lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסידוח רווח והפסד : P&L

דו"ח המסכם את הפעילות הפיננסית הפורמלית של העסק לתקופה במונחים של רווח והפסד חשבונאי.

הדו"ח נותן ביטוי להכנסות החשבונאיות של החברה בניכוי ההוצאות החשבונאיות של החברה וסיכומו מהווה אינדיקציה (מתוך אינדיקציות נוספות) למידת הצלחתה של החברה.

הדו"ח כאמור מתייחס לערכים חשבונאיים ולא כספיים, ולכן יכול להיות הבדל משמעותי בין תנועת המזומנים בחברה לבין ההכנסות וההוצאות החשבונאיות, למשל בעת שמכירות מבתצעות באשראי, ייתכן שרווח חשבונאי יתבטא בהקטנת יתרתה מזומן.


ברית : Pact

see Agreement


פארי : PAR

1. שווה. ערך נומינלי או נקוב של נייר ערך. 2. ערך מתואם של איגרת חוב המחושב על פי ערך הנקוב בתוספת ריבית, הפרשי הצמדה וכד' המבוטא באחוזים מהערך הנקוב.


חברה אם : PARENT COMPANY

חברה שהיא בעלת חמישים אחוזים ומעלה מהון מניותיה, או חמישים אחוזים ומעלה בזכויות ההצבעה או רשאית למנות חמישים אחוזים ומעלה מחברי הדירקטוריון של חברה אחרת. החברה הנשלטת נקראת חברת בת.


פארי פאסו : PARI PASSU

בלטינית: בדרגה שווה, באותו אופן - תנאים שווים, זכויות וחובות שוות. סעיף בהסכם נאמנות של החברה המגן על בעל איגרות החוב הקיימים במקרה של הנפקה נוספת של איגרות חוב, שאז איגרות החוב יהיו זכאיות לאותו ביטחון כמו הקודמות.


חוזה פאושלי : Pauschale

מקור מגרמנית שמשמעו שלם.מתייחס לענף הבנייה ובמסגרתו מקבל הקבלן מהיזם את מלוא הנתונים ומוסיף את פרמיית הסיכון שלו לצורך תמחור הפרוייקט. המנגנון כולל לעיתים גם עדכוני מחיר והגנות מקיפצות גדולות.


משכון : pawn

 

נכס או חפץ בעל ערך המשמש כביטחון להלוואה.ומופקד בידי החייב להבטחת הלוואתו. כאשר המשכון הוא על נדל"ן הוא נקרא משכנתא. ראה גם עירבון. כמו כן קיים תהליך חוקי המאפשר רישום ברשם המשכונות.


  : Pay to Play

מנגנון המתקיים בקרנות  הון סיכון לפיו מי שאינו משתתף בגיוסים מתקדמים, מאבד זכויות מסוימות הגלומות במניות הבכורה  שלו.


מס שכר : payroll tax

חוק מע"מ מחייב מעסיקים מסוימים במס שכר כתחליף למע"מבו חייב עוסק רגיל, בגין השכר ששילמו על פעילותם בישראל.
יש שתי רמות למס שכר:
א. מלכ"ר, חייב בתשלום מס שכר בשיעור של 7.5% מהמשכורת ששילם.
ב. מוסדות כספיים כגון בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות וחברי הבורסה לניירותערך, חייבים בתשלום מס שכר בשיעור של 15.5% מהמשכורת ששילמו. אם המוסד הכספיהפסיד כסף בשנת המס יש באפשרותו  לקזז הפסד זה מהשכר ששולם באותהשנת מס ובכךלהקטין את מס השכר.
 


ויסות : PEG, PEGGING, PEGGING THE MARKET

1. התערבות במהלך המסחר של נייר ערך בבורסה, בתגובה לביקוש או להיצע, תוך מיתון תנודות חדות בהן הנובעות מפעילות שולית או מקרית, בלי שזה ישפיע על שינוי במגמת השערים כנגד מניפולציה. (גם: ייצוב שוק). 2. התערבות בשוק לפני הפצת נייר ערך חדש על ידי החתם-המנהל, במגמה לשמור על מחיר השוק של נייר הערך ולמנוע ממנו ליפול אל מתחת למחיר ההנפקה במשך תקופת קיום הצעת המכר. 3. לקבע או לייצב מחיר של נייר ערך על ידי מניפולציה או הסדרה של השוק.


ביטוח פנסיוני : Pension plan

 תוכנית שנועדה להבטיח לעובד ולבני משפחתו הכנסה בתקופה של אי עבודה: הנגרמות מנכות, זיקנה או מוות. בתוכניות אלה נכללים קרנות פנסיה המנוהלות על ידי גופים מקצועיים בשוק ההון, פנסיה מתקציב המדינה, ביטוחי מנהלים וקופות תגמולים. המטרה המשותפת של כל סוגי התוכניות הן לספק הכנסה לעת זיקנה. במרבית כלכלות העולם יש עידוד עובדים לביטוח פנסיוני, באמתעו הקלות מס על חסכון של עובדים, ופוטרת ממס  הפרשות מעבידים למטרה זו.


תקופת אכשרה : Period qualification

תקופה מוגדרת בפוליסת ביטוח, במהלכה לא יהיה המבטח אחרי לתשלום תגמול בגין מקרה ביטוח

שהתרחש בתקופה זו


תקופה לפדיון : PERIOD TO MATURITY

יתרת התקופה שנותרה עד למועד הפדיון של איגרת חוב. באיגרות חוב נפדות לשיעורין - יתרת התקופה עד לפדיון הסופי של האיגרת. (גם: אורך חיים).


איגרת חוב (אג"ח) צמותה : PERMANENT BOND, IRREDEEMABLE DEBENTURE , UNDATED STOCK, ANNUITY BOND

איגרת חוב שאין לה תאריך פדיון ונושאת ריבית ללא הגבלת זמן.


פריגו : Perrigo

חברה הנמנית על תל אביב 25 ונסחרת גם בניו-יורק. "פריגו" עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות, ביניהם, תרופות ללא מרשם רופא ותוספי מזון שונים, המשווקים ברחבי העולם. לאחר שהחברה התמזגה עם אגיס בתחילת 2005, נרשמה בבורסה תל אביב עקב החלפת מניות שבוצעה, במקום רישומה של אגיס בתל אביב. בשנת 2013 ביצעה פריגו רכישה ענקית של חברה תרופות מאירלנד - אלאן ב- 8.6 מיליארד $.


אופציית פאנטום : Phantom option

הטבה הניתנת לעובדים (בדרך כלל) בתאריך מאוחר, על פי אחוז מערך החברה ביום המימוש. בדרך כלל כאשר חברה היא חברה פרטית ואינה נסחרת בבורסה, היא מתקשה לתת אופציות המתבססות על מחיר המניה שכן אין מחיר ידוע ביום המימוש ולכן אופציית הפאנטום עשויה להיות תחליף טוב המשקף את ההטבה שהחברה רצתה לתת לאותו עובד המבוסס על ביצועי החברה.


מדד רווחיות : PI- Profitability Index

קריטריון לקבלת החלטות. מופיע בשתי גרסאות: האחת הענ"נ מחולק בהשקעה הראשונית ואם השקעה הראשונית נפרשת על פני מספר תקופות, מהוונים גם אותה ומכניסים אותה למכנה. בגישה זו מדד הרווחיות חייב להיות מעל 0, כלומר אם המדד מעל 0, הדבר שקול לענ"נ חיובי ואז הפרוייקט כדאי ויש לקבלו.
במקרה שהמדד שלילי, יש לדחות את הפרוייקט.
בגרסה השניה, לוקחים רק את התזרים החיובי מהוון ומחלקים בתזרים ההשקעות המהוון. בגרסה זו המדד צריך להיות גדול מ-1. מדד שווה ל-1 פירושו שזרם ההשקעות המהוון שווה לזרם התקבולים החיוביים המהוון ואז ההחלטה נייטראלית. בעבור מקרה של מדד גדול מ-1 הדבר שקול לענ"נ חיובי ואז יש לקבל את הפרוייקט.
בשתי הגרסאות, במקרה של בחירה בין פרוייקטים המוציאים זה את זה, יש לקחת את המדד הגבוה יותר.
החלטה כזו עלולה לגרום להעדפת פרוייקט שיתרום פחות לענ"נ ובמובן זה הקריטריון PI סובל מבעייה דומה לזו של קריטריון השת"פ (IRR), שניהם יעדיפו פרוייקט קטן ורווחי יותר באחוזים על פרוייקט גדול יותר ופחות רווחי באחוזים, אבל כזה שהענ"נ שלו גבוה יותר.


הרמת מסך : Piercing the Corporate Veil

כלי משפטי שמאפשר לדרוש מבעלי המניות של חברה בע"מ או בעלי תפקידים בכירים בה, את החובות וההתחייבויות של החברה. מנגנון החברה בע"מ מייצר הגנה לבעלי המניות כנגד נושי החברה, אבל בנסיבות מסויימות, החוק מאפשר ביטול ההגנה הזאת, כאשר יש נסיבות לחשוב שההגנה נוצלה לרעה, לעושק החברה או בעלי החוב שלה או עובדים או לקוחות. 

 


פינק שיט : Pink sheet

רמת הפינק שיט היא רמה הנמצאת מתחת לבולטין בורד (ראה ערך). חברות שאינן יכולות להיסחר ברשימה הראשית בשל אי עמידה בתנאים, מועברות לבולטין בורד. במידה והם אינן עומדות גם בתנאיה של מסגרת זאת הם מועברים לפינק שיט, הרשימה הנמוכה ביותר בהירארכיית המסחר של הנאסד"ק המתאפיינת בסחירות נמוכה ובתנודתיות גבוהה. מסגרת המסחר הזאת נקראת על שם צבע הדפים בהם הודפסו רשימות המניות ונתוניהם במסגרת זאת.


הנפקה : PLACEMENT; ISSUE

מכירת ניירות ערך ע"י חברה או מדינה, כדי לגייס תמורתם הון למימון פעילות החברה . מכירה זו יכולה להיות למספר מוגבל של קונים (הנפקה פרטית) או באמצעות הבורסה לציבור הרחב (הנפקה ציבורית).


גלולת רעל : POISON PILL TACTICS

טקטיקה שננקטת על ידי מנהלי חברות, בפרט כאלה שיש להם עניין להמשיך ולשלוט בחברה כנגד גורמים בשוק ההון המחפשים להשתלט על חברות לצורך השבחה או פירוק והפקת ערך העולה על מחיר ההשתלטות. טקטיקה שזו מעניקה לקבוצת בעלי מניות או הנהלה, זכויות לקבל הטבות מסויימות המקטינות את הערך הכלכלי שהפשוט יכול להפיק מהחברה.


הונאת פונזי : Ponzi Schemes

 

צ'ארלס פונזי  Charles Ponzi נולד באיטליה ב- 1882 היגר לארה"ב ב- 1903, מת בברזיל ב- 1949. על שמו נקראת שיטת ההונאה הזאת שמקורותיה עוד לפניו. בשיטה זאת, אדם המקים מנגנון השקעות, מדווח דיווחי שקר ללקוחותיו לגבי תשואותיהם, מגייס לקוחות נוספים כאשר כספי הלקוחות החדשים משמשים לצורך תשלום ללקוחות החדשים. ההונאה מתפוצצת כאשר לקוחות מתחילים לחשוד ומבקשים את כספם בבת אחת או כאשר כמות הגיוסים החדשים אינה יכולה לספק הכנסות ללקוחות הקודמים.
בארה"ב של תחילת המאה ה-20 היו מהגרים רבים מאירופה אשר בשל המצב הכלכלי לא הצליחו לשמור על קשרים עם קרוביהם. ההונאה היתה מבוססת על הבדלי מחירי בולים בין שווקים אירופיים ובארה"ב. אולם, במהותו ארביטראז חוקי. במציאות לא ניתן היה ליישם את הרווח התיאורטי. ב 1919 פתח חברת השקעות שהבטיחה ריבית של 50% תוך 90 יום, לאחר מכן הוא הבטיח להכפיל את הכסף תוך 90 יום.
השמועה עברה מפה לאוזן והמוני משקיעים זרמו והשקיעו סכומים מ 10$ עד 50,000$, הסכום הממוצע היה 300$ (כ-30,000 $ של ימינו). המשקיעים החדשים שילמו למעשה את הרווחים של המשקיעים הקודמיםכ -40,000 איש השקיעו כ-15 מיליון$ האיש נשפט ונכלא ל- 5 שנים, ואחר כך נשפט שוב תקופת המאסר הוארכה ב- 7-9 שנים נוספות. שוחרר בערבות וברח.


מודל פורטר, ראה פורטר (מודל) : porter model


מודל פורטר, ראה פורטר (מודל) : porter model


פורטר (מודל) : Porter Model

 מודל חמשת הכוחות של פורטר הינו מסגרת לניתוח ענף עסקי בו פועל ארגון.

המודל פותח ב-1979 על ידי מייקל פורטר מאוניברסיטת הרוורד, כתגובה למודל SWOT

, אותו ראה פורטר כמודל שאינו תומך בביצועי הארגון.

על-פי פורטר, ישנם 5 כוחות, הקובעים את מצב התחרות לכל תעשייה והם:

א. איום חדירה של מתחרים חדשים

ב.מוצרים תחליפיים

ג. כוח מיקוח של ספקים

ד. כוח מיקוח של הלקוחות

ה. יריבות בין מתחרים קיימים

, כוחות אלה צריכים לעצב את האסטרטגיה העסקית של הארגון. ושילובם , קובע את רמת הרווחיות הפוטנציאלית של אותו ענף בתעשייה.

 

 

 


ניהול תיקים : Portfolio Management

פעילות שבמסגרתה חברות המתמחות בניהול כספי לקוחות בעיקר באמצעות שוק ההון, פותחות ללקוחותיהם חשבונות ייעודיים בחברות בורסה (בדרך כלל בבנקים, אך גם בחברות בורסה שאינן בנקים) ושם מקבלים החלטות לגבי רכישה ומכירה של ניירות ערך במטרה להגדיל את ערך התיק, תוך שמירה על רמת סיכונים שהוגדרה בין הלקוח למנהל התיקים. פעילות ניהול התיקים מוסדרת בחוק. בישראל החוק מחייב ניהול תיקים על ידי חברה רשומה העומדת בדרישות של רשות ניירות ערך לעניין הון עצמי וביטוח וכן על התיקים להיות מנוהלים באמצעות מנהל תיקים שעמד בדרישות החוק, לרבות עמידה בבחינות והתמחות אצל מנהל תיקים המוסמך לביצוע ההתמחות.


עקום התשואה : POSITIVE YIELD CURVE

גרף, המציג את התשואה לפדיון, עבור אגרות חוב צמודות מדד ממשלתיות לתקופות שונות . עקום זה מבטא את הקשר, בכל נקודת זמן, בין שיעור התשואה לפדיון של אג"ח עקום תשואה חיובי , מצב שבו שיעור הריבית על אגרת חוב לטווח ארוך, גבוה יותר מאשר על אגרת חוב שפירעונה הוא בטווח הקצר והיא בעלת אותה איכות. עקום תשואה יורד, מצב שבו שיעורי הריבית על ניירות ערך לטווח ארוך נמוכים יותר משיעורי הריבית על ניירות ערך לטווח קצר. YIELD CURVE DECLINING עקום תשואה עולה, מצב שבו שיעורי הריבית על הלוואות לטווח ארוך גבוהות יותר מאשר על הלוואות לטווח קצר. YIELD CURVE RISING עקום תשואה שלילי , עקום בעל שיפוע שלילי המראה כי התשואה על ניירות ערך לטווח קצר גבוה מהתשואה על ניירות ערך לטווח ארוך. YIELD CURVE NEGATIVE


מלכודת העוני : Poverty trap

מושג המתייחס לחוסר יכולתו של העני להיחלץ מעוניו באמצעות הצטרפות לכוח העבודה, משום שצעד זה גורם לאובדן הטבות התלויות במבחן הכנסה, כך שההכנסה הפנויה של העני פוחתת עקב יציאתו לעבודה. מלכודת העוני מקשה מאוד על חזרתם למעגל העבודה של מקבלי הבטחת הכנסה .


הקצאת עלות רכישה : PPA

קיצור של  Purchase price Allocation  מסמך המנתח את ערך עלות רכישת נכסים, בחלק העולה על ערך ההון העצמי. הניתוח מבוסס על כללי ה-IFRS המחייב להקצות את הערך העודף בין מוניטין ובין נכסים לא מוחשיים אחרים, ביניהם נכסים הקשורים ללקוחות, לשיווק, לטכנולוגיה, או מבוססים על חוזים.


שותפות פרטית-ציבורית : PPP-Public Private Partnership

שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי לפרטי לצורך אספקת מוצר או שרות לשציבור יש עניין בו ולרשות ציבורית יש עניין באספקתו, אך הביצוע נעשה על ידי גוף פרטי במסגרת הסכם ארוך טווח בין הצדדים


שווה ערך כוח קנייה : PPP-Purchasing Power Parity

שיטה המאפשרת השוואות בינלאומיות במדידת אינדקסים ופרמטרים שונים. למשל השוואת תמ"ג במדינות שונות סובלת מההטייה הנגרמת מכך שרמת המחירים היחסית בכל מדינה היא שונה. גם שימוש בתרגום המטבע המקומי למטבע משותף, כגון דולר, לא מספקת נתון השוואתי אמין על מנת להיות מסוגלים להשוות את כוח הקנייה היחסי. לשם כך מבצעים השוואת יכולת הקנייה של ההכנסה במונחי סל התצרוכת המקומי.

דוגמא למדד ששאב את השארתו מגישה זו היא מדד הביג-מק, מדד המודד במדינות שונות את עלות הקניה של הביג-מק במונחי זמן עבודה.

למדד י שחולשה בשל העובדה שהוא אינו יודע לשקלל איכות ומגוון זמין. כך למשל סל ירקות בישראל יהיה דונה מאוד מסל ירקות המוצע לתושבי איסלנד או הודו. גם הסל עצמו מוטה בשל טעמים. מוצרים מסויימים הינם יקרים יותר מפני שהם לא מבוקשים במדינה מסויימת ולכן בעיית השוואת הסלים אף היא מהווה מקור לאי דיוקים.


זכות מצרנות : Pre emptive right

זכות של משקיעים לשמור על החלק היחסי של השקעותיהם. הזכות מקנה את הזכות להשתתף בסבבי גיוס הון בחברה באופן המאפשר בתמורה להשקעה נוספת לשמור על שיעור הבעלות הקיים), זכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות המוצעות למכירה על ידי בעל מניות אחר בחברה, וכן הזכות להצטרף למכירה של מניות על ידי בעל מניות אחר בחברה.


פרה-רולינג : Pre ruling

תהליך במסגרתו מוצגת לפני שלטונות המס בעיה היפוטתית המייצגת עסקה עתידית על מנת שיחוו את דעתם לגבי כשרותה המשפטית ותוצאות המס שלה. על פי ההחלטה העקרונית של שלטונות המס, עשויים השותפים לעסקה להחליט אם ברצונם לקיימה או הא לשנות בה פרטים שונים.


מצרנות : pre-emptive right

ראה זכות מצרנות


שולם מראש : Pre-Paid

סוג של עסקה שתמורתה משולמת מראש ומאפשרת למשלם ליהנות על פי תנאים מסויימים מהבטחת השירות. לאחרונה נפץ בכרטיסי טלפון מסוג PP המאפשרים כמות של דקות שיחה, אך המושג נפוץ גם בשילוח ימי ואווירי בשטרי מטען ובסוגי עסקאות אחרים.


פרמיה : Premium

1. סכום המשולם בתוספת או מעבר למחיר בסיסי, לדוגמא, כאשר בנק חברה נמכרת במחיר העולה על ההון העצמי, ניתן לומר כי היא נמכרה בפרמיה מעל ההון העצמי. לחלופין, כאשר מועברת שליטה בחברה, והמחיר לקבוצת בעלי השליטה הינו גבוה ממחיר השוק של המניות, הביטוי הוא החברה נמכרה בפרמיה ביחס או מעל מחיר השוק. 2. דמי ביטוח – המרכיב המשולם בעבור הסיכונים בביטוח. 3. מחיר אופציה – המחיר המושפע מהיחס בין מחיר נכס הבסיס ומחיר המימוש, משך הזמן, שער הריבית ותנודתיות הנכס.


ערך נוכחי : PRESENT VALUE

שוויו היום של סכום המיועד להתקבל בעתיד. השווי היום נעשה על ידי תהליך היוון של הסכום בעתידי במחיר הכסף מותאם לסיכון. נוסחת הערך הנכחי PV לתשלום יחיד בעוד תקופה היא: CF/(1+R)=PV כאשר CF משקף את תזרים המזומן בעוד תקופה ואילו r משקף את מחיר הכסף המותאם לסיכון של התקבול, לתקופה. התקופה מוגדרת כזמן בין היום לבין המועד הצפוי לקבל את הכסף. ניתן לחשב ערך נוכחי לסדרה של תשלומים או תקבולים, על ידי שמהוונים כל אחד בנפרד בשער הריבית המתאים לאורך התקופה שלו וסוכמים את המספרים – ראה ערך אדיטיביות


פרייס ווטרהאוס קופרס (משרד רו"ח) : PricewaterhouseCoopers - PWC

רשת רו"ח השני בגודלה בעולם עם 25 מיליארד$ הכנסות ב-2007 ו-147,000 עובדים ב-150 מדינות. הרשת היא תוצאה של מיזוג שני משרים גדולים ב-1998 שראשיתם במאה ה-19. בישראל מיוצגת בידי קסלמן את קסלמן שנוסדה ב-1924 ומעסיקה 800 עובדים.


המחרה : pricing

קבוצת מתודולוגיות במסגרת מיקרו כלכלה, העוסקת בדרכים לקביעת מחירי מוצרים או שירותים במצב שוק מסוימים. (הזהר מבלבול עם המושג תמחיר – עיין ערך)

 

 


ריבית הפריים : Prime

הריבית הבנקאית הבסיסית אותה מפרסם בנק ישראל מעת לעת בתוספת המרווח המקובל בכל המערכת הבנקאית בישראל.

בישראל, בשנים האחרונות התייצבה ריבית הפריים במרבית הבנקים על 1.5% מעל ריבית בנק ישראל.


פרו - ראטה : Pro Rata

על פי יחס. כלומר כל זכות שמחלקים אותה על פי יחס שנקבע. למשל הדיבידנד מחולק פרו ראטה, פירושו שמי שמחזיק באופן יחסי בכמות מסויימת של  מניות יקבל את חלקו היחסי בדיבידנד.


מימוש רווחים : PROFIT REALIZATION, TAKE PROFITS

1.מכירה של מניות כאשר יש עלייה בשערן מעל למחיר הרכישה, ובכך להפוך רווחי נייר לרווחים ממשיים. 2.בניתוח מגמות המסחר בבורסה: גל מכירות הפוקד את המסחר בבורסה בעקבות עליות בשערי ניירות ערך.


מס פרוגרסיבי : Progressive tax

שיטת מס לפיה ככל שההכנסה גבוהה יותר כך גדל שיעור המס המשולם עליה.


גילוי נאות : Proper disclosure

בכל שוק הון מתקדם, מהווה הגילוי הנאות עיקרון מרכזי, לפיו על הפירמה להעביר לידיעת הציבור את כל המידע הרלבנטי הנמצא בידיה, ובלבד שאין בו כדי לפגוע בפגיעה בלתי מידתית בפירמה. מידע רלבנטי מוגדר כמידע שיש לו השלכות על הרצון לקנות או למכור או להחזיק בנייר הערך.

עקרון הגילוי הנאות חל גם על שחקנים אחרים בשוק ההון, כגון מנהלי קרנות או חתמים. ראה גם גילוי מלא.

 


תביעה : Prosecution

מושג המתאר את התהליך בו מואשמת יישות משפטית (אדם או חברה) ונדרשת לענות על האשמות, בין אם במישור הפלילי ובין אם המישור האזרחי.


תיאוריית הפרוספקט : prospect theory

השם הניתן לתיאוריות שפותחו על ידי עמוס טברסקי ז"ל ודניאל כהנמן (חתן פרס נובל לכלכלה לשנת 2002) העוסקת בתהליך קבלת החלטות בתנאי אי וודאות ומציע גישה חלופית לגישת תורת תוחלת התועלת (ראה ערך), המובססת על ממצאים אמפיריים הסותרים את הנחות היסוד והממצאים החזויים של תוחלת התועלת. התיאוריה מראה כי יש הטיות עקביות בהתנהגות הפרטים בכלכלה ולפיכך לא ניתן להניח כי בממוצע כל הפרטים מתנהגים כל הזמן באופן רציונאלי. אי רציונאליות זאת מתבטאת באי עקביות מסוגים שונים.


תשקיף : PROSPECTUS

מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת נייר הערך לציבור. בתשקיף ניתן למצוא מידע על החברה המנפיקה את נייר הערך ואת התנאים להנפקה. כל חברה אשר מתכוונת להנפיק ניירות ערך לציבור כולל קרנות נאמנות חייבות בהצגת תשקיף שיאושר על ידי הרשות לניירות ערך.


קופת גמל : Provident fund

גוף פיננסי שבו צובר חבר חסכונות שמטרתם הבטחת רמת חייו בעת פרישתו מהעבודה .הקופה משלמת לחבר את הכספים שנצברו בתוספת הרווחים. "ועדת בייסקי", שחקרה את המפולת במניות הבנקים, כללההמלצה להפריד את קופות הגמל מהבנקים, וועדת בכר הובילה ליישום ההפרדה ב 2006. קופות הגמל הן משני סוגים: קופת גמל לשכירים קופת גמל לעצמאיים. מסלול ההשקעה של כספי החיסכון נקבע בדרך כלל על-ידי קופת הגמל, אך יש גם קופות גמל המאפשרות לחוסך לבחור את מסלול ההשקעה הרצוי לו, מבין מסלולים אחדים המוצעים לו על-ידי קופת הגמל. אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר מפרסם את התשואות שהשיגה כל אחת מקופות הגמל.


סיבה קרובה : Proximate Cause

מושג בביטוח: מבטח ישלם פיצוי רק אם מקרה הביטוח יתרחש כתוצאה מסיבה קרובה או סיבה מיידית המכוסה בפוליסה.
הסיבה הקרובה היא למעשה סיבה ממשית שרתמה לאירוע הביטוח, גם אם אחריה קרו עוד דברים, אבל ללא סיבה זו המקרה לא היה מתרחש.


ייפוי כוח : Proxy

 

מסמך שבעל מניות נותן לגורם כלשהוא על מנת שייצגו באסיפת בעלי המניות


מלחמת ייפוי כוח : Proxy Fight

טכניקה של ניהול מלחמות שליטה בין בעלי מניות. בעל מניות אוסף ייפויי כוח ומנסה באסיפת בעלי המניות להשפיע על החלטות או על מינויים הנמצאים בסמכות האסיפה

 


חברה ציבורית : PUBLIC LIMITED COMPANY

על פי פקודת החברות מוגדרת חברה ציבורית כחברה שאינה חברה פרטית ושמספר בעלי המניות בה הינו לפחות שבעה.


הצעת ניירות ערך לציבור : Public Offer Of Securities

פניה אל הציבור, המזמינה אותו לרכוש ניירות ערך מסויימים במחיר ובתנאים מפורטים.


הנפקה לציבור : PUBLIC OFFERING

הנפקה של ניירות ערך לציבור הרחב על ידי חברה ציבורית או קרן נאמנות לאחר שהמנפיק הוציא תשקיף שאושר על ידי הרשות לניירות ערך.


הזמנת רכש : Purchase Order

מסמך בו מגדיר הקונה למוכר את הפריטים שהוא מעוניין לקבל, תכונותיהם (במקרה בו ניתן יותר מסוג תכונה יחיד למוצר), מועד אספקתה, דרך שינוע וכיוב'.


  : Purchase price Allocation

ראה PPA


אופציית מכר : PUT

1.אופציה המעניקה לרוכש אותה, תמורת פרמיה קבועה, זכות לחייב את כותב האופציה (המוכר) לקנות ממנו כמות מסוימת של ניירות ערך ספציפיים במחיר שהוסכם עליו תוך תקופה הקבועה בהסכם. 2.במעו"ף: אופציה המקנה למחזיק בה את הזכות למכור במחיר המימוש את נכס הבסיס או את הזכות לקבל הפרש חיובי והכל כקבוע בתנאי האופציה.


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול