lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסיאבגול : avgol

אחת מחברות התעשייה הישראליות הוותיקות. נוסדה ב-1953. נמנית על תל אביב 100. קונצרן בעל שלוחות עולמיות, באירופה המערבית, רוסיה וסין נמנית על 15 היצרניות הגדולות בעולם של בדים לא ארוגים. ב-2013 עבר מחזור המכירות של החברה את 1 מיליארד ₪.


אבדן כושר עבודה

מונח ביטוחי המציין מצב בו המבוטח, כתוצאה מתאונה או מחלה, מאבד את היכולת לעבוד בשיעור העולה על 75% שהוא שיעור המגדיר למעשה חוסר יכולת תפקודית אפקטיבית בעבודה. תנאי הביטוח מגדירים במקרה כזה את הזכאות לתגמולים על פי תנאי הפוליסה.


אבוג'ן : Evogene

חברה הנמנית על מדד תל אביב 100 (שווי שוק בסוף 2013 1.2 מיליארד ש"ח) עוסקת בהשבחת צמחים בעזרת ביוטכנולוגיה. מרבית עובדי החברה כ-150 נמנים על צוותי מחקר ורק מקצתם אנשי מנהלה.

החברה עוסקת ב-4 תחומים 1. שיפור תכונות הצמח (הגדלת כמות עמילן, או סוכר או חלבון) 2. עמידות בפני מחלות. 3. אגרוכימיה - הקשר בין חמרים כימיים ובין הצמחים, תכונותיהם עמידותן וכיוב, 4. ביו-דיזל, הפקת אנרגיה מצמחים

בסוף 2013 נרשמה למסחר בניו-יורק והיא כעת מניה דואלית. מונסונטו - החברה הענקית לדשנים ואגרו-כימיה מחזיקה קרוב ל-10% במניות החברה. מרבית מניו החברה מוחזקות בידי הציבור .:


אבטלה : Unemployment

מצב בשוק העבודה שבו כמות המעוניינים לעבוד עולה על מספר המשרות המוצעות. לרוב אבטלה תוגדר גם כאשר המשרות המוצעות אינן כוללות עבודה סבירה בשכר המאפשר קיום. אבטלה יכולה להתרחש בנסיבות שונות, כגון משבר כלכלי, שינויים מבניים בענפי המשק (לדוגמא סגירת מכרות, מפעלי ענק או הקטנת ביקושים בענף בו למשק יש התמחות) או עונתיות.

 ממשלות רואות בהקטנת שיעור האבטלה אחת מהמטרות המרכזיות, בפרט עקב העובדה שאבטלה כמו גם בטלה (מצב בו המשק מסוגל לכלכל אנשים לא עובדים, ושאינם מחפשים עבודה), עשויים להוות מוקד לאי יציבות חברתית.

יש חשיבות לאבחנה בין אבטלה לשיעור הבלתי מועסקים. למשל בקרב גילאי 25-64 שיעור האבטלה עשוי להיות 6%, בעוד ששיעור השתתפות בכוח העבודה הוא 80%, כלומר 20% הינם בלתי מועסקים למרות שמרביתם אינם מוגדרים כמובטלים, מפני שאינם מחפשים עבודה.


אבטלה אזורית : Regional unemployment

אבטלה המתייחסת לתחום גיאוגרפי מסויים שבו יש עודף היצע של עובדים.

אבטלה אזורית נתפסת כאיום על היציבות בשל העובדה שהיא מעוררת תנועת אוכלוסין לא מבוקרת.


אבטלה חיכוכית : Frictional unemployment,

אבטלה הנובעת מהחלפת מקומות עבודה. אבטלה מסוג זה מתקיימת גם במצב של תעסוקה מלאה. היקף האבטלה החיכוכית משקף את יעילות תהליכי  ההשמה במשק והמחקר האמפירי מראה כי היא מתשנה בתקופות שונות וכן ניכרים הבדלים בין אבטלה חיכוכית של נשים וגברים.

 .


אבטלה מבנית : Structural unemployment

אבטלה הנובעת מהפער הקיים בין סוג ההכשרה של עובדים במשק לבין היצע מקומות העבודה. שינוי טכנולוגי או משבר בענף מסוים עלולים לגרום לכך. לדוגמא: גל העלייה הגדול מרוסיה בתחילת שנות ה-90 שהביא מומחים בתחומים בהם לא היה ביקוש בישראל, יצר אבטלה מבנית שנפתרה בעיקר בשל הגמישות בנכונותם של העובדים לעסוק במקצועות שאינם תחומי התמחותם. הסבה מקצועית היא הדרך העיקרית להתגברות על אבטלה מסוג זה.


אבטלה נורמאלית : Unemployment Normal rate of

שיעור אבטלה שלפחות בתיאוריה לא ניתן לרדת ממנו, גם במשק המוגדר בתנאי תעסוקה מלאה, נוכח ההנחה כי לא ניתן להתגבר על מרכיבי האבטלה החיכוכית (ראה ערך) והאבטלה המבנית (ראה ערך) בטווח הקצר.

למרות ההנחה כי קיים שיעור אבטלה נורמלית קשיח, ברור כי שיפור בהשמת עובדים, לרבות הכשרה מחדש למקצועות עם ביקוש גבוה, יכול להקטין את שיעור האבטלה הנורמלית.

 בעבודות שונות ובמחקרים שבוצעות באיזורים שוים של העולם, הוערך שיעור האבטלה הנורמאלית בין 2% בשוק היפני שנחשב יעיל במיוחד בתקופות מסויימות ובין 5% בשווקים שעברו שינויים מבניים גדולים.


אבטלה עונתית : Seasonal unemployment

אבטלת עובדים בשל תעסוקה המתאפשרת רק בעונות מסויימות, כגון עונת התיירות לעובדי תיירות, עונת הרחצה למצילי ים, עונות חקלאיות של קטיף וכו'. בעת שהעונה נגמרת, עובדים רבים בענפים המתמחים מוצאים עצמם מובטלים.


אבטלה רצונית : Voluntary unemployment

אבטלה הנובעת מחוסר עניין של עובדים בעבודה בכלל או בהיצע העבודה הספציפית בפרט, אם בשל רמת השכר, אם בשל סוג העבודה האפשרי ואם בשל סיבות תרבותיות ואידיאולוגיות. בדרך כלל חשבונאות לאומית הבוחנת אבטלה על פי מחפשי עבודה שאינם מוצאים עבודה, עשויה שלא לכלול את שיעור האבטלה הרצונית בתוך שיעורי האבטלה.

 


אג"ח : Bond

ראה איגרות חוב, Debentures


אג"ח מיועדות : designatd bonds

אג"ח שהונפקו על ידי ממשלת ישראל ואינן למכירה בשוק החופשי, אלא מופנות ישירות לקרנות פנסיה בהיקף של 30% מכלל הנכסים של אותן קרנות. אג"ח אלה צמודות למדד ובתחילת 2015 נושאות ריבית קבועה של 4.86% עד 2003 קרנות הפנסיה נהנו מ-70% מכלל נכסיהן באג"ח מיועדות, עד החלטת שר האוצר דאז בנימן נתניהו להפחית את שיעורן לכדי 30% בעולם של ריבית הקרובה לאפס, הנפקת אג"ח לבעלי קרנות פנסיה מסוימות, בריבית הגבוהה במידה ניכרת מריבית השוק, מהווה עיוות כלכלי חמור והעדפה של בעלי משכורות גבוהות הרשאים להפריש סכומים גבוהים מהכנסתם ולא רק שהם מקבלים הטבת מס משמעותית, הם נהנים גם מהעדפת תשואה חריגה ובכך, בעובדה שלמעשה הממשלה מבטיחה הטבת אלה, מועברים משאבים מכלל האוכלוסייה לחלק החזק יותר בין מקבלי השכר. העיוות בולט גם בין שני מלולי החסכן הפנסיוני. בעוד שקרנות הפנסיה המיועדות בדרך כלל לשכירים נהנים מאג"ח מיועדות המבטיחות תשואה על חלק גדול של החיסכון, קופות הגמל שבדרך כלל נפתחו על ידי עצמאיים, אינם נהנים מהטבה זאת ונאלצים להשקיע את כל הכספים שלהם בשוק, ובדרך כלל מדובר בתנאים נחותים במידה ניכרת מהתשואה המובטחת על ידי הממשלה. עד 1995 הונפקו אג"ח תחת השם מירון ל-20 שנה, שנשאו ריבית של 5.5% צמודה למדד ומ-1995 הונפקו אג"ח תחת השם ערד , ל-15 שנה ונשאו ריבית של 4.8%. יש גם אג"ח המונפקות לביטוח הלאומי ואף הן נושאות ריבית של 5.5% ואשר תכליתן מיועדת לתשלום קצבאות הביטוח הלאומי.


אג"ח צמודה למדד : Linked to CPI

אג"ח, שהקרן והריבית שהיא נושאת, מתעדכנים על-פי עליית מדד המחירים לצרכן


אג"ח קונצרנית : Concern Bond

אג"ח המונפקת על ידי חברה עסקית להבדיל מאג"ח ממשלתי או אג"ח מוניציפאלית


אג"ח – ראה "איגרת חוב" להלן


אג'יו (פרמיה) : AGIO

:מונח המבטא סוג של הפרש בין הערך הנתפס כ"ממשי" לבין מה שנתפס כערך פורמלי. בדרך כלל מופיע בשתי צורות.

1. הפרש בין ערך נומינלי לריאלי של נכס פיננסי כלשהו

2. ההפרש בין המחיר הנקוב של נייר הערך,מניה או איגרת חוב, לבין מחיר המכירה הגבוה ממנו.


אגרות חוב מגובות נכסים : MBS

 

ראשי תיבות של Mortgage-Backed Security   איגרת שהתזרים שלה מגובה על ידי תזרימי ההלוואות שאוגחו ביחד. משמעות האיגוח (עיין ערך)  היא: חבילת הלוואות מייצרת תזרים ומנפיקי האיגרת רוכשים את חבילת ההלוואות ומנפיקים את האיגרת כאשר ההחזרים בהלוואות משרתים את החזרי האיגרת ומותירים רווח.
המטרה של מנגנון זה הוא לגייס מקורות נוספים לבנקים לתת הלוואות נוספות.
בסוף 2006 ערב המשבר הגיע שוק ה-MBS למעלה מ- 6 טריליון$.


אגרנט, שמעון

נשיא בית המשפט העליון בשנים 1965 – 1976. ועדת החקירה הממלכתית בראשותו שנקראה על שמו – ועדת אגרנט שמונתה לבדוק את מחדלי ההנהגה לאחר מלחמת יום כיפור, הועדה קבעה אחריות אישית על הרמטכ"ל, ראש אגף מודיעין ואלוף פיקוד הדרום, אך התעלמה מאחריותם האישית של שר הביטחון דיין וראש הממשלה גולדה מאיר ועל כך קיבלה ביקורת חריפה. חתן פרס ישראל, כותב פסק הדין במשפט אייכמן, בפסק הדין קול העם נגד שר הפנים, קבע אגרנט בסיס למשפט החוקתי בישראל ובחן בו את גבולות חופש הביטוי.


אדיטיביות : Additivity

תכונה המתקיימת לגבי סכימה של ערכים נוכחיים, כך שאם ערכו הנוכחי של פרוייקט A הוא V1 וערכו של פרוייקט B הוא V2 הרי הערך של הפרוייקט המצרפי A+B הוא V1+V2


אהוד אולמרט : Ehud Olmert

ראש ממשלת ישראל ינואר 2006 ספט . 2008. 2005-2006 (9 חודשים) שר האוצר. יליד בנימינה 1945.

שר בממשלות ישראל. ראש עירית ירושלים, הביא לפיתוח גדול בתשתיות בעיר. מלחמת לבנון שנוהל בתקופתו, למרות המכות העזות שהונחתו על לבנון, נחשבה לכישלון. הואשם בעבירות שונות של שוחד והפרת אמונים ונאלץ להתפטר מתפקידו כראש ממשלה.

במהלך משפטו מת העד העיקרי נגדו - שמואל דכנר וראש לשכתו שולה זקן החליטה להעיד נגדו. בשנת 2016 לאחר ערעורים חוזרים, נכנס לכלא.


אהרון ברק (פרופ')

נשיא בית המשפט העליון בשנים 1995-2006, הגביר והעצים את ה"אקטיביזם המשפטי" במסגרתו בית המשפט יכול להתערב בכל סוגיה לרבות סוגיות שבעבר נחשבו סוגיות שלטוניות בעליל וכן הגדיל את דרגות החופש של בתי המשפט בפרשנות לחוקים עד כדי הפיכת כוונתם.  בפעולתו העמיד את בית המשפט בקונפליקט מול המחוקק בסוגיות עקרוניות עד כדי ביטול חוקים של הכנסת, שאינם מתיישבים לדעתו עם ערכי יסוד של כבוד האדם וחירותו.

נחשב אחד המשפטנים הגדולים בישראל מאז ומעולם, אך בשל האקטיביזם השיפוטי והשלכותיו על עקרון הפרדת הרשויות, זכה לביקורות חריפות, לרבות מצד גדולי משפט בארץ.

בטרם הגיע לתפקיד שופט בבית המשפט העליון ב-1978 שם שימש 28 שנים מתוכן 11 כנשיא, כיהן כפרופסור ודיקן הפקולטה למשפטים בירושלים וכן שימש כיועץ המשפטי לממשלה. 

חתן פרס ישראל בתחום המשפט ב-1975. קיבל ב-1993את פרס Justice in the world של ארגון השופטים הבינלאומי שיש המשווים אותו לפרס נובל בתחום המשפט.


אובדן כושר עבודה

ראה אבדן כושר עבודה


אופציה : OPTION

שייך למשפחת הנגזרים הפיננסיים. נכסים השואבים את ערכם מנכסים המוגדרים כנכס בסיס.

האופציה היא הסכם חוזי בין קונה האופציה למוכר האופציה המקנה לקונה זכות אך לא חובה לרכישה או למכירה של נכס מסוים (הבסיס) במחיר מוסכם ובתאריך מוסכם (מועד פקיעת האופציה).

השיטה המקובלת ביותר להערכת אופציות היא שיטת בלק אנד שולס (עיין ערך), נוסחה מורכבת המבוססת על הדימיון שבין התנהגות חלקיקים להתנהגות שערי המניות, המתפלגים נורמלית סביב ערכים ממוצעים, שאיפשרה יישום תוך התאמה של נוסחאות פיזיקליות על מנת להגיע לערכי הנכס. מודל אחר הוא המודל הבינומי (ע"ע)

האופציות בהיותן למעשה הימור על שער מניה או נכס כלשהוא מוכרות מאות שנים ואף יש סימנים מוקדמים יותר לשימוש בהן.עסקאות מסחר שונות ועסקאות רכישת יבולים כללו שימוש בנגזרים פיננסיים כגון סחורות עתידיות ובמצבים מסויימים נחתמו הסכמים בעלי מאפיינים של אופציות רכש (קול) ומכר (פוט)

call, put 


אופציה בתוך הכסף : IN THE MONEY

.מצב שבו אם האופציה תמומש באופן מיידי, צפוי למחזיק בה רווח כתוצאה מכך שהאופציה בתוך הכסף ..

מחירה בשוק כולל את הערך הפנימי הנובע מכך שהיא בתוך הכסף ועוד ערך הזמן של האופצייה.

. המושג לקוח מעולם מירוצי הסוסים ומשקף את מצבו של הסוס שהימרו עליו

"כלומר, אם הימרו על הסוס שינצח והוא אכן מוביל, המצב נקרא "בתוך הכסף


אופציה מחוץ לכסף : OUT OF THE MONEY

מצב שבו לפי שעה, הערך פנימי שלילי (בפועל אין מימוש לכן ערכה הוא אפס) לכן למחזיק האופציה לא מובטח שום ערך אם יממש את האופציה. ערכה בשוק נובע רק מערך הזמן. כלומר, מהסיכוי שאם יחזיקו באופציה עד מועד המימוש היא תיכנס ל"תוך הכסף"


אופציה אירופאית : EUROPEAN OPTION

אופציה הניתנת למימוש במועד נקוב, בתום תקופת חיי האופציה. האופציות על מדד מעו"ף הן אופציות אירופאיות. אופציה זו אינה ניתנת למימוש לפני פקיעתה.


אופציה אמריקאית : AMERICAN OPTION

אופציה הניתנת למימוש בכל מועד במהלך תקופת חיי האופציה, עד לתאריך המימוש. הערך הפנימי של אופציה זו הוא הסכום שמחזיק האופציה היה מקבל אילו היה מחליט לממש אותה.


אופציות לעובדים : ESO-Employee Stock Options

חברה עשויה להקצות לעובדי מפתח שלה אופציות למימוש בתקופת זמן מסוייים.

ובמחיר קבוע מראש.

אופציות אלה אינן סחירות וניתנות למימוש רק על ידי העובדה על פי התנאים שנקבעו מראש


אופציית כיסוי : Covered Warrants

 מבנה-מכשיר פיננסי אשר המשקיעים בו מקבלים זכות לרכוש או למכור בעתיד את נכס הבסיס מהמנפיק במחיר נתון. המבנה הפיננסי מאפשר חשיפה למדד מסוים תוך תשלום פרמיה בלבד, מבלי לרכוש את נכס הבסיס. אין אפשרות לכתיבת אופציות כמו באופציות מעו"ף ולכן אין צורך בהפקדת ביטחונות.
האופציות מונפקות על ידי גופים פיננסיים לתקופות ארוכות של 6-24 חודשים. יש בארץ אופציות כיסוי על הדולר, זהב, נפט ומדדי מניות מובילים בעולם.


אופציית מכר : PUT

1.אופציה המעניקה לרוכש אותה, תמורת פרמיה קבועה, זכות לחייב את כותב האופציה (המוכר) לקנות ממנו כמות מסוימת של ניירות ערך ספציפיים במחיר שהוסכם עליו תוך תקופה הקבועה בהסכם. 2.במעו"ף: אופציה המקנה למחזיק בה את הזכות למכור במחיר המימוש את נכס הבסיס או את הזכות לקבל הפרש חיובי והכל כקבוע בתנאי האופציה.


אופציית פאנטום : Phantom option

הטבה הניתנת לעובדים (בדרך כלל) בתאריך מאוחר, על פי אחוז מערך החברה ביום המימוש. בדרך כלל כאשר חברה היא חברה פרטית ואינה נסחרת בבורסה, היא מתקשה לתת אופציות המתבססות על מחיר המניה שכן אין מחיר ידוע ביום המימוש ולכן אופציית הפאנטום עשויה להיות תחליף טוב המשקף את ההטבה שהחברה רצתה לתת לאותו עובד המבוסס על ביצועי החברה.


אופציית רכש : CALL

1.אופציה שבה ניתנת זכות למחזיק באופציה לקנות נייר ערך מסוים במחיר ספציפי, תמורת פרמיה, בכל זמן ובתוך תקופה ספציפית. 2.במעו"ף: אופציה המקנה למחזיק בה את הזכות לקנות במחיר המימוש את נכס הבסיס או את הזכות לקבל הפרש חיובי והכל כקבוע בתנאי האופציה.


אופציית רכש מכוסה : Covered call

מכשיר פיננסי המורכב מאחזקה של מניה וכתיבה של אופציית רכש על המניה.

המחזיק מקבל את הפרמיה על מכירת האופציה ובמקרה והמחיר של המניה עולה,

כל הרווח שיש לו מעליית המחיר מתקזז כנגד החיוב שלו לשלם למחזיק האופציה, מעבר לערך המימוש שנקבע בהסכם האופציה.

הדבר מאפשר קבלת הכנסה מיידית מכתיבת האופציה, אך מנטרל את הערך שיש למחזיק המניה מעליות ערך משמעותיות במניה.

 


אורך הזרוע : arm length

עקרון בעולם המשפט המתייחס לעסקאות הנעשות בין צדדים קשורים, כגון העברת נכסים בין בני משפחה. על פי העקרון המחיר צריך לשקף ערכי שוק , גם אם קיימים אינטרסים להציג מחירים וערכים שונים. ראה גם מחירי העברה. ה-OECD, הפעיל את העיקרון על מערכות עסקיות בינלאומיות שמטרתן למנוע העברות ערך בין מדינות, על מנת למנוע תמרון של אנשי עסקים בהעברת נכסים ורווחים למדינות בהן שיעורי המס נמוכים יותר.

, ,


אורך חיים : LIFE SPAN

התקופה שנותרה עד למועד הפדיון של איגרת חוב. (גם: תקופה לפדיון).


אזהרת עסק חי : Going concern warning / Going concern clause

ידוע גם כ- Going concern notice
 
המשמעות היא הודעה הניתנת על ידי רואי החשבון של החברה שמשמעותה הטלת ספק ביכולתה של החברה להמשיך ולהתקיים וכמובן לעמוד בהתחייבויותיה.
הנוסח המקובל הוא: "קיים ספק בדבר יכולת החברה להמשיך ולקיים את פעילותה כעסק חי`".
לרוב האזהרה מצורפת לדוחות השנתיים של החברה, כאשר לפי שיפוטו של רואה החשבון, נכסי החברה הנזילים או תזרים המזומן שלה, אינם יכולים לשרת את התחייבויותיה העומדות בפני פירעון. מדד אלטמן (עיין ערך) הינו מדד שנוצר על ידי פרופ' אלטמן, על רקע סטטיסטיקה גרועה של רואי החשבון לנבא את הסיכויים העסקיים לכישלון וההשוואה בין הסטטיסטיקה של מודל אלטמן, מצביעה על עדיפות למודל אלטמן לעומת אזהרת העסק החי של רואי החשבון.


אחוז מס שולי : Marginal rate of income tax, Marginal income tax bracket

שיעור מס הכנסה שבו חייב השקל האחרון במשכורת העובד (שהוא בדרך-כלל אחוז המס הגבוה ביותר שחל על משכורת זו). בישראל נקבע אחוז המס השולי בעיקר לפי מדרגות המס. אחוז המס השולי החל על כל עובד ואחוז המס השולי המרבי מהווים אינדיקטורים לנטל המס. בישראל טבע שר האוצר דאז, משה נסים, את הכלל הנודע "עיקר ממונו של אדם בידו", והוריד את שיעור המס השולי המרבי מ-60% ל-48%. בשנים 2003 עד 2006 נערכה הורדה הדרגתית של שיעור המס השולי בישראל, במסגרת יישום המלצותיה של "ועדת רבינוביץ" להפחתה הדרגתית של נטל המס על הכנסה מיגיעה אישית. תהליך הפחתה זה צפויה להימשך עד שנת 2010. הדרישה שאחוז המס השולי יהיה פונקציה לא יורדת של ההכנסה, כלומר שהמס יהיה מס פרוגרסיבי היא דרישה בסיסית, כמעט מובנת מאליה, ממערכת מס תקינה. למרות זאת, היו מצבים שבהם פקודת מס הכנסה לא קיימה דרישה זו, וכתוצאה מכך נגרמו עיוותים בולטים בחישוב המס.


אי תחרות, הסכם : No Competition agreement

הסכם שנחתם בדרך כלל בשני מצבים: 

1. כאשר עובד בכיר פורש מחברה ומקבל פיצויים מוגדלים על מנת שלא יפתח עסק מתחרה

2. כאשר חברה קונה פעילות מחברה אחרת או סוגרת עסקה ובתמורה לרכישה וא לעסקה נחתם בין הצדדים הסכם שלא יתחרו במגזר פעילות מסויים או באזור מסויים

 


איגוד מקצועי : LABOR UNION, TRADE UNION

התאגדות של שכירים לשם הגנה על תנאי העבודה ושיפורם, כך שכוחם של העובדים המאוגדים יאזן את כוחו של המעסיקה. איגוד המקצועי מייצג את העובדים במשא ומתן קיבוצי ופועל גם לשיפור רווחת העובדים.

איגודים מקצועיים נוסדו לראשונה באנגליה בסוף המאה ה-18. שיעור החברים באיגוד מקצועי מבין כלל השכירים נמצא בירידה. לקביעת הזכות להצטרף לאיגוד מקצועי מסוים מקובלות שיטות אחדות: הצטרפות על בסיס מקצוע מסוים (craft union): ההסתדרות הרפואית בישראל, המאגדת רופאים בלבד, היא דוגמה לאיגוד מקצועי מסוג זה. קרוי גם איגוד מקצועי אופקי (horizontal union). איגוד מקצועי ענפי (industrial union): ההצטרפות אליו היא על בסיס מפעל או ענף מסוים. קרוי גם איגוד מקצועי אנכי (vertical union). ההצטרפות במסגרת ההסתדרות הכללית פועלים איגודים המקצועיים אחדים שההצטרפות אליהם היא על בסיס ענפי, כגון: הסתדרות המהנדסים, הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח,הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל, הסתדרות הפקידים. איגוד מקצועי כללי (multicraft union): ההצטרפות אליו היא ללא הבחנה בין סוגי העובדים. ההסתדרות הכללית היא דוגמה מובהקת לאיגוד מקצועי מסוג זה. מבחינת אופיים, ניתן להבחין באיגודים המקצועיים שתי מגמות בסיסיות, המשולבות באופי האיגוד: • איגוד מקצועי כלכלי, שהדגש בפעולתו הוא על השגת הישגים כלכליים לחבריו: העלאת שכרם ושיפור תנאי עבודתם. אין לאיגוד כזה עניין בשינוי המערכת החברתית. • איגוד מקצועי פוליטי, שהדגש בפעולתו הוא על הגשמת אידיאולוגיה פוליטית, כגון הגברת השוויון בין כל העובדים, והעברת הבעלות על אמצעי הייצור לידי העובדים. האיגוד המקצועי משיג את יעדיו על ידי שימוש במספר דרכים ושיטות: • משא ומתן קיבוצי עם המעסיקים, • הפעלת הכוח הכלכלי שבידי הארגון וחבריו, • שביתות ועיצומים, • פעילות פוליטית לקידום חקיקת עבודה המשפרת את תנאי העבודה המינימאליים


איגוח : Securization

 

שיטת מימון שבה מבצעים איגום של נכסים לא סחירים המניבים מזומנים כגון הלוואות משכנתא ומנפיקים אגרות חוב אשר מבטיחות החזרים המבוססים על הנכסים  
מסל של נכסים מניבי מזומנים ניתן לייצר מספר סוגי אגרות חוב, לתקופות שונות וברמות סיכון שונות והנושאות ריביות שונות.
רמת הסיכון של האג"ח נגזר מהנכסים מניבי המזומנים ולא מהפירמה המאגחת.
 
להוסיף בערך נתניהו: לקראת הסוף, לפני רשימת הספרים
 בבחירות 2009 הפסיד לציפי לבני, בתוצאה שנחשבה מפתיעה לנוכח יתרונו בסקרים, עת הליכוד קיבל 27 מנדטים לעומת 28 מנדטים לקדימה, אך הצליח בכל זאת להרכיב קואליציה ומונה לראש ממשלה.


איגרת חוב (אג"ח) : DEBENTURE, LOAN STOCK, BOND

1.כל תעודה כתובה, בעלת תוקף חוקי, המעידה על חוב, במיוחד כזה הנובע מהלוואה, שאדם או חברה חייבים לבעל התעודה ובה הבטחה לפרוע סכום כסף במועד קבוע או בהתקיים תנאי מסוים. 2.תעודה המונפקת על ידי חברה, ממשלה, או תאגיד שקיבלו אישור לכך ובו התחייבות המנפיק לשלם כספים בתאריכי פירעון קבועים. 3.בפקודת החברות: מסמך שהנפיקה חברה או אגודה שיתופית ובו היא מתחייבת לשלם כסף בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי פלוני ומשעבדת לכך את נכסיה או מפעלה, כולם או מקצתם, ולרבות איגרת חוב סטוק.


איגרת חוב (אג"ח) "סמוראי" : SAMURAI BOND

איגרת חוב זרה המונפקת ביפן על ידי מנפיקים חיצוניים, הנקובה ביינים.


איגרת חוב (אג"ח) אופציה : OPTION BOND

1.איגרת חוב בה גלומה אופציה להמיר אותה במניות החברה המנפיקה, וויתור על שאר תנאי איגרת החוב. 2.כינוי לאיגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם (ארה"ב).


איגרת חוב (אג"ח) בפארי : AT PARI BOND ISSUED

איגרת חוב שהונפקה ונמכרה בשערה הנקוב או בשערה המתואם.


איגרת חוב (אג"ח) בפרמיה : BOND ISSUED AT PREMIUM

איגרת חוב שהונפקה ונמכרה במחיר העולה על ערכה הנקוב, כנגד איגרת חוב בפארי.


איגרת חוב (אג"ח) זבל : BOND JUNK

כינוי לאיגרת חוב בעלת סיכון גבוה מאוד.


איגרת חוב (אג"ח) להמרה : CONVERTIBLE BOND

איגרות חוב המונפקות ע"י חברות, אשר בנוסף לתשלום ריבית ופדיון הקרן ) תכונות איגרת החוב רגילות), הן ניתנות להמרה למניות החברה המנפיקה. לפי שער המרה קבוע מראש במועד פדיון אחד או יותר.


איגרת חוב (אג"ח) לטווח ארוך : LONG BOND

איגרת חוב שמועד חלותה הוא בטווח העולה על חמש שנים.


איגרת חוב (אג"ח) לטווח בינוני : MEDIUM BOND

איגרת חוב שמועד חלותה הוא בטווח של שלוש עד חמש שנים.


איגרת חוב (אג"ח) לטווח קצר : SHORT BOND

איגרת חוב שמועד חלותה הינו קרוב יחסית, כולל אגרת חוב שמראש הונפקה לטווח ארוך ומועד פדיונה מתקרב.


איגרת חוב (אג"ח) ממשלתית : TREASURY BOND, GOVERNMENT BOND

איגרת חוב המונפקת ע"י המדינה באמצעות מכרזים הנערכים ע"י בנק ישראל.


איגרת חוב (אג"ח) צמותה : PERMANENT BOND, IRREDEEMABLE DEBENTURE , UNDATED STOCK, ANNUITY BOND

איגרת חוב שאין לה תאריך פדיון ונושאת ריבית ללא הגבלת זמן.


אינפלציה : INFLATION

תופעה כלכלית של עלייה מתמשכת וקבועה במחיריהם של סחורות ושירותים וירידה בכוח הקנייה של המטבע . תופעה הפוכה לדפלציה.


אינפלציה דוהרת : GALLOPING INFLATION

תהליך של אינפלציה שעוצמתו הולכת וגוברת שנגרמת כאשר הביקוש המצרפי עולה בהרבה על התפוקה הלאומית. (גם: היפר- אינפלציה).


אינצדנטלי : Incidental

 

בדיני מיסים, מתייחס להוצאות שהוצאו בקשר לייצור הכנסות ולכן מותרות בניכוי. כך למשל קבע ביהמ"ש העליון כי קביעת בית משפט המחוזי לגבי הכרה בהוצאות מטפלת לצורך חישוב המס המגיע, נכונה, מאחר והוצאות אלה אינצדנטליות לייצור הכנסת האם.


אירו : Euro

המטבע משותף של 23 מדינות באירופה (נכון 1/1/2014) מוכר גם בכינוי "יורו". מסומן € סימון בנקאי - EUR). מדינות אלו מכונות 'גוש האירו', מתוכן 17חברות באיחוד האירופי ועוד 6 מדינות לא חברות 3 חתמו על זכות שימוש באירו (מונקו, סן מרינו וקרית הותיקן).ו-3 הנהיגו את המטבע באופן חד צדדי (אנדורה , מונטנגרו, קוסובו). המדינות האחרות הינן: אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, גרמניה, הולנד, יוון, לוקסמבורג, מלטה, סלובניה, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת , קפריסין אסטוניה וסלובקיה. שש מדינות הצפויות להצטרף לגוש האירו ברגע שיעמדו בתנאים כלכליים נדרשים הם: פולין, צ'כיה, הונגריה, ליטא, לטביה, אסטוניה. שלוש מדינות הנמנעות מלהצטרף הן: בריטניה, דנמרק ושבדיה. מקור השם הוא במילה אירופה . האירו הושק ב-1/1/1999 והמטבעות הלאומיים של המדינות השותפות הוצמדו לאירו בשער חליפין קבוע למעשה הפסיקו להתקיים כמטבעות עצמאיים. החל מ-1/1/2002 הוחל בהוצאת המטבעות הלאומיים מהמחזור ולאחר תקופת חפיפה של חודשיים, האירו נותר ההילך החוקי היחיד בגוש האירו. יחידת המשנה של האירו היא הסנט – מאית האירו. לכל מדינה יש אפשרות להדפיס את האירו ולהטביע מטבעות עם מאפיינים לאומיים, כך שצד אחד של השטר או המטבע הוא אחיד והצד השני אופייני לכל מדינה, כאשר ללא קשר היכן הוטבע המטבע, הוא מהווה הילך חוקי בכל רחבי גוש האירו.


אירוח קרנות

ראה הוסטינג


אירוע אשראי : Credit Event

התרחשות כלכלית או עסקית המחייבת סיום עסקה בין מחזיקי אג"ח ובעלי חוב והעברת תשלום מבעלי החוב למחזיקי האג"ח.


איש פנים : INSIDER

כל מי שתפקידו או מעמדו בחברה, מאפשרים לו גישה למקורות מידע החסויים בפני הציבור, או שאלה גלויים בפניו לפני שהובאו לידיעת הרבים.


איש פנים מרכזי : MAJOR INSIDER

בחוק ניירות ערך: מנהל, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, חשב ומבקר פנימי וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתם שונה, וכן יחיד שהוא בעל מניות עיקרי בחברה, או בן משפחה של אחד המנויים לעיל וכן תאגיד בשליטתם.


איש קש : STRAW MAN

נאמן הקונה נכסים, או מניות בעבור אדם אחר, בלי לזהות את הקונה האמיתי שאינו רוצה כי אלו יהיו על שמו.


אלטמן

ראה מדד אלטמן


אלמנות ויתומים

ראה ערך  "מניות אלמנות ויתומים".


אנרון : Enron Corporation

חברה שפעלה בתחום האנרגיה. בחברה הועסקו בחברה כ-22 אלף עובדים והמחזור העיסקי השנתי שלה הגיע ל-111 מיליארד דולר. החברה התפרסמה בעקבות "שערוריית אנרון (Enron Scandal)" – ההתמוטטות הפתאומית של החברה כתוצאה מרישומים כוזבים בדו"חות החברה. בעקבות הקריסה תבעו מחזיקי המניות של אנרון את רואי החשבון של משרד ארתור אנדרסן (Arthur Andersen) על כך שבמהלך ביקורות על דו"חותיה הכספיים של אנרון לא התריעו על אי הסדרים הקיימים. בית המשפט הפדראלי של ארה"ב נענה לבקשתם של התובעים וביטל את רישיונו של המשרד לעסוק בראיית חשבון, דבר שהביא להפסקת הפעילות של המשרד כך שהחמישיה הגדולה (The Big Five) של משרדי רואי חשבון הפכה לרביעיה. במסגרת הפקת לקחים מ"שערוריית אנרון" הרשויות המפקחות בארה"ב החמירו מאוד את דרישות הביקורת והדיווח לגבי חברות ציבוריות.


אסטרטגיה : Strategy

א. שם כולל לכל רמות התכנון של משימות שונות. אסטרטגיה עסקית כוללת אסטרטגיה שיווקית, פרסומית, פיננסית, ארגונית וכיוב'.

ב. דרך פעולה אפשרית, אחת מתוך כמה, בתיאוריה של תורת המשחקים. ג. מונח המתייחס לדרכי פעולה מסוימות בשוק הנגזרים הכולל קנייה ומכרה בו זמנית של מספר נכסים על מנת לייצר תזרים מזומן רצוי, ראה להלן אסטרטגיות באופציות.


אסטרטגיות באופציות : Strategies

מלבד האפשרות של רכישת אופציה או כתיבתה, ניתן על ידי צירוף של אופציות שונות, ליצור פוזיציות מורכבות המשקפות תזרימי מזומן רצויים במצבים שונים. פוזיציות אלה נקראות אסטרטגיות והן מאפשרות מענה לציפיות שונות לגבי השוק, לגביהן אין מענה בעסקאות אופציות פשוטות.


אסטרטגיית אוכף : Straddle Strategy

מכירה וקנייה של אופציית רכש call ואופציית מכר Put, באותו מחיר לאותה תקופה. להלן תרשים הרווחים מקניית אסטרטגיית אוכף. מטרת האסטרטגיה – כאשר הלקוח צופה זעזועים גדולים בנייר (או במטבע) אך אינו יודע לאיזה כיוון יהיו השינויים.


אסטרטגיית נייטראליות השוק : Market neutral

אסטרטגיה שבה נוקטים מנהלי השקעות בפרט בקרנות גידור, שעיקרה ניצול פערים במחירי מניות או כשלי שוק. במסגרת אסטרטגיה ו הם משקיעים   Long ו- Short  על מניות מאותו סקטור, או אותו שוק. האסטרטגיה הזאת מנטרלת את התנהגות השוק. למשל אם נשקיע במניה הצפויה להציג את הביצועים הטובים ביותר בתל אביב 100 ונמכור בחסר את המניה הצפויה לתת את הביצועים הגרועים ביותר, ללא קשר לתנועת השוק, יהיו רווחים במידה ואכן התחזית תתממש.


אסכולה ניאו-קלאסית : Neo-Classical School

ראה אסכולת שיקגו להלן


אסכולת שיקאגו : Chicago School

 מונח זה הוטבע בשנות ה-50' בהתייחסו אל קבוצת כלכלנים מאוניברסיטת שיקאגו שבראשם עמדו חתני פרס נובל מילטון פרידמן וג'ורג סטיגלר.

קבוצה זו הפכה לכוח נגד לאסכולת הכלכלנים הליברלית מאוניברסיטת הרווארד.

אסכולת שיקאגו מקושרת לתורת המחירים הניאו-קלאסית, למוניטריזם ולליברלריזם של "השוק החופשי".

על-פי רעיון "השוק החופשי", השוק פועל בצורה אופטימאלית כשהממשלה עושה את המינימום הנדרש להסדיר אותו.

 


אפקט הרשת : network effect

תופעה שבה למוצר יש ערך רק אם עושים בו שימוש די אנשים וככל שכמות האנשים העושים בו שימוש עולה, כך עולה ערכו של המוצר. לדוגמא, התוכנות של מיקרוסופט. בתחילה היו תוכנות שונות לעיבוד תמלילים וגיליונות אלקטרוניים. הגיוון יצר קושי להעביר קבצים ולעבוד עליהם בשיתוף של משתמשים שונים. ברגע שנוצרה מסה קריטית בתוכנה מסויימת, החלו המתחרים לדעוך והשוק הפך להיות שוק של מתחרה יחיד וככל שגבר השימוש בכלים אלה, כך עלתה התועלת מהם בשל היכולת לשתף כל משתמש באותם קבצים ולבצע בהם שינויים ככל שנדרש. למעשה כבר בעת המצאת הטלפון, נוצר האפקט, שכן ככל שהיו ליותר אנשים טלפונים, כך גברה תועלתו של הטלפון. ניתן לומר זאת גם על רשת האינטרנט ואפילו על רשת חברתית כגון הפייסבוק שכוחה ותועלתה לציבור הרחב, גדלים עם הגידול במספר משתמשיה.


אצבע שמנה : Fat Finger

 מונח שמתאר טעות הקלדה בפקודות מסחר בבורסה, בעיקר כאלה הגורמים לפקודות חריגות בגודלן, כגון על ידי הוספת 0


אקוויטי : EQUITY CAPITAL

ראה "הון עצמי"


אקזיט : Exit

מושג המתאר מימוש רווחים של משקיע על ידי הנפקת השקעתו או מכירתה לגוף אחר.


אקטואריה : Actuarie

 תחום פיננסי המשלב מתמטיקה סטטיסטיקה ועקרונות כלכליים לפתרון בעיות הקושרים בעיקר במצבי אי וודאות. שלושת ההתמחויות העיקריות הן:  ביטוח חיים, פנסיה ובריאות הקשור בעיקר לתוחלת חיים וחישובי תמות, נכות וסיכונים קשורים. אקטואריה הקשורה בעיקר לסיכוני רכוש, חבויות וניהול סיכונים. ההתמחות הפחות מוכרת בהקשר של אקטוארים, שכן היא חלק מעולם הפיננסים בכללו, היא התמחות הנוגעת להערכת השקעות בתנאי של אי ודאות. .


אקס : Ex-Date

"אקס" בלטינית פירוש "בלי". מושג זה מתייחס לשער נייר ערך הנסחר בבורסה, כשאינו כולל את התקבולים העומדים לחלוקה בגין אותו נייר ערך.


ארביטראז' : ARBITRAGE

רכישה ומכירה בו זמנית של נכס פיננסי או נייר ערך בשני שווקים שונים, במחירים שונים, תוך ניצול הפרשי שער זמניים.


ארבעת הגדולים (משרדי רו"ח) : Big Four

שם קולקטיבי לארבעת משרדי ראיית החשבון הגדולים בעולם. היו ידועים בעבר בשם Big Eight  עד אשר מיזוגים ורכישות הקטינו את מספרם ל-5. החל מקריסת הפירמה Arthur Andersen בעקבות שערוריית אנרון, בשנת 2002, נותרו  רק ארבעת הגדולים, הכוללים את דלויט טוש - Deloitte Touche, עיין ערך פרייס ווטרהאוס -  PricewaterhouseCoopers, עיין ערך, ארנסט אנד יאנג E&Y, עיין ערך ו- KPMG, עיין ערך.  ההכנסות המצרפיות של ארבעת הגדולים הסתכמו ב-2007 בקרוב ל-100 מיליארד$ ומספר עובדיהם בכל העולם הגיע באופן מצרפי למעלה מ-550,000 עובדים.


ארגון המדינות המפותחות : OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development
ארגון המורכב ממדינות בעלות כלכלות מפותחות. תנאי הקבלה לארגון נקבעים מעת לעת ומתעדכנים על ידי החברות הקיימות, אם כי העקרונות הבסיסים של הארגון הם קבלת העיקרון של השלטון הדמוקרטי ועקרונות השוק החופשי. מטרת הארגון להוביל מהלכים של פיתוח כלכלי ושיתוף עולה עסקי בינלאומי, אם כי הארגון עוסק גם בסוגיות עקרוניות ומהותיות כגון הקטנת הזיהום, סוגיות כגון סחר נשים, עבודת ילדים וכיוב סוגיות אנושיות ואתיות. גם תנאי הקבלה לארגון כוללים מלבד תנאי סף כלכליים, גם תנאים הנוגעים להתנהלות של המדינות, מבחינת תהליכים חקיקתיים וארגוניים. ישראל הוכרזה כמועמדת להצטרפות לארגון במהלך 2007 . מרכז הארגון נמצא כיום בפריז.


ארגון הסחר העולמי : WTO – World Trade Organization

ארגון בינלאומי בו חברות מרבית מדינות העולם ואשר תפקידו לנסות ולהקטין את מחסומי הסחר ולהגיע להסכמים מחייבים בין המדינות יאפשרו ביתר קלות זרימת סחורות ושירותים. בין יתר פעילויותיו, הארגון מהווה הבורר העליון בסכסוכי סחר ויכול להטיל סנקציות על מדינות המפרות את ההסכמים. הארגון הוקם על בסיס שיחות שהחלו על ידי 125 מדינות שנציגיהן נפגשו באורוגוואי ונקראו על שמם: "סיבוב אורוגוואי". ההסכמים נחתמו ב- 1994 והארגון קם בינואר 1995.


ארגון חברות הנדל"ן באירופה : EPRA-


ארנסט אנד יאנג : E&Y - Ernst & Young

אחד מארבעת רשתות רואי החשבון הגדולים בעולם, נוסדה ב-1849 באנגליה תחת שם אחר. ב-1903 הוקמה ארנסט וארנסט בקליבלנד וב-1906 הוקמה הפירמה של יאנג בשיקגו. ב- 1989 התחברו הפירמות ליצור את אחת מארבעת הגדולות - E&Y. לחברה היו ב-2007 למעלה מ-21 מיליארד$ הכנסות והיא העסיקה במשרדיה ברחבי העולם כ- 130,000 עובדים ב-140 מדינות. בישראל היא מיוצגת, החל מ-1994 על ידי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר, שנוסדה ב-1937 ומונה 1650 עובדים ב-2007 מתוכם כ-500 רואי חשבון.


ארתור אנדרסן – משרד רו"ח : Arthur Andersen

נוסד על ידי האיש את שמו הוא נושא ב-1914. עד לקריסתו ב-2002 בעקבות שערוריית אנרון (ע"ע) אחד מחמשת רשתות ראיית החשבון הגדולים בעולם. תביעה שהוגשה בעקבות פרשת אנרון גרמה למשרד לאבד את רישיונו כרואה חשבון וכתוצאה מכך התפרקה הרשת. למרות שבית המשפט העליון הפך את ההחלטה וזיכה את הפירמה, לא חזרה הפירמה לפעול כעסק חי ומרבית ענפיה בעולם התמזגו עם משרדים אחרים וחלק גדול מעסקיה עבר לפירמות אחרות, בעיקר לארבעת המתחרות הגדולות.בישראל יוצג המשרד על ידי משרד ליובושיץ קסירר שנוהל על ידי ד"ר יוסי בכר מי ששימש גם מנכ"ל משרד האוצר והביל את הרפורמה הגדולה בשוק ההון בתקופת נתניה והידועה על שמו רפורמת בכר. לאחר פרוץ המשבר התברר כי נגד המשרד הישראלי לא תוגש תביעה כמו נגד משרד האם ובכר הוביל מיזוג עם משרד קוסט, לב ארי, פורר שמייצג את E&Y אחד מארבעת הגדולים שנותרו.


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול