lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסיעו"ש : current account

 

עו"ש – עובר ושב, חשבון שמתנהלים בו פעולות של כניסת מזומנים ויציאתם. לעיתים יש בחשבון מסגרת אשראי ואז ניתן למשוך מעבר לסכומים הנכסים לחשבון, עד המסגרת המאושרת, חשבון שיש בו מסגרת אשראי, נקרא גם חשבון חוזר דביטורי – חח"ד.


עובד מפתח : Key worker

עובד חשוב מאוד למערכת, עובד שהעדרו עלול להשפיע באופן חזק על המערכת.


עובר ושב

ראה ערך עו"ש


עודף אקטוארי : Actuarial surplus

הפרש חיובי בהערכה אקטוארית, כאשר למשל הצטברו נכסים בתוכנית פנסיה מעבר לסכום החזוי שהקרן תצטרך לשלם. עודף כזה יכול לנבוע מקביעת תשלומים גבוהים מדי, שינוי בהיקף התמותמה וכיוב'.


עודף ביטחונות : Over collateralization

 

מצב שבו הנושה דרש וקיבל מהלווה ביטחונות שערכם למימוש גבוה מערך ההלוואה.


עושה שוק : Market maker (Nasdaq)

עושה שוק הוא גוף המנהל את המסחר במניית החברה לה הוא משמש כעושה שוק. מטרת עשיית השוק להגדיל את הסחירות במניה ולמנוע תנודות חריפות בערכה אשר אינן משקפות שינויים כלכליים, אלא העדר סחירות.. עושה השוק פועל על ידי העברת פקודות קנייה ומכירה בנייר הערך של החברה במהלך יום המסחר, כמויות מסוימות ובמרווח מחירים תחרותי. בעיקרון עשיית שוק, היא בהסכמת הבורסה אך בהסכם ישיר בין עושה השוק ובין החברה במניותיה הוא פועל, תחת פיקוח הבורסה, כאשר החברה המקבלת את השרות משלמת לעושה השוק על שירותיו. עושה השוק אינו בעל עניין בחברה ופועל בעזרת מניות המושאלות לו על ידי החברה. גם הממשלה עשויה להזדקק לעושה שוק בחלק מאגרות החוב אותן היא מנפיקה.


עושק מיעוט : Oppression of minority

מתקיים ביחסים בין בעלי המניות בחברה כאשר ההחלטות מתקבלות על ידי קבוצת הרוב השלטת מבחינה פורמאלית כדין, אך בפועל מפלות את המיעוט לרעה ופוגעות בזכויותיו. ההגנה הקיימת בחוק למיעוט היא שאחוז מסויים יכול לפנות לבית המשפט ולבקש את הגנתו. בית המשפט יכול לבטל החלטות של הרוב אם הם נגועים בשרירות לב ויש בהם כדי פגיעה באופן לא סביר בזכויות המיעוט.


עזריאלי דוד : David Azrieli

דוד יהושע עזריאלי איש עסקים ישראלי - קנדי נולד בפולין בשנת 1922. נפטר ב-2014 בקנדה. ברח לרוסיה מפני הגרמנים והצטרף לצבא אנדרס הפולני ואיתו הגיע לארץ ישראל בשנת 1943(עם מנחם בגין) החל ללמוד אדריכלות בטכניון אך לא השלים לימודיו והתגייס לצה"ל במלחמת השחרור שם שרת כקצין. ב-1954 עבר לקנדה. הצלחותיו הכלכליות בפרט בתחום הנדל"ן בקנדה זיכו אותו באות הוקרה מממשלת קנדה. ב-1982 שינה את מפת המסחר בארץ עת הקים את הקניון הראשון מול איצטדיון רמת גן - קניון איילון שהפך להיות סיפור הצלחה יוצא דופן בישראל. בעקבותיו בנה ורכש קניונים נוספים. מגדלי עזריאלי שנבנו על ציר מנחם בגין בתל אביב, הפכו להיות מרכז עסקים בולט ויוקרתי וסביבו החלו להיבנות מבנים נוספים. במהלך הבנייה הסתכסך עזריאלי עם אדריכל הבניינים עטיה, על רקע פרטים בתוכנית. תוכנית הבניינים שנבנו בתצורה מיוחדת: מגדל עגול, משולש ומרובע ובאמצעיתם מבנה הקניון המפואר, היתה אחת הסיבות לזכיית עזריאלי במכרז על הקרקע למרות שלא היתה הגבוהה ביותר. הנפקת העסקים של עזריאלי בישראל הביאה אותם באופן מיידי לרשימת תל אביב 25 והמוטיבציה ככל שידוע היתה לאפשר את חלוקת הירושה בין ילדיו של עזריאלי באמצעות מניות סחירות. על שכרו של עזריאלי במנכ"ל החברה ובעל השליטה בה נמתחה ביקורת והיא עברה את סכום ה-20 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2011-2012 החברה של עזריאלי הפכה להיות אחת משתי חברות הגדולות בישראל בבעלות והפעלת קניונים והיא בעלת השקעות בתחומים נוספים. במהלך 2014 נמסר על מכירת חברת הצבעים טמבור למשקיעים סיניים. גם חברת הדלק סונול עמדה למכירה. עזריאלי תרם למוסדות חינוך ואוניברסיטאות סכומים של עשרות מיליוני דולרים, כאשר חלק גדול מסכומי התרומות הלך לתחומי האדריכלות.


עיכבון : Lien

 

זכותו של נושה לעכב תחת ידו נכס של החייב, עד שתביעותיו של הנושה יבואו על סיפוקן

ראה גם שיעבוד


עיסוק : Occupation

העבודה - התפקיד שמישהו מבצע בין אם בתשלום ובין אם לא בתשלום.


עיקול : Foreclosure

תהליך משפטי במסגרתו מועבר רכוש באופן כפוי על ידי ההוצאה לפועל, כדי לספק את דרישתו של הזכאי שכלפיו לא מולאה הדרישה. הדבר יכול להיות בגין זכייה של מלווה או שלטונות המס נגד החייב. הנושה לוקח חזקה על הרכוש ובדרך כלל הוא נמכר במכירה פומבית ואם נותר עודף, הוא מוחזר לחייב ממנו נלקח הרכוש.


עיר חכמה : smart city

 מושג המשקף את עידן ההתפתחות הטכנולוגית בניהול מוניציפאלי. המושג רחב מאוד וכולל החל בפתרונות נקודתיים כגון ניטור פחי אשפה לצורך ריקונם על ידי חיישנים המותקנים בפחים וכלה בניהול כולל של העיר, לרבות זרימת התנועה וויסותה, וויסות חניות, ואף אספקטים הנוגעים לשירותי הרווחה בעיר.


עירבון : Hypothecation

 

נכס או חפץ כלשהוא או סכום מזומן שחייב מפקיד בידי כל גורם לו הוא חייב, להבטחת ביצוע התחייבויותיו או החזר חובו.ראה גם משכון.


עלות : Cost

1. הערכים שהוצאו בייצורו או בחידושו של נכס או מוצר עד להשלמתו. 2. לעיתים בא כתחליף למילה מחיר. 3. המקורות שיש להשתמש בהם על מנת להשיג מוצר מסויים, לרבות עלויות אלטרנטיביות – ראה ערך. במילים אחרות – העלות היא הקרבן הנמדד במונחים כספיים של הנדרש על מנת לקבל דבר מה בתמורה.


עלות אלטרנטיבית : Alternative cost

למעשה בכלכלה כל עלות היא עלות אלטרנטיבית, ראה מספר 3 בהגדרת עלות, וכן ראה עלות הזדמנות.


עלות הזדמנות : Opportunity cost

ראה גם עלות אלטרנטיבית. העלות הנובעת משימוש בגורם מסויים בנושא ספציפי, וכתוצאה מכך נגרם הפסד בשל השימוש האלטרנטיבי שניתן היה לעשות בו שימוש. למשל השקעת כסף במיזם מסויים, המחיר האלטרנטיבי הוא התשואה שניתן היה להשיג על השקעת הכסף בשוק המניות (בהנחה של סיכון זהה) .


עלות הייצור : Cost of production

סך העלויות ששימשו בתהליך הייצור של כמות מסויימת של מוצרים, לרבות כח אדם, חומרי גלם ועלויות חרושת, הכוללות אחזקה ופחת מכונות.


עמלה : COMMISSION

התשלום שמקבל סוכן או ברוקר בתמורה לשירותים שלו, בביצוע קנייה או מכירה של נייר ערך.


עסקה מחוץ לבורסה : OFF-FLOOR TRANSACTION, OUTSIDE TRANSACTION

עסקה בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה, אשר נעשית מחוץ לזירת המסחר. (גם: מסחר מחוץ לבורסה).


עסקה מלאכותית (בחוקי המס) : Artificial deal

עסקה שמטרתה  לגרום לחסכון מס מבלי שיש בה צורך עסקי אמיתי.


עסקה מלאכותית (בשוק ההון) : Dummy Trade

 

עסקה שתכליתה מראית עין של עסקה ולא עסקה מהותית בין קונה ומוכר. התופעה עשויה להתקיים בשוק ההון בעת שרוצים ליצור מראית עין של פעילות לגבי נייר ערך מסויים.


עסקים בינוניים וקטנים : SMB

Small Medium Business לעיתים גם   SME =   Small Medium Enterprises , שם כולל לקבוצת עסקים בינוניים וקטנים. בדרך כלל בשימוש במסגרת דיון מאקרו כלכלי ובסוגיות של תמיכה ממשלתית. הדעה הרווחת בקרב כלכלנים כי הדרך הזולה ביותר להשיג צמיחה היא על ידי תמיכה והקלות לחברות השייכות לקבוצת העסקים הבינוניים והקטנים.

אם כי ברור כי היכולת לייצר פרוקייטים משמעותיים בעזרת חברות בינוניות וקטנות הינו מוגבל ועיקר תרומתן הוא תעסוקה והשלמת פעילות לפעילות החברות הגדולות.


עסקת אחוזים

ראה עסקת קומבינציה


עסקת ספוט : Spot

העסקה הבסיסית ביותר בשוק המט"ח ופירושה החזקת מט"ח ליומיים. מקורו של המונח בעבר כאשר היו נדרשים שני ימי עסקים להעברת כספים בין מדינות. השער שהיה נקבע ביום העברה, מבוסס על שער החליפין, נכון לאותו יום וההפרש בין ריבית לשני ימי עבודה. כיום הביקוש לכסף פיסי על ידי יבואנים ויצואנים נמוך ומרבית הסוחרים בשוק מבצעים עסקות ספוט, אשר מהוות למעשה עסקה ללא מסירה, כלומר לאחר שני ימי עסקים פג תוקפה של העסקה.


עסקת קומבינציה : Combination Deal, Combination Transaction

עסקה שבה בעל הקרקע מוכר ליזם/קבלן קרקע תמורת חלק מהשטחים שיבנו על הקרקע. נקראת גם עסקת אחוזים, מאחר ונקבע מה שוויו של הקרקע במונחי אחוזים מתוך הפרוייקט הסופי. כך ניתן למצוא עסקאות קומבינציה של 20% במקום בו ערך הקרקע נמוך יחסית לפרוייקט הסופי ולעומתם עסקאות קומבינציה של 40%.


עקום התשואה : POSITIVE YIELD CURVE

גרף, המציג את התשואה לפדיון, עבור אגרות חוב צמודות מדד ממשלתיות לתקופות שונות . עקום זה מבטא את הקשר, בכל נקודת זמן, בין שיעור התשואה לפדיון של אג"ח עקום תשואה חיובי , מצב שבו שיעור הריבית על אגרת חוב לטווח ארוך, גבוה יותר מאשר על אגרת חוב שפירעונה הוא בטווח הקצר והיא בעלת אותה איכות. עקום תשואה יורד, מצב שבו שיעורי הריבית על ניירות ערך לטווח ארוך נמוכים יותר משיעורי הריבית על ניירות ערך לטווח קצר. YIELD CURVE DECLINING עקום תשואה עולה, מצב שבו שיעורי הריבית על הלוואות לטווח ארוך גבוהות יותר מאשר על הלוואות לטווח קצר. YIELD CURVE RISING עקום תשואה שלילי , עקום בעל שיפוע שלילי המראה כי התשואה על ניירות ערך לטווח קצר גבוה מהתשואה על ניירות ערך לטווח ארוך. YIELD CURVE NEGATIVE


עקומת לורנץ : Lorenz curve

אמצעי ססטיסטי-כלכלי להמחשת התפלגות ההכנסות במשק שהוצג לראשונה על ידי מקס לורנץ, כלכלן אמריקאי בשנת 1905.

את העקומה ניתן להציג כדלהלן:

על ציר אחד נתווה את אחוזי האוכלוסיה ועל ציר אחר את אחוזי ההכנסה. ככל שרמת האי שיוויוןן בים ההכנסות תהיה גדולה יותר, כך העקומה תסטה יותר מהאלכסון המחבר את שני הקדקדדים הנגדייםש ל התיבה שנוצרה.

השטח הכלוא בין האלכסון לעקומה מאפשר לחשב את מדד ג'יני לאי שוויון במשק. (ע"ע).

 


עקרונות חשבונאות מקובלים : GAAP

General Accepted Accounting Principles
מערכת הכללים לפיהם עורכים את הדוחות החשבונאיים. כללים אלה נקבעים על ידי גופי התקינה, מקומיים ועולמיים.


ערב : Guarantor

 

במקרה של חוזה ערבות, הצד שנותן את הערבות הוא הצד הערב. לפני שגובים מהערב, החוק מחייב מיצוי ההליכים נגד החייב, אולם בערבויות בנקאיות לרוב נוסח הערבות מאפשר כי הצד מקבל הערבות יוכל להיפרע מהערב, קרי הבנק, מיד עם דרישתו מבלי צורך לנמק.


ערבות : Guarantee

 

הסכם שבו צד אחד מוגדר כערב או מעניק הערבות, לטובת מילוי התחייבות צד שני לצד שלישי. כך למשל בנק מוציא ערבות לטובת קבלן לביצוע התחייבויותיו במכרז.


ערך גרט

ראה גרט


ערך חבוי : hidden value

מושג זה משקף את העובדה כי בחברות שונות עשויים להימצא נכסים אשר אין להם ביטוי מאזני. אן ביטוי על פי ערכים היסטוריים. למשל השקעה של חברה במיזם סטארטאפ, עשוי להימחק כליל במקרה שהחברה נואשה מהפקת ערך או להיות רשומה בערך ההשקעה ההיסטורי. פריצת דרך או הצעת רכישה של הטכנולוגיה, עלולה להפתיע ולהציף ערך גבוה. שינוי ייעוד נדל"ן, אף הוא עשוי להציף ערך גבוה בפרט שהנדל"ן נרכש לפני שנים רבות ונרשם בערך היסטורי ולפתע הפך להיות מעניין, אם בשל שינוי ייעוד הקרקע או בשל התגלות של מחצבים יקרי ערך.

משקיעים מנסים לאתר ערכים חבויים כאלה בעת שהם תרים אחר הזדמנויות השקעה


ערך כינון

 ראה "ערך שיחלוף"


ערך מאזני, ערך פנקסני : BOOK VALUE

ההון העצמי של החברה, כלומר שווי הנכסים בניכוי הערך של התהתחייבויות כפי שהן מופיעים במאזן.

לעיתים מתייחס לערך של מניה בודדת. כלומר יש לקחת את הערך הכולל ולחלק במספר המניות.


ערך נוכחי : PRESENT VALUE

שוויו היום של סכום המיועד להתקבל בעתיד. השווי היום נעשה על ידי תהליך היוון של הסכום בעתידי במחיר הכסף מותאם לסיכון. נוסחת הערך הנכחי PV לתשלום יחיד בעוד תקופה היא: CF/(1+R)=PV כאשר CF משקף את תזרים המזומן בעוד תקופה ואילו r משקף את מחיר הכסף המותאם לסיכון של התקבול, לתקופה. התקופה מוגדרת כזמן בין היום לבין המועד הצפוי לקבל את הכסף. ניתן לחשב ערך נוכחי לסדרה של תשלומים או תקבולים, על ידי שמהוונים כל אחד בנפרד בשער הריבית המתאים לאורך התקופה שלו וסוכמים את המספרים – ראה ערך אדיטיביות


ערך שארית

ראה נצולת


ערך שוק : Market cap

 

ערך השוק של חברה המתקבל באמצעות הכפלת מספר מניותיה במחיר כל מניה.


ערך שיחלוף : replacement value

 

מוכר גם כ"ערך כינון" בביטוח, הבאת המצב לקדמותו, כלומר פיצוי המבוטח באופן שערך הנכס שבידיו יהיה שווה לערך הנכס בעת ביטוחו או בעת גרימת הנזק. ערך השיחלוף שונה אפוא מערך הנכס "כחדש"
משמש גם בהערכת נכסים, כאשר ערך הנכסים במאזן לצרכים מסויימים מוצג לא על פי הערך החשבונאי אלא על פי ערך השיחלוף או הכינון של הם.


עשיית שוק – ראה עושה שוק


עתיר הון : Capital intensive

תהליך ייצור או מוצר, שבו יש שימוש יחסי גדול יותר של הון לעומת עבודה. לדוגמא צ'יפים אלקטרוניים, בהם מרבית התהליך מתבצע באופן אוטומטי על ידי ציוד יקר.


עתיר עבודה : Labor intensive

תהליך ייצור או מוצר, שבו יש שימוש יחסי גדול יותר של עבודה לעומת הון. לדוגמא, ענפי שירותים מתאפיינים כענפים עתירי עבודה.


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול