lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסירגולטור : Regulator

מושג כללי המתאר את פעילות הגורמים הממשלתיים בפיקוח על פעילויות כלכליות שונות. בין הרגולטורים הפועלים מטעם רשויות השלטון ניתן למצוא את המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, הממונה על ההגבלים העסקיים, הרשות המפקחת על שידורי הכבלים והלוויין וכיוב'.


רד צ'יפס, אסימון אדום : red chips

המונח נלקח בהשאלה מהמונח blue chips (עיין ערך) ומתייחס למניית של חברות סיניות גדולות הרשומות למסחר בבורסה של הונג קונג. מניות אלה רשומות למסחר כסוג H להבדיל ממניות מסוג A שאסורות למשקיעים זרים ורשומות למסחר בבורסות שנחאי ושנזן ומותרות רק למשקיעים סיניים.


רוביני, פרופ' נוריאל : Nouriel Roubini

יליד 1959 איסטנבול משפחתו שהתה תקופה קצרה בישראל ואז עברה לאיטליה.

פרופסור לכלכלה בבית ספר למינהל עסקים של  אוניברסיטת ניו יורק . יו"ר מועצת המנהלים של חברת הייעוץ  הפרטית אר. גי . אי מוניטור

 

רוביני עבד במספר מוסדות כגון הפד, קרן המטבע הבינלאומית, בנק ישראל והבנק העולמי. הוא גם לימד בייל ובאוניב' ניו יורק.

במחקריו התמקד בחקר משברים בכלכלות שווקים מתועררים, עם דגש על דרום מזרח אסיה;ודרום אמריקה: זכה לפרסום לאחר שכבר ב-2004 הצביע על המשבר הממשמש ובא בשל התנפחות שוק הסאב-פריים שאכן התרחש ב-2008 תחזיותיו השחורות לגבי המשבר שעלול להתפתח נוכח חגיגת האשראי הצרכני ואיכות הביטחונות הירודה שתפסה תאוצה בארה;ב ובבריטניה ובמידה פחותה גם בארצות אחרות. על רקע הצלחה זו, גדל המוניטין שלו ודעותיו החלו להיות מצוטטות בעיתונות הכלכלית והביקוש לשירותי חברת האנליזה שלו גדלו.

בתחילת 2009 היו תחזיותיו עדיין קודרות לגבי עומק המשבר והפסדי הבנקאות האמריקנית, שנאמדו לדברים בלמעלה מ- 3 טריליון$ ולכן חזה התאוששות מאוחרת<ביולי 2009 שינה את דעתו והודיע כי יש סיכוי שהמשבר יסתיים בסוף 2009 , אם כי המליץ על מנת סיוע נוספת שעיקרה הרחבה תקציבית והגדלת הגרעון הפדרלי בארה"ב


רווח אינפלציוני : INFLATIONARY GAIN

רווחים נומינליים, הנובעים משינויים בערך הכסף בלבד.


רווח בלתי מחולק : UNDISTRIBUTED PROFITS

היתרה המצטברת של רווחים נטו בחברה, שלא חולקו כדיבידנד לבעלי המניות, או שלא הועברו לקרנות.


רווח גלמי : GROSS PROFIT

השלב הראשון בדו"ח רווח והפסד, המתקבל כאשר מחסירים מהמכירות של החברה את הוצאות הייצור שלה במקרה של חברה יצרנית או את עלות המכר (COGS ראה ערך) במקרה של חברה מסחרית. כך למשל, אם מכרנו מוצרים ב- 1000 וקנינו אותם קודם לכן ב- 700, הרווח הגולמי יהיה 300.


רווח הון : CAPITAL GAIN

תמורת המכירה בין ערך השוק הנוכחי של נייר ערך, לבין העלות המקורית שלו כאשר מחיר המכירה גבוה ממחיר העלות המקורית של נייר הערך.


רווח לפני מס ופחת : EBITDA - EARNING BEFORE INCOME TAX DEPRECIATION AND AMORTIZATION

הרווח לפני מס פחת חשבונאי ובלאי הנדסי. נתון המעניין אנליסטים של חברות שבהן בוצעה השקעה גדולה מאוד והם מעוניינים לראות את התוצאות העסקיות לפני שיקולי הפחת והמיסוי. נתונים אלה משקפים בקרבה רבה את פוטנציאל תזרים המזומן של החברה ולכן מאפשרים הערכת שוויה.


רווח מהפעלה – ראה רווח תפעולי


רווח נקי : NET PROFIT או לעיתים NET INCOME

הרווח המתקבל לאחר שהוחסרו כל סוגי ההוצאות ונלקחו בחשבון כל ההכנסות ושולם המס. זה הרווח שאותו ניתן לצרף ליתרות (מתקופות קודמות) העומדות לחלוקה לבעלי המניות.


רווח תפעולי : OPERATIONAL PROFIT

הרווח כפי שמתקבל מכלל הפעילות העסקית, לאחר שהופחתו כל ההוצאות בגין הפעלת העסק, אך לפני הוצאות המימון והוצאות מיוחדות שאינן חלק ממהלך העסקים הרגיל. לאחר שקיבלנו את הרווח הגולמי, אנו מורידים ממנו את הוצאות שיווק ומכירה (ראה ערך) את הוצאות הנהלה וכלליות (ראה ערך) ואת הוצאות מחקר ופיתוח (ראה ערך), במידה והם קיימים. לדוגמא, אם קיבלנו שהרווח הגולמי הוא 300, הוצאות הנהלה וכלליות הם 120, הוצאות שיווק ומכירה הם 70 והוצאות מחקר ופיתוח הם 30, הרווח התפעולי יהיה 80.


רווחים כלואים : trraped profits

רווחים כלואים הם רווחים שהופקו על ידי חברה בינלאומית במדינה אחרת. חקיקת המס שייצרה את הרווחים הכלואים, נועדה על מנת לגרום לכך שחברות רבל לאומיות יהיו בעלות מוטיבציה להשקיע בחזרה את רווחיהם במדינה בה הופקו. כלומר, ויתור על המס בתמורה להשקעת הרווחים. ברבות הימים נוצר מצב בו לחברות לא היו די הזדמנויות השקעה אטרקטיביות, ומאידך לא רצו למשוך את הכספים על מנת שלא להשלם את מלאו גובה המס. התוצאה היא רווחים המוחזקים בפקדונות שאינן ניתנים לשימוש על ידי החברה ולא משמלמים מיסים.

במהלך 2013 לנוכח מצוקה תקציבית החליטה רשות המיסים לצאת בהוראת שעה שמטרתה היתה לייצר למדינה הכנסות מתוך הרווחים הכלואים. חברות בינלאומיות שהיו מעוניינות לשחרר את הרווחים שילמו מס מופחת, שהיה אמנם גבוה משיעור המס אפס שחל עליהם כל עוד לא מימשו את הרווחים, אך היה פחות משיעור מס נורמטיבי של חברות מרוויחות רגילות. התוצאה של המהלך של רשות המיסים היה מיסים בגובה של 4.3 מיליארד ש"ח. יתרת הרווחים הכלואים שנותרה בתום "המבצע" נאמדה בכ-62 מיליארד ש"ח. 


רוטשילד, משפחת : Rothschild

א.      משפחה יהודית עשירה שהתמחתה בבנקאות, במערב אירופה. מוצאה גרמני וקיבלה במרוצת השנים תוארי אצולה שונים, משלטונות האימפריה האוסטרו-הונגרית ומהממשלה הבריטית. בתקופת התיעוש באירופה היוותה מערכת הבנקים של המשפחה את אחד היסודות הכלכליים האיתנים לביצוע המהפכה התעשייתית. מסילות ברזל הוקמו בסיוע המשפחה וממשלות שונות השתמשו בשירותי הבנקאות שלה למימון פרויקטים מיוחדים כגון כרייתה של תעלת סואץ. במרוצת השנים הפך השם רוטשילד למילה נרדפת לבנקאות ועושר רב.

 

מייסד הסניף הבריטי של הרוטשילדים היה נתן מאיר רוטשילד. נולד ב 1777, ועבר לבריטניה ב-1798 והתיישב במנצ'סטר שם עסק בסחר בטקסטיל, ב 1808 עבר ללונדון והשקיע בצורה נבונה בבורסה הבריטית את הכספים, שהעביר לו האציל הגרמני, וילהלם התשיעי. הוא נעשה במהרה לאחת הדמויות החשובות ביותר בבורסה הבריטית, ושירת את אנגליה בהעברת סכומי כסף רבים בכל רחבי אירופה, בעזרת אחיו. את רוב עושרו עשה על ידי כך שהלווה כסף לאנגליה למימון המלחמה בנפוליאון . נתן מאיר התחתן עם גיסתו של משה מונטיפיורי. הוא מת בשנת 1836. בנו הבכור ויורשו היה ליונל נתן רוטשילד. נולד בשנת 1808, והמשיך לנהל את העסק המשפחתי בלונדון. הוא הרוויח כסף רב מזה שמימן לאנגליה את מלחמת קרים ואת חפירת תעלת סואץ.


הוא היה אחד מהמנהיגים של הקהילה היהודית באנגליה. הוא פעל למען מתן שוויון זכויות ליהודים באירופה. כמו כן, ליונל היה היהודי הראשון שנבחר אי פעם לפרלמנט הבריטי. בשל היותו יהודי, סירב ליונל להישבע בשבועה הנוצרית בטקס ההשבעה לפרלמנט. לכן, נמנעה ממנו הכהונה בפרלמנט , עד ששינו את החוק בנוגע להשבעה והסכימו לקבל את שבועתו של ליונל על ספר תנ"ך. הוא החל לכהן כחבר פרלמנט בשנת 1858. ליונל נפטר בשנת 1879.
נתנאל מאיר, הבן של ליונל, שנולד בשנת
1840, היה מנהיג יהודי חשוב מאוד בבריטניה. שימש כנגיד הבנק של אנגליה, ובשנת 1885 הוענק לו התואר לורד רוטשילד, הלורד היהודי הראשון בבריטניה.

 

 

ב.       כינוי לאדם עשיר, ראה לדוגמא המחזמר המפורסם "לו הייתי רוטשילד"

 

 


רויטרס : Reuters

סוכנות ידיעות בינלאומית, המספקת שירותי מידע למנוייה ברחבי העולם ופועלת מאז 1851. נציגויות החברה פועלות ב-93 מדינות ומספר המועסקים בה מוערך ב-50 אלף. ידיעות הקשורות לשוק ההון ועסקים מהוות למעלה מ-90% מכל הידיעות המשודרות ע"י החברה. במאי 2007 חברת Thomson רכשה 53% ממניותיה של רויטרס תמורת סכום של 17.2 מיליארד דולר וכך השיגה את השליטה בחברה. בעקבות המיזוג השם המקורי של החברה שונה ל-Thomson Reuters.


רוקפלר ג'ון דוידסון : Rockefeller. John D

(1839 - 1937), האיש העשיר בעולם בתחילת המאה העשרים וככל הנראה העשיר ביותר מאז ומעולם. הונו במונחי 2007 חושב כ- 320 מיליארד$. רוקפלר הוביל את "סטנדרד אויל" למעמד חברת זיקוק הנפט המובילה בעולם. לאחר פרישתו מעסקים חילק את רוב כספו. בגיל 15, מעט לפני סיום לימודיו בתיכון, עבר רוקפלר ללמוד בבית ספר מקצועי, להנהלת חשבונות, בנקאות ומשפט מסחרי. בגיל 16, קיבל את עבודתו הראשונה כעוזר למנהל חשבונות. לאחר שלוש שנים של חסכון קפדני נכנס כשותף בחברה. נישא בשנת 1864 והיה אב ל-5 ילדים. ב-1863 נכנס לעסקי הנפט עם 2 שותפים. החברה בנתה מזקקת נפט בקליבלנד. נפט וזיקוקו היו תעשיות צעירות. חסמי הכניסה היו נמוכים מאוד: עלות ציוד קידוח הייתה נמוכה יחסית וכך גם מחירי האדמות בהן היה נפט. הרווחים, היו גבוהים, אך מחירי הנפט היו מאוד תנודתיים ולכן הסיכונים היו גבוהים. כל אלו לא מנעו מאלפי קודחים ומזקקים קטנים לזרום אל אזור פנסילבניה, בסגנון שהזכיר את הבהלה לזהב. רוקפלר התמקד בזיקוק נפט. הבעיות העיקריות עמן התמודד היו הבזבוז בתהליך הזיקוק ומחירי הנפט הגבוהים מדי. הקודחים והמזקקים נהגו לזקק את הנפט באופן גס, כאשר הם מנצלים רק את הקרוסין (כ- 60% מהנפח) ושופכים את השאר, (בנזין, בנזול, נפטא וזפת).השותפים פיתחו שיטות יעילות יותר לזיקוק, תוך הגדלה של אחוז הקרוסין מכל חבית נפט גולמי, וניצול החומרים האחרים לצרכים נוספים: הם הצליחו גם להפחית עלויות בדרכים אחרות כמו, בניית חביות הנפט בעצמם וקיצצו בעלויות למעלה מ-60%. "סטנדרד אויל" המשיכה להתפתח, כשהיא מצליחה להפיק מוצרי לוואי רבים מכל חבית נפט ובמקביל להוריד את מחירי הקרוסין, התוצר העיקרי של הזיקוק. נתח השוק של החברה בשוק זיקוק הנפט עלה מ-4% בשנת 1870 ל-80-85 אחוז בשנת 1880 וקרוב ל-90 אחוז במהלך שנות התשעים של המאה התשע עשרה.

 התרחבות סטנדרד אויל עוררה התמרמרות אצל המתחרים, במיוחד פושטי הרגל. הנרי לויד, כתב ב- 1894ספר בשם Wealth Against Commonwealth, בו גינה את רוקפלר. השפעה גדולה יותר הייתה ל"ההיסטוריה של חברת סטנדרד אויל" שנכתב על ידי אידה טַרְבֶּל, ממשפחת מפיקי נפט שפשטו את הרגל. טרבל טענה שרוקפלר קנה את העסקים המפסידים וכן שרוקפלר וסטנדרד אויל הצליחו יותר מכל מזקק אחר בהשגת הנחות בהובלת הנפט אחרי הזיקוק. באווירת ה"אנטי-טרסט" בשנות התשעים של המאה ה-19 (טדי רוזוולט בעל תדמית "שובר הטרסטים" הפך לנשיא ארה"ב ב 1901) הורה בית המשפט העליון של ארצות הברית בשנת 1911 על פירוק החברה ל-37 חברות משנה. החלטת ביהמ"ש העליון נעשתה למרות ששליטתה של סטאנדרט אויל נחלשה חלקה בשוק ירד מ-90% ל-64% ומחיר הקרוסין, נפל מ-58 סנט לגלון ב- 1865 ל-5.91 סנט לגלון בשנת 1897. קרוב ל-90%. למרות מגמות אלה, רוקפלר שמר על התואר נשיא עד שנת 1911. אף כי פרש מפעילות ב-1895. עיקר פעילותו לאחר פרישתו הוקדשה למעשי צדקה ותרומותיו הסתכמו בכחצי מיליארד דולר (שווה ערך לכ-70 מיליארד דולר בערכי 2007). במותו בגיל 98, בשנת נותר בידיו רק חלק קטן מעושרו. ב. כינוי לאיש עשיר, ראה גם רוטשילד וקורח.


ריבית : INTEREST

פיצוי כספי ללווה הניתן ע"י המלווה, עבור שימוש בכסף לתקופת זמן מוגדרת. בכלכלה: הביטוי למחיר הכסף, בתקופה נתונה.


ריבית דריבית, ריבית צוברת : Compound interest

צורת חישוב ריבית, לפיה בתום כל תקופה, הריבית נצברת על הקרן, ובתקופה הבאה היא נחשבת לחלק מהקרן, לצורך חישוב הריבית. גישה זו משמשת בחישובי ריבית אפקטיבית.


ריבית הפריים : Prime

הריבית הבנקאית הבסיסית אותה מפרסם בנק ישראל מעת לעת בתוספת המרווח המקובל בכל המערכת הבנקאית בישראל.

בישראל, בשנים האחרונות התייצבה ריבית הפריים במרבית הבנקים על 1.5% מעל ריבית בנק ישראל.


ריבית נומינלית : Nominal interest

מושג המופיע בהקשרים שונים, לעתים במובן של ריבית נקובה או ריבית תעריפית (ראה להלן) אך לפעמים גם במובן של ריבית אפקטיבית, אך ללא ניכוי המדד על מנת להבדילו מריבית ריאלית. לעתים המושג "ריבית נומינלית" עשוי להתייחס לריבית נקובה ריאלית, דהיינו ריבית ריאלית שלא עברה את תהליך החישוב של ריבית אפקטיבית.


ריבית נקובה

ראה ריבית תעריפית


ריבית תעריפית : Nominal interest

ראה גם ריבית נומינלית שער נקוב פורמאלית, מבלי שתהיה לו משמעות ממשית. על מנת לדעת את מחירו של הכסף, עלינו לדעת מידע נוסף כגון בסיס החישוב, תקופת החישוב או אינפלציה.


רינגוודייט : Ringwoodite

אבן חן נדירה ובעלת קשיות גבוהה, הנוצרת סביב 500 ק"מ במעבה האדמה. ההרכבה הכימי של האבן כולל גם מים בשיעור של כ-1.5%. עד כה סברו כי מקורה של האבן הוא במטיאוריטים, אולם תגלית משנת 2008 אישרה כי האבן נוצרת גם במעמקי כדור הארץ בסביבה העשירה במים, עניין שחיזק את התומכים בתיאוריה כי יש מאגרי מים גדולים במעבה כדור הארץ.


ריפו : Repo

.עסקה שבה צד א קונה נייר ערך (לרוב אג''ח ממשלתית) ומתחייב למכור לו בחזרה את נייר הערך בעתיד (במועד ובמחיר שנקבע ביום העסקה). עסקאות מסוג ריפו מהוות כלי חשוב לניהול מדיניות הריבית ע''י בנקים מרכזיים במדינות רבות, עסקאות אלו בהיקפים גדולים יכולות לתרום להוזלת העלות הכרוכה בהחזקת מלאי של ני''ע עבור עושי שוק ומשקיעים פיננסיים אחרים. בישראל, עסקת הריפו הראשונה בוצעה בשנת 2004.


ריקנאטי

משפחת בנקאים יוצאי יון שהקימו את בנק דיסקונט ועוד חברות גדולות במשק הישראלי. בעשרים שנים האחרונות איבדו את מרבית נכסיהם והשפעתם בארץ. הבולטים במשפחה, ליאון יהודה ריקנאטי (מייסד בנק דיסקונט, ע"ע) ודני ורפאל ריקנאטי בניו שניהלו את הבנק אחרי מותו.

 


רכוש – ראה נכסים


רכישה ממונפת : Leveraged buyout – LBO

 רכישה, בדרך כלל של חברה, אבל יכולה להיות גם של נכסים כגון נכסי נדל"ן, כאשר התשלום בגין הרכישה ממומן באמצעות שילוב של הון עצמי וחוב, כאשר תזרים המזומן או נכסי המטרה הנרכשת משמשים להבטיח ולשלם את החוב. בדרך כלל גם אם מעורב הון עצמי, ה-LBO מתייחס למקרים בהם חלק הארי של המימון מגיע מחוב ולכן התלות בהחזרים מהנכסים או במימושם, היא גדולה. כמובן שבמקרה בו הנכסים מפסיקים להניב או מאבדים מערכם, הרכישה הממונפת הופכת להיות בסיכון גבוה ולעיתים מגיעה לחדלות פירעון במסגרתה נאלץ הרוכש לותר על הנכס באם מדובר בהלוואות נון ריקורס (ע.ע.) או "להביא כסף מהבית", במידה והוא נתן גם ערבות אישית או ערבות של החברה הרוכשת.

רכישות ממונפות אופייניות בתקופה של אופוריה בשווקים ומהוות חלק מהתפתחות בועת מחירי נכסים.


רשות ניירות הערך : Israel Securities Authority

רשות ניירות הערך בישראל כמו מקבילתה האמריקנית הוקמה על מנת לשמור על האינטרסים של המשקיעים ולהגן עליהם. במסגרת זאת היא מסדירה את כל פעולותיהם של הגופים הפועלים בשוק ההון ומפקחת עליהם.

www.isa.gov.il


רשות ניירות הערך האמריקנית : SEC – U.S Securities and Exchange Commission

המקבילה לרשות ניירות הערך הישראלית ורשות ניירות הערך החשובה בעולם המפקחת על פעילות רבת היקף בכל השווקים הפיננסים האמריקניים. מטרתה המוגדרת לדאוג לכך ששוק ההון האמריקני על כל מרכיביו הרבים יפעל בהגינות ובשקיפות לתועלת המשקיעים. ברשות עובדים נכון לשנת 2006 למעלה מ- 4,000 עובדים העוסקים בפעולות פיקוח והנחיה לכל הגופים והבורסות בארה"ב. ראשיתה של הרשות במשבר בשנת 1929 שגרם לנפילת הבורסה האמריקנית ולאבדן חסכונותיהם של מיליוני אמריקנים ולנזקים כלכליים אדירים. השימועים שנערכו לאחר מכן בבתי הנבחרים הובילו לחקיקת חוקים בשנים 1933-4 שכתוצאה מהם הוקמה הרשות.


רשת קונספט : Concept net stores

רשת המורכבת מחנויות ייעודיות להצגת ומכירת מותגי החברה בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה. ראה בהרחבה גם חנות דגל.


רשת קשרים עסקיים

ראה נטוורקינג


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול