lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסיסאב פריים : Sub-Prime

 

הלוואות הניתנות ללווים בעלי כושר החזר נמוך ללא בדיקה ממשית של שווי הנכס ויכולת ההחזר שלהם. הלוואות אלה ניתנו בריביות גבוהות למטרות שונות, החל במשכנתאות לדירות וכלה בהלוואות לרכישת כלי רכב.
על מנת לייצר מראית עין של החזרים, נתנו המלווים הלוואות ל-30 שנים כאשר בשנים הראשונות (בדרך כלל שנתיים) הלוואות בריבית זולה ולאחר מכן ליתרת השנים ריבית גבוהה יותר.
ההחזר הראשוני איפשר לנותנות ההלוואות לאג"ח את ההלוואות ולמכור אותן לגופים שונים כנכסים מניבי הכנסה. עיין ערך MBS.
הבשלת ההלוואות לאחר השנה השלישית והגידול בהחזרים, בהם לק גדול מהלווים לא הצליח לעמוד, חשף את המנגנון המעוות שעמד ביסוד כל הלוואות האלה הוחל את המש/בר הפיננסי הגדול שהתפתח לכדי משבר ריאלי בארה"ב ובעולם כולו.


סוויפט : swift

סוויפט הוא קוד בינלאומי בנקאי , המשמש כמערכת זיהוי בינ-בנקאית להעברות כספים מקוונות ולתכתובת עסקית בין הבנקים . הקוד מבוסס על 8-11 תווים אלפאנומריים המזהים את המוסד הבנקאי. מקור המילה הוא בראשי תיבות

Society for worldwide interbank financial transaction (or telecumunication) code.

המוסד העולמי לתקינה ISO הוא העומד מאחורי בניית הקוד ואישורו


סחורה : Merchandise

שם כולל למוצרים פיסיים הנמצאים בתהליך של מכירה לאחר ייצורן, אם על ידי סיטונאים ואם על יד קמעונאים.


סחר חוץ : Foreign trade

הפעילות המתרחשת במסחר בין מדינה למדינות אחרות והכוללת יבוא ויצוא של סחורות ושירותים.


סחרני יום : Day traders

סוג של משקיעי בורסה המאמינים בשיטה הטכנית ומבצעים פעולות רבות של מסחר בכל יום, לרבות פעולות מנוגדות, על אותו נייר ערך. סחרני היום, מאמינים כי ניתן להרוויח מתנועות השוק על ידי ניבוי כיוונו באמצעים סטטיסטיים. מרבית סחרני היום, על פי סקר של ה-SEC מאבדים את כספם בעיקר בשל ריבוי הפעולות השוחק את בסיס הונם על ידי עמלות מרובות בשעה שהם אינם מצליחים להשיג תשואה עודפת ממש. ה-SEC אף טורח להזהיר באתר הרשות מפני הסיכונים שבמסחר יומי באופן מפורט.

http://www.sec.gov/investor/pubs/daytips.htm


סטנדרט אנד פור : Standard and Poor's

  ראה   S&P


סטנלי פישר

ראה פישר, סטנלי


סטרקצ'ר : Structure

מוצר המורכב ממספר מוצרי משנה ואשר תכונותיו המצרפיות מעניקות יתרון לצרכים מסויימים של משקיעים. לדוגמא חיבור בין אגרת חוב ואופציה באופן שתקבולי הריבית של האיגרת משמים לרכישת האופציה. במקרה והאופציה נמחקת בתום תקופת המימוש ללא רווח, המחזיק בסטרקצ'ר מקבל את שווי הערך הבסיסי של האיגרת מבלי להפסיד את השקעתו הראשונית (הוא מפסיד רק את הריבית = המחיר האלטרנטיבי) ואם האופציה מרוויחה, הרי הרווח למחזיק בנייר הוא גדול יותר מאשר ריבית רגילה. כלומר הפרט חש שהוא אינו מסכן את השקעתו הראשונית ומהמר רק על רווחיו. במידה רבה התפתחותם של הסטרקצ'רים נבעה מהתוצאות של כהנמן וטברסקי (עיין ערך או ערך תיאוריית הפרוספקט) שלפיה לאנשים קל יותר לרכוש תבניות מסויימות על פני תבניות השקעה אחרות. כך למשל מחזיק באג"ח שסרב לרכוש אופציות על שוק המניות במחיר השווה לריבית הסכים לרכוש את הסטרקצ'ר שבמהותו גילם את אותה עסקה בדיוק.


סיבה קרובה : Proximate Cause

מושג בביטוח: מבטח ישלם פיצוי רק אם מקרה הביטוח יתרחש כתוצאה מסיבה קרובה או סיבה מיידית המכוסה בפוליסה.
הסיבה הקרובה היא למעשה סיבה ממשית שרתמה לאירוע הביטוח, גם אם אחריה קרו עוד דברים, אבל ללא סיבה זו המקרה לא היה מתרחש.


סיווג איגרות חוב : BOND RATING

שיטה של סיווג איגרות חוב שהונפקו על ידי חברות ורשויות שונות לפי איכויותיהן, הביטחונות, הסיכון והתשואה עליהן.


סיכון : RISK

בהקשר העסקי, שם כולל לתוצאות של אי הוודאות בעסקים. תוצאות אי הוודאות עלולות להתבטא בין היתר בהפסדים. התפלגות התוצאות האפשריות הכוללות הפסדים בצד רווחים במצבי טבע שונים, קרויה – סיכון.


סיכון אשראי : Credit risk

הסיכון שמקבל אשראי לא יחזיר את חובות למלווה. באגרות חוב ציבוריות, יש חברות דירוג המדרגות את סיכון האשראי המהוות אינדיקציה לשוק לדרישת התשואה התואמת את הסיכון.


סיכון מוסרי : Moral Hazard

מונח המתייחס להימור שלוקח מקבל החלטות כלכלי באופן שהסיכון לא פוגע בו או אף לעיתים מיטיב עמו. לדוגמא כאשר מבוטח מעריך כי תגמולי הביטוח בשל נזק צפוי יהיו גדולים יותר מערך הרכוש, הוא יטה להתרשל באופן מכוון בשמירה על רכושו מפני הסיכון אותו הוא ביטח. כך למשל, מי שמתקשה למכור את רכבו המשומש, במחיר סביר, עשוי להפיק תועלת מגניבת הרכב ולכן התנהגותו תהיה כזו שתתמוך בהגדלת סיכויי גניבת הרכב. המושג מתייחס גם לבעיית הסוכן או בעיית הנציג (agency problem).


סיכון ספציפי : Specific Risk

סיכון בנייר ערך הניתן לפיזור, בכך שבוחרים תיק ניירות ערך והסיכון מתקזז באופן הדדי בתוך התיק. המושג מתייחס בעיקר למודל CAPM


סיכון ענפי : Industry risk

הסיכון הנגזר ממבנה הענף ומתנודות הביקוש וההיצע ומחירי שיווי המשקל שלו ביחס לכלכלה.


סיכון עסקי : Business risk

שם כולל למכלול גורמי הסיכון בעסק, הכוללים גם סיכון פיננסי וגם סיכון ענפי וכיוב', סיכונים המאיימים על התממשות תחזיותיו של העסק למכירות ורווחים.


סיכון פיננסי : Financial risk

סיכון הנגזר מהמבנה הפיננסי של פרימה. בטווח הקצר הסיכון גבוה יותר ככל שיתרות הנזילות לעומת ההתחייבויות השוטפות נמוכות יותר ובטווח הארוך הסיכון גבוה יותר, ככל שהמנוף הפיננסי (עיין ערך) גבוה יותר.


סיכון שיטתי : Systematic Risk

סיכון הנגזר מתנועת השוק. עיין ערך בתא. המושג מתייחס למודל CAPM.


סינרגיה : Synergy

סינרגיה מילולית ממקור יווני משמעותה עבודה ביחד ,או "השלם גדול מסכום חלקיו". כלומר שני גורמים או יותר הפועלים ביחד ומייצרים תוצאה הגדולה מסכום האריתמטי של חלקיהם. לדוגמא בעוללם העסקי, חיבור בין יצרן ומפיץ, תוך חסכון במחלקות השיווק והנהלת החשבונות, יכול לייצר רווח הגדול מהרווח של כל גוף בנפרד

ראה גם את המושג Emergence.

 


סכין נופלת : falling knife

 הביטוי המלא הוא "מסוכן לתפוס סכין נופלת". הכוונה היא שבעת שמתרחשת ירידת מחירים בשוק, יש כאלה הממהרים לנסות ולרכוש במחיר שנראה להם אטרקטיבי. העובדות לעיתים שהירידות לא מיצו את עצמן ומי שממהר לקנות, מוצא את עצמו סופג עוד הפסדים כבדים. התופעה בדרך כלל מיוחסת לנייר ערך בודד, כאשר לא תמיד ברור למתבונן החיצון מה סיבת הירידות ולכן הוא לא מזהה את עומק פוטנציאל הנפילות. אולם הדבר נכון גם לשווקים שלמים, בהם הפרשנות לגבי עוצמת הירידות, אופטימית מדי וגורמת לאנשים להכנס מוקדם מדי לשוק.

בעת שמשקיע מומחה בוחן מניה מסויימת ומחליט לרכוש אותה על בסיס ערך כלכלי ראוי ביחס למחיר, החשש מ"סכין נופלת" אינו גדול, שכן התיאוריה המימונית יודעת לספר לנו כי קשה מאוד למצוא את טיימינג הכניסה הנכון וכי התמהמהות רבה מדי אף היא עלולה להוביל לאבדן הזדמנות. לכן משקיעים המנתחים את הנייר ומגיעים למסקנה כי מחירו מתאים לרכישה, לא ירתעו מנפילות נוספות שכן הם יודעים כי המחיר צפוי לתקן למחיר הנכון.


סלים קרלוס : Slim Carlos

איש עסקים מקסיקני יליד 1940, ממוצא לבנוני מרוני. ב-2010 עלה למקום הראשון בין עשירי העולם ומאז החליף לסירוגין את המקום הראשון והשני עם ביל גייטס (ע.ע) בתחילת 2014 נאמד הונו ב-72 מיליארד 4.

סיים לימודי הנדסה בשנת 1961. שולט בחברות התקשורת הגדולות במקסיקו. טלמקס שבבעלותו מחזיקה ב-90% מהתקשורת הקווית ואילו טלסל אף היא בבעלותו מחזיקה למעלה מ-75% מהקווים הסלולריים במדינה. בנוסף בבעלותו חברת סלולאר ענקית הפעולת בדרום אמריקה וכן קבוצות בנקאות ופיננסים, וקונצרן שמתעסק בתחומי תשתית שונים בוקמעונות.למעלה מ-6% מהתמ"ג המקסיקני מיוצר על ידי החברות שבבעלותו.


סליקה : Clearing

תהליך פיננסי שבו החייב משלם את חובו לזכאי. תהליכי סליקה מתקיימים במגוון תחומים, למשל פרעון שיק מהווה סליקה, תשלום בגין מימוש אופציה מהווה סליקה וכיוב.


סמארט ביתא : smart beta

ניסיון לשלב את ההשקעה הפסיבית בעזרת מדדים = ETF, עם פעילות אקטיבית, כגון "טיפול" במניות המדד, על ידי שינוי אחוזים או הורדת מניות על פי קריטריונים שמנהל הקרן סבור שיוכלו לתת ערך עודף. דוגמא למשל בחירת 80% מהמניות בעלות יחס הון עצמי לשווי שוק הגבוה ביותר.


סמואלסון פול אנתוני : Samuelson Paul Anthony

כלכלן יהודי, 1919-2009. סמואלסון הוא אחד הכלכלנים המשפיעים ביותר במאה ה-20. ההיסטוריון הכלכלי רנדל פארקר הגדיר אותו כאבי הכלכלה המודרנית. זוכה פרס נובל לכלכלה בשנת 1970 כזוכה יחיד. ב-1947 זכה במדליית ג'ון בייטס קלארק, אות כבוד המוענק על ידי איגוד הכלכלנים האמריקאי לכלכלן מתחת לגיל 40 בעל תרומה משמעותית.

ספרו שיצא לאור ב-1948 Economy an introductionary analysis ובעברית "תורת הכלכלה", היה במשך עשרות שנים ספר לימוד בסיסי לכלכלנים באוניברסיטאות.

היה בין הראשונים לשלב מודלים תרמודינמיים במחקר הכלכלי. הגדיר את עקומת פיליפס כאשר על ציר אחד רמת האבטלה ועל הציר האחר רמת אינפלציה במקום שכר, עקומה ששימשה כבסיס לקביעת מדיניות במשך עשרות שנים, לפחות עד תקופת הסטגפלציה של שנות ה-70 במאה ה-20. 

הראה בכלכלת רווחה כיצד לקבוע אם פעולה מסויימת משפרת את הרווחה ובכלכלת הסקטור הציבורי הציג מודל לניתוח והשגת ההקצאה האופטימאלית בסביבה בה יש גם מוצרים פרטיים וגם ציבוריים

תרם תרומות משמעותיות בתחום מיקרו כלכלה, בין היתר, מודל הדורות החופפים המאפשר להראות הקצאות על פני זמן בין חסכון לצריכה והציג את הניתוח של העדפה הנגלית שאיפשרה את בניית מודל פוקנציית התועלת.

גם בתחום הסחר הבינלאומי תרם רבות והניח בסיס למודל הקשר-אוהלין. 


ספיר פנחס : Sapir

ראה פנחס ספיר


ספק נזילות ממונה : DLP-designated liquidity provider

ראה עושה שוק


סרביינס אוקסלי : Sarbanes-Oxley Act of 2002

חקיקה שניזומה על ידי שני סנטורים בארה"ב ב- Sarbanes-Oxley Act - 2002 שמטרתן להגביר את השקיפות ורמת הדיווח של חברות על רקע קריסת חברות אנרון וורלדקום

עלות יישום החוק לחברות הנסחרות בוול סטריט נאמדת במיליארדי דולרים ולכן נוצרה פגיעה בתחרות שוקי ההון האמריקניים מול מתחרותיה העיקריות בלונדון ובדרום מזרח אסיה. לנוכח הביקורת על חומרת התקנות ונזקיהן הנילווים, יש הצעות למתן את דרישותיהן ולוותר על מקצתן.

 


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול