lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסיתביעה : Prosecution

מושג המתאר את התהליך בו מואשמת יישות משפטית (אדם או חברה) ונדרשת לענות על האשמות, בין אם במישור הפלילי ובין אם המישור האזרחי.


תובענה ייצוגית : Class action, representative action

מנגנון המאפשר לפרט שניזוק על ידי חברה, נזק שאינו גדול, לתבוע את החברה בשם כל הצרכנים שנפגעו על ידי אותו מחדל. המטרה למנוע מחברות לגרום נזקים קטנים לקבוצות גדולות של צרכנים. על ידי מנגנון זה, לפרט התובע כדאי לתבוע בשם כל הצרכנים, מפני שבמקרה של זכייה הוא מקבל חלק מהזכייה של כל ניזוק. כך למשל אם התביעה היא בשם מאה אלף בני אדם אשר לכל אחד נגרם נזק שהוכר על ידי בית המשפט ב- 500 ₪, בית המשפט עשוי לפסוק לתובע המייצג 15% מהמגיע לכל תובע , כלומר הנזק הכולל הינו 50 מיליון ₪ והתובע הייצוגי יקבל 7.5 מיליון ₪. גם עורכי הדין המייצגים יקבלו נתח נאה ואילו כל הניזוקים, עשויים לקבל 50%-60% מהנזק שנגרם להם ואשר ללא התובענה הייצוגית לא היו מקבלים כלל שיפוי, בגלל אי הכדאיות לתבוע נזק כזה בהליך משפטי יקר. במקרים רבים, יוזמי התובענות הייצוגיות הינם דווקא עורכי דין המתמחים בנושא, אשר דואגים לאתר ניזוק פוטנציאלי ולבצע הערכת נזק בעזרת כלכלן מומחה. בתי המשפט בישראל, אינם ממהרים לאשר תובענות ייצוגיות ובמקרים רבים הם נדחים על הסף בשל עילות שונות.


תוחלת התועלת (תיאוריה)

תיאורית תוחלת התועלת הינה תיאוריה שפותחה על ידי פון נוימן ומורגנשטרן ולפיה הפרטים פועלים בצורה רציונאלית, באופן שהם שואפים למקסם את תוחלת התועלת שלהם. גישה זו מובילה את הניתוח הכלכלי של תורת הצרכן ותורת המימון החל משנות הארבעים, אך מאז תחילת שנות השמונים, נמתחה עליה ביקורת ששיאה במתן פרס נובל לכהנמן מראשי התיאוריה החלופית – תיאורית הפרוספקט, שאינה מקבלת את הנחות היסוד של תיאורית התועלת ומצביעה על קיומן של סתירות מהותיות בין מימצאים אמפיריים וניבויי תיאורית תוחלת התועלת.


תוכנית בֶּוֶורידג' : Beveridge Report

ראה המוסד לביטוח לאומי.


תוכנית החילוץ : TARP

 

ראשי תיבות של - Troubled Asset Relief Program - התוכנית שנהגתה על ידי ממשל הנשיא גורג' בוש ב- 2008 ועודכנה ב-2009 על ידי ממשל הנשיא ברק אובאמה, על רקע משבר הסאב-פריים (עיין ערך) שהתפתח למשבר כלל עולמי ואיים על כל המערכת הכלכלית האמריקנית בהתמוטטות כוללת. קריסת ליהמן ברדרס (עיין ערך) - בנק השקעות בעל נכסים בשווי כולל של כ-650 מיליארד$, והתמוטטות למעשה של סוכנויות המימון הענקיות פאני-מיי ופרדי-מאק (עיין ערך) חיזקו את הדחיפות בתוכנית במסגרת הושט חבל הצלה למערכת הבנקאות האמריקנית וכן סיוע לחברות תעשייה מובילות כגון ג'נרל מוטורס שקיבלה כספי סיוע בנוסף לכניסתה לתהליך הגנה מפני נושים. כמו כן כללה התוכנית הקלות מס וביטוחים שונים.  היקף הכספים שהוזרמו במסגרת התוכנית, תוכנן בתחילה ל-700 מיליארד$ אך עד מהרה הסתבר כי הסכומים יעמדו בסופו של דבר על למעלה מטריליון$. חלק מהבנקים המובילים באמריקה מיהרו להחזיר את כספי הסיוע לאחר שהמרכיב הפיננסי בכלכלה התאושש במחצית 2009 ועל מנת להימנע מהגבלת פעולותיהם על ידי הממשל. בעקבות הדוגמא האמריקנית, ממשלות שונות ברחבי העולם ביצעו תוכניות דומות במדינותיהן.


תום לב

מושג בדיני חוזים המחייב מצב נפשי ממסויים בהתקשרות. חוזה עלול להתבטל, גם אם כל התנאים הטכניים התקיימו בו, אך אחד הצדדים נהג שלא בתום לב, כגון שלא סיפק מידע חיוני ההכרחי להחלטת הצד האחר לעסקה. סעיף 12 ב"חוק החוזים חלק כללי" 1974 עוסק בסוגיית תום הלב.


תוספת יוקר : Cost of Living Allowance

תוספת שנועדה לפצות את השכירים במשק על השחיקה בשכרם ובכוח הקנייה שלהם. לרוב מקורה של שחיקה זו בתהליך אינפלציוני.

הסכם תוספת יוקר יכול להיות אחד משני הסוגים הבאים:

 

1.הסכם למתן תוספת יוקר חד-פעמית בו מוגדרים מאפייני התוספת כגון:

   שיעור תוספת היוקר, רכיבי השכר עליהם חלה התוספת,

   תקרת השכר עליו חלה התוספת...

2.הסכם בדבר המסגרת לתוספת היוקר לתקופה קבועה.

  בהסכם מסוג זה יכולים להילקח בחשבון המדד אליו מוצמד השכר,

  התנאים ההכרחיים למתן תוספת יוקר, עליית המדד בתקופה שקדמה

  לתשלום התוספת.


תורת המימון

ראה מימון


תזרים בחברות נדל"ן מניב : FFO-Funds From Operations

הגודל המקביל לתזרים המזומן בחברות תפעוליות, בחברות נדל"ן מניב. המספר המשמש להערכת שווי בחברות כאלה, מכניס לתוכו גם את הוצאות המימון והמיסים, אך מנטרל רווחים הנובעים משערוכים, פחת והפחתות מוניטין. ההגיון בהכללת הוצאות המימון הוא בשל העובדה שבחברות נדל"ן מניב, המימון הוא חלק אינטגראלי של הפעילות, כמו גם המיסים. ה-FFO למעשה מספר את סיפור הרווח של החברה ללא התאמות חד פעמיות וגורמים התלויים בפרשנות של עורך הדו"ח. במקרים רבים ניתן למצוא בדוחות נדל"ן מניב את המעבר בין הרווח החשבונאי לבין ה FFO , כך שניתן לבחור את איכות ההנחות ששימשו לעריכת הנתון


תחלוף : Subrogation

שיטה משפטית המאפשרת לאדם או יישות משפטית להיכנס בנעליו של אדם אחר וכך לאחר שהמבטח שילם למבוטח, הוא נכנס בנעליו ויכול לתבוע את המזיק המקורי ואילו למבוטח אין זכות כזאת להיפרע גם מהמזיק בנוסף למה שקיבל מחברת הביטוח.


תיאוריית הפרוספקט : prospect theory

השם הניתן לתיאוריות שפותחו על ידי עמוס טברסקי ז"ל ודניאל כהנמן (חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2002) העוסקת בתהליך קבלת החלטות בתנאי אי וודאות ומציע גישה חלופית לגישת תורת תוחלת התועלת (ראה ערך), המובססת על ממצאים אמפיריים הסותרים את הנחות היסוד והממצאים החזויים של תוחלת התועלת. התיאוריה מראה כי יש הטיות עקביות בהתנהגות הפרטים בכלכלה ולפיכך לא ניתן להניח כי בממוצע כל הפרטים מתנהגים כל הזמן באופן רציונאלי. אי רציונאליות זאת מתבטאת באי עקביות מסוגים שונים.


תיאוריית השני הטוב ביותר : second best theory

תיאוריה זו גורסת שם לא ניתן לקבוע יותר מאחד מהתנאים הדרושים על מנת שתושג התוצאה המיטבית, ניסיון להגיע לתוצאה זו על ידי שינוי כמה משתנים ביחד, לא בהכרח יביא לתוצאה המיטבית והתוצאה עלולה להיות אף גרועה מזו שניסינו לשפר ולכן ניתן לחתור לתוצאה השנייה בטיבה על ידי שנאפשר שינוי של יותר ממשתנה אחד. למשל בעת שלא ניתן לתקן כשל בשוק אחד מפני שכשל בשוק אחר עלול לייתר תוצאה גרועה יותר באופן מצרפי, ייתכן והותרת כשל שוק בשני שווקים באופן שיהיה קיזוז מסוים, עשוי להוביל לתוצאה טובה יותר מאשר לנסות לתקן את אחד השווקים בעת שהשני לא ניתן לתיקון. התיאוריה הוצגה לראשונה על ידי ריצ'ארד ליפסי וקווין לנקסטר ב-1956.


תיאורית יעילות השוק, ראה שוק הון יעיל


תיארוך לאחור : Backdating

נוהג פסול של מנהלים בעיקר בוול סטריט, לקבוע את תאריך הזכאות לאופציות לפי הערך הכדאי יותר ולא לפי יום הענקת האופציות בפועל ובכך לתת הטבה גדולה למקבלי האופציות שהיו בדרך כלל הם עצמם וקבוצת מקורבים. השערורייה התפוצצה במהלך 2006 שאז ה-SEC החל לחקור את העניין והעמיד מספר מנהלים לדין. יעקב (קובי) אלכסנדר שהיה אחד ממייסדי קומברס ומנהלה במשך שנים רבות ברח, עקב השערורייה, לנמיביה ושם ניסה הממשל האמריקני ללכוד אותו תוך ניסיונות להביא להסגרתו.


תיסוף

 ראה ייסוף


תיקון 20 לחוק החברות : Tikun 20

התיקון מוכר גם כ"חוק שכר הבכירים. התיקון לחוק נוצר כתוצאה מהתמרמרות ציבורית בנוגע לשכר מנהלי חברות שהרקיע שחקים בלי קשר לתוצאות העסקיות של החברות או בחברות בעלות מאפיינים מונופוליים שבהם ההנהלה נהנתה ממצב שוק ללא קשר לתרומתה, או במקומות בהם לא היה בדירקטוריון הממונה על ידי קבוצת שליטה, אינטרס להגן על בעלי המניות מקרב הציבור. שכר הבכירים הועבר על פי התיקון לאישור האסיפה, אך כתוצאה מלחצים שכנגד, הותר בסופו של דבר לדירקטוריון לאשר תגמול גבוה החורג מטווח ההסכמה שהושג באסיפת בעלי המניות. כל שנותר מתיקון 20 היה אפוא, הצהרה כנגד מדיניות השכר ללא שיניים ויכולת ממשית להשפיע.


תכנית אופציות לעובדים : Employee Stock options plan

תוכנית של תגמול עובדים הכוללת הענקת אופציות, לעיתים בשלבים שונים במחירי מימוש שונים על מנת ליצור זיקה מתמשכת בין העובדים, בעיקר עובדי מפתח, ובין החברה.


תמ"א – תוספת מכסת אחוזים

שיעור תוספת המתווספת לערך המכס על מנת לשלם את מס קנייה. התמ"א עצמו אינו מס אלא מקדם המאפשר להגדיל את המס על מוצרי יבוא על מנת להשוות את בסיס התשלום שלהם לתוצרת המקומית. הסכמי הסחר הבינלאומי רואים בתמ"א דרך מתחכמת להגדיל את המכס בניגוד להסכמי הסחר הבינלאומיים.


תמחור מחדש – : Repricing

מתייחס לתנאי אופציות, למשל, שינוי מחיר המימוש של האופציה.


תמחיר : costing

ענף של החשבונאות הניהולית במסגרתו מחשבים את העלויות של המוצרים או השירותים. שיטות התמחיר מתמקדות בעיקר בדרכים שונות להעמסת עלויות,  כגון שיטת ההזנחה החלקית, שיטת ההזנחה המלאה, בסיסי העמסה וכן ABC (עיין ערך). גישה לפיה ניתן לייחס גורמי תקורה למוצרים על פי חלקם בתהליך. (הזהר מבלבול עם המושג המחרה, עיין ערך)

 

 


תנאי מכר : Incoterms

International Commercial Terms

תנאי המכר הם 13 מונחי סחר בינלאומיים אחידים אשר פותחו על ידי לשכת המסחר הבינלאומית, הם מהווים חלק מעסקת המכר ומשלימים אותה. תנאי המכר יגדירו באופן ברור את הנקודה בה יעברו ממוכר לקונה: הסיכון בטובין המועברים, ההוצאות בגין המשלוח ועוד. הם אינם מהווים חוק, אלא נחשבים נוהג מסחרי המאפשר הגדרה אחידה וברורה של חובות המוכר והקונה בעסקה כשהם מגשרים על הבדלי תרבות ושפה.

 

תנאי המכר נחלקים לארבע קבוצות:

קבוצת ה- E EXW נקודת מסירת הטובין בשער המפעל.

קבוצת ה-F FOB, FAS, FCA,    נקודת מסירת הטובין בנמל היציאה.

קבוצת ה-C CFR, CIF, CPT, CIP – נקודת מסירת הטובין בנמל היעד, אולם זיקת הסיכון עוברת כבר בנמל המוצא מהמוכר לקונה.

קבוצת ה-D DDU, DDP, DES, DEQ, DAF  נקודת מסירת הטובין בהגעה לנקודה מוסכמת במדינת היעד.

 


תנודתי : Volatility, volatile

תכונות של מניות, שווקים, או נכסים אחרים אשר מחיריהם משתנים באופן חד וחזק.


תספורת (אג"ח) : Haircut

מונח המשקף הצעה של מנפיק אג"ח למחזיקי האג"ח לפדות את חובו במחיר הנמוך מהערך המתואם של האיגרת. מצב כזה קורה כאשר מחזיקי האג"ח אינם בטוחים בכושר ההחזר של החברה או בעליה ומוכנים לספוג הפסד חלקי בתמורה לפדיון מוקדם.


תעודות סל : ETF – Exchange Trade Funds או ETN – Exchange Trade Note

מכשיר השקעה במסגרתו ברוקר מציע ללקוחותיו התחייבות להצמיד את השקעתם למדד או לסל של מניות, מטבעות או סחורות. הדבר מאפשר למשקיע הקטן להשקיע באינדקס המשקף תעשייה מסויימת או אינדקס של בורסה מסויימת במקום לרכוש את כל המניות בנפרד ולעקוב אחר שינוי משקלן בסל. גישה זו מתאימה למי שמאמין כי לא ניתן להכות את שוק המניות על ידי בחירה סלקטיבית של מניות בודדות או לחלופין למי שמאמין כי תעשייה מסויימת אמורה לעלות, אך אינו מסוגל לזהות את המניות הבודדות שיוליכו את השינוי. הערכה כי תחום הביוטכנולוגיה יעלה בשנים הקרובות יותר מהשוק, עשויה להביא את המשקיעים לרכוש תעודת סל של מניות ביוטכנולוגיה, אשר התמהיל הפנימי שלהם נקבע על פי משקל החברות המייצגות את הענף בשוק בשילוב שיקולים של הגוף המשקיע. בדרך כלל בגלל אופיים הטכני של תעודות הסל ואי התיימרותן להכות את המדדים הרלבנטיים, אלא להיצמד אליהם, דמי הניהול המשולמים בהם הינו נמוך יותר מאשר השקעה באמצעות קרנות נאמנות. חשוב להבחין בין שני סוגי תעודות הסל: במקרים בהם מדובר ב- Exchange Trade Funds, מנפיק התעודה מחזיק בפועל בנכסים המרכיבים את המדד שאחריו עוקבת תעודת הסל ומנהל למעשה קרן אינדקס פתוחה כאשר עליו להתאים את אחזקות הקרן לשינויים במבנה המדד. לעומת זאת מנפיק של Exchange Trade Note אינו מחזיק בנכס הבסיס והצמדה למדד מתבצעת על-ידי שימוש בנגזרים הקשורים לאותו מדד. מבחינתו של המשקיע, ההבדל היחיד הקיים בין שני סוגי התעודות הוא הסיכוי כי מנפיק תעודת הסל שלא מחזיק בנכס הבסיס לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו.


תקופה לפדיון : PERIOD TO MATURITY

יתרת התקופה שנותרה עד למועד הפדיון של איגרת חוב. באיגרות חוב נפדות לשיעורין - יתרת התקופה עד לפדיון הסופי של האיגרת. (גם: אורך חיים).


תקופת אכשרה : Qualifying period

בביטוחי בריאות וסיעוד מתייחס לתקופת הביניים שבה הלקוח הופך להיות זכאי למלוא זכויות הביטוח. בהשאלה תקופה שבה גורם כלשהוא הופך להיות זכאי לבצע דבר מה או לקבל זכות כלשהיא.


תקופת אכשרה : Period qualification

תקופה מוגדרת בפוליסת ביטוח, במהלכה לא יהיה המבטח אחרי לתשלום תגמול בגין מקרה ביטוח

שהתרחש בתקופה זו


תקינה בינלאומית חשבונאית (מוסד האם) : International Accounting Standards Committee Foundation – IASC

מלכ"ר הרשום במדינת דלוור שבארה"ב המהווה את גוף האם של IASB (ראה ערך) המטפל בתקינה הבינלאומית החשבונאית. מלכ"ר זה ממומן על ידי גורמים פרטיים במטרה לשמור על עצמאותו. תקציבו ב-2006 עמד על 12 מיליון ליש"ט ובראשו עומדים 22 נאמנים המקבילים לבעלי מניות בחברה מסחרית. לצידם פועל המועצה המייעצת SAC בת 40 חברים המקבילה לדירקטוריון. מועצה זאת מקיימת פיקוח על פעילות ה- IASB המבצע בפועל את עבודת התקינה.


תקינה בינלאומית – כללים : IFRS

כללי התקינה הבינלאומית העתידים על פי סדרת הסכמים בינלאומיים להיות מיושמים בשלבים שונים ברחבי העולם, על מנת ליצור האחדה של דוחות כספיים, בפרט על רקע תהליך הגלובליזציה של חברות.


תקן חשבונאי

התקן החשבונאי הינו סדרת כללים על פיהם עורכים את הדוחות הכספיים. כל תקן חשבונאי המוצא בישראל על ידי המכון לתקינה חשבונאית הכולל בתוכו ייצוג של לשכת רואי החשבון והאקדמיה, מתייחס לנושאים מוגדרים. החל מ- 2005 התקינה החשבונאית בישראל עובר תהליך התאמה עם התקינה החשבונאית הבינלאומית ועד 2008 יש כוונה להגיע לתיאום מלא.


תקנות בזל 2

ראה בזל 2


תרשים נרות : Candlesticks

תרשים המספק נתונים על תנועת נייר ערך לאורך זמן עם נתונים נלווים. מקורו של התרשים ביפן. החלק המרכזי של הנר נקרא "הגוף" מציין את הפער בין שער הפתיחה ושער הסגירה ואילו הציר האמצעי נקרא "הציר" ומסמל את קצות המסחר – המרחק בין השער הגבוה היומי לשער הנמוך היומי. כאשר הנר בצבע אדום, שער הפתיחה גבוה משער הסגירה וירוק בו שער הסגירה גבוה משער הפתיחה.


תשואה על ההון : Return on capital , return on Equity , ROE

עקרונית ניתן למדוד לכל חברה תשואה על ההון, על ידי היחס בין הרווח לבין ההון העצמי, אולם למעשה מדד זה נפוץ ורלבנטי במיוחד בהשוואות בין בנקים. התשואה המקובלת בין הבנקים המובילים בעולם נעה סביב 15%-20%, כאשר במערכת הבנקאות הישראלית, למעט מקרים חריגים, לא הגיעו בדרך כלל ליותר מ-10%-15%.


תשואת דיבידנד : DIVIDEND YIELD

יחס פיננסי המבטא את היחס בין דיבידנד במזומן למניה לבין מחיר השוק של אותה מניה כשהרווח מחושב באחוזים לשנה.


תשקיף : PROSPECTUS

מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת נייר הערך לציבור. בתשקיף ניתן למצוא מידע על החברה המנפיקה את נייר הערך ואת התנאים להנפקה. כל חברה אשר מתכוונת להנפיק ניירות ערך לציבור כולל קרנות נאמנות חייבות בהצגת תשקיף שיאושר על ידי הרשות לניירות ערך.


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול