lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסישער חליפין : Rate of Exchange

מדד משתנה שמטרתו לקבוע את היחס בין המטבעות השונים בהתחשב בערכם.

שער החליפין מושפע מעוצמות הכלכלה המיוצגים על ידי המטבעות הרלבנטיים, מהיקפי המסחר במטבעות השונים וציפיות שונות לגבי מחירי סחורות כגון נפט.

שער החליפין נמצא בשימוש כאשר יש צורך לאמוד את ערך של סכום כסף מסוים ולנקוב אותו במטבע אחר.


ציפיות רציונאליות : Rational Expectations

מונח זה הוטבע בסוף שנות השמונים על-ידי חתן פרס נובל בכלכלה לשנת 1995 פרופ' רוברט לוקאס. מושג זה בא לתאר הנחה על-פיה הפרטים יוצרים תחזית אופטימאלית בהתבסס על משתנים ידועים.

אותם פרטים רציונאליים עושים שימוש בכל המידע המצוי ברשותם ומבנים את כוחות הכלכלה, כך שבממוצע, הצפיות שלהם תואמות את המציאות.


מיחזור : Rcyceling

במילה מיחזור עשויים להסתתר מספר פרשנויות. אחת מתייחסת לפירוק של מוצרים שונים והפיכתם לחומרים בסיסיים על מנת לאפשר שימוש מחודש בתהליכים תעשייתיים. למשל נייר ממוחזר יכול לשמש למוצרים פחותי ערך כגון תבניות ביצים או קרטון אריזה. מיחזור בקבוקים עשוי להיות "שימוש חוזר" באותם בקבוקי זכוכית או אף פלסטיק לאותן מטרות. במרבית המקרים יש ירידה במדרג השימושי, אך ככל שטכנולוגיות המיחזור מתקדמות, כך גדלה יעילות המיחזור. לעיתים יש אבחנה בין המושג שימוש חוזר ובין מיחזור שכן שימוש חוזר מאפשר יעילות רבה יותר בניצול המוצר ואינו כרוך בהפיכתו למוצר אחר תוך תהליך עיבוד, אלא בדרך כלל רק ניקיון או מילוי מחדש או טעינה של סוללות וכיוב'. שימוש בפסולת לייצור אנרגיה למשל, עשוי אף הוא להיקרא מיחזור, שכן לכאורה אין הבדל עקרוני אם החומר משמש לייצור מוצר נחות יותר או לשימוש כאנרגיה בעת שריפתו. שבדיה למשל, הינה יבואנית גדולה של זבל לצורך ייצור אנרגיה. במיחזור מתכת יש יעילות כלכלית גבוהה שכן עלות המיחזור נמוכה, במרבית המקרים, במידה ניכרת מאשר הפקת מתכות מהטבע. בישראל יש מיחזור רב היקף של מים משימוש ביתי, המושבים לצרכי השקיה חקלאית.


נדל"ן (נכסי דלא ניידי) : Real estate

מינוח המתייחס למכלול הנכסים הקרקעיים, לרבות מבני משרדים, דירות מגורים ומגרשים.


פישור : Reconciliation

ראה הליך גישור


רד צ'יפס, אסימון אדום : red chips

המונח נלקח בהשאלה מהמונח blue chips (עיין ערך) ומתייחס למניית של חברות סיניות גדולות הרשומות למסחר בבורסה של הונג קונג. מניות אלה רשומות למסחר כסוג H להבדיל ממניות מסוג A שאסורות למשקיעים זרים ורשומות למסחר בבורסות שנחאי ושנזן ומותרות רק למשקיעים סיניים.


פידיון : REDEMPTION

התהליך לפיו מחוסלת ההתחייבות באמצעות רכישה חוזרת של המסמך על ידי החברה המנפיקה.


אבטלה אזורית : Regional unemployment

אבטלה המתייחסת לתחום גיאוגרפי מסויים שבו יש עודף היצע של עובדים.

אבטלה אזורית נתפסת כאיום על היציבות בשל העובדה שהיא מעוררת תנועת אוכלוסין לא מבוקרת.


מס רגרסיבי : Regressive tax

שיטת מס לפיה ככל שההכנסה גבוהה יותר כך קטן שיעור המס המשולם עליה.


חרטה, תיאורייה : Regret theory

תיאוריה שמסבירה תופעות של שנאת סיכון ברמה המוגדרת "לא רציונאלית". הרצון להימנע מחרטה גורמת לאנשים להעדיף אסטרטגיות של שנאת סיכון קיצונית, גם במחיר של אבדן הזדמנויות מצוינות. לעיתים פעילות שיווקית מיועדת להפוך את אסטרטגיית החרטה על פיה, על ידי יצירת מצג הגורם למקבל ההחלטה לחשוש ממצב בו אינו מקבל את ההצעה וכי יתחרט לאחר מכן.


רגולטור : Regulator

מושג כללי המתאר את פעילות הגורמים הממשלתיים בפיקוח על פעילויות כלכליות שונות. בין הרגולטורים הפועלים מטעם רשויות השלטון ניתן למצוא את המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, הממונה על ההגבלים העסקיים, הרשות המפקחת על שידורי הכבלים והלוויין וכיוב'.


חברה קשורה, חברה מסונפת : Related Company, Affiliated Company

חברה א' קשורה לחברה ב' כאשר 25% או יותר מהון המניות המונפק של חברה א', או 25% ויותר מכוח ההצבעה, או 25% מהזכויות למינוי מנהלים בחברה א' נמצאים בידי חברה ב'. כמו כן, חברה קשורה הינה חברה אשר 25% מההון העצמי שלה מושקעים בחברה אחרת.


כושר החזר : Repayment power

יכולת של הלווה לעמוד בתשלומים כפי שנקבעו בהסכם ההלוואה. לעיתים המונח מתייחס לחובות שעברו הסדר מיוחד ונפרסו לתקופה ארוכה יותר מאשר הסכם האשראי המקורי ואז המינוח מתייחס ליכולתו של הלווה לעמוד בתנאים החדשים שנקבעו במיוחד. ראה גם כושר פירעון.


ערך שיחלוף : replacement value

 

מוכר גם כ"ערך כינון" בביטוח, הבאת המצב לקדמותו, כלומר פיצוי המבוטח באופן שערך הנכס שבידיו יהיה שווה לערך הנכס בעת ביטוחו או בעת גרימת הנזק. ערך השיחלוף שונה אפוא מערך הנכס "כחדש"
משמש גם בהערכת נכסים, כאשר ערך הנכסים במאזן לצרכים מסויימים מוצג לא על פי הערך החשבונאי אלא על פי ערך השיחלוף או הכינון של הם.


ריפו : Repo

.עסקה שבה צד א קונה נייר ערך (לרוב אג''ח ממשלתית) ומתחייב למכור לו בחזרה את נייר הערך בעתיד (במועד ובמחיר שנקבע ביום העסקה). עסקאות מסוג ריפו מהוות כלי חשוב לניהול מדיניות הריבית ע''י בנקים מרכזיים במדינות רבות, עסקאות אלו בהיקפים גדולים יכולות לתרום להוזלת העלות הכרוכה בהחזקת מלאי של ני''ע עבור עושי שוק ומשקיעים פיננסיים אחרים. בישראל, עסקת הריפו הראשונה בוצעה בשנת 2004.


תמחור מחדש – : Repricing

מתייחס לתנאי אופציות, למשל, שינוי מחיר המימוש של האופציה.


הוצאות מחקר ופיתוח : RESEARCH AND DEVELOPMENT- R&D

הוצאות הפירמה מוציאה על מחקר ופיתוח, לרבות שכר החוקרים, הוצאות המעבדות, החומרים, הבדיקות החיצוניות, האישורים וכיוב.


מניות חסומות : Restricted Stocks

מניות המוענקות לעובדים או מנהלים והם מנועים מלמכור אותם למשך תקופה מסויימת.


תשואה על ההון : Return on capital , return on Equity , ROE

עקרונית ניתן למדוד לכל חברה תשואה על ההון, על ידי היחס בין הרווח לבין ההון העצמי, אולם למעשה מדד זה נפוץ ורלבנטי במיוחד בהשוואות בין בנקים. התשואה המקובלת בין הבנקים המובילים בעולם נעה סביב 15%-20%, כאשר במערכת הבנקאות הישראלית, למעט מקרים חריגים, לא הגיעו בדרך כלל ליותר מ-10%-15%.


רויטרס : Reuters

סוכנות ידיעות בינלאומית, המספקת שירותי מידע למנוייה ברחבי העולם ופועלת מאז 1851. נציגויות החברה פועלות ב-93 מדינות ומספר המועסקים בה מוערך ב-50 אלף. ידיעות הקשורות לשוק ההון ועסקים מהוות למעלה מ-90% מכל הידיעות המשודרות ע"י החברה. במאי 2007 חברת Thomson רכשה 53% ממניותיה של רויטרס תמורת סכום של 17.2 מיליארד דולר וכך השיגה את השליטה בחברה. בעקבות המיזוג השם המקורי של החברה שונה ל-Thomson Reuters.


ייסוף : Revaluation

עלייה בערכו של מטבע מסוים ביחס לערכם של מטבעות אחרים מוגדרת כייסוף, הפוך מפיחות. לדוגמא, שינוי בערכו של היחס שקל דולר מ- 4.6 ₪ לדולר ל- 4.05 ₪ לדולר, מהווה ייסוף בערכו של השקל ופיחות בדולר.


הכנסות : Revenues, Income

השורה הראשונה בדו"ח רווח והפסד, ממנו מחסירים את ההוצאות על מנת לקבל את הרווח. הכנסה אינה זהה לתקבול. בעוד שתקבול מתייחס לסכום כספי בעין שנכנס לחברה, הכנסה הינה סכום רעיוני שנזקף לטובת החברה ממכירת מוצר או שרות, גם אם התמורה טרם נתקבלה. מבחינת חוקי המס עצם הוצאת החשבונית הופכת את ההכנסה לחייבת במס גם אם טרם נתקבלה התמורה, אלא אם הנישום משלם את המס בהסדר מיוחד, על בסיס מזומן. לעיתים ההכנסה נוצרת גם אם לא הוצאה חשבונית, אלא על פי ההסכם בין הצדדים התמלאו כל התנאים בגינם הלקוח חייב לשלם לנותן השרות או היצרן או הקבלן שהכינו עבורו דבר מה. עצם השלמת חיוביו מייצרת חיוב נגדי של הלקוח ויוצרת הכנסה.


נאמנות הדירה : revocable trust

נאמנות שזכויות המוטבים בה כפופות לסמכות הקיימת למי שהקים אותה, אשר ביכולתו להביא אותה לסיום על־פי החלטתו, או בהתמלא תנאים מסוימים.


זכויות : RIGHTS

הנפקה של מניות חדשות (ו/או של אופציות) בתנאים מועדפים לבעלי מניות הקיימים של חברה, ביחס לחלקם של בעלי מניות אלה בהון המניות לפני שאלה מוצאות לציבור כולו. (גם: הנפקת זכויות).


הנפקת זכויות : RIGHTS ISSUE

הצעה לבעלי המניות הקיימים לרכוש מניות נוספות במחיר מופחת. משקיע יכול לנצל זכות זו או למכרה. צורה לגיוס כסף שמאפשרת לא לדלל את החזקות בעלי העניין הקיימים.


רינגוודייט : Ringwoodite

אבן חן נדירה ובעלת קשיות גבוהה, הנוצרת סביב 500 ק"מ במעבה האדמה. ההרכבה הכימי של האבן כולל גם מים בשיעור של כ-1.5%. עד כה סברו כי מקורה של האבן הוא במטיאוריטים, אולם תגלית משנת 2008 אישרה כי האבן נוצרת גם במעמקי כדור הארץ בסביבה העשירה במים, עניין שחיזק את התומכים בתיאוריה כי יש מאגרי מים גדולים במעבה כדור הארץ.


סיכון : RISK

בהקשר העסקי, שם כולל לתוצאות של אי הוודאות בעסקים. תוצאות אי הוודאות עלולות להתבטא בין היתר בהפסדים. התפלגות התוצאות האפשריות הכוללות הפסדים בצד רווחים במצבי טבע שונים, קרויה – סיכון.


ברונים שודדים : robber barons

המקור, בעלי אחוזות או תארי אצולה במרכז אירופה (במה שכונה האימפריה הרומית הקדושה שכללה אזורים בגרמניה, צ'כיה, ארצות השפלה, מזרח צרפת, צפון איטליה, שווייץ ואוסטריה) שהשתלטו על מעברי דרכים וגבו דמי חסות מהשיירות והסוחרים שעברו בדרכם. נתיב מרכזי היה נהר הריין בו חלק מהברונים השודדים מתחו שרשראות ברזל ומנעו מעבר עד אשר קיבלו כופר מעבר. הברונים לא תחזקו דרכים או שיפרו תשתיות. הם רק ניצלו את כוחם המקומי על מנת לגבות כסף ללא כל עילה למעט העובדה שהם יכלו לעשות זאת. המושג נלקח בהשאלה, לראשונה, לקבוצת התעשיינים ואנשי העסקים בסוף המאה ה-19 בארה"ב, שיצרו שורה של מונופולים, שניצלו את כוחם להעלאת מחירים ולתשלום שכר רעב ותנאי עבודה מחפירים לפועלים, ביניהם ניתן למנות את רוקפלר (ע"ע) קרנגי (ע"ע) ו-ואנדרבילט (ע"ע).. רק לאחר שהאווירה הציבורית באמריקה השתנתה, הועברו חוקי אנטי-טראסט שהגבילו את כוחם של המונופולים ואף פירקו חלק מהם. המונח חוזר מידי פעם לשיח, בתקופות של התעוררות מחאה חברתית, בהקשר של אנשי עסקים בעלי כוח רב, בסמיכות למושגים כגון הון ושלטון, (ע"ע) וטייקונים (ע"ע), בטענה שאנשים עסקים גדולים מנצלים את כוחם על מנת להשיג הטבות ולהתעשר על חשבון הציבור הרחב.

רוקפלר
הון ושלטון


רוקפלר ג'ון דוידסון : Rockefeller. John D

(1839 - 1937), האיש העשיר בעולם בתחילת המאה העשרים וככל הנראה העשיר ביותר מאז ומעולם. הונו במונחי 2007 חושב כ- 320 מיליארד$. רוקפלר הוביל את "סטנדרד אויל" למעמד חברת זיקוק הנפט המובילה בעולם. לאחר פרישתו מעסקים חילק את רוב כספו. בגיל 15, מעט לפני סיום לימודיו בתיכון, עבר רוקפלר ללמוד בבית ספר מקצועי, להנהלת חשבונות, בנקאות ומשפט מסחרי. בגיל 16, קיבל את עבודתו הראשונה כעוזר למנהל חשבונות. לאחר שלוש שנים של חסכון קפדני נכנס כשותף בחברה. נישא בשנת 1864 והיה אב ל-5 ילדים. ב-1863 נכנס לעסקי הנפט עם 2 שותפים. החברה בנתה מזקקת נפט בקליבלנד. נפט וזיקוקו היו תעשיות צעירות. חסמי הכניסה היו נמוכים מאוד: עלות ציוד קידוח הייתה נמוכה יחסית וכך גם מחירי האדמות בהן היה נפט. הרווחים, היו גבוהים, אך מחירי הנפט היו מאוד תנודתיים ולכן הסיכונים היו גבוהים. כל אלו לא מנעו מאלפי קודחים ומזקקים קטנים לזרום אל אזור פנסילבניה, בסגנון שהזכיר את הבהלה לזהב. רוקפלר התמקד בזיקוק נפט. הבעיות העיקריות עמן התמודד היו הבזבוז בתהליך הזיקוק ומחירי הנפט הגבוהים מדי. הקודחים והמזקקים נהגו לזקק את הנפט באופן גס, כאשר הם מנצלים רק את הקרוסין (כ- 60% מהנפח) ושופכים את השאר, (בנזין, בנזול, נפטא וזפת).השותפים פיתחו שיטות יעילות יותר לזיקוק, תוך הגדלה של אחוז הקרוסין מכל חבית נפט גולמי, וניצול החומרים האחרים לצרכים נוספים: הם הצליחו גם להפחית עלויות בדרכים אחרות כמו, בניית חביות הנפט בעצמם וקיצצו בעלויות למעלה מ-60%. "סטנדרד אויל" המשיכה להתפתח, כשהיא מצליחה להפיק מוצרי לוואי רבים מכל חבית נפט ובמקביל להוריד את מחירי הקרוסין, התוצר העיקרי של הזיקוק. נתח השוק של החברה בשוק זיקוק הנפט עלה מ-4% בשנת 1870 ל-80-85 אחוז בשנת 1880 וקרוב ל-90 אחוז במהלך שנות התשעים של המאה התשע עשרה.

 התרחבות סטנדרד אויל עוררה התמרמרות אצל המתחרים, במיוחד פושטי הרגל. הנרי לויד, כתב ב- 1894ספר בשם Wealth Against Commonwealth, בו גינה את רוקפלר. השפעה גדולה יותר הייתה ל"ההיסטוריה של חברת סטנדרד אויל" שנכתב על ידי אידה טַרְבֶּל, ממשפחת מפיקי נפט שפשטו את הרגל. טרבל טענה שרוקפלר קנה את העסקים המפסידים וכן שרוקפלר וסטנדרד אויל הצליחו יותר מכל מזקק אחר בהשגת הנחות בהובלת הנפט אחרי הזיקוק. באווירת ה"אנטי-טרסט" בשנות התשעים של המאה ה-19 (טדי רוזוולט בעל תדמית "שובר הטרסטים" הפך לנשיא ארה"ב ב 1901) הורה בית המשפט העליון של ארצות הברית בשנת 1911 על פירוק החברה ל-37 חברות משנה. החלטת ביהמ"ש העליון נעשתה למרות ששליטתה של סטאנדרט אויל נחלשה חלקה בשוק ירד מ-90% ל-64% ומחיר הקרוסין, נפל מ-58 סנט לגלון ב- 1865 ל-5.91 סנט לגלון בשנת 1897. קרוב ל-90%. למרות מגמות אלה, רוקפלר שמר על התואר נשיא עד שנת 1911. אף כי פרש מפעילות ב-1895. עיקר פעילותו לאחר פרישתו הוקדשה למעשי צדקה ותרומותיו הסתכמו בכחצי מיליארד דולר (שווה ערך לכ-70 מיליארד דולר בערכי 2007). במותו בגיל 98, בשנת נותר בידיו רק חלק קטן מעושרו. ב. כינוי לאיש עשיר, ראה גם רוטשילד וקורח.


רוטשילד, משפחת : Rothschild

א.      משפחה יהודית עשירה שהתמחתה בבנקאות, במערב אירופה. מוצאה גרמני וקיבלה במרוצת השנים תוארי אצולה שונים, משלטונות האימפריה האוסטרו-הונגרית ומהממשלה הבריטית. בתקופת התיעוש באירופה היוותה מערכת הבנקים של המשפחה את אחד היסודות הכלכליים האיתנים לביצוע המהפכה התעשייתית. מסילות ברזל הוקמו בסיוע המשפחה וממשלות שונות השתמשו בשירותי הבנקאות שלה למימון פרויקטים מיוחדים כגון כרייתה של תעלת סואץ. במרוצת השנים הפך השם רוטשילד למילה נרדפת לבנקאות ועושר רב.

 

מייסד הסניף הבריטי של הרוטשילדים היה נתן מאיר רוטשילד. נולד ב 1777, ועבר לבריטניה ב-1798 והתיישב במנצ'סטר שם עסק בסחר בטקסטיל, ב 1808 עבר ללונדון והשקיע בצורה נבונה בבורסה הבריטית את הכספים, שהעביר לו האציל הגרמני, וילהלם התשיעי. הוא נעשה במהרה לאחת הדמויות החשובות ביותר בבורסה הבריטית, ושירת את אנגליה בהעברת סכומי כסף רבים בכל רחבי אירופה, בעזרת אחיו. את רוב עושרו עשה על ידי כך שהלווה כסף לאנגליה למימון המלחמה בנפוליאון . נתן מאיר התחתן עם גיסתו של משה מונטיפיורי. הוא מת בשנת 1836. בנו הבכור ויורשו היה ליונל נתן רוטשילד. נולד בשנת 1808, והמשיך לנהל את העסק המשפחתי בלונדון. הוא הרוויח כסף רב מזה שמימן לאנגליה את מלחמת קרים ואת חפירת תעלת סואץ.


הוא היה אחד מהמנהיגים של הקהילה היהודית באנגליה. הוא פעל למען מתן שוויון זכויות ליהודים באירופה. כמו כן, ליונל היה היהודי הראשון שנבחר אי פעם לפרלמנט הבריטי. בשל היותו יהודי, סירב ליונל להישבע בשבועה הנוצרית בטקס ההשבעה לפרלמנט. לכן, נמנעה ממנו הכהונה בפרלמנט , עד ששינו את החוק בנוגע להשבעה והסכימו לקבל את שבועתו של ליונל על ספר תנ"ך. הוא החל לכהן כחבר פרלמנט בשנת 1858. ליונל נפטר בשנת 1879.
נתנאל מאיר, הבן של ליונל, שנולד בשנת
1840, היה מנהיג יהודי חשוב מאוד בבריטניה. שימש כנגיד הבנק של אנגליה, ובשנת 1885 הוענק לו התואר לורד רוטשילד, הלורד היהודי הראשון בבריטניה.

 

 

ב.       כינוי לאדם עשיר, ראה לדוגמא המחזמר המפורסם "לו הייתי רוטשילד"

 

 


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול