lomdon
ספריםעסקיםכלכלהעיתונותספרים כלכלים
עגלת קניות
על מנת ליצור עגלה חדשה יש ללחוץ על הכפתור: "הוסף לסל" הנמצא ליד המוצר אותו רוצים לרכוש.
הזמן כעת

מילון כלכלי עסקי

המילון כולל בתוכו שמות ומושגים במספר תחומים

תוכל לדפדף רק בחלק של המילון. אם תלחץ על מושגים, תקבל רק את רשימת המושגים ושם תוכל לחפש את הערך הרצוי. במידה ואתה מחפש שמות, לחץ על שמות והמילון יתמקד רק בשמות.

באותו אופן תוכל למקד את החיפוש שלך בעסקים, פיננסים או משפט.

הנחיות לשימוש במילון

כמו כן, אם מצאת מילה או מושג או שם במקום שהוא לדעתך שגוי, נודה לך על משלוח הערה למייל [email protected] בכל מקרה תקבל/י התייחסות חוזרת להערתך וכן המעירים נכונה יתוגמלו על ידי ההוצאה לאור בשי.

במידה ואתם לוחצים על ערך כלשהוא וההסבר אינו מספק אתכם, תקבלו בסוף הערך אפשרות מיידית לבצע חיפוש בגוגל או ב-MSN לגבי המושג המבוקש ולהרחיב את המידע שחיפשתם.

 משפטי משפטי

 עסקי עסקי

 פיננסי פיננסי  : Capital Requirement

ראה הלימות הון


אורך הזרוע : arm length

עקרון בעולם המשפט המתייחס לעסקאות הנעשות בין צדדים קשורים, כגון העברת נכסים בין בני משפחה. על פי העקרון המחיר צריך לשקף ערכי שוק , גם אם קיימים אינטרסים להציג מחירים וערכים שונים. ראה גם מחירי העברה. ה-OECD, הפעיל את העיקרון על מערכות עסקיות בינלאומיות שמטרתן למנוע העברות ערך בין מדינות, על מנת למנוע תמרון של אנשי עסקים בהעברת נכסים ורווחים למדינות בהן שיעורי המס נמוכים יותר.

, ,


אחוז מס שולי : Marginal rate of income tax, Marginal income tax bracket

שיעור מס הכנסה שבו חייב השקל האחרון במשכורת העובד (שהוא בדרך-כלל אחוז המס הגבוה ביותר שחל על משכורת זו). בישראל נקבע אחוז המס השולי בעיקר לפי מדרגות המס. אחוז המס השולי החל על כל עובד ואחוז המס השולי המרבי מהווים אינדיקטורים לנטל המס. בישראל טבע שר האוצר דאז, משה נסים, את הכלל הנודע "עיקר ממונו של אדם בידו", והוריד את שיעור המס השולי המרבי מ-60% ל-48%. בשנים 2003 עד 2006 נערכה הורדה הדרגתית של שיעור המס השולי בישראל, במסגרת יישום המלצותיה של "ועדת רבינוביץ" להפחתה הדרגתית של נטל המס על הכנסה מיגיעה אישית. תהליך הפחתה זה צפויה להימשך עד שנת 2010. הדרישה שאחוז המס השולי יהיה פונקציה לא יורדת של ההכנסה, כלומר שהמס יהיה מס פרוגרסיבי היא דרישה בסיסית, כמעט מובנת מאליה, ממערכת מס תקינה. למרות זאת, היו מצבים שבהם פקודת מס הכנסה לא קיימה דרישה זו, וכתוצאה מכך נגרמו עיוותים בולטים בחישוב המס.


איגוד מקצועי : LABOR UNION, TRADE UNION

התאגדות של שכירים לשם הגנה על תנאי העבודה ושיפורם, כך שכוחם של העובדים המאוגדים יאזן את כוחו של המעסיקה. איגוד המקצועי מייצג את העובדים במשא ומתן קיבוצי ופועל גם לשיפור רווחת העובדים.

איגודים מקצועיים נוסדו לראשונה באנגליה בסוף המאה ה-18. שיעור החברים באיגוד מקצועי מבין כלל השכירים נמצא בירידה. לקביעת הזכות להצטרף לאיגוד מקצועי מסוים מקובלות שיטות אחדות: הצטרפות על בסיס מקצוע מסוים (craft union): ההסתדרות הרפואית בישראל, המאגדת רופאים בלבד, היא דוגמה לאיגוד מקצועי מסוג זה. קרוי גם איגוד מקצועי אופקי (horizontal union). איגוד מקצועי ענפי (industrial union): ההצטרפות אליו היא על בסיס מפעל או ענף מסוים. קרוי גם איגוד מקצועי אנכי (vertical union). ההצטרפות במסגרת ההסתדרות הכללית פועלים איגודים המקצועיים אחדים שההצטרפות אליהם היא על בסיס ענפי, כגון: הסתדרות המהנדסים, הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח,הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל, הסתדרות הפקידים. איגוד מקצועי כללי (multicraft union): ההצטרפות אליו היא ללא הבחנה בין סוגי העובדים. ההסתדרות הכללית היא דוגמה מובהקת לאיגוד מקצועי מסוג זה. מבחינת אופיים, ניתן להבחין באיגודים המקצועיים שתי מגמות בסיסיות, המשולבות באופי האיגוד: • איגוד מקצועי כלכלי, שהדגש בפעולתו הוא על השגת הישגים כלכליים לחבריו: העלאת שכרם ושיפור תנאי עבודתם. אין לאיגוד כזה עניין בשינוי המערכת החברתית. • איגוד מקצועי פוליטי, שהדגש בפעולתו הוא על הגשמת אידיאולוגיה פוליטית, כגון הגברת השוויון בין כל העובדים, והעברת הבעלות על אמצעי הייצור לידי העובדים. האיגוד המקצועי משיג את יעדיו על ידי שימוש במספר דרכים ושיטות: • משא ומתן קיבוצי עם המעסיקים, • הפעלת הכוח הכלכלי שבידי הארגון וחבריו, • שביתות ועיצומים, • פעילות פוליטית לקידום חקיקת עבודה המשפרת את תנאי העבודה המינימאליים


אסטרטגיית נייטראליות השוק : Market neutral

אסטרטגיה שבה נוקטים מנהלי השקעות בפרט בקרנות גידור, שעיקרה ניצול פערים במחירי מניות או כשלי שוק. במסגרת אסטרטגיה ו הם משקיעים   Long ו- Short  על מניות מאותו סקטור, או אותו שוק. האסטרטגיה הזאת מנטרלת את התנהגות השוק. למשל אם נשקיע במניה הצפויה להציג את הביצועים הטובים ביותר בתל אביב 100 ונמכור בחסר את המניה הצפויה לתת את הביצועים הגרועים ביותר, ללא קשר לתנועת השוק, יהיו רווחים במידה ואכן התחזית תתממש.


באזל 2

ראה בזל 2


בזל 2 : Basel II

תקנות שנקבעו על ידי המועצה בבזל העוסקת בפיקוח בינלאומי על בנקים ובקביעת סטנדרטים בינלאומיים והקובעת את רמת הלימות ההון וכנגזרת מכך את הדרך בה על הבנקים לנהל את תיק ההלוואות שלהם ולהעריך את הסיכונים הכרוכים בו.


ביטוח לאומי : National Insurance, Social Security

: • מוסד שמטרתו ליישם את רעיון הערבות ההדדית בין אזרחי המדינה. פעולות אלה נעשות על ידי תשלומים לאזרחים שונים במצבי משבר אישיים, כגון אבטלה, פגיעה פיסית או נפשית שאירעה בעבודה או בדרך אליה, לידה ועוד. בישראל הבט"ל מטפל גם בהחזר בשל שירות מילואים. • ואמור להבטיח חגורת ביטחון לאזרחים במצבי משבר כלכלי - אישי..

מקור הרעיון בגרמניה של סוף המאה ה-19 שם הונהג ביטוח בשל נכות וזיקנה. במהלך מלחה"ע ה-2  הציג ויליאם בוורידג' לפרלמנט בבריטניה תוכנית ובה הציע ביטחון סוציאלי לכל ימי חיי אזרח במדינה. לאחר המלחמה הביאה התוכנית להקמת ביטוח לאומי בבריטניה. ב-1952 נחתמה אמנה בינלאומית שקבעה תקנים מינימאליים לביטוח סוציאלי: טיפולים במחלות, זיקנה, שארים ונכויות בעבודה. 

 


ביטוח פנסיוני : Pension plan

 תוכנית שנועדה להבטיח לעובד ולבני משפחתו הכנסה בתקופה של אי עבודה: הנגרמות מנכות, זיקנה או מוות. בתוכניות אלה נכללים קרנות פנסיה המנוהלות על ידי גופים מקצועיים בשוק ההון, פנסיה מתקציב המדינה, ביטוחי מנהלים וקופות תגמולים. המטרה המשותפת של כל סוגי התוכניות הן לספק הכנסה לעת זיקנה. במרבית כלכלות העולם יש עידוד עובדים לביטוח פנסיוני, באמתעו הקלות מס על חסכון של עובדים, ופוטרת ממס  הפרשות מעבידים למטרה זו.


ביטחון סוציאלי : Social security

תפיסה חברתית המתבטאת במערכת של חוקים ותקנות שנועדו לספק לאזרחים יכולת קיום בסטנדרט מוסכם גם בתקופות של מצוקה כלכלית, בין אם היא אישית ובין אם היא מתייחסת לציבור גדול. הכלים המשמשים לרשת הביטחון הם מוסד לביטוח לאומי, חוקים החלים על מעסיקים, פעילות המתבצעת ברמת הרשויות המקומיות, ותמיכה בארגוני המגזר השלישי על ידי הממשלה המייצרים השלמות במקומות בהם הכלים הפורמליים אינם יכולים לפעול בשל מגבלות שונות.:


בלתי חוזר : Irrevocable

מונח משפטי המצורף למסמכים שונים כגון ייפוי כוח,  מכתב אשראי ומסמכים אחרים ובו הנותן אינו יכול לשנות את דעתו ולבטל את ייפוי הכוח או ת מכתב האשראי. הפוך למסמך שהוא Revocable, קרי ניתן לביטול.


גמירת דעת

מושג בדיני חוזים המהווה את אחד התנאים לקיומו של חוזה. בעיקרו התנאי מדבר על הצורך להבין מהחוזה כי הצדדים אכן הביעו את רצונם המלא להתקשר בחוזה. מצב של אי גמירת דעת יכו להיות למשל התניות שהחוזה יכנס לתוקף בעתיד אם יתרחשו כמה דברים, או מסמך המציין כי הצדדים עדיין צריכים ללבן מספר נושאים ביניהם.


דח"צ (דירקטור חיצוני)

בעל תפקיד הממונה על פי חוק החברות בישראל ואשר חייב להיות תושב ישראל ללאזיקה כלכלית לחברה בה הוא מכהן כדירקטור או לתאגיד קשור לה.

 נדרש גם שהדח"צ לא יהיה בעל קשר מהותי להנהלה העסקית שלה או של תאגיד קשור לה.

החוק מחייב בכל חברה ציבורית כהונת שני דח"צים לפחות. בעבר הדירקטור העצמאי נקרא דמ"ץ (דירקטור מטעם הציבור). ועדת הביקורת בחברה הציבורית מונה 3 חברים אשר מתוכם שניים הם דח"צים. הוראות החוק מנסות להבטיח את אי תלותו של הדח"צ ואת האובייקטיביות שלו בביצוע תפקידו. החוק קובע כי הדח"צ ימונה על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל ובלבד שיתקיים אחד מאלה: במניין קולות הרוב באסיפה זו ייכללו לפחות שליש מקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה, או שסך קולות המתנגדים למינוי מקרב אלה שאינם בעלי שליטה כאמור לא יעלה על אחוז מכלל זכויות ההצבעה בחברה. מטרת הוראה זו היא לנטרל במידת מה את השפעת בעלי השליטה בהחלטה בדבר מינוי הדח"צ ולהקנות כוח בהחלטה זו לבעלי המניות שאינם בעלי השליטה. דרך נוספת בה מנסה החוק להבטיח את אי תלותו של הדח"צ היא ההוראה המגבילה את יכולת החברה להביא לפיטורי הדח"צ. את כהונת הדח"צ ניתן לסיים אך ורק בשל העילות הקבועות בחוק, ברוב זהה לרוב הדרוש למינויו של הדח"צ או בדרך של פנייה לבית המשפט. החוק אף הגביל במידת מה את יכולת השליטה של הדירקטוריון על התגמול אשר יינתן לדח"צ, ותקנות שהתקין שר המשפטים בהקשר זה קובעות טווח של סכומים אשר יינתנו כתגמול בגין שירותי הדח"צ, וכן את אופן חישוב החזר ההוצאות המגיע לדח"צ. עוד קובעות התקנות כי התגמול אשר יינתן לכל הדחצ"ים בחברה יהיה תגמול זהה. החוק אף קובע הוראות אשר נועדו למנוע ניגוד אינטרסים בין חובת הפיקוח אשר הוטלה על הדח"צ לבין ענייניו האישיים או חובות המוטלים עליו במסגרת תפקיד אחר אותו הוא ממלא. .


דיני עבודה

מכלול החוקים וההלכות המתייחסים לחובות וזכויות עובדים ומעסיקיהם, במסגרת מקומות תעסוקתם ובזיקה אליהם.


הון ושלטון : Money and Power

הביטוי עלה בתודעה הציבורית בישראל על רקע הטענות לריכוזיות היתרה במשק הישראלי, טענות שהחלו להיות מועלות בשנים 2007 ואילך, עת הועלתה הטענה כי מרבית המשק הישראלי נשלט על ידי 18 משפחות בלבד ועד להצעות החוק נגד ריכוזיות שהחלו להתגבש לחקיקה ב-2012.

אולם למעשה מקורם הרבה קודם לכן. הביטוי המובהק ביותר של הון ושלטון היה בסוף המאה ה-19 בארה"ב, בעת ששלושת הטייקונים הגדולים של המשק האמריקני דייויד רוקפלר (ע.ע) שעושרו לבד היה שווה ל-1% מכלל הנכסים באמריקה, אנדרו קרנגי (ע.ע) וג'יי, פי  מורגן, שלישיה שהיקף רכושם המשותף נאמד במונחי ימינו במעל טריליון דולר. סכום זה שווה ליותר מאשר העושר המצרפי של 50 האנשים העשירים בעולם בשנת 2013. בעת הבחירות של 1996 כשהיתה סכנה ממשית שנציג הדמוקרטים וויליאם ג'נינגס  בריאן הצעיר בן ה-36, שנחשב רדיקלי ונואם מחונן, ואיים לפרק את התאגידים הגדולים, יזכה בבחירות, חברו שלושת הטייקונים ותרמו תרומות שבערכי היום נאמדים ב- 60 מיליון דולר למתחרהו הרפובליקני - וויליאם מקינלי. תרומות אלה הפכו את מערכת הבחירות הזו ליקרה ביותר בתולדות ארה"ב (עד אותו יום) וגרמו לכך שהמועמד הרפובליקני הוציא פי חמישה מאשר יריבו הדמוקרטי על מערכת הבחירות. שלושת הגדולים גייסו גם את כל הקהילה העסקית שהפריחה איומים כי אם ייבחר המועמד הדמוקרטי, הם יסגרו מפעלים. שיעור האבטלה באמריקה, למרות הצמיחה המואצת, יצרה לחץ ממשי על רבים מהמעמד הנמוך, שחששו מהגורל הצפוי להם במידה והמועמד הדמוקרטי יזכה בבחירות. למסכת הלחצים נוספה העובדה שהבחירות לא היו ממש חשאיות וניתן היה לדעת מי מצביע למי. בסופו של דבר, הרפובליקנים ניצחו בבחירות, לאחר מערכת בחירות מורטת עצבים, תוך שעשירי אמריקה של אותם ימים מוכיחים כי ניתן לקנות שלטון בעזרת הון.

 

 


הטרמה : front running

הטרמה היא ביצוע פעולה בנייר ערך לאור ידיעה מוקדמת על עסקה עתידית של לקוח או גורם מקורב בניירות ערך. לדוגמא, יועץ השקעות היודע כי אחד מלקוחותיו מבקש לרכוש כמות גדולה של נייר ערך מסוים ומקדים וקונה ניירות ערך מסוג זה לחשבונו הפרטי, לאור הערכתו כי הביקוש של לקוחו לנייר הערך יביא לעליית שער, מבצע פעולת הטרמה. באוקטובר 2015 פורסמה הצעת חוק האוסרת על ביצוע פעולות הטרמה הטרמה שונה ממידע פנים המתייחס למידע מהותי על פעילות החברה, חוזה, עסקה, פיטורין, נזק גדול וכיוב' המהווים מידע הנוגע לחברה עצמה ואשר ניצולם יכול לשמש יתרון בידי אנשי פנים המחזיקים במידע זה.


הרמת מסך : Piercing the Corporate Veil

כלי משפטי שמאפשר לדרוש מבעלי המניות של חברה בע"מ או בעלי תפקידים בכירים בה, את החובות וההתחייבויות של החברה. מנגנון החברה בע"מ מייצר הגנה לבעלי המניות כנגד נושי החברה, אבל בנסיבות מסויימות, החוק מאפשר ביטול ההגנה הזאת, כאשר יש נסיבות לחשוב שההגנה נוצלה לרעה, לעושק החברה או בעלי החוב שלה או עובדים או לקוחות. 

 


השערת חזקה

במצבים בהם שוררת אי ודאות לגבי התנהגות של גורם מסויים ויש צורך להסיק כיצד היה יכול להתנהג בנסיבות אלה, מתקיימים לעיתים תנאי המאפשרים לשער השערה על התנהגות זאת. המילה חזקה פירושה, כי חזקה על הצד המסויים כי היה נוהג כך וכך בנסיבות הללו


זכות מצרנות : Pre emptive right

זכות של משקיעים לשמור על החלק היחסי של השקעותיהם. הזכות מקנה את הזכות להשתתף בסבבי גיוס הון בחברה באופן המאפשר בתמורה להשקעה נוספת לשמור על שיעור הבעלות הקיים), זכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות המוצעות למכירה על ידי בעל מניות אחר בחברה, וכן הזכות להצטרף למכירה של מניות על ידי בעל מניות אחר בחברה.


חברות דירוג אשראי : Credit rating agencies

חברות העוסקות בדירוג אשראי כגון בחו"ל סטנדרט אנד פור S&P, מודיס Moody's , Fitch העולמיות או בישראל מעלות החברה הראשונה שהוקמה ע"ע ומייצגת למעשה את  S&P ומידרוג ע"ע, המייצגת את  Moody's . 


חוזה (הסכם) : Contract

הסכמה לגבי עניין או קבוצת עניינים קשורה, המסדירה את החובות והזכויות של הצדדים לאותה הסכמה. על מנת שהחוזה יהיה בעל תוקף, מתחייבים מספר תנאים מצטברים – גמירת דעת של הצדדים להסכם (שלא ייווצר הרושם כאילו אחד הצדדים עדיין נמלך בדעתו), מסוימות (קונקרטיות) החוזה (רכיבים מהותיים, צריכים להיות מוגדרים, כגון תכולת החוזה, מחירים, זמני אספקה וכיוב) חוזה יכול שיהיה גם בעל פה, אם כי בחוזים הנוגעים לנדל"ן נדרש חוזה בכתב.


חוזה אחיד

חוזה שבו גורם עסקי מסויים עומד מול קבוצה גדולה של לקוחות או צרכנים ומקיים עסקה חוזית מול כולם בתנאים דומים. לדוגמא רכישת כרטיס לסרט, מהווה עסקה חוזית מסוג חוזה אחיד, בין בית הקולנוע לבין הלקוחות. בגלל המבנה המונופולי של העסקה, חוזים אחידים כפופים לפיקוח רגולטורי וקיים גם בית דין לחוזים אחידים שעושי לפסול תנאים מסויימים כתנאים מקפחים. יכולתו של בית הדין לפסול תנאים כאלה הינה גם בדיעבד ומשפיעה על התוצאות גם לאחר שלמעשה נחתמה העסקה והרוכש הסכים לתנאיה.


חזקה חלוטה

ראה השערת חזקה והוסף: השערת חזקה מיוחדת שאינה מותירה מקום לספק לגבי התנהגות הצד לגביו נקבעת ההשערה.


חכירה לדורות : Long Term Lease

מושג בחכירת מקרקעין המתייחס לעסקה שבה הזכות נשמרת לשוכר להשתמש בקרקע מעל 25 שנים.


חכירה מימונית (הונית) : Financial lease

מינוח שהתפתח בעיקר סביב החכרת נכסים בעלי אורך חיים סופי, כגון מכוניות, כאשר החכירה מסווה למעשה עסקת מכירה שבה לא בוצעה בפועל העברת הבעלות על הכנס שלכאורה שייך עדיין למחכיר. בעיקרה מדובר בעסקת רכישה באשראי, אשר רשומה כמו עסקת שכירות, כאשר בתום התקופה רוכש הקונה את הנכס במחיר סימלי. על מנת שעסקה תוכר כעסקת ליסינג מימוני צריכים להתקיים מספר תנאים מצטברים. 1. קיימת אופציה הזדמנותית, היינו אופציה שכדאיות מימושה ע"י השוכר בסוף התקופה אינה מוטלת בספק, או לחלופין בסיום התקופה מועבר הנכס לחור ללא כל תוספת תשלום מצידו. 2. תקופת השכירות מכסה חלק ניכר מתקופת החיים המועילים של הנכס (75% ויותר לפי כללי החשבונאות). 3. ערך נוכחי של השכירות זהה לערך המכירה של הנכס ביום חתימת עסקת הליסינג. היינו, היוון תשלומי השכירות שווה לערך המכירה של הנכס לפי כללי החשבונאות נדרש שהערך הנוכחי לא יפחת מ 90% משווי הנכס). 4. מבחן נוסף שהוצע מתייחס לסיכון, ולפיו הצד לעסקה שעליו נופלים סיכוני אובדן הנכס הוא הבעלים. לפיכך, אם חברת הליסינג נושאת בסיכון, אזי מדובר בשכירות ולא במכר.


חסר : Short

מצב בו מכרנו נכס שאינו בבעלותנו, כלומר הנכס במצב שורט: אנו חייבים את הנכס ועלינו לרכוש אותו על מנת להחזירו למי ששאלנו ממנו. אסטרטגיה זו משמשת בעיקר בעת שמניחים כי מחיר הנכס עשוי לרדת ולכן מכירה בחסר = שורט, יכולה לייצר רווח, מאחר ואנו צפויים לרכוש את הנכס לאחר שמחירו ירד ולהחזירו לבעליו. ההפרש בין מחיר המכירה הגבוה ומחיר הקניה הנמוך הוא הרווח הצפוי.

 


כינוס נכסים

כינוס נכסים הוא סטאטוס, שמתחיל לפני הכרזת פשיטת רגל, ונמשך לכל אורכה. בית-המשפט המחוזי, לבקשת החייב או לבקשת נושה, נותן צו כינוס טרם הכריזו על החייב כפושט רגל. משמעות הכינוס היא, שכל חובותיו, נכסיו ורכושו של החייב, בעבר, בהווה ובעתיד, נתונים לכונס הרשמי. הפקודה נותנת פתרון מובן למניעת הברחת נכסים, על-ידי "ביטול הענקה" של נכסים, שהעביר החייב לאחרים בעשר השנים שלפני פשיטת הרגל, לרבות רישומים פיקטיביים על שמות בני-משפחה ומקורבים. נכסים בעתיד יכולים להיות ירושה צפויה, חובות ותגמולים שמגיעים לחייב, קופות גמל שעומדות להשתחרר וכו'. התשלומים החודשיים שמשלם פושט הרגל וכספים שמקורם במימוש נכסיו, מתנקזים לקופת הכינוס. הכונס הרשמי מנהל את הקופה, וממנה הוא משלם דיבידנדים לנושים על-פי "דין קדימה" קבוע בפקודה. חוב בשל מזונות ובשל שכר לעובדים וחוב לרשויות המס, לעולם יזכו לדין קדימה על-פני חוב לאדם פרטי, לשוק האפור ואפילו לבנקים. ראה גם ערך פושט רגל


מבחן הכנסה : Income test Means test

מבחן המתייחס להענקת זכויות למבוטחים, כגון במוסד לביטוח לאומי או במוסדות סוציאליים אחרים. כך למשל, קיימת גישה לפיה זכאי לקצבת הבטחת הכנסה יהיה מי שהכנסתו נמוכה מתקרה מסוימת שנקבעה בתקנות הביטוח לאומי. לגבי קצבת זקנה למשל, הוחלט לוותר על מבחן ההכנסה, והמאבק העקרוני נמשך בין שתי הגישות, אלה התומכים במבחני הכנסה לצורך זכויות מסוימות ואלה הנוקטים בעקרון האוניברסאליות של הביטוח לאומי. אולם המינוח מתייחס גם להקשרים רבים נוספים, בהם מבחן ההכנסה הינו רלבנטי לקבלת זכויות.


מדרגות מס הכנסה : Graduated tax scale

מס הכנסה הוא מס פרוגרסיבי, כלומר ככל שעולה השכר החייב במס עולה לא רק סכום המס, אלא גם שיעור המס. שיעורי המס המתאימים לרמות השכר השונות, כפי שהם מוגדרים בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה, יוצרים את מדרגות המס. שיעוריו המדורגים של המס נועדו ליצור שוויון בנטל המס ולחלוקה מחדש של ההכנסה הלאומית, כך שרמת חייהם של בעלי ההכנסות הנמוכות, תעלה. שיעורי המס בכל מדרגה קובעים את אחוז המס השולי. בשנים 2003 עד 2006 נערכה הורדה הדרגתית של מדרגות המס בישראל, במסגרת יישום המלצותיה של "ועדת רבינוביץ" להפחתה הדרגתית של נטל המס על הכנסה מיגיעה אישית . תהליך הפחתה זה צפויה להימשך עד שנת 2010.


מהפכה חוקתית

מונח שנטבע על ידי השופט העליון ברק בפרשת בנק המזרחי. ברק הכריז על מעמדם של חוקי היסוד כחוקים שמעל החוקים הרגילים ועל סמכותו של בית המשפט לבטל חוקים הסותרים אותם. לאחר פסק הדין הרחיב את החוקים גם לנושאים שלא נכללו בהם במפורש ובפרט נושאי זכויות אדם.


מימון : Finance

א.      שם כולל לענף כלכלי שהתפתח מתוך מיקרו-כלכלה בתת ענף של תורת הפירמה.

ב.       בעברית הפעילות הכרוכה בהשגת מקורות לפירמה, באנגלית ראה Financing


מכירה בחסר

ראה חסר או Short  


מסויימות

מושג בדיני חוזים המהווה את אחד התנאים לקיומו של חוזה. בעיקרו התנאי דורש כי החוזה יכלול את הפרטים העיקריים הנדרשים על מנת לתת לחוזה תוכן. למשל העדר תאריך ביצוע, העדר מחיר או העדר זמני אספקה, עלולים להצביע על העדר מסוימות ולכן אי תוקף לחוזה.


מצרנות : pre-emptive right

ראה זכות מצרנות


נייטראליות השוק

ראה אסטרטגיית נייטראליות השוק או  Market neutral


סאב פריים : Sub-Prime

 

הלוואות הניתנות ללווים בעלי כושר החזר נמוך ללא בדיקה ממשית של שווי הנכס ויכולת ההחזר שלהם. הלוואות אלה ניתנו בריביות גבוהות למטרות שונות, החל במשכנתאות לדירות וכלה בהלוואות לרכישת כלי רכב.
על מנת לייצר מראית עין של החזרים, נתנו המלווים הלוואות ל-30 שנים כאשר בשנים הראשונות (בדרך כלל שנתיים) הלוואות בריבית זולה ולאחר מכן ליתרת השנים ריבית גבוהה יותר.
ההחזר הראשוני איפשר לנותנות ההלוואות לאג"ח את ההלוואות ולמכור אותן לגופים שונים כנכסים מניבי הכנסה. עיין ערך MBS.
הבשלת ההלוואות לאחר השנה השלישית והגידול בהחזרים, בהם לק גדול מהלווים לא הצליח לעמוד, חשף את המנגנון המעוות שעמד ביסוד כל הלוואות האלה הוחל את המש/בר הפיננסי הגדול שהתפתח לכדי משבר ריאלי בארה"ב ובעולם כולו.


סטנדרט אנד פור : Standard and Poor's

  ראה   S&P


סיכון אשראי : Credit risk

הסיכון שמקבל אשראי לא יחזיר את חובות למלווה. באגרות חוב ציבוריות, יש חברות דירוג המדרגות את סיכון האשראי המהוות אינדיקציה לשוק לדרישת התשואה התואמת את הסיכון.


עושק מיעוט : Oppression of minority

מתקיים ביחסים בין בעלי המניות בחברה כאשר ההחלטות מתקבלות על ידי קבוצת הרוב השלטת מבחינה פורמאלית כדין, אך בפועל מפלות את המיעוט לרעה ופוגעות בזכויותיו. ההגנה הקיימת בחוק למיעוט היא שאחוז מסויים יכול לפנות לבית המשפט ולבקש את הגנתו. בית המשפט יכול לבטל החלטות של הרוב אם הם נגועים בשרירות לב ויש בהם כדי פגיעה באופן לא סביר בזכויות המיעוט.


עיקול : Foreclosure

תהליך משפטי במסגרתו מועבר רכוש באופן כפוי על ידי ההוצאה לפועל, כדי לספק את דרישתו של הזכאי שכלפיו לא מולאה הדרישה. הדבר יכול להיות בגין זכייה של מלווה או שלטונות המס נגד החייב. הנושה לוקח חזקה על הרכוש ובדרך כלל הוא נמכר במכירה פומבית ואם נותר עודף, הוא מוחזר לחייב ממנו נלקח הרכוש.


פושט רגל

עסק או אדם בגיר החייב כסף, גם אם החוב נובע מערבויות וכד', יכול ליהנות מסעד של פשיטת רגל. התנאי הבסיסי הוא: תושב ישראל מעל גיל 18 החייב מעל 14,020 ₪. סכום המשתנה מעת לעת יש לשים לב - חברה אינה פושטת רגל אלא נכנסת לפירוק. התהליך הוא למי שהחליט כי הפיתרון המתאים ביותר בשבילו לצורך סילוק החובות הוא מסלול של פשיטת רגל, מגיש בקשה לפשיטת רגל. יש לפעול בדרך הבאה: על החייב למלא טופס בקשת חייב למתן צו כינוס והכרזתו כפושט רגל, למלא מסמך המוגדר כדין וחשבון על חובות ונכסים, וכן לצרף כתב ויתור על סודיות. בנוסף, על החייב להכין תצהיר על הסתבכותו הכלכלית. המידע שנמסר נבדק בקפידה ע"י נציגי הכונס הרשמי ובמידה ונמסר מידע שקרי, החייב חשוף לתביעה פלילית מצד כונס הנכסים ולביטול צו הכינוס,אם ניתן לו. פתיחת התיק וקביעת תשלום חודשי לאחר מכן במשרדי הכונס הרשמי באיזור המגורים או ניהול העסק, פותחים תיק, ומשלמים אגרה כ- 2000 ₪. נציג הכונס הרשמי יקבע על סמך הנתונים שבידיו ובהתחשב בחוק הגנת השכר תשלום חודשי, כתנאי לקבלת עיכוב הליכים. במעמד זה החייב מוכרח להופיע פיזית קביעת התשלום החודשי היא מעין חקירת יכולת כמו בהוצאה לפועל. בשלב זה ידרוש הכונס הרשמי להשלים מסמכים רלוונטיים להמשך הליך פשיטת הרגל, ורק השלמתם יינתן אישור לגשת לבית-המשפט ולפתוח תיק פשיטת רגל. ראה גם ערך כינוס נכסים


פשיטת רגל : Bankruptcy

פשיטת רגל היא מצב בו אדם נפרד מנכסיו ומפסיק להיות הבעלים של נכסיו, כאשר המטרה היא לטפל בנכסי החייב וכך לשלם את חובותיו. בדרך כלל למי שמגיע לפשיטת רגל אין נכסים ולכן אין לו ממה להיפרד, והוא עושה זאת על מנת לקבל הגנה של עיכוב הליכים משפטיים המתנהלים נגדו ופתיחת דף חדש בעתיד. פקודת פשיטת רגל מ- 1980 מגדירה את התהליך. כאשר כונס הנכסים הרשמי מנהל את התהליך תוך כדי איזון בין זכויותיו של החייב לזכויות הנושים.


צווארון לבן

מושג המתייחס לעבירות שנעשו על ידי גורמים פקידותיים או עסקיים ועיקרם הונאות כספיות, מעילה בתפקיד וכיוב' להבדיל מפשיעה אלימה, כגון שוד גניבה או רצח.


צרכן : Customer

צרכן הוא מי שקונה כנס או מקבל שירות מעוסק, במהלך עיסוקו, לשימוש שבעיקרו הינו אישי, ביתי או משפחתי. הגדרת החוק למושג צרכן, לצורך קביעת הגנות, הינה הגדרה מצמצמת אך מבחינה כלכלית יש הכרה גם בצרכנים מוסדיים, האבחנה ביניהם נעשית כאשר מתייחסים לצרכן הביתי או למוסדי. מנקודת מבט החוק, בעת התייחסות למושג צרכן, הוא אינו מתייחס לעסקאות בין אנשי עסקים – בינם לבין עצמם, או לעסקאות המתבצעות בין שני פרטים (כגון, מכירת רכב משומש מאחד למשנהו)


קניין רוחני : Intellectualproperty (IP)

מושג המשקף זכויות בשם מסחרי/סימן מסחרי או בידע הניתן ליישום מסחרי, כגון פטנט. שם כללי לזכויות הקשורות במושאים שאינם מוחשיים (non-tangible, non-corporeal), ושהם יציר השכל האנושי. קיימים הסדרים משפטיים מפורטים שתחילתם בפסיקת בתי המשפט בשיטת המשפט המקובל (Common Law) והמשכה בעיגון חוקי, קובעים את מושא הבעלות בכל אחד מענפי הקניין הרוחני, את תנאי ההגנה עליהם, את היקף הזכויות, חריגים והגנות, סעדים שונים, אכיפה, ועניינים פרוצדוראליים.


תביעה : Prosecution

מושג המתאר את התהליך בו מואשמת יישות משפטית (אדם או חברה) ונדרשת לענות על האשמות, בין אם במישור הפלילי ובין אם המישור האזרחי.


תובענה ייצוגית : Class action, representative action

מנגנון המאפשר לפרט שניזוק על ידי חברה, נזק שאינו גדול, לתבוע את החברה בשם כל הצרכנים שנפגעו על ידי אותו מחדל. המטרה למנוע מחברות לגרום נזקים קטנים לקבוצות גדולות של צרכנים. על ידי מנגנון זה, לפרט התובע כדאי לתבוע בשם כל הצרכנים, מפני שבמקרה של זכייה הוא מקבל חלק מהזכייה של כל ניזוק. כך למשל אם התביעה היא בשם מאה אלף בני אדם אשר לכל אחד נגרם נזק שהוכר על ידי בית המשפט ב- 500 ₪, בית המשפט עשוי לפסוק לתובע המייצג 15% מהמגיע לכל תובע , כלומר הנזק הכולל הינו 50 מיליון ₪ והתובע הייצוגי יקבל 7.5 מיליון ₪. גם עורכי הדין המייצגים יקבלו נתח נאה ואילו כל הניזוקים, עשויים לקבל 50%-60% מהנזק שנגרם להם ואשר ללא התובענה הייצוגית לא היו מקבלים כלל שיפוי, בגלל אי הכדאיות לתבוע נזק כזה בהליך משפטי יקר. במקרים רבים, יוזמי התובענות הייצוגיות הינם דווקא עורכי דין המתמחים בנושא, אשר דואגים לאתר ניזוק פוטנציאלי ולבצע הערכת נזק בעזרת כלכלן מומחה. בתי המשפט בישראל, אינם ממהרים לאשר תובענות ייצוגיות ובמקרים רבים הם נדחים על הסף בשל עילות שונות.


תוכנית בֶּוֶורידג' : Beveridge Report

ראה המוסד לביטוח לאומי.


תום לב

מושג בדיני חוזים המחייב מצב נפשי ממסויים בהתקשרות. חוזה עלול להתבטל, גם אם כל התנאים הטכניים התקיימו בו, אך אחד הצדדים נהג שלא בתום לב, כגון שלא סיפק מידע חיוני ההכרחי להחלטת הצד האחר לעסקה. סעיף 12 ב"חוק החוזים חלק כללי" 1974 עוסק בסוגיית תום הלב.


תקנות בזל 2

ראה בזל 2


– רשות המזון והתרופות בארה"ב : FDA

הרשות הקובעת אילו תרופות יאושרו לשימוש ובאילו תנאים וכן קובעת סטנדרטים לשיווק מזון. החלטותיה הינן מרכזיות לחברות התרופות ותוספי המזון בעיקר.


דף הבית | ספרים | מבצעים | מחירון | קישורים | צור קשר | Login | תבור כלכלה ופיננסים | לראש העמוד

ניהול