lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסיהמוסד לתקינה בינלאומית : IASB – International Accounting Standards Board

המוסד לתקינה בינלאומית, שהוא הגוף המקצועי המיישם את הרעיונות של ה- IASC (ראה ערך) לתקינה חשבונאית בינלאומית, ההולכת ומתפשטת בכל רחבי העולם, כבסיס משותף לעריכת דוחות חשבונאיים.


יאט"ה : IATA

International Air Transport Association

ארגון בינלאומי פרטי של חברות תעופה, המשמש מעין קרטל, של נותני שירות הובלה אווירית. מטרות הארגון: לעדד תובלה אווירית בטוחה, סדירה וחסכונית, לעודד הובלת מטענים ונוסעים בדרך האוויר ולחקור את הבעיות הכרוכות בכך, לדאוג לשיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בהובלה אווירית ועם המוסדות הבינלאומיים הרלבנטיים. תנאי ההובלה ותעריפיה כפי שנקבעים על ידי הארגון מחייבים כל מוביל החבר בארגון.


תקינה בינלאומית – כללים : IFRS

כללי התקינה הבינלאומית העתידים על פי סדרת הסכמים בינלאומיים להיות מיושמים בשלבים שונים ברחבי העולם, על מנת ליצור האחדה של דוחות כספיים, בפרט על רקע תהליך הגלובליזציה של חברות.


דירוג IFSR : IFSR-Insurance Financial Strenght Rating

 

 דירוג ספציפי לחברות הביטוח, שמשמעותו רמת ביטחון פיננסי של החברה


יבוא : Import

רכישת סחורות בחו"ל והבאתן לארץ מוגדרת יבוא

 


יבואן : Importer

מי שעוסק ביבוא או מי שהעסק שבבעלותו מייבא סחורה ממדינות זרות.


אופציה בתוך הכסף : IN THE MONEY

.מצב שבו אם האופציה תמומש באופן מיידי, צפוי למחזיק בה רווח כתוצאה מכך שהאופציה בתוך הכסף ..

מחירה בשוק כולל את הערך הפנימי הנובע מכך שהיא בתוך הכסף ועוד ערך הזמן של האופצייה.

. המושג לקוח מעולם מירוצי הסוסים ומשקף את מצבו של הסוס שהימרו עליו

"כלומר, אם הימרו על הסוס שינצח והוא אכן מוביל, המצב נקרא "בתוך הכסף


בתוך הכסף : in the money

 ראה אופציה בתוך הכסף


אינצדנטלי : Incidental

 

בדיני מיסים, מתייחס להוצאות שהוצאו בקשר לייצור הכנסות ולכן מותרות בניכוי. כך למשל קבע ביהמ"ש העליון כי קביעת בית משפט המחוזי לגבי הכרה בהוצאות מטפלת לצורך חישוב המס המגיע, נכונה, מאחר והוצאות אלה אינצדנטליות לייצור הכנסת האם.


מדרגות מס : Income tax brackets

שיעורי מס ההכנסה ברמות ההכנסה השונות, כפי שמוגדרות בפקודת מס ההכנסה. כאשר המס הוא פרוגרסיבי (ראה ערך) כל מדרגה משקפת שיעור מס גבוה יותר. ראה ערך מס שולי.


מבחן הכנסה : Income test Means test

מבחן המתייחס להענקת זכויות למבוטחים, כגון במוסד לביטוח לאומי או במוסדות סוציאליים אחרים. כך למשל, קיימת גישה לפיה זכאי לקצבת הבטחת הכנסה יהיה מי שהכנסתו נמוכה מתקרה מסוימת שנקבעה בתקנות הביטוח לאומי. לגבי קצבת זקנה למשל, הוחלט לוותר על מבחן ההכנסה, והמאבק העקרוני נמשך בין שתי הגישות, אלה התומכים במבחני הכנסה לצורך זכויות מסוימות ואלה הנוקטים בעקרון האוניברסאליות של הביטוח לאומי. אולם המינוח מתייחס גם להקשרים רבים נוספים, בהם מבחן ההכנסה הינו רלבנטי לקבלת זכויות.


תנאי מכר : Incoterms

International Commercial Terms

תנאי המכר הם 13 מונחי סחר בינלאומיים אחידים אשר פותחו על ידי לשכת המסחר הבינלאומית, הם מהווים חלק מעסקת המכר ומשלימים אותה. תנאי המכר יגדירו באופן ברור את הנקודה בה יעברו ממוכר לקונה: הסיכון בטובין המועברים, ההוצאות בגין המשלוח ועוד. הם אינם מהווים חוק, אלא נחשבים נוהג מסחרי המאפשר הגדרה אחידה וברורה של חובות המוכר והקונה בעסקה כשהם מגשרים על הבדלי תרבות ושפה.

 

תנאי המכר נחלקים לארבע קבוצות:

קבוצת ה- E EXW נקודת מסירת הטובין בשער המפעל.

קבוצת ה-F FOB, FAS, FCA,    נקודת מסירת הטובין בנמל היציאה.

קבוצת ה-C CFR, CIF, CPT, CIP – נקודת מסירת הטובין בנמל היעד, אולם זיקת הסיכון עוברת כבר בנמל המוצא מהמוכר לקונה.

קבוצת ה-D DDU, DDP, DES, DEQ, DAF  נקודת מסירת הטובין בהגעה לנקודה מוסכמת במדינת היעד.

 


שיפוי : Indemnity

הפיצוי שמקבל מבוטח בגין נזק, או בהסכם, במקרה שמתמלאים תנאים מסויימים להכרה בנזק.


מדד : Index

מספר,שהוא גם תוצאה של עיבוד סטטיסטי, המשמש קנה מידה לקביעת השינויים החלים בתופעה מסויימת במשך זמן מוגדר.

 


קרן אינדקס : Index Fund

 סוג קרנות נאמנות שהרכב נכסיהן זהה להרכב המדד המוגדר כ-benchmark עבור אותה קרן. מדובר למעשה במדיניות השקעה מוגדרת שאינה ניתנת לשיקול דעתו של מנהל הקרן. למשל, קרן אינדקס העוקבת אחרי מדד ת"א 25 משקיעה בכל המניות הכלולות במדד לפי משקלותיהן. היות ומדובר בניהול פאסיבי של הקרן, דמי הניהול הנגבים מהמשקיעים בה נמוכים מאלה המשולמים ע"י מחזיקי קרן מנייתית רגילה.


מס עקיף : Indirect tax

מס המוטל על ההוצאה, כגון מס ערך מוסף (מע"מ) , מכס ומס קניה.


סיכון ענפי : Industry risk

הסיכון הנגזר ממבנה הענף ומתנודות הביקוש וההיצע ומחירי שיווי המשקל שלו ביחס לכלכלה.


אינפלציה : INFLATION

תופעה כלכלית של עלייה מתמשכת וקבועה במחיריהם של סחורות ושירותים וירידה בכוח הקנייה של המטבע . תופעה הפוכה לדפלציה.


רווח אינפלציוני : INFLATIONARY GAIN

רווחים נומינליים, הנובעים משינויים בערך הכסף בלבד.


מע"מ תשומות : Input tax

המע"מ אותו שילם העוסק על מוצרים או שירותים שרכש ואותו הוא יכול לקזז ממע"מ העסקאות, לפני התשלום לאגף המיסים. בדוגמא על רכישת מסך המחשב המופיעה בערך מס ערך מוסף, "מע"מ תשומות" הוא 93 ₪ ששולם על ידי המוכר לסיטונאי ממנו רכש את המסך.


מידע פנימי : Inside Information

מידע פנים הוא מידע הנוגע לחברה שיש לה ניירות ערך המונפקים לציבור, כאשר למידע זה יש השפעה על ערך המניות, אך הוא עדיין לא פורסם לידיעת הציבור. מידע כזה שלא פורסם, נותן יתרון לגורמים פנימיים בחברה שיכולים לנצל אותו בעת מסחר בניירות הערך של החברה ולהפיק רווח מיתרון הידע שלהם.

השימוש במידע פנים בכל הארצות בעלות שוק הון מפותח נחשב לעבירה פלילית. האיסור על שימוש במידע פנים מטרתו להתמודד עם חוסר השוויון של המידע מתוך כוונה לעודד שוק הון יעיל ולאפשר מסחר הוגן לכל משתתפי השוק ולהגביר את רמת האמון של הציבור בשוק. רמת אמון זאת הינה הכרחית להשתתפות הציבור בשוק ולאיתנותה של הבורסה לאורך זמן.
האבחנה למשל בין שוק הון יעיל (עיין ערך) במובן החזק ושוק הון יעיל במובן החלש או החצי חזק, הוא ששוק הון יעיל במובן החזק הוא שוק שגם מידע פנים לא מועיל ביצירת רווח למחזיקים בו. 
האבחנה לגבי מידע פנים, אינה בעצם העובדה שמידע פנים ידוע או לא ידוע לציבור הרחב, אלא בעובדה שאילו נודע לציבור היה יכול לגרום לשינוי במחיר נייר הערך.
לרשות ניירות הערך כלים לחקירה חשדות לגבי שימוש במידע פנים ועבריינים הנתפסים על שימוש כזה צפויים להרשעה פלילית, לקנסות ולמאסר. המקרה הראשון בו נידון אדם למאסר על שימוש במידע פנים בישראל היה באפריל 2013, עת בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אפרים קדץ, סמנכ"ל שיווק בחברת אלספק הנדסה בע"מ שהורשע בביצוע עבירות מידע פנים, ונגזר עליו עונש של 10 חודשי מאסר בפועל. כמו כן, דחה בית המשפט את ערעורו של נאשם נוסף בפרשה, נחום גרטנר, שערער על חומרת עונשו, ואת ערעור המדינה על קלות העונש שנגזר על אייל עדן, מנהל מחלקת הנדסה באלספק, שנידון לששה חודשי עבודות שירות.
השלושה הורשעו בגין רכישת מניות של חברת אלספק בשעה שהיה בידיהם מידע פנים אודות הסכמים שאלספק עמדה לחתום עליהם עם חברות בספרד, בשווי כולל של למעלה מ-6 מיליון יורו. על אף כי הסכומים שבהם הנאשמים רכשו את המניות היו יחסית נמוכים, פסק העליון כי אין חשיבות לסכומים, אלא למסר שעולה מפעולות אלו: "סכנתן של עבירות אלה מבחינת ההגנה הנדרשת על האינטרס החברתי המוגן אינה נוגעת רק למצבים החמורים ביותר של תחולתן, ומתממשת גם במקרים שבהם העבירות נוגעות לאירועים שהיקפם מצומצם יחסית..." 
ערעורו של גרטנר נדחה תוך קביעה שהימנעות מהרשעה אינה מתאימה לעבירות שעניינן פגיעה באינטרס ציבורי המחייבות הרשעה כחלק מהסנקציה העונשית. בית המשפט העליון דחה גם את ערעורו של גרטנר על גובה הקנס שהוטל עליו, וקבע שגובה הקנס יכול לחרוג מגובה טובת ההנאה שהופקה בעבירה לשם הרתעה. 
המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, הסכימה עם דעתה של ברק ארז: "הגענו בהליך זה לקו פרשת המים. נפל דבר, הוטל ואף אושר, עונש של מאסר בפועל. מי שיעבור בעתיד עבירות של שימוש במידע פנים מוטב שיידע כי הוא צפוי לעונשי מאסר בפועל, עונשים חמורים בהרבה מזה שהוטל הפעם על קדץ".
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "ההחלטה התקדימית והחשובה הזו תחזק את יכולת האכיפה וההרתעה של הרשות ותגביר את ההגנה על המשקיעים בשוק ההון".
פרק ח'1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שנוסף לחוק בשנת 1981, אוסר על שימוש במידע פנים. מידע פנים מוגדר בחוק זה בסעיף 52א: "מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה".
דוגמאות: מידע על חתימה על חוזה או בדבר משא ומתן המתנהל לסגירת עסקה, זכייה במכרז, נתונים על תוצאות כספיות ודוחות כספיים ועוד.
בית המשפט העליון בדק את התנאים להחלתו של האיסור על שימוש במידע פנים וקבע כי נדרשים שני תנאים: 1. עשיית שימוש בקיומו של מידע ייחודי בחברה. 2. בעל המידע יהיה איש פנים. אולם בעוד שאיש פנים כהגדרתו המקורית הוא מנהל או בעל מניות או בן משפחה מדרגה ראשונה של אחד מאלה, הרי עצם העובדה שאחד מאלה המוגדרים אנשי פנים יכול להעביר מידע לאדם אחר, כאשר יש למקבל המידע יסוד סביר להבין שמדובר במידע פנים שטרם פורסם לציבור ואשר למידע זה יש פוטנציאל להשפיע על מחיר המנייה, גם אם מלכתחילה, המקבל לא הוגדר כאיש פנים, הופכת אותו לאיש פנים ושימוש במידע על ידו, לא תהיה פטורה מהעמדה לדין בשל הטענה, שכביכול, אינו איש פנים מלכתחילה.
 
 


איש פנים : INSIDER

כל מי שתפקידו או מעמדו בחברה, מאפשרים לו גישה למקורות מידע החסויים בפני הציבור, או שאלה גלויים בפניו לפני שהובאו לידיעת הרבים.


זיקת ביטוח : insurance interest

הקשר בין המבוטח למושא הביטוח, כך שבקרות מקרה הביטוח, המבוטח אכן סובל נזק כספי. בהעדר אותו קשר, הסכם הביטוח אינו תקף, מאחר והמבטח, מבטח גוף משפטי (לרבות אדם). למרות האמור בענפי ביטוח החיים והתאונות יכול להות שבעל הפוליסה אינו האדם שעל גופו נערך הביטוח ואין הוא חייב להוכיח זיקת ביטוח (שכן יכול להיות עניין לבטח צד שלישי בגלל חשיבותו לנושא מסוים). עקרון זיקת הביטוח מבדיל בין הימור לבין ביטוח, כי ללא זיקת הביטוח, הביטוח היה הופך להימור.


קניין רוחני : Intellectualproperty (IP)

מושג המשקף זכויות בשם מסחרי/סימן מסחרי או בידע הניתן ליישום מסחרי, כגון פטנט. שם כללי לזכויות הקשורות במושאים שאינם מוחשיים (non-tangible, non-corporeal), ושהם יציר השכל האנושי. קיימים הסדרים משפטיים מפורטים שתחילתם בפסיקת בתי המשפט בשיטת המשפט המקובל (Common Law) והמשכה בעיגון חוקי, קובעים את מושא הבעלות בכל אחד מענפי הקניין הרוחני, את תנאי ההגנה עליהם, את היקף הזכויות, חריגים והגנות, סעדים שונים, אכיפה, ועניינים פרוצדוראליים.


ריבית : INTEREST

פיצוי כספי ללווה הניתן ע"י המלווה, עבור שימוש בכסף לתקופת זמן מוגדרת. בכלכלה: הביטוי למחיר הכסף, בתקופה נתונה.


תקינה בינלאומית חשבונאית (מוסד האם) : International Accounting Standards Committee Foundation – IASC

מלכ"ר הרשום במדינת דלוור שבארה"ב המהווה את גוף האם של IASB (ראה ערך) המטפל בתקינה הבינלאומית החשבונאית. מלכ"ר זה ממומן על ידי גורמים פרטיים במטרה לשמור על עצמאותו. תקציבו ב-2006 עמד על 12 מיליון ליש"ט ובראשו עומדים 22 נאמנים המקבילים לבעלי מניות בחברה מסחרית. לצידם פועל המועצה המייעצת SAC בת 40 חברים המקבילה לדירקטוריון. מועצה זאת מקיימת פיקוח על פעילות ה- IASB המבצע בפועל את עבודת התקינה.


השקעה : INVESTMENT

1.שימוש בכספים לרכישת נכסים. 2.רכישה של נכסים פיננסים כדי להבטיח קבלת תשואה. 3.רכישת נכסים כדי להבטיח הכנסה שדרגת הסיכון מוגבלת ככל האפשר.


יועץ השקעות : INVESTMENT ADVISER

 מי שעובד אצל סוחר מורשה לניירות ערך, אשר תפקידו לקבל הוראות לרכישה ולמכירה של ניירות ערך וכן למסור מידע כללי על שוקי ניירות הערך ועל ניירות ערך השונים.

יועץ השקעות חייב להיות בעל  רישיון הניתן על פי חוק ייעוץ השקעות, על סמך עמידה בבחינות מקצועיות והשלמת התמחות.


השקעה בניירות ערך : Investment In Securities

השקעה הינה שימוש בכספים, במטרה להפיק רווחים, תוך כדי שמירה על ערך הקרן. אחת מצורות ההשקעה המקובלות הינה השקעה בניירות ערך.


חשבון : Invoice

מסמך המפרט את הנתונים של הסחורה או השרות לצורך תשלום ממקבל הסחורה או השרות.


הנפקה ציבורית ראשונה : IPO – Initial Public Offering

ההנפקה ההופכת את החברה מחברה פרטית לחברה ציבורית. בדרך כלל תהליך המלווה בתשקיף ובהצעת מניות לציבור ההופך להיות שותף בחברה ומרחיב את מעגל בעלי מניותיה.


קופות גמל בניהול אישי : IRA

Individual Retirement Account

 קופות גמל בניהול אישי המאפשרות לצרכנים לנהל אותן בעצמם או באמצעות מנהלי תיקים, לפי בחירתם. בארה"ב על פי הערכות כרבע מכספי החיסכון הפנסיוני מנוהלים בדרך זו. בישראל החוק להקמת קופות המנוהלות בשיטה זו עבר במהלך 2009 והערכות הן כי הפוטנציאל בשוק בשנים הקרובות הינו כ- 200 מיליארד ₪.


בלתי חוזר : Irrevocable

מונח משפטי המצורף למסמכים שונים כגון ייפוי כוח,  מכתב אשראי ומסמכים אחרים ובו הנותן אינו יכול לשנות את דעתו ולבטל את ייפוי הכוח או ת מכתב האשראי. הפוך למסמך שהוא Revocable, קרי ניתן לביטול.


נאמנות בלתי הדירה : irrevocable trust

נאמנות בעלת אופי קבוע שאינה ניתנת לשינוי גם על ידי יוצרה.
 


רשות ניירות הערך : Israel Securities Authority

רשות ניירות הערך בישראל כמו מקבילתה האמריקנית הוקמה על מנת לשמור על האינטרסים של המשקיעים ולהגן עליהם. במסגרת זאת היא מסדירה את כל פעולותיהם של הגופים הפועלים בשוק ההון ומפקחת עליהם.

www.isa.gov.il


הון מניות מונפק : ISSUED SHARE CAPITAL

הון המניות של החברה אשר הוצע למכירה לציבור המשקיעים.


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול