lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסיעיסוק : Occupation

העבודה - התפקיד שמישהו מבצע בין אם בתשלום ובין אם לא בתשלום.


ארגון המדינות המפותחות : OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development
ארגון המורכב ממדינות בעלות כלכלות מפותחות. תנאי הקבלה לארגון נקבעים מעת לעת ומתעדכנים על ידי החברות הקיימות, אם כי העקרונות הבסיסים של הארגון הם קבלת העיקרון של השלטון הדמוקרטי ועקרונות השוק החופשי. מטרת הארגון להוביל מהלכים של פיתוח כלכלי ושיתוף עולה עסקי בינלאומי, אם כי הארגון עוסק גם בסוגיות עקרוניות ומהותיות כגון הקטנת הזיהום, סוגיות כגון סחר נשים, עבודת ילדים וכיוב סוגיות אנושיות ואתיות. גם תנאי הקבלה לארגון כוללים מלבד תנאי סף כלכליים, גם תנאים הנוגעים להתנהלות של המדינות, מבחינת תהליכים חקיקתיים וארגוניים. ישראל הוכרזה כמועמדת להצטרפות לארגון במהלך 2007 . מרכז הארגון נמצא כיום בפריז.


עסקה מחוץ לבורסה : OFF-FLOOR TRANSACTION, OUTSIDE TRANSACTION

עסקה בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה, אשר נעשית מחוץ לזירת המסחר. (גם: מסחר מחוץ לבורסה).


הצעת ניירות ערך במכרז : Offer By Tender

שיטה של קביעת מחיר ניירות ערך, המוצעים לציבור על ידי מכרז.


מגזר (תחום פעילות בדו"ח חשבונאי) : Operating segments

מגזר או תחום פעילות הוא חלק בעסקי הפירמה בעל מאפיינים סצפיפיים הניתנים לזיהוי ואיפיון. החיוב לדווח על מגזרים במסגרת הדוחות הינו פונקציה של המהותיות שלהם. כלומר מתחת לגודל מסויים או אחוז יחסי מכלל פעילות הפירמה, החיוב לדווח אינו קיים, אך הוא משתנה מעת לעת ומסוג של מגזר למשנהו, שכן מגזר המשקף פעילות נמוכה אולם עם פוטנציאל גידול משמעותיידווח למרות גודלו הנוכחי, שכן הוא מסביר גידול עתידי. יש דוחות הכוללים דיווח רווחיות במגזר, דיווח שכמובן אינו שלם שכן יש הוצאות ברמת החברה כולה שמועמסות רק בשלב המצרפי של הדוחות.

הביאור הכולל את הדיווח על המגזרים מאפשר להבין את מגמות החברה וטיב עסקיה ולכן חיוני.


חכירה תפעולית : Operational lease

במסגרת חכירה זו, שוכר הנכס משלם דמי שכירות למשכיר בגין שימוש שייעשה בנכס ולא עבור רכישת זכות קניין בנכס. לפיכך, השוכר אינו בעל הנכס, לא מבחינה משפטית פורמלית ולא מהבחינה הכלכלית. המקובל הוא כי חכירה תפעולית הינה לטווחי זמן קצרים של חודשים מספר ועד שלוש שנים. תשלומי דמי השכירות מהווים הוצאה מוכרת לכל דבר לשוכר. דין ההכרה בהוצאות אלו יהיה כדין ההכרה בהוצאות להחזקת הנכס שלגביו הם משולמים. ההגדרה "תפעולית", התפתח על רקע הפעילות בשוק הרכב, בעיקר, שכן המינוח חכירה או שכירות היה מינוח מספק על מנת לתאר עסקה שבמהותה היא החכרה. המינוח תפעולי התפתח על רקע העסקאות בהן, המחכיר סיפק חבילת שירותים מלאה הכוללת את כל תפעול צי הרכב לרבות, רישוי, ביטוח, תיקונים ושרות שוטף.


רווח תפעולי : OPERATIONAL PROFIT

הרווח כפי שמתקבל מכלל הפעילות העסקית, לאחר שהופחתו כל ההוצאות בגין הפעלת העסק, אך לפני הוצאות המימון והוצאות מיוחדות שאינן חלק ממהלך העסקים הרגיל. לאחר שקיבלנו את הרווח הגולמי, אנו מורידים ממנו את הוצאות שיווק ומכירה (ראה ערך) את הוצאות הנהלה וכלליות (ראה ערך) ואת הוצאות מחקר ופיתוח (ראה ערך), במידה והם קיימים. לדוגמא, אם קיבלנו שהרווח הגולמי הוא 300, הוצאות הנהלה וכלליות הם 120, הוצאות שיווק ומכירה הם 70 והוצאות מחקר ופיתוח הם 30, הרווח התפעולי יהיה 80.


כסף של אחרים : OPM Other People's Money

ביטוי ציני המשמש לתיאור דרך הטיפול של מנהלי השקעות מסוימים בכספים, על ידי לקיחת סיכונים מוגזמים, בשל העובדה שהם אינם מסכנים את כספם שלהם.

הדבר בולט בעיקר בהון סיכון בו מנהל ההשקעות משתתף ברווחים, אך אינו נושא בהפסדים.

 

 

 


עלות הזדמנות : Opportunity cost

ראה גם עלות אלטרנטיבית. העלות הנובעת משימוש בגורם מסויים בנושא ספציפי, וכתוצאה מכך נגרם הפסד בשל השימוש האלטרנטיבי שניתן היה לעשות בו שימוש. למשל השקעת כסף במיזם מסויים, המחיר האלטרנטיבי הוא התשואה שניתן היה להשיג על השקעת הכסף בשוק המניות (בהנחה של סיכון זהה) .


עושק מיעוט : Oppression of minority

מתקיים ביחסים בין בעלי המניות בחברה כאשר ההחלטות מתקבלות על ידי קבוצת הרוב השלטת מבחינה פורמאלית כדין, אך בפועל מפלות את המיעוט לרעה ופוגעות בזכויותיו. ההגנה הקיימת בחוק למיעוט היא שאחוז מסויים יכול לפנות לבית המשפט ולבקש את הגנתו. בית המשפט יכול לבטל החלטות של הרוב אם הם נגועים בשרירות לב ויש בהם כדי פגיעה באופן לא סביר בזכויות המיעוט.


אופציה : OPTION

שייך למשפחת הנגזרים הפיננסיים. נכסים השואבים את ערכם מנכסים המוגדרים כנכס בסיס.

האופציה היא הסכם חוזי בין קונה האופציה למוכר האופציה המקנה לקונה זכות אך לא חובה לרכישה או למכירה של נכס מסוים (הבסיס) במחיר מוסכם ובתאריך מוסכם (מועד פקיעת האופציה).

השיטה המקובלת ביותר להערכת אופציות היא שיטת בלק אנד שולס (עיין ערך), נוסחה מורכבת המבוססת על הדימיון שבין התנהגות חלקיקים להתנהגות שערי המניות, המתפלגים נורמלית סביב ערכים ממוצעים, שאיפשרה יישום תוך התאמה של נוסחאות פיזיקליות על מנת להגיע לערכי הנכס. מודל אחר הוא המודל הבינומי (ע"ע)

האופציות בהיותן למעשה הימור על שער מניה או נכס כלשהוא מוכרות מאות שנים ואף יש סימנים מוקדמים יותר לשימוש בהן.עסקאות מסחר שונות ועסקאות רכישת יבולים כללו שימוש בנגזרים פיננסיים כגון סחורות עתידיות ובמצבים מסויימים נחתמו הסכמים בעלי מאפיינים של אופציות רכש (קול) ומכר (פוט)

call, put 


איגרת חוב (אג"ח) אופציה : OPTION BOND

1.איגרת חוב בה גלומה אופציה להמיר אותה במניות החברה המנפיקה, וויתור על שאר תנאי איגרת החוב. 2.כינוי לאיגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם (ארה"ב).


מנוף האופציה : Option Leverage

בכמה ישתנה מחיר האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בשערו של נכס הבסיס. ככל שהמנוף גבוה יותר גדול יותר הסיכוי לרווח.


מעבר לדלפק - מסחר : OTC-over the counter

מסחר מעבר לדלפק הוא מסחר המתנהל בזירות מסחר לא רשמיות של ניירות שאינם רשומים למסחר בבורסות הרשמיות. המידע פחות איכותי והנכסים משקפים סיכון גבוה של אי וודאות ולכן גם מגלמים פוטנציאל רווח לחובבי סיכון עודף.

המושג גם מתייחס לתרופות הנמכרות ללא מרשם רופא. הכוונה לתרופות אשר לגביהם הוחלט כי הסיכון  אינו מחייב מרשם רופא וכי הלקוח יכול לשאת בסיכון המזערי בדרך כלל על אחריותו.


אופציה מחוץ לכסף : OUT OF THE MONEY

מצב שבו לפי שעה, הערך פנימי שלילי (בפועל אין מימוש לכן ערכה הוא אפס) לכן למחזיק האופציה לא מובטח שום ערך אם יממש את האופציה. ערכה בשוק נובע רק מערך הזמן. כלומר, מהסיכוי שאם יחזיקו באופציה עד מועד המימוש היא תיכנס ל"תוך הכסף"


מחוץ לכסף : out of the money

 ראה אופציה מחוץ לכסף


מחוץ לכסף : OUT OF THE MONEY

מצב שבו מימוש אופציה יביא להפסד.


מע"מ עסקאות : Output tax

המע"מ שהעוסקים מקבלים בתמורה למוצר שמכרו, כתוספת למחיר המכירה הבסיסי והמעובר לאגף המיסים מידי 15 בחודש. בדוגמא של רכישת מסך מחשב ב- 1155 ₪, מרכיב המע"מ הינו 155 ₪ (15.5% מעל 1,000 ₪ שהוא המחיר ללא מע"מ) (ראה ערך מס ערך מוסף)


מיקור חוץ : Outsourcing

תהליך עסקי שבו החברה מוציאה חלק מפעילויותיה לקבלן חיצוני. בדרך כלל החברה לא מוציאה את פעילויות הליבה שלה אלא פעילויות תומכות כגון פעילות המיחשוב, שמירה, ניקיון , לוגיסטיקה וכיוב.


עודף ביטחונות : Over collateralization

 

מצב שבו הנושה דרש וקיבל מהלווה ביטחונות שערכם למימוש גבוה מערך ההלוואה.


פר"י – פיקדון ריבית יומי : Overnight Deposits

פקדון המתחדש מידי יום עם ריבית זכות הנקבעת מידי יום על ידי הבנק המחזיק בפיקדון.


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול