lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסי  : ABC - Activity Based Costing (בתמחיר)

מתודולוגיה לפיה ניתן להעמיס הוצאות תקורה, שהיא אחד הבעיות המקשות על עריכת תמחיר למוצרים או לשירותים. הגישה מתבססת על זיהוי פעילויות היוצרות את עלויות התקורה. לדוגמא, אם מחלקת השיווק משרתת את כל המפעל, אולם ניתן לזהות כי היא משקיעה יותר משאבים בקבוצת מוצרים מסוימת, על ידי ניתוח נכון, ניתן יהיה לייחס את החלק הנכון של הוצאות השיווק לקבוצת מוצרים זאת, במקום לחלק את ההוצאות באופן יחסי על פני כל המוצרים.


  : ABC – Always Be Closing (בשיווק ומכירות)

גישה אגרסיבית במכירות הגורסת כי על המוכר לעשות כל מאמץ על מנת להביא את המפגש לסיום טוב מבחינתו, קרי מכירה, גם במחיר לא נוח ובתנאים לא נוחים. גישה זו אינה בוחנת את צרכי הלקוח כמו גם לא את צרכי המוכר, אלא רק את המטרה העיקרית של המכירה.


מידרג נשיה : Absolute priority

בעת שחברה הגיעה לפשיטת רגל ויש לחלק את נכסיה בין הנושים, מידרג הנשיה מגדיר את הסדר בו מחלקים את הכסף לנושים. 

המפרק עשוי להחליט כי גורמים במדרג יקבלו את הכל לפני שאחרים יקבלו את חלקם, אך לעיתים ייתכן ובעת שהנכסים אינם מספיקים לכולם ויש חשש כי הנושים בדין קדימה יקבלו את הכל ואחרים יישארו ללא כלום, עשוי המפרק לנקוט במהלך של "צדק חלוקתי" ולפיו הנושים בדין קדימה יקבלו למשל,  80% או 75% מנשייתם, כך שגם הבאים בתור יקבלו חלק.


נגישות לשוקי הון : Access to capital markets

היכולת של פירמה או יזמים לגייס כסף באמצעות הנפקת אג"ח או מניות. נגישות זו מתקיימת כאשר המנפיק נהנה ממוניטין איתן והוא מציע עסק איכותי וגדול דיו, שיעמוד בדרישות השוק.


משקיע כשיר : accredited investor

 מושג המתאר משקיע המסוגל להגן על עצמו ולפיכך רשאי להשקיע במכשירים מורכבים הצופנים בחובם סיכון גדול ולכן זקוק להגנה מופחתת של אותם חוקי ניירות ערך שתכליתם הגנה על משקיעים 


יחס מהיר : Acid ratio/Quick ratio

מדד נזילות פופולארי מאוד במיוחד בחברות בהן המלאי אינו נחשב לנכס נזיל מאוד או שהמלאי נחשב לנכס מסוכן. מחושב על ידי החסרת המלאי מהרכוש השוטף (כלומר מותירים רק את המזומן ואת החייבים) וסכום זה מחולק בהתחייבויות השוטפות. בדרך כלל רצוי שיחס זה בחברות בהן הוא רלבנטי יהיה גדול מ-1, אולם חברה יכול להתנהל גם אם יחס זה נמוך מ-1, אך לא במידה רבה. בגדרך כלל יחס נמוך במידה רבה מ-1 עלול להיתקל בקשיי נזילות בטווח הקצר.


כוח עליון : act of god

 

מושג משפטי, המשמש בעיקר בחוזים שמטרתו לאפשר לצד המחויב להסתלק ממחויבותו, בדרך כלל לגבי עמידה בלוחות זמנים, אולם לעיתים גם בנושאים מהותיים, בשל אירוע החורג מגדר הרגיל שמקורותיו חיצוניים, כגון מלחמה אסון טבע גדול וכיוב'.


גרעון אקטוארי : Actuarial Deficit

גרעון אקטוארי נוצר כאשר ההתחייבויות של הקרן או של החברה שמספקת ביטוחי חיים גדולים מהכנסותיה ונכסיה.

 


עודף אקטוארי : Actuarial surplus

הפרש חיובי בהערכה אקטוארית, כאשר למשל הצטברו נכסים בתוכנית פנסיה מעבר לסכום החזוי שהקרן תצטרך לשלם. עודף כזה יכול לנבוע מקביעת תשלומים גבוהים מדי, שינוי בהיקף התמותמה וכיוב'.


אקטואריה : Actuarie

 תחום פיננסי המשלב מתמטיקה סטטיסטיקה ועקרונות כלכליים לפתרון בעיות הקושרים בעיקר במצבי אי וודאות. שלושת ההתמחויות העיקריות הן:  ביטוח חיים, פנסיה ובריאות הקשור בעיקר לתוחלת חיים וחישובי תמות, נכות וסיכונים קשורים. אקטואריה הקשורה בעיקר לסיכוני רכוש, חבויות וניהול סיכונים. ההתמחות הפחות מוכרת בהקשר של אקטוארים, שכן היא חלק מעולם הפיננסים בכללו, היא התמחות הנוגעת להערכת השקעות בתנאי של אי ודאות. .


אדיטיביות : Additivity

תכונה המתקיימת לגבי סכימה של ערכים נוכחיים, כך שאם ערכו הנוכחי של פרוייקט A הוא V1 וערכו של פרוייקט B הוא V2 הרי הערך של הפרוייקט המצרפי A+B הוא V1+V2


  : ADR -Alternative/Appropriate Dispute Resolution

קבוצת כל הגישות המתייחסת לגישור/פישור ואף בוררות (עיין ערכים מתאימים)  שתכליתן יצירת מנגנוני פתרון סכסוכים שלא באמצעות בתי המשפט.


  : ADR-American Depositary Receipt

תעודת בעלות במניות של חברה זרה הנסחרת בשווקים האמריקאיים בדולרים, כגון טבע.  כל תעודה כזאת מונפקת על ידי בנק השקעות מסויים ויכול לייצג מניה בודדת, מספר מניות או חלק של מניה. למחזיק ה-ADR יש זכות להמיר את התעודה במניות. המחיר של  ה- ADR אמור להיות קרוב למחיר של המניה אותה הוא מייצג, אם כי לעיתים נוצרים פערי ארביטראג' המאפשרים לסוחרים לנצל אותם, בפרט במקרים של הפרשי שעות במסחר. לעיתים יצירת תעודות ה-ADR כרוכה במיסוי קבוע (כמו במקרה של מניות אנגליות).

לבנק המנפיק יש אחריות רבה כלפי מחזיק התעודה, אולם עשויים להיות הבדלים בינם לבין האחריות המוטלת על החברות עצמם ברמת הדיווח הישיר לבעלי המניות. ראה גם GDR.

 


בעיית הסוכן או בעיית הנציג : Agency problem

מונח המשקף את ניגוד האינטרסים הקיים בין בעלי מניות לבין המנהלים השכירים מטעמם. ניתן להראות כי למנהלים כדאי לפעול באופן שאינו עולה בקנה אחד עם האינטרסים של בעלי המניות ששכרו אותם. התיאוריה המימונית ניסתה לפתח מבני חוזי העסקה למנהלים שיצמצמו את בעיית הסוכן ועל רקע זה התפתחה במיוחד תעשיית הענקת אופציות נדיבות למנהלים. בעיית הסוכן קיימת בעוד מספר מקומות לדוגמא בקונפליקט הקיים בין המנהל המייצג את בעלי המניות ובין בעלי החוב לפירמה.


אג'יו (פרמיה) : AGIO

:מונח המבטא סוג של הפרש בין הערך הנתפס כ"ממשי" לבין מה שנתפס כערך פורמלי. בדרך כלל מופיע בשתי צורות.

1. הפרש בין ערך נומינלי לריאלי של נכס פיננסי כלשהו

2. ההפרש בין המחיר הנקוב של נייר הערך,מניה או איגרת חוב, לבין מחיר המכירה הגבוה ממנו.


הסכם : Agreement , Pact

חוזה, ברית או מערכת של הבנות: מערכת של כללים שנקבעת בדרך כלל במסמך כתוב או בהבנות בע"פ, כפוף לחוקים, תקנות ונורמות, המתקיימים לגבי תחולת הסכמים ואכיפתם או תרופות בשל הפרתם.


AIM : AIM

 Alternative Investment Market – שמה של הבורסה השניה בלונדון. הבורסה בה נסחרות מניות טכנולוגיות בעיקר ומניות בעלות שווי שוק נמוך מזה של הבורסה הראשית – LSE עם רמת דרישות מינימום לכניסה, הנמוכות מהבורסה הראשית.


עלות אלטרנטיבית : Alternative cost

למעשה בכלכלה כל עלות היא עלות אלטרנטיבית, ראה מספר 3 בהגדרת עלות, וכן ראה עלות הזדמנות.


מדד אלטמן : Altman Index

מדד אלטמן הנו מדד המבטא את הסיכוי של החברה לשרוד או לחלופין להיקלע לקשיים כלכליים ואולי גם לפשיטת רגל.המדד פותח על ידי פרופסור אדוארד אלטמן,והוא מתבסס על בדיקת דוחו"ת חשבונאיים של מאות חברות אמריקניות שנקלעו וקשיים בשנות ה70- וה-80. המדד נשען על חמישה יחסים פיננסיים: א.רמת הנזילות של החברה. ב.רווחיות החברה. ג.מבנה ההון של החברה. ד.יכולת הפירעון של החברה. ה.יעילות ניצול נכסי החברה. תוצאת המדד קובעת האם החברה עשויה להיקלע בתוך שנה עד שנתיים לחדלות פירעון, או שהיא יציבה או בתחום האפור. מחקרים נוספים על המדד גילו כי יש הבדלים בין ערכי המדד לחברות בורסאיות ולחברות פרטיות. כמו כן התגלה במחקרים בישראל כי חברות ישראליות יכולות לשרוד בערכי מדד נמוכים יותר בממוצע מאחיותיהן בארה"ב.


אופציה אמריקאית : AMERICAN OPTION

אופציה הניתנת למימוש בכל מועד במהלך תקופת חיי האופציה, עד לתאריך המימוש. הערך הפנימי של אופציה זו הוא הסכום שמחזיק האופציה היה מקבל אילו היה מחליט לממש אותה.


קרנגי, אנדרו : Andrew Carnegie

 מלך הפלדה של ארה"ב, בין עשירי העולם בזמנו ונדבן.

יליד 1935 שהיגר לארה"ב בהיותו בן 12 נאלץ לסייע בפרנסת אימו מגיל צעיר. הפך להיות עוזרו של תום סקוט, מנהל ובעלים של חברת רכבות שהפך למנטור שלו. עסקיו של סקוט נהרסו בידי הטייקון הגדול של התקופה – ג'ון די רוקפלר (ע.ע.), בשל תחרות על שירותי הרכבות קרנגי מצא את עצמו נאלץ להתמודד ללא המנטור שמת זמן קצר לאחר מכן.

קרנגי החל להפעיל מפעלי ברזל ופלדה כשהגיע לאוזניו השמועה על תהליך בסמר. סיר הנרי בסמר, הממציא האנגלי הצליח לפתח תהליך לייצור פלדה שקיצר את זמן הייצור ב-99%  קרנגי החל לנצל את הפטנט על מנת להקים מפעלים יעילים שהפכו להיות הגדולים מסוגם בעולם. לאחר שתעשיית הרכבות מיצתה את הגידול שלה ופסי הרכבת שרישתו את ארה"ב הסתיימו ברובם, החל לייצר פלדה לתעשיית הבנייה שגילתה את יתרון הפלדה בבניית גורדי שחקים.

קרנגי עצמו היה אדם הומני ונדיב לב, אך שכר לעבודה כיו"ר חברת הפלדה שבבעלותו, אדם אכזרי ביותר, בשם הנרי קליי פריק (Henry Clay Frick) , בעצמו בעל חברות פלדה, אשר עשה כל דבר שנדרש על מנת להגדיל את רווחי החברה שניהל עבור קרנגי, לרבות הוספת שעות עבודה ארוכות והרעת תנאים לעובדים. במרד שפרץ במפעל בפנסילבניה נהרגו בעת הפגנה שקיימו נגד פריק, מאש שכירי חרב שפריק שכר לדיכוי ההפגנה, 9 עובדים ועשרות נפצעו. קרנגי עצמו העדיף להיות בסקוטלנד מולדתו בחופשה ארוכה, הרחק מהמהומות.

בין הישגיו של קרנגי היה בניית גשר ארוך מפלדה על המיסיסיפי, גשר שהיווה פריצת דרך בתפיסה בבניית גשרים ארוכים. בימיו הגשרים נבנו מאבנים בשיטה ישנה והסטטיסטיקה בארה"ב הראתה כי1 מכל 4 גשרים מתמוטט בפרק זמן קצר. גשרי האבן לא אפשרו גם מפתחים רחבים דיים לאפשר תנועת ספינות בנהר ונדרשה טכנולוגיה חדשה. קרנגי שכר משרד אדריכלים בעל תעוזה והאיץ בהם לנסות הקמת גשר בעזר שימוש בפלדה במבנה שיאפשר תנועת ספינות על המיסיסיפי. הגשר נבנה, אבל בשל חזותו הקלילה אנשים חששו ממנו. על מנת להרגיע את האנשים החוששים מפני התמוטטות הגשר, הוביל קרנגי שיירה, שבראשה פיל, על הגשר והראה אנשים כי בכוחו של הגשר לשאת משקל רב.

ב-1901 מכר את חברתו לג'יי פי מורגן (ע.ע), במחיר של 480 מיליון דולר (שווה ערך לכ-20 מיליארד של ימינו והתמקד במעשי פילנתרופיה רבים. אחד מגולות הכותרת של פעולותיו היתה הקמת ספריות (הוא הקים כ-1600 ספריות בעיקר בארה"ב) את אוניברסיטת קרנגי מלון ועוד מוסדות חינוך רבים. את ההיכל המפורסם הנושא את שמו הקים עוד בטרם מכר את החברה. קרנגי אף אהב להסתופף בקרב אנשי רוח וסופרים וכתב בעצמו מאמרים בסוגיות חברתיות וספרים.


השקעה מאושרת : Approved Investment

השקעה מאושרת הינה השקעה (לרבות רכישת מניות של חברה בעלת השקעה מאושרת), או הלואה, אשר אושרה ע"י "מרכז ההשקעות" על פי החוק לעידוד השקעות הון תשי"ט-1959. דיבידנד המשתלם מתוך הכנסה, שמקורה בהשקעה מאושרת, וכן דיבידנד המשתלם על ידי חברה מתוך דיבידנד שקיבלה חברה זו ממפעל מאושר-פטור מכל מס.


השקעה מוכרת : Approved Investment (for provident funds)

השקעה מוכרת היא השקעה של קופות גמל בניירות ערך מאושרים, הנרכשים במקור.


ארביטראז' : ARBITRAGE

רכישה ומכירה בו זמנית של נכס פיננסי או נייר ערך בשני שווקים שונים, במחירים שונים, תוך ניצול הפרשי שער זמניים.


בוררות : Arbitration

הליך מעין משפטי, המאפשר לצדדים  להגיע לפתרון שלא באמצעות הליך  רשמי, אלא על ידי שימוש בגורם אובייקטיבי, הוא הבורר או הבוררים ( במקרים מורכבים נהוג למנות הרכב בוררים). המערכת המשפטית מכירה במוסד הבוררות ואף מסדירה אותה ולעיתים אף מעודדת אותה על מנת להקטין את העומס מעל המערכות המשפטיות הפורמאליות, בהן התהליכים נחשבים מסובכים ויקרים יותר בהיותם מוגבלים לסדרי דין פורמאלי.

לעיתים הבוררות נאכפת על אחד הצדדים מכוח חוזה המחייב פתרון עימותים בדרך של בוררות. השפעת הצדדים היא בדרך כלל בבחירת הבורר, אולם מרגע בחירתו הוא חופשי לפסוק כרצונו. רק במקרים קיצוניים ניתן יהיה לבטל פסק בוררות בהליך בבית משפט. לא חלים עליו מגבלות כגון דיני ראיות והוא יכול לקבל מידע בדרכים שלעיתים אינן אפשריות בבית המשפט, לצורך קביעת דעתו.
להבדיל מפסק דין של בית משפט, פסק בורר אינו נתון לערעור. כמו כן בבוררות לא קיים עקרון פומביות הדיון ולכן ברוב המקרים הפסיקה תישאר חסויה.
פסק בורר אינו מתבטל גם אם התגלו בו שגיאות משפטיות, אולם הוא בר-ביטוך אם התברר כי הבורר התמנה שלא כדין או לא פעל שלא על פי ההסכם שנקבע מראש. פעולת בתי הדין הדתיים, המועדפת על ידי אנשים דתיים, מוסדרת על בסיס חוק הבוררות המתבסס על הסכמת בעלי הדין.


בורר : Arbitrator

סוג של שופט, המתמנה בהסכמת הצדדים, בתהליך הנקרא הליך בוררות ואשר אינו כפוף לסדר הדין הרגיל. הבורר קובע את תוצאת ההליך המתנהל בפניו. הסכם בוררות מגדיר את סמכויותיו ואת דרכי התנהלותו במסגרת הבוררות. לעיתים ממנים הרכב בוררים. הבורר אינו חייב שתהיה לו השכלה משפטית והוא יכול להיות בעל מקצוע אחר בעל מומחיותו בתחום בו  נדרשת פסיקתו.


אורך הזרוע : arm length

עקרון בעולם המשפט המתייחס לעסקאות הנעשות בין צדדים קשורים, כגון העברת נכסים בין בני משפחה. על פי העקרון המחיר צריך לשקף ערכי שוק , גם אם קיימים אינטרסים להציג מחירים וערכים שונים. ראה גם מחירי העברה. ה-OECD, הפעיל את העיקרון על מערכות עסקיות בינלאומיות שמטרתן למנוע העברות ערך בין מדינות, על מנת למנוע תמרון של אנשי עסקים בהעברת נכסים ורווחים למדינות בהן שיעורי המס נמוכים יותר.

, ,


ארתור אנדרסן – משרד רו"ח : Arthur Andersen

נוסד על ידי האיש את שמו הוא נושא ב-1914. עד לקריסתו ב-2002 בעקבות שערוריית אנרון (ע"ע) אחד מחמשת רשתות ראיית החשבון הגדולים בעולם. תביעה שהוגשה בעקבות פרשת אנרון גרמה למשרד לאבד את רישיונו כרואה חשבון וכתוצאה מכך התפרקה הרשת. למרות שבית המשפט העליון הפך את ההחלטה וזיכה את הפירמה, לא חזרה הפירמה לפעול כעסק חי ומרבית ענפיה בעולם התמזגו עם משרדים אחרים וחלק גדול מעסקיה עבר לפירמות אחרות, בעיקר לארבעת המתחרות הגדולות.בישראל יוצג המשרד על ידי משרד ליובושיץ קסירר שנוהל על ידי ד"ר יוסי בכר מי ששימש גם מנכ"ל משרד האוצר והביל את הרפורמה הגדולה בשוק ההון בתקופת נתניה והידועה על שמו רפורמת בכר. לאחר פרוץ המשבר התברר כי נגד המשרד הישראלי לא תוגש תביעה כמו נגד משרד האם ובכר הוביל מיזוג עם משרד קוסט, לב ארי, פורר שמייצג את E&Y אחד מארבעת הגדולים שנותרו.


עסקה מלאכותית (בחוקי המס) : Artificial deal

עסקה שמטרתה  לגרום לחסכון מס מבלי שיש בה צורך עסקי אמיתי.


נכסים (רכוש) : Assets

צד הפסיבה במאזן, כלומר כל מה שיש בחברה, מזומן, מלאים, חובות של לקוחות, השקעות בחברות בנות, השקעות במניות בשוק ההון, מכונות, ציוד , נדל"ן.


בסט : AT BEST, BEST

הוראה במחיר השוק, הוראה בניירות ערך שבה מבקש לקוח מהברוקר שלו לקנות או למכור נייר ערך במחיר הטוב ביותר שאפשר להשיגו ביום ביצוע העסקה ולאו דווקא במחיר מוגדר. (גם: הוראה ללא הגבלת שער).


במחיר מוגדר או טוב יותר : AT OR BETTER ORDER

הוראה בהגבלת שער לעסקה בבורסה לפיה מורה הקונה, או המוכר, של נייר ערך מסוים לברוקר שלו לקנות או למכור, ניירות ערך במחיר מסוים הנקוב על ידו בהוראה או במחיר טוב ממנו.


איגרת חוב (אג"ח) בפארי : AT PARI BOND ISSUED

איגרת חוב שהונפקה ונמכרה בשערה הנקוב או בשערה המתואם.


דולר אוסטרלי : AUD

המטבע החוקי של אוסטרליה וכן עוד מדינות איים בסביבה כגון איי חג המולד, איי נורפולק, קיריבאטי, נאורו ועוד. מחולק ל-100 סנטים וערכו באוקטובר 2008 כ- 2.5 ₪ לדולר אוסטרלי.
הוא הופעל החל מ-1966 והחליף את הפאונד האוסטרלי כאשר בראשיתו הוא נקבע להיות שווה ל-2 דולרים אוסטרליים לפאונד אנגלי.
באותה עת הפאונד האנגלי היה שווה ל-1.5 דולרים אמריקאיים. בשוקי המטבע הדולר האוסטרלי הוא המטבע השישי הנפוץ ביותר לאחר הדולר, אירו, יין יפני, ליש"ט (פאונד אנגלי) והפרנק השווייצרי.


מח"מ - משך חיים ממוצע : AVERAGE DURATION

משך חיים ממוצע של האיגרת מחושב על ידי שקלול כל התשלומים שהאיגרת נותנת במשך חייה. כך למשל, שתי אגרות חוב שמועד פירעונן בעוד 5 שנים אך אחת משלמת את הקרן והריבית בסוף התקופה ואילו השנייה משלמת ריבית תקופתית, הרי משך החיים הממוצע של משלמת הריבית התקופתית יהיה נמוך יותר מאשר של האיגרת שנפרעת באותו יום אך גם הריבית תשולם ביום האחרון. אילו אגרת שלישית היתה בעלת תקופת פידיון זהה, אך היא היתה פורעת גם חלק מהקרן במהלך התקופה, הרי משך החיים הממוצע שלה היה נמוך יותר.


אבגול : avgol

אחת מחברות התעשייה הישראליות הוותיקות. נוסדה ב-1953. נמנית על תל אביב 100. קונצרן בעל שלוחות עולמיות, באירופה המערבית, רוסיה וסין נמנית על 15 היצרניות הגדולות בעולם של בדים לא ארוגים. ב-2013 עבר מחזור המכירות של החברה את 1 מיליארד ₪.


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול