lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסי  : Capital Requirement

ראה הלימות הון


SME

 ראה SMB 


אבטלה אזורית : Regional unemployment

אבטלה המתייחסת לתחום גיאוגרפי מסויים שבו יש עודף היצע של עובדים.

אבטלה אזורית נתפסת כאיום על היציבות בשל העובדה שהיא מעוררת תנועת אוכלוסין לא מבוקרת.


אבטלה חיכוכית : Frictional unemployment,

אבטלה הנובעת מהחלפת מקומות עבודה. אבטלה מסוג זה מתקיימת גם במצב של תעסוקה מלאה. היקף האבטלה החיכוכית משקף את יעילות תהליכי  ההשמה במשק והמחקר האמפירי מראה כי היא מתשנה בתקופות שונות וכן ניכרים הבדלים בין אבטלה חיכוכית של נשים וגברים.

 .


אבטלה מבנית : Structural unemployment

אבטלה הנובעת מהפער הקיים בין סוג ההכשרה של עובדים במשק לבין היצע מקומות העבודה. שינוי טכנולוגי או משבר בענף מסוים עלולים לגרום לכך. לדוגמא: גל העלייה הגדול מרוסיה בתחילת שנות ה-90 שהביא מומחים בתחומים בהם לא היה ביקוש בישראל, יצר אבטלה מבנית שנפתרה בעיקר בשל הגמישות בנכונותם של העובדים לעסוק במקצועות שאינם תחומי התמחותם. הסבה מקצועית היא הדרך העיקרית להתגברות על אבטלה מסוג זה.


אבטלה נורמאלית : Unemployment Normal rate of

שיעור אבטלה שלפחות בתיאוריה לא ניתן לרדת ממנו, גם במשק המוגדר בתנאי תעסוקה מלאה, נוכח ההנחה כי לא ניתן להתגבר על מרכיבי האבטלה החיכוכית (ראה ערך) והאבטלה המבנית (ראה ערך) בטווח הקצר.

למרות ההנחה כי קיים שיעור אבטלה נורמלית קשיח, ברור כי שיפור בהשמת עובדים, לרבות הכשרה מחדש למקצועות עם ביקוש גבוה, יכול להקטין את שיעור האבטלה הנורמלית.

 בעבודות שונות ובמחקרים שבוצעות באיזורים שוים של העולם, הוערך שיעור האבטלה הנורמאלית בין 2% בשוק היפני שנחשב יעיל במיוחד בתקופות מסויימות ובין 5% בשווקים שעברו שינויים מבניים גדולים.


אבטלה עונתית : Seasonal unemployment

אבטלת עובדים בשל תעסוקה המתאפשרת רק בעונות מסויימות, כגון עונת התיירות לעובדי תיירות, עונת הרחצה למצילי ים, עונות חקלאיות של קטיף וכו'. בעת שהעונה נגמרת, עובדים רבים בענפים המתמחים מוצאים עצמם מובטלים.


אבטלה רצונית : Voluntary unemployment

אבטלה הנובעת מחוסר עניין של עובדים בעבודה בכלל או בהיצע העבודה הספציפית בפרט, אם בשל רמת השכר, אם בשל סוג העבודה האפשרי ואם בשל סיבות תרבותיות ואידיאולוגיות. בדרך כלל חשבונאות לאומית הבוחנת אבטלה על פי מחפשי עבודה שאינם מוצאים עבודה, עשויה שלא לכלול את שיעור האבטלה הרצונית בתוך שיעורי האבטלה.

 


אג"ח צמודה למדד : Linked to CPI

אג"ח, שהקרן והריבית שהיא נושאת, מתעדכנים על-פי עליית מדד המחירים לצרכן


אג"ח קונצרנית : Concern Bond

אג"ח המונפקת על ידי חברה עסקית להבדיל מאג"ח ממשלתי או אג"ח מוניציפאלית


אג"ח – ראה "איגרת חוב" להלן


אג'יו (פרמיה) : AGIO

:מונח המבטא סוג של הפרש בין הערך הנתפס כ"ממשי" לבין מה שנתפס כערך פורמלי. בדרך כלל מופיע בשתי צורות.

1. הפרש בין ערך נומינלי לריאלי של נכס פיננסי כלשהו

2. ההפרש בין המחיר הנקוב של נייר הערך,מניה או איגרת חוב, לבין מחיר המכירה הגבוה ממנו.


אדיטיביות : Additivity

תכונה המתקיימת לגבי סכימה של ערכים נוכחיים, כך שאם ערכו הנוכחי של פרוייקט A הוא V1 וערכו של פרוייקט B הוא V2 הרי הערך של הפרוייקט המצרפי A+B הוא V1+V2


אופציה : OPTION

שייך למשפחת הנגזרים הפיננסיים. נכסים השואבים את ערכם מנכסים המוגדרים כנכס בסיס.

האופציה היא הסכם חוזי בין קונה האופציה למוכר האופציה המקנה לקונה זכות אך לא חובה לרכישה או למכירה של נכס מסוים (הבסיס) במחיר מוסכם ובתאריך מוסכם (מועד פקיעת האופציה).

השיטה המקובלת ביותר להערכת אופציות היא שיטת בלק אנד שולס (עיין ערך), נוסחה מורכבת המבוססת על הדימיון שבין התנהגות חלקיקים להתנהגות שערי המניות, המתפלגים נורמלית סביב ערכים ממוצעים, שאיפשרה יישום תוך התאמה של נוסחאות פיזיקליות על מנת להגיע לערכי הנכס. מודל אחר הוא המודל הבינומי (ע"ע)

האופציות בהיותן למעשה הימור על שער מניה או נכס כלשהוא מוכרות מאות שנים ואף יש סימנים מוקדמים יותר לשימוש בהן.עסקאות מסחר שונות ועסקאות רכישת יבולים כללו שימוש בנגזרים פיננסיים כגון סחורות עתידיות ובמצבים מסויימים נחתמו הסכמים בעלי מאפיינים של אופציות רכש (קול) ומכר (פוט)

call, put 


אופציה בתוך הכסף : IN THE MONEY

.מצב שבו אם האופציה תמומש באופן מיידי, צפוי למחזיק בה רווח כתוצאה מכך שהאופציה בתוך הכסף ..

מחירה בשוק כולל את הערך הפנימי הנובע מכך שהיא בתוך הכסף ועוד ערך הזמן של האופצייה.

. המושג לקוח מעולם מירוצי הסוסים ומשקף את מצבו של הסוס שהימרו עליו

"כלומר, אם הימרו על הסוס שינצח והוא אכן מוביל, המצב נקרא "בתוך הכסף


אופציה מחוץ לכסף : OUT OF THE MONEY

מצב שבו לפי שעה, הערך פנימי שלילי (בפועל אין מימוש לכן ערכה הוא אפס) לכן למחזיק האופציה לא מובטח שום ערך אם יממש את האופציה. ערכה בשוק נובע רק מערך הזמן. כלומר, מהסיכוי שאם יחזיקו באופציה עד מועד המימוש היא תיכנס ל"תוך הכסף"


אופציה אירופאית : EUROPEAN OPTION

אופציה הניתנת למימוש במועד נקוב, בתום תקופת חיי האופציה. האופציות על מדד מעו"ף הן אופציות אירופאיות. אופציה זו אינה ניתנת למימוש לפני פקיעתה.


אופציה אמריקאית : AMERICAN OPTION

אופציה הניתנת למימוש בכל מועד במהלך תקופת חיי האופציה, עד לתאריך המימוש. הערך הפנימי של אופציה זו הוא הסכום שמחזיק האופציה היה מקבל אילו היה מחליט לממש אותה.


אופציית מכר : PUT

1.אופציה המעניקה לרוכש אותה, תמורת פרמיה קבועה, זכות לחייב את כותב האופציה (המוכר) לקנות ממנו כמות מסוימת של ניירות ערך ספציפיים במחיר שהוסכם עליו תוך תקופה הקבועה בהסכם. 2.במעו"ף: אופציה המקנה למחזיק בה את הזכות למכור במחיר המימוש את נכס הבסיס או את הזכות לקבל הפרש חיובי והכל כקבוע בתנאי האופציה.


אופציית פאנטום : Phantom option

הטבה הניתנת לעובדים (בדרך כלל) בתאריך מאוחר, על פי אחוז מערך החברה ביום המימוש. בדרך כלל כאשר חברה היא חברה פרטית ואינה נסחרת בבורסה, היא מתקשה לתת אופציות המתבססות על מחיר המניה שכן אין מחיר ידוע ביום המימוש ולכן אופציית הפאנטום עשויה להיות תחליף טוב המשקף את ההטבה שהחברה רצתה לתת לאותו עובד המבוסס על ביצועי החברה.


אופציית רכש : CALL

1.אופציה שבה ניתנת זכות למחזיק באופציה לקנות נייר ערך מסוים במחיר ספציפי, תמורת פרמיה, בכל זמן ובתוך תקופה ספציפית. 2.במעו"ף: אופציה המקנה למחזיק בה את הזכות לקנות במחיר המימוש את נכס הבסיס או את הזכות לקבל הפרש חיובי והכל כקבוע בתנאי האופציה.


אופציית רכש מכוסה : Covered call

מכשיר פיננסי המורכב מאחזקה של מניה וכתיבה של אופציית רכש על המניה.

המחזיק מקבל את הפרמיה על מכירת האופציה ובמקרה והמחיר של המניה עולה,

כל הרווח שיש לו מעליית המחיר מתקזז כנגד החיוב שלו לשלם למחזיק האופציה, מעבר לערך המימוש שנקבע בהסכם האופציה.

הדבר מאפשר קבלת הכנסה מיידית מכתיבת האופציה, אך מנטרל את הערך שיש למחזיק המניה מעליות ערך משמעותיות במניה.

 


אורך חיים : LIFE SPAN

התקופה שנותרה עד למועד הפדיון של איגרת חוב. (גם: תקופה לפדיון).


אחוז מס שולי : Marginal rate of income tax, Marginal income tax bracket

שיעור מס הכנסה שבו חייב השקל האחרון במשכורת העובד (שהוא בדרך-כלל אחוז המס הגבוה ביותר שחל על משכורת זו). בישראל נקבע אחוז המס השולי בעיקר לפי מדרגות המס. אחוז המס השולי החל על כל עובד ואחוז המס השולי המרבי מהווים אינדיקטורים לנטל המס. בישראל טבע שר האוצר דאז, משה נסים, את הכלל הנודע "עיקר ממונו של אדם בידו", והוריד את שיעור המס השולי המרבי מ-60% ל-48%. בשנים 2003 עד 2006 נערכה הורדה הדרגתית של שיעור המס השולי בישראל, במסגרת יישום המלצותיה של "ועדת רבינוביץ" להפחתה הדרגתית של נטל המס על הכנסה מיגיעה אישית. תהליך הפחתה זה צפויה להימשך עד שנת 2010. הדרישה שאחוז המס השולי יהיה פונקציה לא יורדת של ההכנסה, כלומר שהמס יהיה מס פרוגרסיבי היא דרישה בסיסית, כמעט מובנת מאליה, ממערכת מס תקינה. למרות זאת, היו מצבים שבהם פקודת מס הכנסה לא קיימה דרישה זו, וכתוצאה מכך נגרמו עיוותים בולטים בחישוב המס.


איגרת חוב (אג"ח) : DEBENTURE, LOAN STOCK, BOND

1.כל תעודה כתובה, בעלת תוקף חוקי, המעידה על חוב, במיוחד כזה הנובע מהלוואה, שאדם או חברה חייבים לבעל התעודה ובה הבטחה לפרוע סכום כסף במועד קבוע או בהתקיים תנאי מסוים. 2.תעודה המונפקת על ידי חברה, ממשלה, או תאגיד שקיבלו אישור לכך ובו התחייבות המנפיק לשלם כספים בתאריכי פירעון קבועים. 3.בפקודת החברות: מסמך שהנפיקה חברה או אגודה שיתופית ובו היא מתחייבת לשלם כסף בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי פלוני ומשעבדת לכך את נכסיה או מפעלה, כולם או מקצתם, ולרבות איגרת חוב סטוק.


איגרת חוב (אג"ח) "סמוראי" : SAMURAI BOND

איגרת חוב זרה המונפקת ביפן על ידי מנפיקים חיצוניים, הנקובה ביינים.


איגרת חוב (אג"ח) אופציה : OPTION BOND

1.איגרת חוב בה גלומה אופציה להמיר אותה במניות החברה המנפיקה, וויתור על שאר תנאי איגרת החוב. 2.כינוי לאיגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם (ארה"ב).


איגרת חוב (אג"ח) בפארי : AT PARI BOND ISSUED

איגרת חוב שהונפקה ונמכרה בשערה הנקוב או בשערה המתואם.


איגרת חוב (אג"ח) בפרמיה : BOND ISSUED AT PREMIUM

איגרת חוב שהונפקה ונמכרה במחיר העולה על ערכה הנקוב, כנגד איגרת חוב בפארי.


איגרת חוב (אג"ח) זבל : BOND JUNK

כינוי לאיגרת חוב בעלת סיכון גבוה מאוד.


איגרת חוב (אג"ח) להמרה : CONVERTIBLE BOND

איגרות חוב המונפקות ע"י חברות, אשר בנוסף לתשלום ריבית ופדיון הקרן ) תכונות איגרת החוב רגילות), הן ניתנות להמרה למניות החברה המנפיקה. לפי שער המרה קבוע מראש במועד פדיון אחד או יותר.


איגרת חוב (אג"ח) לטווח ארוך : LONG BOND

איגרת חוב שמועד חלותה הוא בטווח העולה על חמש שנים.


איגרת חוב (אג"ח) לטווח בינוני : MEDIUM BOND

איגרת חוב שמועד חלותה הוא בטווח של שלוש עד חמש שנים.


איגרת חוב (אג"ח) לטווח קצר : SHORT BOND

איגרת חוב שמועד חלותה הינו קרוב יחסית, כולל אגרת חוב שמראש הונפקה לטווח ארוך ומועד פדיונה מתקרב.


איגרת חוב (אג"ח) ממשלתית : TREASURY BOND, GOVERNMENT BOND

איגרת חוב המונפקת ע"י המדינה באמצעות מכרזים הנערכים ע"י בנק ישראל.


איגרת חוב (אג"ח) צמותה : PERMANENT BOND, IRREDEEMABLE DEBENTURE , UNDATED STOCK, ANNUITY BOND

איגרת חוב שאין לה תאריך פדיון ונושאת ריבית ללא הגבלת זמן.


אינפלציה : INFLATION

תופעה כלכלית של עלייה מתמשכת וקבועה במחיריהם של סחורות ושירותים וירידה בכוח הקנייה של המטבע . תופעה הפוכה לדפלציה.


אינפלציה דוהרת : GALLOPING INFLATION

תהליך של אינפלציה שעוצמתו הולכת וגוברת שנגרמת כאשר הביקוש המצרפי עולה בהרבה על התפוקה הלאומית. (גם: היפר- אינפלציה).


אירוח קרנות

ראה הוסטינג


איש פנים : INSIDER

כל מי שתפקידו או מעמדו בחברה, מאפשרים לו גישה למקורות מידע החסויים בפני הציבור, או שאלה גלויים בפניו לפני שהובאו לידיעת הרבים.


איש פנים מרכזי : MAJOR INSIDER

בחוק ניירות ערך: מנהל, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, חשב ומבקר פנימי וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתם שונה, וכן יחיד שהוא בעל מניות עיקרי בחברה, או בן משפחה של אחד המנויים לעיל וכן תאגיד בשליטתם.


איש קש : STRAW MAN

נאמן הקונה נכסים, או מניות בעבור אדם אחר, בלי לזהות את הקונה האמיתי שאינו רוצה כי אלו יהיו על שמו.


אסטרטגיות באופציות : Strategies

מלבד האפשרות של רכישת אופציה או כתיבתה, ניתן על ידי צירוף של אופציות שונות, ליצור פוזיציות מורכבות המשקפות תזרימי מזומן רצויים במצבים שונים. פוזיציות אלה נקראות אסטרטגיות והן מאפשרות מענה לציפיות שונות לגבי השוק, לגביהן אין מענה בעסקאות אופציות פשוטות.


אסטרטגיית אוכף : Straddle Strategy

מכירה וקנייה של אופציית רכש call ואופציית מכר Put, באותו מחיר לאותה תקופה. להלן תרשים הרווחים מקניית אסטרטגיית אוכף. מטרת האסטרטגיה – כאשר הלקוח צופה זעזועים גדולים בנייר (או במטבע) אך אינו יודע לאיזה כיוון יהיו השינויים.


אסטרטגיית נייטראליות השוק : Market neutral

אסטרטגיה שבה נוקטים מנהלי השקעות בפרט בקרנות גידור, שעיקרה ניצול פערים במחירי מניות או כשלי שוק. במסגרת אסטרטגיה ו הם משקיעים   Long ו- Short  על מניות מאותו סקטור, או אותו שוק. האסטרטגיה הזאת מנטרלת את התנהגות השוק. למשל אם נשקיע במניה הצפויה להציג את הביצועים הטובים ביותר בתל אביב 100 ונמכור בחסר את המניה הצפויה לתת את הביצועים הגרועים ביותר, ללא קשר לתנועת השוק, יהיו רווחים במידה ואכן התחזית תתממש.


אסכולת שיקאגו : Chicago School

 מונח זה הוטבע בשנות ה-50' בהתייחסו אל קבוצת כלכלנים מאוניברסיטת שיקאגו שבראשם עמדו חתני פרס נובל מילטון פרידמן וג'ורג סטיגלר.

קבוצה זו הפכה לכוח נגד לאסכולת הכלכלנים הליברלית מאוניברסיטת הרווארד.

אסכולת שיקאגו מקושרת לתורת המחירים הניאו-קלאסית, למוניטריזם ולליברלריזם של "השוק החופשי".

על-פי רעיון "השוק החופשי", השוק פועל בצורה אופטימאלית כשהממשלה עושה את המינימום הנדרש להסדיר אותו.

 


אצבע שמנה : Fat Finger

 מונח שמתאר טעות הקלדה בפקודות מסחר בבורסה, בעיקר כאלה הגורמים לפקודות חריגות בגודלן, כגון על ידי הוספת 0


אקוויטי : EQUITY CAPITAL

ראה "הון עצמי"


אקזיט : Exit

מושג המתאר מימוש רווחים של משקיע על ידי הנפקת השקעתו או מכירתה לגוף אחר.


אקטואריה : Actuarie

 תחום פיננסי המשלב מתמטיקה סטטיסטיקה ועקרונות כלכליים לפתרון בעיות הקושרים בעיקר במצבי אי וודאות. שלושת ההתמחויות העיקריות הן:  ביטוח חיים, פנסיה ובריאות הקשור בעיקר לתוחלת חיים וחישובי תמות, נכות וסיכונים קשורים. אקטואריה הקשורה בעיקר לסיכוני רכוש, חבויות וניהול סיכונים. ההתמחות הפחות מוכרת בהקשר של אקטוארים, שכן היא חלק מעולם הפיננסים בכללו, היא התמחות הנוגעת להערכת השקעות בתנאי של אי ודאות. .


ארביטראז' : ARBITRAGE

רכישה ומכירה בו זמנית של נכס פיננסי או נייר ערך בשני שווקים שונים, במחירים שונים, תוך ניצול הפרשי שער זמניים.


באזל 2

ראה בזל 2


בדיקת נאותות : DUE DILIGENCE

בדיקות כלכליות משפטיות וחשבונאיות המוטלות על כל גורם המטפל בהשקעות, על מנת שכל המידע המהותי אותו יש למסור לגורם המשקיע ובפרט לציבור בקשר להנפקה חדשה של ניירות ערך, אכן הובא לידיעתו באו]פן שיוכל לעשות בו שימוש.


בולטין בורד : BULLETIN BOARD

רשימת מסחר בנאסד"ק  אליה מועברות מניות שאינן עומדות בתנאי מסחר שונים המתאימים לרשימה הראשית, כגון שער מניה נמוך מדולר, שווי אחזקות הציבור מתחת ל-5 מיליון$ וכיוב'. המעבר לרשימה זאת מהרשימה הראשית של הנאסד"ק כרוך באזהרה המאפשרת להנהלת החברה לפעול לשיפור המצב.

, באם לא חל שיפור למרות האזהרה, מועברת המניה לרשימה זאת שבה המסחר דליל ומרווח הביד-אסק גבוה מאוד. ראה גם "פינק שיט".


בורסה : EXCHANGE

המוסד בו מתרחש מסחר (מפגש פיסי או וירטואלי באמצעות מחשבים) בין קונים ומוכרים. יש בורסות לניירות ערך ובהם נמכרים מניות של חברות שהונפקו לציבור, אגרות חוב וניירות ערך אחרים, לרבות נגזרים פיננסיים ויש בורסות בהם נסחרות סחורות, בעיקר כאלה המיוצרות בייצור המוני, ראה סחורות-commodities.


בזל 2 : Basel II

תקנות שנקבעו על ידי המועצה בבזל העוסקת בפיקוח בינלאומי על בנקים ובקביעת סטנדרטים בינלאומיים והקובעת את רמת הלימות ההון וכנגזרת מכך את הדרך בה על הבנקים לנהל את תיק ההלוואות שלהם ולהעריך את הסיכונים הכרוכים בו.


ביטוח פנסיוני : Pension plan

 תוכנית שנועדה להבטיח לעובד ולבני משפחתו הכנסה בתקופה של אי עבודה: הנגרמות מנכות, זיקנה או מוות. בתוכניות אלה נכללים קרנות פנסיה המנוהלות על ידי גופים מקצועיים בשוק ההון, פנסיה מתקציב המדינה, ביטוחי מנהלים וקופות תגמולים. המטרה המשותפת של כל סוגי התוכניות הן לספק הכנסה לעת זיקנה. במרבית כלכלות העולם יש עידוד עובדים לביטוח פנסיוני, באמתעו הקלות מס על חסכון של עובדים, ופוטרת ממס  הפרשות מעבידים למטרה זו.


במחיר מוגדר או טוב יותר : AT OR BETTER ORDER

הוראה בהגבלת שער לעסקה בבורסה לפיה מורה הקונה, או המוכר, של נייר ערך מסוים לברוקר שלו לקנות או למכור, ניירות ערך במחיר מסוים הנקוב על ידו בהוראה או במחיר טוב ממנו.


בנק ישראל : Bank Of Israel

הבנק הראשי למדינת ישראל, באמצעותו מנוהלת המדינית המוניטארית של מדינת ישראל ומשמש כבנקאי ראשי של המדינה.

הקמתו אושרה על ידי כנסת ישראל באוגוסט 1954 באמצעות "חוק בנק ישראל" והבנק החל לפעול לראשונה בחודש דצמבר באותה השנה בראשותו של דוד הורביץ ששמש כנגיד הראשון. עד אז שימש בנק לאומי לישראל כתחליף לבנק המרכזי.

בין תפקידי הבנק: שמירה על יציבות רמת המחירים במשק הישראלי על ידי קביעת שער הריבית המקומית, הנפקת שטרות ומטבעות, הסדרה כיוון ופיקוח מערכת הבנקאות המסחרית בישראל באמצעות המפקח על הבנקים, ניהול יתרות המטבע של הממשלה, פיקוח על השימוש במט"ח ומתן שרותי יעוץ לממשלת ישראל.

 


בסט : AT BEST, BEST

הוראה במחיר השוק, הוראה בניירות ערך שבה מבקש לקוח מהברוקר שלו לקנות או למכור נייר ערך במחיר הטוב ביותר שאפשר להשיגו ביום ביצוע העסקה ולאו דווקא במחיר מוגדר. (גם: הוראה ללא הגבלת שער).


גידור : Hedge / Hedging

תהליך שבו בונים הרכב השקעות (תיק) שבו מנטרלים סיכונים מסויימים. דוגמא לגידור סיכונים פשוט: רכישת תיק הכולל מניות מסוימות ואופציות מכר PUT על אותן מניות, ירידת מחירי המניות מפוצה בעליית ערך האופציות.


גילון : GILON

אג"ח ממשלתית שאינה צמודה, הנושאת ריבית נומינלית משתנה, אשר מונפקת לתקופה של עד 10 שנים. הריבית מתעדכנת אחת לחצי שנה על ידי בנק ישראל , עפ"י שקלול ממוצע שעורי תשואות המק"מים לפדיון לטווח של 3 עד 12 חודשים , ובתוספת של עד 4%.


גיליון שערים

עלון יומי שמפרסמת הנהלת הבורסה לני"ע. העלון כולל מידע על ניירות הערך שנסחרים בבורסה ובכלל זה שערים בשלבי המסחר השונים, מחזור עסקאות ועוד


גישה טכנית : Technical approach

גישה זאת לניתוח ניירות ערך וקביעת החלטות למסחר בהם, הינה גישה פופולארית המייחסת לשוק חיים משל עצמו. כלומר, על פי הגישה הטכנית עשויים להיות תנודות של מומנטום, גם אם אין הצדקה כלכלית לכך ובמקרים רבים ניתן להרוויח כסף על ידי הבנת המגמה של השוק או של נייר ערך או מטבע, בכך שלמעשה ניתן לנבא את התנועה ולפעול בהתאם. הגישה הטכנית, על אף הפופולאריות הרבה שלה והעובדה כי היא משתמש בכלים סטטיסטיים, אינה מקובלת על חוקרי האקדמיה במימון המבקרים אותה קשות. מרבית המחקרים שבוצעו לבדיקת השיטה הטכנית מצביעים כי אין בה ממש, אם כי מיעוט של מחקרים מראה כי לעיתים ניתן לזהות אי שכלולים בשוק ההון שפירושם שניתן לקבל החלטות קניה ומכירה על בסיס שערים או מגמות, במצבים מוגדרים. תומכי השיטה הטכנית, מצביעים על העובדה כי גם למנתחים הפונדמנטליים אין הצלחות מסחררות והם מתקשים להכות את השוק. אך האמת היא שתומכי הגישה הפונדמנטלית ברובם אינם סבורים שניתן להכות את השוק עקב שכלולו, כך שביקורתם של תומכי השיטה הטכנית, אינה נראית להם רלבנטית. הגישה מוקצנת ביותר של המשתמשים בשיטה הטכנית היא סחרני יום - day trader ראה ערך.


גישה פונדמנטלית : Fundamental approach

גישה זאת מתבססת על תיאוריות פיננסיות, כלכליות וסביבתיות לקביעת כוחות ההיצע והביקוש וכתוצאה מכך ערכם של ניירות ערך. גישה זו מובחנת מגישות אלטרנטיביות כגון הגישה הצ'ארטיסטית – (ראה ערך)


גלובס : Globes

עיתון עסקים יומי בישראל. כיום מוערך כרביעי מבחינת היקף תפוצתו בארץ.

היומון הוקם על ידי חיים בר-און ואליעזר פישמן וראה אור לראשונה בשנת 1996.

העיתון מתבסס על מכירה למנויים בלבד ומחירו גבוה יותר מכל עיתון יומי אחר בישראל.

היום, איש העסקים אליעזר פישמן הוא בעל השליטה בעיתון וחגי גולן משמש כעורך הראשי לעיתון.

החל משנת 1997 קיימת לעיתון גרסה מקוונת ברשת האינטרנט.


גלולת רעל : POISON PILL TACTICS

טקטיקה שננקטת על ידי מנהלי חברות, בפרט כאלה שיש להם עניין להמשיך ולשלוט בחברה כנגד גורמים בשוק ההון המחפשים להשתלט על חברות לצורך השבחה או פירוק והפקת ערך העולה על מחיר ההשתלטות. טקטיקה שזו מעניקה לקבוצת בעלי מניות או הנהלה, זכויות לקבל הטבות מסויימות המקטינות את הערך הכלכלי שהפשוט יכול להפיק מהחברה.


גרט : SCRAP VALUE

לעיתים מחליפים עם ערך שארית (ראה ערך) או ערך נצולת (ראה ערך) ערך נכסים כגרוטאות, הדומה בדרך כלל לערך החומרים לאחר הפחתת עלויות הפינוי והעיבוד. כאשר מחשבים פחת בדוחות הכספיים, יש לקחת בחשבון את ערך הגרט, בסוף החיים הכלכליים, על מנת להפחית רק את החלק היחסי.


גרעון אקטוארי : Actuarial Deficit

גרעון אקטוארי נוצר כאשר ההתחייבויות של הקרן או של החברה שמספקת ביטוחי חיים גדולים מהכנסותיה ונכסיה.

 


דה-מרקר : The Marker

המוסף הכלכלי היומי של עיתון "הארץ".

בתחילה הוקם כאתר אינטרנט על ידי גיא רולניק ואיתן אבריאל במאי 2000.

החל מינואר 2005 הודפס כמוסף הכלכלי של עיתון "הארץ" כאשר גיא רולניק משמש כעורך הראשי למוסף.

כיום למותג "דה-מרקר" ישנו: אתר אינטרנט, מוסף כלכלי יומי ומגזין.

העיתון דה-מרקר הינו מתחרה לעיתון גלובס מבחינה תכניו הכלכליים והיקפו.


דו"ח כספי : FINANCIAL STATEMENT

כל דו"ח פורמלי הנותן דיווח על מצבה הפיננסי השוטף של פירמה, הכולל נכסים והתחייבויות.


דו"ח מאזן : Balance

דו"ח חשבונאי אחד מהחשובים ביותר בפירמה, המתאר את מצב העסק בנקודת זמן. הדו"ח כולל מחד מצבת הנכסים (assets ראה ערך) ומצד שני את בעלי התביעות על הנכסים.

 בדרך כלל המאזן מאורגן מבעלי הזכות קצרי הטווח, כגון ספקים, מוסדות ועובדים הממתינים לקבל את זכויותיהם השוטפות וחשבונות עו"ש בבנקים, עבור דרך התחייבויות (בדרך כלל הלוואות) לזמן ארוך וכלה בהון העצמי, המהווה למעשה מספר מאזן כלומר, בעת שנפחית מערך הנכסים את ההתחייבויות למיניהן, נקבל ערך המספרי = ההון העצמי שהוא היתרה השייכת לבעלים למשיכה, בעת פירוק החברה.


דוח רווח והפסד : P&L

דו"ח המסכם את הפעילות הפיננסית הפורמלית של העסק לתקופה במונחים של רווח והפסד חשבונאי.

הדו"ח נותן ביטוי להכנסות החשבונאיות של החברה בניכוי ההוצאות החשבונאיות של החברה וסיכומו מהווה אינדיקציה (מתוך אינדיקציות נוספות) למידת הצלחתה של החברה.

הדו"ח כאמור מתייחס לערכים חשבונאיים ולא כספיים, ולכן יכול להיות הבדל משמעותי בין תנועת המזומנים בחברה לבין ההכנסות וההוצאות החשבונאיות, למשל בעת שמכירות מבתצעות באשראי, ייתכן שרווח חשבונאי יתבטא בהקטנת יתרתה מזומן.


דיבידנד : DIVIDEND

ביוונית: חלוקה – 1.תשלום חלק מרווחי חברה מתוך כלל רווחי החברה נטו, אשר הוכרז על ידי מועצת המנהלים של החברה כעומד לחלוקה לבעלי המניות של החברה. תשלום הדיבידנד נעשה באופן יחסי לערך המניות שבידי בעלי המניות. 2. תשלום המחולק לבעלי יחידות השתתפות בקרן נאמנות מתוך רווחי הקרן.


דילול הון מניות : Dilution

פעולה שמבצעת חברה הגורמת לגידול בכמות המניות שלה, ללא גידול מקביל בנכסיה (למשל, חלוקת מניות הטבה, פיצול מניות, הנפקת זכויות). כתוצאה מפעולה זו קטן חלקם של בעלי המניות הקיימים בחברה.


דיסאג'יו : DISAGIO

באיטלקית: גריעה, הפחתה - ההפרש בין שער נייר ערך בבורסה לבין שערו המתואם, כאשר שערו בבורסה נמוך משערו המתואם.


דירוג IFSR : IFSR-Insurance Financial Strenght Rating

 

 דירוג ספציפי לחברות הביטוח, שמשמעותו רמת ביטחון פיננסי של החברה


דירקטור : DIRECTOR

אדם המכהן במועצת המנהלים של חברה.


דלתא

השינוי במחיר האופציה, כתוצאה משינוי של יחידה אחת בשער נכס הבסיס


הון : CAPITAL

1. האמצעים שהושקעו בעסק על ידי בעלי מניותיו, על מנת שהעסק יוכל לפעול. 2. השווי הנקי של עסק המורכב מההון הנפרע שלו בתוספת רווחים בלתי מחולקים. 3. שם נרדף לכסף, לניירות ערך וכד'.


הון בעלי מניות : SHAREHOLDER'S EQUITY

1. הערך בנכסי החברה המשתייך לבעלי המניות, = equity,. מופיע במאזן תחת הכותרת הון או הון קרנות עודפים 2. במאזן הפירמה, ניתן להפחית משווי נכסי הפירמה את כל ההתחייבויות לגורמים חיצוניים. היתרה הנשארת היא הון בעלי המניות או ההון העצמי. בהון בעלי המניות כלולה הן השקעתם הראשונית והן הרווחים שטרם חולקו.


הון זר : DEBT CAPITAL

חלק מהונה של חברה אשר נובע מהלוואות שניתנו לחברה ומכספים שנתקבלו מהנפקת אגרות חוב. שאר הון החברה הוא להון עצמי.


הון חוזר : WORKING CAPITAL

ההון הנזיל של פירמה האמור לספק את דרישות הפירמה לכיסוי ההוצאות השוטפות של העסק.


הון מניות : SHARE CAPITAL, STOCK CAPITAL

סכום המניות מכל סוג שחברה הנפיקה על פי תקנות ההתאגדות שלה המייצג את השקעת הבעלים החברה בע"מ.


הון מניות מונפק : ISSUED SHARE CAPITAL

הון המניות של החברה אשר הוצע למכירה לציבור המשקיעים.


הון עצמי : EQUITY CAPITAL

סך כל האמצעים העצמיים של החברה הכוללים הון מניות נפרע, פרמיות, רווחים צבורים, קרנות הון ועודפים.


הוסטינג : Hosting

תופעה במסגרתה מנהלי תיקים מנהלים קרנות נאמנות הנמצאת במסגרת חברה שהיא בעלת רישיון לנהל קרנות נאמנות והמספקת להם מכלול שירותים, כגון רישום, שירותי תפעול לרבות חישובי תשואות, קיום מסגרות שונות כגון דירקטוריון, ועדת השקעות וכן עמידה בדרישות הרשות לני"ע. בתמורה לשירותי ההוסטינג, משלמת מנהלת הקרן חלק מהכנסותיה. השיווק וניהול ההשקעות בפועל נעשה על ידי מנהל הקרן.


הוצאות הנהלה וכלליות : G&A - general and administration

הוצאות הכוללות את שכר המנהלים, הוצאות שכר דירה הנוגעות לפעילות ההנהלה והאדמיניסטרציה, ביטוח, ניקיון וכיוב סעיפים, כאשר סעיף חובות אבודים שהוכרו במהלך השנה האחרונה נוסף אף הוא לסעיף זה.


הוצאות מחקר ופיתוח : RESEARCH AND DEVELOPMENT- R&D

הוצאות הפירמה מוציאה על מחקר ופיתוח, לרבות שכר החוקרים, הוצאות המעבדות, החומרים, הבדיקות החיצוניות, האישורים וכיוב.


הוצאות מימון : Finance Expenses

ההוצאות המשולמות על ידי החברה כריבית, הפרשי הצמדה והפרשי שער על חובותיה לבנקים ולגורמים אחרים שסיפקו לה מימון.


הוצאות תפעוליות

סעיף הוצאות המקביל להוצאות הנהלה וכלליות בחברה רגילה ובו נכללים כל הוצאות הבנק, לרבות שכר עובדים ומנהלים, הוצאות שיווק ופרסום ושאר הוצאות כגון מיחשוב, אחזקה וכיוב.


היוון זרמי מזומן : DCF) Discounting Cash Flow

תהליך שבו מתאימים לערכים צפויים בעתיד, ערך בהווה, על ידי חלוקה במקדם המשקף את מחיר הכסף ופרמיית הסיכון. ראה ערך נוכחי. תהליך זה משמש בביצוע הערכות כלכליות, הערכות שווי נכסים וחישוב המרה של זכויות פנסיוניות לתשלום יחיד במועד הזכאות.


היטל בטחה : Surcharge

סוג של היטל שכל תכליתו להגן על התעשייה המקומית. מותר ליישום רק כאשר נשקפת סכנה של ממש לתעשייה המקומית. בניגוד להיטל משווה או היטל היצף, אינו מוטל כנגד יבוא לא חוקי אלא גם מותר בשימוש מול יבוא חוקי, בתנאים המוגדרים באמנות הסחר הבינלאומיות.


היטל היצף : Surcharge

מוטל כנגד יבוא שיש חשש שהמחיר למוצר היבוא נקבע כמחיר לא הוגן, הנמוך ביצוא לעומת מחירו בארץ מוצאו. מבחינת התיאוריה הכלכלית, מחיר ההיצף הוא כאשר מחיר היצוא מכסה רק את ההוצאות המשתנות אך אינו מכסה את ההוצאות הקבועות בייצור המוצר. התוצאה היא כי התעשייה המקומית מתחרה מול מחיר שאינו משקף עלויות מלאות של המוצר.

 


היטל משווה : Surcharge

מוטל על יבוא כאשר יש חשש שהיבוא מסובסד על ידי מדינת היעד. ההיטל אמור לנטרל את הסבסוד במחיר המוצר.

התנאים להטלת ההיטל למרות קיומם של הסכמים הם:

  1.  דרושה הוכחה שאכן המחיר הוא מסובסד
  2.  דרושה הוכחה שהתעשייה הספציפית אכן במצב קשה.


היטל צפיפות : Surcharge Congestion

פיצוי המשולם חברות הספנות על עלויות הנובעות מעיכוב בשל המתנה בנמל, למשל בעת שביתה. היטל הצפיפות נחשב כחלק מדמי ההובלה ומשולם על ידי הצד לעסקה שעל פי תנאי העסקה משלם את דמי ההובלה.


היצף : DUMPING

הצעת מכירה של כמויות גדולות של ניירות ערך בלי לקחת בחשבון את ירידת המחיר שתגרם בשל כך בשוק.


הכנסה הונית

הכנסה שמקורה במכירת נכס הוני. ראה גם הכנסה פירותית.


הכנסה חייבת : Taxable Income

הכנסה חייבת הינה כל הכנסה שעל פי פקודת מס הכנסה נוצרה על ידי מקורות שבגינם הנישום חייב בתשלום מס להבדיל מהכנסה פטורה שהיא הכנסה ממקור אשר לגבי הנישום המסוים או כלל הנישומים, אינה חייבת בתשלום מס.


הכנסה פירותית

קבוצת הכנסות החייבות במס המובדלות מהכנסות הוניות. לכל הכנסה יש מקור. הכנסה הנובעת מאותו מקור תחשב כהכנסה פירותית ואילו מכירת המקור תחשב כאירוע הון שמכירתו עלולה להוביל למיסוי על רווח הון. יש מספר מבחנים המסייעים בסיווג הכנסה בין הונית לפירותית. כגון מחזוריות מאפיינת הכנסה פירותית בעוד שחד פעמיות מאפיינת הכנסה הונית. הנכס עצמו אינו מגדיר את מהות ההכנסה שכן מכירת מלאי אצל קבלן בניין תייצר הכנסה פירותית, בעוד שבדרך כלל מכירת בניין תהווה אירוע הוני.


הכנסה תפעולית

מושג המתייחס במיוחד למערכת הבנקאית ומטרתו להבחין בין שני סוגי הכנסות של הבנק, הכנסות תפעוליות הנובעות בדרך כלל מעמלות, רווחים ממניות שמחזיק הבנק ודמי ניהול שונים, לעומת ההכנסות הנובעות ממרווחי מימון.


הכנסות : Revenues, Income

השורה הראשונה בדו"ח רווח והפסד, ממנו מחסירים את ההוצאות על מנת לקבל את הרווח. הכנסה אינה זהה לתקבול. בעוד שתקבול מתייחס לסכום כספי בעין שנכנס לחברה, הכנסה הינה סכום רעיוני שנזקף לטובת החברה ממכירת מוצר או שרות, גם אם התמורה טרם נתקבלה. מבחינת חוקי המס עצם הוצאת החשבונית הופכת את ההכנסה לחייבת במס גם אם טרם נתקבלה התמורה, אלא אם הנישום משלם את המס בהסדר מיוחד, על בסיס מזומן. לעיתים ההכנסה נוצרת גם אם לא הוצאה חשבונית, אלא על פי ההסכם בין הצדדים התמלאו כל התנאים בגינם הלקוח חייב לשלם לנותן השרות או היצרן או הקבלן שהכינו עבורו דבר מה. עצם השלמת חיוביו מייצרת חיוב נגדי של הלקוח ויוצרת הכנסה.


הלימות הון : Capital adequacy

היחס בין ההון העצמי לבין ההלוואות שהבנק נותן. ככל שהיחס גדול יותר, כך הבנק מובטח יותר ממצבים קיצוניים של הצטברות הלוואות רעות. בעולם נהוג יחס מינימום של 8% ובישראל הבנק המרכזי מחייב ב- 9% אולם מרבית הבנקים הגדולים מחזיקים מרצונם ביחס של 10%- 12%. ככל שהלימות ההון גדולה יותר, הבנק יכול לצמוח יותר על ידי מתן אשראי, מאידך חלוקת דיבידנד מקטינה את ההון העצמי ולפיכך מצמצמת את הלימות ההון.


המהפך הכלכלי (1977)

כינוי למכלול הצעדים שהנהיג שר האוצר הראשון מטעם הליכוד בעת חילופי השלטון הראשונים שאירעו בישראל ב-1977. שמחה ארליך (ראה ערך) בחר לבצע מספר פעולות בחלק סימליות ובחלקם מהותיות שנועדו להמחיש את ההבדלים בין המשטר הסוציאליסטי הקודם ובין הכלכלה הליברלית שהליכוד ינהיג. עיקר הצעדים התמקד בליברליזציה של מט"ח, הן בכמויות הכסף המותרות לאחזקה על ידי אזרחים והן ביכולת לבצע פעולות במט"ח וכן בביטול מס נסיעות.


המוסד לתקינה בינלאומית : IASB – International Accounting Standards Board

המוסד לתקינה בינלאומית, שהוא הגוף המקצועי המיישם את הרעיונות של ה- IASC (ראה ערך) לתקינה חשבונאית בינלאומית, ההולכת ומתפשטת בכל רחבי העולם, כבסיס משותף לעריכת דוחות חשבונאיים.


המוסד לתקינה חשבונאית האמריקני : FASB – Financial Accounting Standards Board

המוסד לתקינה חשבונאית האמריקני.


הנדסה פיננסית : FINANCIAL ENGINEERING

פעולות של יועצים וחתמים בהרכבת מערכת של ניירות ערך מסוגים שונים, במסגרת הנפקה חדשה לציבור, אשר מצד אחד תתאים למבנה ההון הדרוש לחברה, ומצד שני ותהיה בעלת כוח משיכה לציבור המשקיעים.


הנפקה : PLACEMENT; ISSUE

מכירת ניירות ערך ע"י חברה או מדינה, כדי לגייס תמורתם הון למימון פעילות החברה . מכירה זו יכולה להיות למספר מוגבל של קונים (הנפקה פרטית) או באמצעות הבורסה לציבור הרחב (הנפקה ציבורית).


הנפקה לעובדים : SALE OF STOCK TO EMPLOYEES

מכירת מניות של חברה לעובדיה במסגרת הנפקה כללית לציבור או במסגרת הנפקה פרטית מיוחדת לעובדים, בעיקר לעובדים בכירים ולאנשי מפתח.


הנפקה לציבור : PUBLIC OFFERING

הנפקה של ניירות ערך לציבור הרחב על ידי חברה ציבורית או קרן נאמנות לאחר שהמנפיק הוציא תשקיף שאושר על ידי הרשות לניירות ערך.


הנפקה ציבורית ראשונה : IPO – Initial Public Offering

ההנפקה ההופכת את החברה מחברה פרטית לחברה ציבורית. בדרך כלל תהליך המלווה בתשקיף ובהצעת מניות לציבור ההופך להיות שותף בחברה ומרחיב את מעגל בעלי מניותיה.


הנפקת זכויות : RIGHTS ISSUE

הצעה לבעלי המניות הקיימים לרכוש מניות נוספות במחיר מופחת. משקיע יכול לנצל זכות זו או למכרה. צורה לגיוס כסף שמאפשרת לא לדלל את החזקות בעלי העניין הקיימים.


הנפקת מניות : SHARES ISSUE

גיוס כסף באמצעות מניות, אם מבעלי מניות קיימים ואם ממשקיעים חדשים.


הסכם נאמנות : TRUST AGREEMENT

הסכם שנחתם בין מנהל הקרן לבין הנאמן ובו פרטים שונים, כגון: שם הקרן, שכר המנהל ושכר הנאמן, מדיניות ההשקעה של הקרן. ההסכם וכל שינוי בו טעונים אישור הרשות לניירות ערך , וזהו תנאי מוקדם להקמת קרן נאמנות.


הערכת שווי : Evaluation

מתודולוגיה לקביעת ערך לחברה או לפעילות, בהעדר שוק משוכלל שבו נקבע מחיר לנכס. למשל בעת מכירה של חברה פרטית, אין למעשה דרך לקבל מחיר שוק, שכן אין עוד חברות פרטיות זהות לה ולכן יש צורך לבצע את הניתוח המהווה הערכת שווי. הערכות שווי משמשות גם במקרים של מיזוג חברות בעת שנדרש לקבוע ערך יחסי בין שתי החברות המתמזגות, בפרט אם אחת החברות אינה נסחרת בשוק או שבשוק נסחרות רק אחזקות המיעוט של החברה בשעה שהרוב מוחזק בידי קבוצת שליטה. יש מספר גישות בהערכת שווי חברות: גישה אחת כוללת את היוון זרמי המזומן החופשיים (DCF ) ראה ערך הנובעים מהחברה והיא כוללת מספר גישות משנה. הגישה השנייה היא גישת הערך הנכסי המתבססת בעיקר על שווי הנכסים על פי הדוחות הכספיים, עליהם מופעלים מנגנוני שיערוך. הגישה השלישית נקראת גישת ההשוואה והיא מתבססת על מכפילים, כגון מכפילי רווח נקי, מכפילי הון ומכפילי מכירות.


הפסקת מסחר : SUSPENSION OF TRADING, SUSPENDED TRADING

החלטה של דירקטוריון הבורסה אם לגבי השוק כולו ואם לגבי מניה מסוימת,שלא לסחור לתקופת זמן הנקבעת בהחלטה. ההחלטה מתקבלת כאשר מתקבל מידע על נייר ערך (או על החברה שהנפיקה אותו) העשוי להשפיע באופן מכריע על המסחר בו. תתכן "הפסקת מסחר קצובה" או "הפסקת מסחר ללא הגבלת זמן ".


הפצה : DISTRIBUTION

שיווק של ניירות ערך חדשים לציבור.


השקעה : INVESTMENT

1.שימוש בכספים לרכישת נכסים. 2.רכישה של נכסים פיננסים כדי להבטיח קבלת תשואה. 3.רכישת נכסים כדי להבטיח הכנסה שדרגת הסיכון מוגבלת ככל האפשר.


התחייבויות : Liabilities

החלק במאזן (בצד האקטיבה, או התחייבויות והון עצמי) הכולל את כל הסעיפים בהם החברה חייבת כספים לגורמים שונים, כגון, בנקים, ספקים, עובדים ורשויות.


וולסטריט : Wall street

הרחוב על שמו נקרא בהשאלה שוק ההון האמריקני באופן כולל. למעשה הרחוב הינו סמטה צרה בדרום האי מנהאטן. הרחוב נקרא על שם חומה שהוקמה על ידי המתיישבים ההולנדים כנגד התקפות אינדיאנים והבריטים במחצית המאה ה-17 . ב- 1699 פורקה החומה ונותר רק שם הרחוב. בסוף המאה ה-18 החלו מספר סוחרים להיפגש ברחוב תחת עץ שקמה למסחר לא פורמלי וחתמו ב-1792 על הסכם שהסדיר את נהלי המסחר. ב-1817 הוקמה, כתוצאה מהסכם זה הבורסה לניירות ערך – NYSE . בנין הבורסה הוקם בוולסטריט 11 ובהדרגה החלו חברות ברוקרים להקים את משרדיהם ברחוב.


ויסות : PEG, PEGGING, PEGGING THE MARKET

1. התערבות במהלך המסחר של נייר ערך בבורסה, בתגובה לביקוש או להיצע, תוך מיתון תנודות חדות בהן הנובעות מפעילות שולית או מקרית, בלי שזה ישפיע על שינוי במגמת השערים כנגד מניפולציה. (גם: ייצוב שוק). 2. התערבות בשוק לפני הפצת נייר ערך חדש על ידי החתם-המנהל, במגמה לשמור על מחיר השוק של נייר הערך ולמנוע ממנו ליפול אל מתחת למחיר ההנפקה במשך תקופת קיום הצעת המכר. 3. לקבע או לייצב מחיר של נייר ערך על ידי מניפולציה או הסדרה של השוק.


זכויות : RIGHTS

הנפקה של מניות חדשות (ו/או של אופציות) בתנאים מועדפים לבעלי מניות הקיימים של חברה, ביחס לחלקם של בעלי מניות אלה בהון המניות לפני שאלה מוצאות לציבור כולו. (גם: הנפקת זכויות).


חברה : COMPANY

ישות עסקית מלאכותית, בלתי מוחשית, הנוצרת על פי חוק וקיימת רק משום שהחוק רואה בה גוף היכול לפעול, הרשאי לתבוע ולהיתבע, להחזיק רכוש ולעסוק בכל עיסוק שהוא בתחום סמכויותיה המוגדרות מראש בתזכיר ההתאגדות שלה ושיש לו רציפות קיום.


חברה אם : PARENT COMPANY

חברה שהיא בעלת חמישים אחוזים ומעלה מהון מניותיה, או חמישים אחוזים ומעלה בזכויות ההצבעה או רשאית למנות חמישים אחוזים ומעלה מחברי הדירקטוריון של חברה אחרת. החברה הנשלטת נקראת חברת בת.


חברה בת : SUBSIDIARY

חברה, אשר חברה אחרת היא בעלת חמישים אחוזים ומעלה מהון מניותיה, או חמישים אחוזים ומעלה בזכויות ההצבעה בה או רשאית למנות חמישים אחוזים ומעלה מחברי הדירקטוריון שלה. החברה השולטת נקראת חברת האם.


חברה ציבורית : PUBLIC LIMITED COMPANY

על פי פקודת החברות מוגדרת חברה ציבורית כחברה שאינה חברה פרטית ושמספר בעלי המניות בה הינו לפחות שבעה.


חברות בועה

 בעבר זה היה שמן של  חברות בלנק צ'יק בבורסה בתל אביב, ראה ערך חברות בלנק צ'ק


חברות בלנק צ'ק : SPAC

חברות מסוג זה נקראות גם חברות "בלנק צ'ק" (צ'ק פתוח לעשיית עסקים) או Special Purpose Acquisition Company)) (SPAC) בוול סטריט נסחרות עשרות חברות כאלה. המכשיר מתאים במיוחד לתקופות שבהן קשה להנפיק בוול סטריט, כך שמיזוג של חברה פרטית לתוך חברת בלנק צ'ק נסחרת, יכול להיות פתרון מהיר וקל יחסית לגיוס הון. ראה גם מיזוג במהופך

כיום, בארה"ב, כללי הגיוס מחייבים את חברת ה-SPAC לעשות שימוש בהון שגוייס בתוך 24 חודשים. אם לא תתבצע עסקה, הכסף אמור להיות מוחזר לבעליו. כיום מקובל שחברת בלנק צ'ק מודיעה על התחום בו היא עומדת להשקיע. במידה ומנהלי החברה מוציאים פעילות מועמדת להשקעה, הם מביאים לאסיפת בעלי המניות וכך יכולים בעלי מניות לבחור אם להישאר או למכור את מניותיהם בשוק בטרם הרכישה. הניסיון שהצטבר מלמד כי הנהנים הגדולים בחברות אלה הם הצוות המוביל הגוזרים דמי ניהול גבוהים בעוד שלמשקיעים נותרים פירורים במקרה הטוב.


חברות דירוג אשראי : Credit rating agencies

חברות העוסקות בדירוג אשראי כגון בחו"ל סטנדרט אנד פור S&P, מודיס Moody's , Fitch העולמיות או בישראל מעלות החברה הראשונה שהוקמה ע"ע ומייצגת למעשה את  S&P ומידרוג ע"ע, המייצגת את  Moody's . 


חודק, ועדת : Hodak Committee

 ועדת חודק, בראשות עו"ד דוד חודק מונתה על ידי משרד האוצר, ב-13 במאי 2009, על מנת לסייע בשיפור תהליך ההשקעה של גופים מוסדיים באג"ח לא ממשלתיות. החולשות הבסיסיות של הגופים המוסדיים בתחום האג"ח שאינו ממשלתי התחדדו בעקבות המשבר העולמי (2007-2008) וגל הסדרי החוב שבא בעקבותיו, והיו המניע להקמת הועדה.

החולשה המרכזית, הוגדרה על ידי הוועדה, כעמדת הנחיתות במו"מ מול החברות המנפיקות. הנחיתות נובעת מריבוי הגופים המוסדיים מול מספר מנפיקים בודדים באופן שיש תחרות מוגברת על הזכות לתת אשראי ומקשה על הגופים המוסדיים לבוא בדרישות שיגנו על ציבור החוסכים. בעקבות כך החוב המוסדי בישראל לרוב היה נחות מול החוב הבנקאי, ללא תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות, וכן ללא בטוחות משמעותיות ואף ללא התחייבות לאי יצירת שעבודים על נכסי החברה (שעבוד שלילי).
חולשות נוספות שזוהו נגעו להליך קבלת החלטות השקעה מהיר ולא אפקטיבי, היעדר מעקב אחרי החברה המנפיקה והיעדר Best practices"" כפי שקיימים בגופים מקבילים בחו"ל.
מסקנות וועדת הביניים פורסמו בספטמבר 2009 והמסקנות הסופיות בפברואר 2010.
עיקרי ההמלצות של הוועדה כללו:
א.      שיפור מחקר וקבלת האינפורמציה לפני ביצוע העסקה ובמהלך חיי החוב:
·        קבלת חומרים מהמנפיק לפחות 7 ימים לפני ההנפקה.
·        שיפור איכות וכמות החומרים שיתקבלו מחברות שאינן מדווחות, הן לפני ההנפקה והן במהלך חיי החוב.
·        סיווג אגרות החוב כפונקציה של בכירות/נדחות ביחס לחובות אחרים של החברה.
·        הכנת אנליזה כתובה על ידי גוף מוסדי לפני רכישה בשוק הראשוני.
ב.      קביעת דרישות לתנאים והגנות ביחס לחוב המונפק:
·      קביעת תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות – מינימאליות ומומלצות.
·      קביעות מפורשות של החברה ביחס לנושאים מסויימים (רישום למסחר, הפסקת דירוג וכיו"ב)
ג.       קריאה לרשויות לבחון מנגנונים לשת"פ בין המוסדיים על מנת לשפר את מעמדם מול המנפיק.
ביולי 2010 פרסם משרד האוצר חוזר בו הוא הופך את רוב המלצות הוועדה לתקנות מחייבות. התקנה בדבר כתיבת אנליזות לפני רכישה הורחבה ביחס להמלצות הועדה כך שאינה מתייחסת רק לרכישה בשוק הראשוני אלא גם לרכישה בשוק המשני אלא אם 95% מתיק ההשקעות של הגוף מכוסה באנליזות.
פרסום החוזר גרר שתי תופעות עיקריות:
1.       כתיבת אנליזות – מחלקות המחקר המצומצמות יחסית של הגופים המוסדיים לא יכלו להתמודד עם העומס הכרוך בכתיבת אנליזות מפורטות על כל מנפיקי האג"ח בתיק ההשקעות שלהם. לפיכך הגופים החלו להיעזר בחברות מחקר חיצוניות כגון תבור כלכלה ופיננסים ואחרות שבאו בעקבותיה.
2.       תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות – חוזר האוצר חל רק על הגופים המוסדיים קרי: חברות ביטוח, גופי פנסיה וקופות גמל, ואינו חל על קרנות נאמנות. בשנה הראשונה שלאחר פרסום החוזר רוב ההנפקות היו ללא תניות חוזיות או אמות מידה פיננסיות משמעותיות ולפיכך שוק ההנפקות נשלט על ידי קרנות הנאמנות. במקרים רבים אחרים, על מנת להתחמק ממחויבויות אלו העדיפו החברות להרחיב סדרות אג"ח קיימות במקום להנפיק חדשות.

בועדת חודק היו חברים: עו"ד דוד חודק, ענת לוין, אהרון קצרגינסקי, עו"ד דן אבנון, גילי כהן, עו"ד דידי לחמן-מסר, פרופ' אסף חמדני, רו"ח אריק פרץ ורו"ח ענת פייער


חוזה עתידי : FUTURE CONTRACT

הסכם התחיבות לקנות או למכור נכס או סחורה מסוימת במועד נתון בעתיד במחיר הנקוב בחוזה, המשולם במועד מסירת הנכס או הסחורה.


חזית היעילות : Efficiency frontier

העקום שהוא המקום הגיאומטרי של כל התיקים היעילים הנבנים על פי התיאוריה של פרופ הארי מרקוביץ (ראה ערך). כל פרט יכול לבחור על גבי עקום זה את התיק המועדף עליו מבחינת סיכון מול תשואה.


חזרה לממוצע : mean reversion

 ערכי נכסים כלכליים כמו גם מכפילים המהווים תמונת ראי של ערכי נכסים, נוטים להתכנס לערכים ממוצעים.

תכונה זאת משרתת החלטות הקעה, בתקופות בהן יש פער בין הערך הממוצע ארוך הטווח למחיר השוק.


חילוט : FORFEITURE

העברה או החרמה של נייר ערך או זכויות בשל אי קיום התחייבויות או בשל אשם או מעשה בלתי חוקי.


חיתום : underwriting

מכלול הפעולות שמבצע גוף מתמחה על מנת להנפיק חברה בבורסה. גוף החיתום או החתם (ראה ערך), בודק את כשרות החברה להנפקה הן מבחינה כלכלית והן מבחינה משפטית על ידי בדיקת נאותות due diligence (ראה ערך)


חכירה לדורות : Long Term Lease

מושג בחכירת מקרקעין המתייחס לעסקה שבה הזכות נשמרת לשוכר להשתמש בקרקע מעל 25 שנים.


חכירה מימונית (הונית) : Financial lease

מינוח שהתפתח בעיקר סביב החכרת נכסים בעלי אורך חיים סופי, כגון מכוניות, כאשר החכירה מסווה למעשה עסקת מכירה שבה לא בוצעה בפועל העברת הבעלות על הכנס שלכאורה שייך עדיין למחכיר. בעיקרה מדובר בעסקת רכישה באשראי, אשר רשומה כמו עסקת שכירות, כאשר בתום התקופה רוכש הקונה את הנכס במחיר סימלי. על מנת שעסקה תוכר כעסקת ליסינג מימוני צריכים להתקיים מספר תנאים מצטברים. 1. קיימת אופציה הזדמנותית, היינו אופציה שכדאיות מימושה ע"י השוכר בסוף התקופה אינה מוטלת בספק, או לחלופין בסיום התקופה מועבר הנכס לחור ללא כל תוספת תשלום מצידו. 2. תקופת השכירות מכסה חלק ניכר מתקופת החיים המועילים של הנכס (75% ויותר לפי כללי החשבונאות). 3. ערך נוכחי של השכירות זהה לערך המכירה של הנכס ביום חתימת עסקת הליסינג. היינו, היוון תשלומי השכירות שווה לערך המכירה של הנכס לפי כללי החשבונאות נדרש שהערך הנוכחי לא יפחת מ 90% משווי הנכס). 4. מבחן נוסף שהוצע מתייחס לסיכון, ולפיו הצד לעסקה שעליו נופלים סיכוני אובדן הנכס הוא הבעלים. לפיכך, אם חברת הליסינג נושאת בסיכון, אזי מדובר בשכירות ולא במכר.


חנות דגל

חנות בבעלות חברה יצרנית או המשווקת בלעדית מותגים, המציגה באופן מודגש או ייחודי את מוצרי החברה, בדרך מיוחדת ומתוך ראייה כוללת של האסטרטגיה העסקית של החברה בעלת המותגים. ראה גם רשת קונספט. להבדיל מחנויות רגילות, חנות דגל עשויה שלא להיות רווחית, כאשר חלק מהרווח מהפעלתה הינו רווח תדמיתי ויצירת תרומה שיווקית על ידי יצירת חשיפה וכן איסוף מידע בלתי אמצעי על טעמי קהל הלקוחות הפוטנציאלים. לעיתים משמשת החנות להצגת דגמים חדשניים או כיווני פיתוח עתידים של מוצרים המאפשר ללמוד על תגובות הצרכנים.


חנות המפעל

חנות הצמודה בדר כלל למפעל, אך אין הכרח של הצמדה פיסית. החנות מציעה את מגוון תוצרת המפעל מבלי לנסות ולהציג ממגוון שלם של מוצרים הנוגעים לתחום עיסוקה. מטרתה לעיתים לשמש הן כמקום תצוגה בולט למוצרים שאינם מקבלים ביטוי ברשתות שיווק הן כחנות עודפים (ראה חנות עודפים).


חסר : Short

מצב בו מכרנו נכס שאינו בבעלותנו, כלומר הנכס במצב שורט: אנו חייבים את הנכס ועלינו לרכוש אותו על מנת להחזירו למי ששאלנו ממנו. אסטרטגיה זו משמשת בעיקר בעת שמניחים כי מחיר הנכס עשוי לרדת ולכן מכירה בחסר = שורט, יכולה לייצר רווח, מאחר ואנו צפויים לרכוש את הנכס לאחר שמחירו ירד ולהחזירו לבעליו. ההפרש בין מחיר המכירה הגבוה ומחיר הקניה הנמוך הוא הרווח הצפוי.

 


חתם : Underwriter

מוסד שבאמצעותו מנפיקה חברה את ניירות הערך שלה לציבור. החתם חותם על תשקיף החברה ומתחייב תמורת עמלה, לרכוש במחיר מינימלי את נייר ערך שלא נרכשו בעת ההנפקה , במידה ויש כאלה . על פי רוב בכל הנפקה יש מספר רב של חתמים, המפזרים בניהם את הסיכון הכרוך בהתחייבות החיתומית. חתמים בולטים בשוק ההון הישראלי: איי.בי.איי חיתום, לידר, לאומי ושות' ואחרים.


יועץ השקעות : INVESTMENT ADVISER

 מי שעובד אצל סוחר מורשה לניירות ערך, אשר תפקידו לקבל הוראות לרכישה ולמכירה של ניירות ערך וכן למסור מידע כללי על שוקי ניירות הערך ועל ניירות ערך השונים.

יועץ השקעות חייב להיות בעל  רישיון הניתן על פי חוק ייעוץ השקעות, על סמך עמידה בבחינות מקצועיות והשלמת התמחות.


יושב ראש מועצת מנהלים : CHAIRMAN OF THE BOARD

האדם העומד בראש מועצת מנהלים של תאגיד, מועצה שהיא הגוף המחליט על מדיניות החברה.


יחס כיסוי יעילות תפעולית

מדד מקובל למדידת היעילות התפעולית בבנקים ומחושב על ידי חלוקת ההכנסות התפעוליות לסעיף ההוצאות התפעוליות. ככל ששיעור הכיסוי גבוה יותר, כך הבנק נחשב יעיל יותר. במערכת הבנקאות בישראל בשנים 2004-2007 היחס נע סביב 60%. הרווח נוצר על ידי הכנסות מימון ועל ידי רווחי הון חד פעמיים.


יחס מהיר : Acid ratio/Quick ratio

מדד נזילות פופולארי מאוד במיוחד בחברות בהן המלאי אינו נחשב לנכס נזיל מאוד או שהמלאי נחשב לנכס מסוכן. מחושב על ידי החסרת המלאי מהרכוש השוטף (כלומר מותירים רק את המזומן ואת החייבים) וסכום זה מחולק בהתחייבויות השוטפות. בדרך כלל רצוי שיחס זה בחברות בהן הוא רלבנטי יהיה גדול מ-1, אולם חברה יכול להתנהל גם אם יחס זה נמוך מ-1, אך לא במידה רבה. בגדרך כלל יחס נמוך במידה רבה מ-1 עלול להיתקל בקשיי נזילות בטווח הקצר.


יחס שוטף : Current ratio

אחד ממדדי הנזילות המקובלים בעסק. מחושב על ידי חלוקת הנכסים (רכוש) השוטפים בהתחייבויות השוטפות. בדרך כלל מצפים שהיחס יהיה גדול מ-1 ואף יותר מכך. מאידך יחס הגדול במידה ניכרת מ-1 עשוי להיות או תוצאה של נזילות חד פעמית (לאחר הנפקה) או צורך מוגבר ביתרות נזילות, או ניהול לא נכון (בזבזני) של נכסים, מאחר וההנחה היא כי הנכסים השוטפים, להבדיל מהנכסים הקבועים, אינם מניבים תשואה אלא חיוניים לתפעול העסק.


ייסוף : Revaluation

עלייה בערכו של מטבע מסוים ביחס לערכם של מטבעות אחרים מוגדרת כייסוף, הפוך מפיחות. לדוגמא, שינוי בערכו של היחס שקל דולר מ- 4.6 ₪ לדולר ל- 4.05 ₪ לדולר, מהווה ייסוף בערכו של השקל ופיחות בדולר.


יעילות השוק, ראה שוק הון יעיל


יעילות תפעולית

ראה יחס כיסוי יעילות תפעולית


כושר החזר : Repayment power

יכולת של הלווה לעמוד בתשלומים כפי שנקבעו בהסכם ההלוואה. לעיתים המונח מתייחס לחובות שעברו הסדר מיוחד ונפרסו לתקופה ארוכה יותר מאשר הסכם האשראי המקורי ואז המינוח מתייחס ליכולתו של הלווה לעמוד בתנאים החדשים שנקבעו במיוחד. ראה גם כושר פירעון.


כושר פירעון : Solvency

יכולתו של לווה לעמוד בהתחייבויותיו במועד הרגיל שנקבע בהסכמי ההלוואה.


כותב : WRITER

מי שמוכר אופציה שבה הוא מתחייב לקנות או למכור, בהתאם למקרה, מטבע חוץ או מניה בתקופה מסוימת במחיר מסוים תמורת פרמיה.


כיבוס איגרות חוב : BOND WASHING

טכניקה בשוק אגרות חוב, שאיפשרה הימנעות תשלום מס הכנסה על ריבית המתקבלת מאגרות חוב, על ידי מכירת אגרות חוב שבידי משקיע החייב במס למשקיע הפטור ממס, סמוך למועד תשלום הריבית. פירצה זו נסגרה ברוב המקומות על ידי שלטונות המס.


כללי תקינה בינלאומית

ראה תקינה בינלאומית – כללים


כתב אופציה : WARRANT OPTION

נייר ערך המונפק על- ידי חברה, והמקנה לבעליו את האופציה להמירו במספר נתון של מניות רגילות (של החברה המנפיקה) תמורת מחיר מימוש . תנאי כתבי האופציה אינם ניתנים לשינוי.


לא סחיר : NOT NEGOTIABLE

אי סחירות של נייר ערך משום שמספר המשתתפים במסחר בנייר הערך הוא נמוך מאוד.


לימיט : LIMIT

הוראות הניתנות לחדר עסקות ע"י לקוחות, לשם ביצוע עסקאות בשערים השונים משערי שוק בעת מתן ההוראה. בהוראות אלה קיימת התנייה המתייחסת לשערי השוק, כאשר עם קיום ההתנייה ההוראה הופכת לעסקה.


מאזן : BALANCE SHEET

מסמך המתאר את סך נכסי החברה ומקורותיהם לתאריך מסויים. כולל סעיפי נכסים, התחייבויות והון עצמי. מפורסם ע"י חברות ציבוריות בתום כל רבעון.


מאזן

ראה דו"ח מאזן


מאזן רבעוני : BALANCE QUARTERLY SHEET

מאזן ביניים הנערך לתקופה של שלושה חודשים.


מדד אלטמן : Altman Index

מדד אלטמן הנו מדד המבטא את הסיכוי של החברה לשרוד או לחלופין להיקלע לקשיים כלכליים ואולי גם לפשיטת רגל.המדד פותח על ידי פרופסור אדוארד אלטמן,והוא מתבסס על בדיקת דוחו"ת חשבונאיים של מאות חברות אמריקניות שנקלעו וקשיים בשנות ה70- וה-80. המדד נשען על חמישה יחסים פיננסיים: א.רמת הנזילות של החברה. ב.רווחיות החברה. ג.מבנה ההון של החברה. ד.יכולת הפירעון של החברה. ה.יעילות ניצול נכסי החברה. תוצאת המדד קובעת האם החברה עשויה להיקלע בתוך שנה עד שנתיים לחדלות פירעון, או שהיא יציבה או בתחום האפור. מחקרים נוספים על המדד גילו כי יש הבדלים בין ערכי המדד לחברות בורסאיות ולחברות פרטיות. כמו כן התגלה במחקרים בישראל כי חברות ישראליות יכולות לשרוד בערכי מדד נמוכים יותר בממוצע מאחיותיהן בארה"ב.


מדד ההישרדות של אלטמן : Z score

ראה מדד אלטמן


מדד טריינור : Treynor

התשואה העודפת של הקרן מעבר לתשואת נכס חסר סיכון, ליחידת סיכון. בשונה ממדד שארפ, מדד זה מבטא את יחידת הסיכון רק במונחים של הסיכון השיטתי של הקרן – הביתא, המודדת את מרכיב הסיכון שאין באפשרותנו להפחיתו על-ידי הגדלת הפיזור של נכסי הקרן ונובעת מתנודות השוק עצמו. (הביתא מחושבת על ידי חלוקת ערך השונות המשותפת (בין המניה לשוק) בשונות השוק).


מדד מחירים לצרכן : CONSUMER PRICE INDEX

סל של מחיר/מחירים המבוסס על אוכלוסיה ממוצעת שנבחרה כמייצגת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


מדד מניות : stock index

מדד מניות הוא מסר המשקף ערך או מחיר ממוצע של קבוצת מניות, בדרך כלל מספר המייצג את מחיר המניות המוביל של בורסה מסוימת או של ענף מסוים. המדד הוותיק ביותר הוא מדד 7הדאו ג'ונס שמכיל בתוכו 30 מניות מובילות בשוק האמריקאי, לעומתו מדד רחב יותר של 500 מניות הוא המדד של חברת סטנדרט אנד פור , S&P500 בלונדון מייצג מדד הפוטסי את הבורסה הראשית, בפריס קאק והדאקס בפרנקפורט גרמניה. בתל אביב שני המדדים המובילים הם מדד המעוף, הכולל את 25 המניות הגדולות ומדד רחב יותר שנקרא תל אביב 100. מלבדם קיימים גם מדדים אחרים, כגון מדד הנדל"ן, מדד הביומד, מדדי אגרות חוב כגון תל בונד 20 או תל בונד 60 וכן הלאה.


מדד סילבר

מדד הבוחן את רמת סחירותו של נייר ערך. המדד בודק את אחוז השינוי הממוצע בנייר ערך כתוצאה מעודף ביקוש או היצע שניתן "בסט" (ללא הגבלת מחיר) לכל 1000 שקל תמורה כספית. ככל שהתוצאה נמוכה יותר, כך הדבר מעיד על רמת סחירות טובה יותר, יחסית, כמובן, לניירות ערך אחרים. מדד זה היה רלוונטי, כאשר שיטת המסחר בבורסה בת"א הייתה חד צדדית.


מדד שארפ : Sharpe Index

מדד הבודק את התשואה היחסית המושגת בתיק השקעות ביחס לסיכון. אופן החישוב: מחסירים מהתשואה שהושגה את תשואת הבסיס המחושבת (בדרך כלל מחסירים את התשואה חסרת הסיכון הנלקחת מתשואת אג"ח ממשלתית, אך לעיתים מחשבים ורסיה של המדד על ידי החסרת תשואה ממוצעת של הענף) ומחלקים בסטיית התקן. ככל שתוצאת המדד גבוה יותר, כך נחשבים ביצועי תיק המניות לטובים יותר. מדד שארפ שלילי מעיד על ביצועים נמוכים מהממוצע. על מנת להשוות מדד שארפ בין שני תיקי השקעות, יש להשוות אותם לאותה תקופה.


מדיניות דיבידנד : DIVIDEND POLICY

המדיניות הננקטת על ידי חברה בתשלום דיבידנד שנתי לבעלי המניות.


מדיניות הקיצוב

ראה צנע


מדרגות מס הכנסה : Graduated tax scale

מס הכנסה הוא מס פרוגרסיבי, כלומר ככל שעולה השכר החייב במס עולה לא רק סכום המס, אלא גם שיעור המס. שיעורי המס המתאימים לרמות השכר השונות, כפי שהם מוגדרים בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה, יוצרים את מדרגות המס. שיעוריו המדורגים של המס נועדו ליצור שוויון בנטל המס ולחלוקה מחדש של ההכנסה הלאומית, כך שרמת חייהם של בעלי ההכנסות הנמוכות, תעלה. שיעורי המס בכל מדרגה קובעים את אחוז המס השולי. בשנים 2003 עד 2006 נערכה הורדה הדרגתית של מדרגות המס בישראל, במסגרת יישום המלצותיה של "ועדת רבינוביץ" להפחתה הדרגתית של נטל המס על הכנסה מיגיעה אישית . תהליך הפחתה זה צפויה להימשך עד שנת 2010.


מודל בינומי : COX AND RUBINSTIEN

מודל כלכלי בסיסי להערכת שווי האופציה. המודל מניח שבתום כל תקופה יתכנו רק שני מחירים לנכס הבסיס. ייתכנו מספר תקופות במהלך חיי האופציה. חישוב ערך האופציה מתבסס על יצירת אסטרטגיית השקעה חסרת סיכון בה התקבול בסוף התקופה מובטח מראש.


מודל בלק אנד שולס : B&S-BLACK AND SCHOLES MODEL

מודל לבחינת שווי אופציה המבוסס על מחיר המניה, מחיר המימוש, הזמן שנותר עד לפקיעת האופציה, שער ריבית חסרת סיכון והתנודתיות של המניה, שנמדדת על ידי סטיית התקן. המודל מניח כי שער ריבית קבוע וזהה ללווים ומלווים, אפשרות למכירה בחסר. המסחר בניירות ערך רציף והשינויים הצפויים במחירי הנכסים הינם קטנים מתקופה לתקופה. המודל מתעלם מכך שהתנהגות מניה בעבר אינה מלמדת על העתיד.


מודל להערכת נכסי הון : CAPM

מודל להערכת נכסי הון שפותח על ידי שארפ והפך להיות אבן יסוד בתורת המימון המודרנית. על פי מודל זה אין משמעות לסיכון הספציפי של כל מנייה והשוק מתגמל רק על סיכון שיטתי. מתוך הנחות התיק נובע שלמעשה כל הפרטים ישקיעו בתמהיל של תיק השוק ונכס חסר סיכון, מאחר וצירופים אלה יעילים ביחס לכל צירוף אחר במונחים של סיכון מול תשואה. מבחנו של המודל, אינו בנכונות ההנחות כמו ג לא בנכונות הממצאים שידועים שהפרטים אינם משקיעים בפועל בתמהיל של תיק השוק באחוזים שונים, אלא ביכולת לנבא את המתאם הקיים בין הסיכון השיטתי לבין תוחלת תשואה השוק של תיק מניות. המודל אינו מתיימר לנבא את תשואת המניה הבודדת בגלל הסיכון הספציפי הקיים בכל מנייה. למרות הביקורת על מודל CAPM ה הפך המודל להיות הבסיס לחישוב מחיר ההון העצמי המותאם לסיכון השיטתי של כל מניה ומהווה הבסיס לחישוב מחיר ההון בביצוע הערכות שווי.


מוכ"ז : BEARER

ראשי תיבות של "מוסר כתב זה". מי שמחזיק פיסית אגרת חוב, או מסמך סחיר אחר, והינו הבעלים שלו.


מומחה : Specialist

ראה עושה שוק


מזנין : Mezzanine

מזנין הוא צורת מימון ביניים (המונח מזנין במקורו הוא קומת ביניים בין קומת הקרקע לקומה העליונה) בין חוב להון עצמי. מלווה המזנין, בדרך כלל מסתפק בביטחונות מופחתים, ביחס לחוב רגיל, אולם הוא מצפה להשתתפות ברווחים, בנוסף לשיעור ריבית בסיסי והחזר הקרן. כלומר המזנין נמצא מבחינת סדר הנשייה במקרה של פירוק חברה או חלוקת רווחים, בין ההון העצמי ובין ההון הזר.


מח"מ - משך חיים ממוצע : AVERAGE DURATION

משך חיים ממוצע של האיגרת מחושב על ידי שקלול כל התשלומים שהאיגרת נותנת במשך חייה. כך למשל, שתי אגרות חוב שמועד פירעונן בעוד 5 שנים אך אחת משלמת את הקרן והריבית בסוף התקופה ואילו השנייה משלמת ריבית תקופתית, הרי משך החיים הממוצע של משלמת הריבית התקופתית יהיה נמוך יותר מאשר של האיגרת שנפרעת באותו יום אך גם הריבית תשולם ביום האחרון. אילו אגרת שלישית היתה בעלת תקופת פידיון זהה, אך היא היתה פורעת גם חלק מהקרן במהלך התקופה, הרי משך החיים הממוצע שלה היה נמוך יותר.


מחוץ לכסף : OUT OF THE MONEY

מצב שבו מימוש אופציה יביא להפסד.


מחיר בורסה : STOCK EXCHANGE PRICE

המחיר שנקבע לנייר ערך בתום המסחר ביום מסוים, בתום המסחר ביום האחרון שבו בוצעו עסקות.


מט"ח

מטבע חוץ להלן הקיצורים של המטבעות העיקריים בעולם מטבע/ שם/ סימון מוסכם EUR/ אירו/ € USD/ דולר אמריקני/ $ GBP/ סטרלינג בריטי/ £ CAD/ דולר קנדי/ AUD/ דולר אוסטרלי/ ILS/ שקל/ ₪ JPY/ יין יפני/ ¥ CHF/ פרנק שוויצרי/


מידע פנימי : Inside Information

מידע פנים הוא מידע הנוגע לחברה שיש לה ניירות ערך המונפקים לציבור, כאשר למידע זה יש השפעה על ערך המניות, אך הוא עדיין לא פורסם לידיעת הציבור. מידע כזה שלא פורסם, נותן יתרון לגורמים פנימיים בחברה שיכולים לנצל אותו בעת מסחר בניירות הערך של החברה ולהפיק רווח מיתרון הידע שלהם.

השימוש במידע פנים בכל הארצות בעלות שוק הון מפותח נחשב לעבירה פלילית. האיסור על שימוש במידע פנים מטרתו להתמודד עם חוסר השוויון של המידע מתוך כוונה לעודד שוק הון יעיל ולאפשר מסחר הוגן לכל משתתפי השוק ולהגביר את רמת האמון של הציבור בשוק. רמת אמון זאת הינה הכרחית להשתתפות הציבור בשוק ולאיתנותה של הבורסה לאורך זמן.
האבחנה למשל בין שוק הון יעיל (עיין ערך) במובן החזק ושוק הון יעיל במובן החלש או החצי חזק, הוא ששוק הון יעיל במובן החזק הוא שוק שגם מידע פנים לא מועיל ביצירת רווח למחזיקים בו. 
האבחנה לגבי מידע פנים, אינה בעצם העובדה שמידע פנים ידוע או לא ידוע לציבור הרחב, אלא בעובדה שאילו נודע לציבור היה יכול לגרום לשינוי במחיר נייר הערך.
לרשות ניירות הערך כלים לחקירה חשדות לגבי שימוש במידע פנים ועבריינים הנתפסים על שימוש כזה צפויים להרשעה פלילית, לקנסות ולמאסר. המקרה הראשון בו נידון אדם למאסר על שימוש במידע פנים בישראל היה באפריל 2013, עת בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אפרים קדץ, סמנכ"ל שיווק בחברת אלספק הנדסה בע"מ שהורשע בביצוע עבירות מידע פנים, ונגזר עליו עונש של 10 חודשי מאסר בפועל. כמו כן, דחה בית המשפט את ערעורו של נאשם נוסף בפרשה, נחום גרטנר, שערער על חומרת עונשו, ואת ערעור המדינה על קלות העונש שנגזר על אייל עדן, מנהל מחלקת הנדסה באלספק, שנידון לששה חודשי עבודות שירות.
השלושה הורשעו בגין רכישת מניות של חברת אלספק בשעה שהיה בידיהם מידע פנים אודות הסכמים שאלספק עמדה לחתום עליהם עם חברות בספרד, בשווי כולל של למעלה מ-6 מיליון יורו. על אף כי הסכומים שבהם הנאשמים רכשו את המניות היו יחסית נמוכים, פסק העליון כי אין חשיבות לסכומים, אלא למסר שעולה מפעולות אלו: "סכנתן של עבירות אלה מבחינת ההגנה הנדרשת על האינטרס החברתי המוגן אינה נוגעת רק למצבים החמורים ביותר של תחולתן, ומתממשת גם במקרים שבהם העבירות נוגעות לאירועים שהיקפם מצומצם יחסית..." 
ערעורו של גרטנר נדחה תוך קביעה שהימנעות מהרשעה אינה מתאימה לעבירות שעניינן פגיעה באינטרס ציבורי המחייבות הרשעה כחלק מהסנקציה העונשית. בית המשפט העליון דחה גם את ערעורו של גרטנר על גובה הקנס שהוטל עליו, וקבע שגובה הקנס יכול לחרוג מגובה טובת ההנאה שהופקה בעבירה לשם הרתעה. 
המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, הסכימה עם דעתה של ברק ארז: "הגענו בהליך זה לקו פרשת המים. נפל דבר, הוטל ואף אושר, עונש של מאסר בפועל. מי שיעבור בעתיד עבירות של שימוש במידע פנים מוטב שיידע כי הוא צפוי לעונשי מאסר בפועל, עונשים חמורים בהרבה מזה שהוטל הפעם על קדץ".
יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "ההחלטה התקדימית והחשובה הזו תחזק את יכולת האכיפה וההרתעה של הרשות ותגביר את ההגנה על המשקיעים בשוק ההון".
פרק ח'1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שנוסף לחוק בשנת 1981, אוסר על שימוש במידע פנים. מידע פנים מוגדר בחוק זה בסעיף 52א: "מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים, או מידע אחר על החברה, אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה".
דוגמאות: מידע על חתימה על חוזה או בדבר משא ומתן המתנהל לסגירת עסקה, זכייה במכרז, נתונים על תוצאות כספיות ודוחות כספיים ועוד.
בית המשפט העליון בדק את התנאים להחלתו של האיסור על שימוש במידע פנים וקבע כי נדרשים שני תנאים: 1. עשיית שימוש בקיומו של מידע ייחודי בחברה. 2. בעל המידע יהיה איש פנים. אולם בעוד שאיש פנים כהגדרתו המקורית הוא מנהל או בעל מניות או בן משפחה מדרגה ראשונה של אחד מאלה, הרי עצם העובדה שאחד מאלה המוגדרים אנשי פנים יכול להעביר מידע לאדם אחר, כאשר יש למקבל המידע יסוד סביר להבין שמדובר במידע פנים שטרם פורסם לציבור ואשר למידע זה יש פוטנציאל להשפיע על מחיר המנייה, גם אם מלכתחילה, המקבל לא הוגדר כאיש פנים, הופכת אותו לאיש פנים ושימוש במידע על ידו, לא תהיה פטורה מהעמדה לדין בשל הטענה, שכביכול, אינו איש פנים מלכתחילה.
 
 


מיזוג : MERGER

הפעולה של איחוד או שילוב של שניים, או יותר, מערכות של חברות, או פריטים ביחד, כדי ליצור יחידה אחת.


מיזוג במהופך : Back door listing

עסקאות המתבצעות על ידי צירוף של חברה ציבורית, בדרך כלל דלת תוכן או חסרת תוכן ביחד עם עסק פעיל. בדרך זו, ניתן להנפיק חברה פרטית לציבור המשקיעים הרחב, בדרך מקוצרת.

ראה גם חברות בלנק צ'יק.


מיזוג חברות : MERGER OF COMPANIES

שילוב בין 2 חברות או יותר, שבמהלכו משתלטת החברה הרוכשת על חברת המטרה או שחברת המטרה מעבירה את נכסיה לחברה הרוכשת. זהו הליך מוסכם על כל הצדדים.


מימון : Corporate finance

תחום המשתייך למיקרו-כלכלה יישומית ואשר התפתח כענף נפרד החל משנות האבעים של המאה העשרים. הבעיות הראשונות שהגדירו אותו כענף נפרד היו שאלת המנוף הפיננסי של הפירמה והשפעתו על ערך הפירמה, עניין שגרר את עבודותיהם המפורסמות של מילר ומודליאני בנושא שקיבלו פרס נובל לכלכלה.


מימון : Finance

א.      שם כולל לענף כלכלי שהתפתח מתוך מיקרו-כלכלה בתת ענף של תורת הפירמה.

ב.       בעברית הפעילות הכרוכה בהשגת מקורות לפירמה, באנגלית ראה Financing


מימוש אופציה : EXERICISE OF OPTION

1. הוצאה לפועל של הזכות הטמונה בהחזקת אופציה לניירות ערך. אופציות על מניות ניתן לממש בשני אופנים: מימוש פיזי או מימוש כספי. 2.במסלקת מעו"ף: קבלת הפרש חיובי או הפרש שלילי על הזכויות שהונפקו על ידי המסלקה.


מימוש רווחים : PROFIT REALIZATION, TAKE PROFITS

1.מכירה של מניות כאשר יש עלייה בשערן מעל למחיר הרכישה, ובכך להפוך רווחי נייר לרווחים ממשיים. 2.בניתוח מגמות המסחר בבורסה: גל מכירות הפוקד את המסחר בבורסה בעקבות עליות בשערי ניירות ערך.


מכור והחכר : Sell and lease back

עסקה במסגרתה נעשית סימולטאנית מכירת הנכס לצד מממן וחכירתו בחזרה. מטרת עסקה זאת היא להקל על תזרים המזומן של המוכר ולעיתים להקטין את מצבת הנכסים הקבועים, לצורך עמידה בתנאים פיננסיים שונים.


מכירה בחסר : Short

מכירה של נכס שאינו נמצא בבעלות המוכר. הבורסה מאפשרת זאת על ידי השאלת הנכס המבוקש למכירה מהמחזיק בו ולאחר זמן החזרה על פי תנאי השאלת הנכס. בדרך כלל נוקטים בפעולה כזאת כאשר המוכר בחסר, צופה ירידת שער הנכס. המכירה בחסר משיגה אפשט דומה לאפקט של שימוש באופציית מכר (PUT).


מכירה בחסר

ראה חסר או Short  


מכתב אשראי : LC - Letter of Credit

שיטת תשלום בה לפי בקשת היבואן, בנק פותח מכתב אשראי לטובת היצואן בארץ היבוא, התחייבות לשלם ליצואן את ערך הסחורה כנגד הצגת המסמכים העומדים בתנאים שנקבעו על ידי הבנק.


מניה : STOCK, SHARE

1.תעודת השתתפות כספית בהונה של חברה המקנה בעלות חלקית בזכויות והשליטה בחברה ובכלל זה זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק. לבעלי המניות אין אחריות פיננסית לפעילות החברה מעבר להשקעתם בה. 2.בחוקי מס שונים כוללים בהגדרת מניה גם סוגי ניירות ערך נוספים, כגון אופציות וזכויות למניות פרמיות וכן מניות הניתנות לפדיון שלא נפדו עד תום שנת המס, לרבות מניות באגודה שיתופית.


מניות אלמנות ויתומים : WIDOW AND ORPHAN STOCK

1.מניה המשלמת דיבידנד גבוה והיא בטוחה מאוד.

2.נייר ערך בעל בטיחות גבוה שאפשר שקרן פנסיה, אפוטרופוס או יועץ השקעות יכולים להשקיע בהם בביטחון רב.


מניות חסומות : Restricted Stocks

מניות המוענקות לעובדים או מנהלים והם מנועים מלמכור אותם למשך תקופה מסויימת.


מניית הנהלה : MANAGEMENT SHARES

1. מניות המקנות לבעליהן זכויות מיוחדות בבחירת הנהלת החברה.

2. מניות המוקצות לקבוצה של מנהלים בחברה על מנת לעודדם וליצור אצלם תמריץ.


מנתקי זרם : Circuit Breakers

 מנגנון המזהה פעילות מואצת של תוכנות מחשב הפועלת בעוצמה בכיוון אחד ויוצרת תופעות לא הגיוניות כמו נפילה של עשרות אחוזים במדדים מרכזיים ואז מופסקת הפעילות האוטומטית של המסחר, נמסרת הודעה והסוחרים יכולים לבחון מחדש את פקודותיהם


מס קניה

מס עקיף המוטל על הצריכה. הוא מוטל הן על היבוא והן על הייצור המקומי ונקבע בדרך כלל כאחוז מהמחיר שמשלם הקמעונאי לסיטונאי.


מקדם תשואה : yield coefficient

מקדם תשואה הוא למעשה ההפכי של המח"מ. (1 מחולק בערך המח"מ) הוא סוג של חישוב מקורב שמאפשר לדעת בכמה תשתנה התשואה על אג"ח כתוצאה משינוי הריבית בשוק. אם למשל המח"מ הוא 3 מקדם התשואה יהיה 0.33, ירידה של 1% בריבית, תעלה את התשואה ב- 0.33%.


מקרו כלכלה

ראה מאקרו כלכלה


מרג'ין : MARGIN

פיקדונות שצריך להפקיד עושה עסקה עתידית או מי שקונה ניירות ערך באשראי אצל הברוקר כאחוז מסוים מערך העסקה, על פי הוראות מחיבות של הפדרל רזרב בארה"ב.


משרד האוצר : Ministry of Finance

משרד האוצר הינו המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה -היא הרשות המבצעת ואחראי לתכנון מדיניותה הכלכלית הכוללת ולביצועה ובעיקר למרכיב המדיניות הפיסקאלית. מדיניות זאת מבוצעת במסגרת מספר אגפים: אגף המיסים המופקד על תכנוני חקיקת המס וגבייתו, הן המיסים העקיפים והן המיסים הישירים. אגף התקציבים המופקד על תכנון תקציב המדינה וביצועו ופיקוח על ביצוע התקציב במשרדים הממשלתיים. החשב הכללי מהווה יחידת מטה בתוך משרד האוצר, האחראית על ביצוע תקציב המדינה , ניהול נכסי המדינה, זכות חתימה על חוזים והתקשרויות שעורכת המדינה, ביקורת פנימית בממשלה בכל הנוגע לכספים, נכסים והתקשרויות, מימון הגירעון וניהול החוב הלאומי, ועדות מכרזים בינמשרדיות ועוד. במשרד פועלות גם יחידות היועץ הכלכלי (בראשות הממונה על אגף כלכלה והכנסות המדינה) ויחידת היועץ המשפטי - וכן נתונה לו האחריות לתחומי פעולה כלליים: טיפול בפיצויים אישיים, טיפול בגמלאות, טיפול בנכסי נפקדים ויחידה לקשרים בינלאומיים.


משרה : JOB

תפקיד המוגדר לשכיר, לרבות התמורות המגיעות לו בשל כך, במסגרת מקום עבודתו.


נגזרים פיננסיים : Derivatives

שם כולל לכל סוגי הנכסים שערכם נגזר משינוי בנכסים אחרים, ביניהם אופציות, כגון CALL ו- PUT וסחורות עתידיות כגון Futures ו- Forwards.


נגזרים פיננסים : Financial derivatives

שם כולל לקבוצת ניירות ערך הכוללת בין היתר אופציות רכש ומכר (call, put), סחורות עתידיות, futures) forwards) החלפות (swaps) וכיוב. המשותף לניירות אלה ששערן נקבע על בסיס שינויים בשערי של נכס בסיס כלשהו ואינו עומד בזכות עצמו. כך למשל האופציות הן הימור על עליית מחיר או ירידתו, ערכם של המכשירים העתידיים, אף הוא נגזרת של שינויים בנכס הבסיס בתאריך מסויים.


נייטראליות השוק

ראה אסטרטגיית נייטראליות השוק או  Market neutral


נייר ערך : SECURITIES

מניות, אג"ח, אופציות ואג"ח להמרה שיש להם ערך כספי מסוים המונפקים ע"י חברה, אגודה שיתופית או ממשלה. ני"ע הנסחרים בבורסה נקבע להם מחיר בכל יום מסחר ע"י היצע או ביקוש.


ניתוח טכני : Technical Analysis

אנליזה שמטרתה לבצע הערכת מגמות כבסיס לקבלת החלטות הנוגעות להשקעה בניירות ערך ומכשירים פיננסים.

ראה גם "גישה טכנית"


ניתוח פונדמנטלי : Fundamental analysis

ניתוח המתבצע לפי הגישה הפונדמנטלית (ראה ערך)


נכסים (רכוש) : Assets

צד הפסיבה במאזן, כלומר כל מה שיש בחברה, מזומן, מלאים, חובות של לקוחות, השקעות בחברות בנות, השקעות במניות בשוק ההון, מכונות, ציוד , נדל"ן.


נצולת : SALVAGE VALUE

הסכום שניתן לצפות שיתקבל בעבור נכס בסוף חייו הכלכליים, בניכוי עלויות הפינוי. לעיתים הערך יקבע על פי מחיר השוק של נכסים כאלה או על פי ערך השרות שהם יכולים עדיין להעניק. במקרים בהם עלות הפירוק והפינוי עולים על הערך שניתן להפיק, ניתן להניח כי ערך הנצולת שווה לאפס.

 


סאב פריים : Sub-Prime

 

הלוואות הניתנות ללווים בעלי כושר החזר נמוך ללא בדיקה ממשית של שווי הנכס ויכולת ההחזר שלהם. הלוואות אלה ניתנו בריביות גבוהות למטרות שונות, החל במשכנתאות לדירות וכלה בהלוואות לרכישת כלי רכב.
על מנת לייצר מראית עין של החזרים, נתנו המלווים הלוואות ל-30 שנים כאשר בשנים הראשונות (בדרך כלל שנתיים) הלוואות בריבית זולה ולאחר מכן ליתרת השנים ריבית גבוהה יותר.
ההחזר הראשוני איפשר לנותנות ההלוואות לאג"ח את ההלוואות ולמכור אותן לגופים שונים כנכסים מניבי הכנסה. עיין ערך MBS.
הבשלת ההלוואות לאחר השנה השלישית והגידול בהחזרים, בהם לק גדול מהלווים לא הצליח לעמוד, חשף את המנגנון המעוות שעמד ביסוד כל הלוואות האלה הוחל את המש/בר הפיננסי הגדול שהתפתח לכדי משבר ריאלי בארה"ב ובעולם כולו.


סוויפט : swift

סוויפט הוא קוד בינלאומי בנקאי , המשמש כמערכת זיהוי בינ-בנקאית להעברות כספים מקוונות ולתכתובת עסקית בין הבנקים . הקוד מבוסס על 8-11 תווים אלפאנומריים המזהים את המוסד הבנקאי. מקור המילה הוא בראשי תיבות

Society for worldwide interbank financial transaction (or telecumunication) code.

המוסד העולמי לתקינה ISO הוא העומד מאחורי בניית הקוד ואישורו


סחורה : Merchandise

שם כולל למוצרים פיסיים הנמצאים בתהליך של מכירה לאחר ייצורן, אם על ידי סיטונאים ואם על יד קמעונאים.


סחרני יום : Day traders

סוג של משקיעי בורסה המאמינים בשיטה הטכנית ומבצעים פעולות רבות של מסחר בכל יום, לרבות פעולות מנוגדות, על אותו נייר ערך. סחרני היום, מאמינים כי ניתן להרוויח מתנועות השוק על ידי ניבוי כיוונו באמצעים סטטיסטיים. מרבית סחרני היום, על פי סקר של ה-SEC מאבדים את כספם בעיקר בשל ריבוי הפעולות השוחק את בסיס הונם על ידי עמלות מרובות בשעה שהם אינם מצליחים להשיג תשואה עודפת ממש. ה-SEC אף טורח להזהיר באתר הרשות מפני הסיכונים שבמסחר יומי באופן מפורט.

http://www.sec.gov/investor/pubs/daytips.htm


סטנדרט אנד פור : Standard and Poor's

  ראה   S&P


סטרקצ'ר : Structure

מוצר המורכב ממספר מוצרי משנה ואשר תכונותיו המצרפיות מעניקות יתרון לצרכים מסויימים של משקיעים. לדוגמא חיבור בין אגרת חוב ואופציה באופן שתקבולי הריבית של האיגרת משמים לרכישת האופציה. במקרה והאופציה נמחקת בתום תקופת המימוש ללא רווח, המחזיק בסטרקצ'ר מקבל את שווי הערך הבסיסי של האיגרת מבלי להפסיד את השקעתו הראשונית (הוא מפסיד רק את הריבית = המחיר האלטרנטיבי) ואם האופציה מרוויחה, הרי הרווח למחזיק בנייר הוא גדול יותר מאשר ריבית רגילה. כלומר הפרט חש שהוא אינו מסכן את השקעתו הראשונית ומהמר רק על רווחיו. במידה רבה התפתחותם של הסטרקצ'רים נבעה מהתוצאות של כהנמן וטברסקי (עיין ערך או ערך תיאוריית הפרוספקט) שלפיה לאנשים קל יותר לרכוש תבניות מסויימות על פני תבניות השקעה אחרות. כך למשל מחזיק באג"ח שסרב לרכוש אופציות על שוק המניות במחיר השווה לריבית הסכים לרכוש את הסטרקצ'ר שבמהותו גילם את אותה עסקה בדיוק.


סיווג איגרות חוב : BOND RATING

שיטה של סיווג איגרות חוב שהונפקו על ידי חברות ורשויות שונות לפי איכויותיהן, הביטחונות, הסיכון והתשואה עליהן.


סיכון אשראי : Credit risk

הסיכון שמקבל אשראי לא יחזיר את חובות למלווה. באגרות חוב ציבוריות, יש חברות דירוג המדרגות את סיכון האשראי המהוות אינדיקציה לשוק לדרישת התשואה התואמת את הסיכון.


סליקה : Clearing

תהליך פיננסי שבו החייב משלם את חובו לזכאי. תהליכי סליקה מתקיימים במגוון תחומים, למשל פרעון שיק מהווה סליקה, תשלום בגין מימוש אופציה מהווה סליקה וכיוב.


ספק נזילות ממונה : DLP-designated liquidity provider

ראה עושה שוק


סרביינס אוקסלי : Sarbanes-Oxley Act of 2002

חקיקה שניזומה על ידי שני סנטורים בארה"ב ב- Sarbanes-Oxley Act - 2002 שמטרתן להגביר את השקיפות ורמת הדיווח של חברות על רקע קריסת חברות אנרון וורלדקום

עלות יישום החוק לחברות הנסחרות בוול סטריט נאמדת במיליארדי דולרים ולכן נוצרה פגיעה בתחרות שוקי ההון האמריקניים מול מתחרותיה העיקריות בלונדון ובדרום מזרח אסיה. לנוכח הביקורת על חומרת התקנות ונזקיהן הנילווים, יש הצעות למתן את דרישותיהן ולוותר על מקצתן.

 


עודף אקטוארי : Actuarial surplus

הפרש חיובי בהערכה אקטוארית, כאשר למשל הצטברו נכסים בתוכנית פנסיה מעבר לסכום החזוי שהקרן תצטרך לשלם. עודף כזה יכול לנבוע מקביעת תשלומים גבוהים מדי, שינוי בהיקף התמותמה וכיוב'.


עושה שוק : Market maker (Nasdaq)

עושה שוק הוא גוף המנהל את המסחר במניית החברה לה הוא משמש כעושה שוק. מטרת עשיית השוק להגדיל את הסחירות במניה ולמנוע תנודות חריפות בערכה אשר אינן משקפות שינויים כלכליים, אלא העדר סחירות.. עושה השוק פועל על ידי העברת פקודות קנייה ומכירה בנייר הערך של החברה במהלך יום המסחר, כמויות מסוימות ובמרווח מחירים תחרותי. בעיקרון עשיית שוק, היא בהסכמת הבורסה אך בהסכם ישיר בין עושה השוק ובין החברה במניותיה הוא פועל, תחת פיקוח הבורסה, כאשר החברה המקבלת את השרות משלמת לעושה השוק על שירותיו. עושה השוק אינו בעל עניין בחברה ופועל בעזרת מניות המושאלות לו על ידי החברה. גם הממשלה עשויה להזדקק לעושה שוק בחלק מאגרות החוב אותן היא מנפיקה.


עיסוק : Occupation

העבודה - התפקיד שמישהו מבצע בין אם בתשלום ובין אם לא בתשלום.


עיקול : Foreclosure

תהליך משפטי במסגרתו מועבר רכוש באופן כפוי על ידי ההוצאה לפועל, כדי לספק את דרישתו של הזכאי שכלפיו לא מולאה הדרישה. הדבר יכול להיות בגין זכייה של מלווה או שלטונות המס נגד החייב. הנושה לוקח חזקה על הרכוש ובדרך כלל הוא נמכר במכירה פומבית ואם נותר עודף, הוא מוחזר לחייב ממנו נלקח הרכוש.


עלות : Cost

1. הערכים שהוצאו בייצורו או בחידושו של נכס או מוצר עד להשלמתו. 2. לעיתים בא כתחליף למילה מחיר. 3. המקורות שיש להשתמש בהם על מנת להשיג מוצר מסויים, לרבות עלויות אלטרנטיביות – ראה ערך. במילים אחרות – העלות היא הקרבן הנמדד במונחים כספיים של הנדרש על מנת לקבל דבר מה בתמורה.


עלות אלטרנטיבית : Alternative cost

למעשה בכלכלה כל עלות היא עלות אלטרנטיבית, ראה מספר 3 בהגדרת עלות, וכן ראה עלות הזדמנות.


עלות הזדמנות : Opportunity cost

ראה גם עלות אלטרנטיבית. העלות הנובעת משימוש בגורם מסויים בנושא ספציפי, וכתוצאה מכך נגרם הפסד בשל השימוש האלטרנטיבי שניתן היה לעשות בו שימוש. למשל השקעת כסף במיזם מסויים, המחיר האלטרנטיבי הוא התשואה שניתן היה להשיג על השקעת הכסף בשוק המניות (בהנחה של סיכון זהה) .


עלות הייצור : Cost of production

סך העלויות ששימשו בתהליך הייצור של כמות מסויימת של מוצרים, לרבות כח אדם, חומרי גלם ועלויות חרושת, הכוללות אחזקה ופחת מכונות.


עמלה : COMMISSION

התשלום שמקבל סוכן או ברוקר בתמורה לשירותים שלו, בביצוע קנייה או מכירה של נייר ערך.


עסקה מחוץ לבורסה : OFF-FLOOR TRANSACTION, OUTSIDE TRANSACTION

עסקה בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה, אשר נעשית מחוץ לזירת המסחר. (גם: מסחר מחוץ לבורסה).


עסקים בינוניים וקטנים : SMB

Small Medium Business לעיתים גם   SME =   Small Medium Enterprises , שם כולל לקבוצת עסקים בינוניים וקטנים. בדרך כלל בשימוש במסגרת דיון מאקרו כלכלי ובסוגיות של תמיכה ממשלתית. הדעה הרווחת בקרב כלכלנים כי הדרך הזולה ביותר להשיג צמיחה היא על ידי תמיכה והקלות לחברות השייכות לקבוצת העסקים הבינוניים והקטנים.

אם כי ברור כי היכולת לייצר פרוקייטים משמעותיים בעזרת חברות בינוניות וקטנות הינו מוגבל ועיקר תרומתן הוא תעסוקה והשלמת פעילות לפעילות החברות הגדולות.


עסקת ספוט : Spot

העסקה הבסיסית ביותר בשוק המט"ח ופירושה החזקת מט"ח ליומיים. מקורו של המונח בעבר כאשר היו נדרשים שני ימי עסקים להעברת כספים בין מדינות. השער שהיה נקבע ביום העברה, מבוסס על שער החליפין, נכון לאותו יום וההפרש בין ריבית לשני ימי עבודה. כיום הביקוש לכסף פיסי על ידי יבואנים ויצואנים נמוך ומרבית הסוחרים בשוק מבצעים עסקות ספוט, אשר מהוות למעשה עסקה ללא מסירה, כלומר לאחר שני ימי עסקים פג תוקפה של העסקה.


עקום התשואה : POSITIVE YIELD CURVE

גרף, המציג את התשואה לפדיון, עבור אגרות חוב צמודות מדד ממשלתיות לתקופות שונות . עקום זה מבטא את הקשר, בכל נקודת זמן, בין שיעור התשואה לפדיון של אג"ח עקום תשואה חיובי , מצב שבו שיעור הריבית על אגרת חוב לטווח ארוך, גבוה יותר מאשר על אגרת חוב שפירעונה הוא בטווח הקצר והיא בעלת אותה איכות. עקום תשואה יורד, מצב שבו שיעורי הריבית על ניירות ערך לטווח ארוך נמוכים יותר משיעורי הריבית על ניירות ערך לטווח קצר. YIELD CURVE DECLINING עקום תשואה עולה, מצב שבו שיעורי הריבית על הלוואות לטווח ארוך גבוהות יותר מאשר על הלוואות לטווח קצר. YIELD CURVE RISING עקום תשואה שלילי , עקום בעל שיפוע שלילי המראה כי התשואה על ניירות ערך לטווח קצר גבוה מהתשואה על ניירות ערך לטווח ארוך. YIELD CURVE NEGATIVE


ערך גרט

ראה גרט


ערך מאזני, ערך פנקסני : BOOK VALUE

ההון העצמי של החברה, כלומר שווי הנכסים בניכוי הערך של התהתחייבויות כפי שהן מופיעים במאזן.

לעיתים מתייחס לערך של מניה בודדת. כלומר יש לקחת את הערך הכולל ולחלק במספר המניות.


ערך נוכחי : PRESENT VALUE

שוויו היום של סכום המיועד להתקבל בעתיד. השווי היום נעשה על ידי תהליך היוון של הסכום בעתידי במחיר הכסף מותאם לסיכון. נוסחת הערך הנכחי PV לתשלום יחיד בעוד תקופה היא: CF/(1+R)=PV כאשר CF משקף את תזרים המזומן בעוד תקופה ואילו r משקף את מחיר הכסף המותאם לסיכון של התקבול, לתקופה. התקופה מוגדרת כזמן בין היום לבין המועד הצפוי לקבל את הכסף. ניתן לחשב ערך נוכחי לסדרה של תשלומים או תקבולים, על ידי שמהוונים כל אחד בנפרד בשער הריבית המתאים לאורך התקופה שלו וסוכמים את המספרים – ראה ערך אדיטיביות


ערך שארית

ראה נצולת


עשיית שוק – ראה עושה שוק


פארי : PAR

1. שווה. ערך נומינלי או נקוב של נייר ערך. 2. ערך מתואם של איגרת חוב המחושב על פי ערך הנקוב בתוספת ריבית, הפרשי הצמדה וכד' המבוטא באחוזים מהערך הנקוב.


פארי פאסו : PARI PASSU

בלטינית: בדרגה שווה, באותו אופן - תנאים שווים, זכויות וחובות שוות. סעיף בהסכם נאמנות של החברה המגן על בעל איגרות החוב הקיימים במקרה של הנפקה נוספת של איגרות חוב, שאז איגרות החוב יהיו זכאיות לאותו ביטחון כמו הקודמות.


פונדמנטלי : Fundamental

ראה גישה פונדמנטלית


פורוורד (עסקת פורוורד) : FORWARD

עסקה המהווה הסכם בין שני צדדים למסירת סחורה בתאריך עתידי קבוע מראש, עבור סכום שנקבע במועד ביצוע העסקה. כאשר מדובר ב-FORWARD מחיר הקנייה או המכירה מחושב לפי הפרשים בין הריביות הנקובות על שני סוגי המטבעות, אשר מחושבים לפי המטבע המוביל מול המטבע המובל. (ראה ערך ציטוט)


פידיון : REDEMPTION

התהליך לפיו מחוסלת ההתחייבות באמצעות רכישה חוזרת של המסמך על ידי החברה המנפיקה.


פיזור סיכונים : SPREAD OF RISK

1. פעולה להקטנת סיכון על ידי גיוון. 2. תהליך שנוצר על ידי בניית תיק השקעות שבו תנודה של נייר ערך אחד המצוי בתיק מנטרלת תנודה של נייר ערך אחר.


פיחות : Devaluation

מצב בו חלה ירידה בערכו של מטבע מסוים ביחס למטבע אחר. תהליך הפוך לתהליך הייסוף, ראה ערך.


פינק שיט : Pink sheet

רמת הפינק שיט היא רמה הנמצאת מתחת לבולטין בורד (ראה ערך). חברות שאינן יכולות להיסחר ברשימה הראשית בשל אי עמידה בתנאים, מועברות לבולטין בורד. במידה והם אינן עומדות גם בתנאיה של מסגרת זאת הם מועברים לפינק שיט, הרשימה הנמוכה ביותר בהירארכיית המסחר של הנאסד"ק המתאפיינת בסחירות נמוכה ובתנודתיות גבוהה. מסגרת המסחר הזאת נקראת על שם צבע הדפים בהם הודפסו רשימות המניות ונתוניהם במסגרת זאת.


ציטוט : Citation

ברוקרים, באמצעות חדרי העסקאות שלהם, מצטטים, פירושו שהם נותנים מחיר לקנייה או למכירה. ציטוט לדוגמא של שער מטבע במונחי מטבע אחר יבוא תמיד ב-5 ספרות. למשל שער השקל דולר 4.3389, כאשר עלייה של 100 נקודות תהיה עליה לשער של 4.3489. ציטוט מטבע יבוא תמיד בסדר מסויים, כמות המטבע המובל לכל יחידת מטבע מוביל. בדוגמא לעיל הדולר היה המטבע המוביל והש"ח המובל. להלן טבלת מטבעות מובילים ומובלים. ראה רשימת קיצורים בערך מט"ח מטבע מוביל EUR 1 USD 2 GBP 3 מטבע מובל ILS,JPY,USD,GBP 1 JPY,ILS,CHF,CAD 2 USD,JPY,ILS 3


ציפיות רציונאליות : Rational Expectations

מונח זה הוטבע בסוף שנות השמונים על-ידי חתן פרס נובל בכלכלה לשנת 1995 פרופ' רוברט לוקאס. מושג זה בא לתאר הנחה על-פיה הפרטים יוצרים תחזית אופטימאלית בהתבסס על משתנים ידועים.

אותם פרטים רציונאליים עושים שימוש בכל המידע המצוי ברשותם ומבנים את כוחות הכלכלה, כך שבממוצע, הצפיות שלהם תואמות את המציאות.


צנע

הצנע היתה מדיניות הקיצוב שהונהגה כמדיניות כלכלית על ידי מדינת ישראל בתחילת שנות החמישים, מטרתה היתה לחסוך במטבע חוץ ולייצב את שער החליפין. מדיניות זו באה לידי ביטוי בשתי דרכים מרכזיות: בראש וראשונה, הגבלת הרכישה של מזון ומוצרי צריכה ובנוסף הכוונת אשראי והשקעות. בתחום המזון כל אזרח שובץ לחנות מכולת קבועה שבה קיבל את מוצרי המזון הבסיסיים על פי הקצבה קבועה, תמורת נקודות שהוקצבו לו בפנקס אישי. הוטלו גם הגבלות על כספים שניתן לקחת לחו"ל - אזרח ישראלי שיצא לחופשה באותה תקופה יכול לשאת עימו רק מעט דולרים. בהמשך עלו אף הצעות להגברת המדיניות בדמות ייצור רהיטים "עממיים" במחיר זול ועוד כהנה וכהנה הצעות.


קו מגמה : TREND LINE

תרשים בניתוח טכני של מניה הנעשה לגבי כיווני עבר של נייר ערך (או חוזה עתידי לסחורות בסיסיות) במגמה שהדבר יעזור לחזות תנועות מחירים עתידיות.


קו מנחה : GUIDE LINE

קו בניתוח טכני של מניות שמסביבו נע המחיר בתנודות קטנות יחסיות לגבי הממוצע שלהן במשך מספר שבועות.


קונסורציום של חתמים : UNDERWRITERS CONSORTIUM

מספר מוסדות פיננסים החוברים יחד לצורך הנפקת ני"ע של החברה. כל מוסד מתחייב לרכוש כמות מסוימת של ני"ע, אם אלה לא ירכשו על ידי הציבור.


קופת גמל : Provident fund

גוף פיננסי שבו צובר חבר חסכונות שמטרתם הבטחת רמת חייו בעת פרישתו מהעבודה .הקופה משלמת לחבר את הכספים שנצברו בתוספת הרווחים. "ועדת בייסקי", שחקרה את המפולת במניות הבנקים, כללההמלצה להפריד את קופות הגמל מהבנקים, וועדת בכר הובילה ליישום ההפרדה ב 2006. קופות הגמל הן משני סוגים: קופת גמל לשכירים קופת גמל לעצמאיים. מסלול ההשקעה של כספי החיסכון נקבע בדרך כלל על-ידי קופת הגמל, אך יש גם קופות גמל המאפשרות לחוסך לבחור את מסלול ההשקעה הרצוי לו, מבין מסלולים אחדים המוצעים לו על-ידי קופת הגמל. אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר מפרסם את התשואות שהשיגה כל אחת מקופות הגמל.


קופת גמל בנקאית : Bank provident fund

ראה קופת גמל, כאשר קופת גמל בנקאית מתייחס לקופת גמל המופעלת על ידי בנק.


קסטודיאן (בני"ע) : Custodian

שירותי משמורת של ניירות ערך. לקוח המחזיק תיק הרשום בבנק, נהנה משירותי משמורת של ניירות הערך בבנק. דמי המשמרת הם דמי קסטודיאן.


קרן גידור : Hedge fund

קרן שמטרתה לייצר תשואה חיובית ללא תלות בשאלה אם מחירי הנכסים עולים או יורדים. להבדיל מקרנות גידור, מנהלי תיקים או מנהלי קרנות נאמנות בשוק ההון שואפים "להכות את השוק" כלומר, בשוק יורד, מנהל קרן נאמנות יראה כהצלחה השגת תשואה שלילית, בתנאי שהיא גבוהה יותר (שלילית קטנה יותר) מתשואת השוק.


קרן נאמנות : UNIT TRUST MUNIFUNDS, MUTUAL FUND

מסגרת, שמטרתה השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם, בתנאי שנעשתה על סמך הסכם נאמנות ושפרטיה פורסמו באמצעות תשקיף.


רגולטור : Regulator

מושג כללי המתאר את פעילות הגורמים הממשלתיים בפיקוח על פעילויות כלכליות שונות. בין הרגולטורים הפועלים מטעם רשויות השלטון ניתן למצוא את המפקח על הבנקים, המפקח על הביטוח, הממונה על ההגבלים העסקיים, הרשות המפקחת על שידורי הכבלים והלוויין וכיוב'.


רווח אינפלציוני : INFLATIONARY GAIN

רווחים נומינליים, הנובעים משינויים בערך הכסף בלבד.


רווח בלתי מחולק : UNDISTRIBUTED PROFITS

היתרה המצטברת של רווחים נטו בחברה, שלא חולקו כדיבידנד לבעלי המניות, או שלא הועברו לקרנות.


רווח גלמי : GROSS PROFIT

השלב הראשון בדו"ח רווח והפסד, המתקבל כאשר מחסירים מהמכירות של החברה את הוצאות הייצור שלה במקרה של חברה יצרנית או את עלות המכר (COGS ראה ערך) במקרה של חברה מסחרית. כך למשל, אם מכרנו מוצרים ב- 1000 וקנינו אותם קודם לכן ב- 700, הרווח הגולמי יהיה 300.


רווח הון : CAPITAL GAIN

תמורת המכירה בין ערך השוק הנוכחי של נייר ערך, לבין העלות המקורית שלו כאשר מחיר המכירה גבוה ממחיר העלות המקורית של נייר הערך.


רווח לפני מס ופחת : EBITDA - EARNING BEFORE INCOME TAX DEPRECIATION AND AMORTIZATION

הרווח לפני מס פחת חשבונאי ובלאי הנדסי. נתון המעניין אנליסטים של חברות שבהן בוצעה השקעה גדולה מאוד והם מעוניינים לראות את התוצאות העסקיות לפני שיקולי הפחת והמיסוי. נתונים אלה משקפים בקרבה רבה את פוטנציאל תזרים המזומן של החברה ולכן מאפשרים הערכת שוויה.


רווח מהפעלה – ראה רווח תפעולי


רווח נקי : NET PROFIT או לעיתים NET INCOME

הרווח המתקבל לאחר שהוחסרו כל סוגי ההוצאות ונלקחו בחשבון כל ההכנסות ושולם המס. זה הרווח שאותו ניתן לצרף ליתרות (מתקופות קודמות) העומדות לחלוקה לבעלי המניות.


רווח תפעולי : OPERATIONAL PROFIT

הרווח כפי שמתקבל מכלל הפעילות העסקית, לאחר שהופחתו כל ההוצאות בגין הפעלת העסק, אך לפני הוצאות המימון והוצאות מיוחדות שאינן חלק ממהלך העסקים הרגיל. לאחר שקיבלנו את הרווח הגולמי, אנו מורידים ממנו את הוצאות שיווק ומכירה (ראה ערך) את הוצאות הנהלה וכלליות (ראה ערך) ואת הוצאות מחקר ופיתוח (ראה ערך), במידה והם קיימים. לדוגמא, אם קיבלנו שהרווח הגולמי הוא 300, הוצאות הנהלה וכלליות הם 120, הוצאות שיווק ומכירה הם 70 והוצאות מחקר ופיתוח הם 30, הרווח התפעולי יהיה 80.


ריבית : INTEREST

פיצוי כספי ללווה הניתן ע"י המלווה, עבור שימוש בכסף לתקופת זמן מוגדרת. בכלכלה: הביטוי למחיר הכסף, בתקופה נתונה.


ריבית דריבית, ריבית צוברת : Compound interest

צורת חישוב ריבית, לפיה בתום כל תקופה, הריבית נצברת על הקרן, ובתקופה הבאה היא נחשבת לחלק מהקרן, לצורך חישוב הריבית. גישה זו משמשת בחישובי ריבית אפקטיבית.


ריבית נומינלית : Nominal interest

מושג המופיע בהקשרים שונים, לעתים במובן של ריבית נקובה או ריבית תעריפית (ראה להלן) אך לפעמים גם במובן של ריבית אפקטיבית, אך ללא ניכוי המדד על מנת להבדילו מריבית ריאלית. לעתים המושג "ריבית נומינלית" עשוי להתייחס לריבית נקובה ריאלית, דהיינו ריבית ריאלית שלא עברה את תהליך החישוב של ריבית אפקטיבית.


ריבית נקובה

ראה ריבית תעריפית


ריבית תעריפית : Nominal interest

ראה גם ריבית נומינלית שער נקוב פורמאלית, מבלי שתהיה לו משמעות ממשית. על מנת לדעת את מחירו של הכסף, עלינו לדעת מידע נוסף כגון בסיס החישוב, תקופת החישוב או אינפלציה.


רכוש – ראה נכסים


רכישה ממונפת : Leveraged buyout – LBO

 רכישה, בדרך כלל של חברה, אבל יכולה להיות גם של נכסים כגון נכסי נדל"ן, כאשר התשלום בגין הרכישה ממומן באמצעות שילוב של הון עצמי וחוב, כאשר תזרים המזומן או נכסי המטרה הנרכשת משמשים להבטיח ולשלם את החוב. בדרך כלל גם אם מעורב הון עצמי, ה-LBO מתייחס למקרים בהם חלק הארי של המימון מגיע מחוב ולכן התלות בהחזרים מהנכסים או במימושם, היא גדולה. כמובן שבמקרה בו הנכסים מפסיקים להניב או מאבדים מערכם, הרכישה הממונפת הופכת להיות בסיכון גבוה ולעיתים מגיעה לחדלות פירעון במסגרתה נאלץ הרוכש לותר על הנכס באם מדובר בהלוואות נון ריקורס (ע.ע.) או "להביא כסף מהבית", במידה והוא נתן גם ערבות אישית או ערבות של החברה הרוכשת.

רכישות ממונפות אופייניות בתקופה של אופוריה בשווקים ומהוות חלק מהתפתחות בועת מחירי נכסים.


רשת קונספט : Concept net stores

רשת המורכבת מחנויות ייעודיות להצגת ומכירת מותגי החברה בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה. ראה בהרחבה גם חנות דגל.


שארית

ראה נצולת


שווי הוגן : Fair Value

מושג חשבונאי המשקף את העובדה כי בדוחות הכספיים, הערך המיוחס לנכסים לא תמיד משקף את ערכם האמיתי וכאן בא רעיון השווי ההוגן אשר בעזרת כללים חשבונאיים הנתמכים במתודה כלכלית-מימונית, מאפשרים לחשב את השווי ההוגן של הנכס.


שווי שוק : market capitalization

  "ערך המניות הרשומות למסחר בבורסה, המתקבל ממספר המניות כפול שערן , ידוע  גם כ"שווי בורסאי

ראה גם"market cap"  


שוק : Market

1. מקום פיזי או וירטואלי בו נפגשים קונים ומוכרים על מנת להחליף סחורות ובו נקבעים מחירי וכמויות שיווי המשקל של כל סחורה. 2. מושג השוק מתייחס גם לפעילות המסחר בסחורה מסויימת ומוגדרת ולאינטראקציה בין הקונים והמוכרים בסחורה זאת. למשל שוק הדירות בצפון תל אביב. המוצר לגביו מוגדר השוק הוא דירה צפון תל אביבית , ככל שהיא מוצר הטרוגני. השימוש במושג שוק לגבי מוצר כה הטרוגני נובע מהעובדה שההנחה בקביעה הזאת היא שכוחות השוק יפעלו באורח דומה על כל הדירות השייכות להגדרה זו, כלומר גם דירות בנות חדר וגם דירות בנות חמישה חדרים ינועו באותו כיוון, עליות או ירידות מחירים במצבי שונים. ניתן כמובן להגדיר לצרכים מסויימים הגדרה רחבה כגון שוק הדיור וצרכים אחרים שוק מצומצם יותר – שוק דירות היוקרה בשכונת צהלה.


שוק הון יעיל : Efficient Market

שוק הון יעיל נגזר מתיאוריה הגורסת שמחירם של ניירות ערך מכיל בתוכו את כל המידע הרלבנטי. כלומר אין טעם לנסות ולמצוא ניירות ערך זולים או למכור בחסר ניירות ערך שנראים יקרים כי השוק לוקח בחשבון את כל המידע. כך למשל הניסיון לבחירת מניות על פי מכפילי רווח קובע כי מניות בעלות מכפיל רווח נמוך הינן זולות. אולם תיאוריית השוק היעיל תגרוס כי מחירי מניות אלה כנראה מגלמים בתוכן "בשורות רעות", הצפויות במניות אלה ולכן מחירן הנראה זול לכאורה, אינו זול למעשה. התוצאה המעשית של תיאוריית השוק היעיל כי על המשקיע להעדיף השקעה בתעודות סל המשקפות בממוצע מדדי מניות רחבים ובכך ישיג המשקיע לאורך זמן את תשואה השוק, לעומת ניסיון "להכות את השוק" שלא יצלח בשל היותו של השוק יעיל ואז פעילות שמנסה למכור ולקנות מניות על פי מחירן הזול או היקר, מהווה פעולת סרק הגורמת לבזבוז משאבים בשל לעמלות הקנייה והמכירה המשולמות ובכך בפוגעת למעשה בביצועי התיק.

התיאוריה פותחה על ידי פרופסור יוג'ין פמה (עיין ערך) מאוניברסיטת שיקגו, אך מקורה בעבודות קודמות של כלכלנים ומתמטיקאים במאה ה-19.


שוק הון יעיל במובן החזק : Strong-Form Efficiency

השערת יעילות שוק ההון במובן החזק גורסת שהמחירים של ניירות הערך בשוק מכילים גם את המידע הפנימי שטרם פורסם. השערה זו מבוססת על העובדה כי למידע יש דרכים רבות להגיע לשוק והמוטיבציות להביאו לשם חזקות ולכן גם מידע פנים מוטמע במחירי המניות. ניתן לומר כי מרבית המחקרים אינם תומכים בהשערה זו וכי הדעה הרווחת שהשוק אינו יעיל במובן החזק ולכן החקיקה שהתפתחה במרבית שוקי ההון המפותחים בשמונים השנים האחרונות, אוסרת במפורש על שימוש במידע פנים, מתוך הכרה בעובדה כי המחירים אינן כוללים את המידע האמור. התגברות החקיקה הרגולציה בנושא מידע פנים, מעידה כי השוק תמים דעים כי השוק אינו יעיל במובן החזק.


שוק הון יעיל במובן החלש : Efficient Market (Weak Form Efficient

תיאוריה המצמצמת את יעילות השוק רק למידע הגלוי, כגון מחירי המניות לאורך התקופות שחלפו. על פי תיאוריה זו לא ניתן לעשות שימוש במחירי מניות על מנת לנבא את מחירן בעתיד. תיאוריה זו עומדת בסתירה לעבודות של המנתחים הטכניים (צ'ארטיסטים), העושים שימוש בתצורות של גרפים של תנועת המנייה, על מנת לנבא את תנועתה בעתיד מתוך אמונה שיש דפוס חוזר של תנועות במניה בלי קשר לאירועים הכלכליים או שזיהוי דפוס מסויים של תנועה מנבא את המשך הדפוס. בדרך כלל מרבית העבודות האקדמיות שבחנו את יעילות השוק במובן החלש, סבורות שאכן תיאוריה זו מתקיימת וכי לא ניתן להפיק ערך מוסף מעבודתם של מנתחים טכניים.

אחדים מהמנתחים הטכניים טוענים כנגדם כי הבדיקות לא בחנו באופן עדין מספיק את התנועות ואת המגמות וכי היכולת להפיק רווח נובעת מהעובדה כי הטמעת המידע בשוק אינה תמיד כה יעילה, למשל הודעה חשובה לגבי מנייה מסוימת עשויה להיתקל בתגובה חזקה של השוק אולם תגובה זו לא תמיד תשקף את כל המידע במיוחד כאשר המשמעויות אל ברורות ולכן מנתח טכני שיזהה מגמה כזאת עשוי להניב ממנה ערך מוסף תוך ניצול העובדה שהיא עתידה להמשך זמן נוסף או לעיתים לזהות תגובת יתר בדפוסים מסוימים ולבצע פעולה הפוכה.


שוק הון יעיל במובן החצי חזק : Semi-strong-form efficiency

יעילות השוק במובן החצי חזק פירושה שהשוק אינו יודע להפיק ערך מדוחות כספיים למשל או הודעות שפורסמו בציבור, וכי אנליסטים מומחים יכולים לנתח את המידע ובעזרתו לזהות ערך ולהצליח "להכות את השוק". השערת חוסר היעילות של השוק במובן החצי חזק עומדת מאחורי העסקת אנליסטים בהיקפים גדולים בחברות ההשקעה ויצירת מעמד אנליסטים כוכבים, מתוך אמונה שיש כאלה המסוגלים לקרוא את הדוחות ואת ההודעות לבורסה של החברות השונות ולהפיק מהם ערך גבוה יותר מאשר מרבית הציבור. המחקרים השונים חלוקים במסקנותיהם לגבי האם השוק יעיל במובן החצי חזק או לא.


שורט : Short

ראה מכירה בחסר


שער חליפין : Rate of Exchange

מדד משתנה שמטרתו לקבוע את היחס בין המטבעות השונים בהתחשב בערכם.

שער החליפין מושפע מעוצמות הכלכלה המיוצגים על ידי המטבעות הרלבנטיים, מהיקפי המסחר במטבעות השונים וציפיות שונות לגבי מחירי סחורות כגון נפט.

שער החליפין נמצא בשימוש כאשר יש צורך לאמוד את ערך של סכום כסף מסוים ולנקוב אותו במטבע אחר.


שר אוצר (בישראל) : Minister of Finance

השר המופקד על משרד האוצר ומהווה בשל כך בעל התפקיד הכלכלי רב העוצמה ביותר בישראל, ראה בהרחבה משרד האוצר.


תוספת יוקר : Cost of Living Allowance

תוספת שנועדה לפצות את השכירים במשק על השחיקה בשכרם ובכוח הקנייה שלהם. לרוב מקורה של שחיקה זו בתהליך אינפלציוני.

הסכם תוספת יוקר יכול להיות אחד משני הסוגים הבאים:

 

1.הסכם למתן תוספת יוקר חד-פעמית בו מוגדרים מאפייני התוספת כגון:

   שיעור תוספת היוקר, רכיבי השכר עליהם חלה התוספת,

   תקרת השכר עליו חלה התוספת...

2.הסכם בדבר המסגרת לתוספת היוקר לתקופה קבועה.

  בהסכם מסוג זה יכולים להילקח בחשבון המדד אליו מוצמד השכר,

  התנאים ההכרחיים למתן תוספת יוקר, עליית המדד בתקופה שקדמה

  לתשלום התוספת.


תיאורית יעילות השוק, ראה שוק הון יעיל


תיארוך לאחור : Backdating

נוהג פסול של מנהלים בעיקר בוול סטריט, לקבוע את תאריך הזכאות לאופציות לפי הערך הכדאי יותר ולא לפי יום הענקת האופציות בפועל ובכך לתת הטבה גדולה למקבלי האופציות שהיו בדרך כלל הם עצמם וקבוצת מקורבים. השערורייה התפוצצה במהלך 2006 שאז ה-SEC החל לחקור את העניין והעמיד מספר מנהלים לדין. יעקב (קובי) אלכסנדר שהיה אחד ממייסדי קומברס ומנהלה במשך שנים רבות ברח, עקב השערורייה, לנמיביה ושם ניסה הממשל האמריקני ללכוד אותו תוך ניסיונות להביא להסגרתו.


תיסוף

 ראה ייסוף


תכנית אופציות לעובדים : Employee Stock options plan

תוכנית של תגמול עובדים הכוללת הענקת אופציות, לעיתים בשלבים שונים במחירי מימוש שונים על מנת ליצור זיקה מתמשכת בין העובדים, בעיקר עובדי מפתח, ובין החברה.


תמ"א – תוספת מכסת אחוזים

שיעור תוספת המתווספת לערך המכס על מנת לשלם את מס קנייה. התמ"א עצמו אינו מס אלא מקדם המאפשר להגדיל את המס על מוצרי יבוא על מנת להשוות את בסיס התשלום שלהם לתוצרת המקומית. הסכמי הסחר הבינלאומי רואים בתמ"א דרך מתחכמת להגדיל את המכס בניגוד להסכמי הסחר הבינלאומיים.


תמחור מחדש – : Repricing

מתייחס לתנאי אופציות, למשל, שינוי מחיר המימוש של האופציה.


תקינה בינלאומית חשבונאית (מוסד האם) : International Accounting Standards Committee Foundation – IASC

מלכ"ר הרשום במדינת דלוור שבארה"ב המהווה את גוף האם של IASB (ראה ערך) המטפל בתקינה הבינלאומית החשבונאית. מלכ"ר זה ממומן על ידי גורמים פרטיים במטרה לשמור על עצמאותו. תקציבו ב-2006 עמד על 12 מיליון ליש"ט ובראשו עומדים 22 נאמנים המקבילים לבעלי מניות בחברה מסחרית. לצידם פועל המועצה המייעצת SAC בת 40 חברים המקבילה לדירקטוריון. מועצה זאת מקיימת פיקוח על פעילות ה- IASB המבצע בפועל את עבודת התקינה.


תקינה בינלאומית – כללים : IFRS

כללי התקינה הבינלאומית העתידים על פי סדרת הסכמים בינלאומיים להיות מיושמים בשלבים שונים ברחבי העולם, על מנת ליצור האחדה של דוחות כספיים, בפרט על רקע תהליך הגלובליזציה של חברות.


תקן חשבונאי

התקן החשבונאי הינו סדרת כללים על פיהם עורכים את הדוחות הכספיים. כל תקן חשבונאי המוצא בישראל על ידי המכון לתקינה חשבונאית הכולל בתוכו ייצוג של לשכת רואי החשבון והאקדמיה, מתייחס לנושאים מוגדרים. החל מ- 2005 התקינה החשבונאית בישראל עובר תהליך התאמה עם התקינה החשבונאית הבינלאומית ועד 2008 יש כוונה להגיע לתיאום מלא.


תקנות בזל 2

ראה בזל 2


תרשים נרות : Candlesticks

תרשים המספק נתונים על תנועת נייר ערך לאורך זמן עם נתונים נלווים. מקורו של התרשים ביפן. החלק המרכזי של הנר נקרא "הגוף" מציין את הפער בין שער הפתיחה ושער הסגירה ואילו הציר האמצעי נקרא "הציר" ומסמל את קצות המסחר – המרחק בין השער הגבוה היומי לשער הנמוך היומי. כאשר הנר בצבע אדום, שער הפתיחה גבוה משער הסגירה וירוק בו שער הסגירה גבוה משער הפתיחה.


תשואה על ההון : Return on capital , return on Equity , ROE

עקרונית ניתן למדוד לכל חברה תשואה על ההון, על ידי היחס בין הרווח לבין ההון העצמי, אולם למעשה מדד זה נפוץ ורלבנטי במיוחד בהשוואות בין בנקים. התשואה המקובלת בין הבנקים המובילים בעולם נעה סביב 15%-20%, כאשר במערכת הבנקאות הישראלית, למעט מקרים חריגים, לא הגיעו בדרך כלל ליותר מ-10%-15%.


– רשות המזון והתרופות בארה"ב : FDA

הרשות הקובעת אילו תרופות יאושרו לשימוש ובאילו תנאים וכן קובעת סטנדרטים לשיווק מזון. החלטותיה הינן מרכזיות לחברות התרופות ותוספי המזון בעיקר.


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול