקובל בכל המערכת הבנקאית בישראל.

בישראל, בשנים האחרונות התייצבה ריבית הפריים במרבית הבנקים על 1.5% מעל ריבית בנק ישראל.


ריבית נומינלית : Nominal interest

מושג המופיע בהקשרים שונים, לעתים במובן של ריבית נקובה או ריבית תעריפית (ראה להלן) אך לפעמים גם במובן של ריבית אפקטיבית, אך ללא ניכוי המדד על מנת להבדילו מריבית ריאלית. לעתים המושג "ריבית נומינלית" עשוי להתייחס לריבית נקובה ריאלית, דהיינו ריבית ריאלית שלא עברה את תהליך החישוב של ריבית אפקטיבית.


ריבית נקובה

ראה ריבית תעריפית


ריבית תעריפית : Nominal interest

ראה גם ריבית נומינלית שער נקוב פורמאלית, מבלי שתהיה לו משמעות ממשית. על מנת לדעת את מחירו של הכסף, עלינו לדעת מידע נוסף כגון בסיס החישוב, תקופת החישוב או אינפלציה.


רינגוודייט : Ringwoodite

אבן חן נדירה ובעלת קשיות גבוהה, הנוצרת סביב 500 ק"מ במעבה האדמה. ההרכבה הכימי של האבן כולל גם מים בשיעור של כ-1.5%. עד כה סברו כי מקורה של האבן הוא במטיאוריטים, אולם תגלית משנת 2008 אישרה כי האבן נוצרת גם במעמקי כדור הארץ בסביבה העשירה במים, עניין שחיזק את התומכים בתיאוריה כי יש מאגרי מים גדולים במעבה כדור הארץ.


ריפו : Repo

.עסקה שבה צד א קונה נייר ערך (לרוב אג''ח ממשלתית) ומתחייב למכור לו בחזרה את נייר הערך בעתיד (במועד ובמחיר שנקבע ביום העסקה). עסקאות מסוג ריפו מהוות כלי חשוב לניהול מדיניות הריבית ע''י בנקים מרכזיים במדינות רבות, עסקאות אלו בהיקפים גדולים יכולות לתרום להוזלת העלות הכרוכה בהחזקת מלאי של ני''ע עבור עושי שוק ומשקיעים פיננסיים אחרים. בישראל, עסקת הריפו הראשונה בוצעה בשנת 2004.


ריקנאטי

משפחת בנקאים יוצאי יון שהקימו את בנק דיסקונט ועוד חברות גדולות במשק הישראלי. בעשרים שנים האחרונות איבדו את מרבית נכסיהם והשפעתם בארץ. הבולטים במשפחה, ליאון יהודה ריקנאטי (מייסד בנק דיסקונט, ע"ע) ודני ורפאל ריקנאטי בניו שניהלו את הבנק אחרי מותו.

 


רכוש – ראה נכסים


רכישה ממונפת : Leveraged buyout – LBO

 רכישה, בדרך כלל של חברה, אבל יכולה להיות גם של נכסים כגון נכסי נדל"ן, כאשר התשלום בגין הרכישה ממומן באמצעות שילוב של הון עצמי וחוב, כאשר תזרים המזומן או נכסי המטרה הנרכשת משמשים להבטיח ולשלם את החוב. בדרך כלל גם אם מעורב הון עצמי, ה-LBO מתייחס למקרים בהם חלק הארי של המימון מגיע מחוב ולכן התלות בהחזרים מהנכסים או במימושם, היא גדולה. כמובן שבמקרה בו הנכסים מפסיקים להניב או מאבדים מערכם, הרכישה הממונפת הופכת להיות בסיכון גבוה ולעיתים מגיעה לחדלות פירעון במסגרתה נאלץ הרוכש לותר על הנכס באם מדובר בהלוואות נון ריקורס (ע.ע.) או "להביא כסף מהבית", במידה והוא נתן גם ערבות אישית או ערבות של החברה הרוכשת.

רכישות ממונפות אופייניות בתקופה של אופוריה בשווקים ומהוות חלק מהתפתחות בועת מחירי נכסים.


רשת קונספט : Concept net stores

רשת המורכבת מחנויות ייעודיות להצגת ומכירת מותגי החברה בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה. ראה בהרחבה גם חנות דגל.


רשת קשרים עסקיים

ראה נטוורקינג


שארית

ראה נצולת


שווה ערך כוח קנייה : PPP-Purchasing Power Parity

שיטה המאפשרת השוואות בינלאומיות במדידת אינדקסים ופרמטרים שונים. למשל השוואת תמ"ג במדינות שונות סובלת מההטייה הנגרמת מכך שרמת המחירים היחסית בכל מדינה היא שונה. גם שימוש בתרגום המטבע המקומי למטבע משותף, כגון דולר, לא מספקת נתון השוואתי אמין על מנת להיות מסוגלים להשוות את כוח הקנייה היחסי. לשם כך מבצעים השוואת יכולת הקנייה של ההכנסה במונחי סל התצרוכת המקומי.

דוגמא למדד ששאב את השארתו מגישה זו היא מדד הביג-מק, מדד המודד במדינות שונות את עלות הקניה של הביג-מק במונחי זמן עבודה.

למדד י שחולשה בשל העובדה שהוא אינו יודע לשקלל איכות ומגוון זמין. כך למשל סל ירקות בישראל יהיה דונה מאוד מסל ירקות המוצע לתושבי איסלנד או הודו. גם הסל עצמו מוטה בשל טעמים. מוצרים מסויימים הינם יקרים יותר מפני שהם לא מבוקשים במדינה מסויימת ולכן בעיית השוואת הסלים אף היא מהווה מקור לאי דיוקים.


שווי הוגן : Fair Value

מושג חשבונאי המשקף את העובדה כי בדוחות הכספיים, הערך המיוחס לנכסים לא תמיד משקף את ערכם האמיתי וכאן בא רעיון השווי ההוגן אשר בעזרת כללים חשבונאיים הנתמכים במתודה כלכלית-מימונית, מאפשרים לחשב את השווי ההוגן של הנכס.


שווי נכסי הוגן לפי האיגוד האירופי : NAV (EPRA)

השווי הנכסי ההוגן כפי שהוא מחושב על פי ההוראות של איגוד הנדל"ן האירופי EPRA , משקף את השווי הנכסי ההוגן לאחר ביצוע התאמות לשווי ההוגן של ההתחייבויות הפיננסיות וכן התאמה לעתודה למיסים נדחים שנוצרו בגין שיערוך נכסים לשווי ההוגן. הדבר נובע בעיקר משום שיש מיסים הנוצרי משיערוך שאינם צפויים להיות משולמים, מפני שהם תלויי מימוש וכשאין כוונה כזאת בחברות נדל"ן מניב, המס לא יתממש אף הוא ולכן הדבר מגדיל את השווי ההוגן של החברה


שווי נכסי נקי : NAV-Net Asset Value

השווי הנכסי הנקי מחושב אחרי ביצוע התאמות כגון נטרול מיסים נדחים שנוצרו בשל שיערוך נכסים לשווי הוגן ונטרול השווי ההוגן של הנגזרים הפיננסיים


שווי שוק : market capitalization

  "ערך המניות הרשומות למסחר בבורסה, המתקבל ממספר המניות כפול שערן , ידוע  גם כ"שווי בורסאי

ראה גם"market cap"  


שולם מראש : Pre-Paid

סוג של עסקה שתמורתה משולמת מראש ומאפשרת למשלם ליהנות על פי תנאים מסויימים מהבטחת השירות. לאחרונה נפץ בכרטיסי טלפון מסוג PP המאפשרים כמות של דקות שיחה, אך המושג נפוץ גם בשילוח ימי ואווירי בשטרי מטען ובסוגי עסקאות אחרים.


שוק : Market

1. מקום פיזי או וירטואלי בו נפגשים קונים ומוכרים על מנת להחליף סחורות ובו נקבעים מחירי וכמויות שיווי המשקל של כל סחורה. 2. מושג השוק מתייחס גם לפעילות המסחר בסחורה מסויימת ומוגדרת ולאינטראקציה בין הקונים והמוכרים בסחורה זאת. למשל שוק הדירות בצפון תל אביב. המוצר לגביו מוגדר השוק הוא דירה צפון תל אביבית , ככל שהיא מוצר הטרוגני. השימוש במושג שוק לגבי מוצר כה הטרוגני נובע מהעובדה שההנחה בקביעה הזאת היא שכוחות השוק יפעלו באורח דומה על כל הדירות השייכות להגדרה זו, כלומר גם דירות בנות חדר וגם דירות בנות חמישה חדרים ינועו באותו כיוון, עליות או ירידות מחירים במצבי שונים. ניתן כמובן להגדיר לצרכים מסויימים הגדרה רחבה כגון שוק הדיור וצרכים אחרים שוק מצומצם יותר – שוק דירות היוקרה בשכונת צהלה.


שוק דובים : BEAR MARKET

שוק של ניירות ערך או סחורות בסיסיות שבו קיימת אווירה פסימית המתבטאת במגמה מתמשכת, ארוכה יחסית, של ירידת מחירים המופרעת מידי פעם בעליה קצרה, כנגד שוק שוורים.


שוק הון יעיל : Efficient Market

שוק הון יעיל נגזר מתיאוריה הגורסת שמחירם של ניירות ערך מכיל בתוכו את כל המידע הרלבנטי. כלומר אין טעם לנסות ולמצוא ניירות ערך זולים או למכור בחסר ניירות ערך שנראים יקרים כי השוק לוקח בחשבון את כל המידע. כך למשל הניסיון לבחירת מניות על פי מכפילי רווח קובע כי מניות בעלות מכפיל רווח נמוך הינן זולות. אולם תיאוריית השוק היעיל תגרוס כי מחירי מניות אלה כנראה מגלמים בתוכן "בשורות רעות", הצפויות במניות אלה ולכן מחירן הנראה זול לכאורה, אינו זול למעשה. התוצאה המעשית של תיאוריית השוק היעיל כי על המשקיע להעדיף השקעה בתעודות סל המשקפות בממוצע מדדי מניות רחבים ובכך ישיג המשקיע לאורך זמן את תשואה השוק, לעומת ניסיון "להכות את השוק" שלא יצלח בשל היותו של השוק יעיל ואז פעילות שמנסה למכור ולקנות מניות על פי מחירן הזול או היקר, מהווה פעולת סרק הגורמת לבזבוז משאבים בשל לעמלות הקנייה והמכירה המשולמות ובכך בפוגעת למעשה בביצועי התיק.

התיאוריה פותחה על ידי פרופסור יוג'ין פמה (עיין ערך) מאוניברסיטת שיקגו, אך מקורה בעבודות קודמות של כלכלנים ומתמטיקאים במאה ה-19.


שוק הון יעיל במובן החזק : Strong-Form Efficiency

השערת יעילות שוק ההון במובן החזק גורסת שהמחירים של ניירות הערך בשוק מכילים גם את המידע הפנימי שטרם פורסם. השערה זו מבוססת על העובדה כי למידע יש דרכים רבות להגיע לשוק והמוטיבציות להביאו לשם חזקות ולכן גם מידע פנים מוטמע במחירי המניות. ניתן לומר כי מרבית המחקרים אינם תומכים בהשערה זו וכי הדעה הרווחת שהשוק אינו יעיל במובן החזק ולכן החקיקה שהתפתחה במרבית שוקי ההון המפותחים בשמונים השנים האחרונות, אוסרת במפורש על שימוש במידע פנים, מתוך הכרה בעובדה כי המחירים אינן כוללים את המידע האמור. התגברות החקיקה הרגולציה בנושא מידע פנים, מעידה כי השוק תמים דעים כי השוק אינו יעיל במובן החזק.


שוק הון יעיל במובן החלש : Efficient Market (Weak Form Efficient

תיאוריה המצמצמת את יעילות השוק רק למידע הגלוי, כגון מחירי המניות לאורך התקופות שחלפו. על פי תיאוריה זו לא ניתן לעשות שימוש במחירי מניות על מנת לנבא את מחירן בעתיד. תיאוריה זו עומדת בסתירה לעבודות של המנתחים הטכניים (צ'ארטיסטים), העושים שימוש בתצורות של גרפים של תנועת המנייה, על מנת לנבא את תנועתה בעתיד מתוך אמונה שיש דפוס חוזר של תנועות במניה בלי קשר לאירועים הכלכליים או שזיהוי דפוס מסויים של תנועה מנבא את המשך הדפוס. בדרך כלל מרבית העבודות האקדמיות שבחנו את יעילות השוק במובן החלש, סבורות שאכן תיאוריה זו מתקיימת וכי לא ניתן להפיק ערך מוסף מעבודתם של מנתחים טכניים.

אחדים מהמנתחים הטכניים טוענים כנגדם כי הבדיקות לא בחנו באופן עדין מספיק את התנועות ואת המגמות וכי היכולת להפיק רווח נובעת מהעובדה כי הטמעת המידע בשוק אינה תמיד כה יעילה, למשל הודעה חשובה לגבי מנייה מסוימת עשויה להיתקל בתגובה חזקה של השוק אולם תגובה זו לא תמיד תשקף את כל המידע במיוחד כאשר המשמעויות אל ברורות ולכן מנתח טכני שיזהה מגמה כזאת עשוי להניב ממנה ערך מוסף תוך ניצול העובדה שהיא עתידה להמשך זמן נוסף או לעיתים לזהות תגובת יתר בדפוסים מסוימים ולבצע פעולה הפוכה.


שוק הון יעיל במובן החצי חזק : Semi-strong-form efficiency

יעילות השוק במובן החצי חזק פירושה שהשוק אינו יודע להפיק ערך מדוחות כספיים למשל או הודעות שפורסמו בציבור, וכי אנליסטים מומחים יכולים לנתח את המידע ובעזרתו לזהות ערך ולהצליח "להכות את השוק". השערת חוסר היעילות של השוק במובן החצי חזק עומדת מאחורי העסקת אנליסטים בהיקפים גדולים בחברות ההשקעה ויצירת מעמד אנליסטים כוכבים, מתוך אמונה שיש כאלה המסוגלים לקרוא את הדוחות ואת ההודעות לבורסה של החברות השונות ולהפיק מהם ערך גבוה יותר מאשר מרבית הציבור. המחקרים השונים חלוקים במסקנותיהם לגבי האם השוק יעיל במובן החצי חזק או לא.


שוק המעו"ף הישראלי : MA-OF MARKET

השוק שבו מתנהל המסחר במכשירים עתידיים ופיננסיים, בו נסחרות 25 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר.


שוק שוורים : BULL MARKET

שוק של ניירות ערך או סחורות בסיסיות שבו קיימת מגמה מתמשכת של עליית מחירים, לאורך תקופת זמן הנמשכת חודשים רבים. שוק בעל סיכויי תשואה גבוהים אבל גם בעלי סיכון גבוה, כנגד שוק דובים.


שורט : Short

ראה מכירה בחסר


שותפות פרטית-ציבורית : PPP-Public Private Partnership

שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי לפרטי לצורך אספקת מוצר או שרות לשציבור יש עניין בו ולרשות ציבורית יש עניין באספקתו, אך הביצוע נעשה על ידי גוף פרטי במסגרת הסכם ארוך טווח בין הצדדים


שחר (איגרת חוב)

איגרת חוב המונפקת על ידי בנק ישראל לתקופת ארוכות. עקום התשואה (עיין ערך) של השחר משקף את שערי הריבית השקלית לתקופות שונות.


שטייניץ, יובל ד"ר : Steiniz Yuval, Ph.D

 

שר אוצר בממשלת ישראל החל ממרץ 2009 ועד לאחר הבחירות לכנסת ב-2013 החליף בתפקיד את רוני בר-און.
שרת בצבא בגולני. בעל תואר ראשון שני ושלישי בפילוסופיה. ושימש כמרצה בכיר וחוקר באוניברסיטת חיפה. פרסם מספר ספרים בפילוסופיה; הראשון שבהם, הזמנה לפילוסופיה, הפך לספר הפילוסופיה הנמכר ביותר בתולדות ישראל וזכה לכ-40 מהדורות. בקדנציה שקדמה למינוי כשר אוצר בכנסת ה-16 שימש כיו"ר וועדת החוץ והביטחון. בראשית דרכו הפוליטית היה חבר בשלום עכשיו ולאחר מכן שינה את דעותיו ועבר ימינה והצטרף לליכוד.
מינויו נתקל בחוות דעת נוגדות, היו שראו ביכולותיו האינטלקטואליות במקביל להיעדר השכלה כלכלית יתרון, עת המשק נדרש לצעדים יוצאי דופן נוכח המשבר העולמי. אחרים בחרו לראות את חסרון ההשכלה הכלכלית כמגרעת.
החודשים הראשונים לכהונתו קיבעו לו תדמית של שר אוצר חלש המופעל על ידי ראש הממשלה המשמש כמעין שר אוצר על וקובע את מרבית ההחלטות מעל לראשו של שר האוצר בפועל.


שטר הון : Subordinated Loan

מכשיר פיננסי הדומה לאגרת חוב שאינו כולל שיעבוד נכסים. מאחר ובנקים אינם יכולים להנפיק אגרות חוב שהרי נכסיהם משועבדים בהגדרה לטובת בעלי הפיקדונות, הרי הם נוטים להרחיב את בסיס ההון שלהם על ידי הנפקת שטרי הון. העובדה ששטר הון אינו נהנה משעבוד נכסים כהגנה הופכת אותו למסוכן יותר מאגרת חוב רגילה.
שטר הון מהווה צורת מימון פופולרית על ידי בעלי שליטה לחברה שבבעולתם. לפי פקודת המיסים בישראל, שטר הון ייחשב כחלק מהון החברה אם הונפק לתקופה של שנה לפחות והריבית השנתית המחויבת בגינו לא תעלה על 30% משיעור עליית המדד בשנת המס. גם שלטונות מע"מ פטרו בעל שליטה שאינו מלכ"ר, ממע"מ על הריבית, במידה והיא מופחתת כאמור.


שטר הון היברידי : Hybrid subordinated loan

כתב התחייבות המונפק, לרוב לתקופה של 99 שנה. במכשיר יש מנגנון הנקרא step-up, המעודד את המנפיק לפרוע את ההתחייבות לאחר 15 שנה, ואם לא יעשה כך, על המנפיק להעלות את הריבית. בנוסף הבנק המנפיק יכול להמיר את שטר ההון למניות כשיש הידרדרות בחוסנו הפיננסי על פי אמות מידה הנקבעות מראש בשטר.
בישראל הונפק לראשונה, שטר הון כזה על ידי בנק דיסקונט ב-2007


שיחלוף

ראה "ערך שיחלוף"


שיטה טכנית : TECHNICAL METHOD

שיטה לניתוח והערכת מניות העוקבות אחרי התנהגות מחיריהן ובעזרתה ניתן לשער את סיכויי הרווח או ההפסד של ההשקעה במניה ספציפית. השיטה הטכנית מתבססת על הנחת יסוד האומרת שיש לנתח את השוק על פי התפיסה שנייר ערך משקף את כוחות השוק ולא את ערכה הכלכלי של החברה.


שיטת מכפיל : MULTIPLIER METHOD

שיטה הבוחנת באופן תיאורטי את הזמן החולף מרכישת נייר ערך ועד למועד שבו הרווחים שיתקבלו לכל נייר ערך שווים למחיר עלות נייר הערך.


שיעבוד : Lien

 

ביטחון הניתן על ידי הלווה למלווה, אבל הנכס עצמו נשאר בידי הלווה, רק שבמידה וברצונו למכור אותו, הלווה אינו יכול מבלי שיחזיר קודם את החוב בגינו, אחרת תמורת המכירה תגיע לידי המלווה. ראה גם עיכבון, אפשרי בתרגום גם Encumbrance


שיעבוד ספציפי

ראה שיעבוד קבוע


שיעבוד צף : Floating charge

 

נקרא גם שיעבוד שוטף או שש"כ – שיעבוד שוטף כללי. שיעבוד המתייחס לנכסי הלווה אשר עשויים להשתנות כתוצאה מפעילות עסקית, כגון מלאי, חייבים ונכסים דומים. הגדרת הנכסים ניתנת באופן רחב המתייחס לאופיים, בעת יצירת השיעבוד. בעת מימוש זכות החייב ביכולתו להיפרע מכל הנכסים הנמצאים תחת הכותרות שהוגדרו שייכים לשיעבוד הצף. כלומר אם בעת המימוש היה המלאי גדול פי כמה מאשר בעת עריכת השיעבוד, זכותו של הנושה להיפרע ממלוא ערך המלאי החדש. מרוב הבחינות שיעבוד צף אינו אמור להפריע לפעילות העסק.


שיעבוד צף מגביל

 

מאחר ובשיעבוד צף לא ניתן לזהות את נכסי החברה המשועבדים, קיים חשש כי בעת המימוש יתברר כי נכסי החברה אינם מספיקים לפירעון החוב, בעיקר בגלל שנקבעו בינתיים שיעבודים קבועים העולים בחוזקם על שיעבוד צף, גם אם השיעבוד הקבוע נרשם בשלב מאוחר יותר מהשיעבוד הצף. על מנת להתמודד על חסרון זה של השיעבוד הצף קיים שיעבוד צף מגביל שאינו מאפשר לחברה לרשום שיעבודים עדיפים נוספים מעבר למה שהיו לה בעת עריכת השיעבוד הצף.


שיעבוד קבוע : Fixed charge

 

שיעבוד על נכסים מוגדרים מראש כאשר הם ממשיכים להיות בחזקת הלווה ובמסגרת קניינו, אך לא ניתן להעביר את הבעלות על נכסים אלה בטרם תיפרע ההלוואה.
דוגמא לשיעבוד קבוע הוא משכנתא.
הלווה יכול להשתחרר משיעבוד קבוע או על ידי פידיון ההלוואה או על ידי החלפתו בנכס אחר על פי הסכמת הנושה.
בהסכמת הנושה יכול הלווה גם לשעבד את הנכס בשיעבוד משני למלווים אחרים, כלומר במקרה של חדלות פירעון הם יוכלו ליהנות מהערך השאריתי של הנכס לאחר תשלום החוב לנושה הראשי.


שיעבוד שוטף

ראה שיעבוד צף


שיעבוד שלילי : negative pledge

 

סעיף בחוזה ההלוואה בו מתחייב הלווה שלא לשעבד נכס מסוים לשום גורם. שעבוד שלילי אינו מקנה למלווה זכות הנאה אוטומטית מהנכס במקרה של אי עמידה בהתחייבויות וכן אינו מקנהלמלווה זכויות יתר על נושים אחרים. שעבוד שלילי מגן על המלווה בעיקר במקרה של שיעבוד צף. במידה ולא נרשם שיעבוד שלילי עלול הלווה לשעבד לעצמו את הנכסים בשעבוד ספציפי כך שבמקרה של חדלות פירעון הנושה לא יוכל לממש את השיעבוד.
שיעבוד שלילי ניתן לרישום רק כסעיף בחוזה ההלוואה כך שבמקרה של הפרה , הנושה חייב לאחוז באמצעים משפטיים למימוש זכותו.


שיפוי : Indemnity

הפיצוי שמקבל מבוטח בגין נזק, או בהסכם, במקרה שמתמלאים תנאים מסויימים להכרה בנזק.


שער חליפין : Rate of Exchange

מדד משתנה שמטרתו לקבוע את היחס בין המטבעות השונים בהתחשב בערכם.

שער החליפין מושפע מעוצמות הכלכלה המיוצגים על ידי המטבעות הרלבנטיים, מהיקפי המסחר במטבעות השונים וציפיות שונות לגבי מחירי סחורות כגון נפט.

שער החליפין נמצא בשימוש כאשר יש צורך לאמוד את ערך של סכום כסף מסוים ולנקוב אותו במטבע אחר.


שער יציג : Mid-market price

שער המשקף את האמצע בין ה-BID ל- ASK המבוסס על ציטוטי עסקאות של גודל שוק סביר (במקרים של שינויים גדולים שבוצעו במחזורים קטנים במיוחד, יש לעיתים מנגנוני קביעת מחירי המנטרלים שינויים כאלה).


שש"כ

ראה שיעבוד צף


תביעה : Prosecution

מושג המתאר את התהליך בו מואשמת יישות משפטית (אדם או חברה) ונדרשת לענות על האשמות, בין אם במישור הפלילי ובין אם המישור האזרחי.


תובענה ייצוגית : Class action, representative action

מנגנון המאפשר לפרט שניזוק על ידי חברה, נזק שאינו גדול, לתבוע את החברה בשם כל הצרכנים שנפגעו על ידי אותו מחדל. המטרה למנוע מחברות לגרום נזקים קטנים לקבוצות גדולות של צרכנים. על ידי מנגנון זה, לפרט התובע כדאי לתבוע בשם כל הצרכנים, מפני שבמקרה של זכייה הוא מקבל חלק מהזכייה של כל ניזוק. כך למשל אם התביעה היא בשם מאה אלף בני אדם אשר לכל אחד נגרם נזק שהוכר על ידי בית המשפט ב- 500 ₪, בית המשפט עשוי לפסוק לתובע המייצג 15% מהמגיע לכל תובע , כלומר הנזק הכולל הינו 50 מיליון ₪ והתובע הייצוגי יקבל 7.5 מיליון ₪. גם עורכי הדין המייצגים יקבלו נתח נאה ואילו כל הניזוקים, עשויים לקבל 50%-60% מהנזק שנגרם להם ואשר ללא התובענה הייצוגית לא היו מקבלים כלל שיפוי, בגלל אי הכדאיות לתבוע נזק כזה בהליך משפטי יקר. במקרים רבים, יוזמי התובענות הייצוגיות הינם דווקא עורכי דין המתמחים בנושא, אשר דואגים לאתר ניזוק פוטנציאלי ולבצע הערכת נזק בעזרת כלכלן מומחה. בתי המשפט בישראל, אינם ממהרים לאשר תובענות ייצוגיות ובמקרים רבים הם נדחים על הסף בשל עילות שונות.


תוחלת התועלת (תיאוריה)

תיאורית תוחלת התועלת הינה תיאוריה שפותחה על ידי פון נוימן ומורגנשטרן ולפיה הפרטים פועלים בצורה רציונאלית, באופן שהם שואפים למקסם את תוחלת התועלת שלהם. גישה זו מובילה את הניתוח הכלכלי של תורת הצרכן ותורת המימון החל משנות הארבעים, אך מאז תחילת שנות השמונים, נמתחה עליה ביקורת ששיאה במתן פרס נובל לכהנמן מראשי התיאוריה החלופית – תיאורית הפרוספקט, שאינה מקבלת את הנחות היסוד של תיאורית התועלת ומצביעה על קיומן של סתירות מהותיות בין מימצאים אמפיריים וניבויי תיאורית תוחלת התועלת.


תוכנית בֶּוֶורידג' : Beveridge Report

ראה המוסד לביטוח לאומי.


תוכנית החילוץ : TARP

 

ראשי תיבות של - Troubled Asset Relief Program - התוכנית שנהגתה על ידי ממשל הנשיא גורג' בוש ב- 2008 ועודכנה ב-2009 על ידי ממשל הנשיא ברק אובאמה, על רקע משבר הסאב-פריים (עיין ערך) שהתפתח למשבר כלל עולמי ואיים על כל המערכת הכלכלית האמריקנית בהתמוטטות כוללת. קריסת ליהמן ברדרס (עיין ערך) - בנק השקעות בעל נכסים בשווי כולל של כ-650 מיליארד$, והתמוטטות למעשה של סוכנויות המימון הענקיות פאני-מיי ופרדי-מאק (עיין ערך) חיזקו את הדחיפות בתוכנית במסגרת הושט חבל הצלה למערכת הבנקאות האמריקנית וכן סיוע לחברות תעשייה מובילות כגון ג'נרל מוטורס שקיבלה כספי סיוע בנוסף לכניסתה לתהליך הגנה מפני נושים. כמו כן כללה התוכנית הקלות מס וביטוחים שונים.  היקף הכספים שהוזרמו במסגרת התוכנית, תוכנן בתחילה ל-700 מיליארד$ אך עד מהרה הסתבר כי הסכומים יעמדו בסופו של דבר על למעלה מטריליון$. חלק מהבנקים המובילים באמריקה מיהרו להחזיר את כספי הסיוע לאחר שהמרכיב הפיננסי בכלכלה התאושש במחצית 2009 ועל מנת להימנע מהגבלת פעולותיהם על ידי הממשל. בעקבות הדוגמא האמריקנית, ממשלות שונות ברחבי העולם ביצעו תוכניות דומות במדינותיהן.


תום לב

מושג בדיני חוזים המחייב מצב נפשי ממסויים בהתקשרות. חוזה עלול להתבטל, גם אם כל התנאים הטכניים התקיימו בו, אך אחד הצדדים נהג שלא בתום לב, כגון שלא סיפק מידע חיוני ההכרחי להחלטת הצד האחר לעסקה. סעיף 12 ב"חוק החוזים חלק כללי" 1974 עוסק בסוגיית תום הלב.


תוספת יוקר : Cost of Living Allowance

תוספת שנועדה לפצות את השכירים במשק על השחיקה בשכרם ובכוח הקנייה שלהם. לרוב מקורה של שחיקה זו בתהליך אינפלציוני.

הסכם תוספת יוקר יכול להיות אחד משני הסוגים הבאים:

 

1.הסכם למתן תוספת יוקר חד-פעמית בו מוגדרים מאפייני התוספת כגון:

   שיעור תוספת היוקר, רכיבי השכר עליהם חלה התוספת,

   תקרת השכר עליו חלה התוספת...

2.הסכם בדבר המסגרת לתוספת היוקר לתקופה קבועה.

  בהסכם מסוג זה יכולים להילקח בחשבון המדד אליו מוצמד השכר,

  התנאים ההכרחיים למתן תוספת יוקר, עליית המדד בתקופה שקדמה

  לתשלום התוספת.


תורת המימון

ראה מימון


תזרים בחברות נדל"ן מניב : FFO-Funds From Operations

הגודל המקביל לתזרים המזומן בחברות תפעוליות, בחברות נדל"ן מניב. המספר המשמש להערכת שווי בחברות כאלה, מכניס לתוכו גם את הוצאות המימון והמיסים, אך מנטרל רווחים הנובעים משערוכים, פחת והפחתות מוניטין. ההגיון בהכללת הוצאות המימון הוא בשל העובדה שבחברות נדל"ן מניב, המימון הוא חלק אינטגראלי של הפעילות, כמו גם המיסים. ה-FFO למעשה מספר את סיפור הרווח של החברה ללא התאמות חד פעמיות וגורמים התלויים בפרשנות של עורך הדו"ח. במקרים רבים ניתן למצוא בדוחות נדל"ן מניב את המעבר בין הרווח החשבונאי לבין ה FFO , כך שניתן לבחור את איכות ההנחות ששימשו לעריכת הנתון


תחלוף : Subrogation

שיטה משפטית המאפשרת לאדם או יישות משפטית להיכנס בנעליו של אדם אחר וכך לאחר שהמבטח שילם למבוטח, הוא נכנס בנעליו ויכול לתבוע את המזיק המקורי ואילו למבוטח אין זכות כזאת להיפרע גם מהמזיק בנוסף למה שקיבל מחברת הביטוח.


תיאוריית הפרוספקט : prospect theory

השם הניתן לתיאוריות שפותחו על ידי עמוס טברסקי ז"ל ודניאל כהנמן (חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2002) העוסקת בתהליך קבלת החלטות בתנאי אי וודאות ומציע גישה חלופית לגישת תורת תוחלת התועלת (ראה ערך), המובססת על ממצאים אמפיריים הסותרים את הנחות היסוד והממצאים החזויים של תוחלת התועלת. התיאוריה מראה כי יש הטיות עקביות בהתנהגות הפרטים בכלכלה ולפיכך לא ניתן להניח כי בממוצע כל הפרטים מתנהגים כל הזמן באופן רציונאלי. אי רציונאליות זאת מתבטאת באי עקביות מסוגים שונים.


תיאוריית השני הטוב ביותר : second best theory

תיאוריה זו גורסת שם לא ניתן לקבוע יותר מאחד מהתנאים הדרושים על מנת שתושג התוצאה המיטבית, ניסיון להגיע לתוצאה זו על ידי שינוי כמה משתנים ביחד, לא בהכרח יביא לתוצאה המיטבית והתוצאה עלולה להיות אף גרועה מזו שניסינו לשפר ולכן ניתן לחתור לתוצאה השנייה בטיבה על ידי שנאפשר שינוי של יותר ממשתנה אחד. למשל בעת שלא ניתן לתקן כשל בשוק אחד מפני שכשל בשוק אחר עלול לייתר תוצאה גרועה יותר באופן מצרפי, ייתכן והותרת כשל שוק בשני שווקים באופן שיהיה קיזוז מסוים, עשוי להוביל לתוצאה טובה יותר מאשר לנסות לתקן את אחד השווקים בעת שהשני לא ניתן לתיקון. התיאוריה הוצגה לראשונה על ידי ריצ'ארד ליפסי וקווין לנקסטר ב-1956.


תיאורית יעילות השוק, ראה שוק הון יעיל


תיארוך לאחור : Backdating

נוהג פסול של מנהלים בעיקר בוול סטריט, לקבוע את תאריך הזכאות לאופציות לפי הערך הכדאי יותר ולא לפי יום הענקת האופציות בפועל ובכך לתת הטבה גדולה למקבלי האופציות שהיו בדרך כלל הם עצמם וקבוצת מקורבים. השערורייה התפוצצה במהלך 2006 שאז ה-SEC החל לחקור את העניין והעמיד מספר מנהלים לדין. יעקב (קובי) אלכסנדר שהיה אחד ממייסדי קומברס ומנהלה במשך שנים רבות ברח, עקב השערורייה, לנמיביה ושם ניסה הממשל האמריקני ללכוד אותו תוך ניסיונות להביא להסגרתו.


תיסוף

 ראה ייסוף


תיקון 20 לחוק החברות : Tikun 20

התיקון מוכר גם כ"חוק שכר הבכירים. התיקון לחוק נוצר כתוצאה מהתמרמרות ציבורית בנוגע לשכר מנהלי חברות שהרקיע שחקים בלי קשר לתוצאות העסקיות של החברות או בחברות בעלות מאפיינים מונופוליים שבהם ההנהלה נהנתה ממצב שוק ללא קשר לתרומתה, או במקומות בהם לא היה בדירקטוריון הממונה על ידי קבוצת שליטה, אינטרס להגן על בעלי המניות מקרב הציבור. שכר הבכירים הועבר על פי התיקון לאישור האסיפה, אך כתוצאה מלחצים שכנגד, הותר בסופו של דבר לדירקטוריון לאשר תגמול גבוה החורג מטווח ההסכמה שהושג באסיפת בעלי המניות. כל שנותר מתיקון 20 היה אפוא, הצהרה כנגד מדיניות השכר ללא שיניים ויכולת ממשית להשפיע.


תכנית אופציות לעובדים : Employee Stock options plan

תוכנית של תגמול עובדים הכוללת הענקת אופציות, לעיתים בשלבים שונים במחירי מימוש שונים על מנת ליצור זיקה מתמשכת בין העובדים, בעיקר עובדי מפתח, ובין החברה.


תמ"א – תוספת מכסת אחוזים

שיעור תוספת המתווספת לערך המכס על מנת לשלם את מס קנייה. התמ"א עצמו אינו מס אלא מקדם המאפשר להגדיל את המס על מוצרי יבוא על מנת להשוות את בסיס התשלום שלהם לתוצרת המקומית. הסכמי הסחר הבינלאומי רואים בתמ"א דרך מתחכמת להגדיל את המכס בניגוד להסכמי הסחר הבינלאומיים.


תמחור מחדש – : Repricing

מתייחס לתנאי אופציות, למשל, שינוי מחיר המימוש של האופציה.


תמחיר : costing

ענף של החשבונאות הניהולית במסגרתו מחשבים את העלויות של המוצרים או השירותים. שיטות התמחיר מתמקדות בעיקר בדרכים שונות להעמסת עלויות,  כגון שיטת ההזנחה החלקית, שיטת ההזנחה המלאה, בסיסי העמסה וכן ABC (עיין ערך). גישה לפיה ניתן לייחס גורמי תקורה למוצרים על פי חלקם בתהליך. (הזהר מבלבול עם המושג המחרה, עיין ערך)

 

 


תנאי מכר : Incoterms

International Commercial Terms

תנאי המכר הם 13 מונחי סחר בינלאומיים אחידים אשר פותחו על ידי לשכת המסחר הבינלאומית, הם מהווים חלק מעסקת המכר ומשלימים אותה. תנאי המכר יגדירו באופן ברור את הנקודה בה יעברו ממוכר לקונה: הסיכון בטובין המועברים, ההוצאות בגין המשלוח ועוד. הם אינם מהווים חוק, אלא נחשבים נוהג מסחרי המאפשר הגדרה אחידה וברורה של חובות המוכר והקונה בעסקה כשהם מגשרים על הבדלי תרבות ושפה.

 

תנאי המכר נחלקים לארבע קבוצות:

קבוצת ה- E EXW נקודת מסירת הטובין בשער המפעל.

קבוצת ה-F FOB, FAS, FCA,    נקודת מסירת הטובין בנמל היציאה.

קבוצת ה-C CFR, CIF, CPT, CIP – נקודת מסירת הטובין בנמל היעד, אולם זיקת הסיכון עוברת כבר בנמל המוצא מהמוכר לקונה.

קבוצת ה-D DDU, DDP, DES, DEQ, DAF  נקודת מסירת הטובין בהגעה לנקודה מוסכמת במדינת היעד.

 


תנודתי : Volatility, volatile

תכונות של מניות, שווקים, או נכסים אחרים אשר מחיריהם משתנים באופן חד וחזק.


תספורת (אג"ח) : Haircut

מונח המשקף הצעה של מנפיק אג"ח למחזיקי האג"ח לפדות את חובו במחיר הנמוך מהערך המתואם של האיגרת. מצב כזה קורה כאשר מחזיקי האג"ח אינם בטוחים בכושר ההחזר של החברה או בעליה ומוכנים לספוג הפסד חלקי בתמורה לפדיון מוקדם.


תעודות סל : ETF – Exchange Trade Funds או ETN – Exchange Trade Note

מכשיר השקעה במסגרתו ברוקר מציע ללקוחותיו התחייבות להצמיד את השקעתם למדד או לסל של מניות, מטבעות או סחורות. הדבר מאפשר למשקיע הקטן להשקיע באינדקס המשקף תעשייה מסויימת או אינדקס של בורסה מסויימת במקום לרכוש את כל המניות בנפרד ולעקוב אחר שינוי משקלן בסל. גישה זו מתאימה למי שמאמין כי לא ניתן להכות את שוק המניות על ידי בחירה סלקטיבית של מניות בודדות או לחלופין למי שמאמין כי תעשייה מסויימת אמורה לעלות, אך אינו מסוגל לזהות את המניות הבודדות שיוליכו את השינוי. הערכה כי תחום הביוטכנולוגיה יעלה בשנים הקרובות יותר מהשוק, עשויה להביא את המשקיעים לרכוש תעודת סל של מניות ביוטכנולוגיה, אשר התמהיל הפנימי שלהם נקבע על פי משקל החברות המייצגות את הענף בשוק בשילוב שיקולים של הגוף המשקיע. בדרך כלל בגלל אופיים הטכני של תעודות הסל ואי התיימרותן להכות את המדדים הרלבנטיים, אלא להיצמד אליהם, דמי הניהול המשולמים בהם הינו נמוך יותר מאשר השקעה באמצעות קרנות נאמנות. חשוב להבחין בין שני סוגי תעודות הסל: במקרים בהם מדובר ב- Exchange Trade Funds, מנפיק התעודה מחזיק בפועל בנכסים המרכיבים את המדד שאחריו עוקבת תעודת הסל ומנהל למעשה קרן אינדקס פתוחה כאשר עליו להתאים את אחזקות הקרן לשינויים במבנה המדד. לעומת זאת מנפיק של Exchange Trade Note אינו מחזיק בנכס הבסיס והצמדה למדד מתבצעת על-ידי שימוש בנגזרים הקשורים לאותו מדד. מבחינתו של המשקיע, ההבדל היחיד הקיים בין שני סוגי התעודות הוא הסיכוי כי מנפיק תעודת הסל שלא מחזיק בנכס הבסיס לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו.


תקופה לפדיון : PERIOD TO MATURITY

יתרת התקופה שנותרה עד למועד הפדיון של איגרת חוב. באיגרות חוב נפדות לשיעורין - יתרת התקופה עד לפדיון הסופי של האיגרת. (גם: אורך חיים).


תקופת אכשרה : Qualifying period

בביטוחי בריאות וסיעוד מתייחס לתקופת הביניים שבה הלקוח הופך להיות זכאי למלוא זכויות הביטוח. בהשאלה תקופה שבה גורם כלשהוא הופך להיות זכאי לבצע דבר מה או לקבל זכות כלשהיא.


תקופת אכשרה : Period qualification

תקופה מוגדרת בפוליסת ביטוח, במהלכה לא יהיה המבטח אחרי לתשלום תגמול בגין מקרה ביטוח

שהתרחש בתקופה זו


תקינה בינלאומית חשבונאית (מוסד האם) : International Accounting Standards Committee Foundation – IASC

מלכ"ר הרשום במדינת דלוור שבארה"ב המהווה את גוף האם של IASB (ראה ערך) המטפל בתקינה הבינלאומית החשבונאית. מלכ"ר זה ממומן על ידי גורמים פרטיים במטרה לשמור על עצמאותו. תקציבו ב-2006 עמד על 12 מיליון ליש"ט ובראשו עומדים 22 נאמנים המקבילים לבעלי מניות בחברה מסחרית. לצידם פועל המועצה המייעצת SAC בת 40 חברים המקבילה לדירקטוריון. מועצה זאת מקיימת פיקוח על פעילות ה- IASB המבצע בפועל את עבודת התקינה.


תקינה בינלאומית – כללים : IFRS

כללי התקינה הבינלאומית העתידים על פי סדרת הסכמים בינלאומיים להיות מיושמים בשלבים שונים ברחבי העולם, על מנת ליצור האחדה של דוחות כספיים, בפרט על רקע תהליך הגלובליזציה של חברות.


תקן חשבונאי

התקן החשבונאי הינו סדרת כללים על פיהם עורכים את הדוחות הכספיים. כל תקן חשבונאי המוצא בישראל על ידי המכון לתקינה חשבונאית הכולל בתוכו ייצוג של לשכת רואי החשבון והאקדמיה, מתייחס לנושאים מוגדרים. החל מ- 2005 התקינה החשבונאית בישראל עובר תהליך התאמה עם התקינה החשבונאית הבינלאומית ועד 2008 יש כוונה להגיע לתיאום מלא.


תקנות בזל 2

ראה בזל 2


תרשים נרות : Candlesticks

תרשים המספק נתונים על תנועת נייר ערך לאורך זמן עם נתונים נלווים. מקורו של התרשים ביפן. החלק המרכזי של הנר נקרא "הגוף" מציין את הפער בין שער הפתיחה ושער הסגירה ואילו הציר האמצעי נקרא "הציר" ומסמל את קצות המסחר – המרחק בין השער הגבוה היומי לשער הנמוך היומי. כאשר הנר בצבע אדום, שער הפתיחה גבוה משער הסגירה וירוק בו שער הסגירה גבוה משער הפתיחה.


תשואה על ההון : Return on capital , return on Equity , ROE

עקרונית ניתן למדוד לכל חברה תשואה על ההון, על ידי היחס בין הרווח לבין ההון העצמי, אולם למעשה מדד זה נפוץ ורלבנטי במיוחד בהשוואות בין בנקים. התשואה המקובלת בין הבנקים המובילים בעולם נעה סביב 15%-20%, כאשר במערכת הבנקאות הישראלית, למעט מקרים חריגים, לא הגיעו בדרך כלל ליותר מ-10%-15%.


תשואת דיבידנד : DIVIDEND YIELD

יחס פיננסי המבטא את היחס בין דיבידנד במזומן למניה לבין מחיר השוק של אותה מניה כשהרווח מחושב באחוזים לשנה.


תשקיף : PROSPECTUS

מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת נייר הערך לציבור. בתשקיף ניתן למצוא מידע על החברה המנפיקה את נייר הערך ואת התנאים להנפקה. כל חברה אשר מתכוונת להנפיק ניירות ערך לציבור כולל קרנות נאמנות חייבות בהצגת תשקיף שיאושר על ידי הרשות לניירות ערך.


– רשות המזון והתרופות בארה"ב : FDA

הרשות הקובעת אילו תרופות יאושרו לשימוש ובאילו תנאים וכן קובעת סטנדרטים לשיווק מזון. החלטותיה הינן מרכזיות לחברות התרופות ותוספי המזון בעיקר.


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול